Υπολογισμός όγκου

Με τη βοήθεια μιας αριθμομηχανής, μπορείτε να μάθετε όχι μόνο τον όγκο του πηγαδιού, αλλά και το κόστος όλων των εργασιών. Για να γίνει αυτό, πρέπει να διατηρήσετε το προβλεπόμενο μέγεθος και η αριθμομηχανή θα εμφανίζει αυτόματα το αποτέλεσμα. Φυσικά, οι υπολογισμοί μπορούν να γίνουν ανεξάρτητα χρησιμοποιώντας τύπους, αλλά θα χρειαστεί χρόνος.

Όπως γνωρίζετε, για να υπολογίσετε τον όγκο, είναι απαραίτητο να πολλαπλασιάσετε, το μήκος, το πλάτος και το ύψος, αντίστοιχα, ο τύπος χρησιμοποιείται:
Όγκος = L * W * H
Εάν πρέπει να γνωρίζετε τον όγκο της φόρμας με τη μορφή κυλίνδρου, θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε τον τύπο:

Για παράδειγμα, πρέπει να βρείτε τον όγκο του πηγαδιού, όπου:
Διάμετρος - 1,5 μ.
Βάθος - 10 μέτρα.
Ψάχνουμε για μια ακτίνα, γι 'αυτό διαιρούμε τη διάμετρο κατά 2, αντίστοιχα, η ακτίνα θα είναι 0,75 m (1,5 / 2).
Περαιτέρω, χρησιμοποιώντας τον τύπο, προχωρούμε στους υπολογισμούς:
(3.14) * 0.75 ² * 10 = (3.14) * 0.5625 * 10 = 17.66 Από αυτό προκύπτει ότι ο όγκος του φρέατος θα είναι ίσος με 17.66 m³.

Ο όγκος των φρεάτων σκυροδέματος διοχετεύει οπλισμένο σκυρόδεμα

Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα για πηγάδια

Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα για πηγάδια σύμφωνα με το GOST 8020-90.

Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα από βαρύ σκυρόδεμα και προοριζόμενες για την εγκατάσταση στρογγυλών πηγαδιών υπόγειων αγωγών αποχέτευσης, αγωγών ύδρευσης και αερίου.

KS - δακτύλιο τοιχώματος του θαλάμου εργασίας ή στόμιο φρέατος. KO - δακτύλιο στήριξης, ON - πλάκα βάσης, PD - πλάκα δρόμου, MO - πυθμένα, PP - πλάκα δαπέδου.

Τα σχέδια μπορούν να έχουν ενσωματωμένα προϊόντα, καθώς και κενές τρύπες και εγκοπές, που διαφέρουν ως προς τη θέση και το μέγεθος από αυτά που υιοθετούνται στα σχέδια εργασίας της σειράς.

Στις περιπτώσεις που ορίζονται στα σχέδια εργασίας των φρεατίων, οι βραχίονες πρέπει να εγκαθίστανται μέσα στους δακτυλίους τοίχου, που βρίσκονται κατά μήκος του ύψους του δακτυλίου μετά από 300 mm και προεξέχουν 120 mm από την εσωτερική επιφάνεια των δακτυλίων. Με τη συγκατάθεση του κατασκευαστή με τον καταναλωτή, οι δακτύλιοι τοιχοποιίας μπορούν να κατασκευαστούν χωρίς αγκύλες, εφόσον είναι εγκατεστημένοι στο εργοτάξιο.

ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΗΣ WELLS

Δακτύλιος τοίχου του θαλάμου εργασίας ή του στόματος φρέατος.

Πλάκες πλάκας για δίκτυα αποχέτευσης, ύδρευσης και αερίου

Πλάκα δαπέδου για δίκτυα αποχέτευσης, ύδρευσης και αερίου

Φρεάτια φρεατίων πλάκας κάλυψης φρεατίων που βρίσκονται σε περιοχές πρασίνου που δεν προορίζονται για τη διέλευση οχημάτων.

Επιπρόσθετα, η εταιρεία μας έχει κατακτήσει την παραγωγή νέων τύπων προϊόντων.

 • δαχτυλίδια με έναν πυθμένα?
 • δακτυλίους με καπάκι.
 • 1,8 μέτρα μεγάλα δαχτυλίδια.
 • δακτυλίους ύψους 1,8 μέτρων με πυθμένα.

Φρεάτια αποχέτευσης από οπλισμένο σκυρόδεμα: επιλογή και εγκατάσταση προϊόντων zhb για οικιακούς και αποχετευτικούς αγωγούς

Κατά την τοποθέτηση δεξαμενών καθίζησης, επιθεώρησης, δεξαμενές αποστράγγισης των αποχετευτικών επικοινωνιών, χρησιμοποιούνται δεξαμενές υποδοχής: πλαστικά και οπλισμένα σκυρόδεμα πηγάδια για λύματα. Η επιλογή υλικού για την κατασκευή δομών εξαρτάται από:

 • Το προγραμματισμένο φορτίο στη δομή.
 • Τύπος σύνθεσης του εδάφους.
 • Βάθος εγκατάστασης, δυνατότητα χρήσης τεχνολογίας.
 • Η ανάγκη κατασκευής δεξαμενής μη τυποποιημένου μεγέθους.

Δίκτυο αποχέτευσης: Σχέδιο δεξαμενής από δακτυλίους από οπλισμένο σκυρόδεμα

Τύποι προϊόντων και υλικών για την κατασκευή κατασκευών αποχέτευσης από οπλισμένο σκυρόδεμα ↑

Φρεάτια σκυροδέματος για λυμάτων χρησιμοποιούνται για τη διευθέτηση των ιδιωτικών οικιακών σταθμών αποστράγγισης και επεξεργασίας λυμάτων, καταιωνιστήρων. Τα προϊόντα σκυροδέματος χρησιμοποιούνται όταν εργάζονται σε σκληρά, πετρώδη, χαλαρά και βρεγμένα εδάφη: το υλικό αντέχει σε μεγάλο βάρος, αντιστέκεται στην παραμόρφωση. Για τη συναρμολόγηση των δεξαμενών λυμάτων χρησιμοποιούνται τμήματα κατασκευασμένα από ειδικές αδιάβροχες μάρκες σκυροδέματος.

Προκατασκευασμένη κατασκευή σκυροδέματος

Ταξινόμηση 2 τύπων διαπερατότητας σύνθεσης:

 1. Προϊόντα από διάλυμα κανονικής διαπερατότητας. Αυτοί οι δακτύλιοι χρησιμοποιούνται στη διάταξη των δεξαμενών επιθεώρησης και ελέγχου, των δεξαμενών αποστράγγισης και υποδοχής. Χρησιμοποιείται για εγκατάσταση σε ελαφρώς επιθετικό έδαφος.
 2. Χαμηλή και ιδιαίτερα χαμηλή διαπερατότητα. Προϊόντα από το διάλυμα με την προσθήκη υλικών σφράγισης για τη συναρμολόγηση γεώτρησης σκυροδέματος για φρεάτια: σηπτικές δεξαμενές, σηπτικές δεξαμενές, δεξαμενές διήθησης.

Δακτυλίδια για οικιακά υπονόματα και υπονόμους: μεγέθη και τύποι ↑

Τα κυριότερα προϊόντα οπλισμένου σκυροδέματος για τη συναρμολόγηση των φρεάτων αποχέτευσης - δακτυλίων. Προϊόντα που παράγονται από την αδιαπέραστη σύνθεση με τη μέθοδο της πιεστικής δόνησης. Αυτή η μέθοδος κατασκευής παρέχει αντοχή και ανθεκτικότητα. Ενίσχυση του σχεδιασμού με τη χρήση μεταλλικής ενίσχυσης.

Δαχτυλίδια με ομαλή άκρη: επιπλέον και τοίχο

Οι τυπικοί δακτύλιοι εμφανίζονται με μια ομαλή άκρη. Στην κατακόρυφη σύνδεση των δύο στοιχείων για στερέωση χρησιμοποιήστε το διάλυμα και τα μεταλλικά στηρίγματα. Τέτοιες ενώσεις απαιτούν πρόσθετη σφράγιση.

Για τα φρεάτια αποχέτευσης συλλέξτε δακτυλίους με συνδέσεις ασφάλισης. Μία προεξοχή σχηματίζεται στο άνω άκρο του προϊόντος, το οποίο συνδέεται με ένα αυλάκι κατά μήκος της κατώτερης ακμής του επόμενου δακτυλίου. Η χρήση κλειδαριάς μειώνει τον κίνδυνο εγκατάστασης με μετατόπιση και οριζόντια κατανομή κατά την άνοδο των υπόγειων υδάτων. Τα προϊόντα είναι σταθερά σταθερά, για τη σύνδεση δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε ενισχυμένα στηρίγματα.

Προϊόντα έτοιμα για εγκατάσταση: με σκάλα, κλειδαριά, συμπιεστή

RC δακτύλιοι για αποχέτευση εξοπλίζουν μεταλλικά άγκιστρα στην άνω άκρη για ανύψωση και μεταφορά. Εσωτερικά τοποθετημένες προεξοχές της βαλβίδας για την κάθοδο του πλοίαρχου. Χώροι εισόδου και έξοδος αγωγών από δακτύλιο είναι εξοπλισμένοι με ανοίγματα κατά την πλήρωση. Η διάμετρος των ανοιγμάτων του εργοστασίου μπορεί να φθάσει τα 600 mm - αυτό αρκεί για την τοποθέτηση οποιασδήποτε διάμετρος των σωλήνων αποχέτευσης.

Η τυπική διάμετρος ενός εργοστασίου αποχέτευσης από σκυρόδεμα είναι 100 εκατοστά. Διατίθενται προϊόντα με διάμετρο από 60 έως 200 εκ. Για διαφορετικούς τύπους δομών αποχέτευσης.

Παραγωγή τελικών προϊόντων διαφορετικού ύψους

Ο σχεδιασμός των βαθειών αποχετεύσεων απαιτεί μια κάθετη σύνδεση με πολλά στοιχεία και πρόσθετο εξοπλισμό των πλακών και των δαπέδων πυθμένα του ορυχείου. Εφαρμογή δακτυλίων:

 • Τοίχος. Προϊόντα στρογγυλά με κλειδαριά χωρίς πάτο και επικάλυψη.
 • Doborny. Προϊόντα για την αύξηση του ύψους του φρεατίου. Διατίθενται στην ίδια διάμετρο με τον τοίχο αλλά με διαφορετικά ύψη.
 • Δαχτυλίδια με το κάτω μέρος. Χρησιμοποιείται ως βάση μιας σφραγισμένης κατασκευής υπονόμων. Ο δακτύλιος είναι εφοδιασμένος με αεροστεγή πυθμένα.

