Διαστάσεις δακτυλίων φρεατίου. Υπολογισμός όγκου

Για να λειτουργήσει σωστά το σύστημα αποχέτευσης στο οικόπεδο του σπιτιού, προτού προχωρήσετε στην κατασκευή του, θα πρέπει να προετοιμάσετε ένα έργο στο οποίο θα πρέπει να εκτελεστεί ο υπολογισμός της μηχανικής. Αυτό είναι απαραίτητο για τον υπολογισμό του όγκου του φρέατος αποχέτευσης. Μετά τον υπολογισμό της απαιτούμενης διαμέτρου του αγωγού και του όγκου του φρεατίου, θα είναι ήδη δυνατόν να προσανατολιστεί σε ποιο σημείο της θέσης και σε ποιο βάθος είναι δυνατόν να εντοπιστεί αυτή η μηχανική δομή.

Τύποι και χαρακτηριστικά των πηγαδιών

Τα πηγάδια αποχέτευσης για ιδιωτική κατασκευή κατοικιών μπορούν να κατασκευαστούν από διάφορα υλικά: σκυρόδεμα, πλαστικό, τούβλο. Τις περισσότερες φορές για τις συσκευές τους χρησιμοποιούν δακτυλίους από σκυρόδεμα με εργοστασιακή ενίσχυση.

Η δεξαμενή από οπλισμένο σκυρόδεμα είναι μια δομή συναρμολογημένη από έτοιμους δακτυλίους τυπικών μεγεθών διαμέτρου 0,7, 1, 1,5 ή 2 μέτρων. Θεωρητικά, μπορεί να έχει οποιαδήποτε διαμόρφωση, αλλά στην πράξη χρησιμοποιείται συνήθως γύρω.

Σύμφωνα με τη μέθοδο απόρριψης των λυμάτων, τα πηγάδια έρχονται με απελευθέρωση στο γενικό δίκτυο αποχέτευσης των πόλεων (εάν η διάμετρος του δικτύου είναι επαρκής για τη λήψη των αποβλήτων σας), με τοπική απόρριψη (απορρόφηση) ή προσαρμοσμένη για άντληση από μηχάνημα μετά τη συλλογή. Οι δομές του δεύτερου τύπου χρησιμοποιούνται μόνο στην περίπτωση υπόγειων υδάτων βαθιάς κατάστασης στο έδαφος (σε επίπεδο όχι μικρότερο από 4 μέτρα κατά μήκος του εδάφους) και εάν τα εδαφικά ύδατα βρίσκονται κοντά στην επιφάνεια, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιείται σφραγισμένος τύπος φρέατος με περιοδική άντληση λυμάτων. Σύμφωνα με τα πρότυπα, το φρεάτιο αποχέτευσης πρέπει να τοποθετηθεί σε απόσταση τουλάχιστον 5 μέτρων από την ίδρυση του κτιρίου και τον απορροφητικό τύπο κατασκευής σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από κτίρια κατοικιών. Αν υπάρχει πηγή πόσιμου νερού στην περιοχή (πηγάδι ή άνοιξη), η απόσταση από αυτή στο δοχείο αποχέτευσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 50 m.

Είναι σημαντικό! Μην απορρίπτετε υπονόμους στο στρώμα υπογείων υδάτων, καθώς αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη ρύπανση και τη μόλυνση του εδάφους στο σύνολό του.

Οι αποχετεύσεις λυμάτων από τις τουαλέτες πρέπει να έχουν διάμετρο τουλάχιστον 100mm, εάν η αποδέσμευση γίνεται μόνο από την κουζίνα, τότε επαρκεί μια διάμετρος 50mm.

Για τον υπολογισμό του όγκου του φρεατίου χρησιμοποιώντας τις τιμές της ροής του νερού. Σύμφωνα με τους κανόνες, κατανέμονται 150-170 λίτρα νερού ανά ημέρα για 1 άτομο (χωρίς λουτρό) και 230-250 λίτρα, αν τοποθετηθεί μπάνιο. Με μια οικογένεια 4 ατόμων (2 ενήλικες και 2 παιδιά), ο ημερήσιος ρυθμός κατανάλωσης νερού θα είναι περίπου 1 m3 (600 - 1000 l). Σε μη πηλό έδαφος, ένα απορροφητικό φρεάτιο με πυθμένα 1m2 είναι ικανό να απορροφήσει 1m3 αποβλήτων. Για να εξασφαλιστεί η παροχή ημερήσιας τιμής, είναι απαραίτητο να πολλαπλασιαστεί κατά 3, αντίστοιχα, για μια οικογένεια 4 ατόμων, ο όγκος του λάκκου για το φρεάτιο πρέπει να είναι 3 m3. Ο όγκος εργασίας της δεξαμενής σκυροδέματος θεωρείται ότι είναι από τον πυθμένα του σωλήνα αποστράγγισης, ο οποίος πρέπει να ταφεί τουλάχιστον 0,7 μ. Επίσης, ένας σωλήνας αποστράγγισης μπορεί να φέρεται στο σύστημα αποχέτευσης στο ίδιο βάθος.

Όταν σκάβετε ένα λάκκο, πρέπει να λάβετε υπόψη ότι είναι απαραίτητο να χύσετε ένα μαξιλάρι με θραύσματα άμμου με πάχος στρώσης 30-40cm για το φιλτράρισμα των λυμάτων στο κάτω μέρος. Κατά συνέπεια, το βάθος της ανασκαφής θα αυξηθεί κατά το ποσό αυτό. Το βάθος της τοποθέτησης της δεξαμενής πρέπει να είναι κάτω από το επίπεδο της κατάψυξης του εδάφους, έτσι ώστε οι αποχετεύσεις που εισέρχονται στο φρεάτιο μέσω του σωλήνα να μην καταψύχονται κατά την ψυχρή περίοδο του έτους. Η τιμή αυτή καθορίζεται από τα πρότυπα ανάλογα με την κλιματική περιοχή στην οποία βρίσκεται το δομικό αντικείμενο.

Μέθοδος υπολογισμού

Το βάθος των πηγαδιών αποχέτευσης συνήθως φτάνει από 2,5 έως 3 μέτρα. Με έκπτωση 70 cm από το κάτω μέρος του σωλήνα αποστράγγισης, έχουμε καθαρό βάθος εργασίας 2,3 m.

Ο όγκος του φρέατος είναι ίσος με το προϊόν της περιοχής και του ύψους του πυθμένα:

Η περιοχή του κύκλου υπολογίζεται από τον τύπο S = πR2, αντίστοιχα

V = 2,3 mx 3,14xR2 = 3 m 3

Από αυτό προκύπτει ότι η ακτίνα (R) σε αυτή την περίπτωση θα είναι ίση με 0,65 m, αντίστοιχα, η απαιτούμενη διάμετρος θα είναι 2 φορές μεγαλύτερη - 1,3 m.

Στη συνέχεια, στρογγυλοποιούμε τον αριθμό που προκύπτει μέχρι την πλησιέστερη τιμή του τυπικού μεγέθους τύπου, φτάνουμε - 1,5 m. Ως εκ τούτου, για τη συσκευή ενός φρέατος με βάθος 2,3 μ. Και όγκο εργασίας 3 m 3, θα χρειαστούν τυπικοί δακτύλιοι από προκατασκευασμένο οπλισμένο σκυρόδεμα διαμέτρου 1,5 m.

Σήμερα, υπάρχουν πολλές ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο που παρέχουν μια ηλεκτρονική αριθμομηχανή για τον υπολογισμό της διαμέτρου του αγωγού και του όγκου του λάκκου ενός αποχετευτικού φρέατος. Για να γίνει ο υπολογισμός, στο αντίστοιχο πεδίο της αριθμομηχανής αρκεί να εισαγάγετε τις τιμές της εσωτερικής και εξωτερικής διαμέτρου των δακτυλίων σκυροδέματος, καθώς και το συνολικό ύψος του σώματος του φρεατίου σε μέτρα. Εάν αποφασίσετε να σταματήσετε την κατασκευή ενός τούβλο καλά, τότε μπορείτε επίσης να βρείτε σε απευθείας σύνδεση περιοχές που παρέχουν μια δωρεάν αριθμομηχανή για τον υπολογισμό του ποσού των τούβλων. Επίσης στον ηλεκτρονικό υπολογιστή μπορείτε να υπολογίσετε τον όγκο του σκυροδέματος, την κατανάλωση σκυροδέματος και την ενίσχυση, συμπεριλαμβανομένου του συνολικού κόστους των χρησιμοποιηθέντων υλικών.

Η επιλογή της επιθυμητής διαμέτρου του φρεατίου από πλαστικό διεξάγεται με την ίδια μέθοδο όπως περιγράφηκε παραπάνω. Κάτω από ένα πλαστικό δοχείο, οργανώνουν ένα λάκκο του απαιτούμενου όγκου, ο πυθμένας του οποίου καλύπτεται με ένα μαξιλάρι με αμμοχάλικο. Οι πλαστικές δεξαμενές μπορούν να αγοραστούν σε μονολιθικές και συναρμολογούμενες εκδόσεις. Ένα από τα πλεονεκτήματα τους έναντι του σκυροδέματος είναι ένα ευρύ φάσμα κατασκευασμένων μοντέλων διαφόρων διαμέτρων.

Οι κατασκευαστές προσφέρουν μεγάλη ποικιλία μεγεθών: με διάμετρο 400mm έως 2,5m. Επίσης, οι αρθρώσεις τους είναι περισσότερο ερμητικές από αυτές των σκυροδεμάτων, γεγονός που επιτρέπει την προστασία των αρθρώσεων από τη ροή των λυμάτων στο έδαφος. Το κυματοειδές σώμα σωλήνα του φρεατίου σας επιτρέπει να ρυθμίσετε εύκολα το επιθυμητό βάθος. Το σύστημα των πλαστικών δακτυλίων επέκτασης βοηθά επίσης σε αυτό το έργο.

Όταν αγοράζουμε ένα διαμέρισμα σε πολυώροφο κτίριο, λαμβάνουμε ταυτόχρονα όλες τις "ανέσεις" με τη μορφή φωτός, θερμότητας και νερού. Κατά τη διαδικασία οικοδόμησης του σπιτιού σας, τα ζητήματα της δημιουργίας μηχανικών επικοινωνιών πρέπει να λυθούν ανεξάρτητα. Σε αυτό το άρθρο θα ήθελα να συζητήσω το ζήτημα της ύδρευσης σε ένα ιδιωτικό σπίτι, να συγκρίνω τις μεθόδους του όπως το σκάψιμο πηγαδιού και τη γεώτρηση πηγάδι, να εντοπίσω τα μειονεκτήματα, τα πλεονεκτήματα καθενός από αυτά και να καταλήξω στο συμπέρασμα σχετικά με τη σκοπιμότητα επιλογής μιας ή της άλλης επιλογής.

