Πώς να ρυθμίσετε την κλίση του αποχετευτικού δικτύου σε 1 μέτρο του SNiP

Η αρμόδια εγκατάσταση του συστήματος αποχέτευσης είναι αδύνατη χωρίς προκαταρκτικούς υπολογισμούς. Είναι απαραίτητο να καθοριστεί η διάμετρος των σωλήνων, η ταχύτητα μετακίνησης των αποχετεύσεων και η κλίση του συστήματος αποχέτευσης σε 1 μέτρο SNiP. Τα σφάλματα κατά την επιλογή της τελευταίας παραμέτρου μπορούν να προκαλέσουν σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία του αυτόνομου συστήματος αποχέτευσης.

Ποια είναι η γωνία του αγωγού;

Η εγκατάσταση των σωλήνων αποχέτευσης δεν θα πρέπει να πραγματοποιείται στον ορίζοντα, αλλά βρίσκεται σε μικρή γωνία προς αυτήν, η αξία της οποίας καθορίζεται από ειδικά πρότυπα. Για να υποδείξετε την κλίση του σωλήνα χρησιμοποιείται όχι το συνηθισμένο σύστημα βαθμών, εδώ ο συντελεστής καθορίζεται σε εκατοστά ανά μέτρο. Αυτή η διάσταση σας επιτρέπει να αποφύγετε μεγάλα σφάλματα κατά την εγκατάσταση της γραμμής στη δεξαμενή σηπτικής. Το μήκος ενός τέτοιου κλάδου μπορεί να είναι 10-12 μέτρα και είναι πολύ δύσκολο να διατηρηθεί μια δεδομένη γωνία. Ο προτεινόμενος ορισμός δείχνει πόσο ένα άκρο ενός σωλήνα μήκους 1 μέτρου πρέπει να είναι πάνω από το άλλο.

Προσοχή. Στα βιβλία αναφοράς, η κλίση ενός σωλήνα υποδεικνύεται από ένα απλό ή δεκαδικό κλάσμα. Για παράδειγμα, ένας συντελεστής 0,03 σημαίνει κλίση 3 cm με 1 μέτρο.

Ο λόγος των διαμέτρων σωλήνων και η συνιστώμενη κλίση

Εκτός από τη συνιστώμενη κλίση λυμάτων 1 μέτρου, το πρότυπο καθορίζει τη μέγιστη και την ελάχιστη τιμή.

Μέγιστη κλίση

Το ανώτατο όριο της επιτρεπόμενης τιμής δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,15, αυτό σημαίνει ότι η κλίση του μετρητή λειτουργίας του σωλήνα είναι 15 εκ. Ένας μεγαλύτερος συντελεστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μικρά τμήματα δίπλα σε είδη υγιεινής. Είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη ο ρυθμός ροής, δεν μπορεί να είναι περισσότερο από 1,4 m / s, διαφορετικά το στερεό κλάσμα θα εγκατασταθεί στους τοίχους της εθνικής οδού. Τα λύματα αποτελούνται από πολυάριθμα εναιωρήματα και σωματίδια με διαφορετικό ιξώδες και ροή. Με κλίση μεγαλύτερη από 15 cm, είναι στρωματοποιημένες - το υγρό εισέρχεται στη δεξαμενή σηπτικής δεξαμενής και τα υπόλοιπα κλάσματα στρώνουν το σωλήνα.

Ελάχιστη κλίση

Ο ελάχιστος αριθμός καθορίζεται για κάθε τμήμα του σωλήνα:

 • 50 mm - 0,025;
 • 100 mm - 0,012;
 • 150 mm - 0,007;
 • 200 mm - 0,005.

Αν δεν ακολουθηθούν αυτοί οι δείκτες, ο αγωγός θα αποκλειστεί γρήγορα. Σε ορισμένες περιοχές, μήκους που δεν υπερβαίνει το 1 μέτρο, επιτρέπεται συντελεστής 0,01.

