Βάρος και όγκος δακτυλίων σκυροδέματος

Αν θέλετε να μάθετε το βάρος των δακτυλίων σκυροδέματος - κοιτάξτε στο τραπέζι. Σε αυτό, δεν θα βρείτε μόνο τις απαραίτητες πληροφορίες, αλλά θα είναι επίσης σε θέση να υπολογίσει το συνολικό βάρος των δακτυλίων σκυροδέματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές σας. Καθορίστε τον επιθυμητό αριθμό δακτυλίων γεώτρησης και απέναντι από τον αριθμό που θα δείτε το τελικό βάρος.

Επίσης, στον πίνακα θα βρείτε τον όγκο των δακτυλίων σκυροδέματος. Ως όγκος νοείται η ποσότητα του σκυροδέματος που δαπανάται για την παραγωγή. Αν θέλετε να μάθετε τον όγκο του υγρού που μπορεί να χωρέσει μέσα, χρησιμοποιήστε τον τύπο για τον υπολογισμό. Όγκος = 3,14 * ακτίνα τετράγωνο * ύψος του φρεατίου. (3,14 * R * R * h).

Πίνακας-αριθμομηχανή του βάρους και του όγκου των δακτυλίων από σκυρόδεμα

Όλες οι διαστάσεις του πίνακα είναι σε χιλιοστά. Χρησιμοποιήστε το διάγραμμα για να υπολογίσετε το συνολικό βάρος και τον συνολικό όγκο των δακτυλίων φρεατίου. Η υπηρεσία θα είναι χρήσιμη και βολική για άτομα των οποίων οι δραστηριότητες σχετίζονται με την κατασκευή ή την προετοιμασία σχετικής τεκμηρίωσης. Καθορίστε την απαιτούμενη ποσότητα για κάθε προϊόν - και το αποτέλεσμα θα υπολογιστεί αμέσως

Όγκος δακτυλίου σκυροδέματος

Κατανοούμε τον τρόπο υπολογισμού του όγκου ενός δακτυλίου από σκυρόδεμα για την τοποθέτηση ενός φρέατος στην περιοχή

Αυτή η ερώτηση επισκέπτεται συχνότερα όσοι συνδέονται με την κατασκευή, επισκευή ή διευθέτηση προαστιακών περιοχών, αλλά συμβαίνει επίσης ότι ένας συνηθισμένος άνθρωπος στο δρόμο πρέπει να αναζητήσει μια απάντηση. Στο άρθρο μας θα προσπαθήσουμε να σας βοηθήσουμε με αυτό, να σας πω όχι μόνο για τους τύπους και τους ίδιους τους υπολογισμούς, αλλά μιλάμε λίγο για τους ίδιους τους δακτυλίους.

Σκάφος κάτω από το πηγάδι κάνει μετά το τελικό σχέδιο του

Δακτύλιοι από σκυρόδεμα

Οι δακτύλιοι οπλισμένου σκυροδέματος είναι ειδικά σχεδιασμένοι για την κατασκευή φρεάτων διαφόρων μεγεθών, τα οποία χρησιμοποιούνται συχνότερα σε εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης.

Η παραγωγή τυποποιημένων προϊόντων πραγματοποιείται στο εργοστάσιο από σκυρόδεμα υψηλής ποιότητας, σε αυστηρή συμμόρφωση με την GOST "Εγκαταστάσεις σκυροδέματος από οπλισμένο σκυρόδεμα".

Η διαδικασία κατασκευής δακτυλίων από σκυρόδεμα δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολη, γι 'αυτό χρειαζόμαστε:

 • Ο ενισχυμένος χάλυβας με διάμετρο έως 10 mm.
 • Υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα.
 • Μούχλα για χύτευση.

Τα προϊόντα οπλισμένου σκυροδέματος για τη συσκευή των φρεατίων διατίθενται σε τυποποιημένα μεγέθη με σημάνσεις που αντικατοπτρίζουν το σκοπό του δακτυλίου και το μέγεθός του. Θα αναφέρουμε τις ποικιλίες παρακάτω.

Όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζεται η τιμή κάθε συγκεκριμένου προϊόντος, εδώ είναι απαραίτητο να καταλάβουμε πόσοι κύβοι σε ένα συγκεκριμένο δαχτυλίδι, στην πραγματικότητα, όσο περισσότερο, τόσο μεγαλύτερο είναι το κόστος.

Υπολογισμός του δακτυλίου υποστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα

Γνωρίζοντας το μέγεθος του προϊόντος, είναι εύκολο να υπολογίσετε την ποσότητα του σκυροδέματος στο δακτύλιο, που είναι απαραίτητη για την κατασκευή του.

Αλλά επειδή υπάρχουν πολλές διαφορετικές επιλογές στην αγορά κατασκευών, πάρτε, για παράδειγμα, το δακτύλιο στήριξης KO 6 - ο όγκος του συγκεκριμένου προϊόντος υπολογίζεται ως εξής:

 • Πρώτα πρέπει να γράψουμε τις παραμέτρους (διαστάσεις), σε αυτή την περίπτωση θα είναι ίσες με τους ακόλουθους δείκτες - 840 x 580 x 70 mm.
 • Υπολογίζουμε την περιοχή ενός κύκλου μεγαλύτερης διαμέτρου χρησιμοποιώντας τον τύπο - ¼ P d2 = 1/4 x 3,14 x (0,84 x 0,84) = 0,553896 m2. Όπου P = 3.14, και d είναι η εξωτερική διάμετρος (στην περίπτωσή μας, 840 mm). Μεταφράζουμε τα πάντα σε μέτρα.
 • Τώρα, χρησιμοποιώντας τον ίδιο τύπο, υπολογίζουμε την περιοχή ενός κύκλου με εσωτερική διάμετρο - ¼ x 3.14 x (0.58 x 0.58) = 0.264074 m2.
 • Μάθετε την περιοχή του ίδιου του προϊόντος, γι 'αυτό πρέπει να αφαιρέσετε από την περιοχή ενός κύκλου με εξωτερική διάμετρο για να αφαιρέσετε την περιοχή με εσωτερική διάμετρο 0,553896 - 0,264074 = 0,289822 m2.
 • Ο πολλαπλασιασμός της περιοχής με το ύψος, μαθαίνουμε τον όγκο της - 0.289822 x 0.07 = 0.02028754 m3.

Έτσι, υπολογίσαμε τον όγκο του σκυροδέματος για το δακτύλιο στήριξης KO 6, όπως μπορείτε να δείτε, δεν υπάρχει τίποτα δύσκολο σε αυτό, το κύριο πράγμα είναι να γνωρίζουμε τον τύπο και τις παραμέτρους του προϊόντος. Ωστόσο, είναι πάντα πιο εύκολο να κάνετε υπολογισμούς παρά να χτίσετε ένα πηγάδι με τα χέρια σας, χρειάζεται ειδικός εξοπλισμός εδώ.

Τουλάχιστον απαιτείται ένας γερανός ικανός να ανυψώνει ένα φορτίο μισού τόνου ή ακόμη και έναν τόνο (βλέπε φωτογραφία)

Ποικιλία προϊόντων από σκυρόδεμα για πηγάδια

Παρέχουμε τις παραμέτρους όλων των τύπων κατασκευασμένων δακτυλίων για λόγους σαφήνειας (οι παράμετροι θα περιγραφούν με την ακόλουθη σειρά - ύψος, πάχος τοιχώματος, εσωτερική διάμετρος και βάρος):

Το σχήμα δείχνει τις σημαντικές παραμέτρους που θα σας βοηθήσουν να κάνετε τους υπολογισμούς.

Σημείωση! Η ένδειξη COP σημαίνει το ακόλουθο - δακτύλιο τοίχου.

 • KS-7-1, 10 cm, 8 cm, 70 cm, 46 kg.
 • KS-7-1,5; 15 cm, 8 cm, 70 cm, 68 kg.
 • KS-7-3, 30 cm, 8 cm, 70 cm, 140 kg.
 • KS-7-5, 50 cm, 8 cm, 70 cm, 230 kg.
 • KS-7-6, 60 cm, 8 cm, 70 cm, 250 kg.
 • KS-7-9, 90 cm, 8 cm, 70 cm, 410 kg.

Τα προϊόντα με μικρό ύψος ονομάζονται συμπληρωματικά.

 • KS-7-10, 100 cm, 8 cm, 70 cm, 457 kg.
 • KS-10-5, 50 cm, 8 cm, 100 cm, 320 kg.
 • KS-10-6, 60 cm, 8 cm, 100 cm, 340 kg.
 • KS-10-9, 90 cm, 8 cm, 100 cm, 640 kg.
 • KS-12-10, 100 cm, 8 cm, 120 cm, 1050 kg.
 • KS-15-6, 60 cm, 9 cm, 150 cm, 900 kg.
 • KS-15-9, 90 cm, 9 cm, 150 cm, 1350 kg.
 • KS-20-6, 60 cm, 10 cm, 200 cm, 1550 kg.
 • KS-20-9, 90 cm, 10 cm, 200 cm, 2300 kg.

Μια μεγάλη ποικιλία δαχτυλιδιών σας επιτρέπει να εξοπλίζετε εύκολα το πηγάδι με το επιθυμητό μέγεθος

Δώστε προσοχή στην παρουσία ενισχυμένων αυτιών για προϊόντα που ζυγίζουν περισσότερο από 100 κιλά.

Ένα προϊόν που φέρει την ένδειξη, για παράδειγμα, KS-10-6 ονομάζεται πλήρης δακτυλιοειδής δακτύλιος με διαστάσεις:

 • Ύψος-60 εκ.
 • Η εσωτερική διάμετρος είναι 100 cm.

Υπάρχουν προϊόντα με το σήμα KO (στήριξη δακτυλίου), τα προϊόντα αυτά βρίσκονται στην ακόλουθη έκδοση:

 • KO-6, ύψος-7 cm, εσωτερική διάμετρος - 58 cm, εξωτερική διάμετρος - 84 cm, βάρος - 60 kg.

Μια άλλη τροποποίηση είναι η επένδυση των φρεατίων κάτω από την καταπακτή (δακτύλιος K 1a, ο όγκος του οποίου υπολογίζεται σύμφωνα με τις παραμέτρους που αναφέρονται παρακάτω):

 • Κ - 1α, ύψος - 18 cm, εσωτερική διάμετρος - 58 cm, εξωτερική διάμετρος - 100 cm, βάρος - 160 kg.

Μέσα σήμανσης PP - πλάκα δαπέδου

Πρόσθετα προϊόντα σας επιτρέπουν να προσαρμόσετε με μεγαλύτερη ακρίβεια το ύψος του φρέατος, σε ορισμένες περιπτώσεις, ισοπέδωση με το έδαφος, σε άλλες - καθιστώντας τα πιο ορατά. Η τοποθέτηση των στοιχείων σκυροδέματος επένδυσης στην πλάκα κάλυψης του φρεατίου θα βοηθήσει στην ανύψωση της καταπακτής πάνω από την επιφάνεια της.

