Κόψτε το σωλήνα υπό γωνία

Κοπή σωλήνων υπό γωνία είναι ένα τυπικό καθήκον στην κατασκευή μεταλλικών κατασκευών. Συχνά υπάρχει ανάγκη κοπής του σωλήνα υπό γωνία. Οι σωλήνες κοπής συγκολλούνται σε μια δεδομένη γωνία με τα τοιχώματα των κατασκευών · από αυτά κατασκευάζονται γόνατα δύο τμημάτων.

Πριν από το κόψιμο με μοτίβα (templates) που εφαρμόζονται στον σωλήνα, τραβιέται μια γραμμή κοπής. Για κάθε διάμετρο και κάθε γωνία επιλεγμένης διαμέτρου απαιτείται ξεχωριστό μοναδικό σχέδιο (πρότυπο). Ο προτεινόμενος πίνακας Excel σας επιτρέπει να λάβετε τις διαστάσεις για να δημιουργήσετε ένα πρότυπο για τη σήμανση σωλήνων οιασδήποτε διαμέτρου, κομμένων σε κάθε γωνία. Εισάγετε την εξωτερική διάμετρο του σωλήνα, τη γωνία κοπής μέσα στα κίτρινα κελιά του τραπεζιού και θα πάρετε αμέσως τις τεταγμένες και τις τετμημένες των σημείων αυτών. Μεταφέρετε αυτά τα σημεία σε παρίνα ή χαρτόνι και συνδέστε τα ομαλά. Το μοτίβο (πρότυπο) είναι έτοιμο.

Τα πρότυπα μπορούν να εκτυπωθούν σε πλήρες μέγεθος.

Κατά την κατασκευή του γόνατος, η γωνία κοπής πρέπει να είναι ίση με τη μισή γωνία του γόνατος.

Παράδειγμα καθορισμού της γωνίας κοπής για την κατασκευή γόνατος με γωνία 135 μοίρες (90 + 45). Δεν πρέπει να συγχέεται με ένα απότομο γόνατο 45 μοιρών! Τύπος: 135/2 = 67,5. Κόβουμε το σωλήνα υπό γωνία 67,5 μοίρες, παίρνουμε δύο τεμάχια σωλήνα με γωνίες κοπής 67,5 μοίρες, τις συνδέουμε κατά μήκος της γραμμής κοπής σε σχέση με την κοινή γεννήτρια, συγκολλούμε και έχουμε γόνατο (67,5 + 67,5) σε 135 μοίρες.

Στη διαδικασία, έκανα την ακόλουθη παρατήρηση. Όταν εργάζεστε με μεγάλες διαμέτρους, το μοτίβο που έγινε όταν περιτυλίχθηκε γύρω από το σωλήνα ήταν σαφώς μικρότερο, δεν εμπόδιζε ολόκληρο το σωλήνα, υπήρχε κενό 20-30 mm.

Η διάμετρος του σωλήνα Gostov καθορίστηκε σωστά και το καλούπι είναι μικρότερο. Κατά τη γνώμη μου, αυτό το σφάλμα προκαλείται από το γεγονός ότι είναι αδύνατο να πιέσετε το καλούπι σφικτά στο σωλήνα και η εξωτερική διάμετρος του σωλήνα έχει αυξηθεί (σκουριά, βρωμιά). Ήταν απαραίτητο να μετρήσουμε την περιφέρεια με μια "ζώνη" και να διαιρέσουμε με π (3.1416). Η προκύπτουσα διάμετρος εγγράφεται στον πίνακα.

Παρακολουθήστε το demo

Τα πρότυπα μπορούν να εκτυπωθούν σε πλήρες μέγεθος.

Μετά την επιτυχή πληρωμή, θα λάβετε αμέσως έναν σύνδεσμο για να κατεβάσετε το φύλλο εργασίας.

Συμβουλές: πώς να κόψετε έναν σωλήνα υπό γωνία

Εάν απαιτείται υψηλή ακρίβεια κοπής, είναι καλύτερο να επικοινωνήσετε με ένα εξειδικευμένο συνεργείο, όπου μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε γωνία σε μια μηχανή κοπής σωλήνων ή να κάνετε την απαραίτητη κοπή. Στις αγορές κατασκευών, μπορείτε να αγοράσετε φτυάρια με γωνίες 30º και 45º. Τα σκουπίδια πρέπει στη συνέχεια να συγκολλούνται προς τα άκρα σε σωλήνες με το επιθυμητό μήκος.

Υπάρχουν προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών που σας επιτρέπουν να κάνετε εκτοξευτές και μοτίβα για την κοπή κυλινδρικών μερών σε αυθαίρετες γωνίες. Το σχέδιο σχεδιάζεται σε χαρτί χρησιμοποιώντας έναν εκτυπωτή.

Μπορείτε να αγοράσετε μια ειδική συμφωνία, η οποία σας επιτρέπει να κόψετε σε οποιαδήποτε γωνία, αλλά δεν είναι φθηνή. Μπορεί να γίνει με το χέρι. Δύο γωνίες χάλυβα με πλάτος φλάντζας μεγαλύτερο από τη διάμετρο του σωλήνα στερεώνονται παράλληλα στο ξύλινο ικρίωμα. Το ένα είναι μια έμφαση για τη συγκομιδή. Στο δεύτερο, τρυπώνονται 2 οπές μπουλονιών και συγκολλούνται τα παξιμάδια. Οι κοχλίες χρησιμοποιούνται για τη σταθεροποίηση του κατεργαζόμενου τεμαχίου. Η σανίδα γίνεται για να κοπεί με τη σωστή γωνία, η οποία είναι κατασκευασμένη χρησιμοποιώντας ένα μοιρογνωμόνιο.

Εάν αυτές οι μέθοδοι δεν ικανοποιούνται ή η εργασία πρέπει να γίνει επειγόντως, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα υλικά που έχετε στη διάθεσή σας.

Συμβουλές και κόλπα για κοπή σωλήνων σε οποιαδήποτε γωνία

Ο ευκολότερος τρόπος. Η επιθυμητή γωνία τραβιέται σε ένα φύλλο χοντρών χαρτιού χρησιμοποιώντας ένα μοιρογνωμόνιο. Ένας σωλήνας τοποθετείται κατά μήκος μιας δέσμης. Ο δίσκος του μύλου συγκρατείται παράλληλα με τη δεύτερη δέσμη και γίνεται μια τομή.

Εάν υπάρχει ηλεκτρικό παζλ με δείκτη λέιζερ, ο σωλήνας πρέπει να είναι προσαρτημένος κάθετα στο πέλμα του παζλ. Χρησιμοποιώντας το μοιρογνωμόνιο πάνω στο παζλ, ρυθμίστε την επιθυμητή κατεύθυνση της δέσμης και κόψτε το μύλο, κατευθυνόμενος προς το δίσκο κατά μήκος της δέσμης.

Εάν είναι δυνατόν, τα μέρη πρέπει να διπλωθούν μαζί στην απαιτούμενη γωνία. Κόψτε και τα δύο μέρη στο σημείο τομής, πριν τα στερεώσετε καλά. Σε αυτή την περίπτωση, ο αγώνας θα είναι τέλειος.

Είναι πιο δύσκολο να κοπεί ένας σωλήνας με διάμετρο μεγαλύτερη από την ακτίνα του δίσκου κοπής του μύλου. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να βάλετε μια γραμμή κοπής, και πάνω του να κάνετε μια περικοπή σε διάφορα στάδια.

Αν χρειαστεί να κάνετε μια τομή σε γωνία 45º, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την "τετραγωνική μέθοδο". Σε παχύ χαρτί, τραβιέται ένα τετράγωνο με διαγώνιο ίσο με το μήκος της εξωτερικής περιφέρειας του σωλήνα, όπως μετράται με ένα μέτρο ταινιών. Το τετράγωνο κόβεται και διπλώνεται διαγώνια. Ο σωλήνας τυλίγεται γύρω από το προκύπτον τρίγωνο έτσι ώστε να συμπέσουν οι κορυφές της βάσης του. Οι πλευρές σχηματίζουν μια γραμμή κοπής. Το χαρτί μπορεί να στερεωθεί με ταινία scotch και να αρχίσει να κόβει ή να τραβήξει μια γραμμή με ένα μολύβι ή κιμωλία. Η γραμμή κοπής θα πρέπει να τραβηχτεί απαραιτήτως αν κόβεται το αυτογενές.

Ομοίως, μπορείτε να δημιουργήσετε μοτίβα για οποιαδήποτε γωνία. Ένα ισοσκελές τρίγωνο τραβιέται με τις επιθυμητές γωνίες στη βάση, το μήκος βάσης είναι ίσο με την εξωτερική περιφέρεια του σωλήνα. Σε αυτή την περίπτωση, οι γραμμές κοπής θα διαφέρουν από την ιδανική, αλλά σε πολλές περιπτώσεις αυτή η μέθοδος είναι αποδεκτή.

Πολλοί τεχνίτες χρησιμοποιούν την ακόλουθη μέθοδο. Το κομμένο άκρο κατεβαίνει σε ένα ευρύ δοχείο με νερό. Αν χρειαστεί να πάρετε, για παράδειγμα, μια τομή σε γωνία 25º, ο σωλήνας είναι κεκλιμένος σε γωνία 90º-25º = 65º. Μπορεί να μετρηθεί με ένα μοιρογνωμόνιο, ένα επίπεδο κτιρίου ή να χρησιμοποιήσει τους τύπους σχολικής γεωμετρίας. Το όριο μεταξύ των ξηρών και υγρών περιοχών είναι η γραμμή κοπής. Θα πρέπει να σημειωθεί σε μολύβι, κιμωλία ή scotch.

Πρέπει να θυμόμαστε ότι δεν είναι πάντα εφικτό να κάνετε μια περικοπή την πρώτη φορά. Ως εκ τούτου, το τεμάχιο εργασίας πρέπει να ληφθεί λίγο περισσότερο από το απαιτούμενο, έτσι ώστε τα σφάλματα να μπορούν να διορθωθούν. Εάν είναι απαραίτητο, κόψτε τα σημεία κοπής με τροχό λείανσης. Στη συνέχεια κόψτε το αντικείμενο στο επιθυμητό μήκος κάθετα στον άξονα.

Πώς να κόψετε έναν σωλήνα υπό γωνία. Μέθοδοι κοπής σωλήνων προφίλ

Η ακριβής κοπή σωλήνων μόνο με την πρώτη ματιά φαίνεται εύκολη. Η επάγγελμα είναι αρκετά προβληματική, ειδικά εάν πρέπει να εκτελέσετε μια περικοπή σε μια συγκεκριμένη γωνία ή μια περικοπή μιας πολύπλοκης διαμόρφωσης. Αυτό μπορεί να γίνει τόσο με τα χέρια σας όσο και με τη βοήθεια ενός εξειδικευμένου εργαλείου.