Στεγανοποιημένος πυθμένας και τοίχοι της ικανότητας ελέγχου

Εκτός από τους τυπικούς δακτυλίους, οι εργοστασιακές κατασκευές από σκυρόδεμα και οπλισμένο σκυρόδεμα χρησιμοποιούνται για τη συναρμολόγηση των φρεατίων αποχέτευσης:

 1. Πλάκες δαπέδου. Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία jumpers μεταξύ των στοιχείων.
 2. Καλύπτει. Παράγουν προϊόντα από σκυρόδεμα, τα οποία είναι εγκατεστημένα στον άνω δακτύλιο. Για τα φρεάτια επιθεώρησης χρησιμοποιείτε καλύμματα με άνοιγμα εργοστασίου στην καταπακτή. Η διάμετρος του ρυθμιστικού λαιμού ή του καλύμματος: υπάρχουν σκυρόδεμα, χυτοσίδηρο, πολυμερή προϊόντα.

Καλύψτε με την επίστρωση πολυμερών

Κάλυμμα με λαιμό

 • Ομπρέλες. Σύμφωνα με τη διάμετρο των δακτυλίων τοίχου, επιλέγεται η βάση - το κάτω μέρος του πρώτου στοιχείου στο ορυχείο.
 • Υδρορροές. Διατίθεται σε διάφορα μεγέθη. Χρησιμοποιούνται για την αποστράγγιση του νερού σε ανοιχτά συστήματα καταιγίδας. Οι βαθιές υδρορροές χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση των τάφρων και την τοποθέτηση αγωγών.

Δίσκοι κεραίας για την προστασία των επικοινωνιών

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των προϊόντων zhb ↑

Πλεονεκτήματα προκατασκευασμένων σκυροδέματος από σκυρόδεμα:

 • Υψηλή κατασκευαστική ταχύτητα εγκατάστασης: όταν επιλέγετε εργοστασιακά στοιχεία με συνδέσεις, η εγκατάσταση δακτυλίων πραγματοποιείται μέσα σε λίγα λεπτά.
 • Μεγάλη επιλογή συμβατών εξαρτημάτων: μπορείτε να υπολογίσετε και να συναρμολογήσετε ανεξάρτητα έναν άξονα της απαιτούμενης διαμέτρου και ύψους.
 • Ανθεκτικότητα και αντοχή: οι δακτύλιοι από σκυρόδεμα δεν υπόκεινται σε μηχανικές βλάβες από την πρόσκρουση των λίθων και την πίεση του εδάφους. Ενισχυμένα πηγάδια με τακτική επιθεώρηση και επισκευή μπορούν να εξυπηρετήσουν από 20 χρόνια.
 • Συντήρηση: ο τοίχος οπλισμένου σκυροδέματος σφραγίζεται όταν εμφανίζονται ρωγμές. Το υλικό υπόκειται σε ανάκτηση με τη συνήθη λύση με πρόσθετα στεγανοποίησης.

Η κύρια έλλειψη τσιμέντου μέρη είναι πάρα πολύ βάρος. Για τη μεταφορά θα πρέπει να νοικιάσετε φορτηγά, και η χειρωνακτική εγκατάσταση είναι μια δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία. Για γρήγορη εγκατάσταση φρεατίων, χρησιμοποιήστε έναν κινητό γερανό κατασκευής ή χρησιμοποιήστε βαρούλκο.

Η χρήση των φρεατίων οπλισμένου σκυροδέματος στη διάταξη των επικοινωνιών ↑

Τα φρέατα οπλισμένου σκυροδέματος χρησιμοποιούνται για την κατασκευή σηπτικών δεξαμενών, ως δεξαμενές για δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, δεκτών στους αγωγούς ομβρίων υδάτων.

Κατά τη διευθέτηση του οικιακού αποχετευτικού δικτύου από οπλισμένο σκυρόδεμα, τα φρεάτια σχηματίζουν:

 • Έλεγχος. Εγκαθίστανται σε μεγάλα τμήματα του άμεσου αγωγού - ως σημείο πρόσβασης στο τσάι για προληπτικό πλύσιμο και έλεγχο της κατάστασης των σωλήνων. Επίσης, τα εμπορευματοκιβώτια επιθεώρησης τοποθετούνται σε μέρη όπου συνδέονται περισσότεροι κλάδοι για την παρακολούθηση της στεγανότητας και της ακεραιότητας της σύνδεσης.
 • Δεξιώσεις. Οι δεξαμενές των δακτυλίων χρησιμοποιούνται για την κατασκευή αεροστεγούς δεξαμενής καθίζησης και θαλάμων φιλτραρίσματος για αυτόνομη σηπτική δεξαμενή. Εφαρμόστε προϊόντα με χαμηλή διαπερατότητα για να αποτρέψετε την είσοδο των λυμάτων στο έδαφος και να πλημμυρίσει το πηγάδι με υπόγεια ύδατα.

Δεξαμενή λήψης και φιλτραρίσματος

 • Διήθηση. Προτού αποφορτιστεί στο έδαφος, το νερό τροφοδοτείται σε φρεάτιο φιλτραρίσματος. Για την εγκατάσταση χρησιμοποιήστε δακτυλίους χωρίς κατώτατο σημείο και στη βάση δημιουργήστε ένα χαλίκι-άμμο χύμα φίλτρο. Αυτός είναι ο τελικός καθαρισμός των αποβλήτων που έχουν διαυγαστεί σε θαλάμους φιλτραρίσματος.

Τα συστήματα αποχέτευσης θύελλας θα είναι εξοπλισμένα με 2 τύπους μπλοκ σκυροδέματος για φρεάτια: υιοθεσιακά και διαφορικά. Οι δέκτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δεξαμενή υποδοχής για το βρόχινο νερό με την επακόλουθη μεταφορά υγρών για τη πλήρωση δεξαμενών τοπίου. Αν ο σωλήνας καταιγίδας είναι συνδεδεμένος με το δίκτυο της πόλης, το νερό εκτρέπεται από το κάρτερ στην κοινή γραμμή.

Διάτρητοι τοίχοι για την εκτροπή του υγρού στο έδαφος

Σε σημεία απότομης αλλαγής στο ύψος της τοποθέτησης των σωληνώσεων, εγκαθίστανται τα σωληνάρια. Το νερό από το σωλήνα τροφοδοσίας τροφοδοτείται στο φρεάτιο και μέσω της εξόδου στο κάτω μέρος του δακτυλίου, υπάρχει μια αποστράγγιση στο επόμενο τμήμα του αγωγού που βρίσκεται κάτω από το επίπεδο της γραμμής τροφοδοσίας.

Συναρμολόγηση και εγκατάσταση φρεατίων: χαρακτηριστικά εγκατάστασης ↑

Ο σχεδιασμός ενός φρέατος αποχέτευσης από έτοιμους δακτυλίους σκυροδέματος προβάλλεται μετά από ακριβή προσδιορισμό του απαιτούμενου όγκου. Για τη συναρμολόγηση, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείτε προϊόντα συμβατά με το μέγεθος ενός κατασκευαστή: υπάρχει λιγότερη πιθανότητα εμφάνισης προβλημάτων κατά τη σύνδεση μερών και διαρροών στις αρθρώσεις.

Παραλλαγές σχεδιασμού δεξαμενής προϊόντων από σκυρόδεμα

Υπολογισμός του όγκου και του μεγέθους του φρέατος για ιδιωτικά λύματα

Ο όγκος του δέκτη - ένα φρεάτιο από οπλισμένο σκυρόδεμα - υπολογίζεται ανάλογα με τον επιλεγμένο τύπο διήθησης στο σύστημα καθαρισμού. Εάν είναι εγκατεστημένος ένας αυτόνομος σταθμός, ο κύριος θάλαμος πρέπει να περιέχει 3 ημερήσιους όγκους αποβλήτων. Προβλέψτε τον μέσο ημερήσιο όγκο, πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των μελών της οικογένειας με το ποσοστό κατανάλωσης νερού ανά άτομο ανά ημέρα. Προσθέστε ακόμα 30% - σε περίπτωση απρόσμενης αύξησης της κατανάλωσης νερού.

Με βάση τον προβλεπόμενο όγκο, επιλέξτε προϊόντα από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η τυπική διάμετρος του δακτυλίου αποχέτευσης είναι 1 m. Ένα τέτοιο μέγεθος επαρκεί για την εργασία ενός πλοιάρχου κατά τον καθαρισμό, επισκευή ή επιθεώρηση της δεξαμενής.

Όγκος και βάθος των δεξαμενών αποχέτευσης

Τα φρεάτια εμβαθύνουν έτσι ώστε το σημείο εισόδου του σωλήνα τροφοδοσίας να βρίσκεται στο άνω τρίτο του δακτυλίου. Έτσι λαμβάνεται υπόψη το προβλεπόμενο βάθος του αγωγού και το σημείο πήξης. Ο όγκος του υγρού στο φρεάτιο θα πρέπει να βρίσκεται κάτω από το επίπεδο ψύξης. Εάν εξοπλίζετε ένα αυτόνομο σύστημα με την ανάγκη για κανονική άντληση λυμάτων, τότε το μέγιστο βάθος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3 μ., Από μεγαλύτερο βάθος, το μηχάνημα εξομάλυνσης δεν θα αποβάλει τα ιζήματα. Ο σχεδιασμός είναι βαθύτερος έτσι ώστε στην επιφάνεια του χώρου να υπάρχει έως και 10-15 cm από το ανώτερο στοιχείο με ένα καπάκι και μια πόρτα.

Ο όγκος κατά τη διάρκεια της κατασκευής του φρέατος υποδοχής σκυροδέματος για υπονόμους καταιγίδας υπολογίζεται από την τιμή του μέγιστου μέσου ημερήσιου όγκου καθίζησης. Εάν είναι δυνατόν, διπλασιάστε την ένταση για να αποφύγετε την υπερχείλιση.

Εγκαταστήστε ιδιωτικά λύματα από δακτυλίους από οπλισμένο σκυρόδεμα ↑

Η συσκευή οπλισμού σκυροδέματος ξεκινά μόνο μετά από συντονισμό του έργου του ιδιωτικού αποχετευτικού δικτύου. Μετά την επιλογή ενός τόπου, κατασκευάζονται τάφροι και αυλάκια για δεξαμενές. Σύμφωνα με το έργο ενός αυτόνομου σταθμού, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των θαλάμων εργασίας, πραγματοποιούν τη σήμανση του χώρου. Εάν σχεδιάζεται η εγκατάσταση 2 - 3 κάμερας, σχηματίζεται μια κοινή κατάθλιψη με διαφορά ύψους.

Σχέδιο συστήματος δύο θαλάμων

Κάθε επόμενο φρεάτιο θα πρέπει να σκαφτεί κατά 17 έως 20 cm χαμηλότερα από το προηγούμενο για να μπορέσει σωστά να στραφεί η υπερχείλιση. Βγάζετε μια τρύπα με περιθώριο βάθους. Το έδαφος στο βάθος προσεκτικά κρατήσει. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει την οριζόντια θέση. Οι παρατυπίες πρέπει να καταργηθούν.