Εξαιτίας αυτού, αποκλείεται:

 • Η ροή της βροχής και το νερό τήξης μέσα στο πηγάδι.
 • Πιάστε τα οχήματα στην καταπακτή αν το φρεάτιο βρίσκεται κάτω από το οδόστρωμα.
 • Πλημμύρα της ίδιας της καταπακτής.

Μία από τις σημαντικές παραμέτρους ενός τέτοιου προϊόντος είναι ο όγκος του δακτυλίου σκυροδέματος - 1 κυβικό μέτρο, αυτή είναι η μονάδα μέτρησης για όλους αυτούς τους υπολογισμούς.

Συμβουλή! Συχνά μπορείτε να σκοντάψετε στις διαφημίσεις για την πώληση των χρησιμοποιημένων προϊόντων από σκυρόδεμα, συμπεριλαμβανομένων των στηριγμάτων τοίχου για το πηγάδι, η συμβουλή μας προς εσάς είναι να μελετήσετε τα προϊόντα πριν από την αγορά. Συγκεκριμένα, επιθεωρήστε τους εσωτερικούς τοίχους, από τους οποίους μπορούν να παρατηρηθούν ανωμαλίες και διαφορετικές αποχρώσεις του σκυροδέματος (οι αθέμιτοι πωλητές καθορίζουν τις ρωγμές).

Συμπέρασμα

Ελπίζουμε ότι οι παραπάνω οδηγίες θα σας βοηθήσουν να βρείτε τη σωστή απάντηση στην ερώτησή σας. Αν υπάρχουν δυσκολίες στη διαδικασία αυτή, μπορείτε πάντα να χρησιμοποιήσετε τον δωρεάν ηλεκτρονικό υπολογιστή που μπορείτε να βρείτε στο Internet.

Στα βίντεο που παρουσιάζονται σε αυτό το άρθρο θα βρείτε επιπλέον πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα.

Δακτύλιος: 7 πλεονεκτήματα οπλισμένου σκυροδέματος

Ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί, πρέπει να επιλεγεί ένας δακτύλιος από σκυρόδεμα. Ένα σωστά εξοπλισμένο σύστημα αποχέτευσης είναι μια εγγύηση για την πλήρη άνεση. Ακόμη και σε ένα μικρό καλοκαιρινό εξοχικό, μπορείτε να απολαύσετε όλα τα οφέλη του πολιτισμού, εξοπλίζοντας το χώρο με μια βότσαλο από δακτυλίους από σκυρόδεμα διαφόρων διαμέτρων.

Οι δακτύλιοι από οπλισμένο σκυρόδεμα χρησιμοποιούνται ευρέως για την κατασκευή συστημάτων αποχέτευσης - φρεάτια επιθεώρησης ή βόθρους. Η χρήση των δαχτυλιδιών θεωρείται ο ευκολότερος και πιο βολικός τρόπος για την κατασκευή ενός συστήματος αποχέτευσης

Οι δακτύλιοι είναι κατασκευασμένοι από οπλισμό και σκυρόδεμα, είναι πολύ ανθεκτικοί και χρησιμοποιούνται κυρίως για ανθεκτική εργασία.

Όταν επιλέγετε δαχτυλίδια για ένα καζανάκι, σκεφτείτε τον αριθμό των ανθρώπων που ζουν στο σπίτι.

Το σύστημα αποχέτευσης, εξοπλισμένο με δακτυλίους από οπλισμένο σκυρόδεμα, προστατεύεται αξιόπιστα από διάφορες καιρικές συνθήκες και προστατεύει τα υπόγεια ύδατα από διαρροές λυμάτων.

Δύο τύποι δακτυλίων μπορούν να διακριθούν - ένας δακτύλιος ευρώ με κλειδαριά και συνηθισμένους δακτυλίους από σκυρόδεμα. Ο δεύτερος τύπος δακτυλίων διασυνδέεται με τσιμεντοκονία και σιδερένια στηρίγματα.

Οφέλη από τη χρήση δαχτυλιδιών RC:

 • Μακροχρόνια λειτουργία του προϊόντος.
 • Ανθεκτικό στο στρες.
 • Μην περάσετε την υγρασία.
 • Εύκολη εγκατάσταση και λειτουργία.
 • Χαμηλό κόστος.
 • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εξοπλισμό των συστημάτων αποχέτευσης, μικρών σηράγγων, ηλεκτρικών γραμμών και δικτύων θέρμανσης.
 • Προστατεύστε από τα υπόγεια ύδατα.

Τα μειονεκτήματα περιλαμβάνουν καθαρά τεχνικές πτυχές - το μεγάλο βάρος των δακτυλίων ZhB εξασφαλίζει τη μεταφορά σε ένα μεγάλο αυτοκίνητο και η τοποθέτησή τους είναι δυνατή μόνο όταν χρησιμοποιείτε ειδικό εξοπλισμό.

Ταξινόμηση και όγκος των δακτυλίων RC

Αυτοί οι δακτύλιοι είναι κατασκευασμένοι από βαρύ σκυρόδεμα Β25, η αντοχή στον παγετό είναι F-100, διαπερατότητα νερού W4. Οι δακτύλιοι RC σημειώνονται σύμφωνα με τον οποίο μπορεί να καθοριστεί η ταξινόμηση ενός δακτυλίου.

Οι δακτύλιοι από οπλισμένο σκυρόδεμα χωρίζονται σε προκατασκευασμένες, επιπλέον, με καπάκι, με κλειδαριά και κάτω.

Πρώτον, η σήμανση υποδεικνύει τον τύπο κατασκευής: KS - δακτύλιο τοίχου, KSD - δακτύλιο τοίχου με κατώτατο σημείο. Το μέγεθος του δακτυλίου καθορίζεται μετά τον τύπο, η πρώτη ομάδα αριθμών υποδεικνύει τη διάμετρο του δακτυλίου, μετά την παύλα - το ύψος του προϊόντος. Για παράδειγμα, το KS-15 δηλώνει δακτύλιο τοίχου με διάμετρο 1500 cm.

Πριν αγοράσετε δαχτυλίδια RC, πρέπει να τα ελέγξετε για ρωγμές.

Κατά την εγκατάσταση ενός φρεατίου στην περιοχή, πρώτα από όλα, λαμβάνεται υπόψη το μέγεθος των μελλοντικών λυμάτων. Ανάλογα με το βάθος του κοιλώματος, υπολογίζεται ο απαιτούμενος αριθμός δακτυλίων οπλισμένου σκυροδέματος και οι τύποι τους.

Το κανονικό ύψος των δακτυλίων είναι 90 cm, αλλά εάν είναι απαραίτητο, είναι δυνατό να συμπληρωθεί ο σχεδιασμός με δακτυλίους άλλων μεγεθών. Ανάλογα με τις ανάγκες, επιλέγεται η διάμετρος - από 70 έως 200 cm. Το πάχος του τσιμεντένιου τοίχου είναι 7-14 cm.

Η δύναμη του σχεδίου εξαρτάται από το κάτω δακτύλιο καλάμ - εμπειρογνώμονες συστήνουν την εγκατάσταση ενός δακτυλίου με κάτω. Στη συνέχεια, ο τοίχος χτυπάει και το βόθρος κλείνει με ένα κάλυμμα φρεατίου. Η διάμετρος των στοιχείων σηπτικής δεξαμενής παντού πρέπει να είναι η ίδια, διαφορετικά το σχέδιο θα είναι ασταθές και πιθανή διαρροή λυμάτων στο έδαφος.

Ο όγκος του δακτυλίου σκυροδέματος 1 μέτρο: οι αποχρώσεις της κατασκευής των σηπτικών δεξαμενών

Μια σηπτική δεξαμενή από οπλισμένο σκυρόδεμα με ένα θάλαμο πρέπει να έχει έναν πυθμένα και ένα κάλυμμα. Ένα τέτοιο βόθρος θεωρείται αναποτελεσματικό, είναι συχνά εγκατεστημένο στη χώρα.

Ο αποχετευτικός αγωγός εγκαθίσταται σε απόσταση όχι μεγαλύτερη από 20 μέτρα από ένα κτίριο κατοικιών. Όσο πιο μεγάλη είναι η δεξαμενή σηπών, τόσο περισσότεροι σωλήνες θα πρέπει να τοποθετηθούν από το σύστημα αποχέτευσης στο σπίτι μέχρι το σηπτικό δοχείο RC. Ταυτόχρονα, η ελάχιστη απόσταση στα κτίρια κατοικιών είναι 5 μ. Κατά την εγκατάσταση μιας σηπτικής δεξαμενής, εξετάστε τον αριθμό των ατόμων που θα χρησιμοποιήσουν το σύστημα αποχέτευσης. Κατά μέσο όρο, ένα άτομο χρησιμοποιεί περίπου 200 λίτρα νερού ανά ημέρα για λύματα.

Όταν επιλέγετε δακτυλίους από σκυρόδεμα, είναι σημαντικό να γνωρίζετε πόσα λίτρα αποχετεύσεων μπορεί να φιλοξενήσει αυτή η δομή. Πιστεύεται ότι ο ελάχιστος όγκος μιας σηπτικής δεξαμενής από τους δακτυλίους είναι 6 κύβοι. Για τον υπολογισμό της έντασης του δακτυλίου RC, ο αριθμός των επιβατών πρέπει να πολλαπλασιαστεί κατά 200 λίτρα, με το προκύπτον ποσό να πολλαπλασιάζεται με το 3 (το χρονικό διάστημα για το οποίο τα λύματα μεταποιούνται στο λάκκο). Για να αποκτήσετε τον όγκο του δακτυλίου, το τελικό ποσό διαιρείται με 1000. Με βάση τους πίνακες στο Διαδίκτυο, επιλέξτε έναν κατάλληλο δακτύλιο RC. Σε ένα τυπικό δακτύλιο 90 x 150 cm, τοποθετούνται περίπου 1,59 λίτρα νερού ή αποχετεύσεις.

Ο χώρος για σκυρόδεμα είναι καλύτερα να σκάβετε με έναν εκσκαφέα

Κατά την τοποθέτηση μιας σηπτικής δεξαμενής από τους δακτυλίους, πρέπει να θυμόμαστε ότι η επιφάνεια στην οποία τοποθετούνται οι δακτύλιοι πρέπει να είναι αυστηρά οριζόντια.

Αν δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση του κάτω δακτυλίου με τον πυθμένα, μπορείτε να γεμίσετε ένα πυκνό στρώμα από τα ερείπια και να ρίξετε διάλυμα τσιμέντου. Η κορυφή της σηπτικής δεξαμενής καλύπτεται με δακτύλιο με καλά κλεισμένο φρεάτιο αποχέτευσης χυτοσιδήρου.

Βυθίστε τα δαχτυλίδια από σκυρόδεμα χωρίς πάτο: το κάνετε μόνοι σας

Πριν ξεκινήσετε την τοποθέτηση των δαχτυλιδιών, θα πρέπει να προετοιμάσετε ένα λάκκο 3 μέτρα βάθος κάτω από το βόθρος. Το πλάτος του πρέπει να είναι ελαφρώς μεγαλύτερο από τη διάμετρο που έχει επιλεγεί για τη σηπτική δεξαμενή των δακτυλίων RC.