Πολλά από αυτά εξαρτώνται από τη διάμετρο του προϊόντος, το πάχος τοιχώματος, το υλικό από το οποίο κατασκευάζεται ο σωλήνας και φυσικά το ίδιο το εργαλείο.

Ποια εργαλεία είναι διαθέσιμα

Το εργαλείο κοπής σωλήνων, όπως τα περισσότερα υπάρχοντα εργαλεία, είναι χειροκίνητο και ηλεκτρικό. Και στις δύο αυτές θέσεις, με τη σειρά τους, υπάρχει ένα εξειδικευμένο επαγγελματικό και εφαρμοσμένο ερασιτεχνικό όργανο ().

Για παράδειγμα, το ζήτημα του τρόπου κοπής ενός μεταλλικού σωλήνα μπορεί να λυθεί με δύο τρόπους.

Από τη μία πλευρά υπάρχει ένα επαγγελματικό κλαδευτήρι, αλλά από την άλλη πλευρά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα κανονικό εργαλείο.

 • Αν μιλάμε για σωλήνες διαφόρων τύπων πλαστικών, τότε για υλικό με διατομή έως 75 mm παράγεται μάζα ειδικού ψαλιδιού, οι επαγγελματίες αποκαλούν κοπτήρες τύπου κοπής. Δεδομένου ότι το πλαστικό υλικό είναι αρκετά πυκνό, όλοι οι καθαριστές είναι εξοπλισμένοι με μηχανισμό μετάδοσης, ο οποίος χρησιμεύει για την αύξηση της δύναμης συμπίεσης. Η τιμή ενός τέτοιου ψαλιδιού ξεκινά από $ 10 και, ανάλογα με την ποιότητα, μπορεί να φτάσει τα $ 150.
 • Ο επόμενος επαγγελματίας στην κοπή πλαστικού είναι ένας κοπτήρας σωλήνα δίσκου. Αν ο κλαδευτής λειτουργεί σύμφωνα με την αρχή του συνηθισμένου ψαλιδιού, τότε η τομή γίνεται με κοφτερό δίσκο βαρέως τύπου. Είναι πιεσμένος στον τοίχο και περιστρέφοντας γύρω του κάνει μια τομή.

Ο κοπτήρας σωλήνων είναι απαραίτητος για προϊόντα με λεπτά τοιχώματα, καθώς είναι δύσκολο να κόψετε ένα μεταλλικό πλαστικό σωλήνα με ένα λεπτό τοίχωμα με ψαλίδια επειδή είναι θρυμματισμένο.

 • Το ζήτημα του πώς μπορεί να κοπεί με ακρίβεια ένας σωλήνας μεγάλης διαμέτρου απλώς επιλύεται από επαγγελματίες, γι 'αυτό υπάρχει μια κιθάρα προσαρμοσμένη για την κοπή στρογγυλών προϊόντων. Η αρχή της λειτουργίας είναι κλασική, από πάνω από το μαχαίρι, από κάτω, ένα ημικυκλικό κρεβάτι.

Η συσκευή μπορεί να κινείται ηλεκτρικά και να κόβεται χρησιμοποιώντας υδραυλικά. Υπάρχει επίσης μια κιθάρα με χειροκίνητη βιδωτή κίνηση.

 • Επιπλέον, υπάρχουν πολλά εξειδικευμένα μηχανήματα. Για κάθετη κοπή, χρησιμοποιούνται τόρνοι. Εάν προκύψει το ερώτημα πώς να κόψετε το σωλήνα σε 45 μοίρες ή σε οποιαδήποτε άλλη γωνία, τότε, κατά κανόνα, χρειάζονται πριόνια.

Σημαντικό: η κύρια διαφορά μεταξύ ενός επαγγελματικού εργαλείου και ενός ερασιτεχνικού εργαλείου είναι ότι η κοπή πραγματοποιείται με ιδιαίτερη ακρίβεια. Η άκρη Plus μετά την εργασία δεν απαιτεί πρόσθετη επεξεργασία.

 • Αλλά η απαραίτητη προσαρμογή δεν είναι πάντα διαθέσιμη, αλλά είναι ακριβό να το αγοράζεις ξεχωριστά και δεν έχει πάντα νόημα. Ο ηγέτης ανάμεσα στο ερασιτεχνικό εργαλείο θεωρείται ένα κανονικό χειρόγραφο για μέταλλο. Χειρίζεται εύκολα τόσο το μέταλλο όσο και το πλαστικό, το κυριότερο είναι να το επισημάνει σωστά, αλλά περισσότερο σε αυτό αργότερα.
 • Κάθε καλός ιδιοκτήτης έχει πάντα βουλγαρικό. Με τη βοήθειά του, έχοντας μια συγκεκριμένη επιδεξιότητα, είναι δυνατόν να διαλυθούν αρκετά με ακρίβεια οι σωλήνες μικρής και μεσαίας διαμέτρου. Το μεγάλο πλεονέκτημα του μύλου είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε εργασία, από πολυαιθυλένιο μέχρι χυτοσίδηρο ή χάλυβα.
 • Στο τέλος της κατάταξής μας είναι ένα παζλ. Είναι σίγουρα δυνατό να συνεργαστείτε μαζί τους, αλλά είναι δύσκολο να κάνετε ακριβείς περικοπές, ενώ θα είναι απαραίτητο να βελτιώσετε τις άκρες του σωλήνα.

Η χρήση ενός τέτοιου εργαλείου ως εργαλείου κοπής ή κοπής σωλήνων δίσκου δεν απαιτεί ειδική προετοιμασία, είναι εύκολο να εργαστεί κανείς μαζί του με υψηλή ποιότητα. Είναι κάτι άλλο όταν πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα διαθέσιμα εργαλεία.

Κάθετη περικοπή

Σχετικά με το πώς να κόψετε το σωλήνα σε 90 μοίρες, υπάρχουν αρκετές απόψεις. Όπως σε κάθε επιχείρηση, πολλά εξαρτώνται από την ορθότητα της σήμανσης. Ο πιο αξιόπιστος δημοφιλής τρόπος είναι να χρησιμοποιείτε φύλλο χαρτιού ή ταινία κάλυψης.

Είναι ευκολότερο να δουλέψετε με την ταινία scotch, πρέπει να μαλακώσετε, χωρίς ρυτίδες και στρογγυλεμένες, να την κολλήσετε γύρω από την περίμετρο του σωλήνα. Εάν και οι δύο πλευρές της ζώνης ευθυγραμμίζονται σαφώς, χωρίς μετατοπίσεις, τότε έχετε ήδη 90º.

Το προϊόν, πριν από την κοπή, πρέπει να στερεωθεί με ασφάλεια, διαφορετικά ο σωλήνας θα περιστραφεί και δεν θα μπορείτε να το διαλύσετε ακριβώς. Στην ιδανική περίπτωση, βέβαια, είναι καλύτερο να κρατάτε μια αντίρρηση, αλλά στη χώρα αυτή η πολυτέλεια δεν θα είναι πάντα. Ο σωλήνας μικρής διαμέτρου μπορεί να συνδεθεί με ένα σκαμνί ή ένα τραπέζι.

Στο προϊόν με μεγάλη διάμετρο πρέπει να παράλληλα να συνδέσετε 2 ξύλινες ράβδους στήριξης που δεν επιτρέπουν την περιστροφή του σωλήνα. Είναι πολύ βολικό να στερεώνετε με κολλητική ταινία, μερικές στροφές που γίνονται και από τις δύο πλευρές της κοπής στερεώνουν σταθερά το προϊόν.

Συμβουλή: πριν κόψετε ομοιόμορφα το σωλήνα με ένα μύλο, σε ορισμένες περιπτώσεις είναι καλύτερα να το στερεώσετε μόνο στη μία πλευρά, αφήνοντας την άλλη στο βάρος. Είναι απαραίτητο να κοπεί από πάνω προς τα κάτω έτσι ώστε να μην συσφίγγεται ο δίσκος.

Επιστρέφοντας στον τρόπο κοπής ενός σωλήνα μεγάλης διαμέτρου, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ένα αλυσοπρίονο ή μύλος, ένα τέτοιο προϊόν θα πρέπει να κοπεί κατά τομέα, σταδιακά.

Στην περίπτωση ενός σωλήνα από χυτοσίδηρο, η οδηγία είναι ελαφρώς διαφορετική:

 • Είναι απαραίτητο να γίνει μια ρηχή τομή κατά μήκος της περιμέτρου.
 • Μετά από αυτό, σμίλη και σφυρί για να "βάλτε" αυτή την τομή?
 • Σε κάποιο σημείο, ο σωλήνας πρέπει να σκάσει στη σήμανση.

Λοξή περικοπή

Σε αυτό το θέμα, η πιο καυτή ερώτηση είναι πώς να κόψετε το σωλήνα σε 45 μοίρες. Μεταξύ των δημοφιλών μεθόδων υπάρχει ένας μοναδικός τρόπος σήμανσης: πρέπει να πάρετε ένα τετράγωνο φύλλο χαρτιού και να το διπλώσετε απαλά στη μέση διαγώνια, μετά από τον οποίο τυλίγεται γύρω από τον σωλήνα με την διπλωμένη του πλευρά. Τα άκρα του φύλλου πρέπει να συνδεθούν και το λοξό περιθώριο του φύλλου θα είναι σημάδι 45 μοιρών.

Αλλά η πιο διάσημη, απλή και βολική συσκευή για μια γωνιακή κοπή είναι το κιβώτιο κεφαλής. Αυτό το εργαλείο είναι ένα προϊόν σχήματος U, αποτελούμενο από σανίδες. Τα δύο αντίθετα πτερύγια έχουν ακριβείς περικοπές στη σωστή γωνία. Ο σωλήνας τοποθετείται στο εσωτερικό του σκάφους, στερεώνεται και κόβεται με ένα χαλύβδινο εργαλείο στην ήδη προετοιμασμένη σήμανση.

Στο βίντεο αυτού του άρθρου μπορείτε να βρείτε μερικές συμβουλές.

Συμπέρασμα

Όπως μπορείτε να δείτε, δεν υπάρχει επαγγελματικό εργαλείο για την κοπή σωλήνων διαφόρων διαμέτρων είναι δυνατή και με επαρκή ποιότητα. Το κύριο πράγμα που πρέπει να θυμάστε να χειριστείτε την άκρη του σωλήνα μετά το κόψιμο, πολλές ανακρίβειες μπορούν να διορθωθούν με ένα αρχείο ή γυαλόχαρτο ().

Κατά την κατασκευή ή την τοποθέτηση ενός αγωγού, κάποιος πρέπει συχνά να ασχοληθεί με την κοπή διαμορφωμένων σωλήνων. Και η δυσκολία είναι να κάνουμε την τομή τέλεια ομαλή, χωρίς καμία γδαρσίματα. Θεωρούμε αρκετές βασικές μεθόδους και συσκευές για την κοπή μεταλλικών μερών κάθετα και υπό γωνία.