Σφάλματα κατά την επιλογή της γωνίας των σωλήνων

Η κανονική λειτουργία του συστήματος εκκένωσης του μολυσμένου νερού παρέχεται από τη δύναμη της βαρύτητας, το ρευστό μετακινείται μέσω των σωλήνων με βαρύτητα. Εάν επιλέξετε λάθος γωνία, εμφανίζονται οι εξής βλάβες:

 • Ανεπαρκής κλίση των λυμάτων - τα λύματα μετακινούνται αργά και παραμένουν στάσιμα στο σωλήνα, γεγονός που οδηγεί σε απόφραξη. Ένα τέτοιο φαινόμενο είναι ιδιαίτερα επιβλαβές για τους αυτοκινητόδρομους από χυτοσίδηρο, οι οποίοι υπόκεινται σε αυξημένη διάβρωση, ριπή και διαρροή.
 • Μεγάλη γωνία κλίσης - η επιτάχυνση της ροής οδηγεί σε ανεπαρκή καθαρισμό των σωλήνων, το νερό αφήνει γρήγορα και μεγάλα κλάσματα παραμένουν στους τοίχους. Το έργο μιας τέτοιας εθνικής οδού συνοδεύεται από θόρυβο και διαταραχή των βαλβίδων νερού στα σιφόνια.

Ο συνιστώμενος λόγος μειώνεται με την αύξηση της διαμέτρου του σωλήνα:

 • 40-50 mm - 0,03;
 • 100 mm - 0,02;
 • 150 mm - 0,008.
 • 200 mm - 0,007.

Σφάλματα κατά την εγκατάσταση του αγωγού

Πώς να υπολογίσετε το βαθμό πληρότητας του αγωγού

Για τη σταθερή λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος, είναι σημαντικοί οι ακόλουθοι δείκτες:

 • ρυθμός ροής V ·
 • γεμίζοντας το σύστημα αποχέτευσης Κ.

Κ = Η / Ο,

H - το ύψος της στάθμης των λυμάτων ·

D - διατομή αποχέτευσης.

Με τον υπολογισμό του επιπέδου πληρότητας του αυτοκινητόδρομου, μπορείτε να προσδιορίσετε τη βέλτιστη ταχύτητα ροής στην οποία το σύστημα θα λειτουργήσει χωρίς να χαλιναγωγήσει και να μπλοκάρει τα σκουπίδια. Η πλήρης χωρητικότητα του σωλήνα είναι 1, διακόπτοντας έτσι τον εξαερισμό του συστήματος και οι υδραυλικές κλειδαριές μπορεί να σπάσουν. Ο αποτελεσματικός ρυθμός είναι 0,5-0,6, αν πέσει σε 0,3, τότε το υγρό δεν είναι αρκετό για να ξεπλυθούν τα στερεά κλάσματα. Αυτός ο συντελεστής εξαρτάται από το υλικό των σωλήνων, το λείο πλαστικό έχει χαμηλότερη χωρητικότητα από τον ακατέργαστο χυτοσίδηρο και το αμιαντοτσιμέντο.

Συμβούλιο Η περιγραφή της ακολουθίας υπολογισμών και οι αναγκαίοι τύποι λαμβάνονται από SNiP 2.04.01-85.

Τύπος για τον υπολογισμό της κλίσης του σωλήνα

Ο ρυθμός ροής των αποβλήτων αποβλήτων αποτελεί βασική παράμετρο στον υπολογισμό της βέλτιστης κλίσης του σωλήνα αποχέτευσης. Η ελάχιστη τιμή του είναι 0,7 m / s. Μπορείτε να εκτελέσετε τον υπολογισμό για ένα μεμονωμένο σύστημα χρησιμοποιώντας τον τύπο:

V√ (H / d) ≥K,

K - πλήρωση σωληνώσεων, για πολυμερή υλικά - συντελεστής 0,5, για χυτοσίδηρο - 0,6.

δ - τμήμα σωλήνων.

V είναι ο ρυθμός ροής.

Από τον τύπο προκύπτει ότι ο λόγος του ρυθμού μετακίνησης λυμάτων προς την πληρότητα της εθνικής οδού δεν πρέπει να είναι μικρότερος από τον συντελεστή Κ. Στην περίπτωση του H / d = 0, το σύστημα αποχέτευσης είναι κενό και η ταχύτητα ροής δεν μπορεί να υπολογιστεί.