Μπορείτε να σκάψετε μια τρύπα κάτω από το λάκκο θεμελίωσης με φτυάρια τον εαυτό σας, και μπορείτε να μισθώσετε ειδικό εξοπλισμό για να κάνετε τη δουλειά πιο γρήγορα.

Ο πυθμένας της ανασκαφής πρέπει να ισοπεδωθεί με άμμο, στην κορυφή του οποίου έχει τοποθετηθεί ένας δακτύλιος από σκυρόδεμα με πυθμένα ή ένας κανονικός δακτύλιος τοίχου.

Το βόθρος χωρίς κατώτατο σημείο μπορεί να εγκατασταθεί σε εκείνους τους χώρους όπου δεν υπάρχουν υπόγεια ύδατα

Πώς να εγκαταστήσετε μια σηπτική δεξαμενή από δακτυλίους από σκυρόδεμα:

 1. Εγκαταστήστε τον πρώτο δακτύλιο. Ελέγξτε ότι δεν κλίνει προς την πλευρά.
 2. Έχοντας εγκαταστήσει τον ακόλουθο δακτύλιο τοίχου, γεμίστε το χώρο μεταξύ της σήτας και του λάκκου.
 3. Σταδιακά οικοδομήστε μια σηπτική δεξαμενή, μη ξεχνώντας να ελέγξετε το επίπεδο των εγκατεστημένων δακτυλίων RC.
 4. Οι αρθρώσεις μεταξύ των δακτυλίων θα πρέπει να σφραγίζονται με διάλυμα τσιμέντου και άμμου.
 5. Χρησιμοποιώντας ένα διάτρητο ή μύλο για την κατασκευή οπών για σωλήνες αποχέτευσης. Ο αγωγός αποστράγγισης από το σπίτι είναι εγκατεστημένος με μικρή κλίση.
 6. Εάν το σύστημα αποχέτευσης αποτελείται από αρκετές σηπτικές δεξαμενές, επιπλέον του σωλήνα αποστράγγισης, είναι απαραίτητο να τοποθετηθεί ένας σωλήνας που να συνδέει τις σηπτικές δεξαμενές. Αυτός ο σωλήνας βρίσκεται 20-30 cm κάτω από την αποστράγγιση.
 7. Για να αποφύγετε την εισροή αποχετεύσεων στο έδαφος, είναι σημαντικό να επιλέξετε τη σωστή στεγάνωση. Για αυτό, χρησιμοποιείται μαστίχα ασφάλτου ή πολυμερούς.
 8. Το τελικό στάδιο - η τοποθέτηση καλύψεων στο σηπτικό ντεπόζιτο. Αφού στεγνώσετε τις αρθρώσεις, μπορείτε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το φρεάτιο.

Η σηπτική δεξαμενή από δακτυλίους από οπλισμένο σκυρόδεμα δεν απαιτεί ειδικούς κανόνες λειτουργίας, ωστόσο είναι σημαντικό να καθαριστεί εγκαίρως και να χρησιμοποιηθούν ειδικά βακτήρια για την καλύτερη επεξεργασία των λυμάτων.

Πώς να υπολογίσετε την ένταση του κουδουνίσματος (βίντεο)

Το έργο του σηπτικού σκυροδέματος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα των υλικών από τα οποία κατασκευάζεται. Όλα τα στοιχεία πρέπει απαραίτητα να φέρουν κατάλληλη επισήμανση. Παρατηρώντας όλες τις αποχρώσεις και την τεχνολογία της εγκατάστασης, το λάκκο αποστράγγισης θα διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο όγκος των δακτυλίων οπλισμένου σκυροδέματος

Οι δακτύλιοι είναι κατασκευασμένοι από οπλισμένο σκυρόδεμα πιο συχνά κατά τη διευθέτηση οικόπεδα. Συχνά, οι ιδιοκτήτες προαστιακών περιοχών πρέπει να κάνουν ένα δαχτυλίδι με τα χέρια τους. Για να γίνει αυτό, πρέπει να γνωρίζετε τους τύπους με τους οποίους γίνεται ο υπολογισμός, τα χαρακτηριστικά των προϊόντων σκυροδέματος. Τα προϊόντα που κατασκευάζονται για το φρεάτιο επισημαίνονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κρατικών προτύπων. Η σήμανση είναι ένα σύμβολο που υποδεικνύεται στους δακτυλίους με το οποίο μπορούν να αναγνωριστούν πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος και τη μάζα των υλικών.

Για κάθε προϊόν σκυροδέματος, που παράγεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κρατικών προτύπων, υπάρχουν δοκιμές που επιτρέπουν την επιβεβαίωση της ποιότητας, των δηλωμένων χαρακτηριστικών απόδοσης και της αντοχής των προϊόντων στην επίδραση αρνητικών παραγόντων. Κατά την περίληψη των εμπειρογνωμόνων λαμβάνουν υπόψη την αντίσταση στο νερό, την αντοχή στον παγετό, απορρόφηση υγρασίας, αντοχή σε θλίψη.

Δαχτυλίδια από σκυρόδεμα

Δαχτυλίδια από οπλισμένο σκυρόδεμα είναι ειδικά προϊόντα που προορίζονται για τη διαμόρφωση φρεατίων που χρησιμοποιούνται στα συστήματα ύδρευσης, καθώς και την εκτροπή του νερού. Ο ευκολότερος τρόπος είναι να ανατεθεί η εργασία στο αποχετευτικό σύστημα μιας ιδιωτικής κατοικίας μιας από τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να υπολογίσετε εκ των προτέρων πόσο θα χρειαστεί. Εάν θέλετε να εξοικονομήσετε χρήματα, μπορείτε να φτιάξετε μόνοι σας το αποχετευτικό δίκτυο, το οποίο θα βασίζεται στον δακτύλιο από σκυρόδεμα. Η παραγωγή τέτοιων προϊόντων πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις σύμφωνα με τα πρότυπα του κράτους. Κατά τη δημιουργία υψηλής ποιότητας υλικά χρησιμοποιούνται, KCD. Η παραγωγή προϊόντων περιλαμβάνει τη χρήση ειδικών μορφών σκυροδέματος και οπλισμού, η διάμετρος των οποίων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δέκα χιλιοστά.

Στις κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος αυτού του τύπου υπάρχει μια σήμανση που καθορίζει το σκοπό, το μέγεθος τους. Αν μιλάμε για τον τρόπο υπολογισμού του κόστους ενός προϊόντος, γι 'αυτό είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη ο όγκος των δακτυλίων. Όσο υψηλότερη είναι αυτή η ένδειξη, τόσο πιο ακριβό είναι το υλικό.

Ποικιλίες των τμημάτων του φρέατος

Το κατώτατο σημείο ΚΚΔ 10α είναι απαραίτητο μέρος της δεξαμενής σήψης. Η ανθεκτικότητα του προϊόντος εξαρτάται από την ποιότητα της κατασκευής του και τη σωστή εγκατάστασή του. Ο πυθμένας του KCD 10a παράγεται υπό μορφή μονολιθικής πλάκας από οπλισμένο σκυρόδεμα με αρκετούς ειδικούς βρόχους. Οι δεξαμενές διαφόρων διαμέτρων πωλούνται. Κάτω KCD 10a που παράγεται σύμφωνα με εγκεκριμένο πρότυπο. Οι διαστάσεις του KCD σχεδιάζονται έτσι ώστε ο πυθμένας να αντέχει το φορτίο του ρευστού που συσσωρεύεται στη δεξαμενή. Στην περίπτωση αυτή, οι κατασκευαστές λαμβάνουν υπόψη την πιθανή κινητικότητα του εδάφους και τις επιπτώσεις των υπόγειων υδάτων. KCD επιλέγονται σύμφωνα με τη διάμετρο άλλων τμημάτων φρεατίων - δακτυλίων KT, καλύμματα κλπ.

Παραδείγματα παραμέτρων διαφόρων τύπων δακτυλίων KC (ύψος και βάρος προϊόντων KS):

 • KS-7-1; δέκα εκατοστόμετρα, σαράντα έξι κιλά.
 • KS-7-1,5; δεκαπέντε εκατοστόμετρα, εξήντα οκτώ κιλά.
 • KS-7-3; τριάντα εκατοστά, εκατό σαράντα κιλά.
 • KS-7-5; πενήντα εκατοστά, διακόσια τριάντα κιλά.

Τα υλικά KS, KTs με βάρος μεγαλύτερο από εκατό κιλά, πρέπει να έχουν ειδικά αυτιά. Ένα προϊόν που έχει επισημανθεί, για παράδειγμα, KC10-6, ονομάζεται τοίχος. Οι πωλήσεις μπορούν επίσης να δουν τα υλικά με την ονομασία KO6 (δακτύλιο στήριξης). Τα προϊόντα που φέρουν το σήμα KO6, έχουν ύψος επτά εκατοστών, εσωτερική διάμετρο - πενήντα οκτώ εκατοστά, κουλούρι. διάμετρος - ογδόντα τέσσερα εκατοστά, βάρος - εξήντα κιλά. Τα προϊόντα υποστήριξης K06 χρησιμοποιούνται επίσης όταν εργάζεστε στις τοποθεσίες.

Το Concrete KC (KO6, KS10) επιτρέπει τον ακριβέστερο προσδιορισμό του ύψους της δεξαμενής. Μπορείτε να το ευθυγραμμίσετε με το έδαφος ή να κάνετε τους δακτυλίους πάνω από το επίπεδο του εδάφους. Η τοποθέτηση εξαρτημάτων σκυροδέματος σε ειδική πλάκα θα επιτρέψει την ανύψωση της θυρίδας. Εξαιτίας αυτού, θα είναι δυνατή η εξάλειψη της εισόδου των αποψυχθέντων όμβριων υδάτων και η πλημμύρα της καταπακτής. Σημαντικό για τους υπολογισμούς για το KC είναι οι όγκοι των δακτυλίων. Το κυβικό μέτρο είναι η βασική μονάδα μέτρησης.