Βασικές μέθοδοι κοπής

Η μέθοδος κοπής μεταλλικών προϊόντων με τετραγωνική διατομή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τύπο του εξαρτήματος που επιλέγεται. Επομένως, απαριθμούμε τους τύπους εργαλείων μέσω των οποίων μπορείτε να εκτελέσετε το έργο:

 • Πριόνια.
 • Βουλγαρικά με κρεβάτι.
 • Εγκατάσταση αερίου και λέιζερ.

Οι δύο πρώτοι τύποι εργαλείων περιλαμβάνουν τη μηχανική κοπή των προϊόντων και η εγκατάσταση φλόγας και λέιζερ είναι θερμικές. Εξετάστε κάθε συσκευή για την κοπή μεταλλικών προϊόντων με περισσότερες λεπτομέρειες.

Πλατφόρμα

Αυτό το εργαλείο αποτελείται από μια λαβή, ένα κινητό πλαίσιο, ένα κόπτη και μια βίδα ρύθμισης. Πριν από την κοπή, το προϊόν στερεώνεται με μια βίδα και στη συνέχεια κόβεται. Η μηχανική μηχανή για την κοπή ενός σωλήνα προφίλ είναι αρκετά κατάλληλη για χρήση, αλλά έχει αρκετά μειονεκτήματα:

 • Κατά τη λειτουργία, ο κοπτήρας μπορεί να γίνει πολύ ζεστός.
 • Η μηχανική κοπή απαιτεί πολύ χρόνο.
 • Το στρίφωμα του σωλήνα αποκοπής θα έχει ακίδες που θα πρέπει να λειανθούν.

Μηχανή λειαντικών δίσκων

Στην πραγματικότητα, εξακολουθεί να είναι το ίδιο βουλγαρικό, το οποίο απλά στερεώνεται σε ένα ειδικό πλαίσιο για ευκολία. Αυτό το εργαλείο είναι αρκετά τραυματικό, αλλά επιτρέπει την κοπή σε γωνία 90 ή 45 μοίρες. Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, πρέπει να λάβετε υπόψη διάφορες αποχρώσεις, διαφορετικά, κατά τη διάρκεια της εργασίας που μπορεί να τραυματιστείτε:

 1. Η μηχανή πρέπει να είναι καλά στερεωμένη σε οριζόντια επιφάνεια.
 2. Το κόψιμο του σωλήνα προφίλ πρέπει να γίνει μόνο σε γυαλιά ή σε ειδική μάσκα.
 3. Η κίνηση του ίδιου του εργαλείου πρέπει να συμπίπτει με την περιστροφή του μεταλλικού δίσκου.
 4. Πριν από την εργασία του μεταλλικού σωλήνα πρέπει να στερεωθεί με ασφάλεια σε μια βέργα.

Είναι μάλλον δύσκολο να δουλέψετε με τον μύλο ακόμα και για έναν έμπειρο μάστορα, οπότε μην πιάσετε το εργαλείο εάν το ακούσετε για πρώτη φορά. Λεπτομερέστερα η κοπή μεταλλικών εξαρτημάτων καταδεικνύεται στο βίντεο.

Εξοπλισμός λέιζερ

Η κοπή με λέιζερ του σωλήνα προφίλ θα είναι από την υψηλότερη ποιότητα και θα απαιτεί λιγότερη εργασία σε σύγκριση με τις μηχανικές επιλογές επεξεργασίας. Πρόκειται για έναν επαγγελματικό εξοπλισμό, ο οποίος δίνει μια απόλυτα ομαλή κοπή, η οποία δεν μπορεί να έχει κανένα μηχανικό εργαλείο. Χάρη στον εξοπλισμό λέιζερ, μπορείτε εύκολα να κόψετε μια γωνία 45 μοίρες, η οποία είναι πολύ δύσκολη όταν χρησιμοποιείτε κόπτη ή μύλο.

 • Το μέγιστο πάχος του μεταλλικού στρώματος είναι 6,5 mm.
 • Η μέγιστη ακτίνα του τμήματος είναι 80 mm.
 • Το μέγιστο μήκος του υλικού είναι 3-3,5 μ.

Η φωτογραφία παρουσιάζει ένα σύστημα λέιζερ, με το οποίο πραγματοποιείται αυτόματη κοπή μεταλλικών εξαρτημάτων.

Διαθέτει κοπή σε γωνία 45 μοίρες

Το κόψιμο ενός σωλήνα προφίλ υπό γωνία 45 μοίρες δημιουργεί ορισμένες δυσκολίες. Μετά από όλα, με τη χειροκίνητη σήμανση, μπορείτε να επιτρέψετε μεγάλα σφάλματα, γι 'αυτό μπορεί να μην συμβεί η διαδικασία συναρμολόγησης των στοιχείων. Για να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα, είναι καλύτερο να δημιουργήσετε ένα μικρό πρότυπο από τμήματα με το ίδιο τμήμα.

 1. Χρησιμοποιώντας το μοιρογνωμόνιο, μετρήστε μια γωνία 45 μοιρών σε ένα μικρό κομμάτι σωλήνα.
 2. Χρησιμοποιώντας ένα μύλο με ένα μύλο, κάντε μια κοπή και αλέστε τις άκρες του αντικειμένου εργασίας?
 3. Τώρα εισαγάγετε ένα προφίλ με μικρότερη διάμετρο στο τελικό πρότυπο.
 4. Κάντε μια σήμανση, εστιάζοντας σε ένα σπιτικό μοιρογνωμόνιο.


Η κοπή του προφίλ σωλήνα υπό γωνία μπορεί να πραγματοποιηθεί με εργαλεία τόσο για θερμική όσο και για μηχανική κατεργασία των εξαρτημάτων.

Συμπέρασμα

Η χωρίς πυρκαγιά κοπή μεταλλικών εξαρτημάτων περιλαμβάνει τη χρήση εργαλείων που συχνά δίνουν μια μη καθαρή κοπή. Μετά την εργασία, η άκρη του εξαρτήματος πρέπει να λειανθεί για να αφαιρεθούν όλα τα φτερά. Ο εξοπλισμός για την θερμική κοπή στερείται αυτού του μειονεκτήματος, ωστόσο, χρησιμοποιείται κυρίως σε εργοστάσια παραγωγής.

Στην καθημερινή ζωή αντιμετωπίζουμε συνεχώς την ανάγκη να βάζουμε αγωγούς διαφόρων υλικών, είτε πρόκειται για υδραυλικές εγκαταστάσεις, αποχέτευση, θέρμανση, εγκατάσταση καλωδιακών διαύλων ή ακόμα και κατασκευή δομών πλαισίων σε σπίτι ή εξοχική κατοικία. Αυτό το άρθρο θα σας πει πώς να κόψετε ένα σωλήνα ομοιόμορφα για ένα ή τον άλλο σκοπό, αν κάνετε όλη την εργασία σας, δηλαδή, παρέχει λεπτομερείς οδηγίες για όλες τις τεχνολογικές λειτουργίες. Επιπλέον, ας μιλήσουμε για μια ποικιλία εργαλείων για ερασιτεχνική ή βιομηχανική χρήση.

Ποια εργαλεία χρησιμοποιούνται για την κοπή σωλήνων

Με την πρώτη ματιά μπορεί να φαίνεται ότι οι σωλήνες κοπής είναι μια αρκετά απλή διαδικασία, δεν αξίζει να αναφέρουμε. Ωστόσο, αυτό δεν είναι απολύτως αληθές. Είναι ένα πράγμα όταν δεν χρειάζεστε ακριβείς ομοιόμορφες τομές σε γωνία 90º ή οποιαδήποτε άλλη, καθώς δεν θα γίνει περαιτέρω συγκόλληση ή σύνδεση των άκρων. Και είναι ακόμα ένα άλλο πράγμα όταν πρέπει να κάνετε μια απόλυτα ακριβή περικοπή. Σημειώστε ότι αν χρειαστεί να κόψετε τα λοξά άκρα με την ακριβή γωνία, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τους έμπειρους τεχνίτες.

Ξεχωριστά, αξίζει να αναφερθούν οι σωλήνες με μεγάλη διάμετρο, όταν είναι συνδεδεμένοι, οι οποίοι θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με ακρίβεια 90º. Εν πάση περιπτώσει, όλες αυτές οι λειτουργίες εκτελούνται χρησιμοποιώντας ειδικό εξοπλισμό.

Εργαλεία για οικιακή και ημι-επαγγελματική χρήση

Για τη διευθέτηση των δικτύων ύδρευσης ή αποχέτευσης, των κυκλωμάτων θέρμανσης και αερισμού στην οικιακή κατασκευή ή στην παροχή υπηρεσιών κατασκευής, συχνά χρησιμοποιούν εργαλεία από αυτή την κατηγορία.

Ανάμεσα στα πιο συνηθισμένα gadgets περιλαμβάνονται:

 1. Κόφτες με κατασκευή κλαδευτήρων. Ένα τέτοιο εργαλείο χρησιμοποιείται για την κοπή σωλήνων από πολυμερή των οποίων η διατομή δεν υπερβαίνει τα 75 mm. Η προσπάθεια που απαιτείται για τη λειτουργία επιτρέπει τον μηχανισμό μετάδοσης της συσκευής. Κατά το σχεδιασμό ενός τέτοιου κοπτήρα, παρέχεται ένα ειδικό ράφι στο οποίο τοποθετείται ο σωλήνας, το οποίο εξασφαλίζει ότι η κοπή είναι ομοιόμορφα κάτω από τους 90º. Οι τιμές για τέτοια εργαλεία μπορεί να είναι πολύ διαφορετικές, εξαρτώνται από την ποιότητα, το μέγεθος, τις δυνατότητες, τον κατασκευαστή και άλλους παράγοντες.
 2. Τύπος κοπής σωλήνα. Σε μια τέτοια συσκευή, γίνεται ένας ειδικός δίσκος για την κοπή του σωλήνα, ο οποίος είναι κατασκευασμένος από ανθεκτικό υλικό και έχει ακονισμένες άκρες. Χρησιμοποιώντας ένα μοχλό, ο δίσκος κοπής πιέζεται πάνω στην επιφάνεια του σωλήνα και συγκρατείται κατά μήκος της διατομής του.

Η βέλτιστη λύση για ένα τέτοιο εργαλείο θα ήταν η κοπή σωλήνων PVC που χρησιμοποιούνται στη συναρμολόγηση οικιακών και εξωτερικών συστημάτων αποχέτευσης. Ταυτόχρονα, οι μεταλλικοί σωλήνες δεν μπορούν να κατασκευαστούν με τέτοιο κοπτικό σωλήνα, καθώς το υλικό παραμορφώνεται από το φορτίο.

