Η ποσότητα του σκυροδέματος σε τραπέζι από οπλισμένο σκυρόδεμα

Αν θέλετε να μάθετε το βάρος των δακτυλίων σκυροδέματος - κοιτάξτε στο τραπέζι. Σε αυτό, δεν θα βρείτε μόνο τις απαραίτητες πληροφορίες, αλλά θα είναι επίσης σε θέση να υπολογίσει το συνολικό βάρος των δακτυλίων σκυροδέματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές σας. Καθορίστε τον επιθυμητό αριθμό δακτυλίων γεώτρησης και απέναντι από τον αριθμό που θα δείτε το τελικό βάρος.

Επίσης, στον πίνακα θα βρείτε τον όγκο των δακτυλίων σκυροδέματος. Ως όγκος νοείται η ποσότητα του σκυροδέματος που δαπανάται για την παραγωγή. Αν θέλετε να μάθετε τον όγκο του υγρού που μπορεί να χωρέσει μέσα, χρησιμοποιήστε τον τύπο για τον υπολογισμό. Όγκος = 3,14 * ακτίνα τετράγωνο * ύψος του φρεατίου. (3,14 * R * R * h).

Πίνακας-αριθμομηχανή του βάρους και του όγκου των δακτυλίων από σκυρόδεμα

Όλες οι διαστάσεις του πίνακα είναι σε χιλιοστά. Χρησιμοποιήστε το διάγραμμα για να υπολογίσετε το συνολικό βάρος και τον συνολικό όγκο των δακτυλίων φρεατίου. Η υπηρεσία θα είναι χρήσιμη και βολική για άτομα των οποίων οι δραστηριότητες σχετίζονται με την κατασκευή ή την προετοιμασία σχετικής τεκμηρίωσης. Καθορίστε την απαιτούμενη ποσότητα για κάθε προϊόν - και το αποτέλεσμα θα υπολογιστεί αμέσως

Φρεάτια από οπλισμένο σκυρόδεμα

Ο κύριος σκοπός των φρεατίων οπλισμένου σκυροδέματος είναι τα στοιχεία των θαμμένων κατασκευών που λειτουργούν πάνω ή κάτω από το επίπεδο των υπόγειων υδάτων σε μη επιθετικά ή ελαφρώς επιθετικά περιβάλλοντα. Τα φρεάτια σκυροδέματος χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικές, οικιστικές και οδικές κατασκευές, για την οργάνωση μηχανολογικών και θερμικών δικτύων, αγωγών αποχέτευσης.

Φρεάτια από οπλισμένο σκυρόδεμα ή στοιχεία φρεατίων είναι τυπικά προϊόντα σκυροδέματος που κατασκευάζονται από την GC "BLOCK" σε αυστηρή συμφωνία με το GOST 8020-90. Καθώς το υλικό των φρεατίων χρησιμοποίησε βαρύ οπλισμένο σκυρόδεμα.

Προκατασκευασμένα φρεάτια από σκυρόδεμα - αυτά είναι ειδικά στοιχεία ταφικών κατασκευών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή διαφόρων τύπων επικοινωνιών: αποχέτευσης, νερού, δικτύων φυσικού αερίου και φρεατίων. Ανάλογα με το πεδίο λειτουργίας για την κατασκευή προκατασκευασμένων φρεατίων χρησιμοποιώντας δακτυλίους από οπλισμένο σκυρόδεμα διαφόρων διαμέτρων.

Τα φρεάτια οπλισμένου σκυροδέματος είναι μια κατακόρυφη κοίλη δομή αποτελούμενη από ενισχυμένους δακτυλίους τοίχου, έναν πυθμένα και ένα καπάκι επί του οποίου εγκαθίσταται η καταπακτή. Κατά κανόνα, τα πηγάδια είναι σχεδόν βυθισμένα στο έδαφος και βρίσκονται πάνω ή κάτω από το επίπεδο των υπόγειων υδάτων σε μη επιθετικά και ελαφρώς επιθετικά περιβάλλοντα.

Με σκοπό, οι οπές από οπλισμένο σκυρόδεμα χωρίζονται σε διάφορους τύπους:


 • Υδραυλικά. Είναι στοιχεία του δικτύου ύδρευσης, θέρμανσης και ύδρευσης και έχουν σχεδιαστεί για την εγκατάσταση βαλβίδων (λεγόμενες βαλβίδες διακοπής) για τη ρύθμιση της ροής διαφόρων υγρών, πυροσβεστικών κέντρων, συσκευών μέτρησης κλπ.
 • Αποχέτευση (αποστράγγιση, επεξεργασία). Σχεδιασμένα για να δημιουργούν συστήματα αποχέτευσης σε στροφές, σε σημεία σταγόνων σωλήνων, κλπ. Χρησιμεύουν στην καταπολέμηση των υπογείων υδάτων, τα οποία καταστρέφουν το θεμέλιο.
 • Αγωγοί αερίου. Σερβίρετε ως στοιχεία αγωγών φυσικού αερίου.

Όσον αφορά τη λειτουργικότητα, τα πηγάδια χωρίζονται σε διάφορους τύπους:


 • Επιθεωρήσεις - χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση του έργου ολόκληρου του συστήματος.
 • Διαφορικό - που απαιτείται σε χώρους με ισχυρές σταγόνες σωλήνων, όταν στρέφονται το δίκτυο ή η στάθμη του δικτύου πέφτει λόγω των ιδιομορφιών του τοπίου. Χρησιμοποιείται όταν συνδυάζονται αγωγοί διαφορετικών βάθους σε ένα δίκτυο.
 • Περιστρέψτε. Αυτά τα πηγάδια χρησιμοποιούνται σε χώρους όπου οι σωλήνες στρέφονται προκειμένου να αποφευχθούν μπλοκαρίσματα. Επίσης χρησιμοποιείται συχνά ως επίβλεψη.
 • Φρεάτια φιλτραρίσματος (φιλτραρίσματος) - απαραίτητα για την επεξεργασία των λυμάτων. Εγκατεστημένο πάνω από το επίπεδο των υπόγειων υδάτων.
 • Αθροιστική. Χρησιμοποιούνται για τη συσσώρευση λυμάτων και συνήθως εγκαθίστανται στο χαμηλότερο σημείο της τοποθεσίας, ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη γωνία κλίσης του σωλήνα αποχέτευσης.

Τα πλεονεκτήματα της χρήσης οπλισμένου σκυροδέματος ως υλικού για την παραγωγή φρεατίων:


 1. Ανθεκτικότητα των προϊόντων. Το οπλισμένο σκυρόδεμα επιτρέπει στα φρεάτια να αντέχουν στο φορτίο που προκύπτει λόγω της πίεσης του εδάφους και η πυκνή δομή του δεν υπόκειται σε θόλωση από τα υπόγεια ύδατα.
 2. Τα φρεάτια σκυροδέματος ισχύουν στα περισσότερα εδάφη.
 3. Η λεία επιφάνεια των φρεατίων του σκυροδέματος δεν επιτρέπει τη συγκράτηση των συντριμμιών στους τοίχους και το σχηματισμό φραγμών. Επιπλέον, το σκυρόδεμα καθαρίζεται τέλεια και δεν απαιτούνται ειδικός εξοπλισμός και εξειδικευμένοι ειδικοί για τον καθαρισμό.
 4. Απεριόριστη διάρκεια ζωής. Τα προϊόντα σκυροδέματος φημίζονται για την αντοχή τους ακόμη και όταν χρησιμοποιούνται σε επιθετικά περιβάλλοντα και χώρους όπου υπάρχει αρκετά υψηλό επίπεδο υγρασίας.
 5. Απλότητα και ευκολία εγκατάστασης και επισκευής. Τα στοιχεία του φρέατος είναι εύκολα τοποθετημένα μεταξύ τους. Εξαιτίας αυτού, η επισκευή δεν απαιτεί την πλήρη αντικατάσταση της δομής - απλώς αντικαταστήστε ή επισκευάστε το φθαρμένο στοιχείο.
 6. Αδράνεια του σκυροδέματος - δεν έχει καμία επίδραση στην ποιότητα του νερού.