Λοιπόν

Λοιπόν

Καλά - μια επιλογή προϋπολογισμού για την εξασφάλιση της ύδρευσης της προαστιακής περιοχής μακριά από την κεντρική εθνική οδό. Σε σύγκριση με το πηγάδι, έχει πολλά πλεονεκτήματα:

 • χωρίς μεταλλική γεύση και οσμή.
 • χαμηλό κόστος οικοδομικών υλικών και αντλιών για την άντληση νερού.
 • εύκολη απολύμανση και ετήσιο καθαρισμό.
 • διάρκεια ζωής (διάρκεια ζωής μέχρι 50 έτη και άνω) ·
 • καθολικότητα (δεν εξαρτάται από τις διαφορές ηλεκτρικής ενέργειας) ·
 • η κατασκευή του φρέατος δεν απαιτεί ειδική άδεια.

Τύποι πηγαδιών

Ανάλογα με την περιοχή, μπορείτε να εγκαταστήσετε ένα πηγάδι πολλών τύπων:

 • ελατήριο (το βάθος του φτάνει τα 4-10 μέτρα και εξαρτάται εντελώς από τα πλήκτρα που εκτοξεύονται από το έδαφος. Συνήθως, τέτοιες δεξαμενές γεμίζονται για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα - από 5 έως 10 ημέρες).
 • αποχέτευση (τα πιο δημοφιλή πηγάδια, το βάθος τους είναι 2-3 μ. Γεμίζονται από μερικές ώρες έως μερικές ημέρες, δεν διακρίνονται από την υψηλή φιλικότητα προς το περιβάλλον, δεδομένου ότι το νερό συλλέγεται από το πλησιέστερο υπόγειο νερό - 2-3 σχηματισμό νερού)?
 • ποταμός (το βάθος του μπορεί να φτάσει τα 30 μ., ωστόσο, η γέμισή του δεν είναι μεγαλύτερη από 1,5 μ. Σε αντίθεση με άλλα είδη, το νερό στα φρέατα του ποταμού δεν μειώνεται, ανεξάρτητα από το πόσο συχνά το χρησιμοποιείτε).
 • αρτεσιανό (το νερό εξάγεται σε ασβεστολιθικούς σχηματισμούς σε επίπεδο 20 έως 200 μ. Ένα τέτοιο πηγάδι δεν είναι δημοφιλές επειδή απαιτεί πολλά χρήματα).

Με τον τύπο των δομικών υλικών, τα πηγάδια χωρίζονται σε:

 • ξύλινο (χαμηλού κόστους, αλλά βραχύβιο - σε κατάσταση λειτουργίας μπορεί να διαρκέσει μόνο 15 χρόνια, ο δε λάκκος δεν σκληραίνει, επομένως μπορεί να καταρρεύσει ανά πάσα στιγμή, ενώ το μολυσμένο νερό μπορεί να διέλθει από το έδαφος).
 • τούβλο (για την κατασκευή αυτού του τύπου πηγάδι απαιτεί μια συγκεκριμένη θεμελίωση και την ενίσχυση των τοίχων, καθώς και ειδικών δεξιοτήτων τοιχοποιίας τούβλο. Διαφορετικά, δεν απαιτεί ειδικές δαπάνες και μπορεί να γίνει με τα χέρια σας)?
 • το οπλισμένο σκυρόδεμα (μπορείτε να το χύσετε μόνοι σας ή να αγοράσετε δακτύλιοι από σκυρόδεμα.) Παρά το μεγάλο οικονομικό κόστος, ένα τέτοιο πηγάδι θα διαρκέσει πολύ καιρό.

Υπολογισμός όγκου

Επιλέγοντας τον τύπο του πηγαδιού και των δομικών υλικών, μην βιαστείτε να ξεκινήσετε την κατασκευή. Αρχικά, είναι απαραίτητο να εκτιμήσετε πόσο από το πηγάδι μπορεί να ικανοποιήσει όλες τις ανάγκες σας - είτε σκοπεύετε να το χρησιμοποιήσετε αποκλειστικά για οικιακή παροχή νερού, είτε για το πότισμα της προαστιακής περιοχής. Εάν λάβουμε υπόψη μόνο την ανάγκη για πόσιμο νερό, τότε κατά μέσο όρο για μια οικογένεια 4 ατόμων θα χρειαστεί περίπου 600 - 1000 λίτρα.

Για να προσδιορίσουμε την περιοχή (S), αντικαθιστούμε τα δεδομένα στον τύπο:

S = πR2, όπου π = 3,14.

Για να μην αισθανθείτε έλλειψη νερού, μετρήστε έτσι ώστε να έχετε πάντα μια προμήθεια. Για αυτό, ο όγκος του φρεατίου υπολογίζεται σε τρεις φορές το μέγεθος:

Πριν προχωρήσετε στην κατασκευή του φρέατος, πρέπει να αξιολογήσετε το χώρο και να επιλέξετε ένα μέρος - μέσα σε 50 μέτρα από αυτό δεν πρέπει να υπάρχουν ακαθαρσίες και ακαθαρσίες, έτσι ώστε το μολυσμένο νερό να μην διαρρέει στο πηγάδι. Δεν συνιστάται να σκάβετε μια τρύπα κοντά στο υπόγειο του σπιτιού. Η απόσταση μεταξύ τους θα πρέπει να είναι μικρότερη από 5 μέτρα. Διαφορετικά, το νερό θα ξεπλένει το χώμα, θα χαλαρώσει το θεμέλιο του σπιτιού και θα εμφανιστούν ρωγμές στους τοίχους.

Το βάθος του φρέατος εξαρτάται από τα υπόγεια ύδατα. Για να καθορίσετε την απόστασή του, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες ενός ειδικού ή να προχωρήσετε σε ένα πηγάδι. Μπορείτε επίσης να μάθετε το βάθος ενός παρόμοιου φρέατος από τους γείτονες.

Ανεξάρτητα από το πόσο βαθιά ήταν το λάκκο, να έχετε κατά νου ότι η πληρότητα του εξαρτάται εξ ολοκλήρου από το στρώμα νερού. Εάν δεν υπάρχει αρκετό νερό στο πηγάδι, υπάρχουν αρκετές επιλογές για να το διορθώσετε:

 • να εμβαθύνετε το λάκκο στο επόμενο κρεβάτι νερού.
 • Κάνετε μια κοιλότητα (τάφρο) λίγο πιο βαθιά από ένα κρεβάτι νερού.
 • να εγκαταστήσετε μια "σκηνή" - τα τοιχώματα του φρέατος επεκτείνονται σε κάθε πλευρά, λόγω της οποίας η πρόσληψη νερού αυξάνεται με ελάχιστη ροή (ρύζι)?
 • μετακινήστε το πηγάδι σε άλλο μέρος.
 • καθαρίστε και απολυμάνετε το λάκκο.

Παρεμπιπτόντως, ο τελευταίος - καθαρισμός και απολύμανση - θα πρέπει να διεξάγεται τουλάχιστον 1 - 2 φορές το χρόνο. Η διαδικασία είναι η εξής:

 • όλο το νερό αντλείται από το πηγάδι.
 • όλα τα σκουπίδια, οι βρωμιές, οι λάσπες από τον πυθμένα και οι τοίχοι του λάκκου αφαιρούνται.
 • οι τοίχοι υφίστανται επεξεργασία με διάλυμα χλωρίου.
 • Το νερό χύνεται πίσω στο οποίο εγχύεται διάλυμα χλωρίου σε αναλογία 150 mg χλωρίου ανά 1 λίτρο νερού. Το πηγάδι καλύπτεται με ένα καπάκι και αφήνεται για 2 ώρες.
 • πάλι εξαντλήθηκε όλο το νερό και ρίξτε καθαρό. Επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι να εξαφανιστεί η μυρωδιά του χλωρίου.

Μεγέθη δακτυλίων για πηγάδια σύμφωνα με το GOST

Οι πιο "τρέξιμο" δακτύλιοι για πηγάδια νερού

Η κατασκευή κοιτασμάτων ορυχείων συνεπάγεται την απομόνωση των υπόγειων υδάτων από την εισχώρηση του εδάφους και των μολυσμένων επιφανειακών υδάτων, με το κόψιμο των τοίχων τους με υλικά υψηλής ποιότητας, περιβαλλοντικά ασφαλή, που δεν επηρεάζουν τη γεύση, το χρώμα και τη μυρωδιά του παραγόμενου υγρού. Η παραγωγή δακτυλίων για φρεάτια μας επιτρέπει να λύσουμε αυτό το πρόβλημα με τον καλύτερο τρόπο.

Γιατί να επιλέξετε δαχτυλίδια από σκυρόδεμα

Προηγουμένως, τα καλά ορυχεία χτίστηκαν με τα χέρια τους, κυρίως από κορμούς περίπου 25 εκ., Τεμαχισμένες σε κούτσουρο. Ελλείψει άλλων κατάλληλων υλικών, αυτός ήταν ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί καθαρό νερό.
Αλλά το ξύλο είναι υλικό οργανικής προέλευσης, το οποίο δεν μπορεί να αντέξει για μεγάλο χρονικό διάστημα τις επιπτώσεις του νερού, του ηλιακού φωτός και άλλων φυσικών παραγόντων. Με την πάροδο του χρόνου, αρχίζει να σαπίζει, γίνεται ένα εξαιρετικό έδαφος αναπαραγωγής για διάφορα βακτήρια, δίνει στο νερό μια ξένη γεύση και μυρωδιά.
Επισκευή ενός τέτοιου πηγαδιού είναι δύσκολο, πρέπει να σκάψετε ένα καινούργιο. Αυτό μπορεί να αποφευχθεί χρησιμοποιώντας σύγχρονα υλικά για την κατασκευή του, για παράδειγμα, οπλισμένο σκυρόδεμα.

Τα πλεονεκτήματα των δακτυλίων οπλισμένου σκυροδέματος

Η παραγωγή φρεατίων πραγματοποιείται από οπλισμένο σκυρόδεμα υψηλής ποιότητας. Τα προϊόντα αυτά είναι μεταλλικά κιβώτια από ενισχυτικό μέταλλο πάχους 1 έως 10 mm.
Έχουν κερδίσει μεγάλη δημοτικότητα κατά την κατασκευή των πηγαδιών λόγω των ακόλουθων χαρακτηριστικών τους:

 • Ανθεκτικό στο νερό.
 • Ανθεκτικότητα - το οπλισμένο σκυρόδεμα πρακτικά δεν υπόκειται σε καταστροφή υπό την επίδραση του νερού.
 • Αντοχή στα πλευρικά συμπιεστικά φορτία λόγω της ανύψωσης του εδάφους.
 • Μια ποικιλία μεγεθών δακτυλίων φρεατίων, που σας επιτρέπει να επιλέξετε κατάλληλο για μια συγκεκριμένη δομή.
 • Ευκολία και ταχύτητα εγκατάστασης.
 • Πολυλειτουργικότητα - τα προϊόντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν όχι μόνο για τη συσκευή φρεατίων για νερό οποιουδήποτε βάθους, αλλά και για πολλές άλλες μηχανικές κατασκευές.
 • Ευκολία επισκευής και συντήρησης.