Υπολογισμός του στοιχείου στήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα

Για τον προσδιορισμό των παραμέτρων για την παραγωγή στοιχείων φρεατίων και άλλων τμημάτων οπλισμένου σκυροδέματος, είναι απαραίτητο να υπολογιστεί πρώτα το κόστος παραγωγής τους. Για τους υπολογισμούς, θα χρειαστείτε τα αρχικά δεδομένα: τον δείκτη του όγκου του μίγματος σκυροδέματος για να δημιουργήσετε δακτυλίους, καλά κάτω, κάλυμμα? η συνολική κατανάλωση οπλισμού και ο αριθμός των ενισχυτικών πλεγμάτων για κάθε στοιχείο. Ο ρυθμός ροής του διαλύματος σκυροδέματος στον δακτύλιο του φρεατίου προσδιορίζεται ως εξής:

 1. Πρώτα απ 'όλα, θα πρέπει να γράψετε τις παραμέτρους.
 2. Κατόπιν υπολογίστε την περιοχή ενός κύκλου (εξωτερική διάμετρος). Για να γίνει αυτό, χρησιμοποιήστε τον τύπο μέτρησης (¼ P d2). Το Ρ δηλώνει 3.14, d - nar. διαμέτρου Είναι απαραίτητο να μετατρέψετε τους αριθμούς στην τιμή του μετρητή.
 3. Μετά από αυτό, χρησιμοποιώντας τον παραπάνω τύπο, υπολογίστε την περιοχή ενός κύκλου (εσωτερική διάμετρος).
 4. Η περιοχή ενός προϊόντος σκυροδέματος προσδιορίζεται ως εξής: από την αξία της περιοχής ενός κύκλου με μια κουκέτα. διάμετρος αφαιρέστε την περιοχή ενός κύκλου με int. dia.
 5. Για να καθορίσετε την ένταση, πρέπει να πολλαπλασιάσετε το ύψος και την περιοχή.

Αν αντιμετωπίζετε δυσκολίες μέτρησης, μπορείτε να καταφύγετε στη χρήση αριθμομηχανής.

Συμπέρασμα

Οι σηπτικές δεξαμενές, οι σήραγγες, τα συστήματα απομάκρυνσης υγρών είναι τα κύρια κατασκευαστικά αντικείμενα, κατά την εγκατάσταση των οποίων χρησιμοποιούνται δακτύλιοι από σκυρόδεμα. Αυτά τα στοιχεία χρησιμοποιούνται ευρέως στον τομέα της συσκευής δεξαμενών φρεατίων για διάφορους σκοπούς.

Σπήλαιο σκυροδέματος δακτυλίων σκυροδέματος: πώς να οικοδομήσουμε ένα καζανάκι δύο θαλάμων

Μια βότσαλο χωρίς πυθμένα είναι η απλούστερη κατασκευή αποχέτευσης, κατάλληλη για κάθε εξοχική κατοικία. Κάνετε μια τέτοια συσκευή υπό τη δύναμη ακόμα και του πιο πράσινου κατασκευαστή αρχάριων. Εντούτοις, το βότσαλο με δύο θαλάμους σκυροδέματος, η δημιουργία του οποίου δεν είναι πολύ πιο δύσκολο, επιλύει το πρόβλημα της διάθεσης των λυμάτων λίγο πιο αποτελεσματικά.

Η αρχή του σχεδιασμού και της λειτουργίας ενός τέτοιου σχεδιασμού

Για την επένδυση των τοίχων ενός συνηθισμένου βόθρου χωρίς πυθμένα, οι έτοιμοι δακτύλιοι από σκυρόδεμα ταιριάζουν απόλυτα. Απλώς πρέπει να κατεβαίνουν προς τα κάτω και στη συνέχεια να σφραγίσουν τις ραφές και να πραγματοποιήσουν εργασίες στεγάνωσης. Είναι ευκολότερο από το σκυρόδεμα των τοίχων ενός φρεατίου ή την τοποθέτηση τούβλων. Τέτοιες συσκευές αποχέτευσης είναι ιδανικές για το δόσιμο, το οποίο χρησιμοποιείται μόνο το καλοκαίρι, τα σαββατοκύριακα και τις αργίες. Αν ο όγκος των λυμάτων υπερβαίνει ένα κυβικό μέτρο την ημέρα, θα πρέπει να σκεφτείτε την κατασκευή μιας συσκευής δύο θαλάμων.

Ταυτόχρονα, το ύψος της εργασίας θα αυξηθεί τουλάχιστον δύο φορές, δεδομένου ότι θα χρειαστεί να σκάψετε δύο οπές, να σκυροδέψετε το κατώτατο σημείο σε ένα από αυτά, να οργανώσετε την αποστράγγιση στο άλλο, κλπ.

Ως αποτέλεσμα, η αποτελεσματικότητα της επεξεργασίας λυμάτων θα αυξηθεί αρκετές φορές. Κατ 'αρχάς, τα ανθρώπινα απόβλητα θα πέσουν στο πρώτο λάκκο, ο πυθμένας του οποίου κονιοποιείται προσεκτικά. Σε αυτό το διαμέρισμα, τα στερεά θα καθιζάνουν στον πυθμένα, αργά επεξεργάζονται κατά τη διάρκεια της ζύμωσης και μετατρέπονται σε λάσπη. Αυτό το τμήμα του βόθρου των δακτυλίων σκυροδέματος πρέπει να καθαρίζεται περιοδικά.

Συμβουλή: Προκειμένου να βελτιωθεί η επεξεργασία των στερεών αποβλήτων, καλλιέργειες ειδικών αναερόβιων βακτηρίων προστίθενται στο φρεάτιο. Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι τέτοιοι οργανισμοί δεν ανέχονται την παρουσία συστατικών που περιέχουν χλώριο στο νερό.

Η δεξαμενή συνδέεται με έναν κεκλιμένο σωλήνα στο δεύτερο τμήμα της δεξαμενής, που είναι ένα φρεάτιο αποστράγγισης. Ο πυθμένας αυτού του λάκκου δεν είναι σκυροδεμένος, αλλά γεμίζει με ένα στρώμα αποστράγγισης. Τα λύματα, μερικώς καθαρισμένα στο πρώτο διαμέρισμα, υφίστανται φυσικό καθαρισμό και εισέρχονται στο έδαφος. Ένα τέτοιο βόθρος χρειάζεται τις υπηρεσίες των φορτηγών κενού πολύ λιγότερο συχνά από ό, τι συνήθως και η πιθανότητα μόλυνσης του εδάφους από τα λύματα μειώνεται σημαντικά.

Λίγα λόγια για δαχτυλίδια σκυροδέματος

Τυπικοί δακτύλιοι από σκυρόδεμα για το βόθρος είναι επίσης βολικοί επειδή μπορείτε εύκολα να υπολογίσετε τον όγκο της μελλοντικής σηπτικής δεξαμενής πολλαπλασιάζοντας την περιοχή της περιφέρειας του δακτυλίου κατά το ύψος της. Το πρώτο ψηφίο, που υποδεικνύεται κατά την επισήμανση ενός προϊόντος από σκυρόδεμα, σημαίνει τη διάμετρο του δακτυλίου σε δεκατίμετρα, και το δεύτερο - το ύψος του.

 • Το KS-10.9 είναι ένας δακτύλιος με διάμετρο 1 μέτρου και ύψος 90 εκατοστά. Ο όγκος του είναι 0,71 κυβικά μέτρα. m.;
 • Το KS-15.9 είναι ένας δακτύλιος με διάμετρο 1,5 μέτρα και ύψος 90 cm. Ο όγκος του είναι 1,59 κυβικά μέτρα. m.;

Το KS-20.9 είναι ένας δακτύλιος με διάμετρο 2 μέτρων και ύψος 90 εκατοστά, ο όγκος του οποίου είναι 2,83 κυβικά μέτρα. m

Οι οπές για τους σωλήνες αποχέτευσης σε δακτύλιο από σκυρόδεμα μπορούν να κατασκευαστούν με ένα διάτρητο εργαλείο

Εκτός από τους δακτυλίους από σκυρόδεμα, πρέπει να αγοραστεί μια επικάλυψη, αφού το βόθρος πρέπει να κλείσει καλά. Για τη σηπτική δεξαμενή δύο θαλάμων θα χρειαστούν δύο επικαλύψεις. Κατά την κατασκευή τους, γίνεται μια στρογγυλή οπή για την παροχή πρόσβασης για καθαρισμό. Κλείστε την τρύπα με ειδική θύρα, η οποία πρέπει επίσης να αγοραστεί.

Εργασίες εγκατάστασης

Πριν από την έναρξη των εργασιών κατασκευής, πρέπει να εκπονηθεί ένα λεπτομερές σχέδιο και να επιλεγεί μια κατάλληλη τοποθεσία. Εκτός από την επιθυμία διατήρησης της αισθητικής εμφάνισης του τοπίου, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η κοιλότητα πρέπει να βρίσκεται:

 • όχι λιγότερο από πέντε μέτρα από ένα κτίριο κατοικιών.
 • όχι λιγότερο από 30 μέτρα από την πηγή του πόσιμου νερού.
 • σε μια θέση προσβάσιμη στην είσοδο μιας ειδικής μεταφοράς φορτηγών κενού.

Δώστε προσοχή: Όταν επιλέγετε ένα κατάλληλο μέρος για βόλτα, πρέπει να λάβετε υπόψη όχι μόνο τη θέση του σπιτιού σας, πηγάδι ή πηγάδι, πρέπει να προσέξετε ότι το σύστημα αποχέτευσης βρίσκεται σε επαρκή απόσταση από τα γειτονικά κτίρια και τις δομές.

Για να κατασκευάσετε ένα βότσαλο με δύο θαλάμους σκυροδέματος, πρέπει:

 • Βγείτε δύο κοιλώματα σε ένα κατάλληλο μέρος (μερικές φορές είναι αρκετό ένα ενιαίο ευρύχωρο λάκκο).
 • Για να σκυροδέψετε το κάτω μέρος του λάκκου στο οποίο θα κατασκευαστεί το καζανάκι. Μετά την ξήρανση στο σκυρόδεμα, οι ρωγμές σχεδόν αναπόφευκτα σχηματίζονται, οι οποίες πρέπει να στερεωθούν για να εξασφαλίσουν επαρκή στεγανότητα. Αυτό το στάδιο θα διαρκέσει περίπου μια εβδομάδα ή λίγο περισσότερο.

Συμβουλή: Για να αποφύγετε τη σκυροδέτηση στο κάτω μέρος του λάκκου, πρέπει να αγοράσετε ένα δακτύλιο από σκυρόδεμα, το κάτω μέρος του οποίου έχει ήδη ρυθμιστεί.

 • Τοποθετήστε δακτυλίους σκυροδέματος στο λάκκο

Στεγανοποιήστε στενά τους αρμούς και αδιάβροχα τη δομή, για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας κονίαμα τσιμέντου και υγρό γυαλί, πίσσα, κλπ.

Είναι απαραίτητο να χαμηλώσετε προσεκτικά τους δακτυλίους από σκυρόδεμα στην εκσκαφή ώστε να μην προκαλέσετε ζημιά στη δομή. Οι αρμοί των δακτυλίων σκυροδέματος θα πρέπει να σφραγιστούν προσεκτικά και να υποβληθούν σε επεξεργασία με στεγανοποιητικό στρώμα.

 • Τοποθετήστε δακτυλίους από σκυρόδεμα στο κάτω μέρος του δεύτερου λάκκου.
 • Τοποθετήστε ένα στρώμα αποστράγγισης στο κάτω μέρος: θρυμματισμένη πέτρα, σπασμένο τούβλο, κλπ.
 • Να βάζετε σωλήνες αποχέτευσης που φτάνουν στο σπίτι, καθώς και συνδέοντας τα γραφεία ενός βόθρου μεταξύ τους.