Τα φρεάτια σκυροδέματος που συναρμολογούνται αποτελούνται από διάφορα στοιχεία: δακτυλίδια τοίχου, πυθμένα, καλύμματα και καταπακτές. Η οδοποιία συνεπάγεται τη χρήση, σε ορισμένες περιπτώσεις, φρεατίων εξοπλισμένων με πλάκες δαπέδου. Η παρουσία ορισμένων στοιχείων στο σχέδιο εξαρτάται από το σκοπό του προκατασκευασμένου φρέατος. Από τεχνική άποψη, τα στοιχεία αυτά είναι διαιρεμένα:


 • Σκυρόδεμα δαχτυλίδια. Είναι μέσα από κοίλα κυλινδρικά στοιχεία με λεπτά τοιχώματα που χρησιμεύουν άμεσα για το σχηματισμό και την τοποθέτηση του φρέατος.
 • Καλύμματα φρεατίων ή, όπως ονομάζονται επίσης, πλάκες δαπέδου. Αυτές οι πλάκες παρέχουν όχι μόνο την προστασία του νερού από τη ρύπανση, αλλά και την πρόληψη του κινδύνου πτώσης ενός ατόμου στο πηγάδι. Έχουν στο σχεδιασμό τους μια ειδική τρύπα για την εγκατάσταση της καταπακτής.
 • Πλάκες κάτω (κάτω). Μονολιθικές πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος που χρησιμεύουν ως πυθμένα και εκτελούν τη λειτουργία των φρεάτων στεγανοποίησης.
 • Δακτυλίδια υποστήριξης. Αυτά είναι πρόσθετα στοιχεία που προορίζονται για μη τυπικές δομές ύψους για την κατασκευή δρόμων. Είναι ίδιες σε μέγεθος με τους τυπικούς δακτυλίους, αλλά έχουν σημαντικά μικρότερο ύψος.
 • Πλάκες υποστήριξης. Έχουν ορθογώνιο σχήμα με έξοδο στη μέση ενός στρογγυλού ή ορθογωνίου, που στη συνέχεια κλείνεται με ένα σίδερο φρεατίου στρογγυλής μορφής ή ορθογώνια σχάρα για λύματα. Η ορθογώνια πλάκα βάσης σάς επιτρέπει να προστατεύετε το ίδιο το φρεάτιο από την καταστροφή. Λόγω αυτής της μορφής, το φορτίο κατευθύνεται ομοιόμορφα σε ολόκληρη την περίμετρο της πλάκας και τα τοιχώματα του φρεατίου λαμβάνουν ένα ελάχιστο φορτίο, το οποίο συμβάλλει στη διατήρηση της μακράς λειτουργικότητας της ίδιας της δομής.
 • Δαχτυλίδια με καπάκια. Βρίσκεται στην κορυφή της δομής και εξασφαλίζει την ασφαλή λειτουργία των φρεατίων. Η οπή στο καπάκι στην οποία είναι εγκατεστημένη η θυρίδα από χυτοσίδηρο είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί ελεύθερη πρόσβαση στο εσωτερικό του φρέατος.
 • Wells αποχέτευσης - ενοποιημένες κυλινδρικές κατασκευές από σκυρόδεμα που έχουν σχεδιαστεί για να δημιουργούν υπόγεια συστήματα αποχέτευσης, παροχή φυσικού αερίου και νερού. Μέσα στο φρεάτιο αποχέτευσης υπάρχει ένα μεταλλικό πλέγμα πάχους 0,6 - 1 mm.
 • Φλάντζες από χυτοσίδηρο. Κλείνουν πηγάδια και δεν επιτρέπουν σε μεγάλα ξένα αντικείμενα να εισέλθουν στο σύστημα, καθώς και να προστατεύουν από ατυχήματα.

Κατά την επιλογή οπών από οπλισμένο σκυρόδεμα, είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη τα χαρακτηριστικά της ανεγερθείσας κατασκευής. Για παράδειγμα, οι δακτύλιοι από σκυρόδεμα για φρεάτια, που βρίσκονται στους δρόμους, είναι πάντοτε εξοπλισμένοι με πλάκες δαπέδου και καταπακτές και, εάν είναι απαραίτητο, για να εξασφαλιστεί η υδατοστεγανότητα της κατασκευής, χρησιμοποιούνται δακτύλιοι σκυροδέματος με πυθμένα.

Τα προκατασκευασμένα σκυροδέματα κατασκευάζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του GOST 8020-90 και της σειράς 3.900.1-14. "Προϊόντα οπλισμένου σκυροδέματος για στρογγυλά πηγάδια συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης", τεύχος 1 "Οδηγίες εφαρμογής και σχέδια εργασίας" για βαρύ σκυρόδεμα με τάξη συμπιεστικής αντοχής B15. Οι πλάκες στήριξης είναι κατασκευασμένες από βαρύ σκυρόδεμα Β20. Ο βαθμός σκυροδέματος για αντοχή στον παγετό για τους θαλάμους εργασίας των φρεατίων υιοθετείται τουλάχιστον F75, για άλλα προϊόντα - τουλάχιστον F100. Η στεγανοποίηση της μάρκας δεν πρέπει να είναι κάτω από το εμπορικό σήμα W6.

Η ενίσχυση των θαλάμων εργασίας των οπών από οπλισμένο σκυρόδεμα πραγματοποιείται με ογκομετρικούς κλωβούς οπλισμού κατασκευασμένους σε ειδικές μηχανές, ανάλογα με τον τύπο πλαισίου που χρησιμοποιείται για την ενίσχυση στρογγυλών οπλισμένων σκυροδεμάτων. Η οδοποιία επιτρέπει επίσης την κατασκευή πλαισίων κάμψης συμβατικών οπλίων. Η ενίσχυση του πυθμένα των φρεατίων γίνεται με δίχτυα που κόβονται από χύδην σκελετούς σε σημεία ανοιγμάτων, με εξαίρεση τα πηγάδια νερού και φυσικού αερίου, η ενίσχυση του οποίου είναι κατασκευασμένη με ειδικά ενισχυτικά δίχτυα. Για την ενίσχυση των δομών χρησιμοποιείται ενισχυτικός χάλυβας τύπων και κλάσεων: θερμομηχανικές σκληρυμένες κλάσεις πυρήνων At-IIIC και At-IVC σύμφωνα με την GOST 10884, ράβδοι θερμής έλασης κατηγορίας Α-Ι, Α-ΙΙ και Α-ΙΙΙ σύμφωνα με την GOST 5781, τάξη συρματόσχοινου BP-I σύμφωνα με την GOST 6727.

Τα προκατασκευασμένα σκυροδέματα και στοιχεία σκυροδέματος σημειώνονται με αλφαριθμητική ονομασία, όπου:


 • CL - θάλαμος εργασίας ενός φρέατος υπονόμων ·
 • Π.Χ. - ο θάλαμος εργασίας του φρέατος αποστράγγισης.
 • KFK - θάλαμος εργασίας ενός πηγαδιού του οικιακού αποχετευτικού δικτύου.
 • KDK, DK - θάλαμος εργασίας ενός πηγαδιού των δικτύων εντός τριμήνου.
 • CLA - θάλαμος εργασίας του φρέατος αποχέτευσης καταιγίδας.
 • KLV, VD - θάλαμος εργασίας του φρέατος υποδοχής νερού αποχέτευσης καταιγίδας.
 • KVG - θάλαμος εργασίας ενός φρεατίου των αγωγών ύδρευσης και αερίου.
 • KS - δακτύλιο τοιχώματος του θαλάμου εργασίας ή στόμιο φρέατος.
 • KO - δακτύλιο στήριξης.
 • ON - πλάκα βάσης.
 • PD - πλάκα δρόμου.
 • PN - πλάκα βάσης (κάτω).
 • PP - πλάκα δαπέδου.
 • PC - δαχτυλίδι τοίχου με καπάκια.