Επεκτείνετε το στόμα για πρόσβαση στο εσωτερικό του φρεατίου

Εάν υπάρχει πιθανότητα τακτικής πλημμύρας με υπόγεια ύδατα, σχηματίζεται στο κάτω μέρος ένα στρώμα χαλικιού και χαλικιού. Ελέγξτε την ορθότητα της επιλογής του βάθους, αξιολογώντας το ύψος της εισόδου της τάφρου για το σωλήνα αποχέτευσης στην κοιλότητα του φρεατίου.

Τοποθετήστε την τελική δεξαμενή ή εκτελέστε τη συναρμολόγηση πρόσθετων στοιχείων. Στο κάτω μέρος της πλάκας ή του στρογγυλού πυθμένα που συνδέεται με τον δακτύλιο τοίχου. Τα πρόσθετα εξαρτήματα αυξάνουν το ύψος στο προγραμματισμένο.

Τοποθετήστε τους δακτυλίους, ελέγχοντας την κάθετη εγκατάσταση

Οι αρθρώσεις σφραγίζονται με ένα διάλυμα, επεξεργασμένο με υδατο-απωθητικό αστάρι. Οι εξωτερικοί τοίχοι της δομής πρέπει να είναι μονωμένοι. Για την επεξεργασία των φρεάτων αποχέτευσης χρησιμοποιούνται διάφοροι τύποι μόνωσης: επικάλυψη σε βάση άσφαλτος, συνθέσεις τσιμέντου-πολυμερούς, περιέλιξη περιέλιξης.

Ραφές, αρμοί - σφραγίζονται με διάλυμα

Κατά την τοποθέτηση του φρέατος σε μικρό βάθος, τοποθετείται πρόσθετη θερμομόνωση: αφρός πολυστερίνης, ορυκτοβάμβακας, μεμβράνη. Εάν οι δακτύλιοι δεν είναι εξοπλισμένοι με οπές εργοστασίου, χτυπιούνται χειροκίνητα στις θέσεις εισόδου και εξόδου του αγωγού.

Στεγανοποίηση ραφών και εξωτερική επικάλυψη

Μέσα στις τρύπες τοποθετήθηκαν ειδικοί αυλακωτοί σωλήνες ή κομμάτια αμιάντου. Η συμπλήρωση πραγματοποιείται μόνο μετά τον έλεγχο και τη σύνδεση των σωλήνων αποχέτευσης στη δεξαμενή. Το άνω μέρος του φρεατίου συνδέεται με το λαιμό.

Εγκατάσταση φρεατίων αποχέτευσης επιθεώρησης ↑

Δεν υπάρχουν αυστηρές απαιτήσεις διαπερατότητας για τα υλικά για την κατασκευή δοχείων επιθεώρησης. Τα πηγάδια δεν είναι γεμάτα με νερό, αντίστοιχα, μπορούν να αποθηκευτούν εγκαθιστώντας προϊόντα κατηγορίας 1 (με φυσιολογική διαπερατότητα). Αξίζει να πληρώσετε για την εργοστασιακή σκάλα των μεταλλικών κλιπ στον εσωτερικό τοίχο - δεν θα υπάρξουν προβλήματα με την πρόσβαση στο κάτω μέρος.

Η επιλογή της κατασκευής, η διάμετρος και το βάθος του φρεατίου εξαρτάται από την απόσταση από την επιφάνεια της τάφρου για σωλήνες. Η εγκατάσταση φρεατίων πραγματοποιείται σε όλες τις προβληματικές περιοχές του αγωγού:

 • Σε σημεία κάμψης σωλήνα αποχέτευσης.
 • Σε μεγάλες ευθείες τομές.

Προετοιμασία για εγκατάσταση σωλήνων

 • Στη διασταύρωση διαφόρων κλάδων.

Οι δακτύλιοι είναι βαθύτεροι έτσι ώστε να μην διαταράσσουν την κλίση των σωλήνων που είναι εγκατεστημένοι στο χώρο εγκατάστασης. Συνιστάται να επιλέξετε ένα σημείο για τη δεξαμενή επιθεώρησης έτσι ώστε η μονάδα σύνδεσης ή το τσιπ για επισκευή να μην είναι κοντά στον εσωτερικό τοίχο.

Μόνωση των τειχών των ελεγκτικών σκαφών

Στους χώρους όπου εισέρχονται οι σωλήνες σχηματίζονται τρύπες με διάμετρο περιθωρίου. Η μόνωση τοποθετείται στα σημεία σύνδεσης για να προστατεύεται ο σωλήνας από το σπάσιμο κατά τη συμπίεση. Τα εξωτερικά τοιχώματα είναι μονωμένα με υλικά που προστατεύουν από την υγρασία για στεγανοποίηση. Ο πυθμένας γεμίζεται με μίγμα τσιμέντου ή καλύπτεται με ένα στρώμα χαλικιού.

Βίντεο: διάταξη αυτόνομων λυμάτων από τους δακτυλίους ↑

Στο βίντεο - μια πλήρης έκθεση για το πώς να φτιάξετε ένα καλάμι αποχέτευσης από τους δακτυλίους. Οδηγίες για την τοποθέτηση τζαμιού τριών θαλάμων.

Αξίζει να αποταμιευτείτε στην επαγγελματική εγκατάσταση; Οι δυσκολίες προκύπτουν σε κάθε στάδιο: κατά τον υπολογισμό της έντασης, τον προσδιορισμό του βάθους, την επιλογή ενός τόπου. Εκτός από την εγκατάσταση των δεξαμενών θα πρέπει να τοποθετήσετε το σωλήνα, παρατηρώντας με ακρίβεια χιλιοστών γωνία.

Τα λύματα είναι ένα πολύπλοκο σύστημα, το χειρισμό των οποίων πρέπει να γίνεται από εμπειρογνώμονες. Οι Masters θα βοηθήσουν στην επιλογή προϊόντων από σκυρόδεμα, θα κανονίσουν την παράδοση και θα συμμετάσχουν στην εγκατάσταση. Θα χρειαστούν μήνες για να αυτο-συναρμολογηθεί και να τοποθετηθεί ο αγωγός αν δεν είναι δυνατόν να παραγγείλετε τον εξοπλισμό. Και αν κατά τη διάρκεια της εργασίας γίνονται λάθη, θα χρειαστεί να επαναλάβετε ολόκληρο το σύστημα αποστράγγισης.

Φρεάτιο από σκυρόδεμα

Στον καιρό μας, τα φρεάτια οπλισμένου σκυροδέματος είναι πολύ δημοφιλή και είναι πολύ δημοφιλή, δεδομένης της ευκολίας χρήσης τους. Είναι γνωστά για την αντοχή τους, μπορούν να εξυπηρετήσουν για πολλές δεκαετίες, υπό την προϋπόθεση ότι η συντήρηση είναι σωστή.

Τα προκατασκευασμένα σκυροδέματα είναι ένα από τα πιο δημοφιλή προϊόντα των δομών οπλισμένου σκυροδέματος. Τα στρογγυλά προκατασκευασμένα σκυροδέματα είναι πολύ εύκολο να εγκατασταθούν.

Τι είναι ένα τυπικό φρεάτιο από σκυρόδεμα;

Όπως έχουμε πει, η διευθέτηση τέτοιων δομών είναι αρκετά απλή. Αλλά στο έργο είναι απαραίτητο να τηρούν τις απαιτήσεις των κρατικών προτύπων, των υγειονομικών προτύπων. Αυτές οι απαιτήσεις και τα πρότυπα συνεπάγονται ακριβείς διαστάσεις και περιγράφουν επίσης τον τρόπο σωστού εξοπλισμού τους.

Τα υγειονομικά πρότυπα ρυθμίζουν ποια είναι η σωστή στρογγυλή συσκευή σκυροδέματος από σκυρόδεμα. Τα πρότυπα κράτους υποδεικνύουν τις σωστές παραμέτρους.

Η σωστή τοποθέτηση συνεπάγεται τη χρήση ορισμένων υποχρεωτικών στοιχείων που πρέπει να υπάρχουν. Έχουν σχεδιαστεί για να συμμορφώνονται πλήρως με όλες τις απαιτήσεις. Ένα φρεάτιο από οπλισμένο σκυρόδεμα αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη:

 • δακτυλίους από σκυρόδεμα που σχηματίζουν τοίχους.
 • την καταπακτή, για την προστασία από την αλίευση ξένων αντικειμένων, το νερό βροχής και το χιόνι, καθώς επίσης και για την τήρηση των μέτρων ασφαλείας.
 • συνδεμένο κάτω και τρύπα?
 • δαχτυλίδια από σκυρόδεμα για τη ρύθμιση της έντασης και του ύψους της δομής.

Απαιτήσεις για τη διάταξη φρεατίων

Τα κρατικά και υγειονομικά πρότυπα προβλέπουν την πλήρωση του πυθμένα με σκυρόδεμα. Αυτό είναι απαραίτητο για το σχηματισμό της κλήρωσης ή του κρεβατιού. Οι δακτύλιοι και η καταπακτή έχουν μια πολύ απλή διαμόρφωση, στην περίπτωση αυτή η κλειδαριά δεν χρησιμοποιείται. Επιπλέον, τα πρότυπα προβλέπουν στιγμές κάτω από τις οποίες οι δακτύλιοι και η καταπακτή δεν θα κινηθούν. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση σιδερένιων βραχιόνων που συγκρατούν τους δακτυλίους μεταξύ τους. Επομένως, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι οι δακτύλιοι έχουν οπές για τις αγκύλες.

Τα στρογγυλά και ορθογώνια φρεάτια μπορούν να κατασκευαστούν χρησιμοποιώντας μια ποικιλία υλικών. Η διάμετρος των καταπακτών πρέπει να αντιστοιχεί στο φρεάτιο και πρέπει να είναι στρογγυλή. Σκυρόδεμα χρησιμοποιείται για την καταπακτή, καθώς και μέταλλο και πλαστικό. Σήμερα, οι σιδερένιες καταπακτές χάνουν τη σημασία τους.

Η συσκευή ενός φρέατος αποχέτευσης από δακτυλίους από σκυρόδεμα έχει ορισμένα χαρακτηριστικά. Μία από τις βασικές απαιτήσεις των κρατικών προτύπων και υγειονομικών κανόνων είναι η παρουσία στεγάνωσης. Πρέπει να υπάρχει στους φέροντες τοίχους και στον πυθμένα, οι οποίοι είναι βασικοί σε ολόκληρη τη δομή. Εάν τα φρέατα αποχέτευσης από οπλισμένο σκυρόδεμα βρίσκονται σε έδαφος από πηλό, η στεγανοποίηση πρέπει να πραγματοποιείται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να παρατηρείται ο μέγιστος προσανατολισμός στο επίπεδο των τριχοειδών υπογείων υδάτων.