 1. Μαχαιροπίρουνο. Η αρχή της δράσης της είναι ίσως γνωστή σε κάθε μορφωμένο άτομο. Στο πάνω μέρος της κατασκευής υπάρχει μια λεπίδα που κατεβαίνει κατά μήκος ειδικών αυλακώσεων και κάνει μια ομοιόμορφη, σαφή περικοπή. Για ευκολία, μπορείτε να πάρετε μια συσκευή με μια ηλεκτρική μονάδα δίσκου. Μια τέτοια συσκευή είναι εύκολη και βολική για την παραγωγή κοπής μεγάλου αριθμού σωλήνων. Ταυτόχρονα, υπάρχουν εργαλεία με μηχανισμό βιδών στα σημεία πώλησης.
 2. Πλατφόρμα. Ένα τέτοιο φαινομενικά απλό εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με επιτυχία για την κοπή σωλήνων από οποιοδήποτε υλικό. Το κύριο πράγμα στη διαδικασία της εργασίας δεν είναι να το παρακάνετε, έτσι ώστε η πριονωτή λεπίδα να μην σπάσει λόγω υπερβολικών προσπαθειών.

Δεδομένου ότι δεν είναι ακριβώς δυνατό να αποκοπεί το σωλήνα με ένα κοπίδι, θα εμφανιστούν ακόμα burrs, θα πρέπει να καθαρίσετε τα άκρα με ένα αρχείο ή ξυριστική μηχανή. Διαφορετικά, όταν συνδέετε τους σωλήνες, ενδέχεται να εμφανιστούν ανεπαρκώς στεγανές ραφές.

 1. Γωνιακός τύπος αλέσματος ή, με άλλα λόγια, βουλγαρικό. Η διαδικασία για την ομοιόμορφη κοπή του σωλήνα με ένα μύλο δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες. Για να το κάνετε, εγκαταστήστε δίσκους με την επιθυμητή διάμετρο και δημιουργήστε κοπή. Επιπλέον, η επεξεργασία μπορεί να πραγματοποιηθεί σε σωλήνες με διαφορετικά τμήματα και οποιαδήποτε υλικά, είτε πολυμερή είτε μέταλλο.
 2. Ηλεκτρικό παζλ. Αν και αυτό το εργαλείο χρησιμοποιείται επίσης ευρέως στην κατασκευή, δεν είναι πολύ κατάλληλο για κοπή σωλήνων, αφού είναι αρκετά δύσκολο για αυτούς να κόψουν ένα σωλήνα.

Συνεπώς, υπάρχουν πολλά βολικά εργαλεία που είναι εύκολο να λειτουργούν, έτσι δεν πρέπει να ψάχνετε για δύσκολους τρόπους, όταν όλα μπορούν να γίνουν γρήγορα και απλά.

Εκτός από τα εργαλεία χειρός για την εργασία στο σπίτι και τις μικρής κλίμακας κατασκευές, υπάρχει επίσης επαγγελματικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται στη βιομηχανία και για την τοποθέτηση μεγάλων σωληνώσεων νερού.

Βιομηχανικός εξοπλισμός

Στην επαγγελματική κατασκευή και όταν εργάζεστε με μεγάλα τεχνικά αντικείμενα, το ζήτημα του πώς να κόβουμε ομαλά ένα σωλήνα μεγάλης διαμέτρου επιλύεται με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού. Πολύ συχνά, πρόκειται για σταθερές μονάδες με ένα ορισμένο σύνολο ιδιοτήτων.

Μεταξύ των πιο ενδιαφερόντων και λειτουργικών συσκευών είναι:

 1. Διαμορφώστε διάφορες τροποποιήσεις. Με τη βοήθεια μιας τέτοιας μηχανής, είναι δυνατό να αποκοπεί ο σωλήνας προφίλ ομοιόμορφα τόσο για το συνηθισμένο σύστημα ύδρευσης όσο και για τα ιδιαίτερα ανθεκτικά προϊόντα, τα οποία θα περάσουν τα υγρά με επιθετικά μέσα.

Η μέγιστη διατομή του σωλήνα προς κατεργασία θα ποικίλει ανάλογα με την απόσταση μεταξύ των κεφαλών στήριξης και τη διάμετρο των οπών στον άξονα. Αυτές οι μονάδες μπορούν να ονομάζονται καθολικές, επειδή μπορούν να πραγματοποιούν κοπή, λοξότμηση και επίσης να εκτελούν μια σειρά άλλων ενεργειών, συχνά σε αυτόματη λειτουργία.

 1. Μηχανές κοπής τύπου ταινίας. Τέτοιες μονάδες χρησιμοποιούνται για την κοπή σωλήνων νερού ή αποχετευτικών αγωγών, οι οποίες έχουν προηγουμένως τοποθετηθεί σε χαρακώματα ή βρίσκονται στο κτίριο.

Το μηχάνημα κοπής μπορεί να επεξεργαστεί σωλήνες ακόμη και να υποστεί αρκετά σοβαρές παραμορφώσεις. Επιπρόσθετα, ένας τέτοιος κοπτήρας μπορεί να ράβει το επιθυμητό σχήμα.

 1. Μηχανές κοπής με κυκλικά μαχαίρια. Εξοπλισμός αυτού του τύπου είναι ικανός να κόβει σωλήνες από οποιαδήποτε μέταλλα, συμπεριλαμβανομένων των μη σιδηρούχων. Επιπλέον, δεν έχουν περιορισμούς στο σχήμα του προϊόντος - μπορούν να είναι τόσο στρογγυλά όσο και προφίλ, με αρκετά μεγάλη διατομή.

Κατά κανόνα, οι μονάδες εγκαθίστανται σε μεταφορικούς ιμάντες και επιπλέον παρέχονται με μηχανή, η οποία μετά την κοπή συλλέγει και συσκευάζει έναν καθορισμένο αριθμό τμημάτων σωλήνων, ο οποίος στη συνέχεια θα αποσταλεί στους πελάτες.

 1. Κόφτες με χειροκίνητους δίσκους. Χρησιμοποιούνται κυρίως σε περιπτώσεις όπου απαιτείται κοπή μεγάλου αριθμού σωλήνων απευθείας στους χώρους εγκατάστασής τους. Σε τέτοιες μηχανές υπάρχει ένας ειδικός σφιγκτήρας που καλύπτει σφικτά τον αγωγό κατά τη διάρκεια της κοπής, αποτρέποντας τη μετατόπιση και την παραμόρφωση του. Λόγω αυτής της ποιότητας, ένας τέτοιος εξοπλισμός μπορεί να εφαρμοστεί με επιτυχία σε μεταλλικούς, χαλκοσωλήνες ή ατσάλινους σωλήνες.

Ορισμένες μηχανές κοπής τύπου δίσκου διαθέτουν ένα ενσωματωμένο σύστημα κοπτικής συγκόλλησης και περιστροφής, το οποίο επιτρέπει σε ένα μηχανισμό να παράγει κοπή και μετέπειτα ένωση μερών. Μια τέτοια συσκευή μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη αν χρειαστεί να εκτελέσετε πολύ μεγάλη εργασία για την κοπή, τη συγκόλληση ή την ένωση σωλήνων, χωρίς να έχετε σταθερό εξοπλισμό.

Ωστόσο, μια τέτοια πολυλειτουργική συσκευή δεν είναι απαραίτητη αν έχετε λίγη δουλειά μπροστά σας, που δεν απαιτούν σύνθετους μαθηματικούς υπολογισμούς και πρότυπα.

Συχνά, μπορείτε να κόψετε ομοιόμορφα τους σωλήνες με τη βοήθεια απλών αυτοσχέδιων εργαλείων που θα έχει ο κάθε ιδιοκτήτης.

Τεχνική κοπής σωλήνων

Αμέσως παρατηρούμε αυτές τις περιπτώσεις όταν πρέπει να γίνει η εγκατάσταση του συστήματος θέρμανσης.

Σε αυτή την περίπτωση, θα χρειαστεί να αγοράσετε ένα ειδικό κλαδευτήρι - αυτό θα σας επιτρέψει να κόψετε τους σωλήνες ομοιόμορφα χωρίς να παραμορφώσετε τους και το κόστος τους είναι χαμηλό. Αλλά πιο απλή δουλειά μπορεί να γίνει με απλά αυτοσχέδια μέσα.

Ευθεία κοπή

Μπορείτε να κάνετε ομοιόμορφη τομή σε γωνία 90º μόνο μετά την επισήμανση. Χρησιμοποιήστε ένα κομμάτι χαρτί ή ταινία κάλυψης. Το τελευταίο είναι προτιμότερο, επειδή συνδέεται απευθείας στην επιφάνεια και δεν κινείται.

Η ακολουθία των ενεργειών είναι η εξής:

 1. Ένα μέτρο ταινιών μετρά το τμήμα του επιθυμητού μήκους, σημειώστε αυτό το μέρος με ένα δείκτη παύλας.
 2. Περαιτέρω, σύμφωνα με την ληφθείσα ετικέτα, η ταινία είναι προσαρτημένη στην περιφέρεια του σωλήνα. Με τον καλύτερο τρόπο να κολλάτε την ταινία, τόσο καλύτερα - καλύτερα ώστε οι ευρείες άκρες να έρθουν όσο το δυνατόν πιο ακριβείς. Αυτό θα επιτρέψει την ακριβή κοπή του σωλήνα στην ετικέτα.
 3. Το επόμενο βήμα είναι να στερεώσετε το σωλήνα σε μια αντικατάσταση ή να το πιέσετε σε ένα επίπεδο επίπεδο ώστε να μην κινηθεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και να επιτευχθεί μια ομαλή ραφή. Σημειώστε ότι το ένα άκρο του σωλήνα πρέπει να παραμείνει σε ελεύθερη θέση, έτσι ώστε κατά τη διαδικασία κοπής του δίσκου να μην συσφίγγεται από τους τοίχους. Κοπή ξεκινά από πάνω προς τα κάτω.
 4. Το τελευταίο πράγμα που πρέπει να ακολουθήσετε είναι πώς ακριβώς να κόψετε το σωλήνα με τον μύλο. Για να γίνει αυτό, πρέπει να οδηγείτε όσο το δυνατόν ακριβέστερα κατά μήκος της άκρης της κολλημένης ταινίας.

Στις περιπτώσεις αυτές, όταν εκτελούνται προϊόντα σωλήνων με μεγάλες διατομές, οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται σε μικρούς τομείς. Για να γίνει αυτό, ο σωλήνας θα πρέπει να περιστρέφεται συνεχώς γύρω από τον άξονα στο τέλος της επόμενης κοπής.