Οι αριθμοί μετά τα γράμματα υποδεικνύουν τη διάμετρο σε δεκαοκτάμετρα του θαλάμου εργασίας, τον λαιμό ή την καταπακτή ενός φρεατίου από οπλισμένο σκυρόδεμα, με το οποίο το στοιχείο συνδυάζεται. Οι αριθμοί μετά το σημείο στο σημάδι των δακτυλίων τοίχου είναι το ύψος του δακτυλίου σε δεκατόμετρα. Τα μικρά γράμματα μετά από τους αριθμούς των δακτυλιδιών δαχτυλιδιών δακτυλίων ορίζουν τους δακτυλίους με πρόσθετα χαρακτηριστικά σχεδιασμού: α - με δύο ανοίγματα για τη διέλευση των αγωγών, β - με τέσσερα ψηφία μετά την παύλα στη μάρκα των πλακών δαπέδου είναι ο τύπος της ικανότητας φέρουσας πλάκας.

Σήμανση των προϊόντων σύμφωνα με το λεύκωμα ενοποιημένων προϊόντων RK 2201-82 σε αλφαριθμητικό σύστημα, όπου:


 • Οι ηλιακοί θάλαμοι εργασίας των αποχωρητηρίων,
 • VD - θάλαμοι εργασίας των πηγαδιών υδροληψίας (βρόχινου νερού)
 • VG - εργαστηριακοί θάλαμοι φρεατίων που εγκαθίστανται σε δίκτυα ύδρευσης και αερίου,
 • PC - στρογγυλή πλάκα φρεατίων με τρύπα στην άκρη της πλάκας,
 • PVG - στρογγυλή πλάκα επικάλυψης φρεατίων με άνοιγμα στο κέντρο της πλάκας,
 • K - δακτύλιοι φρεάτια φάρυγγα.

Οι αριθμοί στο τέλος των σφραγίδων υποδεικνύουν την εσωτερική διάμετρο των θαλάμων εργασίας των φρεατίων και των λαιμών σε δεκατίμετρα.

Μπορείτε να παραγγείλετε στοιχεία οπών από οπλισμένο σκυρόδεμα στο GC "BLOCK", καθώς και να συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας, να επιλέξετε τις απαιτούμενες κατασκευές προϊόντων από σκυρόδεμα. Στο τμήμα πωλήσεων μπορείτε να βρείτε εκ των προτέρων την τιμή των φρεατίων και να υπολογίσετε το συνολικό κόστος της παραγγελίας. Μπορείτε να αγοράσετε πηγάδια και να συμβουλευτείτε γενικά θέματα αγοράς και παράδοσης καλώντας τις ακόλουθες εταιρείες: GK BLOCK: Αγία Πετρούπολη: (812) 309-22-09, Μόσχα: (495) 646-38-32, Κρασνοντάρ: (861) 279- 36-00. Τρόπος λειτουργίας της εταιρείας: Δευ-Παρ από 9-00 έως 18-00. Η εταιρεία GC BLOCK παραδίδει οπές από οπλισμένο σκυρόδεμα σε ολόκληρη τη Ρωσία κατευθείαν στον χώρο του πελάτη ή στο εργοτάξιο, εφόσον το επιτρέπει η υποδομή.

Πώς να υπολογίσετε τον όγκο μιας σηπτικής δεξαμενής από δακτυλίους από σκυρόδεμα

Πριν αγοράσετε δαχτυλίδια από σκυρόδεμα, δεν είναι καθόλου περιττό να υπολογίσετε τον απαιτούμενο όγκο μιας σηπτικής δεξαμενής από δακτυλίους από σκυρόδεμα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να πραγματοποιηθεί ένας τέτοιος υπολογισμός, αλλά είναι απαραίτητο να καταλάβετε ότι καθένας από αυτούς σας επιτρέπει να έχετε αποτελέσματα με ποικίλους βαθμούς εγγύτητας. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι ο καθένας από αυτούς, ως βασική γραμμή, υπολογίζει τη μέση κατανάλωση νερού ανά άτομο που ζει στο σπίτι, για προφανείς λόγους, η τιμή αυτή μπορεί να διαφέρει σοβαρά, τόσο στη μικρότερη όσο και στη μεγαλύτερη κατεύθυνση. Εντούτοις, 300-350 λίτρα λυμάτων ανά κάτοικο ημερησίως θεωρείται ο κανόνας · ωστόσο, δεν συνιστούμε τη χρήση αυτών των τιμών απευθείας στον υπολογισμό, τουλάχιστον, χωρίς τη διεξαγωγή πρόσθετης ανάλυσης.

Ας δούμε τις κύριες πτυχές που επηρεάζουν την επιλογή του απαιτούμενου όγκου μιας σηπτικής δεξαμενής από δακτυλίους από σκυρόδεμα και επίσης επιλέγουμε δακτυλίους από σκυρόδεμα για την κατασκευή μιας τέτοιας σηπτικής δεξαμενής.

Ο τύπος για τον υπολογισμό της σηπτικής δεξαμενής δακτυλίων από σκυρόδεμα

V = n * Q * 3/1000
Τιμές στοιχείων:
V είναι ο όγκος της σηπτικής δεξαμενής σε m3.
n είναι ο αριθμός των καταναλωτών που ζουν μόνιμα στο σπίτι.
Q - κατανάλωση νερού ανά κάτοικο ανά ημέρα.
3 - η διάρκεια σε ημέρες του κύκλου επεξεργασίας λυμάτων (σύμφωνα με το SNiP).

Πρόκειται για μια πολύ απλουστευμένη έκδοση, αλλά η ακρίβειά της είναι αρκετή για να επιλέξετε τον όγκο μιας σηπτικής δεξαμενής για ένα ιδιωτικό σπίτι. Για παράδειγμα, με βάση τις πιο συχνές περιπτώσεις, για 3 άτομα που ζουν μόνιμα στο σπίτι υπάρχει μια αρκετά σηπτική δεξαμενή κατασκευασμένη από 3 δακτυλίους από σκυρόδεμα 1,5 m της σειράς KC15-9, με 400 λίτρα νερού που καταναλώνονται ημερησίως και ακόμη και κάποια ποσότητα παραμένει δομές. Δυστυχώς, από έναν τέτοιο υπολογισμό σαφώς δεν είναι ορατό ότι μιλάμε μόνο για τον όγκο του θαλάμου υποδοχής ενός σκυροδέματος σηπτικής δεξαμενής (που είναι ερμητικός, απομονωμένος από το έδαφος, ειδικότερα, ο πυθμένας της σηπτικής δεξαμενής από σκυρόδεμα δακτυλίους PN15 χρησιμοποιείται). Αυτός ο υπολογισμός δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για βόθρους. Πράγματι, πρώτον, η ικανότητα του εδάφους κάτω από τον πυθμένα ενός τέτοιου λάκκου να φιλτράρει το εναιώρημα θα μειωθεί γρήγορα και δεύτερον, η SanPin δεν θα ικανοποιήσει την απαίτηση τουλάχιστον 3 ημερών για τον καθαρισμό των αποβλήτων.

Δεδομένου ότι πρόκειται για μια σηπτική δεξαμενή που υπολογίζεται, η κατασκευή της οποίας περιλαμβάνει αναγκαστικά αρκετές δεξαμενές υπερχείλισης και ένα φρεάτιο αποστράγγισης ή ένα πεδίο διήθησης. τότε το αποτέλεσμα που προκύπτει από τον υπολογισμό πρέπει να χωριστεί σε τουλάχιστον δύο δεξαμενές. Αυτό όχι μόνο θα επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής της δεξαμενής σηπτικής δεξαμενής υπό κατασκευή και το φρεάτιο αποστράγγισης, αλλά θα παρέχει επίσης καλύτερο καθαρισμό των αποβλήτων και θα μειώσει την ανάγκη για άντληση ιλύος στο ελάχιστο.

Μεγέθη από δακτυλίους από οπλισμένο σκυρόδεμα (w / b). Πίνακες σύμφωνα με την GOST. Τεχνικές προδιαγραφές

Περιεχόμενα:

Η αποχέτευση και η κατασκευή κτιρίων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για ιδιωτικά και πολυώροφα κτίρια. Υπάρχουν ορισμένες απαιτήσεις για τέτοιες κατασκευές, οπότε πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με τα υγειονομικά και υγειονομικά πρότυπα. Επιπλέον, η οργάνωση ενός συστήματος καθαρισμού για ένα εξοχικό σπίτι, οποιοσδήποτε προσδοκά ότι το κτίριο θα εξυπηρετήσει πάνω από δώδεκα χρόνια, εξυπηρετώντας πιστά.