Η μόνωση ασφάλτου και βαφής θα πρέπει να πραγματοποιείται με αυστηρή τήρηση των ισχυόντων προτύπων GOST και SNiP. Δείχνουν επίσης πώς να παρέχουν σωστά στεγάνωση χρησιμοποιώντας συνηθισμένο γύψο μέσα στη δομή. Αυτό πρέπει να γίνεται με ένα κονίαμα όχι μεγαλύτερο από 10 mm.

Εάν χρησιμοποιείτε υγροποιημένη πίσσα για στεγανοποίηση, το εσωτερικό του φρεατίου πρέπει να καλύπτεται με ένα στρώμα όχι μεγαλύτερο από 7 mm. Έτσι, τα πηγάδια αποχέτευσης πρέπει να καλύπτονται με υλικά στεγανοποίησης, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του εδάφους όπου βρίσκονται, καθώς και ποια είναι η ανάληψη.

Μεγέθη εγκαταστάσεων σκυροδέματος

Τα κρατικά και υγειονομικά πρότυπα ορίζουν επίσης ότι τα προκατασκευασμένα οπλισμένα σκυροδέματα είναι υποχρεωτικά για την κατασκευή υπαίθριων αποχετευτικών συστημάτων. Ταυτόχρονα, είναι απαραίτητο να γίνει έτσι ώστε ο όγκος του υγρού που εισέρχεται στο φρεάτιο να μην περιορίζεται από τις δυνατότητες πρόσληψης της δομής. Τα φρεάτια πρέπει απαραίτητα να βρίσκονται σε ορισμένα τμήματα του συστήματος σωληνώσεων. Οι κανόνες και οι κανονισμοί προβλέπουν επίσης ότι το μέγεθος των οπών αποστράγγισης, που ανήκουν και στους τύπους των φρεατίων αποχέτευσης, μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 10 m2.

Πρέπει να συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις και τους κανονισμούς. Παρουσιάζονται με:

 • υγειονομικές απαιτήσεις ·
 • συνθήκες λειτουργίας ·
 • η τοποθεσία δεν πρέπει να είναι πλησιέστερη από τις καθιερωμένες προδιαγραφές για τις θέσεις για πόσιμο νερό.
 • θα πρέπει να είναι μια κατάλληλη απόσταση από τις εγκαταστάσεις.

Κατά την τοποθέτηση πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι πρόκειται να εγκατασταθούν με τέτοιο βάθος ώστε να αντιστοιχούν στην πιθανή ποσότητα υγρού που πρέπει να περάσει και λαμβάνοντας επίσης υπόψη το επίπεδο του εξωτερικού συστήματος αποχέτευσης.

Τα φρέατα αποχέτευσης που χρησιμοποιούνται σε σηπτικές δεξαμενές, με την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται στην κατασκευή προϊόντων από οπλισμένο σκυρόδεμα, πρέπει να συμμορφώνονται με υψηλά πρότυπα σφράγισης. Η μόνη εξαίρεση στον κανόνα αυτό είναι τα πηγάδια αποστράγγισης.

Το προκατασκευασμένο πηγάδι είναι ενιαίο, το οποίο συμβάλλει στην ταχεία κατασκευή, το κυριότερο είναι να ρυθμίσετε τις σωστές παραμέτρους πριν ξεκινήσετε την κατασκευή. Οι παράμετροι περιλαμβάνουν εκτιμώμενο βάθος και όγκο.

Συσκευές φρεατίων zhb

Όπως είναι ήδη σαφές από το ίδιο το όνομα, οπές από οπλισμένο σκυρόδεμα κατασκευάζονται με σκυρόδεμα. Τα κρατικά πρότυπα και τα υγειονομικά πρότυπα επιτρέπουν τη χρήση σκυροδέματος με χαμηλή αντίσταση στην υγρασία και φυσιολογική. Κατά την επιλογή συγκεκριμένων στοιχείων, είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες του κλίματος, το οποίο τον επηρεάζει έντονα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υπάρχουν διάφοροι τύποι σκυροδέματος που προορίζονται για την κατασκευή αποχετευτικών φρεατίων σε περιοχές με κρύους και μαλακούς χειμώνες.

Το μεγάλο πλεονέκτημα των οπών από οπλισμένο σκυρόδεμα είναι η αντοχή τους σε χαμηλές θερμοκρασίες. Αυτό εξασφαλίζεται από την ύπαρξη ισχυρών δεσμών μεταξύ σκυροδέματος και μετάλλου. Για να επιτευχθεί μια τέτοια ισχυρή σύνδεση είναι δυνατή μόνο όταν το σκυρόδεμα στεγνώνει. Επιπλέον, πρακτικά δεν υπόκεινται σε επικίνδυνες διεργασίες διάβρωσης σε συνθήκες υψηλής υγρασίας. Υψηλό επίπεδο και έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες και καύση. Λόγω τέτοιων εξαιρετικών χαρακτηριστικών, είναι δυνατή η λειτουργία αυτών των εγκαταστάσεων για πολλές δεκαετίες, ανεξάρτητα από τις κλιματολογικές συνθήκες.

Έχουν εξαιρετική αντοχή σε υψηλά φορτία και μηχανική καταπόνηση. Όλοι γνωρίζουν ότι ακόμα και με το χρόνο, το τσιμέντο διατηρεί τις ιδιότητές του. Τα πλεονεκτήματα των οπών από οπλισμένο σκυρόδεμα έγκεινται στην απλότητα της φροντίδας τους. Η τιμή της υπηρεσίας είναι εντός λογικών ορίων.

Το κύριο μειονέκτημα είναι το μεγάλο βάρος, οπότε για τη μεταφορά και την εγκατάσταση είναι επιτακτική η χρήση οχημάτων και ειδικού εξοπλισμού για φόρτωση, εκφόρτωση και τοποθέτηση στη θέση τους.

Διαδικασία συναρμολόγησης

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να εκτελέσετε εργασίες ανασκαφής - να σκάψετε ένα λάκκο για ένα μελλοντικό πηγάδι. Πρέπει να έχει το κατάλληλο μέγεθος. Είναι σημαντικό να καθαρίσετε και να αφαιρέσετε το έδαφος από το λάκκο για να αποφευχθεί η πιθανότητα μελλοντικής βροχόπτωσης. Οι τοίχοι του λάκκου στερεώνονται με δακτυλίους από οπλισμένο σκυρόδεμα. Κατά κανόνα, το λάκκο δεν έχει βάθος μεγαλύτερο από 1,5 μ.

Μετά από αυτό, μπορείτε να εγκαταστήσετε το δαχτυλίδι. Η αρχή της εγκατάστασής τους είναι η ίδια με τη διάταξη ενός πηγαδιού για πόσιμο νερό. Βυθίζονται κάτω από το βάρος τους. Παράλληλα με την εγκατάσταση των δακτυλίων, πρέπει να συνεχίσετε στο κάτω μέρος του λάκκου. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει πολύ προσεκτικά, καθώς οι υδροφορείς μπορούν να περάσουν κοντά. Για να μην εισέλθει νερό, πρέπει να γίνουν τρύπες στον πρώτο δακτύλιο. Στο κάτω μέρος κοιμηθούμε θρυμματισμένη πέτρα που προορίζεται για χονδροειδή διήθηση νερού από υδροφορείς.

Το βάθος πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να αντιστοιχεί στην τοπική ανακούφιση, στο βάθος των υπόγειων υδάτων. Αφού σκάψετε μέχρι το νερό, θα πρέπει να σκάψετε τουλάχιστον 10 εκατοστά περισσότερο. Αυτό γίνεται έτσι ώστε το νερό να εισέρχεται συνεχώς στο πηγάδι, ακόμα και κατά τη διάρκεια της κρύας εποχής.

Όταν σκάβετε οπές και τοποθετείτε δακτυλίους, πρέπει να πετύχετε όσο το δυνατόν περισσότερη κατακόρυφο.

Πού και γιατί εγκαθίστανται φρεάτια αποχέτευσης οπλισμένο σκυρόδεμα

Πριν από πολλά χρόνια, οι πιο δημοφιλείς κατασκευές σε διάφορες υπόγειες επικοινωνίες, σχεδιασμένες για τη συντήρησή τους, είναι θαλάμους εργασίας. Για τα δίκτυα αποστράγγισης, αυτά είναι, κατά κανόνα, τα πηγάδια σκυροδέματος αποχέτευσης.

Η σειρά συσκευών και εξοπλισμού τους ρυθμίζεται σαφώς από το SNiP 2.04.03-85 "Αποχέτευση. Εξωτερικά δίκτυα και εγκαταστάσεις.

Ποια είναι η ουσία των απαιτήσεων που έχουν τεθεί για αυτές τις συσκευές και πώς να εγκαταστήσετε σωστά το δίκτυο αποχέτευσης - αργότερα σε αυτό το άρθρο.

Δαχτυλίδια για φρεάτια

Σύμφωνα με την προδιαγεγραμμένη SNiP, φρεάτια αποχέτευσης από οπλισμένο σκυρόδεμα εγκαθίστανται σε όλους τους τύπους αποχετευτικών δικτύων: για οικιακές βιομηχανικές αποχετεύσεις, για την απομάκρυνση των ιζημάτων και την αποστράγγιση.

Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατοί δύο κύριοι τύποι τέτοιων κατασκευών: φρεάτια και διαφορικά φρεάτια.

Τα πρώτα είναι σχεδιασμένα για να ελέγχουν και να συντηρούν αγωγούς, καθώς και να αλλάζουν την κατεύθυνσή τους ή να συνδέουν επιπλέον κλάδους.

Οι συσκευές πτώσης αλλάζουν το ύψος της ροής των λυμάτων, την ταχύτητα της κίνησης.

Το SNiP ρυθμίζει το μέγεθος των φρεατίων, ενώ για κανονική συντήρηση, η διάμετρος της κατασκευής θεωρείται ότι είναι τουλάχιστον 700 mm.

Σε πίνακα, οι απαιτήσεις είναι οι ακόλουθες, σε mm:

Βάρος και όγκος δακτυλίων σκυροδέματος

Αν θέλετε να μάθετε το βάρος των δακτυλίων σκυροδέματος - κοιτάξτε στο τραπέζι. Σε αυτό, δεν θα βρείτε μόνο τις απαραίτητες πληροφορίες, αλλά θα είναι επίσης σε θέση να υπολογίσει το συνολικό βάρος των δακτυλίων σκυροδέματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές σας. Καθορίστε τον επιθυμητό αριθμό δακτυλίων γεώτρησης και απέναντι από τον αριθμό που θα δείτε το τελικό βάρος.