Οι ομαλοί και ομαλοί τοίχοι καθαρίζονται εύκολα.

 • Εύλογη τιμή.

Τομείς εφαρμογής

Οι δακτύλιοι από οπλισμένο σκυρόδεμα χρησιμοποιούνται όχι μόνο για την κατασκευή φρεατίων νερού. Χρησιμοποιούνται σε άλλες περιοχές όπου η οδηγία απαιτεί την εγκατάσταση αδιάβροχων και ανθεκτικών κατασκευών.
Αυτά περιλαμβάνουν:

 • Φρεάτια αποχέτευσης.
 • Βόθροι, σηπτικές δεξαμενές, άλλες εγκαταστάσεις επεξεργασίας.
 • Φρεάτια παρατήρησης.
 • Αποστράγγιση αποχέτευσης κ.λπ.

Για αναφορά. Ανάλογα με τον προορισμό, οι δακτύλιοι φέρουν την κατάλληλη ετικέτα. Για παράδειγμα, το KLK προορίζεται για τη συσκευή των θαλάμων του συστήματος αποστράγγισης ομβρίων υδάτων και οι KS είναι απλώς οι πιο δημοφιλείς δακτύλιοι τοίχων, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία θαλάμων εργασίας φρεατίων.

Όλα τα μεγέθη

Οι διαστάσεις των δακτυλίων οπλισμένου σκυροδέματος για τα φρεάτια ρυθμίζονται από το GOST 8020-90 "Σκυρόδεμα και οπλισμένο σκυρόδεμα για δίκτυα αγωγών αποχέτευσης, νερού και φυσικού αερίου". Τα προϊόντα που μας ενδιαφέρουν επισημαίνονται με ένα CS, ακολουθούμενο από τους αριθμούς που δείχνουν την εσωτερική διάμετρο των δακτυλιδιών φρεατίου και το ύψος τους σε δεκατίμετρα.

Ένα παράδειγμα. Η σήμανση COP 10-9 δείχνει ότι η διάμετρος του δακτυλίου είναι ένα μέτρο και το ύψος του είναι 90 εκατοστά.

Οι περισσότεροι δακτύλιοι που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή μεμονωμένων φρεατίων - KS10, KS15 και KS20 με ύψος 90 cm. Τα μεταλλεία με διάμετρο μικρότερη από ένα μέτρο είναι δύσκολο να σκάψουν με το χέρι και να τα κάνουν περισσότερα από δύο μέτρα δεν είναι οικονομικά αποδοτικά, δεδομένου ότι το κόστος των δακτυλίων για ένα πηγάδι εξαρτάται άμεσα από τον αριθμό την παραγωγή υλικών.

Ο πίνακας δείχνει το μέγεθος των δακτυλίων φρεατίου και την αντίστοιχη μάζα και όγκο του προϊόντος.

Όπως φαίνεται από τον πίνακα, εκτός από τους καταχωρημένους δακτυλίους και άλλα μεγέθη είναι διαθέσιμα. Ονομάζονται συμπληρωματικά ή βοηθητικά και χρησιμοποιούνται για την επισκευή, την εμβάθυνση των φρεατίων και την εγκατάσταση ανυψωμένων άκρων του απαιτούμενου ύψους.
Μπορεί να έχει ύψος από 10 έως 70 cm και διάμετρο τουλάχιστον 70 cm.

Βασικοί και πρόσθετοι δακτύλιοι

Μεγάλη σημασία έχει και το πάχος των τοίχων. Όσο μεγαλύτερος είναι, τόσο ισχυρότερο είναι το προϊόν και τόσο υψηλότερο είναι το κόστος των δακτυλίων.
Το πάχος επιλέγεται λαμβάνοντας υπόψη τον τύπο του εδάφους, την ικανότητά του να παγώσει τον παγετό, έτσι ώστε κατά την λειτουργία τα τοιχώματα του ορυχείου να μην καταρρέουν λόγω του συμπιεστικού φορτίου ή να κινούνται μεταξύ τους, διασπώντας την στεγανότητα της στήλης.

Σπιτικά δαχτυλίδια

Για να μειωθεί το κόστος του πηγάδι, πολλοί άνθρωποι προτιμούν να κάνουν καλά δαχτυλίδια από μόνα τους. Αυτό είναι πραγματικά επωφελές, ειδικά εάν ασχολείστε με την παραγωγή τους απευθείας στο χώρο (μείον τα έξοδα μεταφοράς) και διαθέτετε μέταλλο για να δημιουργήσετε ένα ενισχυτικό κλουβί.
Σε αυτή την περίπτωση, η διάμετρος των δακτυλίων για το φρεάτιο μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε, για τον οποίο γίνεται ένα αφαιρούμενο σχήμα των επιθυμητών διαστάσεων. Τοποθετείται σε επίπεδη επιφάνεια, γεμάτο με οπλισμό και γεμάτο από σκυρόδεμα.

Δώστε προσοχή. Δόνηση εφαρμόζεται στην παραγωγή σκυροδέματος. Σε παραδοσιακές συνθήκες είναι αδύνατο, επομένως κατά τη διαδικασία χύνοντας είναι απαραίτητο να καλυφθεί η λύση.

Η μορφή αφαιρείται αφού το σκυρόδεμα αποκτήσει καλή αντοχή. Πριν από την εγκατάσταση του δακτυλίου στο ορυχείο θα πρέπει να πάρει τουλάχιστον 3-4 εβδομάδες.

Συμπέρασμα

Όταν επιλέγετε δαχτυλίδια για το μέλλον του πηγάδι, προσέξτε όχι μόνο το μέγεθός τους, αλλά και το πάχος των τοίχων και μάρκας σκυροδέματος. Η δουλειά σας θα διευκολυνθεί σε μεγάλο βαθμό από την ύπαρξη αρμών ασφάλισης ή γλωττίδας και αύλακας στην άκρη του δακτυλίου.
Θα σας επιτρέψουν να συνδέσετε με ακρίβεια όλα τα στοιχεία της στήλης και να εξαλείψετε την ανάγκη στεγανοποίησης των ραφών μεταξύ τους. Αφού παρακολουθήσετε το βίντεο σε αυτό το άρθρο, θα είναι πιο εύκολο για σας να καταλάβετε την ποικιλία των προϊόντων που περιγράφονται, την επισήμανση και τα μεγέθη τους.

Βάρος και όγκος δακτυλίων σκυροδέματος

Κατά τον σχεδιασμό της κατασκευής είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη όλες οι λεπτομέρειες. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα οικοδομικά υλικά. Η εγκατάσταση στοιχείων της δομής απαιτεί εργασία και συχνά ειδικό εξοπλισμό. Χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο όγκος και το βάρος των οικοδομικών υλικών, είναι αδύνατο να τοποθετηθούν σωστά, να μεταφερθούν και να εγκατασταθούν δομές από αυτά. Είναι επίσης απαραίτητο να γνωρίζετε το βάρος και τον όγκο για να κάνετε υπολογισμούς κατασκευής κατά το σχεδιασμό.

Το βάρος ενός δακτυλίου από σκυρόδεμα υπολογίζεται συνήθως με τον τύπο: V = π x R 2 x H

Στον τύπο αυτό, V είναι ο εσωτερικός όγκος του δακτυλίου, π είναι σταθερή τιμή ίση με 3.14, R2 είναι η εσωτερική ακτίνα του προϊόντος, Η είναι το ύψος του προϊόντος.

Ο τύπος αυτός έχει σχεδιαστεί για τον υπολογισμό του εσωτερικού χώρου του δακτυλίου. Δεν λαμβάνει υπόψη το πάχος των τοίχων. Χρησιμοποιείται για υπολογισμούς στην κατασκευή αποχετεύσεων και αθροιστικών φρεατίων. Χωρίς προγραμματισμό κατά τη διάρκεια της κατασκευής, το σχεδιασμένο σύστημα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το φορτίο, πράγμα που συνεπάγεται ανεπιθύμητες συνέπειες.

Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενοι δακτύλιοι στην κατασκευή έχουν τις ακόλουθες παραμέτρους:

 • COP 20,9 (200 cm) - όγκος 2,83 m³.
 • COP 15,9 (150 cm) - όγκος 1,59 m³.
 • COP 10,9 (100 cm) - όγκος 0,71 m³.

Εκτός από τον όγκο των δομικών στοιχείων, είναι επίσης σημαντικό να ληφθεί υπόψη το βάρος. Το τυπικό βάρος ενός δακτυλίου από σκυρόδεμα για ένα πηγάδι είναι διαφορετικό για κάθε μάρκα. Αυτός ο πίνακας παρουσιάζει τα κύρια χαρακτηριστικά για ορισμένα από αυτά.

Οι κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα θεωρούνται μονολιθικές ακριβώς λόγω του μεγάλου βάρους τους. Η εγκατάσταση υψηλής ποιότητας συγκρατεί τα επιμέρους στοιχεία και τα καθιστά πολύ ανθεκτικά στις εξωτερικές επιρροές. Εφαρμόζοντας προϊόντα από σκυρόδεμα κατά την κατασκευή, θα αυξήσετε ασφαλώς τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του αντικειμένου.

Για παράδειγμα, στην κατασκευή δικτύων αποχέτευσης, χρησιμοποιούνται δακτυλίους από σκυρόδεμα μεγάλου βάρους, μήκους 1 μέτρου ή περισσότερο. Για τα δίκτυα ύδρευσης χρησιμοποιείτε δακτυλίους που ζυγίζουν περίπου 640 κιλά. Με παρόμοιο βάρος, η μεταφορά και η εγκατάσταση εγκαταστάσεων απαιτούν τη χρήση ειδικού εξοπλισμού. Το βάρος του δακτυλίου από σκυρόδεμα δεν μπορεί να γίνει λιγότερο, διαφορετικά ο δακτύλιος θα περιέχει κοιλότητες. Εάν διαπιστώσετε αναντιστοιχία βάρους στα παραπάνω εμπορικά σήματα, τότε είναι πιθανό ένα κατασκευαστικό ελάττωμα. Είναι δυνατή η απόκτηση οικοδομικού υλικού χωρίς φόβο μόνο από αξιόπιστους κατασκευαστές και προμηθευτές.