Όταν εργάζεστε με σωλήνες από χυτοσίδηρο, το σχέδιο δράσης θα είναι κάπως διαφορετικό. Κατ 'αρχάς, γίνεται μια συνεχής κοπή καθ' όλη τη διάμετρο του προϊόντος, στη συνέχεια με τη βοήθεια ενός σμίλου και ενός σφυριού, η προκύπτουσα αύλακα χτυπά σταδιακά, με αποτέλεσμα ο σωλήνας να χωρίζεται κατά μήκος της γραμμής της κοπής.

Γωνία κοπής

Σε αυτή την περίπτωση, θα περιγράψουμε τον τρόπο κοπής του σωλήνα υπό γωνία 45º. Η σήμανση θα χρειαστεί και στην περίπτωση αυτή.

Για την εφαρμογή του θα χρειαστείτε ένα τετράγωνο φύλλο χαρτιού που πρέπει να διπλωθεί διαγώνια. Το προκύπτον τρίγωνο τυλίγεται γύρω από το σωλήνα και σταθεροποιείται. Γυρίστε έτσι μια γωνία 45º.

Μπορείτε σίγουρα να προσπαθήσετε να χαμηλώσετε τους σωλήνες κάτω από την επιθυμητή κλίση στο νερό, τότε το όριο της υγρής επιφάνειας θα χρησιμεύσει ως σήμανση. Ωστόσο, είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε μια ειδική συσκευή για γωνιακή κοπή - μους.

Το σχήμα του μπλοκ είναι σαν ένα ανεστραμμένο γράμμα "P". Έχουν ήδη κατασκευαστεί τρύπες με διαφορετικές γωνίες στους απέναντι τοίχους. Αρκεί απλώς να τοποθετήσετε το σωλήνα μέσα στο εξάρτημα και να το κόψετε, χάρη του κατά μήκος των επιλεγμένων αυλακώσεων.

Έτσι, είναι μάλλον εύκολο να κατασκευάζεται ανεξάρτητα το ίδιο τμήμα ενός σωλήνα από οποιοδήποτε υλικό. Σε αυτή την περίπτωση, υπάρχουν μόνο λίγα κόλπα που θα σας επιτρέψουν να παράγετε γρήγορα και αποτελεσματικά όλη την εργασία και να φτιάξετε τον εαυτό σας το επιθυμητό αντικείμενο για το αγρόκτημα ή το εξοχικό σπίτι. Σημειώστε επίσης ότι είναι καλύτερο να ελέγξετε τις μετρήσεις αρκετές φορές πριν κόψετε, επειδή μπορείτε να κάνετε λάθος και να χαλάσετε το υλικό, ενώ υποφέρετε επιπλέον οικονομικές απώλειες.

Κοπή σωλήνων υπό γωνία: τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαφορετικών μεθόδων + ένα παράδειγμα εκτέλεσης εργασιών

Σωλήνες - ένα διαδεδομένο οικοδομικό υλικό. Χρησιμοποιούνται στην εγκατάσταση διαφορετικών συστημάτων. Το συνηθισμένο στη διαδικασία εγκατάστασης είναι η κατάσταση όταν ο αγωγός πρέπει να αγκυροβοληθεί υπό γωνία. Ωστόσο, η τεχνολογία παραγωγής τέτοιων έργων δεν είναι συνηθισμένη.

Για να δημιουργηθεί μια παρόμοια διαμόρφωση σύνδεσης, απαιτείται κοπή των σωλήνων υπό γωνία. Εξετάστε πώς εκτελούνται αυτές οι λειτουργίες και ποιες μέθοδοι κοπής υπάρχουν.

Τεχνικές κοπής σωλήνων γωνίας

Λαμβάνοντας υπόψη τις μεθόδους εργασίας - κοπής άμεσα ή υπό γωνία - θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το διαφορετικό υλικό των προϊόντων που υφίστανται επεξεργασία. Έτσι, τα μανίκια από πολυπροπυλένιο ή λεπτό χαλκό είναι ευκολότερα και πιο εύκολα κομμένα από τους χαλύβδινους σωλήνες με χοντρά τοιχώματα.

Τα πλαστικά προϊόντα μικρών διαμέτρων κόβονται στη σωστή γωνία χρησιμοποιώντας ειδικά ψαλίδια. Ταυτόχρονα, μπορείτε να ελέγξετε τη γωνία με ένα συνηθισμένο μοιρογνωμόνιο.

Η πιο συχνή ανάγκη για εγκατάσταση είναι η κοπή νερού ή άλλων σωλήνων υπό γωνία 45º. Μάθετε ποια εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την περικοπή σε αυτή και σε μια άλλη γωνία.

Μορφοποίηση χαρτιού για σωλήνες

Για να εκτελέσετε μια σχετικά ακριβή κοπή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια απλή τεχνική, όπου ένα κανονικό φύλλο χαρτιού χρησιμεύει ως ένα είδος σχεδίου. Για παράδειγμα, είναι κατάλληλη για τη δημιουργία χαρτιού εκτύπωσης χαρτιού A4. Το προκαταρκτικό φύλλο σημειώνεται κάτω από το τετράγωνο με ένα χάρακα. Το μέγεθος της διαγώνιας της πλατείας πρέπει να είναι ίσο με το μήκος της περιφέρειας του σωλήνα που πρέπει να κοπεί. Τα υπερβολικά μέρη του φύλλου κόβονται.

Περαιτέρω ακολουθήστε τις παρακάτω ενέργειες:

 1. Λυγίστε το φύλλο διαγώνια, ευθυγραμμίζοντας τις αντίθετες γωνίες.
 2. Γυρίστε το προκύπτον τρίγωνο έτσι ώστε η γραμμή της υποτείνουσας να είναι κάθετη προς τον άξονα του σωλήνα.
 3. Σε αυτή τη θέση, τυλίξτε την επιφάνεια του σωλήνα με χαρτί, ευθυγραμμίζοντας τα ακραία σημεία της υποτινάσης μαζί.
 4. Σημειώστε το σημάδι κοπής με ένα δείκτη κατά μήκος της γραμμής οποιουδήποτε από τα σκέλη του τριγώνου.
 5. Περικοπή του σωλήνα κατά μήκος της προοριζόμενης γραμμής.

Με αυτόν τον τρόπο είναι πολύ βολικό να σημειώνουμε και να κόβουμε σωλήνες υπό γωνία 45 ° στην περιοχή διαμέτρων από 32 έως 63 mm. Για περισσότερη ευκολία, συνιστάται η σήμανση για να πάρετε ένα παχύ αλλά μαλακό χαρτί. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε paronite και παρόμοια υλικά.

Προγράμματα υπολογισμού γωνιών κοπής

Η τεχνολογία κοπής επιτρέπει την απόκτηση διαφορετικών γωνιών κοπής. Αλλά για να σχηματίσουμε μια καμπύλη γωνιών διαφορετικών από 45 °, είναι ήδη απαραίτητο να εκτελέσουμε μαθηματικούς υπολογισμούς και να κόψουμε ένα σχέδιο από χαρτί ή παρόμοια υλικά από τα υπολογισθέντα δεδομένα. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν προγράμματα υπολογιστών σχεδιασμένα για να σώσουν τον πλοίαρχο από τον υπολογισμό. Τα μοτίβα για την κοπή τέτοιων προγραμμάτων εκτυπώνονται στον εκτυπωτή.

Ένα απλό πρόγραμμα υπολογισμού που δημιουργήθηκε με βάση το MS Excel σας επιτρέπει να υπολογίσετε και να δημιουργήσετε ένα πρότυπο για σχεδόν οποιεσδήποτε τιμές διαμέτρων σωλήνων και απαιτούμενες γωνίες κοπής. Όλος ο χρήστης πρέπει να κάνει είναι να φέρει τις αντίστοιχες τιμές στις κεφαλές "Εξωτερική διάμετρος" και "Γωνία κοπής". Σύμφωνα με αυτές τις παραμέτρους θα σχηματίσει ένα κομμάτι που μπορεί να αποσταλεί προς εκτύπωση.

Το μειονέκτημα του προγράμματος είναι ότι δεν λαμβάνει υπόψη το πάχος του φύλλου του τεμαχίου, γεγονός που οδηγεί σε μικρές ανακρίβειες.

Γραμμή κοπής σωλήνων

Υπάρχει ένα απλό εργαλείο, που χρησιμοποιείται συχνά στην καθημερινή ζωή, κυρίως για την εργασία με ξύλο. Ονομάζεται - stouslo. Έτσι, αυτή η ίδια συσκευή είναι κατάλληλη για κοπή σωλήνων, και από διαφορετικές γωνίες. Το σώμα είναι εμπορικά διαθέσιμο, αλλά αν το επιθυμείτε, μπορείτε πάντα να το κάνετε μόνοι σας και να προσαρμόσετε τη δομή στην επιθυμητή διάμετρο σωλήνα:

 1. Πάρτε μια ξύλινη σανίδα με πλάτος ίσο με τη διάμετρο του σωλήνα, μήκους 400-500 mm.
 2. Πάρτε δύο ακόμη σανίδες του ιδίου μεγέθους, αλλά το πλάτος αυξήθηκε από το πάχος της πρώτης σανίδας.
 3. Από τις τρεις πλάκες συναρμολογήστε τη δομή με τη μορφή ενός ανεστραμμένου "P", όπου η πρώτη σανίδα είναι εγκατεστημένη ως βάση.
 4. Στο κεντρικό τμήμα της κατασκευής, σημειώστε το ορθογώνιο, οι δύο πλευρές του οποίου τρέχουν κατά μήκος των εσωτερικών ορίων των πλευρικών πλακών.
 5. Διαχωρίστε το ορθογώνιο από τις διαγώνιες και κατά μήκος των γραμμών που έχουν ληφθεί στα επάνω άκρα των πλαϊνών σανίδων, κόψτε τα προς τη βάση.

Με αυτόν τον τρόπο, γίνεται ένα πρότυπο για κοπή σε γωνία 45º. Αλλά με τη βοήθεια ενός μοιρογνωμόνιου, μπορείτε να σημειώσετε σχεδόν οποιαδήποτε γωνία και να κάνετε περικοπές κάτω από την περικοπή του σωλήνα για μια συγκεκριμένη γωνία. Το πλεονέκτημα του μαλακίου - το εργαλείο είναι κατάλληλο για επαναλαμβανόμενη χρήση. Η εργασία με το εργαλείο επιτρέπεται σε τέτοιο βαθμό φθοράς των τοιχωμάτων των σχισμών, εφόσον μπορούν να εξασφαλίσουν υψηλή ακρίβεια κοπής. Συνιστάται η τοποθέτηση των τοίχων του εργαλείου από υλικό με μεγαλύτερη αντοχή από το ξύλο.

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι προφανή - η απλότητα, η ευκολία κατασκευής του εργαλείου (stusla), η οικονομική αποδοτικότητα, η ευελιξία. Τα μειονεκτήματα της εργασίας αυτής της επιλογής είναι η ανάγκη προσαρμογής των διαστάσεων του δοχείου στη διάμετρο του σωλήνα, υπό την προϋπόθεση ότι πραγματοποιείται η ακριβής κοπή. Δηλαδή, για κάθε σωλήνα πρέπει να φτιάξετε το δικό σας εργαλείο.