Επομένως, η καλύτερη λύση κατά την εκτέλεση αυτής της εργασίας είναι η τοποθέτηση δακτυλίου από σκυρόδεμα. Το προϊόν αυτό είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό και ανθεκτικό υλικό που μπορεί να κρατήσει σχεδόν πάντα, υπό την προϋπόθεση ότι ο δακτύλιος έχει επιλεγεί σωστά, η εγκατάσταση πραγματοποιείται σύμφωνα με όλες τις απαιτήσεις. Ως εκ τούτου, είναι λογικό να εξετάσει τα χαρακτηριστικά των δακτυλίων από σκυρόδεμα, να κατανοήσει το εύρος μεγέθους και τις μεθόδους εγκατάστασης.

Ποια είναι τα δαχτυλίδια. Τύποι και σκοπός

Οι δακτύλιοι είναι κατασκευασμένοι από οπλισμένο σκυρόδεμα στρογγυλού σχήματος, που χρησιμοποιούνται για την οργάνωση μηχανικών επικοινωνιών που είναι θαμμένες κάτω από το επίπεδο του εδάφους. Ανάλογα με την κατασκευή, χρησιμοποιούνται οι παρακάτω τύποι δακτυλίων:

Αποχέτευση και πρόσληψη νερού.

Προϊόντα για την κατασκευή υπόγειων καλωδιακών δικτύων.

Πρόσληψη αερίου και νερού.

Επιπλέον, στην αγορά υπάρχουν τέτοιες ποικιλίες:

Δαχτυλίδια με επίπεδο και άκρο ασφάλισης.

Ανεξάρτητα από τον τύπο και τον σκοπό, τα προϊόντα κατασκευάζονται από βαρύ σκυρόδεμα, βαθμού 200-500, γίνεται ενίσχυση.

Τεχνολογία παραγωγής

Δημιουργήστε δακτυλίους για πηγάδια από άκαμπτο σκυρόδεμα, το οποίο χύνεται στον ξυλότυπο. Είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί ότι προ-κάνει την ενίσχυση του χαλύβδινου σύρματος με διάμετρο 8-12 mm. Στα αντίθετα άκρα της δομής, εγκαθίστανται δύο κατακόρυφες ράβδοι, οι οποίες χρησιμεύουν ως ωτία για την ανύψωση του δακτυλίου.

Η φόρμα συμπιέζεται με δόνηση για την εξάλειψη του σχηματισμού κενών. Ο ξυλότυπος αφαιρείται μία ημέρα μετά την έκχυση σκυροδέματος. Μετά από αυτό, τα τελικά προϊόντα αποθηκεύονται σε ανοικτές περιοχές. Η δύναμη απελευθέρωσης του δακτυλίου (50% του στόχου) αποκτάται σε περίπου 7 ημέρες. Η ολική δύναμη του σκυροδέματος επιτυγχάνεται μετά από 28 ημέρες.

Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των δακτυλίων οπλισμένου σκυροδέματος

Δεν είναι μυστικό ότι οποιοδήποτε δομικό υλικό έχει τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες του. Αυτό το χαρακτηριστικό ισχύει για τελικά προϊόντα. Τα σκυρόδεμα δαχτυλίδια φαίνονται ιδανικά, αλλά ακόμη και δεν έχουν κάποια μειονεκτήματα.

Τα αναμφισβήτητα πλεονεκτήματα των δακτυλίων RC περιλαμβάνουν τα εξής:

Υψηλή ποιότητα σε προσιτή τιμή.

Ευρύ φάσμα μεγεθών.

Η δυνατότητα να εξοπλιστεί γρήγορα το σύστημα υδραυλικών εγκαταστάσεων και υγιεινής.

Υψηλή στεγανότητα: η στενή εφαρμογή των ραφών εμποδίζει την εισχώρηση υπογείων υδάτων στη δομή.

Μεγάλη διάρκεια ζωής: το οπλισμένο σκυρόδεμα είναι ουδέτερο σε οποιοδήποτε περιβάλλον, επομένως μπορεί να εξυπηρετεί τουλάχιστον 100 χρόνια.

Δομική ακαμψία: Φρεάτια από δακτυλίους από σκυρόδεμα μπορούν να τοποθετηθούν ακόμα και σε ασταθή έδαφος.

Τα προφανή μειονεκτήματα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα σημεία:

Διαστάσεις και βάρος: είναι αδύνατο να εγκαταστήσετε ένα δακτύλιο από σκυρόδεμα χωρίς τη χρήση εξοπλισμού κατασκευής, που κάπως "βαρύνει" το κόστος εγκατάστασης.

Έλλειψη κινητικότητας: είναι πολύ δύσκολο να κινηθεί ένα τέτοιο πηγάδι.

Μπορεί να σημειωθεί ότι υπάρχουν περισσότερα θετικά χαρακτηριστικά, γεγονός που εξηγεί τη σταθερά αυξανόμενη δημοτικότητα των δακτυλίων από σκυρόδεμα.

Σήμανση σύμφωνα με την GOST. Πώς να διαβάσετε το μύθο

Κάθε δακτύλιος από σκυρόδεμα έχει μια ετικέτα που καθορίζει το πεδίο εφαρμογής του προϊόντος. Ο θρύλος ανταποκρίνεται στα πρότυπα της GOST, μοιάζει με αυτό:

CLA - προϊόντα που προορίζονται για τη διευθέτηση αποχετεύσεων και αστικών υπονόμων.

KVG - δακτύλιοι που χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση του αγωγού και των πηγαδιών νερού.

KO - δακτύλιο στήριξης που αποτελεί τη βάση του φρεατίου.

KS - μοντέλα τοίχου εγκατεστημένα σε περιορισμένους χώρους.

KFK - συστήματα αποστράγγισης και δίκτυα συλλογής.

Επιπλέον, η σήμανση των δακτυλίων περιέχει αριθμητικές ενδείξεις.

Παράδειγμα αποκρυπτογράφησης:

KS-7-9. Αυτό σημαίνει δακτύλιο τοίχου με πάχος τοίχου 70 και ύψος 900 mm.

Τυπικά μεγέθη δακτυλίων οπλισμένου σκυροδέματος

Οι δακτύλιοι σκυροδέματος αντιπροσωπεύονται από ένα πολύ διαφορετικό εύρος μεγεθών. Τα τυποποιημένα μεγέθη προϊόντων μοιάζουν με αυτά:

Ύψος: 10-100 εκ.

Πάχος τοιχώματος: 70-120 mm.

Εσωτερική διάμετρος: 70-200 cm.

Ειδικό βάρος: 46-2 300 kg.

Χάρη σε αυτά τα τυποποιημένα μεγέθη, είναι εύκολο να επιλέξετε δαχτυλίδια για την τοποθέτηση ενός μεμονωμένου συστήματος παροχής νερού.

Τι άλλο χρειάζεται; Πρόσθετα στοιχεία

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εγκατάσταση ορισμένων δακτυλίων δεν θα λύσει το πρόβλημα ενός ποιοτικού συστήματος ύδρευσης. Προκειμένου το φρεάτιο να πληροί τις απαιτήσεις, θα απαιτηθεί η εγκατάσταση πρόσθετων στοιχείων. Αυτό δεν αποτελεί προϋπόθεση, αλλά η συμμόρφωση με αυτόν τον κανόνα θα βοηθήσει στην πρόληψη της μόλυνσης του συστήματος με τα λύματα, θα αυξήσει τη διάρκεια ζωής και θα δώσει στη δομή μια πλήρη εμφάνιση.

Για να γίνει αυτό, εφαρμόστε:

Κάτω πλάκες - παρέχουν μια αξιόπιστη βάση.

Πλάκες δαπέδων - χάρη σε μια στενή οπή στην κορυφή μιας τέτοιας πλάκας, εγκαθίσταται ένας δακτύλιος μικρής διαμέτρου, ο οποίος κλείνει με ένα συμβατικό κάλυμμα φρεατίου.