Τύποι και μεγέθη δακτυλίων για φρεάτια

Οι τεχνικές ή υδραυλικές δομές κάτω από την επιφάνεια της γης, που βρίσκονται οριζόντια, κάθετα ή υπό γωνία, καλούνται πηγάδια. Κατασκευάζονται για διάφορους σκοπούς - αποστράγγιση, προστασία νερού, επικοινωνία και άλλα. Για την αύξηση της διάρκειας ζωής, καθώς και για την εξασφάλιση των λειτουργιών που τους έχουν ανατεθεί, τα τοιχώματα αυτών των κατασκευών προστατεύονται από εξωτερικές επιδράσεις. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται δακτύλιοι για το πηγάδι, οι οποίοι κατασκευάζονται από διάφορα υλικά. Τα κυριότερα από αυτά είναι δακτύλιοι φρεατίων οπλισμένου σκυροδέματος και πλαστικού.

Τύποι πηγαδιών

Ανάλογα με την εφαρμογή, οι συσκευές αυτές είναι οι εξής:

 1. Πρόσληψη νερού. Κάθετα τοποθετημένη τρύπα στο έδαφος, φθάνοντας στον υδροφόρο ορίζοντα, σχεδιασμένη για την εξόρυξη υπογείων και υπογείων υδάτων στην επιφάνεια για τεχνικές και οικιακές ανάγκες. Η διάμετρος μπορεί να κυμαίνεται από 0,7 έως 2,0 μέτρα, οι τοίχοι είναι επενδεδυμένοι με σκυρόδεμα ή πλαστική επίστρωση με τη μορφή δακτυλίου σε φρεάτιο ή σωλήνες.
 2. Υδραυλικά. Πεδίο εφαρμογής - για βιομηχανικά συστήματα ύδρευσης για την εγκατάσταση εξοπλισμού διανομής, ελέγχου ή εξοπλισμού. Η διάμετρος αυτών των δομών μπορεί να είναι 2,0 μέτρα ή περισσότερο για ευκολία συντήρησης. Αυτά τα φρεάτια δακτυλίου παράγονται από οπλισμένο σκυρόδεμα
 3. Αποχέτευση Τα πηγάδια αυτού του τύπου μπορούν να έχουν διάφορους σκοπούς, όπως επιθεώρηση, προσλήψεις ύδατος, απορροφητές. Χρησιμοποιείται για τη συντήρηση και επισκευή των συστημάτων αποστράγγισης, το μέγεθος εξαρτάται από την χωρητικότητα του δικτύου.
 4. Αποχέτευση. Σχεδιασμένο για συντήρηση συστημάτων αποχέτευσης - αποφράξεις εκκαθάρισης, εκτέλεση προληπτικών και επισκευαστικών ενεργειών.
 5. Τηλέφωνο. Σκοπός τους είναι η τοποθέτηση και η συντήρηση του εξοπλισμού επικοινωνιών. Οι δακτύλιοι των φρεατίων χρησιμοποιούνται εδώ σε μεγέθη από 0,7 έως 1,5 μέτρα.
 6. Wells συστήματα αγωγών φυσικού αερίου. Για την τοποθέτηση και τη συντήρηση του εξοπλισμού διανομής φυσικού αερίου, καθώς και των συστημάτων κορμού. Η εγκατάσταση υπόκειται στις απαιτήσεις του GOST.
 7. Κακή βόλτα. Ιδιωτική αποχέτευση. Εφαρμόζεται αυστηρά με την τήρηση των κανόνων υγιεινής.
 8. Καλά αποχετεύσεις καταιγίδων. Αποτελείται από είσοδο νερού καταιγίδας με σύστημα αποστράγγισης σχεδιασμένο να συλλέγει βροχή και νερό τήξης.

Τύποι δαχτυλιδιών

Η ποικιλία των προϊόντων αυτού του τύπου οφείλεται στις ιδιαιτερότητες της εφαρμογής τους.

 • δαχτυλίδια για έναν τοίχο φρεατίου, προορίζονται για παροχές νερού, αγωγούς αποχέτευσης. Παράγονται σε διάφορα μεγέθη, συνήθως χρησιμοποιούνται για το στόμα των φρεατίων.

Εικ.1. Τσιμεντένιο τείχος δαχτυλίδι

 • τα προϊόντα από σκυρόδεμα χρησιμοποιούνται σε συστήματα με αυξημένο φορτίο στους τοίχους των καναλιών, για παράδειγμα - για βαθιά ταφή. Η διάμετρος των δακτυλίων φτάνει τα 2 ή περισσότερα μέτρα. Πεδίο εφαρμογής - το δίκτυο αποχέτευσης, το δίκτυο ύδρευσης, τα δίκτυα αποστράγγισης.
 • πρόσθετες (μη τυποποιημένες) - γίνονται με ειδική παραγγελία, δεδομένου ότι έχουν μεμονωμένα μεγέθη που διαφέρουν από τα τυποποιημένα.
 • zamkovyh - που εκτελούνται με ένα τέταρτο στο τέλος ή μια χτένα-χτένα σύνδεση για να αυξήσει τη στεγανότητα των αρθρώσεων

Εικ.2. Ring Ring

 • τα μονολιθικά προϊόντα με πυθμένα, όταν χρησιμοποιούνται για πηγάδια, είναι απαραίτητο να εκτελούνται οπές αποστράγγισης για τη διέλευση των υδάτων, αλλά τα φίλτρα εδώ λειτουργούν πολύ πιο αποτελεσματικά και ο χρόνος μεταξύ των καθαρισμών αυξάνεται σημαντικά.

Εικ.3. Καλά προϊόν με κάτω

Εκτός από τους δακτυλίους, υπάρχουν επιπλέον στοιχεία για αυτά, όπως καλύμματα με καταπακτές, πλάκες πυθμένα και ούτω καθεξής.

Εικ.4. Πλαστικά προϊόντα πηγής και τελειωμένα πηγάδια χωρίς ραφή

Επί του παρόντος, παράγονται πλαστικοί δακτύλιοι για το πηγάδι, κερδίζοντας όλο και μεγαλύτερη δημοτικότητα λόγω της μεγαλύτερης αντοχής τους καθώς και της ευκολίας εγκατάστασης. Επιπλέον, τα προϊόντα αυτά παρέχουν πολύ πιο αξιόπιστες κατασκευές στεγανοποίησης, καθώς υπάρχει τεχνολογική ικανότητα να εκτελούνται ακριβείς διαστάσεις στην κατασκευή τους.

Μέγεθος δακτυλίων

Οι διαστάσεις του δακτυλίου σκυροδέματος επιλέγονται κατά το σχεδιασμό της δομής, εξαρτώνται από το σκοπό, τις συνθήκες λειτουργίας. Η κύρια κατάσταση - όλα αυτά, καθώς και σε αυτά τα πρόσθετα στοιχεία πρέπει να έχουν μια διάμετρο.

Για τη διευκόλυνση της επιλογής των προϊόντων εισήχθησαν τυπικές απαιτήσεις για τη σήμανση, η οποία περιέχει στοιχεία σχετικά με τη διάμετρο που έχει ο δακτύλιος, καθώς και τις διαστάσεις του σε ύψος. Πώς να επισημάνετε σωστά καλά προϊόντα, περιγράφονται GOST 8020-90.

Οι αλφαβητικοί χαρακτήρες εισάγονται στη σήμανση, για παράδειγμα, ο COP είναι δακτύλιος τοίχου, ο δεύτερος (ψηφιακός) προσδιορισμός ορίζει την εσωτερική διάμετρο του προϊόντος, ο τρίτος χαρακτηρισμός είναι το ύψος του προϊόντος σε δεκατόμετρα. Τα στοιχεία σχετικά με το μέγεθος και το βάρος τους παρατίθενται στον πίνακα 1.

Εικ.5. Πίνακας μεγέθους και βάρους δακτυλίων τοίχου σκυροδέματος

Ο πίνακας δεν παρέχει πλήρη εικόνα της γκάμας αυτών των προϊόντων που παράγονται από τη βιομηχανία.

Διαδικασία κατασκευής

Τα προϊόντα αυτά κατασκευάζονται σε δονητές από σκυρόδεμα υψηλής ακαμψίας. Το σκυρόδεμα χύνεται μέσα σε ένα δακτυλιοειδές καλούπι που έχει καθορισμένη τυπική διάμετρο. Λόγω της επίδρασης δονήσεων, αποκτά υψηλή ρευστότητα, γεμίζοντας γερά το διάκενο μεταξύ των τοίχων της φόρμας.

Στην κατασκευή ενισχυμένων δομών, τοποθετείται στο εσωτερικό της φόρμας ένα προκατασκευασμένο σκελετό από ενισχυτικό χάλυβα πάχους 1 έως 10 mm. Η παρουσία του πλαισίου δεν επηρεάζει τις διεισδυτικές ιδιότητες του μίγματος σκυροδέματος, συμπιέζεται χωρίς σπηλιές και κοιλότητες.

Οι πλαστικοί δακτύλιοι και σωλήνες κατασκευάζονται με εξοπλισμό εξώθησης υψηλής ακρίβειας. Το πολυμερές μίγμα φορτώνεται στη χοάνη, στη συνέχεια τήκεται και τροφοδοτείται υπό πίεση σε ειδική μορφή, ως αποτέλεσμα, πιέζεται το επιθυμητό προϊόν.

Συμπέρασμα

Οι μοναδικές ιδιότητες του σκυροδέματος από την ικανότητα μεταφοράς φορτίων, καθώς και η στεγανότητα των "δαχτυλιδιών" στο φρεάτιο "προκάλεσε τη δημοτικότητά του για εφαρμογή στην κατασκευή τέτοιων δομών για διάφορους σκοπούς.

Ωστόσο, τα τελευταία 30 χρόνια, οι δακτύλιοι των πλαστικών φρεατίων έχουν γίνει όλο και συχνότερα. Είναι πολύ πιο τεχνολογικά κατά τη μεταφορά και την εγκατάσταση, και σας επιτρέπουν επίσης να δημιουργείτε αντικείμενα με υψηλή απόδοση. Μπορεί να υποστηριχθεί ότι η ανθεκτικότητά τους είναι μεγαλύτερη από εκείνη του σκυροδέματος. Η μοναδική ποικιλία και η αξιοπιστία των δαχτυλιδιών στην καλαθιού από πλαστικό, τους έκανε δημοφιλείς για την κατασκευή εξοχικών και εξοχικών κατοικιών.