Συμβουλή: Η κλίση κάτω από την οποία τοποθετούνται οι σωλήνες αποχέτευσης πρέπει να είναι περίπου 2-3% και το βάθος των τάφρων να είναι τουλάχιστον 80 cm, προκειμένου να αποφευχθεί η κατάψυξη του χειμώνα.

 • Ελέγξτε τη στεγανότητα της δομής, επιδιορθώστε τις διαπιστωμένες ελλείψεις.
 • Τοποθετήστε την οροφή με φρεάτιο και εξαεριστήρα σε κάθε διαμέρισμα του φρεατίου.
 • Γεμίστε τη δομή με αστάρι.

Ένα βόθρος αυτού του τύπου είναι πολύ πιο βολικό από το συνηθισμένο, το αυξημένο κόστος για την κατασκευή του σύντομα θα αποπληρωθεί.

Δαχτυλίδια από σκυρόδεμα για αποχέτευση: ταξινόμηση, διαστάσεις και εγκατάσταση

Περιεχόμενο του άρθρου:

Οι δακτύλιοι από οπλισμένο σκυρόδεμα είναι προϊόντα κατασκευασμένα από σύνθετο υλικό - οπλισμένο σκυρόδεμα, το οποίο αποτελείται από δύο βασικά στοιχεία: σκυρόδεμα και χάλυβα.

Οι δακτύλιοι μπορούν να έχουν διαφορετικό μέγεθος και διάμετρο, παράγονται με χύτευση και ακολουθούν σκλήρυνση του μείγματος.

Μοιάζει με δακτύλιο RC

Παρά το αρκετά ευρύ πεδίο εφαρμογής της στην κατασκευή, οι δακτύλιοι οπλισμένου σκυροδέματος χρησιμοποιούνται συχνότερα για τα λύματα σε ιδιωτικές κατοικίες. H

Ένα νεροχύτη τους είναι εξοπλισμένο με δεκτές νεροχύτη - συσσωρευμένα πηγάδια ή σηπτικές δεξαμενές - πλήρεις εγκαταστάσεις καθαρισμού.

Επίσης, οι φρεάτια αποχέτευσης είναι κατασκευασμένα από δακτυλίους από σκυρόδεμα, οι οποίοι βρίσκονται σε μέρη όπου τοποθετούνται σωλήνες κάθε 30-50 μέτρα.

Σκυρόδεμα δακτυλίους για λύματα

Ποια είναι η ταξινόμηση των δακτυλίων οπλισμένου σκυροδέματος

Αν μιλάμε για ταξινόμηση, θα πρέπει να σημειωθεί αμέσως ότι όλοι οι δακτύλιοι από σκυρόδεμα για αποχέτευση χωρίζονται σε δύο μεγάλες ομάδες: στάνταρ και δακτυλίους ευρώ.

Στην πρώτη ενσωμάτωση, μιλάμε για συνηθισμένα προϊόντα, τα οποία συναρμολογούνται μεταξύ τους κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης φρεατίων, σφραγισμένα στις αρμούς με τσιμεντοκονία και πρόσθετα μεταλλικά στηρίγματα.

Οι δακτύλιοι Euro είναι αρχικά εξοπλισμένοι με ειδικές κλειδαριές ή πτυχές, παρέχοντας ισχυρή σύνδεση με πολλά στοιχεία.

Ταυτόχρονα, η διάμετρος του δακτυλίου Euro μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τη διάμετρο του συμβατικού σκυροδέματος.

Στάνταρ και Ευρώ

Επίσης, χωρίζεται σε δακτυλιοειδείς δακτυλίους για την μάρκα σκυροδέματος που χρησιμοποιείται στην παραγωγή τους.

Σε αυτή την περίπτωση, θα είναι όπως αυτό: Β25 και άνω.

Οι δείκτες αντοχής στον παγετό δεν μπορούν να είναι μικρότεροι από F-100 και η αντίσταση στο νερό θα επισημαίνεται με τη σήμανση W-4.

RC δακτυλίους για το σύστημα αποχέτευσης

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι δακτύλιοι RC για τα λύματα και τα χαρακτηριστικά του σχεδιασμού τους ταξινομούνται.

Εδώ θα πρέπει να δώσετε προσοχή στην επισήμανση γραμμάτων.

Για παράδειγμα, εάν τα προϊόντα ορίζονται με συνδυασμό γραμμάτων KS, σημαίνει ότι έχετε δακτυλίους τοίχου.

Χρησιμοποιούνται στη διάταξη των αποχετευτικών συστημάτων για την κατασκευή σηπτικών δεξαμενών και φρεατίων.

Εάν δείτε τη σήμανση του τύπου KSD, αυτό σημαίνει ότι σας προσφέρεται πρόσθετος δακτύλιος τοίχου.

RC δαχτυλίδι μάρκας KS

Ποια είναι τα μεγέθη των δακτυλίων από οπλισμένο σκυρόδεμα για τα λύματα

Αν μιλάμε για τα μεγέθη των δακτυλίων RC, γενικά, μπορείτε να δείτε αυτούς τους δείκτες στην ίδια σήμανση προϊόντος μετά τα γράμματα που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Οι κατασκευαστές, ως επί το πλείστον, προδιαγράφουν διαστάσεις σε δεκατίμετρα.

Για παράδειγμα, εάν αποκωδικοποιήσετε την ονομασία KS-10-6, αυτό σημαίνει ότι η διάμετρος του προϊόντος στην περίπτωση αυτή είναι 10 dm ή 1 μέτρο.

Κατά συνέπεια, το ύψος του δακτυλίου θα είναι ίσο με 0,6 m.

Μεγέθη δακτυλίων KS-10-6

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αν μιλάμε για τις διαστάσεις των σκυροδέματος δακτυλίων για τα λύματα, τότε όλα θα είναι μια τάξη μεγέθους ευκολότερη.

Το κανονικό ύψος ενός προϊόντος είναι 90 εκ. Η διάμετρος μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 1-2 μέτρων.

Αλλά εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια μικρότερη δομή ή να χρησιμοποιήσετε μη τυποποιημένους δακτυλίους, θα πρέπει να δώσετε προσοχή στο προϊόν με τη σήμανση του CFC.

Οι άκαμπτοι δακτύλιοι τοίχου έχουν ύψος 30 και 60 cm, επιτρέποντας ως αποτέλεσμα του συνδυασμού τους με το συνηθισμένο CS να φτιάξουν ένα πηγάδι με το επιθυμητό ύψος.

Επιπλέον δαχτυλίδια τοίχου

Πώς να υπολογίσετε την ένταση των δακτυλίων RC

Προκειμένου να προσδιοριστεί ο όγκος των δακτυλίων φρεάτια αποχέτευσης, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε έναν ειδικό πίνακα του λόγου των μεγεθών και των δεικτών όγκου.

Εδώ μπορείτε να δείτε δείκτες όπως η εσωτερική διάμετρος του προϊόντος, το πάχος τοιχώματος του, καθώς και ο όγκος.

Συνεπώς, για να προσδιοριστεί το είδος δακτυλίων σκυροδέματος που απαιτούνται για τα λύματα, είναι αρχικά απαραίτητο να υπολογιστεί ο συνολικός όγκος του φρεατίου.

Πίνακες RC

Οι υπολογισμοί θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με έναν πολύ απλό τύπο.

Εδώ πρέπει να πολλαπλασιάσετε τους τρεις δείκτες:

 • ο αριθμός των ατόμων που διαμένουν μόνιμα στο σπίτι. Πάρτε, για παράδειγμα, 5;
 • ημερήσια παροχή νερού ανά άτομο σε λίτρα. Σήμερα, ο αριθμός αυτός είναι 200 ​​λίτρα.
 • ο αριθμός των ημερών κατά τις οποίες οι αποχετεύσεις ανακυκλώνονται πλήρως. Είναι 3 ημέρες.

RC δακτυλίους σε 3 κυβικά μέτρα μαζί

Έτσι, κάνοντας έναν απλό υπολογισμό: 5 * 200 * 3, παίρνουμε 3000 λίτρα.

Μετάφραση αυτού του αριθμού σε κυβικά μέτρα, έχουμε 3m 3.

Αυτός ο τόμος θα πρέπει να έχει αποχέτευση για μια οικογένεια 5 ατόμων.

Υπολογισμός εσωτερικού όγκου

Ο εσωτερικός όγκος του δακτυλίου υπολογίζεται με έναν απλό τύπο. Εδώ πρέπει να πολλαπλασιάσετε το R 2 - την ακτίνα του ύψους του προϊόντος και 3.14 - μια σταθερή τιμή.

Συνεπώς, για να ληφθεί η ακτίνα του δακτυλίου, πρέπει να εκτελέσουμε τον υπολογισμό με την αντίστροφη σειρά.

Διαχωρίζουμε τη συνολική ένταση κατά 3,14 και το ύψος του φρέατος, το οποίο στην περίπτωσή μας είναι 2,3 μέτρα με συνολικό βάθος 2,5 μέτρων.

Έτσι ο τύπος είναι: R2 = 3 / 2,3 / 3,14. Ως αποτέλεσμα, η ακτίνα θα είναι ίση με 0,65 μ.

Έτσι αποδεικνύεται ότι η διάμετρος του φρέατος αποχέτευσης πρέπει να είναι ίση με 1,3 m. Τέτοια προϊόντα δεν παράγονται, επομένως λαμβάνουμε δακτυλίους με διάμετρο 1,5 m.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των δακτυλίων RC

Πριν να εξοπλίσετε τον αποχετευτικό αγωγό από δακτυλίους από σκυρόδεμα, θα πρέπει να λάβετε υπόψη όλα τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτών των προϊόντων.

Τα οφέλη θα είναι τα εξής:

ZHB δαχτυλίδια - δύναμη, στεγανότητα, μεγάλη διάρκεια ζωής

 • αρκετά μεγάλη αντοχή.
 • απλή και εξαιρετικά γρήγορη εγκατάσταση.
 • υψηλή στεγανότητα, ειδικά με πρόσθετη στεγανοποίηση.
 • μεγάλη διάρκεια ζωής.
 • λογική τιμή.

Αυτά περιλαμβάνουν τα ακόλουθα σημεία:

Μεγάλο βάρος, τεχνική εγκατάστασης

 • την ανάγκη ενοικίασης ειδικού εξοπλισμού για τη μεταφορά υλικού ·
 • το μεγάλο βάρος των προϊόντων καθιστά αδύνατη τη χειροκίνητη τοποθέτησή τους, αναγκάζοντάς τους να αναζητήσουν τη βοήθεια ειδικού εξοπλισμού.

Απομένει να εξεταστεί η σειρά των εργασιών εγκατάστασης.

Πώς είναι η εγκατάσταση δακτυλίων σκυροδέματος

Για να κάνετε τη δουλειά, δεν χρειάζεται να προσλάβετε ειδικούς. Μπορείτε να κάνετε τα πάντα με τα χέρια σας.