Πρόσθετοι δακτύλιοι - προϊόντα τυπικής διαμέτρου, αλλά μικρότερου πάχους. Αυτά τα στοιχεία συμβάλλουν στην αύξηση του ύψους του φρέατος στο επιθυμητό επίπεδο.

Η χρήση τέτοιων προϊόντων παρέχει τη μέγιστη στεγανότητα στο φρεάτιο, αποτρέπει την κατάψυξη των σωλήνων το χειμώνα.

Καλύπτει για πηγάδια

1PP 15
1PP 20
1PP 25
1ΡΡ 25-2
1PP 8
1ΡΡ15-1
1ΡΡ15-2
1ΡΡ20-1
1ΡΡ20-2
2PP 15
2PP 20
2ΡΡ 20-2
2PP 25
2ΡΡ 25-2
2PP 8
2ΡΡ15-1
2ΡΡ15-2
2ΡΡ20-1
3PP 15
3ΡΡ 15-1
3PP 15-2
3PP 20
4PP 20-2
KTsP1.20N
KTsP1.25N
KCP2.25
PVG-15
PVG-20
PVG-25
PC-15-10
PC-20-10
ΡΚ-25-15
PP 10
PP 13
ΡΡ10-1
ΡΡ10-2
ΡΡ13-1
ΡΡ13-2

Κάτω πλάκες

Ρουλεμάν

Δαχτυλίδια με καπάκια

Pc 10
Pc 15

Διαδικασία συναρμολόγησης

Προκειμένου το φρεάτιο να ανταποκρίνεται στις καθιερωμένες απαιτήσεις, η εγκατάσταση της δομής πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με όλους τους κανόνες Εδώ είναι απαραίτητο να γίνει μια γνωστή διαδικασία ενεργειών:

Επιλογή τοποθεσίας

Τα πηγάδια και τα αποχετευτικά συστήματα δεν εγκατασταθούν κοντά στο κτίριο κατοικιών. Η μέση απόσταση από το σπίτι είναι περίπου 5 μέτρα. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν υπόγεια ύδατα στον επιλεγμένο χώρο, διαφορετικά θα πρέπει να επιβαρυνθείτε με πρόσθετα έξοδα για τη σφράγιση. Επιπλέον, ο ειδικός εξοπλισμός πρέπει να οδηγεί ελεύθερα μέχρι το σημείο εγκατάστασης.

Ίδρυμα λάκκο

Για να σκάψετε ένα λάκκο, είναι προτιμότερο να μισθώσετε μια τεχνική: το βάθος του λάκκου θα πρέπει να είναι ίσο με το ύψος των δύο δακτυλίων. Η εξόρυξη ενός τέτοιου λαδιού με το χέρι θα είναι πολύ προβληματική. Στο κάτω μέρος του λάκκου τοποθετήστε ένα μαξιλάρι αποστράγγισης από στρώματα άμμου και χαλικιών, με πάχος τουλάχιστον 50 cm.

Δαχτυλίδια

Για την κατώτερη βαθμίδα είναι ιδανική για ένα δακτύλιο με κώφωση κάτω, αν το προϊόν περνάει, τοποθετήστε πρώτα την πλάκα πυθμένα. Τα στοιχεία τοποθετούνται μεταξύ τους με γερανό φορτηγού, ο σύνδεσμος λερώνεται με κονίαμα. Εάν το φρεάτιο είναι τοποθετημένο σε κινητό έδαφος, ο σύνδεσμος μπορεί να ενισχυθεί με μεταλλικά κλιπ.

Μετά την τοποθέτηση των δακτυλίων, οι επικοινωνίες μεταφέρονται στο πηγάδι, πραγματοποιούνται οι απαραίτητες συνδέσεις, γεμίζεται η κοιλότητα θεμελίωσης, οι δακτύλιοι καλύπτονται με την άνω πλάκα και τοποθετούνται φρεάτια.

Ποιος κατασκευαστής προτιμά;

Σκυρόδεμα δακτυλίων για φρεάτια παράγει περίπου 250 εταιρείες που βρίσκονται σε όλη τη Ρωσία. Εξετάστε 5 αποδεδειγμένους κατασκευαστές.

LLC MasterStroy. Η εταιρεία βρίσκεται στο προαστιακό Voskresensk, ειδικεύεται στην πώληση του δροσερού και ακαθάριστου τσιμέντου, ασχολείται με την κατασκευή σωλήνων πίεσης και δακτυλίων οπλισμένου σκυροδέματος.

JSC "Εργοστάσιο βιομηχανικών κατασκευαστικών μερών". Η εταιρεία είναι γνωστή στην αγορά κατασκευών για πάνω από 45 χρόνια, είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς οπλισμένων σκυροδέματος στην περιοχή Tyumen. Η εταιρεία διαθέτει δικό της εργαστήριο κατασκευής (διαπιστευμένο), το οποίο ελέγχει την ποιότητα των προϊόντων.

LLC Vira Trading Company. Η γραμμή παραγωγής της επιχείρησης βρίσκεται στην Αγία Πετρούπολη. Η εταιρεία ασχολείται με την κατασκευή δακτυλίων οπλισμένου σκυροδέματος και σωλήνων χωρίς πίεση. Όλα τα προϊόντα υποβάλλονται σε έλεγχο ποιοτικού ελέγχου πολλαπλών σταδίων.

Monolith Stroy LLC. Η εταιρεία βρίσκεται στην περιοχή της Μόσχας, η οποία ασχολείται με την κατασκευή και πώληση προϊόντων από σκυρόδεμα από το 2007. Η κατασκευασμένη σειρά περιλαμβάνει γέφυρες και σύνθετα σωρούς, FBS, δακτυλίους τοίχου, πλάκες πυθμένα και καλύμματα φρεατίων.

LLC Gazobloki. Πρόκειται για μια εταιρεία Voronezh που ασχολείται με την παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος, πυριτικών και προσόψεων τούβλων, δακτυλίων από σκυρόδεμα και πρόσθετων στοιχείων σε αυτά.

Είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί ότι αυτά απέχουν πολύ από τους μόνο προμηθευτές της ρωσικής περιφέρειας. Οι παραπάνω εταιρείες παρακολουθούν αυστηρά την ποιότητα των προϊόντων τους, εργάζονται άμεσα με προμηθευτές πρώτων υλών, συμμορφώνονται με τα πρότυπα GOST.

Βάρος και όγκος δακτυλίων σκυροδέματος

Κατά τον σχεδιασμό της κατασκευής είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη όλες οι λεπτομέρειες. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα οικοδομικά υλικά. Η εγκατάσταση στοιχείων της δομής απαιτεί εργασία και συχνά ειδικό εξοπλισμό. Χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο όγκος και το βάρος των οικοδομικών υλικών, είναι αδύνατο να τοποθετηθούν σωστά, να μεταφερθούν και να εγκατασταθούν δομές από αυτά. Είναι επίσης απαραίτητο να γνωρίζετε το βάρος και τον όγκο για να κάνετε υπολογισμούς κατασκευής κατά το σχεδιασμό.

Το βάρος ενός δακτυλίου από σκυρόδεμα υπολογίζεται συνήθως με τον τύπο: V = π x R 2 x H

Στον τύπο αυτό, V είναι ο εσωτερικός όγκος του δακτυλίου, π είναι σταθερή τιμή ίση με 3.14, R2 είναι η εσωτερική ακτίνα του προϊόντος, Η είναι το ύψος του προϊόντος.

Ο τύπος αυτός έχει σχεδιαστεί για τον υπολογισμό του εσωτερικού χώρου του δακτυλίου. Δεν λαμβάνει υπόψη το πάχος των τοίχων. Χρησιμοποιείται για υπολογισμούς στην κατασκευή αποχετεύσεων και αθροιστικών φρεατίων. Χωρίς προγραμματισμό κατά τη διάρκεια της κατασκευής, το σχεδιασμένο σύστημα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το φορτίο, πράγμα που συνεπάγεται ανεπιθύμητες συνέπειες.

Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενοι δακτύλιοι στην κατασκευή έχουν τις ακόλουθες παραμέτρους:

 • COP 20,9 (200 cm) - όγκος 2,83 m³.
 • COP 15,9 (150 cm) - όγκος 1,59 m³.
 • COP 10,9 (100 cm) - όγκος 0,71 m³.