Επίσης, στον πίνακα θα βρείτε τον όγκο των δακτυλίων σκυροδέματος. Ως όγκος νοείται η ποσότητα του σκυροδέματος που δαπανάται για την παραγωγή. Αν θέλετε να μάθετε τον όγκο του υγρού που μπορεί να χωρέσει μέσα, χρησιμοποιήστε τον τύπο για τον υπολογισμό. Όγκος = 3,14 * ακτίνα τετράγωνο * ύψος του φρεατίου. (3,14 * R * R * h).

Πίνακας-αριθμομηχανή του βάρους και του όγκου των δακτυλίων από σκυρόδεμα

Όλες οι διαστάσεις του πίνακα είναι σε χιλιοστά. Χρησιμοποιήστε το διάγραμμα για να υπολογίσετε το συνολικό βάρος και τον συνολικό όγκο των δακτυλίων φρεατίου. Η υπηρεσία θα είναι χρήσιμη και βολική για άτομα των οποίων οι δραστηριότητες σχετίζονται με την κατασκευή ή την προετοιμασία σχετικής τεκμηρίωσης. Καθορίστε την απαιτούμενη ποσότητα για κάθε προϊόν - και το αποτέλεσμα θα υπολογιστεί αμέσως

Φρεάτια από οπλισμένο σκυρόδεμα

Ο κύριος σκοπός των φρεατίων οπλισμένου σκυροδέματος είναι τα στοιχεία των θαμμένων κατασκευών που λειτουργούν πάνω ή κάτω από το επίπεδο των υπόγειων υδάτων σε μη επιθετικά ή ελαφρώς επιθετικά περιβάλλοντα. Τα φρεάτια σκυροδέματος χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικές, οικιστικές και οδικές κατασκευές, για την οργάνωση μηχανολογικών και θερμικών δικτύων, αγωγών αποχέτευσης.

Φρεάτια από οπλισμένο σκυρόδεμα ή στοιχεία φρεατίων είναι τυπικά προϊόντα σκυροδέματος που κατασκευάζονται από την GC "BLOCK" σε αυστηρή συμφωνία με το GOST 8020-90. Καθώς το υλικό των φρεατίων χρησιμοποίησε βαρύ οπλισμένο σκυρόδεμα.

Προκατασκευασμένα φρεάτια από σκυρόδεμα - αυτά είναι ειδικά στοιχεία ταφικών κατασκευών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή διαφόρων τύπων επικοινωνιών: αποχέτευσης, νερού, δικτύων φυσικού αερίου και φρεατίων. Ανάλογα με το πεδίο λειτουργίας για την κατασκευή προκατασκευασμένων φρεατίων χρησιμοποιώντας δακτυλίους από οπλισμένο σκυρόδεμα διαφόρων διαμέτρων.

Τα φρεάτια οπλισμένου σκυροδέματος είναι μια κατακόρυφη κοίλη δομή αποτελούμενη από ενισχυμένους δακτυλίους τοίχου, έναν πυθμένα και ένα καπάκι επί του οποίου εγκαθίσταται η καταπακτή. Κατά κανόνα, τα πηγάδια είναι σχεδόν βυθισμένα στο έδαφος και βρίσκονται πάνω ή κάτω από το επίπεδο των υπόγειων υδάτων σε μη επιθετικά και ελαφρώς επιθετικά περιβάλλοντα.

Με σκοπό, οι οπές από οπλισμένο σκυρόδεμα χωρίζονται σε διάφορους τύπους:


 • Υδραυλικά. Είναι στοιχεία του δικτύου ύδρευσης, θέρμανσης και ύδρευσης και έχουν σχεδιαστεί για την εγκατάσταση βαλβίδων (λεγόμενες βαλβίδες διακοπής) για τη ρύθμιση της ροής διαφόρων υγρών, πυροσβεστικών κέντρων, συσκευών μέτρησης κλπ.
 • Αποχέτευση (αποστράγγιση, επεξεργασία). Σχεδιασμένα για να δημιουργούν συστήματα αποχέτευσης σε στροφές, σε σημεία σταγόνων σωλήνων, κλπ. Χρησιμεύουν στην καταπολέμηση των υπογείων υδάτων, τα οποία καταστρέφουν το θεμέλιο.
 • Αγωγοί αερίου. Σερβίρετε ως στοιχεία αγωγών φυσικού αερίου.

Όσον αφορά τη λειτουργικότητα, τα πηγάδια χωρίζονται σε διάφορους τύπους:


 • Επιθεωρήσεις - χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση του έργου ολόκληρου του συστήματος.
 • Διαφορικό - που απαιτείται σε χώρους με ισχυρές σταγόνες σωλήνων, όταν στρέφονται το δίκτυο ή η στάθμη του δικτύου πέφτει λόγω των ιδιομορφιών του τοπίου. Χρησιμοποιείται όταν συνδυάζονται αγωγοί διαφορετικών βάθους σε ένα δίκτυο.
 • Περιστρέψτε. Αυτά τα πηγάδια χρησιμοποιούνται σε χώρους όπου οι σωλήνες στρέφονται προκειμένου να αποφευχθούν μπλοκαρίσματα. Επίσης χρησιμοποιείται συχνά ως επίβλεψη.
 • Φρεάτια φιλτραρίσματος (φιλτραρίσματος) - απαραίτητα για την επεξεργασία των λυμάτων. Εγκατεστημένο πάνω από το επίπεδο των υπόγειων υδάτων.
 • Αθροιστική. Χρησιμοποιούνται για τη συσσώρευση λυμάτων και συνήθως εγκαθίστανται στο χαμηλότερο σημείο της τοποθεσίας, ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη γωνία κλίσης του σωλήνα αποχέτευσης.

Τα πλεονεκτήματα της χρήσης οπλισμένου σκυροδέματος ως υλικού για την παραγωγή φρεατίων:


 1. Ανθεκτικότητα των προϊόντων. Το οπλισμένο σκυρόδεμα επιτρέπει στα φρεάτια να αντέχουν στο φορτίο που προκύπτει λόγω της πίεσης του εδάφους και η πυκνή δομή του δεν υπόκειται σε θόλωση από τα υπόγεια ύδατα.
 2. Τα φρεάτια σκυροδέματος ισχύουν στα περισσότερα εδάφη.
 3. Η λεία επιφάνεια των φρεατίων του σκυροδέματος δεν επιτρέπει τη συγκράτηση των συντριμμιών στους τοίχους και το σχηματισμό φραγμών. Επιπλέον, το σκυρόδεμα καθαρίζεται τέλεια και δεν απαιτούνται ειδικός εξοπλισμός και εξειδικευμένοι ειδικοί για τον καθαρισμό.
 4. Απεριόριστη διάρκεια ζωής. Τα προϊόντα σκυροδέματος φημίζονται για την αντοχή τους ακόμη και όταν χρησιμοποιούνται σε επιθετικά περιβάλλοντα και χώρους όπου υπάρχει αρκετά υψηλό επίπεδο υγρασίας.
 5. Απλότητα και ευκολία εγκατάστασης και επισκευής. Τα στοιχεία του φρέατος είναι εύκολα τοποθετημένα μεταξύ τους. Εξαιτίας αυτού, η επισκευή δεν απαιτεί την πλήρη αντικατάσταση της δομής - απλώς αντικαταστήστε ή επισκευάστε το φθαρμένο στοιχείο.
 6. Αδράνεια του σκυροδέματος - δεν έχει καμία επίδραση στην ποιότητα του νερού.

Τα φρεάτια σκυροδέματος που συναρμολογούνται αποτελούνται από διάφορα στοιχεία: δακτυλίδια τοίχου, πυθμένα, καλύμματα και καταπακτές. Η οδοποιία συνεπάγεται τη χρήση, σε ορισμένες περιπτώσεις, φρεατίων εξοπλισμένων με πλάκες δαπέδου. Η παρουσία ορισμένων στοιχείων στο σχέδιο εξαρτάται από το σκοπό του προκατασκευασμένου φρέατος. Από τεχνική άποψη, τα στοιχεία αυτά είναι διαιρεμένα:


 • Σκυρόδεμα δαχτυλίδια. Είναι μέσα από κοίλα κυλινδρικά στοιχεία με λεπτά τοιχώματα που χρησιμεύουν άμεσα για το σχηματισμό και την τοποθέτηση του φρέατος.
 • Καλύμματα φρεατίων ή, όπως ονομάζονται επίσης, πλάκες δαπέδου. Αυτές οι πλάκες παρέχουν όχι μόνο την προστασία του νερού από τη ρύπανση, αλλά και την πρόληψη του κινδύνου πτώσης ενός ατόμου στο πηγάδι. Έχουν στο σχεδιασμό τους μια ειδική τρύπα για την εγκατάσταση της καταπακτής.
 • Πλάκες κάτω (κάτω). Μονολιθικές πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος που χρησιμεύουν ως πυθμένα και εκτελούν τη λειτουργία των φρεάτων στεγανοποίησης.
 • Δακτυλίδια υποστήριξης. Αυτά είναι πρόσθετα στοιχεία που προορίζονται για μη τυπικές δομές ύψους για την κατασκευή δρόμων. Είναι ίδιες σε μέγεθος με τους τυπικούς δακτυλίους, αλλά έχουν σημαντικά μικρότερο ύψος.
 • Πλάκες υποστήριξης. Έχουν ορθογώνιο σχήμα με έξοδο στη μέση ενός στρογγυλού ή ορθογωνίου, που στη συνέχεια κλείνεται με ένα σίδερο φρεατίου στρογγυλής μορφής ή ορθογώνια σχάρα για λύματα. Η ορθογώνια πλάκα βάσης σάς επιτρέπει να προστατεύετε το ίδιο το φρεάτιο από την καταστροφή. Λόγω αυτής της μορφής, το φορτίο κατευθύνεται ομοιόμορφα σε ολόκληρη την περίμετρο της πλάκας και τα τοιχώματα του φρεατίου λαμβάνουν ένα ελάχιστο φορτίο, το οποίο συμβάλλει στη διατήρηση της μακράς λειτουργικότητας της ίδιας της δομής.
 • Δαχτυλίδια με καπάκια. Βρίσκεται στην κορυφή της δομής και εξασφαλίζει την ασφαλή λειτουργία των φρεατίων. Η οπή στο καπάκι στην οποία είναι εγκατεστημένη η θυρίδα από χυτοσίδηρο είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί ελεύθερη πρόσβαση στο εσωτερικό του φρέατος.
 • Wells αποχέτευσης - ενοποιημένες κυλινδρικές κατασκευές από σκυρόδεμα που έχουν σχεδιαστεί για να δημιουργούν υπόγεια συστήματα αποχέτευσης, παροχή φυσικού αερίου και νερού. Μέσα στο φρεάτιο αποχέτευσης υπάρχει ένα μεταλλικό πλέγμα πάχους 0,6 - 1 mm.
 • Φλάντζες από χυτοσίδηρο. Κλείνουν πηγάδια και δεν επιτρέπουν σε μεγάλα ξένα αντικείμενα να εισέλθουν στο σύστημα, καθώς και να προστατεύουν από ατυχήματα.