Μεγέθη από δακτυλίους από οπλισμένο σκυρόδεμα (w / b). Πίνακες σύμφωνα με την GOST. Τεχνικές προδιαγραφές

Περιεχόμενα:

Η αποχέτευση και η κατασκευή κτιρίων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για ιδιωτικά και πολυώροφα κτίρια. Υπάρχουν ορισμένες απαιτήσεις για τέτοιες κατασκευές, οπότε πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με τα υγειονομικά και υγειονομικά πρότυπα. Επιπλέον, η οργάνωση ενός συστήματος καθαρισμού για ένα εξοχικό σπίτι, οποιοσδήποτε προσδοκά ότι το κτίριο θα εξυπηρετήσει πάνω από δώδεκα χρόνια, εξυπηρετώντας πιστά.

Επομένως, η καλύτερη λύση κατά την εκτέλεση αυτής της εργασίας είναι η τοποθέτηση δακτυλίου από σκυρόδεμα. Το προϊόν αυτό είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό και ανθεκτικό υλικό που μπορεί να κρατήσει σχεδόν πάντα, υπό την προϋπόθεση ότι ο δακτύλιος έχει επιλεγεί σωστά, η εγκατάσταση πραγματοποιείται σύμφωνα με όλες τις απαιτήσεις. Ως εκ τούτου, είναι λογικό να εξετάσει τα χαρακτηριστικά των δακτυλίων από σκυρόδεμα, να κατανοήσει το εύρος μεγέθους και τις μεθόδους εγκατάστασης.

Ποια είναι τα δαχτυλίδια. Τύποι και σκοπός

Οι δακτύλιοι είναι κατασκευασμένοι από οπλισμένο σκυρόδεμα στρογγυλού σχήματος, που χρησιμοποιούνται για την οργάνωση μηχανικών επικοινωνιών που είναι θαμμένες κάτω από το επίπεδο του εδάφους. Ανάλογα με την κατασκευή, χρησιμοποιούνται οι παρακάτω τύποι δακτυλίων:

Αποχέτευση και πρόσληψη νερού.

Προϊόντα για την κατασκευή υπόγειων καλωδιακών δικτύων.

Πρόσληψη αερίου και νερού.

Επιπλέον, στην αγορά υπάρχουν τέτοιες ποικιλίες:

Δαχτυλίδια με επίπεδο και άκρο ασφάλισης.

Ανεξάρτητα από τον τύπο και τον σκοπό, τα προϊόντα κατασκευάζονται από βαρύ σκυρόδεμα, βαθμού 200-500, γίνεται ενίσχυση.

Τεχνολογία παραγωγής

Δημιουργήστε δακτυλίους για πηγάδια από άκαμπτο σκυρόδεμα, το οποίο χύνεται στον ξυλότυπο. Είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί ότι προ-κάνει την ενίσχυση του χαλύβδινου σύρματος με διάμετρο 8-12 mm. Στα αντίθετα άκρα της δομής, εγκαθίστανται δύο κατακόρυφες ράβδοι, οι οποίες χρησιμεύουν ως ωτία για την ανύψωση του δακτυλίου.

Η φόρμα συμπιέζεται με δόνηση για την εξάλειψη του σχηματισμού κενών. Ο ξυλότυπος αφαιρείται μία ημέρα μετά την έκχυση σκυροδέματος. Μετά από αυτό, τα τελικά προϊόντα αποθηκεύονται σε ανοικτές περιοχές. Η δύναμη απελευθέρωσης του δακτυλίου (50% του στόχου) αποκτάται σε περίπου 7 ημέρες. Η ολική δύναμη του σκυροδέματος επιτυγχάνεται μετά από 28 ημέρες.

Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των δακτυλίων οπλισμένου σκυροδέματος

Δεν είναι μυστικό ότι οποιοδήποτε δομικό υλικό έχει τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες του. Αυτό το χαρακτηριστικό ισχύει για τελικά προϊόντα. Τα σκυρόδεμα δαχτυλίδια φαίνονται ιδανικά, αλλά ακόμη και δεν έχουν κάποια μειονεκτήματα.

Τα αναμφισβήτητα πλεονεκτήματα των δακτυλίων RC περιλαμβάνουν τα εξής:

Υψηλή ποιότητα σε προσιτή τιμή.

Ευρύ φάσμα μεγεθών.

Η δυνατότητα να εξοπλιστεί γρήγορα το σύστημα υδραυλικών εγκαταστάσεων και υγιεινής.

Υψηλή στεγανότητα: η στενή εφαρμογή των ραφών εμποδίζει την εισχώρηση υπογείων υδάτων στη δομή.

Μεγάλη διάρκεια ζωής: το οπλισμένο σκυρόδεμα είναι ουδέτερο σε οποιοδήποτε περιβάλλον, επομένως μπορεί να εξυπηρετεί τουλάχιστον 100 χρόνια.

Δομική ακαμψία: Φρεάτια από δακτυλίους από σκυρόδεμα μπορούν να τοποθετηθούν ακόμα και σε ασταθή έδαφος.

Τα προφανή μειονεκτήματα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα σημεία:

Διαστάσεις και βάρος: είναι αδύνατο να εγκαταστήσετε ένα δακτύλιο από σκυρόδεμα χωρίς τη χρήση εξοπλισμού κατασκευής, που κάπως "βαρύνει" το κόστος εγκατάστασης.

Έλλειψη κινητικότητας: είναι πολύ δύσκολο να κινηθεί ένα τέτοιο πηγάδι.

Μπορεί να σημειωθεί ότι υπάρχουν περισσότερα θετικά χαρακτηριστικά, γεγονός που εξηγεί τη σταθερά αυξανόμενη δημοτικότητα των δακτυλίων από σκυρόδεμα.

Σήμανση σύμφωνα με την GOST. Πώς να διαβάσετε το μύθο

Κάθε δακτύλιος από σκυρόδεμα έχει μια ετικέτα που καθορίζει το πεδίο εφαρμογής του προϊόντος. Ο θρύλος ανταποκρίνεται στα πρότυπα της GOST, μοιάζει με αυτό:

CLA - προϊόντα που προορίζονται για τη διευθέτηση αποχετεύσεων και αστικών υπονόμων.

KVG - δακτύλιοι που χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση του αγωγού και των πηγαδιών νερού.

KO - δακτύλιο στήριξης που αποτελεί τη βάση του φρεατίου.

KS - μοντέλα τοίχου εγκατεστημένα σε περιορισμένους χώρους.

KFK - συστήματα αποστράγγισης και δίκτυα συλλογής.

Επιπλέον, η σήμανση των δακτυλίων περιέχει αριθμητικές ενδείξεις.

Παράδειγμα αποκρυπτογράφησης:

KS-7-9. Αυτό σημαίνει δακτύλιο τοίχου με πάχος τοίχου 70 και ύψος 900 mm.

Τυπικά μεγέθη δακτυλίων οπλισμένου σκυροδέματος

Οι δακτύλιοι σκυροδέματος αντιπροσωπεύονται από ένα πολύ διαφορετικό εύρος μεγεθών. Τα τυποποιημένα μεγέθη προϊόντων μοιάζουν με αυτά:

Ύψος: 10-100 εκ.

Πάχος τοιχώματος: 70-120 mm.

Εσωτερική διάμετρος: 70-200 cm.

Ειδικό βάρος: 46-2 300 kg.

Χάρη σε αυτά τα τυποποιημένα μεγέθη, είναι εύκολο να επιλέξετε δαχτυλίδια για την τοποθέτηση ενός μεμονωμένου συστήματος παροχής νερού.

Τι άλλο χρειάζεται; Πρόσθετα στοιχεία

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εγκατάσταση ορισμένων δακτυλίων δεν θα λύσει το πρόβλημα ενός ποιοτικού συστήματος ύδρευσης. Προκειμένου το φρεάτιο να πληροί τις απαιτήσεις, θα απαιτηθεί η εγκατάσταση πρόσθετων στοιχείων. Αυτό δεν αποτελεί προϋπόθεση, αλλά η συμμόρφωση με αυτόν τον κανόνα θα βοηθήσει στην πρόληψη της μόλυνσης του συστήματος με τα λύματα, θα αυξήσει τη διάρκεια ζωής και θα δώσει στη δομή μια πλήρη εμφάνιση.

Για να γίνει αυτό, εφαρμόστε:

Κάτω πλάκες - παρέχουν μια αξιόπιστη βάση.

Πλάκες δαπέδων - χάρη σε μια στενή οπή στην κορυφή μιας τέτοιας πλάκας, εγκαθίσταται ένας δακτύλιος μικρής διαμέτρου, ο οποίος κλείνει με ένα συμβατικό κάλυμμα φρεατίου.

Πρόσθετοι δακτύλιοι - προϊόντα τυπικής διαμέτρου, αλλά μικρότερου πάχους. Αυτά τα στοιχεία συμβάλλουν στην αύξηση του ύψους του φρέατος στο επιθυμητό επίπεδο.

Η χρήση τέτοιων προϊόντων παρέχει τη μέγιστη στεγανότητα στο φρεάτιο, αποτρέπει την κατάψυξη των σωλήνων το χειμώνα.

Καλύπτει για πηγάδια

1PP 15
1PP 20
1PP 25
1ΡΡ 25-2
1PP 8
1ΡΡ15-1
1ΡΡ15-2
1ΡΡ20-1
1ΡΡ20-2
2PP 15
2PP 20
2ΡΡ 20-2
2PP 25
2ΡΡ 25-2
2PP 8
2ΡΡ15-1
2ΡΡ15-2
2ΡΡ20-1
3PP 15
3ΡΡ 15-1
3PP 15-2
3PP 20
4PP 20-2
KTsP1.20N
KTsP1.25N
KCP2.25
PVG-15
PVG-20
PVG-25
PC-15-10
PC-20-10
ΡΚ-25-15
PP 10
PP 13
ΡΡ10-1
ΡΡ10-2
ΡΡ13-1
ΡΡ13-2

Κάτω πλάκες

Ρουλεμάν

Δαχτυλίδια με καπάκια

Pc 10
Pc 15

Διαδικασία συναρμολόγησης

Προκειμένου το φρεάτιο να ανταποκρίνεται στις καθιερωμένες απαιτήσεις, η εγκατάσταση της δομής πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με όλους τους κανόνες Εδώ είναι απαραίτητο να γίνει μια γνωστή διαδικασία ενεργειών:

Επιλογή τοποθεσίας

Τα πηγάδια και τα αποχετευτικά συστήματα δεν εγκατασταθούν κοντά στο κτίριο κατοικιών. Η μέση απόσταση από το σπίτι είναι περίπου 5 μέτρα. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν υπόγεια ύδατα στον επιλεγμένο χώρο, διαφορετικά θα πρέπει να επιβαρυνθείτε με πρόσθετα έξοδα για τη σφράγιση. Επιπλέον, ο ειδικός εξοπλισμός πρέπει να οδηγεί ελεύθερα μέχρι το σημείο εγκατάστασης.