Εκτός από τον όγκο των δομικών στοιχείων, είναι επίσης σημαντικό να ληφθεί υπόψη το βάρος. Το τυπικό βάρος ενός δακτυλίου από σκυρόδεμα για ένα πηγάδι είναι διαφορετικό για κάθε μάρκα. Αυτός ο πίνακας παρουσιάζει τα κύρια χαρακτηριστικά για ορισμένα από αυτά.

Οι κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα θεωρούνται μονολιθικές ακριβώς λόγω του μεγάλου βάρους τους. Η εγκατάσταση υψηλής ποιότητας συγκρατεί τα επιμέρους στοιχεία και τα καθιστά πολύ ανθεκτικά στις εξωτερικές επιρροές. Εφαρμόζοντας προϊόντα από σκυρόδεμα κατά την κατασκευή, θα αυξήσετε ασφαλώς τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του αντικειμένου.

Για παράδειγμα, στην κατασκευή δικτύων αποχέτευσης, χρησιμοποιούνται δακτυλίους από σκυρόδεμα μεγάλου βάρους, μήκους 1 μέτρου ή περισσότερο. Για τα δίκτυα ύδρευσης χρησιμοποιείτε δακτυλίους που ζυγίζουν περίπου 640 κιλά. Με παρόμοιο βάρος, η μεταφορά και η εγκατάσταση εγκαταστάσεων απαιτούν τη χρήση ειδικού εξοπλισμού. Το βάρος του δακτυλίου από σκυρόδεμα δεν μπορεί να γίνει λιγότερο, διαφορετικά ο δακτύλιος θα περιέχει κοιλότητες. Εάν διαπιστώσετε αναντιστοιχία βάρους στα παραπάνω εμπορικά σήματα, τότε είναι πιθανό ένα κατασκευαστικό ελάττωμα. Είναι δυνατή η απόκτηση οικοδομικού υλικού χωρίς φόβο μόνο από αξιόπιστους κατασκευαστές και προμηθευτές.

Δαχτυλίδια από σκυρόδεμα για αποχέτευση: ταξινόμηση, διαστάσεις και εγκατάσταση

Περιεχόμενο του άρθρου:

Οι δακτύλιοι από οπλισμένο σκυρόδεμα είναι προϊόντα κατασκευασμένα από σύνθετο υλικό - οπλισμένο σκυρόδεμα, το οποίο αποτελείται από δύο βασικά στοιχεία: σκυρόδεμα και χάλυβα.

Οι δακτύλιοι μπορούν να έχουν διαφορετικό μέγεθος και διάμετρο, παράγονται με χύτευση και ακολουθούν σκλήρυνση του μείγματος.

Μοιάζει με δακτύλιο RC

Παρά το αρκετά ευρύ πεδίο εφαρμογής της στην κατασκευή, οι δακτύλιοι οπλισμένου σκυροδέματος χρησιμοποιούνται συχνότερα για τα λύματα σε ιδιωτικές κατοικίες. H

Ένα νεροχύτη τους είναι εξοπλισμένο με δεκτές νεροχύτη - συσσωρευμένα πηγάδια ή σηπτικές δεξαμενές - πλήρεις εγκαταστάσεις καθαρισμού.

Επίσης, οι φρεάτια αποχέτευσης είναι κατασκευασμένα από δακτυλίους από σκυρόδεμα, οι οποίοι βρίσκονται σε μέρη όπου τοποθετούνται σωλήνες κάθε 30-50 μέτρα.

Σκυρόδεμα δακτυλίους για λύματα

Ποια είναι η ταξινόμηση των δακτυλίων οπλισμένου σκυροδέματος

Αν μιλάμε για ταξινόμηση, θα πρέπει να σημειωθεί αμέσως ότι όλοι οι δακτύλιοι από σκυρόδεμα για αποχέτευση χωρίζονται σε δύο μεγάλες ομάδες: στάνταρ και δακτυλίους ευρώ.

Στην πρώτη ενσωμάτωση, μιλάμε για συνηθισμένα προϊόντα, τα οποία συναρμολογούνται μεταξύ τους κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης φρεατίων, σφραγισμένα στις αρμούς με τσιμεντοκονία και πρόσθετα μεταλλικά στηρίγματα.

Οι δακτύλιοι Euro είναι αρχικά εξοπλισμένοι με ειδικές κλειδαριές ή πτυχές, παρέχοντας ισχυρή σύνδεση με πολλά στοιχεία.

Ταυτόχρονα, η διάμετρος του δακτυλίου Euro μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τη διάμετρο του συμβατικού σκυροδέματος.

Στάνταρ και Ευρώ

Επίσης, χωρίζεται σε δακτυλιοειδείς δακτυλίους για την μάρκα σκυροδέματος που χρησιμοποιείται στην παραγωγή τους.

Σε αυτή την περίπτωση, θα είναι όπως αυτό: Β25 και άνω.

Οι δείκτες αντοχής στον παγετό δεν μπορούν να είναι μικρότεροι από F-100 και η αντίσταση στο νερό θα επισημαίνεται με τη σήμανση W-4.

RC δακτυλίους για το σύστημα αποχέτευσης

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι δακτύλιοι RC για τα λύματα και τα χαρακτηριστικά του σχεδιασμού τους ταξινομούνται.

Εδώ θα πρέπει να δώσετε προσοχή στην επισήμανση γραμμάτων.

Για παράδειγμα, εάν τα προϊόντα ορίζονται με συνδυασμό γραμμάτων KS, σημαίνει ότι έχετε δακτυλίους τοίχου.

Χρησιμοποιούνται στη διάταξη των αποχετευτικών συστημάτων για την κατασκευή σηπτικών δεξαμενών και φρεατίων.

Εάν δείτε τη σήμανση του τύπου KSD, αυτό σημαίνει ότι σας προσφέρεται πρόσθετος δακτύλιος τοίχου.

RC δαχτυλίδι μάρκας KS

Ποια είναι τα μεγέθη των δακτυλίων από οπλισμένο σκυρόδεμα για τα λύματα

Αν μιλάμε για τα μεγέθη των δακτυλίων RC, γενικά, μπορείτε να δείτε αυτούς τους δείκτες στην ίδια σήμανση προϊόντος μετά τα γράμματα που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Οι κατασκευαστές, ως επί το πλείστον, προδιαγράφουν διαστάσεις σε δεκατίμετρα.

Για παράδειγμα, εάν αποκωδικοποιήσετε την ονομασία KS-10-6, αυτό σημαίνει ότι η διάμετρος του προϊόντος στην περίπτωση αυτή είναι 10 dm ή 1 μέτρο.

Κατά συνέπεια, το ύψος του δακτυλίου θα είναι ίσο με 0,6 m.

Μεγέθη δακτυλίων KS-10-6

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αν μιλάμε για τις διαστάσεις των σκυροδέματος δακτυλίων για τα λύματα, τότε όλα θα είναι μια τάξη μεγέθους ευκολότερη.

Το κανονικό ύψος ενός προϊόντος είναι 90 εκ. Η διάμετρος μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 1-2 μέτρων.

Αλλά εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια μικρότερη δομή ή να χρησιμοποιήσετε μη τυποποιημένους δακτυλίους, θα πρέπει να δώσετε προσοχή στο προϊόν με τη σήμανση του CFC.

Οι άκαμπτοι δακτύλιοι τοίχου έχουν ύψος 30 και 60 cm, επιτρέποντας ως αποτέλεσμα του συνδυασμού τους με το συνηθισμένο CS να φτιάξουν ένα πηγάδι με το επιθυμητό ύψος.

Επιπλέον δαχτυλίδια τοίχου

Πώς να υπολογίσετε την ένταση των δακτυλίων RC

Προκειμένου να προσδιοριστεί ο όγκος των δακτυλίων φρεάτια αποχέτευσης, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε έναν ειδικό πίνακα του λόγου των μεγεθών και των δεικτών όγκου.

Εδώ μπορείτε να δείτε δείκτες όπως η εσωτερική διάμετρος του προϊόντος, το πάχος τοιχώματος του, καθώς και ο όγκος.