Κατά την επιλογή οπών από οπλισμένο σκυρόδεμα, είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη τα χαρακτηριστικά της ανεγερθείσας κατασκευής. Για παράδειγμα, οι δακτύλιοι από σκυρόδεμα για φρεάτια, που βρίσκονται στους δρόμους, είναι πάντοτε εξοπλισμένοι με πλάκες δαπέδου και καταπακτές και, εάν είναι απαραίτητο, για να εξασφαλιστεί η υδατοστεγανότητα της κατασκευής, χρησιμοποιούνται δακτύλιοι σκυροδέματος με πυθμένα.

Τα προκατασκευασμένα σκυροδέματα κατασκευάζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του GOST 8020-90 και της σειράς 3.900.1-14. "Προϊόντα οπλισμένου σκυροδέματος για στρογγυλά πηγάδια συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης", τεύχος 1 "Οδηγίες εφαρμογής και σχέδια εργασίας" για βαρύ σκυρόδεμα με τάξη συμπιεστικής αντοχής B15. Οι πλάκες στήριξης είναι κατασκευασμένες από βαρύ σκυρόδεμα Β20. Ο βαθμός σκυροδέματος για αντοχή στον παγετό για τους θαλάμους εργασίας των φρεατίων υιοθετείται τουλάχιστον F75, για άλλα προϊόντα - τουλάχιστον F100. Η στεγανοποίηση της μάρκας δεν πρέπει να είναι κάτω από το εμπορικό σήμα W6.

Η ενίσχυση των θαλάμων εργασίας των οπών από οπλισμένο σκυρόδεμα πραγματοποιείται με ογκομετρικούς κλωβούς οπλισμού κατασκευασμένους σε ειδικές μηχανές, ανάλογα με τον τύπο πλαισίου που χρησιμοποιείται για την ενίσχυση στρογγυλών οπλισμένων σκυροδεμάτων. Η οδοποιία επιτρέπει επίσης την κατασκευή πλαισίων κάμψης συμβατικών οπλίων. Η ενίσχυση του πυθμένα των φρεατίων γίνεται με δίχτυα που κόβονται από χύδην σκελετούς σε σημεία ανοιγμάτων, με εξαίρεση τα πηγάδια νερού και φυσικού αερίου, η ενίσχυση του οποίου είναι κατασκευασμένη με ειδικά ενισχυτικά δίχτυα. Για την ενίσχυση των δομών χρησιμοποιείται ενισχυτικός χάλυβας τύπων και κλάσεων: θερμομηχανικές σκληρυμένες κλάσεις πυρήνων At-IIIC και At-IVC σύμφωνα με την GOST 10884, ράβδοι θερμής έλασης κατηγορίας Α-Ι, Α-ΙΙ και Α-ΙΙΙ σύμφωνα με την GOST 5781, τάξη συρματόσχοινου BP-I σύμφωνα με την GOST 6727.

Τα προκατασκευασμένα σκυροδέματα και στοιχεία σκυροδέματος σημειώνονται με αλφαριθμητική ονομασία, όπου:


 • CL - θάλαμος εργασίας ενός φρέατος υπονόμων ·
 • Π.Χ. - ο θάλαμος εργασίας του φρέατος αποστράγγισης.
 • KFK - θάλαμος εργασίας ενός πηγαδιού του οικιακού αποχετευτικού δικτύου.
 • KDK, DK - θάλαμος εργασίας ενός πηγαδιού των δικτύων εντός τριμήνου.
 • CLA - θάλαμος εργασίας του φρέατος αποχέτευσης καταιγίδας.
 • KLV, VD - θάλαμος εργασίας του φρέατος υποδοχής νερού αποχέτευσης καταιγίδας.
 • KVG - θάλαμος εργασίας ενός φρεατίου των αγωγών ύδρευσης και αερίου.
 • KS - δακτύλιο τοιχώματος του θαλάμου εργασίας ή στόμιο φρέατος.
 • KO - δακτύλιο στήριξης.
 • ON - πλάκα βάσης.
 • PD - πλάκα δρόμου.
 • PN - πλάκα βάσης (κάτω).
 • PP - πλάκα δαπέδου.
 • PC - δαχτυλίδι τοίχου με καπάκια.

Οι αριθμοί μετά τα γράμματα υποδεικνύουν τη διάμετρο σε δεκαοκτάμετρα του θαλάμου εργασίας, τον λαιμό ή την καταπακτή ενός φρεατίου από οπλισμένο σκυρόδεμα, με το οποίο το στοιχείο συνδυάζεται. Οι αριθμοί μετά το σημείο στο σημάδι των δακτυλίων τοίχου είναι το ύψος του δακτυλίου σε δεκατόμετρα. Τα μικρά γράμματα μετά από τους αριθμούς των δακτυλιδιών δαχτυλιδιών δακτυλίων ορίζουν τους δακτυλίους με πρόσθετα χαρακτηριστικά σχεδιασμού: α - με δύο ανοίγματα για τη διέλευση των αγωγών, β - με τέσσερα ψηφία μετά την παύλα στη μάρκα των πλακών δαπέδου είναι ο τύπος της ικανότητας φέρουσας πλάκας.

Σήμανση των προϊόντων σύμφωνα με το λεύκωμα ενοποιημένων προϊόντων RK 2201-82 σε αλφαριθμητικό σύστημα, όπου:


 • Οι ηλιακοί θάλαμοι εργασίας των αποχωρητηρίων,
 • VD - θάλαμοι εργασίας των πηγαδιών υδροληψίας (βρόχινου νερού)
 • VG - εργαστηριακοί θάλαμοι φρεατίων που εγκαθίστανται σε δίκτυα ύδρευσης και αερίου,
 • PC - στρογγυλή πλάκα φρεατίων με τρύπα στην άκρη της πλάκας,
 • PVG - στρογγυλή πλάκα επικάλυψης φρεατίων με άνοιγμα στο κέντρο της πλάκας,
 • K - δακτύλιοι φρεάτια φάρυγγα.

Οι αριθμοί στο τέλος των σφραγίδων υποδεικνύουν την εσωτερική διάμετρο των θαλάμων εργασίας των φρεατίων και των λαιμών σε δεκατίμετρα.

Μπορείτε να παραγγείλετε στοιχεία οπών από οπλισμένο σκυρόδεμα στο GC "BLOCK", καθώς και να συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας, να επιλέξετε τις απαιτούμενες κατασκευές προϊόντων από σκυρόδεμα. Στο τμήμα πωλήσεων μπορείτε να βρείτε εκ των προτέρων την τιμή των φρεατίων και να υπολογίσετε το συνολικό κόστος της παραγγελίας. Μπορείτε να αγοράσετε πηγάδια και να συμβουλευτείτε γενικά θέματα αγοράς και παράδοσης καλώντας τις ακόλουθες εταιρείες: GK BLOCK: Αγία Πετρούπολη: (812) 309-22-09, Μόσχα: (495) 646-38-32, Κρασνοντάρ: (861) 279- 36-00. Τρόπος λειτουργίας της εταιρείας: Δευ-Παρ από 9-00 έως 18-00. Η εταιρεία GC BLOCK παραδίδει οπές από οπλισμένο σκυρόδεμα σε ολόκληρη τη Ρωσία κατευθείαν στον χώρο του πελάτη ή στο εργοτάξιο, εφόσον το επιτρέπει η υποδομή.

Η μεταρρύθμιση των τιμών στην κατασκευή θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί

ο όγκος εργασιών στη συσκευή των προκατασκευασμένων οπλισμένων σκυροδεμάτων για συλλογή 23 πηγαίνει σε m3. Πάντα υπολογίζαμε - ο όγκος των προϊόντων από οπλισμένο σκυρόδεμα + ο όγκος του σκυροδέματος (ανά δίσκο) = ο όγκος εργασίας. Ο πελάτης με εντυπωσιάζει με την ποσότητα του σκυροδέματος (στο δίσκο) από το συνολικό ποσό εργασίας. Ποιος από εμάς έχει δίκιο;

Συλλογή PM 23 p.2.2 Ο όγκος των δομών των φρεατίων θα πρέπει να υπολογίζεται σύμφωνα με τα έργα, συμπεριλαμβανομένου του όγκου των πυθμένων, του δίσκου (εκτός από την προετοιμασία), των τοίχων, των επιχρισμάτων, των στομίων

Olga62, δεξιά Veroinka, προσπαθήστε να χειριστείτε τη συσκευή των δίσκων ξεχωριστά, μπορεί να λειτουργήσει πιο ακριβά και στη συνέχεια χάρη στον πελάτη

Αντιμέτωπη με παρόμοια απαίτηση, αφαιρέστε την ένταση του δίσκου από την ένταση του οπλισμού σκυροδέματος. Πώς επιλύθηκε η κατάστασή σας;

Η Veroinka, Lazarena, η συσκευή του δίσκου σκυροδέματος είναι μέρος του έργου. Προσθήκη αρχείου

Σας ευχαριστώ, αλλά. Σε γενικές γραμμές, πρόκειται για το αν ο όγκος του σκυροδέματος στο δίσκο περιλαμβάνεται στα καταμετρημένα υλικά; και πώς να το αποδείξετε ή πώς να αποδείξετε το αντίθετο. Το γεγονός ότι τα έργα λαμβάνονται υπόψη κατά την τιμολόγηση είναι γνωστό.

Και εμείς ο Πελάτης αφαιρεί την ένταση του δίσκου από τη συνολική ποσότητα εργασίας.

Natali, ο πελάτης είναι λάθος. Στο PM στο FER - σελ. 23.2.2

συμπεριλαμβανομένων των TER: 2.22.3 Καρτέλα τιμολόγησης. 22-04-1 για τη συσκευή στρογγυλών πηγαδιών από προκατασκευασμένα σκυρόδεμα περιλαμβάνουν φρεάτια, που αποτελούνται από δακτυλίους, πλάκες, επιστρώσεις και πυθμένα, δακτύλιους λαιμού και δακτυλίους υποστήριξης. ____________ Ο υπολογισμός πραγματοποιείται με βάση τον όγκο των δομών οπλισμένου σκυροδέματος των φρεατίων και όχι τον όγκο των φρεατίων.

Enkare, διαβάστε προσεκτικά: και τι πρέπει να κάνει εδώ

παρακαλώ πείτε μου πώς να υπολογίσει σωστά τον όγκο του φρέατος των οπλισμένων σκυροδέματος πλάκες;

tonyadoma, πινακίδες μάρκας εκεί; Υπάρχουν μεγέθη; ο όγκος zhb θεωρείται στοιχειώδης

veronika-2, ναι, υπάρχει PN 15 -1sht. KS 15.9-1sht. KS 15.9b - 1pc.1PP15 - 1 κομμάτι KO6 - 1pc.