Η εγκατάσταση δακτυλίων αποχέτευσης θα πραγματοποιηθεί από τα εξής στάδια:

 • Βγάλτε ένα λάκκο της κατάλληλης έντασης. Το ύψος και η διάμετρος του πρέπει να είναι κατά 50 εκατοστά μεγαλύτερη από τα αντίστοιχα στοιχεία του ίδιου του φρέατος.

Εγκατάσταση δακτυλίων RC

Τοποθετήστε τον τελευταίο δακτύλιο

Εγκατάσταση της θυρίδας επιθεώρησης

Σε επίπεδο περίπου 50 cm από το έδαφος στο δακτύλιο του σκυροδέματος, πρέπει να γίνει μια τρύπα όπου θα συνδεθεί ο σωλήνας.

Μέσα από αυτό, τα λύματα θα ρέουν στην επόμενη κοιλότητα.

Η διάρκεια ζωής μιας σηπτικής δεξαμενής RC χτυπά 20-30 χρόνια

Αν μιλάμε για τη διάρκεια ζωής, τα λύματα των δακτυλίων από οπλισμένο σκυρόδεμα μπορούν να λειτουργήσουν σωστά για περίπου 20-30 χρόνια, εάν η τοποθέτησή τους γίνει σωστά.

Κύρια χαρακτηριστικά και διαστάσεις δακτυλίων αποχέτευσης σκυροδέματος

Για να εξοπλίσετε το ατομικό σύστημα αποχέτευσης στη δική σας εξοχική κατοικία υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Αλλά παρά την τεράστια γκάμα πιο σύγχρονων και νεώτερων δομικών υλικών, οι δακτύλιοι από οπλισμένο σκυρόδεμα έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση. Αυτή η δημοτικότητα έχει επιτευχθεί λόγω της ανθεκτικότητας, της αξιοπιστίας και της αντοχής στον παγετό των προϊόντων αυτών, καθώς και του μεγέθους των δακτυλίων σκυροδέματος για τα λύματα.

Τα κύρια χαρακτηριστικά των δακτυλίων σκυροδέματος

Η χρήση προκατασκευασμένων δομών από σκυρόδεμα στην παραγωγή κατασκευών μπορεί να μειώσει σημαντικά τον χρόνο παραγωγής των έργων, ενώ παράλληλα θα αυξήσει την παραγωγικότητα. Αυτός ο δακτύλιος θεωρείται το προϊόν που χρησιμοποιείται πιο συχνά στις διαδικασίες κατασκευής.

Πεδίο εφαρμογής

Το πεδίο χρήσης αυτών των προϊόντων μπορεί να είναι πολύ διαφορετικό:

 • Η κατασκευή των πηγαδιών πηγαδιών.
 • Διάταξη των φρεατίων που είναι απαραίτητες για την παρακολούθηση της κατάστασης των συστημάτων επικοινωνίας.
 • Κατασκευή σηπτικών δεξαμενών.
 • Διαρρύθμιση υπονόμων ομβρίων κλπ.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

Τα πλεονεκτήματα των δομών αυτού του είδους περιλαμβάνουν:

 • Υψηλό επίπεδο αντοχής.
 • Αντοχή;
 • Αντίσταση παγετού.
 • Εύκολη εγκατάσταση.
 • Ευκολία στη λειτουργία.
 • Μικρή τιμή.

Αλλά υπάρχει ένα μεγάλο μειονέκτημα, το οποίο βρίσκεται σε μεγάλο βάρος. Για παράδειγμα, η απάντηση στο ερώτημα πόσο ένα ζευγάρι σκυροδέματος με διάμετρο 1 μέτρου ζυγίζει γίνεται τιμή ίση με 600 kg. Και αυτό υποδηλώνει ότι η μεταφορά ενός τέτοιου προϊόντος στο εργοτάξιο είναι αδύνατη χωρίς ειδικό εξοπλισμό.

Διαστάσεις δομών

Διαστάσεις βάρος των δακτυλίων σκυροδέματος - αυτές είναι δύο παράμετροι που σχετίζονται άμεσα μεταξύ τους. Ως βάρος, έτσι ώστε οι συνολικές παράμετροι τέτοιων προϊόντων μπορεί να είναι διαφορετικές, ανάλογα με τον τύπο του προϊόντος που δημιουργείται και τον σκοπό της χρήσης του.

Μέχρι σήμερα, υπάρχουν δακτύλιοι των ακόλουθων μεγεθών:

 • KC-10. Το ύψος ενός τέτοιου προϊόντος είναι 0,9 m, η εξωτερική διάμετρος είναι 1,16 m και το βάρος ενός δακτυλίου από σκυρόδεμα 1 μέτρο εσωτερικής διαμέτρου είναι 0,6 t.
 • KC-15. Αυτός ο δακτύλιος ονομάζεται μεσαίος και έχει τις ακόλουθες παραμέτρους: ύψος - 0,9 m, εσωτερική διάμετρος - 1,5 m, εξωτερική διάμετρος - 1,6 m, βάρος προϊόντος - 1 τόνο.
 • KC-20. Ο βραχίονας δακτυλίου είναι 0,9 m, με βάρος 1,5 τόνων, και εξωτερικές και εσωτερικές διαμέτρους 2 m και 2,2 m, αντίστοιχα.

Δώστε προσοχή!
Η σήμανση του προϊόντος αποτελείται από τα γράμματα KC ή KS και το μέγεθος της εσωτερικής διάμετρος του προϊόντος σε δεκατίμετρα.

Οι σύγχρονοι κατασκευαστές προσφέρουν δακτυλίους με διάμετρο 0,72 έως 2 μέτρα και τυπικό ύψος 90 cm.

Εκτός από αυτά τα τυποποιημένα προϊόντα, υπάρχουν και μη τυποποιημένα προϊόντα που καλούνται συμπληρωματικά.

Τα προϊόντα αυτά μπορούν να διαφέρουν από τα τυπικά στις ακόλουθες παραμέτρους:

 • Το σχήμα του ίδιου του σχεδιασμού.
 • Πάχος τοίχου, το οποίο κυμαίνεται από 65 mm έως 115 mm.
 • Η παρουσία κλειδαριών στην επιφάνεια, που επιτρέπουν την απλοποίηση της διαδικασίας συναρμολόγησης της δομής.
 • Ύψος;
 • Η διάμετρος.

Για παράδειγμα, μπορείτε να αγοράσετε δακτυλίους από σκυρόδεμα μεγάλης διαμέτρου (πάνω από 2 m) ή ακόμα και τετράγωνα προϊόντα.

Συμβούλιο Τα πλεονεκτήματα της χρήσης κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με τετραγωνικό σχήμα περιλαμβάνουν τη δυνατότητα τοποθέτησής τους σε πλάκα από σκυρόδεμα.
Αυτό εξαλείφει την ανάγκη κατασκευής σκυροδέματος στο κάτω μέρος του πηγαδιού και, επιπλέον, το σκάψιμο μιας τετραγωνικής οπής είναι ευκολότερο από ένα στρογγυλό.

Τύποι δαχτυλιδιών

Ανά τύπο κατασκευής αυτού του είδους χωρίζονται σε δύο κύριους τύπους:

 1. Ευθεία γραμμή Η σύνδεση τέτοιων δακτυλίων γίνεται με τη βοήθεια μεταλλικών στηριγμάτων και κονιάματος τσιμέντου.
 2. Με την κλειδαριά - τέτοια προϊόντα είναι εφοδιασμένα με μια δακτυλιοειδή προεξοχή στο πάνω μέρος και μια εγκοπή στον πυθμένα. Η τοποθέτηση τέτοιων στοιχείων το ένα πάνω στο άλλο σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ισχυρές συνδέσεις, πράγμα που εξαλείφει τη δυνατότητα μετατόπισης.

Τεχνολογία κατασκευής

Ένα σοβαρό φορτίο σε προϊόντα αυτού του είδους κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους απαιτεί να τους προσδίδει ιδιότητες υψηλής αντοχής. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η παραγωγική διαδικασία χρησιμοποιεί μόνο υψηλής ποιότητας λεπτόκοκκο διάλυμα. Συνήθως είναι σκυρόδεμα που ανήκει στα εμπορικά σήματα από το M200 έως το M500.

Η διαδικασία κατασκευής χωρίζεται στα ακόλουθα βήματα:

 1. Το έντυπο πληρώσεως προετοιμάζεται.
 2. Το ενισχυτικό πλαίσιο διατηρείται σε μια μορφή.
 3. Η πλήρωση γίνεται με έτοιμο κονίαμα σκυροδέματος.
 4. Το κενό αφαιρείται με δόνηση.

Τώρα το προϊόν παραμένει στεγνό στις κατάλληλες μικροκλιματικές συνθήκες.

Κάνοντας δαχτυλίδια στο σπίτι

Εάν αποφασίσετε να κατασκευάσετε δακτυλίους από σκυρόδεμα με τα χέρια σας, τότε με όλα τα μέσα θα πρέπει να γνωρίζετε:

 • Για να αποκτήσετε ένα ποιοτικό προϊόν, πρέπει να χρησιμοποιήσετε μάρκα τσιμέντου M400 και άνω.
 • Η πλυμένη άμμος χαλαζία πρέπει να λειτουργεί ως πρόστιμο πλήρωσης.
 • Ένα μεγάλο υλικό πλήρωσης είναι χαμηλό χαλίκι.

Οι οδηγίες για την κατασκευή αυτών των προϊόντων στο σπίτι είναι οι εξής:

 1. Διαρρύθμιση του ξυλότυπου. Θα χρειαστεί να χτίσετε 2 κυλίνδρους, εκ των οποίων 1 για την εσωτερική διάμετρο και 1 για την εξωτερική.

Συμβούλιο Οι σανίδες, το κόντρα πλακέ, το φύλλο σκεπής κλπ. Μπορούν να λειτουργήσουν ως υλικά για την κατασκευή του ξυλότυπου.

Στον φωτογράφο

 1. Επιλέξτε ένα επίπεδο χώρο και τοποθετήστε πάνω του τους εσωτερικούς και εξωτερικούς κυλίνδρους, έτσι ώστε τα τοιχώματα των προϊόντων να είναι ισαπέχοντα κατά μήκος της όλης περιφέρειας.
 2. Κατά μήκος της περίμετρος του ξυλότυπου σε ίσες αποστάσεις, τοποθετήστε 10-12 ράβδους οπλισμού μετάλλων με διάμετρο 8-10 mm.
 3. Το προκύπτον πλαίσιο πρέπει να ασφαλίζεται με σφήνες οι οποίες θα κινούνται προς τα πάνω καθώς το καλούπι είναι γεμάτο με το διάλυμα.
 4. Για να διαχωρίσετε εύκολα το τελικό προϊόν, λιπάνετε τα τοιχώματα του καλουπιού με χρησιμοποιημένο λάδι κινητήρα.
 5. Ρίξτε ένα στρώμα από σκυρόδεμα σε μορφή περίπου 10 cm και σφουγγίστε με μια μεταλλική καρφίτσα με διάτρηση. Έτσι, συμπληρώστε ολόκληρη τη φόρμα.
 6. Καλύψτε το ξυλότυπο με ένα παχύ πανί για να το προστατέψετε από τον ήλιο.
 7. Μετά από 3-5 ημέρες, ο ξυλότυπος μπορεί να αφαιρεθεί και το προϊόν να αφυδατωθεί για άλλες 7-14 ημέρες, καλύπτοντας το από τον ήλιο και ενυδατώντας το αρκετές φορές την ημέρα.