Επίσης με τη βοήθεια του μεταλλικού κουτιού, ο σωλήνας μπορεί να κοπεί μόνο με ένα χαλύβδινο εργαλείο για μέταλλο ή κλαδευτή (για πλαστικά προϊόντα). Για να δουλέψετε με μεταλλικούς σωλήνες με παχύ τοίχωμα κάτω από τον μύλο αυτό το εργαλείο δεν θα λειτουργήσει.

Απλός εξοπλισμός για κοπή

Μεταλλικά προϊόντα στρογγυλών και ορθογωνίων σχημάτων, τα οποία έχουν μάλλον χοντρά τοιχώματα, κόβονται κατάλληλα υπό γωνία με τη βοήθεια ενός απλού ηλεκτρομηχανικού εργαλείου. Το στοιχείο κοπής ενός τέτοιου εργαλείου είναι ένας δίσκος κοπής ή ένα κυκλικό πριόνι τοποθετημένο στον άξονα του κινητήρα. Με τη σειρά του, ο ηλεκτροκινητήρας με κόπτη είναι μέρος ολόκληρης της εξέδρας, η οποία περιλαμβάνει επιφάνεια εργασίας, στήριγμα εκκρεμούς, σφιγκτήρα.

Για την τοποθέτηση του σωλήνα στη σωστή γωνία με τη μετέπειτα στερέωση του, χρησιμοποιείται ένας συμβατικός σφιγκτήρας και δύο μεταλλικές γωνίες. Μια γωνία (μικρή) είναι προσαρτημένη στη βάση του περιστροφικού μηχανισμού - το εκκρεμές. Η δεύτερη γωνία (μεγάλη) είναι σε ελεύθερη κατάσταση.

Διαδικασία τοποθέτησης και κοπής σωλήνων:

 1. Ο περιστροφικός μηχανισμός ρυθμίζει την απαιτούμενη γωνία κοπής (για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας ένα χάρακα και ένα μοιρογνωμόνιο).
 2. Η θέση που εντοπίζεται είναι σταθερή με βίδες σύσφιξης.
 3. Τοποθετείται ένας σωλήνας μεταξύ των μικρών και των μεγάλων γωνιών και πιέζεται προς τη βίδα σύσφιξης.
 4. Η τάση εφαρμόζεται στον κινητήρα.
 5. Εφαρμόζοντας μια δύναμη χαμηλής πίεσης στο δίσκο του καυστήρα, ο σωλήνας κόβεται στη σωστή θέση.

Τα πλεονεκτήματα αυτής της τεχνικής είναι η γρήγορη εργασία, η καθαρή κοπή, η δυνατότητα επεξεργασίας μεγάλου αριθμού σωλήνων σε σύντομο χρονικό διάστημα. Μειονεκτήματα: περιορισμοί για οικιακή χρήση, αυξημένος θόρυβος, εργασία μόνο με σωλήνες μικρών και μεσαίων διαμέτρων. Επιπλέον, η διαδικασία κοπής εκτελείται ακίνητα σε απόσταση από το σημείο εγκατάστασης, κάτι που δεν είναι πάντοτε αποδεκτό.

Χρωματικές αποχρώσεις με ορθογώνιο τμήμα

Για να εκτελέσετε την κοπή προϊόντων ορθογωνικής διατομής, συνιστάται να προετοιμάσετε εκ των προτέρων κομμάτια γωνιών πρότυπων. Είναι εύκολο να γίνουν από μια μεταλλική γωνία, προ-σηματοδοτώντας τον ίδιο μοιρογνωμόνιο.

Η σήμανση μπορεί να γίνει με διαφορετικές γωνίες. Για χρήση σε ένα πρότυπο, αρκεί να το τοποθετήσετε σε ορθογώνιο σωλήνα στη σωστή θέση και να σημειώσετε τη γραμμή κοπής. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε οποιοδήποτε κατάλληλο εργαλείο για να κόψετε την επιθυμητή γραμμή.

Μηχανές κοπής ακριβείας

Μεταξύ των επώνυμων συσκευών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην καθημερινή ζωή για κοπή σε μια γωνία, μπορείτε να δώσετε προσοχή στον ιταλικό εξοπλισμό. Πριονιστήριο Mini Cut από την εταιρεία "MASS" - μια μικρή συσκευή με χειροκίνητο σφιγκτήρα, για να δουλεύει όχι μόνο με σωλήνες, αλλά και γωνίες, ράβδους, στοιχεία προφίλ.

Το μηχάνημα υποστηρίζει τη ρύθμιση της γωνίας κοπής από 0 έως 45º. Η διαδικασία διεξάγεται με τη χρήση ενός ιμάντα με ταχύτητα 45 παλινδρομικών κινήσεων ανά λεπτό. Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ηλεκτροκινητήρα 370 W, ο οποίος τροφοδοτείται από οικιακό δίκτυο. Η μέγιστη επιτρεπόμενη διάμετρος του περικομμένου στρογγυλού σωλήνα είναι 65 mm.

Βιομηχανικά μοντέλα (για παράδειγμα BSM)

Υπάρχουν ειδικές βιομηχανικές μηχανές για την εκτέλεση ακριβών λειτουργιών κοπής υπό γωνία. Ένα καλό παράδειγμα: συσκευές που πωλούνται με το εμπορικό σήμα "BSM". Ο κατασκευαστής των μηχανών είναι η γερμανική εταιρεία Rexinger. Ωστόσο, οι μηχανές σειράς BSM είναι σχεδιασμένες αποκλειστικά για εργασίες με σωλήνες πολυπροπυλενίου με επαρκώς μεγάλες διαμέτρους. Η επεξεργασία προϊόντων όπως PP, PVC, PE, PVDF υποστηρίζεται.

Το εργαλείο κοπής του μηχανήματος είναι ένα πριόνι με ταινίες, χάρη στο οποίο η κοπή πραγματοποιείται σε γωνίες από 0 έως 67,5º. Η ακρίβεια της διαδικασίας παρέχεται από έναν αναγνώστη κοπής λέιζερ. Παρά τη διαμόρφωση της συσκευής για προϊόντα με μεγάλες διαμέτρους, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας ειδικός πίνακας, με τον οποίο επιτυχώς κόβονται και σωλήνες μικρής διαμέτρου (50-200 mm). Υπάρχει ευρύ φάσμα συσκευών BSM.

Η χρήση θερμικών μεθόδων

Εκτός από τις μηχανικές μεθόδους, χρησιμοποιούνται συχνά θερμικές μέθοδοι, όπου μηχανές συγκόλλησης ή κοπής δουλεύουν ως εργαλεία. Για παράδειγμα, ο αυτογενής πυροκροτητής κοπής ή η συμβατική μηχανή συγκόλλησης (DC / AC). Με τη βοήθεια τέτοιων μηχανών κοπής υπάρχουν μεταλλικοί σωλήνες με παχύ τοίχωμα. Ωστόσο, είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί μια τέλεια ομαλή, υψηλής ποιότητας κοπή χρησιμοποιώντας τη μέθοδο ηλεκτρικής συγκόλλησης ή αερίου autogen.

Συνήθως, μετά από θερμική κοπή, τα προϊόντα υποβάλλονται σε πρόσθετη επεξεργασία. Η γραμμή κοπής είναι ευθυγραμμισμένη, οι τιμές της απαιτούμενης γωνίας ρυθμίζονται. Αυτή η προσέγγιση είναι οικονομικά μειονεκτική, καθώς συνοδεύεται από πρόσθετο κόστος μηχανικής επεξεργασίας. Κατά κανόνα, χρησιμοποιείται η θερμική τεχνική κοπής στις συνθήκες βιομηχανικής παραγωγής. Είναι αλήθεια ότι η στέγαση και οι κοινωφελείς υπηρεσίες συχνά χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο.

Η θερμική κοπή χρησιμοποιείται επίσης για την εργασία με πλαστικό υλικό. Υπάρχουν συσκευές - θερμικές κιγκλιδώματα. Η κοφτερή λεπτή λεπίδα τέτοιων συσκευών θερμαίνεται σε υψηλή θερμοκρασία, μετά την οποία γίνεται μια κοπή.

Οι θερμικές κιγκλιδώματα υποστηρίζουν το κόψιμο σε μια γωνία, και αυτό είναι το πλεονέκτημά τους. Ωστόσο, για να δουλέψετε με πιο άκαμπτα υλικά από το πολυβινυλοχλωρίδιο, το ξύλο, τα μοριοσανίδες, αυτές οι συσκευές δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Χρήσιμο βίντεο για το θέμα

Το βίντεο παρουσιάζει τους υπολογισμούς και παρουσιάζει ένα εργαστήριο σχετικά με τον τρόπο κοπής ενός σωλήνα υπό γωνίες 45 και 90:

Για κάθε περίπτωση εγκατάστασης, μπορείτε να επιλέξετε την πιο κατάλληλη και λιγότερο δαπανηρή μέθοδο κοπής. Η συγκεκριμένη επιλογή εξαρτάται από το υλικό σωλήνων, τη διάμετρο, το πάχος τοιχώματος. Χρησιμοποιώντας απλές μεθόδους σήμανσης, μπορείτε να έχετε μια αρκετά ακριβή γωνία στην οποία θέλετε να κόψετε το τεμάχιο εργασίας. Ταυτόχρονα, στρέφοντας σε μια σύνθετη μέθοδο υπολογισμού, είναι δυνατή η κοπή σε μη κανονικές γωνίες με υψηλή ακρίβεια.

Πώς να κόψετε ένα σωλήνα σε 45 μοίρες με υψηλή ακρίβεια στο σπίτι

Όταν εργάζεστε στην εγκατάσταση αγωγών φυσικού αερίου ή νερού, είναι συχνά απαραίτητο να αλλάξετε την κατεύθυνση της γραμμής, ενώ η σωλήνωση αποκόπτεται και κατόπιν συγκολλάται με τη σωστή γωνία. Τις περισσότερες φορές, η κατεύθυνση αλλάζει κατά 90 μοίρες, γεγονός που εγείρει το ερώτημα πώς κόβουμε ένα σωλήνα σε 45 μοίρες για να συνδέσουμε με ακρίβεια τους αρμούς κατά τη συγκόλληση.

Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα στις γωνίες του κομμένου άκρου των 45 ή 90 βαθμών είναι δυνατή με την κατοχή σχετικών γνώσεων και τεχνικών που θα βοηθήσουν στην εξοικονόμηση όχι μόνο του χρόνου αλλά και των υλικών κατά τη διάρκεια της εργασίας. Σε άλλες γωνίες της σειράς, είναι αδύνατο να λύσουμε το πρόβλημα με έναν κυβερνήτη και ένα φύλλο χαρτιού - θα πρέπει να καλέσετε εξοπλισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών για βοήθεια.