Ίδρυμα λάκκο

Για να σκάψετε ένα λάκκο, είναι προτιμότερο να μισθώσετε μια τεχνική: το βάθος του λάκκου θα πρέπει να είναι ίσο με το ύψος των δύο δακτυλίων. Η εξόρυξη ενός τέτοιου λαδιού με το χέρι θα είναι πολύ προβληματική. Στο κάτω μέρος του λάκκου τοποθετήστε ένα μαξιλάρι αποστράγγισης από στρώματα άμμου και χαλικιών, με πάχος τουλάχιστον 50 cm.

Δαχτυλίδια

Για την κατώτερη βαθμίδα είναι ιδανική για ένα δακτύλιο με κώφωση κάτω, αν το προϊόν περνάει, τοποθετήστε πρώτα την πλάκα πυθμένα. Τα στοιχεία τοποθετούνται μεταξύ τους με γερανό φορτηγού, ο σύνδεσμος λερώνεται με κονίαμα. Εάν το φρεάτιο είναι τοποθετημένο σε κινητό έδαφος, ο σύνδεσμος μπορεί να ενισχυθεί με μεταλλικά κλιπ.

Μετά την τοποθέτηση των δακτυλίων, οι επικοινωνίες μεταφέρονται στο πηγάδι, πραγματοποιούνται οι απαραίτητες συνδέσεις, γεμίζεται η κοιλότητα θεμελίωσης, οι δακτύλιοι καλύπτονται με την άνω πλάκα και τοποθετούνται φρεάτια.

Ποιος κατασκευαστής προτιμά;

Σκυρόδεμα δακτυλίων για φρεάτια παράγει περίπου 250 εταιρείες που βρίσκονται σε όλη τη Ρωσία. Εξετάστε 5 αποδεδειγμένους κατασκευαστές.

LLC MasterStroy. Η εταιρεία βρίσκεται στο προαστιακό Voskresensk, ειδικεύεται στην πώληση του δροσερού και ακαθάριστου τσιμέντου, ασχολείται με την κατασκευή σωλήνων πίεσης και δακτυλίων οπλισμένου σκυροδέματος.

JSC "Εργοστάσιο βιομηχανικών κατασκευαστικών μερών". Η εταιρεία είναι γνωστή στην αγορά κατασκευών για πάνω από 45 χρόνια, είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς οπλισμένων σκυροδέματος στην περιοχή Tyumen. Η εταιρεία διαθέτει δικό της εργαστήριο κατασκευής (διαπιστευμένο), το οποίο ελέγχει την ποιότητα των προϊόντων.

LLC Vira Trading Company. Η γραμμή παραγωγής της επιχείρησης βρίσκεται στην Αγία Πετρούπολη. Η εταιρεία ασχολείται με την κατασκευή δακτυλίων οπλισμένου σκυροδέματος και σωλήνων χωρίς πίεση. Όλα τα προϊόντα υποβάλλονται σε έλεγχο ποιοτικού ελέγχου πολλαπλών σταδίων.

Monolith Stroy LLC. Η εταιρεία βρίσκεται στην περιοχή της Μόσχας, η οποία ασχολείται με την κατασκευή και πώληση προϊόντων από σκυρόδεμα από το 2007. Η κατασκευασμένη σειρά περιλαμβάνει γέφυρες και σύνθετα σωρούς, FBS, δακτυλίους τοίχου, πλάκες πυθμένα και καλύμματα φρεατίων.

LLC Gazobloki. Πρόκειται για μια εταιρεία Voronezh που ασχολείται με την παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος, πυριτικών και προσόψεων τούβλων, δακτυλίων από σκυρόδεμα και πρόσθετων στοιχείων σε αυτά.

Είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί ότι αυτά απέχουν πολύ από τους μόνο προμηθευτές της ρωσικής περιφέρειας. Οι παραπάνω εταιρείες παρακολουθούν αυστηρά την ποιότητα των προϊόντων τους, εργάζονται άμεσα με προμηθευτές πρώτων υλών, συμμορφώνονται με τα πρότυπα GOST.

Πώς να επιλέξετε σκυρόδεμα για το πηγάδι

Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ένα πηγάδι χωρίς σκυρόδεμα, αποτελούν το κύριο και αναπόσπαστο κομμάτι του. Η διάμετρος τους εξαρτάται από τον τύπο και κυμαίνεται από 70 έως 200 cm, το ύψος είναι κατά μέσο όρο 50 cm, αλλά σε περίπτωση ανάγκης μπορεί να αυξηθεί σε 180 cm. Αυτή η μάρκα αποτελείται από αλφαριθμητικές ομάδες, σε ορισμένες περιπτώσεις χωρίζονται με παύλα.

Οι δακτύλιοι σκυροδέματος που είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με όλα τα πρότυπα ποιότητας πρέπει να περάσουν τις απαραίτητες δοκιμές αντοχής σε διάφορους περιβαλλοντικούς παράγοντες: αντίσταση στο νερό, αντοχή στον παγετό και απορρόφηση νερού του υλικού. Η αντοχή σε θλίψη του σκυροδέματος ελέγχεται με υπερηχητική μέθοδο ή μηχανική δράση.

Τύποι δακτυλίων σκυροδέματος για πηγάδι

Τα κοιτάσματα χωρίζονται σε διάφορους τύπους, όπως: νερό, αποχέτευση και πηγάδια δικτύων αγωγών φυσικού αερίου.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι:

 • Συμπληρωματικές, βοηθητικές, είναι απαραίτητες, εάν οι συνήθεις δακτύλιοι δεν είναι κατάλληλοι, αφού αυτά δεν είναι τυποποιημένα μεγέθη και γίνονται σύμφωνα με την παραγγελία.
 • Οπλισμένο σκυρόδεμα - απαραίτητο για την εγκατάσταση συστημάτων επικοινωνιών, κατάλληλο για αποχετεύσεις, αποχέτευση, δίκτυο, νερό και φυσικό αέριο.
 • Τοίχος - τα πιο συχνά χάρη σε αυτά το στόμα σχηματίζεται, χρησιμοποιούνται για κάθε είδους πηγάδια.
 • Υπάρχουν επίσης οι παρακάτω τύποι δακτυλίων: με κλειδαριά, προκατασκευασμένα, με πυθμένα, με πλάκα κ.λπ.

Για να αποφύγετε τη μετακίνηση των δακτυλίων μετά την εγκατάσταση, τοποθετούνται ειδικές αυλακώσεις σε αυτές που δεν επιτρέπουν τη μετατόπιση.

Ενίσχυση

Οι ενισχυτικοί δακτύλιοι δεν αποτελούν προϋπόθεση για την κατασκευή τους, αλλά χάρη σε αυτή τη μέθοδο παραγωγής, είναι πολλές φορές πιο δυνατές και εξυπηρετούν περισσότερο χρόνο. Είναι κατασκευασμένα με vibropressing, ωστόσο, καθώς και τη συνήθη μορφή. Μετά το πάτημα, τα προϊόντα γίνονται πυκνά και ομοιόμορφα, γεγονός που τους επιτρέπει να διατηρούν το σχήμα τους και να είναι αδιάβροχα.

Κατά την τοποθέτηση ενισχυμένων δακτυλίων στερεώνονται μαζί με τη βοήθεια κονιάματος τσιμέντου, αυτό επιτρέπει να ελαχιστοποιηθεί η εισροή νερού στο έδαφος. Η παραγωγή δεν είναι ένα δύσκολο έργο, οι άνθρωποι μπορούν να το αντιμετωπίσουν χωρίς να έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση. Στον σημερινό κόσμο, πολλοί ασχολούνται με την κατασκευή τέτοιων προϊόντων και κερδίζουν καλά χρήματα από αυτό.

Το μόνο που είναι απαραίτητο για τη λήψη ενός ποιοτικού προϊόντος είναι η συμμόρφωση με τις εργοστασιακές συνθήκες. Οι σύγχρονες μέθοδοι επιτρέπουν την επίτευξη μιας τέλεια επίπεδης επιφάνειας προϊόντων, καθώς και την αξιοπιστία λειτουργίας. Όταν αγοράζετε δακτυλίους από οπλισμένο σκυρόδεμα σε μια άγνωστη εταιρεία, προσέξτε, όσο μεγαλύτερη είναι η διάμετρος, τόσο πιο ακριβό θα σας κοστίσει.

Διαστάσεις

Ανάλογα με τον τύπο πηγάδι, θα πρέπει να επιλέξετε τα απαραίτητα δαχτυλίδια μεγέθους για αυτό. Πριν αποφασίσετε να σκάψετε μια τρύπα στην αυλή σας, υπολογίστε καλά το κόστος του νερού για όλη την οικογένεια. Μόνο τότε θα πρέπει να επιλέγονται οι δακτύλιοι για την επιλεγμένη διάμετρο. Επίσης, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε την αλληλουχία στην οποία θα πέσουν οι δακτύλιοι, ο πρώτος είναι ένας δακτύλιος από οπλισμένο σκυρόδεμα με έναν πυθμένα, ο οποίος θα εξασφαλίσει την αντοχή της δομής, δεύτερον τα στοιχεία του τοίχου, και μόνο τότε το καπάκι και την καταπακτή. Κάθε λεπτομέρεια πρέπει να είναι ίση με την άλλη, διαφορετικά το πηγάδι θα περάσει νερό, γι 'αυτό θα πρέπει αυστηρά να το ακολουθήσετε κατά τη διάρκεια της παραγγελίας.

Είναι σχεδόν αδύνατο για ένα άπειρο άτομο να βρει το απαιτούμενο μέγεθος δαχτυλιδιών. Για να αποφευχθούν προβλήματα εγκατάστασης λόγω ακατάλληλης επιλογής, οι δακτύλιοι είναι εφοδιασμένοι με όλες τις απαραίτητες τιμές: ύψος, διάμετρος. Ο πίνακας που ακολουθεί θα παρακινήσει έναν άπειρο οικοδόμο να επιλέξει αυτά τα προϊόντα οπλισμένου σκυροδέματος.

Παράδειγμα προσδιορισμού: Ο δακτύλιος K-10-9 έχει διάμετρο 10 (dm) - (100cm).

Σκυρόδεμα δαχτυλίδι Voronezh

Προϋποθέσεις της δράσης: όταν παραγγέλλετε από 10 δακτυλίους από σκυρόδεμα, λαμβάνετε έκπτωση 15% για την εγκατάσταση και την παράδοση.