Κατασκευή λυμάτων από δακτυλίους από σκυρόδεμα

Η τεχνολογία εγκατάστασης αποχετεύσεων περιλαμβάνει τη διαδικασία της σκυροδέτησης του πυθμένα του φρέατος προκειμένου να αποφευχθεί η εισχώρηση των λυμάτων στο έδαφος.

Συμβούλιο Στη σύγχρονη αγορά, μπορείτε να βρείτε δαχτυλίδια αμέσως με το κάτω μέρος.
Ένας τέτοιος σχεδιασμός θα εξαλείψει τη ροή των λυμάτων, καθώς και τη διείσδυση των υπόγειων υδάτων στο φρεάτιο από σκυρόδεμα.

Εκτός από την ανάγκη απομόνωσης του πυθμένα του φρεατίου, πρέπει επίσης να στεγανοποιήσετε τις αρθρώσεις μεταξύ των δακτυλίων.

Για το σκοπό αυτό μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω δομικά υλικά:

 • Μίγματα γύψου.
 • Υγρό γυαλί.
 • Καουτσούκ σφραγίδες.

Δεν πρέπει επίσης να λησμονούμε ότι κατά τη διαδικασία της κατάψυξης του εδάφους, η μετατόπισή του συμβαίνει, πράγμα που οδηγεί σε κάποια κίνηση δομών σκυροδέματος. Για την επίλυση αυτού του προβλήματος χρησιμοποιούνται εξειδικευμένα πλαστικά ένθετα από πολυαιθυλένιο πάχους 0,8 cm. Σήμερα τα ενθέματα αυτά κατασκευάζονται σε μεγάλη ποικιλία, με διαφορετικές διαμέτρους και ύψη.

Συμπερασματικά

Σκυρόδεμα δαχτυλίδια είναι προκατασκευασμένες δομές που είναι στη ζήτηση στη σύγχρονη αγορά για διάφορους σκοπούς. Ανεξάρτητα από το αντικείμενο που θα χτίσετε, στη σύγχρονη αγορά κατασκευών θα είστε σίγουρα σε θέση να βρείτε δομές που είναι κατάλληλες σε μέγεθος και σχήμα.

Αλλά αν αυτά τα προϊόντα δεν βρίσκονται ακόμη, μπορείτε εύκολα να τα κάνετε μόνοι σας, γιατί αυτή η διαδικασία είναι απλή και θα εξοικονομήσει έργα μεταφοράς. Και το βίντεο σε αυτό το άρθρο θα σας αποκαλύψει ακόμα πιο ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά με τα δαχτυλίδια οπλισμένου σκυροδέματος.

Βάρος και όγκος δακτυλίων σκυροδέματος

Κατά τον σχεδιασμό της κατασκευής είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη όλες οι λεπτομέρειες. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα οικοδομικά υλικά. Η εγκατάσταση στοιχείων της δομής απαιτεί εργασία και συχνά ειδικό εξοπλισμό. Χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο όγκος και το βάρος των οικοδομικών υλικών, είναι αδύνατο να τοποθετηθούν σωστά, να μεταφερθούν και να εγκατασταθούν δομές από αυτά. Είναι επίσης απαραίτητο να γνωρίζετε το βάρος και τον όγκο για να κάνετε υπολογισμούς κατασκευής κατά το σχεδιασμό.

Το βάρος ενός δακτυλίου από σκυρόδεμα υπολογίζεται συνήθως με τον τύπο: V = π x R 2 x H

Στον τύπο αυτό, V είναι ο εσωτερικός όγκος του δακτυλίου, π είναι σταθερή τιμή ίση με 3.14, R2 είναι η εσωτερική ακτίνα του προϊόντος, Η είναι το ύψος του προϊόντος.

Ο τύπος αυτός έχει σχεδιαστεί για τον υπολογισμό του εσωτερικού χώρου του δακτυλίου. Δεν λαμβάνει υπόψη το πάχος των τοίχων. Χρησιμοποιείται για υπολογισμούς στην κατασκευή αποχετεύσεων και αθροιστικών φρεατίων. Χωρίς προγραμματισμό κατά τη διάρκεια της κατασκευής, το σχεδιασμένο σύστημα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το φορτίο, πράγμα που συνεπάγεται ανεπιθύμητες συνέπειες.

Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενοι δακτύλιοι στην κατασκευή έχουν τις ακόλουθες παραμέτρους:

 • COP 20,9 (200 cm) - όγκος 2,83 m³.
 • COP 15,9 (150 cm) - όγκος 1,59 m³.
 • COP 10,9 (100 cm) - όγκος 0,71 m³.

Εκτός από τον όγκο των δομικών στοιχείων, είναι επίσης σημαντικό να ληφθεί υπόψη το βάρος. Το τυπικό βάρος ενός δακτυλίου από σκυρόδεμα για ένα πηγάδι είναι διαφορετικό για κάθε μάρκα. Αυτός ο πίνακας παρουσιάζει τα κύρια χαρακτηριστικά για ορισμένα από αυτά.

Οι κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα θεωρούνται μονολιθικές ακριβώς λόγω του μεγάλου βάρους τους. Η εγκατάσταση υψηλής ποιότητας συγκρατεί τα επιμέρους στοιχεία και τα καθιστά πολύ ανθεκτικά στις εξωτερικές επιρροές. Εφαρμόζοντας προϊόντα από σκυρόδεμα κατά την κατασκευή, θα αυξήσετε ασφαλώς τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του αντικειμένου.

Για παράδειγμα, στην κατασκευή δικτύων αποχέτευσης, χρησιμοποιούνται δακτυλίους από σκυρόδεμα μεγάλου βάρους, μήκους 1 μέτρου ή περισσότερο. Για τα δίκτυα ύδρευσης χρησιμοποιείτε δακτυλίους που ζυγίζουν περίπου 640 κιλά. Με παρόμοιο βάρος, η μεταφορά και η εγκατάσταση εγκαταστάσεων απαιτούν τη χρήση ειδικού εξοπλισμού. Το βάρος του δακτυλίου από σκυρόδεμα δεν μπορεί να γίνει λιγότερο, διαφορετικά ο δακτύλιος θα περιέχει κοιλότητες. Εάν διαπιστώσετε αναντιστοιχία βάρους στα παραπάνω εμπορικά σήματα, τότε είναι πιθανό ένα κατασκευαστικό ελάττωμα. Είναι δυνατή η απόκτηση οικοδομικού υλικού χωρίς φόβο μόνο από αξιόπιστους κατασκευαστές και προμηθευτές.

Μεγέθη από δακτυλίους από οπλισμένο σκυρόδεμα (w / b). Πίνακες σύμφωνα με την GOST. Τεχνικές προδιαγραφές

Περιεχόμενα:

Η αποχέτευση και η κατασκευή κτιρίων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για ιδιωτικά και πολυώροφα κτίρια. Υπάρχουν ορισμένες απαιτήσεις για τέτοιες κατασκευές, οπότε πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με τα υγειονομικά και υγειονομικά πρότυπα. Επιπλέον, η οργάνωση ενός συστήματος καθαρισμού για ένα εξοχικό σπίτι, οποιοσδήποτε προσδοκά ότι το κτίριο θα εξυπηρετήσει πάνω από δώδεκα χρόνια, εξυπηρετώντας πιστά.

Επομένως, η καλύτερη λύση κατά την εκτέλεση αυτής της εργασίας είναι η τοποθέτηση δακτυλίου από σκυρόδεμα. Το προϊόν αυτό είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό και ανθεκτικό υλικό που μπορεί να κρατήσει σχεδόν πάντα, υπό την προϋπόθεση ότι ο δακτύλιος έχει επιλεγεί σωστά, η εγκατάσταση πραγματοποιείται σύμφωνα με όλες τις απαιτήσεις. Ως εκ τούτου, είναι λογικό να εξετάσει τα χαρακτηριστικά των δακτυλίων από σκυρόδεμα, να κατανοήσει το εύρος μεγέθους και τις μεθόδους εγκατάστασης.

Ποια είναι τα δαχτυλίδια. Τύποι και σκοπός

Οι δακτύλιοι είναι κατασκευασμένοι από οπλισμένο σκυρόδεμα στρογγυλού σχήματος, που χρησιμοποιούνται για την οργάνωση μηχανικών επικοινωνιών που είναι θαμμένες κάτω από το επίπεδο του εδάφους. Ανάλογα με την κατασκευή, χρησιμοποιούνται οι παρακάτω τύποι δακτυλίων:

Αποχέτευση και πρόσληψη νερού.

Προϊόντα για την κατασκευή υπόγειων καλωδιακών δικτύων.

Πρόσληψη αερίου και νερού.

Επιπλέον, στην αγορά υπάρχουν τέτοιες ποικιλίες:

Δαχτυλίδια με επίπεδο και άκρο ασφάλισης.

Ανεξάρτητα από τον τύπο και τον σκοπό, τα προϊόντα κατασκευάζονται από βαρύ σκυρόδεμα, βαθμού 200-500, γίνεται ενίσχυση.

Τεχνολογία παραγωγής

Δημιουργήστε δακτυλίους για πηγάδια από άκαμπτο σκυρόδεμα, το οποίο χύνεται στον ξυλότυπο. Είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί ότι προ-κάνει την ενίσχυση του χαλύβδινου σύρματος με διάμετρο 8-12 mm. Στα αντίθετα άκρα της δομής, εγκαθίστανται δύο κατακόρυφες ράβδοι, οι οποίες χρησιμεύουν ως ωτία για την ανύψωση του δακτυλίου.

Η φόρμα συμπιέζεται με δόνηση για την εξάλειψη του σχηματισμού κενών. Ο ξυλότυπος αφαιρείται μία ημέρα μετά την έκχυση σκυροδέματος. Μετά από αυτό, τα τελικά προϊόντα αποθηκεύονται σε ανοικτές περιοχές. Η δύναμη απελευθέρωσης του δακτυλίου (50% του στόχου) αποκτάται σε περίπου 7 ημέρες. Η ολική δύναμη του σκυροδέματος επιτυγχάνεται μετά από 28 ημέρες.

Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των δακτυλίων οπλισμένου σκυροδέματος

Δεν είναι μυστικό ότι οποιοδήποτε δομικό υλικό έχει τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες του. Αυτό το χαρακτηριστικό ισχύει για τελικά προϊόντα. Τα σκυρόδεμα δαχτυλίδια φαίνονται ιδανικά, αλλά ακόμη και δεν έχουν κάποια μειονεκτήματα.