Εικ.1 Πώς να κόψετε το σωλήνα υπό γωνία 45 μοιρών

45 μοίρες κοπής

Συνήθως, για την περιστροφή του σωλήνα κατά 45 μοίρες χρησιμοποιούνται εξαρτήματα, στροφές με γωνία περιστροφής 45 μοιρών, κατασκευασμένα από το ίδιο υλικό με τους ίδιους τους σωλήνες, αν οι σωλήνες είναι χαλύβδινοι, τότε οι σπείρες συγκολλώνται από χάλυβα. Για τους σωλήνες HDPE, υπάρχουν ηλεκτροσύντες ή χυτοί αγκώνες στους 45 μοίρες (σημειώστε ότι είναι σχεδόν αδύνατο να βρείτε εξαρτήματα συμπίεσης με τέτοια γωνία περιστροφής στη Ρωσία).

Αν όμως χρειάζεται ακόμα να κόψετε ένα σωλήνα κυκλικής διατομής από χάλυβα ή από διάφορα είδη πλαστικών, τότε θα χρειαστείτε ένα καλούπι για κοπή σωλήνων υπό γωνία, το σχήμα του οποίου υπολογίζεται με το χέρι ή με μηχανή. Η εργασία απλοποιείται σε μεγάλο βαθμό εάν σε γωνία 45 ° είναι απαραίτητο να αποκοπεί ένα μεταλλικό προφίλ τετράγωνου τμήματος.

Για γρήγορη περικοπή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα συνηθισμένο φύλλο χαρτιού διπλωμένο διαγωνίως για να επισημάνετε την επιφάνεια για μελλοντικές περικοπές. Όταν χρησιμοποιείτε διπλωμένο χαρτί, προχωρήστε ως εξής:

 • ξαπλώστε σε μια ευθεία επιφάνεια του προφίλ στο σημείο όπου πραγματοποιείται η κοπή, μια αυστηρά κάθετη γραμμή.
 • εφαρμόστε ένα πτυσσόμενο διαγώνιο φύλλο χαρτιού στην πλευρική επιφάνεια με ένα αιχμηρό άκρο προς τη γραμμή, έτσι ώστε το πάνω άκρο του τριγώνου χαρτιού να είναι ίσιο με την επάνω πλευρά του μεταλλικού προφίλ.

Το Σχ. 2 Σπιτικό πρότυπο για κοπή σωλήνων σε 45 μοίρες

 • τραβήξτε μια γραμμή μολυβιού στο πλάι του φύλλου σε μια γωνία 45 μοιρών, μετά την οποία η γωνία χαρτιού εφαρμόζεται στην άλλη πλευρά και το περικλείστε με ένα μολύβι (είναι καλύτερα να χρησιμοποιήσετε ένα λεπτό δείκτη).

Για την αποκοπή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα μύλο με δίσκο πάνω σε μέταλλο, τραβώντας μια λεπτή γραμμή κατά μήκος της σήμανσης στην αρχή και στη συνέχεια βαθμιαία εμβάθυνση έως ότου τα άκρα διαχωριστούν πλήρως.

Όταν εργάζεστε με ένα μύλο, πρέπει να λάβετε υπόψη τον ακόλουθο παράγοντα - εάν οι άκρες έχουν αποκοπεί τελείως, ο δίσκος μπορεί να υποστεί βλάβη από οξεία γωνία, γεγονός που θα οδηγήσει σε αποτυχία του και, ελλείψει προστασίας στον μύλο, ακόμα και σε τραυματισμούς των εργαζομένων. Ως εκ τούτου, συνιστάται να μην κόψετε τα άκρα γωνιών μέχρι το τέλος, αλλά να αφήσετε ένα στενό αυλάκι και στη συνέχεια να σπάσετε, λειώνοντας αργότερα την προεξοχή.

Δημιουργία προτύπου για κοπή μεταλλικού προφίλ

Αν χρειαστεί να κόψετε ένα μεγάλο αριθμό σωλήνων, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πρότυπο από μεταλλικό προφίλ μεγαλύτερης διαμέτρου σε ένα φύλλο χαρτιού με τον τρόπο που περιγράφηκε παραπάνω. Η γωνία κλίσης ελέγχεται με ένα μοιρογνωμόνιο ή ένα τετράγωνο κατασκευής - στην περίπτωση αυτή, οι δύο άκρες των κομμένων τμημάτων του προτύπου ενώνονται.

Όταν δουλεύετε πάνω στο κομμάτι που κόβεται στη σωστή θέση, τοποθετείται ένα πρότυπο και πιέζεται σφιχτά, η σήμανση εφαρμόζεται με ένα έντονα κοφτερό εργαλείο όταν σκιαγραφείται το περίγραμμα του προτύπου. Το τμήμα κόβεται σε μερικά περάσματα με βαθμιαία εμβάθυνση του αυλακιού.

Το Σχ. 3 Κοπή μεταλλικών προφίλ με το σώμα

Εργαλεία κοπής σωλήνων με τα χέρια τους

Χρησιμοποιώντας το πρότυπο δεν είναι πολύ βολικό - πρέπει να κάνετε μια περικοπή κατά μήκος της γραμμής, κρατώντας το μύλο στο βάρος, γεγονός που οδηγεί σε μεγάλα λάθη. Εάν έχετε μια μηχανή συγκόλλησης, μπορείτε να φτιάξετε έναν απλό οδηγό μπλοκ για τους δίσκους λείανσης, οι οποίοι δεν επιτρέπουν την περιστροφή του.

Για να γίνει αυτό, χρησιμοποιήστε το προηγουμένως κατασκευασμένο πρότυπο, στην πλευρά του οποίου τρυπιέται μια τρύπα και το περικόχλιο συγκολλάται. Όταν εργάζεστε, τοποθετείται ένα σπιτικό μπλοκ πάνω στο προφίλ, βιδώνεται ένας κοχλίας στο παξιμάδι του και η συσκευή πιέζεται πάνω στην επιφάνεια του προφίλ. Αφήνεται ένας μύλος με δίσκο στο μέταλλο, πιέζοντας ελαφρά το δίσκο από την πλευρική επιφάνεια της συσκευής. Είναι σαφές ότι κατά τη διάρκεια μακροχρόνιας εργασίας τα άκρα στο ύφασμα βαθμιαία απογυμνώνονται και παρόλο που η διαδικασία λαμβάνει χώρα ταυτόχρονα σε όλες τις άκρες, κάποια λάθη εμφανίζονται με την πάροδο του χρόνου. Ως εκ τούτου, είναι καλύτερο να κάνετε τη συσκευή έξω από ένα σκληρό, ανθεκτικό στη φθορά μέταλλο για να αυξήσετε τη διάρκεια ζωής της και να πάρετε ένα πιο ακριβές εργαλείο.

Εικ.4 Παράδειγμα κοπής υπό γωνία 90 μοιρών

90 μοίρες κοπής

Για να κόψετε ομαλά μια κυκλική σωλήνωση ή ένα μεταλλικό προφίλ ορθογώνιας διατομής, χρησιμοποιείται ένα φύλλο απλού χαρτιού. Τα τυλίγουν το τεμάχιο έτσι ώστε οι άκρες του φύλλου χαρτιού να ταιριάζουν, και στη συνέχεια να στερεώνονται στο μέρος με κολλητική ταινία ή κόλλα. Ο λειαντήρας πραγματοποιείται κοντά στην άκρη του φύλλου χαρτιού σε μια λεπτή γραμμή, μετά την οποία βαθμιαία βαθαίνει για να ολοκληρωθεί η κοπή.

Το μεταλλικό προφίλ ή ο στρογγυλός σωλήνας μπορεί να κοπεί με ένα πρότυπο, τοποθετώντας πάνω του ακριβώς κομμένο στοιχείο με μεγάλη εσωτερική διάμετρο.

Πλαίσιο κολάρο

Προκειμένου να ληφθούν κλαδιά μεταλλικών αγωγών με τη μορφή τσιμπίδων, εφαρμόζεται ένα ένθετο περιλαίμιο, για το οποίο είναι αναγκαίο να κόβουμε την ακμή ενός κυκλικού σωλήνα παρακείμενα στα τοιχώματα του άλλου υπό ορθή γωνία. Για την εφαρμογή της μεθόδου ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

 • κόψτε τις άκρες του τεμαχίου σε ορθή γωνία στην μέθοδο που περιγράφηκε προηγουμένως.
 • Σε μια στρογγυλή ακραία επιφάνεια, τέσσερα ισαπέχοντα σημεία σημειώνονται με έναν δείκτη, που βρίσκεται σε γωνίες 90 και 180 μοίρες το ένα προς το άλλο.
 • Η μέτρηση του μεγέθους του κύκλου γίνεται, η διάμετρος διαιρείται με 3. Η προκύπτουσα απόσταση αποτίθεται από δύο διαμετρικά τοποθετημένα σημεία, μετά τα οποία αυτά τα σημεία συνδέονται με δύο άλλα ομαλά τόξα, τραβώντας μια γραμμή με ένα δείκτη.

Εικ. 5 Παράδειγμα τμήματος σωλήνα κολάρου

 • Σύμφωνα με τη σήμανση, ο μηχανισμός κοπής κόβεται και τα ημικυκλικά τμήματα διαχωρίζονται, μετά τα οποία το τμήμα είναι έτοιμο για συγκόλληση. Με μικρές ανακρίβειες στο ζεύγος, μπορεί να σφραγιστεί με ένα βαρούλκο, τοποθετώντας το στην στρογγυλή επιφάνεια ενός άλλου στοιχείου.

Συμβουλές για κοπή σωλήνων υπό γωνία κυκλικής διατομής

Οι στρογγυλοί σωλήνες διαφόρων διαμέτρων κόβονται υπό γωνία κατά την αλλαγή της κατεύθυνσης του αγωγού, θα πρέπει να σημειωθεί ότι μια ευθεία κοπή σε ορθή γωνία, σε αντίθεση με μια ορθογώνια διατομή, δεν θα οδηγήσει σε στενή σύνδεση των άκρων. Επομένως, χρησιμοποιούνται ειδικά σχέδια στα οποία το άκρο σήμανσης έχει καμπυλόγραμμο σχήμα, το οποίο επιτρέπει την επίτευξη υψηλής πυκνότητας της άρθρωσης.