ανοίγουμε μια σειρά, σκεφτόμαστε. σε μια τυποποιημένη σειρά υπάρχει ένας όγκος σκυροδέματος σε όλες τις δομές

Veronika-2, μπορούμε να πάρουμε τον γεωμετρικό όγκο στα χαρακτηριστικά του υλικού;

από πού είναι και από πού είναι;

είναι στο διαδίκτυο στις προδιαγραφές του προϊόντος

tonyadoma, βρείτε αυτά τα υλικά στο FSSC - υπάρχει ακόμα ένας όγκος οπλισμένου σκυροδέματος που προσδιορίζεται

tonyadoma για βοήθεια

Waliko999, Και τι θα δώσουν τα δισκία σας στον συντάκτη της ερώτησης;

Veronika-2, ναι, ξέρω ότι έχει καθοριστεί, μου έχουν στον προϋπολογισμό, αλλά δεν ήταν ο όγκος του σκυροδέματος που απαιτείται και ο όγκος του και, για να μάθετε πόσο ανεπτυγμένο γης για να αφαιρέσει και να κάνει το γέμισμα των ιγμορείων αν οι όροι του όγκου του κυλίνδρου, αποδεικνύεται 3.478 m3 όγκου σύμφωνα με τους δακτυλίους, αν θεωρούσαμε τον γεωμετρικό όγκο να εξετάσουμε τα χαρακτηριστικά των προϊόντων στο Διαδίκτυο, τότε 4.695m3

veronika-2, βάλτε το σωστό ποσό, απέναντι από τα σωστά στοιχεία. όγκος και θα)

Κολλάω τον αριθμό μου και οι όγκοι που προκύπτουν μπορούν να προστεθούν; θα είναι ο όγκος μου καλά;

παραλήρημα, παραλήρημα και για άλλη μια φορά παραλήρημα. και η επικάλυψη μηνυμάτων σε διάφορα θέματα αποτελεί παραβίαση των κανόνων του φόρουμ.

ο όγκος της κατασκευής του φρέατος ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να είναι μικρότερος από τον όγκο του οπλισμένου σκυροδέματος στη δομή. και το παίρνετε έτσι

veronika-2, έχω τον όγκο w / b0,380,40,320,270,02 της 1.39m3a Χρειάζομαι τον όγκο του πηγαδιού, καλά, την πρώτη φορά που το κάνω, με πάρτε σωστά

Veronika-2, Νομίζω ότι δεν καταλαβαίνετε τον συγγραφέα Πώς μπορεί αλλιώς να tonyadoma, Ψάξτε για ένα πρότυπο έργο για το πηγάδι σας.

Λοιπόν, η γεωμετρία είναι. κατασκευή καλά. την ένταση του κυλίνδρου στους δακτυλίους, λαμβάνοντας υπόψη τις πλάκες δαπέδου καθώς και τον όγκο της πλάκας πυθμένα

Den795, από αυτή τη θέση με περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλώ. είναι βασικά αδύνατο. θεωρητικά, ο όγκος του οπλισμένου σκυροδέματος μπορεί να είναι ίσος με τον όγκο της κατασκευής του φρέατος, αλλά όχι περισσότερο)))

veronika-2, Το γεωμετρικό μέγεθος του φρεατίου και ο όγκος του σκυροδέματος στην κατασκευή του φρεατίου είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ο συγγραφέας πρέπει να μετρήσει τα χωματουργικά έργα και να μην δουλέψει καλά στη συσκευή.

den795, όλα είναι σαφή. μιλήσαμε γι 'αυτό. Αρχικά, τέθηκε το ερώτημα σχετικά με τον όγκο της συσκευής καλά. και στη συνέχεια ακολούθησε η διευκρίνιση. αλλά ο συγγραφέας έκανε ότι ο όγκος οπλισμένου σκυροδέματος στο φρεάτιο είναι μεγαλύτερος από τον εποικοδομητικό όγκο του φρεατίου (που είναι απαραίτητος για τον υπολογισμό των εργασιών εκσκαφής), κάτι που είναι αδύνατο, γιατί άρχισα να το παραπονιέμαι)))

παρακαλώ κάποιος να εξηγήσει πόσο να πάρει μακριά από το ανεπτυγμένο έδαφος για να καθορίσει την απορροή, σας παρακαλώ

tonyadoma, από την κορυφή του φρεατίου μέχρι τον πυθμένα συν τον όγκο της πλάκας πυθμένα. δείτε το σχέδιο του πηγαδιού

tonyadoma, Ποια είναι τα στοιχεία του φρέατος σας; Υπολογίστε περίπου την κυβική ισχύ του περιγράμματος και αφαιρέστε το. + - 0,5 κύβους δεν θα κάνετε τον καιρό.

Το ερώτημα δεν είναι. Google για να βοηθήσει, ξέρει ακριβώς πόσα δεδομένα από αυτές τις πλάκες και δαχτυλίδια. Veronica. και τι συνέβη με το avatorku σας ή που έγινες θυμωμένος moder;

εδώ το ερώτημα για κάτι άλλο αποδείχθηκε ότι είναι))) έτσι ώστε το Google δεν θα βοηθήσει))) όχι))) μόνο ένα μικρό τέχνασμα για το avatar - υπέροχο, θα συμφωνήσετε; Λοιπόν, όπως και εγώ))) και την ουρά, την ουρά.

και τι υπάρχει για να μετρήσει; COP 15,9 - 1500 mm σε διάμετρο. Κύκλος = πρ2 = 3,14 * 0,750 * 0,750 = 1,768 m2 και χρειάζεται ακόμα να πολλαπλασιαστεί με το βάθος του φρεατίου + ξεχωριστά υπολογίστε το λαιμό αν είναι. Είναι κάτω από το πηγάδι περίπου 2,5 * 2,5 * βάθος. Βερόνικα, δροσερό διάβολο

Γιατί η διάμετρος COP 15.9 1500 σε διάμετρο; Και το λάκκο του SNiP ελάχιστο 3000x3000 Εδώ θέλουμε να μιλάμε ανοησίες. Προστέθηκε (10 Νοεμβρίου 2015, 5:20 μ.μ.) ---------------------------------------- ----- tonyadoma, Όλα είναι απλά - Η διάμετρος της πλάκας βάσης. Η ελάχιστη απόσταση σε κάθε πλευρά της πλάκας είναι 0,6 στο κάτω μέρος. Επιπλέον προετοιμασία κάτω από τη σόμπα. Και μετά με ή χωρίς πλαγιές

Creogen, χρειάζονται έναν όγκο επίχωσης, και όχι το συνολικό ποσό των ανασκαφών για pits)) Θυμάμαι υπήρχε μια πολύ καλή programm) ο όγκος της επίχωσης είναι ίσο με τον όγκο των εκτοπισμένων εδάφους, Εσείς και ο Faith no εκπαίδευση δεν λαμβάνεται υπόψη, ούτε το σωστό ποσό της ανασκαφής ή η πραγματική διάμετρος των δακτυλίων ούτε την ποσότητα άμμου. Και τι έχετε λάβει πραγματικά υπόψη; Καταχωρήθηκε (11/10/2015, 5:34 μμ) -------------------------------- ------------- den795, έβλεπε exelkas - υπολογίζεται λανθασμένα, ξεκινώντας από το γεγονός ότι δεν λαμβάνει υπόψη την εξωτερική διάμετρο των δακτυλίων

Συμφωνώ, το έγραψα εσωτερικά, αλλά έδειξα περίπου να υπολογίζω. ή χρειάζεται να μασάτε σαν πρώτος γκρέιντερ; ή ακόμα και να υπολογίσετε τα πάντα. Σε γενικές γραμμές, αυτή η ερώτηση μιλάει για το επίπεδο του ειδικού και κάντε κλικ στο στοιχείο στο SNIP για 3000x3000, θέλω να δω.

4eIIIupckuuKoT, SNiP 3.02.01-87 σ. 3.2

KS 15,9 1680 mm + 600 * 2 = 2880 mm αν είναι ακριβές τότε 2880x2880 mm

4eIIIupckuuKoT, συν στρογγυλοποίηση στην απόκλιση του πίνακα 4, παράγραφος 1 του ιδίου SNiP

στους τοίχους δεν είναι καμία σχέση

4eIIIupckuuKoT, uh. πολύ τεμπέλης για να υποστηρίξει. μόνο το κάτω μέρος όχι μόνο εκτρέπεται σε βάθος, αλλά και σε πλάτος, καθώς και σε μήκος. Αναφέρεται ρητά στα χαρακώματα ότι το πλάτος πρέπει να υπολογιστεί για τον κάδο + 0.15

Σκυρόδεμα πηγάδια

Η κατασκευή των συστημάτων αποχέτευσης απαιτεί τη χρήση υψηλής ποιότητας και ανθεκτικού υλικού που μπορεί να αντέξει υψηλά φορτία. Τα φρέατα οπλισμένου σκυροδέματος χρησιμοποιούνται ευρέως σε αυτόν τον τομέα. Τα σχέδια τους είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά στην παραμόρφωση, τις αρνητικές επιπτώσεις των υπόγειων υδάτων και του εδάφους. Η αξιοπιστία του τσιμεντένιου φρεατίου για τον καθαρισμό λυμάτων εξασφαλίζει μακρά λειτουργία ολόκληρου του συστήματος.

Ειδικά χαρακτηριστικά

Οι δεξαμενές από οπλισμένο σκυρόδεμα δεν απορροφούν οσμές και τοξικές χημικές ουσίες. Τα προϊόντα δεν υπόκεινται σε διάβρωση και είναι πολύ πρακτικά. Τα συστατικά στοιχεία των δομών είναι:

 • κάτω?
 • δακτυλίους ·
 • πλάκες δαπέδου.
 • το λαιμό?
 • πρόσθετοι δακτύλιοι.
 • πλάκα κορυφής.

Όλα τα μέρη κατασκευάζονται βιομηχανικά και έχουν σχεδιαστεί για τη δημιουργία υπόγειων και επιφανειακών επικοινωνιών. Όλα τα συστατικά του φρέατος παράγονται με πλήρη συμμόρφωση με τα καθιερωμένα πρότυπα. Αυτό σας επιτρέπει να τηρείτε τα απαραίτητα υγειονομικά πρότυπα για την κατασκευή των εγκαταστάσεων.