 • Όπως δείχνει η πρακτική, κατά μέσο όρο, ένα πηγάδι αποτελείται από 3-4 δακτυλίους.
 • Τιμή για εγκατάσταση - 2000 ₽ με ΦΠΑ.
 • Υπέρβαση - 2-3 δακτύλιοι.
 • Εγκατάσταση - 2000 ₽ με ΦΠΑ (χρόνος εγκατάστασης 1-2 ώρες).
 • Παράδοση δακτυλίων - 3000 ₽ στο Voronezh. Προάστιο - 40 ₽ για 1 χλμ.

Οι τιμές για τα προϊόντα σκυροδέματος: δαχτυλίδια, καλύμματα, πυθμένα, φράκτες

Αποκωδικοποίηση μεγέθους:

 • Πάνελ για περιφράξεις σκυροδέματος: πάχος - 120 mm, ύψος - 2000 mm, μήκος - 3000 mm.
 • Γυαλί στο πάνελ για φράχτη από σκυρόδεμα: πλάτος - 500 mm, ύψος - 600 mm.

Καταπακτές πολυμερούς άμμου

✓ Δακτύλιοι από σκυρόδεμα από UMS-22:

8-951-87-80-963 8-929-01-11-333 8-908-13-53-105

Με μεγάλους όγκους πωλήσεων οι τιμές είναι διαπραγματεύσιμες

Αγοράστε καλά δαχτυλίδια

Οι δακτύλιοι από σκυρόδεμα (σκυρόδεμα) - το σημαντικότερο και απαραίτητο στοιχείο όλων των συστημάτων επικοινωνίας. Με τη βοήθεια των φρεατίων κατασκευάζονται δίκτυα αποχέτευσης, νερού, αποχέτευσης και αγωγών φυσικού αερίου.

Εγκατάσταση δακτυλίων από προϊόντα σκυροδέματος στο Voronezh

Σκυρόδεμα δαχτυλίδια

Οι δακτύλιοι από σκυρόδεμα κατασκευάζονται από οπλισμένο σκυρόδεμα και κατά συνέπεια ανήκουν σε δομές σκυροδέματος Ο δακτύλιος αποχέτευσης ειδών από σκυρόδεμα αντιπροσωπεύει ένα σχέδιο κυλινδρικής μορφής. Μέσα σε αυτή τη δομή υπάρχει ένα μεταλλικό πλέγμα. Σήμερα, τα δαχτυλίδια είναι κατασκευασμένα σε διάφορα μεγέθη. Κατά κανόνα, οι δακτύλιοι έχουν ύψος 0,9 μ. Και διαφέρουν μόνο στη διάμετρο. Για παράδειγμα, οι δακτύλιοι KS-10 σε διάμετρο είναι 1 m, το KS-15 - 1,5 m και το KS-20 - 2 m, ενώ το ύψος όλων αυτών των δακτυλίων είναι 0,9 m. Αυτά είναι τα κύρια μεγέθη. Διατίθεται σε δακτυλίους και άλλα μεγέθη. Έτσι, το ύψος των δακτυλίων φρεατίου μπορεί να είναι 290, 590, 890 mm.

Σήμανση δακτυλίων προϊόντων σκυροδέματος

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρώτο ψηφίο στη σήμανση των δακτυλίων δείχνει τη διάμετρο, και το δεύτερο - το ύψος του προϊόντος. Η σήμανση εφαρμόζεται στην εξωτερική πλευρική επιφάνεια των δακτυλίων, των πλακών πυθμένα και των πλακών δαπέδου καθώς και στις πλάκες στήριξης.
Μαζί με τους κύριους δακτυλίους από οπλισμένο σκυρόδεμα, κατασκευάζονται πρόσθετοι δακτύλιοι φινιρίσματος, οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε καταστάσεις όπου το ύψος, το πλάτος και η κλίση του δακτυλίου εμποδίζουν τη δημιουργία του ίδιου του φρέατος.
Όλοι οι δακτύλιοι είναι κατασκευασμένοι από σκυρόδεμα M200-500 και εξαρτήματα 0,6-10 mm.

Τα πλεονεκτήματα των προϊόντων μας

Η εταιρεία UMS-22 προτείνει να αγοράσει δακτυλίους για το αποχετευτικό δίκτυο ή ένα πηγάδι της δικής του παραγωγής των τυποποιημένων μη τυποποιημένων μεγεθών για λογικές τιμές. Εγγυόμαστε στους πιθανούς αγοραστές μας την υψηλότερη ποιότητα των προϊόντων μας, αφού όλα τα δαχτυλίδια γίνονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της GOST. Μπορούμε πάντα να αγοράζουμε δαχτυλίδια από σκυρόδεμα για πηγάδια, η τιμή των οποίων είναι από τις πιο ανταγωνιστικές στην περιοχή.

Όλα τα προϊόντα μας έχουν πολλά αναμφισβήτητα πλεονεκτήματα έναντι άλλων κατασκευαστών:

 • υψηλότερη αξιοπιστία.
 • μεγάλη διάρκεια ζωής.
 • φιλική προς το περιβάλλον?
 • συμμόρφωση με τα πρότυπα κατασκευής.

Για όλους, χωρίς εξαίρεση, τα συγκεκριμένα προϊόντα που κατασκευάζει η εταιρεία μας, παρέχουμε στους πελάτες τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Εκτιμούμε κάθε πελάτη μας και βεβαιώνουμε ότι ο αγοραστής είναι βέβαιος για την ασφάλεια και την υψηλότερη ποιότητα των προϊόντων μας. Επικοινωνώντας με την εταιρεία UMS-22 για να αγοράσετε τα απαραίτητα προϊόντα για εσάς, θα είστε ικανοποιημένοι με την αγορά και την υπηρεσία.

Πώληση προϊόντων σκυροδέματος στο Voronezh:

8-951-87-80-963 Αλέξανδρος

8-929-01-11-333, 8-908-13-53-105

Δαχτυλίδια για τα μεγέθη και τις τιμές των σωληνώσεων αποχέτευσης

Δακτύλιος καλά KS-7.3

Δακτυλίδι καλά KS-7.9

Δακτύλιος καλά KS-10.3

Δακτύλιος καλά KS-10.9

Δακτύλιος καλά KS-15.3

Δακτυλίδι καλά KS-15.6

Δακτυλίδι καλά KS-15.9

Δακτυλίδι καλά KS-20.6

Δακτύλιος καλά KS-20.9

Εγκατάσταση προϊόντων από σκυρόδεμα δακτυλίων από την εταιρεία UMS-22 (βίντεο)

Σε περίπτωση που πραγματοποιήσαμε την παράδοση δακτυλίων για συγκεκριμένα προϊόντα

Πραγματοποιήσαμε την παράδοση δακτυλίων οπλισμένου σκυροδέματος για κατασκευή

 • METRO στην περιοχή του υπόγειου σιδηρόδρομου (Voronezh);
 • εργοστάσιο γεωργικών μηχανημάτων στο υπόγειο (Voronezh)?
 • ένα νηπιαγωγείο στο Maiden της περιοχής Semiluksky?
 • κατασκευή χοιροτροφείου στο χωριό Voznesenka, Semiluksky District?
 • κτηνοτροφικό συγκρότημα στο χωριό Novaya Kalitva, περιοχή Voronezh.

Βάρος και όγκος δακτυλίων σκυροδέματος

Αν θέλετε να μάθετε το βάρος των δακτυλίων σκυροδέματος - κοιτάξτε στο τραπέζι. Σε αυτό, δεν θα βρείτε μόνο τις απαραίτητες πληροφορίες, αλλά θα είναι επίσης σε θέση να υπολογίσει το συνολικό βάρος των δακτυλίων σκυροδέματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές σας. Καθορίστε τον επιθυμητό αριθμό δακτυλίων γεώτρησης και απέναντι από τον αριθμό που θα δείτε το τελικό βάρος.

Επίσης, στον πίνακα θα βρείτε τον όγκο των δακτυλίων σκυροδέματος. Ως όγκος νοείται η ποσότητα του σκυροδέματος που δαπανάται για την παραγωγή. Αν θέλετε να μάθετε τον όγκο του υγρού που μπορεί να χωρέσει μέσα, χρησιμοποιήστε τον τύπο για τον υπολογισμό. Όγκος = 3,14 * ακτίνα τετράγωνο * ύψος του φρεατίου. (3,14 * R * R * h).

Πίνακας-αριθμομηχανή του βάρους και του όγκου των δακτυλίων από σκυρόδεμα

Όλες οι διαστάσεις του πίνακα είναι σε χιλιοστά. Χρησιμοποιήστε το διάγραμμα για να υπολογίσετε το συνολικό βάρος και τον συνολικό όγκο των δακτυλίων φρεατίου. Η υπηρεσία θα είναι χρήσιμη και βολική για άτομα των οποίων οι δραστηριότητες σχετίζονται με την κατασκευή ή την προετοιμασία σχετικής τεκμηρίωσης. Καθορίστε την απαιτούμενη ποσότητα για κάθε προϊόν - και το αποτέλεσμα θα υπολογιστεί αμέσως

Voronezh χειριστή γερανού

δακτυλίους από σκυρόδεμα

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΒΕΛΟΝΙΩΝ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΕΣ / ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟ ΖΩΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ JCB

Το σύνολο των υπηρεσιών για την εγκατάσταση και λειτουργία αποχέτευσης / σηπτικής δεξαμενής / βόθρου από δακτυλίους από σκυρόδεμα - παράγουμε ξεχωριστούς τύπους εργασιών και πλήρες φάσμα υπηρεσιών, το αποτέλεσμα του οποίου είναι η έτοιμη επεξεργασία αποχέτευσης (σηπτική δεξαμενή) στο κλειδί στο χέρι.

Η εταιρία μας κατασκευάζει και πωλεί δακτυλίους οπλισμένου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας, οι οποίοι είναι τόσο απαραίτητοι για την κατασκευή του δικού σας αποχετευτικού δικτύου, της σηπτικής δεξαμενής (αποχέτευσης και βόθρων) σε ιδιωτικό σπίτι ή στη χώρα, καθώς και για την κατασκευή επιθεωρήσεων και πηγαδιών, συμπεριλαμβανομένων πηγαδιών. Χάρη στην τεχνολογία των vibropressing προϊόντων είναι ομαλή και πολύ ισχυρή.

8 (920) 462-77-22 - δαχτυλίδια αξιοπρεπούς ποιότητας, όλα τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα!

Πώς να αγοράσετε τα δαχτυλίδια μας; - πολύ απλή: απλά καλέστε και παραγγείλετε τον απαιτούμενο αριθμό και τη διάμετρο των δαχτυλιδιών, πραγματοποιούμε την παράδοση και την εγκατάσταση δακτυλίων στο λάκκο την ίδια μέρα. Μπορείτε να πληρώσετε για την παραγγελία σας στον τόπο εκφόρτωσης (στον οδηγό στο δελτίο παράδοσης) ή να έρθετε στο γραφείο μας εκ των προτέρων.