Μορφοποίηση χαρτιού για σωλήνες

Ένας από τους συνήθεις τρόπους για να φτιάξετε σωλήνες με μια στρογγυλή επιφάνεια του καλουπιού είναι η μέθοδος για την οποία χρειάζεστε ένα γραμμένο χαρτί, ένα χάρακα και ένα μολύβι. Για να αποκτήσετε ένα μοτίβο χαρτιού, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

 1. Σχεδιάστε έναν κύκλο στο φύλλο χαρτιού με τη διάμετρο του σωλήνα που κόβεται, διαιρέστε τον κύκλο σε 16 ίσα τμήματα, κάθε φορά που διαιρείτε μεγάλα τμήματα σε δύο όμοια.

Το Σχ. 6 Πώς να κόψετε ένα σωλήνα σε 45 μοίρες - ένα κομμάτι χαρτί

 1. Η περιφέρεια μετράται με πολλαπλασιασμό της διαμέτρου του με αριθμό Pi, ίσο με 3,14. Το μέγεθος αυτό τοποθετείται και στις δύο πλευρές του άξονα του κύκλου σε ίσα τμήματα, καθένα από τα οποία χωρίζεται σε 8 τμήματα ίσου μεγέθους.
 2. Καταρτίζεται μια κατακόρυφη γραμμή από τα ευθεία τμήματα και τις οριζόντιες γραμμές από τα σημεία που βρίσκονται σε κύκλο.
 3. Τα σημεία της τομής τους συνδέονται με μια ομαλή γραμμή και ως αποτέλεσμα έχουν ένα πρότυπο που εφαρμόζεται στο χαρτί, το οποίο κόβεται και κολλάται στην επιφάνεια κοπής. Για το κόψιμο, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσετε ένα μύλο με δίσκο μικρής διαμέτρου - η επιφάνεια θα είναι καμπυλόγραμμη και ένα σφάλμα θα αυξηθεί όταν χρησιμοποιείτε ένα μεγάλο δίσκο.

Εργαλεία που χρησιμοποιούνται

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι κοπής ενός σωλήνα, για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούν κατασκευαστικά και βιομηχανικά εργαλεία επεξεργασίας μετάλλων. Από όλους τους τύπους, μόνο η βουλγαρική επιτρέπει να αποκτάται καμπύλες επιφάνειες χωρίς περαιτέρω επεξεργασία με την κοντινότερη διάταξη των άκρων.

Για προσωπική χρήση

Το παρακάτω εργαλείο χρησιμοποιείται για την κοπή χαλύβδινων σωλήνων σε ένα νοικοκυριό:

Χειροκίνητες κοπές σωλήνων. Αφήστε να κόψετε τα στρογγυλά μέρη για να επιτύχετε μια ομαλή κοπή της δεξιάς γωνίας από τις ακμές κοπής των κυλίνδρων. Υπάρχουν διάφοροι τύποι προϊόντων αυτού του τύπου, που αποτελούνται από μεμονωμένους κυλίνδρους ή τη σειρά τους, τοποθετημένοι σε μια αλυσίδα. Στην καθημερινή ζωή, τέτοιες συσκευές είναι αρκετά σπάνιες και πιο κατάλληλες για επαγγελματική απόδοση της εργασίας.

Βουλγαρικά Είναι ένα καθολικό εργαλείο για το κόψιμο οποιωνδήποτε μεταλλικών εξαρτημάτων με διαφορετικές γωνίες · χρησιμοποιούνται ειδικοί δίσκοι για μέταλλο, οι οποίοι σκουπίζονται αρκετά γρήγορα κατά τη λειτουργία. Χάρη σε αυτό, είναι δυνατή η ακριβής κοπή μιας καμπύλης γραμμής με δίσκο μικρής διαμέτρου.

Το Σχ. 7 Μεμονωμένο εργαλείο κοπής σωλήνων

Καυστήρας αερίου. Μια γρήγορη και αποτελεσματική μέθοδος κοπής μεταλλικών επιφανειών με ένα ζεστό ρεύμα φλόγας, τα μειονεκτήματα περιλαμβάνουν τα τετηγμένα άκρα που περιπλέκουν την περαιτέρω συγκόλληση. Είναι δύσκολο να κόψετε ένα προϊόν χρησιμοποιώντας έναν καυστήρα αερίου με έναν πυρσό αέριο που θα καεί, και εάν μια γραμμή τραβηχτεί, θα είναι πρακτικά αόρατη σε ένα ρεύμα φλόγας.

Ηλεκτρικοί κοπτήρες σωλήνων. Για εργασίες με αγωγούς μικρών διαμέτρων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν κοπτήρες με συμπαγή ηλεκτρικά σωληνάρια, κατ 'αρχήν μοιάζουν με βουλγάρους. Η συσκευή ονομάζεται κυλιόμενη μηχανή, όταν το έργο είναι εγκατεστημένο στο πλαίσιο και ενεργοποιεί τους οδηγούς κυλίνδρων, στην κορυφή της επιφάνειας του κόβεται από μια ηλεκτρική συσκευή. Η κύρια διαφορά του κοπτικού σωλήνα βρίσκεται στον μεταλλικό δίσκο, ο οποίος έχει ειδική ανθεκτική επίστρωση για κοπή μετάλλου.

Για βιομηχανική χρήση

Στη βιομηχανία, οι αγωγοί μεγάλης διαμέτρου χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά υγρών και αερίων · επομένως, οι μηχανές κοπής σωλήνων έχουν μεγάλο βάρος και συνολικές διαστάσεις. Υπάρχουν επίσης χειροκίνητες κοπές σωλήνων του ρότορα και ομοιόμορφη αρχή λειτουργίας. Στην πρώτη περίπτωση, οι κύλινδροι κοπής περιστρέφονται σε μια στρογγυλή επιφάνεια με μια ρυθμιζόμενη λαβή · στη δεύτερη περίπτωση, η κοπή πραγματοποιείται από τοξοειδείς πλάκες, οι οποίες σταδιακά μετατοπίζονται όταν περιστρέφονται.

Το Σχ. 8 Βιομηχανικοί κοπτήρες σωλήνων

Πώς να κόψετε ένα σωλήνα κάτω από 45 μοίρες μεγάλης διαμέτρου

Η αποκοπή ενός προϊόντος μεγάλου μεγέθους σε συνθήκες διαβίωσης είναι καλύτερο με ένα μεγάλο μύλο ή καυστήρα αερίου - οι τοίχοι με μεγάλες διαμέτρους είναι συνήθως παχύρρευστοι. Η κοπή γίνεται καλύτερα με τμήματα, αφήνοντας στενές μεταβάσεις που αφαιρούνται στο τέλος.

Πώς να κόψετε ένα χυτοσίδηρο

Η κύρια διαφορά μεταξύ του χυτοσιδήρου και του συνήθους χάλυβα είναι η υψηλή ευθραυστότητα και το μεγάλο πάχος τοιχώματος, η ακριβής κοπή του πρέπει να γίνει με την ακόλουθη σειρά:

 • Η γωνία σήμανσης σχεδιάζεται με τη βοήθεια ενός γραφομηχανή, για

στηρίζει κάτω από τις λεπτομέρειες μια ξύλινη ασπίδα ή σανίδα.

 • Πραγματοποιήστε τη λείανση με τη ρηχή κοπή της επιφάνειας γύρω από την περίμετρο.
 • Στη συνέχεια, η αυλάκωση είναι βαθύτερη για αρκετές περάσματα για τον πλήρη διαχωρισμό των δύο τμημάτων.

Ορισμένες συμβουλές για την κοπή σωλήνων

Μερικές φορές σε ένα νοικοκυριό, η κοπή απαιτείται να συνδέει τον αγωγό με διαφορετικές γωνίες ή κατά μήκος του άξονα. Το κύριο εργαλείο για την εκτέλεση αυτών των εργασιών είναι οι γενικοί μύλοι και οι μεταλλικοί δίσκοι.

Το Σχ. 9 Διαμήκης κοπή του αγωγού

Διαμήκης περικοπή

Για την ποιοτική εκτέλεση ενός ομαλού διαμήκους τμήματος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια απλή συσκευή υπό μορφή μεταλλικής γωνίας. Είναι ασφαλώς στερεωμένο σε μια επίπεδη ξύλινη επιφάνεια με βίδες και ένας σωλήνας πιέζεται σε αυτό με ένα βαρύ φορτίο. Ένας γωνιακός μύλος δημιουργεί μια διαμήκη τομή της κορυφής του σωλήνα, στηρίζοντας ελαφρά τον δίσκο στην επιφάνεια της γωνίας.

Η γωνία μπορεί να προσαρτηθεί στο σωλήνα με σφιγκτήρες και να κόψει το επάνω τοίχωμα της γωνίας με παρόμοιο τρόπο.

Λοξή περικοπή

Όταν η κατεύθυνση του αγωγού μεταβάλλεται κατά γωνία μεγαλύτερη από 90 μοίρες, οι χειροκίνητες μέθοδοι κατασκευής προτύπων καθίστανται πολύ περίπλοκες. Η χρήση ενός ειδικού προγράμματος για τον υπολογισμό και τη δημιουργία μοτίβων σε έναν υπολογιστή για οποιαδήποτε γωνία μπορεί να σας βοηθήσει. Η μέθοδος είναι καλή επειδή έχει υψηλή ακρίβεια στη δημιουργία προτύπων χαρτιού και υλοποιείται εύκολα με εκτυπωτή.

Για να ληφθεί ένα κομμάτι χαρτιού, τα απαραίτητα δεδομένα σχετικά με τις γωνίες κάμψης και τη διάμετρο του σωλήνα εισάγονται στο πρόγραμμα, μετά από το οποίο λαμβάνεται ένα πρότυπο, το οποίο εκτυπώνεται στον εκτυπωτή σε πλήρες μέγεθος. Απομένει μόνο να το κόψετε, να το κολλήσετε στο κομμένο στοιχείο και να σημειώσετε το περίγραμμα του.

Περαιτέρω κοπή πραγματοποιείται με τη χρήση του μύλου με τον συνήθη τρόπο. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα των πρότυπων μηχανών είναι η δυνατότητα κοπής τους σε απεριόριστες ποσότητες με την ίδια ακρίβεια.

Το Σχ. 10 Πρόγραμμα υπολογισμού υποδείγματος

Για υψηλής ποιότητας σύνδεση κυλινδρικών στοιχείων αγωγών απαιτείται η ακριβής κοπή τους σε γωνίες 45 και 90 μοίρες. Για την εκτέλεση αυτών των εργασιών, χρησιμοποιούνται ειδικά σχέδια, το σχήμα των καμπυλών των οποίων υπολογίζεται με το χέρι ή κατασκευάζεται από έναν υπολογιστή. Αποκόπτονται σε χαρτί και κολλούνται επάνω στην επιφάνεια του σωλήνα και στη συνέχεια το στοιχείο κόβεται κατά μήκος του περιγράμματος του χαρτιού με ένα μύλο με ένα μικρό δίσκο. Έτσι, είναι δυνατή η απόκτηση μιας γωνίας υψηλής ακρίβειας με όσο το δυνατόν πιο κοντινές άκρες.