Τα αναμφισβήτητα πλεονεκτήματα των δακτυλίων RC περιλαμβάνουν τα εξής:

Υψηλή ποιότητα σε προσιτή τιμή.

Ευρύ φάσμα μεγεθών.

Η δυνατότητα να εξοπλιστεί γρήγορα το σύστημα υδραυλικών εγκαταστάσεων και υγιεινής.

Υψηλή στεγανότητα: η στενή εφαρμογή των ραφών εμποδίζει την εισχώρηση υπογείων υδάτων στη δομή.

Μεγάλη διάρκεια ζωής: το οπλισμένο σκυρόδεμα είναι ουδέτερο σε οποιοδήποτε περιβάλλον, επομένως μπορεί να εξυπηρετεί τουλάχιστον 100 χρόνια.

Δομική ακαμψία: Φρεάτια από δακτυλίους από σκυρόδεμα μπορούν να τοποθετηθούν ακόμα και σε ασταθή έδαφος.

Τα προφανή μειονεκτήματα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα σημεία:

Διαστάσεις και βάρος: είναι αδύνατο να εγκαταστήσετε ένα δακτύλιο από σκυρόδεμα χωρίς τη χρήση εξοπλισμού κατασκευής, που κάπως "βαρύνει" το κόστος εγκατάστασης.

Έλλειψη κινητικότητας: είναι πολύ δύσκολο να κινηθεί ένα τέτοιο πηγάδι.

Μπορεί να σημειωθεί ότι υπάρχουν περισσότερα θετικά χαρακτηριστικά, γεγονός που εξηγεί τη σταθερά αυξανόμενη δημοτικότητα των δακτυλίων από σκυρόδεμα.

Σήμανση σύμφωνα με την GOST. Πώς να διαβάσετε το μύθο

Κάθε δακτύλιος από σκυρόδεμα έχει μια ετικέτα που καθορίζει το πεδίο εφαρμογής του προϊόντος. Ο θρύλος ανταποκρίνεται στα πρότυπα της GOST, μοιάζει με αυτό:

CLA - προϊόντα που προορίζονται για τη διευθέτηση αποχετεύσεων και αστικών υπονόμων.

KVG - δακτύλιοι που χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση του αγωγού και των πηγαδιών νερού.

KO - δακτύλιο στήριξης που αποτελεί τη βάση του φρεατίου.

KS - μοντέλα τοίχου εγκατεστημένα σε περιορισμένους χώρους.

KFK - συστήματα αποστράγγισης και δίκτυα συλλογής.

Επιπλέον, η σήμανση των δακτυλίων περιέχει αριθμητικές ενδείξεις.

Παράδειγμα αποκρυπτογράφησης:

KS-7-9. Αυτό σημαίνει δακτύλιο τοίχου με πάχος τοίχου 70 και ύψος 900 mm.

Τυπικά μεγέθη δακτυλίων οπλισμένου σκυροδέματος

Οι δακτύλιοι σκυροδέματος αντιπροσωπεύονται από ένα πολύ διαφορετικό εύρος μεγεθών. Τα τυποποιημένα μεγέθη προϊόντων μοιάζουν με αυτά:

Ύψος: 10-100 εκ.

Πάχος τοιχώματος: 70-120 mm.

Εσωτερική διάμετρος: 70-200 cm.

Ειδικό βάρος: 46-2 300 kg.

Χάρη σε αυτά τα τυποποιημένα μεγέθη, είναι εύκολο να επιλέξετε δαχτυλίδια για την τοποθέτηση ενός μεμονωμένου συστήματος παροχής νερού.

Τι άλλο χρειάζεται; Πρόσθετα στοιχεία

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εγκατάσταση ορισμένων δακτυλίων δεν θα λύσει το πρόβλημα ενός ποιοτικού συστήματος ύδρευσης. Προκειμένου το φρεάτιο να πληροί τις απαιτήσεις, θα απαιτηθεί η εγκατάσταση πρόσθετων στοιχείων. Αυτό δεν αποτελεί προϋπόθεση, αλλά η συμμόρφωση με αυτόν τον κανόνα θα βοηθήσει στην πρόληψη της μόλυνσης του συστήματος με τα λύματα, θα αυξήσει τη διάρκεια ζωής και θα δώσει στη δομή μια πλήρη εμφάνιση.

Για να γίνει αυτό, εφαρμόστε:

Κάτω πλάκες - παρέχουν μια αξιόπιστη βάση.

Πλάκες δαπέδων - χάρη σε μια στενή οπή στην κορυφή μιας τέτοιας πλάκας, εγκαθίσταται ένας δακτύλιος μικρής διαμέτρου, ο οποίος κλείνει με ένα συμβατικό κάλυμμα φρεατίου.

Πρόσθετοι δακτύλιοι - προϊόντα τυπικής διαμέτρου, αλλά μικρότερου πάχους. Αυτά τα στοιχεία συμβάλλουν στην αύξηση του ύψους του φρέατος στο επιθυμητό επίπεδο.

Η χρήση τέτοιων προϊόντων παρέχει τη μέγιστη στεγανότητα στο φρεάτιο, αποτρέπει την κατάψυξη των σωλήνων το χειμώνα.

Καλύπτει για πηγάδια

1PP 15
1PP 20
1PP 25
1ΡΡ 25-2
1PP 8
1ΡΡ15-1
1ΡΡ15-2
1ΡΡ20-1
1ΡΡ20-2
2PP 15
2PP 20
2ΡΡ 20-2
2PP 25
2ΡΡ 25-2
2PP 8
2ΡΡ15-1
2ΡΡ15-2
2ΡΡ20-1
3PP 15
3ΡΡ 15-1
3PP 15-2
3PP 20
4PP 20-2
KTsP1.20N
KTsP1.25N
KCP2.25
PVG-15
PVG-20
PVG-25
PC-15-10
PC-20-10
ΡΚ-25-15
PP 10
PP 13
ΡΡ10-1
ΡΡ10-2
ΡΡ13-1
ΡΡ13-2

Κάτω πλάκες

Ρουλεμάν

Δαχτυλίδια με καπάκια

Pc 10
Pc 15

Διαδικασία συναρμολόγησης

Προκειμένου το φρεάτιο να ανταποκρίνεται στις καθιερωμένες απαιτήσεις, η εγκατάσταση της δομής πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με όλους τους κανόνες Εδώ είναι απαραίτητο να γίνει μια γνωστή διαδικασία ενεργειών:

Επιλογή τοποθεσίας

Τα πηγάδια και τα αποχετευτικά συστήματα δεν εγκατασταθούν κοντά στο κτίριο κατοικιών. Η μέση απόσταση από το σπίτι είναι περίπου 5 μέτρα. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν υπόγεια ύδατα στον επιλεγμένο χώρο, διαφορετικά θα πρέπει να επιβαρυνθείτε με πρόσθετα έξοδα για τη σφράγιση. Επιπλέον, ο ειδικός εξοπλισμός πρέπει να οδηγεί ελεύθερα μέχρι το σημείο εγκατάστασης.

Ίδρυμα λάκκο

Για να σκάψετε ένα λάκκο, είναι προτιμότερο να μισθώσετε μια τεχνική: το βάθος του λάκκου θα πρέπει να είναι ίσο με το ύψος των δύο δακτυλίων. Η εξόρυξη ενός τέτοιου λαδιού με το χέρι θα είναι πολύ προβληματική. Στο κάτω μέρος του λάκκου τοποθετήστε ένα μαξιλάρι αποστράγγισης από στρώματα άμμου και χαλικιών, με πάχος τουλάχιστον 50 cm.

Δαχτυλίδια

Για την κατώτερη βαθμίδα είναι ιδανική για ένα δακτύλιο με κώφωση κάτω, αν το προϊόν περνάει, τοποθετήστε πρώτα την πλάκα πυθμένα. Τα στοιχεία τοποθετούνται μεταξύ τους με γερανό φορτηγού, ο σύνδεσμος λερώνεται με κονίαμα. Εάν το φρεάτιο είναι τοποθετημένο σε κινητό έδαφος, ο σύνδεσμος μπορεί να ενισχυθεί με μεταλλικά κλιπ.

Μετά την τοποθέτηση των δακτυλίων, οι επικοινωνίες μεταφέρονται στο πηγάδι, πραγματοποιούνται οι απαραίτητες συνδέσεις, γεμίζεται η κοιλότητα θεμελίωσης, οι δακτύλιοι καλύπτονται με την άνω πλάκα και τοποθετούνται φρεάτια.

Ποιος κατασκευαστής προτιμά;

Σκυρόδεμα δακτυλίων για φρεάτια παράγει περίπου 250 εταιρείες που βρίσκονται σε όλη τη Ρωσία. Εξετάστε 5 αποδεδειγμένους κατασκευαστές.

LLC MasterStroy. Η εταιρεία βρίσκεται στο προαστιακό Voskresensk, ειδικεύεται στην πώληση του δροσερού και ακαθάριστου τσιμέντου, ασχολείται με την κατασκευή σωλήνων πίεσης και δακτυλίων οπλισμένου σκυροδέματος.

JSC "Εργοστάσιο βιομηχανικών κατασκευαστικών μερών". Η εταιρεία είναι γνωστή στην αγορά κατασκευών για πάνω από 45 χρόνια, είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς οπλισμένων σκυροδέματος στην περιοχή Tyumen. Η εταιρεία διαθέτει δικό της εργαστήριο κατασκευής (διαπιστευμένο), το οποίο ελέγχει την ποιότητα των προϊόντων.

LLC Vira Trading Company. Η γραμμή παραγωγής της επιχείρησης βρίσκεται στην Αγία Πετρούπολη. Η εταιρεία ασχολείται με την κατασκευή δακτυλίων οπλισμένου σκυροδέματος και σωλήνων χωρίς πίεση. Όλα τα προϊόντα υποβάλλονται σε έλεγχο ποιοτικού ελέγχου πολλαπλών σταδίων.

Monolith Stroy LLC. Η εταιρεία βρίσκεται στην περιοχή της Μόσχας, η οποία ασχολείται με την κατασκευή και πώληση προϊόντων από σκυρόδεμα από το 2007. Η κατασκευασμένη σειρά περιλαμβάνει γέφυρες και σύνθετα σωρούς, FBS, δακτυλίους τοίχου, πλάκες πυθμένα και καλύμματα φρεατίων.

LLC Gazobloki. Πρόκειται για μια εταιρεία Voronezh που ασχολείται με την παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος, πυριτικών και προσόψεων τούβλων, δακτυλίων από σκυρόδεμα και πρόσθετων στοιχείων σε αυτά.

Είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί ότι αυτά απέχουν πολύ από τους μόνο προμηθευτές της ρωσικής περιφέρειας. Οι παραπάνω εταιρείες παρακολουθούν αυστηρά την ποιότητα των προϊόντων τους, εργάζονται άμεσα με προμηθευτές πρώτων υλών, συμμορφώνονται με τα πρότυπα GOST.