Τα στοιχεία είναι εύκολο να συναρμολογηθούν και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αρκετές δεκαετίες. Ο σχεδιασμός του φρεατίου χρησιμοποιεί επίσης δακτυλιοειδή οπλισμό, το οποίο χύνεται με ανθεκτικό διάλυμα σκυροδέματος. Οι δακτύλιοι RC παράγονται με ειδική σήμανση και έχουν διαφορετικά ύψη. Μια τυποποιημένη οικογενειακή δομή μπορεί να περιλαμβάνει δακτυλίους με διάμετρο από 1000 έως 2000 mm. Σε ύψος το κανονικό πηγάδι μπορεί να φτάσει σε διάφορα επίπεδα. Ο όγκος ενός δακτυλίου από οπλισμένο σκυρόδεμα υπολογίζεται μεμονωμένα, σύμφωνα με έναν ορισμένο τύπο. Πολλαπλασιάζει το ύψος, τον όγκο και την ακτίνα τετράγωνο. Τυπικά φρεάτια προϊόντων από σκυρόδεμα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα GOST N 8020-80 και 8020-90. Τα έργα αυτά έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τα συστήματα αποχέτευσης.

Σκυρόδεμα δαχτυλίδια αποτελούν το κύριο πλαίσιο της δομής. Πρόσθετοι δακτύλιοι χρησιμοποιούνται για να συμπληρώσουν το μέγεθος της δομής. Μπορούν να φτάσουν σε ύψος 10-30 εκ. Η βάση οπλισμένου σκυροδέματος του ορυχείου υπόκειται σε σημαντικά μηχανικά φορτία. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτού του στοιχείου πρέπει να είναι αρκετά υψηλά ώστε η δομή να μπορεί να αντέξει πιθανές παραμορφώσεις από τις επιδράσεις αρνητικών εξωτερικών παραγόντων. Το οπλισμένο σκυρόδεμα αποχέτευσης Wells έχει στόμιο με την καταπακτή. Για την κατασκευή του χρησιμοποιούνται δακτύλιοι ύψους δύο μέτρων. Από πάνω, το οπλισμένο σκυρόδεμα καλύπτεται από μια πλάκα στην οποία υπάρχει μια καταπακτή.

Τύποι δεξαμενών

Τα σύγχρονα πηγάδια RC εγκαθίστανται σε διάφορα απαραίτητα σημεία. Υπάρχουν δεξαμενές αναθεώρησης, διήθησης και λήψης. Οι δομές αναθεώρησης χρησιμοποιούνται για τη διευθέτηση ενός ευθύγραμμου αγωγού μεγάλης διάρκειας. Η δεξαμενή παρέχει πρόσβαση στις δίοδοι και είναι απαραίτητη για την εκτέλεση προληπτικής συντήρησης και καθαρισμού, εάν είναι απαραίτητο. Το δοχείο αναγραφής είναι καλά σφραγισμένο στις συνδέσεις.

Οι δέκτες προϊόντων είναι απαραίτητοι προκειμένου να αποφευχθεί η διείσδυση των λυμάτων στο έδαφος. Η δεξαμενή μπορεί να είναι εξοπλισμένη με ειδικά φίλτρα. Εκτός από το στρογγυλό, εφαρμοσμένο τετράγωνο σχέδιο. Είναι καλύτερο να χρησιμοποιείτε τμήματα χαμηλής διαπερατότητας ως φρεάτιο για να αποφύγετε την πλημμύρα της δεξαμενής σκυροδέματος. Τα σωρευτικά προϊόντα εγκαθίστανται σε χαμηλές επικλινείς περιοχές.

Τα προϊόντα φιλτραρίσματος χρησιμοποιούνται για επεξεργασία λυμάτων. Οι περιστρεφόμενες κατασκευές ανεγέρθηκαν σε περιοχές με στροφές. Εκτελούν έναν ειδικό ρόλο - χρησιμοποιούνται για την επιθεώρηση ολόκληρου του συστήματος.

Απαιτήσεις διαμόρφωσης

Στη συσκευή ενός φρέατος αποχέτευσης από δακτυλίους από σκυρόδεμα είναι σημαντικό να τηρούνται τα αποδεκτά πρότυπα. Ο πυθμένας του φρέατος χύνεται με διάλυμα σκυροδέματος έτσι ώστε το κανάλι να μπορεί να διαμορφωθεί σωστά. Με μια απλή μορφή προϊόντων στην καταπακτή δεν εφαρμόζεται η κλειδαριά.

Η κατασκευή στρογγυλών προκατασκευασμένων σκυροδέματος αποχέτευσης απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Οι προκατασκευασμένες κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα δεν πρέπει να μετατοπίζονται κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Τα στοιχεία είναι στερεωμένα με ισχυρά μεταλλικά στηρίγματα που εμποδίζουν τη μετατόπιση των δακτυλίων. Τα χρησιμοποιούμενα στοιχεία πρέπει να έχουν οπές για αγκύλες. Τα στρογγυλά προκατασκευασμένα τσιμεντένια φρεάτια πρέπει να έχουν μια κλειστή θύρα ίσης διαμέτρου. Τα εργοστάσια παράγουν όλα τα μέρη των κτιρίων σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα. Οι πλαστικές ή μεταλλικές καταπακτές μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή, αλλά είναι λιγότερο συναφείς στην κατασκευή συστημάτων αποχέτευσης.

Ο κύριος κανόνας στην κατασκευή του άξονα των δακτυλίων σκυροδέματος - την παρουσία της υποχρεωτικής στεγανοποίησης. Αδιάβροχο υλικό πρέπει να εφαρμόζεται στα τοιχώματα του προϊόντος και του πυθμένα. Για να κάνετε στεγανοποίηση πρέπει να σέβεστε το ακριβές τριχοειδές επίπεδο των υπόγειων υδάτων. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό αν κατασκευαστεί ένα τσιμεντένιο πηγάδι σε αργιλώδες έδαφος. Οι εργασίες μόνωσης διεξάγονται σύμφωνα με τα πρότυπα GOST - το εσωτερικό ενός αποχετευτικού αγωγού σκυροδέματος πρέπει να καλύπτει ένα στρώμα ασφάλτου 7 mm.

Οι απαιτούμενες παράμετροι κατασκευής υπολογίζονται εκ των προτέρων. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά, το ύψος και το πλάτος των δακτυλίων σκυροδέματος για τα λύματα, η απόδοση νερού λαμβάνεται υπόψη. Τα υλικά επιλέγονται με βάση τα χαρακτηριστικά του εδάφους. Στο σύστημα ύδρευσης μπορεί να υπάρχουν οπές από οπλισμένο σκυρόδεμα για υδραυλικές εγκαταστάσεις. Εάν υπάρχει μια ευκαιρία - είναι καλύτερα να εμπιστευτείτε τη συσκευή ενός αποχετευτικού αγωγού από δακτυλίους από σκυρόδεμα σε εμπειρογνώμονες.

Οφέλη

Οπλισμένο σκυρόδεμα - Υψηλής τεχνολογίας και προσιτό υλικό. Από αυτό μπορείτε να χτίσετε όχι μόνο στρογγυλά, αλλά και ορθογώνια πηγάδια. Σε αυτή την περίπτωση, δεν είναι δακτύλιος, αλλά χρησιμοποιείται πλάκα. Τα ενσωματωμένα στοιχεία του σκυροδέματος τοποθετούνται σύμφωνα με τα πρότυπα. Το στόμα, το κάλυμμα έχει καθιερωθεί, η στεγανοποίηση τοποθετείται. Στη διάταξη είναι πολύ σημαντική η καλή σφράγιση ολόκληρης της δομής. Για την αποστράγγιση του χρησιμοποιούμενου αγωγού από σκυρόδεμα. Η ανθεκτικότητα αυτού του σχεδιασμού δικαιολογεί πλήρως το κόστος κατασκευής.

Τα φρεάτια από οπλισμένο σκυρόδεμα έχουν τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

 • καλή αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες.
 • μια μεγάλη ποικιλία σχημάτων και μεγεθών εξαρτημάτων.
 • εύκολη γρήγορη εγκατάσταση.
 • Εξαιρετική συμβατότητα όλων των εξαρτημάτων.
 • την ικανότητα να προ-υπολογιστούν οι παράμετροι ολόκληρου του ορυχείου.
 • δεν υπόκεινται σε μηχανικές βλάβες και κραδασμούς.
 • γρήγορη λύση ανάκτησης υλικών.
 • (άνω των 20 ετών)
 • αντοχή στην πίεση του εδάφους ·
 • υψηλή στεγανότητα.

Κατά την εγκατάσταση των σχεδίων είναι δυνατή η εφαρμογή αξεσουάρ και πρόσθετων στοιχείων από άλλα υλικά. Οι πιο βαριές και ανθεκτικές κατασκευές εγκαθίστανται κάτω από τους αυτοκινητόδρομους. Οι φωτεινές δομές τοποθετούνται κάτω από πεζοδρόμους πεζών και στην περιοχή.

Οι δεξαμενές σκυροδέματος είναι εύκολο να καθαριστούν και μπορεί να έχουν πρόσθετη οπή αποστράγγισης. Οι αδρανείς ιδιότητες του οπλισμένου σκυροδέματος εξασφαλίζουν την ασφάλεια της σύνθεσης του νερού και δεν καταστρέφουν το υγρό. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ληφθεί υπόψη κατά την κατασκευή ενός συστήματος παροχής νερού.

Το σκυρόδεμα έχει μια λεία επιφάνεια και δεν επιτρέπει την καθυστέρηση των σκουπιδιών στους τοίχους της δεξαμενής. Ο σχεδιασμός πρακτικά δεν υπόκειται σε ρύπανση. Για τις εργασίες καθαρισμού, δεν θα χρειαστεί ούτε ειδικός εξοπλισμός ούτε δεξιότητες ειδικών. Η δεξαμενή είναι πολύ εύκολο να επισκευαστεί και να καθαριστεί.

Ο μονολιθικός πυθμένας παρέχει ειδική αξιοπιστία και προστασία ολόκληρης της δομής. Συνήθως οι δακτύλιοι στήριξης είναι ίδιοι με τους κανονικούς. Ανθεκτικές πλάκες αποτρέπουν τη ρύπανση των υδάτων και την καταστροφή των δομών. Το εσωτερικό πλέγμα (ενίσχυση) παρέχει πρόσθετη αντοχή σε ολόκληρο το προϊόν.

Συμπέρασμα

Συνδυασμένες μορφές φρεατίων μπορεί να είναι πολύ διαφορετικές. Η επιλογή του απαιτούμενου τύπου προϊόντος εξαρτάται από τους στόχους, το σκοπό, τις λειτουργίες της δομής. Ο μονολιθικός σκυρόδεμα θα διαρκέσει πολύ καιρό χωρίς προβλήματα. Μια αξιόπιστη δεξαμενή θα παρέχει την απαραίτητη αποστράγγιση λυμάτων και θα προστατεύει το έδαφος από τις αρνητικές επιπτώσεις.

Κατά την επιλογή μιας δομής, είναι σημαντικό να δοθεί προσοχή στα πλεονεκτήματα του σκυροδέματος και της κατηγορίας αντοχής του υλικού. Η σωστή φροντίδα ολόκληρου του συστήματος αποχέτευσης εξασφαλίζει την αντοχή και την ομαλή λειτουργία του.