Από το περασμένο έτος εμφανίστηκαν στη συλλογή μας (και με ένα τέταρτο ή με κλειδαριά) διπλωμένα δακτυλίους από σκυρόδεμα - απλοποιούν σε μεγάλο βαθμό την εγκατάσταση και ενισχύουν ολόκληρη τη δομή λόγω του γεγονότος ότι, έχοντας ένα αυλάκι και μια κορυφή, εισάγονται μεταξύ τους και δεν κινούνται.

Πώς να προσδιορίσετε τον βέλτιστο αριθμό δακτυλίων για το πηγάδι

Κανένα ζωντανό πράγμα δεν μπορεί να ζήσει χωρίς νερό. Και αν οι κάτοικοι της πόλης σχεδόν ποτέ δεν αισθάνονται την έλλειψή τους, οι κάτοικοι χωριών και χωριών έχουν πολύ πιο δύσκολο χρόνο. Πράγματι, σε πολλές τοποθεσίες δεν υπάρχει κεντρική παροχή νερού. Το ίδιο πρόβλημα συμβαίνει συχνά με τους ιδιοκτήτες προσωπικών οικοπέδων.

Καλά σχεδιασμός

Η κατασκευή του φρεατίου σας επιτρέπει να οργανώσετε ένα αυτόνομο σύστημα παροχής νερού, το οποίο θα λύσει το πρόβλημα της απουσίας ζωής που δίνει υγρασία. Αλλά ακόμη και με μια κεντρική παροχή νερού, η χρήση ενός αυτόνομου συστήματος εξοικονομεί σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό, καθώς εξαλείφει την ανάγκη να πληρώσει για τις επιχειρήσεις ύδρευσης. Αλλά προτού προχωρήσετε στην κατασκευή του, είναι απαραίτητο να καθορίσετε πόσο καθαρό υγρό είναι απαραίτητο για να ικανοποιήσετε πλήρως τις ανάγκες της οικογένειας και πόσοι δακτύλιοι από σκυρόδεμα θα χρειαστούν γι 'αυτό.

Τύποι πηγαδιών

Ξεκινήστε τη διαδικασία κατασκευής μιας αυτόνομης πηγής παροχής νερού θα πρέπει να είναι με την επιλογή της θέσης. Και εδώ ο καθοριστικός παράγοντας δεν είναι η ευκολία της θέσης της υδραυλικής δομής, αλλά η θέση του υδροφορέα.

Είδη πηγαδιών για το νερό

Αφού βρεθεί ο τόπος όπου βρίσκεται ο υδροφόρος ορίζοντας όσο το δυνατόν πιο κοντά στην επιφάνεια της γης, είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί ο τύπος του φρέατος.

Κλειδί

Το συνολικό βάθος τους κυμαίνεται από 4 έως 12 δακτυλίους. Μπορεί να είναι:

 • ανόδου, όταν η ροή του νερού στο σπίτι σε βάρος της αντλίας εγκατασταθεί στην κορυφή?
 • κατεβαίνοντας, όταν το νερό εισέρχεται στο σπίτι από τον πυθμένα μέσω ενός πλαστικού σωλήνα νερού.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι με τη διευθέτηση του ανοδικού φρέατος, οι ιδιοκτήτες του σπιτιού λαμβάνουν το καθαρότερο νερό υψηλής ποιότητας. Και με την πλήρη άντληση νερού από την εγκατάσταση, μπορείτε να δείτε πώς χτυπάνε τα πλήκτρα στο κάτω μέρος, το οποίο έγινε βασικός παράγοντας στην επιλογή του ονόματος.

Παροχή νερού από το πηγάδι της χώρας

Το κύριο πλεονέκτημα αυτών των φρεατίων είναι η ευκολία κατασκευής και το σχετικά χαμηλό κόστος. Σε αυτή την περίπτωση, το νερό, κατά κανόνα, γεμίζει το πηγάδι με 2-3 δακτυλίους. Αλλά όταν επιλέγουμε αυτόν τον τύπο κατασκευής, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα σχηματισμού ρεματιού - μάζας ιξώδους αργίλου που δεν φιλτράρει και δεν εκπέμπει υγρό, και σε χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να διογκωθεί, παραλύοντας εντελώς το έργο της δομής.

Συσσωρευτικό

Το νερό σε τέτοιες κατασκευές ρέει μέσα από τους τοίχους, αποστραγγίζοντας προς τα κάτω. Το βάθος τους μπορεί να φτάσει σε 25 δακτυλίους και η συνολική πλήρωση μπορεί να είναι από 4 έως 15 δακτυλίους. Η εσωτερική πίεση με αυτόν τον τύπο δομής απουσιάζει εντελώς. Κι σε εξαιρετικές περιπτώσεις σχηματίζονται κιβωτιέρες σε αυτές.

Καλά συστήματα

Ποταμός

Το βάθος τέτοιων δομών μπορεί να είναι από 3 έως 35 δακτυλίους. Παρά το χαμηλό επίπεδο υγρασίας που δίνει ζωή, που αποτελείται από 1 έως 2 δακτυλίους, διακρίνονται από μια καλή εισροή υψηλής ποιότητας τρεχούμενου νερού. Ωστόσο, λόγω του χαμηλού επιπέδου, είναι πολύ δύσκολο για τέτοιες κατασκευές να παραλάβουν εξοπλισμό άντλησης.

Η συσκευή του ποταμού καλά

Πώς να επιλέξετε το βέλτιστο βάθος

Για να καθορίσετε πόση ποσότητα νερού θα πρέπει να υπάρχει σε μια αυτόνομη πηγή ύδρευσης, πρέπει να υπολογίσετε πόσα λίτρα η οικογένειά σας δαπανά κάθε μέρα και πόσο χρόνο θα χρειαστεί για να επαναφέρετε τον προηγούμενο όγκο του φρέατος, αρκεί να είναι εντελώς άδειο.

Προσδιορισμός του βέλτιστου όγκου νερού

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, κάθε άτομο ξοδεύει καθημερινά περίπου 100 λίτρα νερού, εξαιρουμένου του πλυντηρίου, του υγρού καθαρισμού και του μαγειρέματος. Για αυτούς τους στόχους δαπανώνται κατά μέσο όρο 90 λίτρα. Ως αποτέλεσμα, αποδεικνύεται ότι κάθε μέρα στη διάθεση της οικογένειας θα πρέπει να είναι περίπου 490 λίτρα ζωντανής υγρασίας.

Ποσοστό ροής

Τώρα είναι απαραίτητο να καθοριστεί ο ρυθμός ροής του φρεατίου, δηλαδή ο χρόνος κατά τον οποίο θα αποκατασταθεί ο προηγούμενος όγκος υγρασίας στη δομή, υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνεται ταυτόχρονα. Ο δείκτης αυτός εξαρτάται κυρίως από τον τύπο της δομής.

 • Με μία φορά πρόσληψη νερού από το πηγάδι, ο προηγούμενος όγκος αποκαθίσταται μέσα σε 3-10 ημέρες.
 • Για αθροιστικούς τύπους, αυτή η παράμετρος κυμαίνεται από 4 έως 12 ημέρες.
 • Παρά τη χαμηλή στάθμη των υδάτων στα πηγάδια, σχεδόν ποτέ δεν αλλάζει.

Οι λόγοι για τη μείωση της στάθμης του νερού

Κανονικά, η στάθμη του νερού σε τέτοιες υδραυλικές κατασκευές, ανεξάρτητα από τον τύπο τους, φθάνει 2-3 δακτυλίους, που είναι ίσο με 1400-2100 λίτρα. Αυτό θα πρέπει να είναι αρκετό για οποιαδήποτε οικογένεια. Ωστόσο, κατά την επιλογή ενός τύπου πηγαδιών, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι αρνητικοί παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση του επιπέδου του υγρού.

 • Εποχικά φαινόμενα. Κατά κανόνα, η στάθμη του νερού στις αυτόνομες πηγές μειώνεται σε σοβαρούς χειμερινούς παγετούς και το καλοκαίρι χωρίς βροχές. Φτάνει στη μέγιστη τιμή της κατά τη διάρκεια της περιόδου ενεργού τήξης του χιονιού. Αλλαγή του κρεβατιού του υπόγειου ποταμού
 • Η εξάντληση του υδροφορέα, που προκλήθηκε από ανασκαφές, για παράδειγμα, στην κατασκευή, στην οποία υπήρξε βαθιά παραβίαση του εδάφους.
 • Αλλάξτε το κανάλι του υπόγειου ποταμού.

Τρόποι αύξησης του όγκου του νερού

Ανεξάρτητα από τους τύπους, τα πηγάδια χωρίζονται σε δύο τύπους:

 • ελλιπείς ή ελλιπείς, όταν ο πυθμένας τους δεν φθάνει στον αδιαπέραστο σχηματισμό, λόγω του οποίου η εισροή νερού στη δομή μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο διαμέσου των πλευρικών τοιχωμάτων όσο και διαμέσου του πυθμένα.
 • τέλεια ή πλήρης - αυτές είναι κατασκευές, το κάτω μέρος της οποίας στηρίζεται σε ένα αδιάβροχο στρώμα και ως εκ τούτου η παροχή ζωτικής υγρασίας πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω των πλευρικών τοιχωμάτων.

Είναι δυνατό να αυξηθεί ο όγκος του νερού σε ένα ατελές φρεάτιο από την εμβάθυνση του σε ένα αδιάβροχο βράχο. Αν είναι τέλεια, τότε μια αξεσουάρ δεξαμενή ή φρεάτιο, που συμβάλλει στην αύξηση των αποθεμάτων υγρών, εγκατασταθεί στον αδιάβροχο βράχο. Σε μερικές περιπτώσεις, γίνεται η επέκταση του υποθαλάσσιου τμήματος της δομής με τη μορφή σκηνής, γεγονός που συμβάλλει στη σημαντική αύξηση του όγκου της ζωικής υγρασίας.

Πρόγραμμα εμβάθυνσης

Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι κατά μέσο όρο μέσα σε μια ώρα περίπου 0,5 κύβοι υγρού ρέουν μέσα στο φρεάτιο, το οποίο είναι ελαφρώς μικρότερο από το ποσό που περιέχεται σε ένα δακτύλιο. Αυτό σημαίνει ότι για προσωπική χρήση ο βασικός τύπος κατασκευής θα είναι μια ιδανική επιλογή, καθώς η κατασκευή του δεν απαιτεί σημαντικές οικονομικές εισροές, αφού δεν υπάρχει ανάγκη να εμβαθύνετε μια σημαντική απόσταση από το έδαφος και να αγοράσετε μεγάλο αριθμό δακτυλίων.