Συνεπώς, για να προσδιοριστεί το είδος δακτυλίων σκυροδέματος που απαιτούνται για τα λύματα, είναι αρχικά απαραίτητο να υπολογιστεί ο συνολικός όγκος του φρεατίου.

Πίνακες RC

Οι υπολογισμοί θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με έναν πολύ απλό τύπο.

Εδώ πρέπει να πολλαπλασιάσετε τους τρεις δείκτες:

 • ο αριθμός των ατόμων που διαμένουν μόνιμα στο σπίτι. Πάρτε, για παράδειγμα, 5;
 • ημερήσια παροχή νερού ανά άτομο σε λίτρα. Σήμερα, ο αριθμός αυτός είναι 200 ​​λίτρα.
 • ο αριθμός των ημερών κατά τις οποίες οι αποχετεύσεις ανακυκλώνονται πλήρως. Είναι 3 ημέρες.

RC δακτυλίους σε 3 κυβικά μέτρα μαζί

Έτσι, κάνοντας έναν απλό υπολογισμό: 5 * 200 * 3, παίρνουμε 3000 λίτρα.

Μετάφραση αυτού του αριθμού σε κυβικά μέτρα, έχουμε 3m 3.

Αυτός ο τόμος θα πρέπει να έχει αποχέτευση για μια οικογένεια 5 ατόμων.

Υπολογισμός εσωτερικού όγκου

Ο εσωτερικός όγκος του δακτυλίου υπολογίζεται με έναν απλό τύπο. Εδώ πρέπει να πολλαπλασιάσετε το R 2 - την ακτίνα του ύψους του προϊόντος και 3.14 - μια σταθερή τιμή.

Συνεπώς, για να ληφθεί η ακτίνα του δακτυλίου, πρέπει να εκτελέσουμε τον υπολογισμό με την αντίστροφη σειρά.

Διαχωρίζουμε τη συνολική ένταση κατά 3,14 και το ύψος του φρέατος, το οποίο στην περίπτωσή μας είναι 2,3 μέτρα με συνολικό βάθος 2,5 μέτρων.

Έτσι ο τύπος είναι: R2 = 3 / 2,3 / 3,14. Ως αποτέλεσμα, η ακτίνα θα είναι ίση με 0,65 μ.

Έτσι αποδεικνύεται ότι η διάμετρος του φρέατος αποχέτευσης πρέπει να είναι ίση με 1,3 m. Τέτοια προϊόντα δεν παράγονται, επομένως λαμβάνουμε δακτυλίους με διάμετρο 1,5 m.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των δακτυλίων RC

Πριν να εξοπλίσετε τον αποχετευτικό αγωγό από δακτυλίους από σκυρόδεμα, θα πρέπει να λάβετε υπόψη όλα τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτών των προϊόντων.

Τα οφέλη θα είναι τα εξής:

ZHB δαχτυλίδια - δύναμη, στεγανότητα, μεγάλη διάρκεια ζωής

 • αρκετά μεγάλη αντοχή.
 • απλή και εξαιρετικά γρήγορη εγκατάσταση.
 • υψηλή στεγανότητα, ειδικά με πρόσθετη στεγανοποίηση.
 • μεγάλη διάρκεια ζωής.
 • λογική τιμή.

Αυτά περιλαμβάνουν τα ακόλουθα σημεία:

Μεγάλο βάρος, τεχνική εγκατάστασης

 • την ανάγκη ενοικίασης ειδικού εξοπλισμού για τη μεταφορά υλικού ·
 • το μεγάλο βάρος των προϊόντων καθιστά αδύνατη τη χειροκίνητη τοποθέτησή τους, αναγκάζοντάς τους να αναζητήσουν τη βοήθεια ειδικού εξοπλισμού.

Απομένει να εξεταστεί η σειρά των εργασιών εγκατάστασης.

Πώς είναι η εγκατάσταση δακτυλίων σκυροδέματος

Για να κάνετε τη δουλειά, δεν χρειάζεται να προσλάβετε ειδικούς. Μπορείτε να κάνετε τα πάντα με τα χέρια σας.

Η εγκατάσταση δακτυλίων αποχέτευσης θα πραγματοποιηθεί από τα εξής στάδια:

 • Βγάλτε ένα λάκκο της κατάλληλης έντασης. Το ύψος και η διάμετρος του πρέπει να είναι κατά 50 εκατοστά μεγαλύτερη από τα αντίστοιχα στοιχεία του ίδιου του φρέατος.

Εγκατάσταση δακτυλίων RC

Τοποθετήστε τον τελευταίο δακτύλιο

Εγκατάσταση της θυρίδας επιθεώρησης

Σε επίπεδο περίπου 50 cm από το έδαφος στο δακτύλιο του σκυροδέματος, πρέπει να γίνει μια τρύπα όπου θα συνδεθεί ο σωλήνας.

Μέσα από αυτό, τα λύματα θα ρέουν στην επόμενη κοιλότητα.

Η διάρκεια ζωής μιας σηπτικής δεξαμενής RC χτυπά 20-30 χρόνια

Αν μιλάμε για τη διάρκεια ζωής, τα λύματα των δακτυλίων από οπλισμένο σκυρόδεμα μπορούν να λειτουργήσουν σωστά για περίπου 20-30 χρόνια, εάν η τοποθέτησή τους γίνει σωστά.

Δαχτυλίδια τοίχου με διάμετρο 1000 mm

Δαχτυλίδια από σκυρόδεμα με διάμετρο 1000 mm.

Η εταιρεία Palace of Rings ασχολείται με την παραγωγή και πώληση δακτυλίων από σκυρόδεμα διαμέτρου 1000 mm. σε χαμηλή τιμή. Έχουμε μια σύγχρονη παραγωγή, και όλα τα προϊόντα του εργοστασίου μας γίνονται ακριβώς σύμφωνα με τις απαιτήσεις του GOST 8020-90. Είμαστε έτοιμοι να στείλουμε τα εμπορεύματα 7 ημέρες την εβδομάδα, σχεδόν σε οποιοδήποτε ποσό χρειάζεται ο πελάτης (σε περίπτωση χονδρικής παραγγελίας, ελέγξτε με τον διαχειριστή). Μπορούμε επίσης να κανονίσουμε την παράδοση δακτυλίων από σκυρόδεμα σε οποιοδήποτε σημείο κατάλληλο για τον πελάτη στην πόλη του Κρασνοντάρ ή στο Κράσντονγκ - να καθορίσετε την τιμή και τους όρους.

Στην εταιρεία μας μπορείτε να αγοράσετε δαχτυλίδια από σκυρόδεμα KC 10.3 (ύψος 30 cm.) Και KC 10.9 (ύψος 90 cm.), Η εσωτερική διάμετρος των δύο, και άλλα - 1000 mm. Αυτά τα προϊόντα είναι ιδανικά για τη δημιουργία φρεατίων παρατήρησης ύδρευσης, αποχετεύσεων καταιγίδων, αποχετευτικών σηπτικών δεξαμενών και άλλων εγκαταστάσεων επικοινωνίας με διάμετρο 1 μέτρου. Ο όγκος εργασίας του CV 10,9 είναι 0,7 cu. μέτρα, ο όγκος του δακτυλίου CC 10.3 είναι ίσος με 0,23 cu. μέτρα Όλα τα προϊόντα κατασκευάζονται με κραδασμό από ανθεκτικό κλωβό οπλισμού διαφορετικού πάχους και βαρύ σκυρόδεμα M200.

Τέτοιοι δακτύλιοι έχουν υψηλή μηχανική αντοχή, πολύ χαμηλή απορρόφηση νερού, υψηλή αντοχή στο νερό (W4) και μπορούν να εγκατασταθούν κάτω από το επίπεδο των υπόγειων υδάτων. Μια φρεάτια ή ένα πηγάδι νερού κατασκευασμένο από τέτοιους δακτυλίους από σκυρόδεμα θα διαρκέσει για πολλά χρόνια χωρίς οποιεσδήποτε καταγγελίες.

Η τιμή ενός δακτυλίου σκυροδέματος (πηγάδι) είναι 1000 mm. στην εταιρεία μας είναι χαμηλότερη από τον μέσο όρο της πόλης, δεδομένου ότι δεν ασχολούμαστε με τη μεταπώληση - έχουμε τη δική μας παραγωγή. Όσον αφορά μας, θα βρείτε επίσης δαχτυλίδια τοίχου με διάμετρο 700 mm.

385140, Δημοκρατία της Adygea,
smt. Yablonovsky, Θάλασσα 3,

Δαχτυλίδια από σκυρόδεμα για αποχέτευση

Οι άνθρωποι που ζουν σε διαμερίσματα πόλης, δεν νοιάζονται για το ζήτημα του πού κάνει το νερό από το μπάνιο, το ντους ή την κουζίνα. Οι αρχιτέκτονες το έλαβαν εκ των προτέρων όταν εκπόνησαν ένα σχέδιο για το κεντρικό σύστημα αποχέτευσης.

Οι χωρικοί και όσοι αγοράζουν εξοχικές κατοικίες, είναι απαραίτητο να επιλυθεί το θέμα με την απομάκρυνση των οικιακών αποχετεύσεων. Και σε τέτοιες περιπτώσεις η διάταξη μιας τρύπας αποχέτευσης χρησιμεύει ως δημοφιλής τρόπος.

Μόνο μετά από αυτό θα είναι δυνατό να αγοράσετε διάφορα υδραυλικά, επειδή οι αποχετεύσεις θα έχουν περιθώρια για να πάνε. Για να μην καταρρεύσει το βόθλι, ενισχύεται με διάφορους τρόπους: χρησιμοποιημένα ελαστικά φορτηγών, τούβλα, αλλά και η πιο γνωστή μέθοδος, επιπλέον, αξιόπιστη, είναι προϊόντα από σκυρόδεμα για δακτυλίους αποχέτευσης.

Οι δακτύλιοι οπλισμένου σκυροδέματος είναι κατασκευασμένοι από βαρύ οπλισμένο σκυρόδεμα, σύμφωνα με το GOST 8020-90 και χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση βόθρων που βρίσκονται πάνω από τα υπόγεια ύδατα ή κάτω, για παράδειγμα πηγάδια, πηγάδια με πόσιμο νερό ή τρύπες αποστράγγισης.

Τα πλεονεκτήματα των δακτυλίων οπλισμένου σκυροδέματος περιλαμβάνουν:

 • μεγάλη διάρκεια ζωής.
 • αξιόπιστη αντοχή.
 • απλή κατασκευή?
 • αντοχή στον παγετό.
 • λόγω του γεγονότος ότι ο οπλισμός είναι μέσα στο σκυρόδεμα, οι δακτύλιοι δεν υπόκεινται σε διάβρωση.
 • ανθεκτικότητα;
 • ικανότητα αντοχής σε βαριά φορτία.
 • αντοχή σε παραμόρφωση ·
 • χαμηλή τιμή?
 • υγιεινή (στην περίπτωση πηγαδιού νερού) ·
 • ανθεκτικές στις ελαφρώς επιθετικές ουσίες κ.λπ.

Μεταξύ των ελλείψεων μπορεί να προσδιοριστεί δαχτυλίδια σκυροδέματος βάρους, διότι απαιτεί τη συμμετοχή ειδικού εξοπλισμού κατά την εγκατάσταση.

Η ποσότητα του σκυροδέματος σε τραπέζι από οπλισμένο σκυρόδεμα

Μεγέθη σκυροδέματος zh.b. δακτυλίους. Μεγέθη δακτυλίων οπλισμένου σκυροδέματος για λύματα

Εάν θέλετε να μάθετε το μέγεθος των δακτυλίων σκυροδέματος για τα λύματα - η υπηρεσία μας είναι για εσάς. Στον παρακάτω πίνακα θα βρείτε όλα τα μεγέθη των δακτυλίων αποχέτευσης από οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με το GOST 8020-90. Μερικές φορές υπάρχουν τέτοιες σημάνσεις προϊόντων όπως το CCD και το CCP. Στην πράξη, αυτά είναι τα ίδια προϊόντα. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε τι ακριβώς χρειάζεστε. Η κύρια διαφορά είναι η διάμετρος. Για δακτυλίους, αυτή είναι η εσωτερική διάμετρος 1, 1,5 και 2 μέτρων. Ένα άλλο σημαντικό μέγεθος για δακτυλίους από οπλισμένο σκυρόδεμα είναι το ύψος. Μπορεί να είναι ίσο με 900 mm, 500 mm και 300 mm.

Πίνακας: οι κύριες διαστάσεις των δακτυλίων φρεατίων, των πλακών δαπέδου και των πλακών πυθμένα

Αυτός ο πίνακας δεν περιλαμβάνει μόνο τις γεωμετρικές διαστάσεις των προϊόντων, αλλά σας επιτρέπει επίσης να υπολογίσετε τον όγκο του σκυροδέματος και το βάρος των προϊόντων ανάλογα με την ποσότητα. Καθορίστε τον επιθυμητό αριθμό προϊόντων και ο πίνακας θα υπολογίσει αυτόματα το βάρος και τον όγκο των δακτυλίων σκυροδέματος απέναντι από κάθε μέγεθος.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

Οι κυκλικοί δακτύλιοι κατασκευάζονται σύμφωνα με τα σχετικά σχέδια και πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του GOST 8020-90. Οι κυκλικοί δακτύλιοι σχεδιάζονται ως στοιχεία των θαμμένων κατασκευών. λειτουργούν πάνω ή κάτω από το επίπεδο των υπόγειων υδάτων σε μη-διαβρωτικά ή ελαφρώς επιθετικά μέσα από το περιβάλλον έδαφος, καθώς και στο εσωτερικό του φρεατίου. Η μέγιστη στάθμη υπογείων υδάτων στο επίπεδο της επικάλυψης του φρέατος. Όλα τα στοιχεία φρεατίων θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ένα στρώμα τσιμεντοειδούς κονιάματος ποιότητας 100 με πάχος 10 mm. Στοιχεία φρεατίων σχεδιάζονται για μόνιμα και προσωρινά φορτία, η αξία των οποίων δίδεται στην απελευθέρωση των σχεδίων εργασίας. Το σταθερό φορτίο περιλαμβάνει το ίδιο βάρος των δομών, την πίεση του εδάφους του ψεκασμού, λαμβάνοντας υπόψη το πιθανό βάθος του δαπέδου του φρεατίου από 0,5 έως 4 μ. Και ο πυθμένας δεν υπερβαίνει τα 7 μ.

Για κάθε τύπο φρεατίου, είναι απαραίτητο να επιλέγονται δακτύλιοι με αυστηρά καθορισμένη διάμετρο. Για παράδειγμα, στον ιδιωτικό τομέα για τη ρύθμιση των λυμάτων είναι πιο συχνά χρησιμοποιούνται δακτύλιοι για πηγάδια προκατασκευασμένο οπλισμένο σκυρόδεμα με διάμετρο 1000.

Η χυτή βάση οπλισμένου σκυροδέματος του δακτυλίου παρέχει ολόκληρη τη δομή με την κατάλληλη αντοχή και ανθεκτικότητα. Καλά κατασκευές οποιουδήποτε τύπου παρέχουν όχι μόνο τους ίδιους τους δακτυλίους, αλλά και άλλα στοιχεία που επιλέγονται σύμφωνα με την καθορισμένη διάμετρο. Ένα τέτοιο αναπόσπαστο στοιχείο είναι ο δακτύλιος στήριξης, σχεδιασμένος για την τοποθέτηση της καταπακτής και την οδήγησή της στο επίπεδο της άσφαλτου ή του περιβάλλοντος χώματος.

Τα στοιχεία του φρεατίου στοιβάζονται στην ακόλουθη ακολουθία: πρώτον, ο πυθμένας ή ο δακτύλιος με τον πυθμένα, τα στοιχεία τοιχώματος, το καπάκι, οι πόρτες και στη συνέχεια η καταπακτή. Κάθε μία από αυτές πρέπει να ταιριάζει ακριβώς με τη διάμετρο των προηγούμενων λεπτομερειών κατασκευής.