Συστάσεις για την εγκατάσταση ενός εσωτερικού συστήματος αποχέτευσης

Στα διαμερίσματα και την εσωτερική καλωδίωση ενός ιδιωτικού σπιτιού χρησιμοποιούνται σωλήνες μικρής διαμέτρου, εκτός από τη σύνδεση της τουαλέτας. Η κλίση του σωλήνα αποχέτευσης 50 mm που χρησιμοποιείται για το λουτρό, το νεροχύτη και το ντους είναι 3 cm ανά μέτρο. Κατά την εγκατάσταση μιας γραμμής μήκους 10 μέτρων, το υψηλότερο σημείο της πρέπει να είναι 30 cm από το χαμηλότερο σημείο. Για τη δική σας καλωδίωση, πρέπει να ενεργείτε σύμφωνα με τους κανόνες:

 • για τους οριζόντιους σωλήνες δεν επιτρέπονται στροφές των 90º · θα πρέπει να εγκατασταθούν δύο διαμορφωμένα στοιχεία των 45º.
 • η σύνδεση των κάθετων τμημάτων σε ορθή γωνία επιτρέπεται από τα πρότυπα.
 • Οι αλλαγές στο είδος των λυμάτων στα διάφορα τμήματα του εξαιρούνται, αυτό θα οδηγήσει στην αποτυχία ολόκληρου του συστήματος ως αποτέλεσμα της εμφάνισης σφυριού νερού.
 • σε ορισμένα τμήματα της εθνικής οδού που έχουν μικρή απόσταση, η αύξηση της κλίσης είναι μεγαλύτερη από τη μέγιστη ταχύτητα.

Διάταξη υδραυλικών εγκαταστάσεων με κλίση σωλήνων

Γωνία κλίσης για εξωτερικό μηχανολογικό δίκτυο

Τα εξωτερικά δίκτυα είναι τοποθετημένα από σωλήνες μεγαλύτερης διατομής από την εσωτερική καλωδίωση. Το υλικό γι 'αυτούς είναι:

 • σωλήνα πολυαιθυλενίου με το άνω κυματοειδές στρώμα.
 • πλαστικό;
 • χυτοσίδηρο.
 • τσιμέντο αμιάντου.

Η τοποθέτησή τους σύμφωνα με τους κανόνες του SNiP θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το επίπεδο της κατάψυξης του εδάφους. Το βάθος της τάφρου μπορεί να κυμαίνεται από 70 cm στη μεσαία λωρίδα έως 2 μέτρα σε ψυχρές περιοχές. Σε μέρη όπου ο αγωγός στρέφεται και όταν το μήκος του αγωγού είναι πάνω από 12 μέτρα, είναι απαραίτητο να εγκατασταθούν φρεάτια επιθεώρησης, αυτά τα στοιχεία θα επιτρέψουν τον καθαρισμό των μπλοκαρίδων στο σύστημα.

Για μια εξοχική κατοικία με δύο μπάνια χρησιμοποιείται με σωλήνες διαμέτρου 110 mm, εάν υπάρχουν τρεις τουαλέτες και περισσότερο στο σπίτι, συνιστάται η τοποθέτηση ενός αγωγού με τμήμα 160 mm. Όταν σκάβετε μια τάφρο, αφήνετε ένα περιθώριο μέχρι 20 cm για να ευθυγραμμίσετε το σωλήνα με τη συνιστώμενη γωνία κλίσης. Κάθε μέγεθος κορμού έχει τον συνιστώμενο λόγο κλίσης:

 • 110 mm - 0,02 ή 2 cm ανά 1 μέτρο.
 • 160 mm - 0,008 ή 8 mm ανά 1 μέτρο.

Συμβούλιο Κατά την εγκατάσταση μιας εξωτερικής οδού, περιορίστε τον αριθμό των στροφών που αυξάνουν τη γωνία κλίσης. Λόγω της ανακούφισης, μπορεί να είναι δύσκολο να παρασχεθεί η απαραίτητη κλίση.

Τοποθέτηση της εξωτερικής οδού

Η συμμόρφωση με τα πρότυπα σας επιτρέπει να διατηρήσετε τη λειτουργικότητα της εθνικής οδού κατά τη μετακίνηση των λυμάτων με βαρύτητα. Η βέλτιστη συσκευή για τον προσδιορισμό της σωστής κλίσης είναι ένα επίπεδο, χρησιμοποιώντας το οποίο μπορείτε να επιτύχετε υψηλή ακρίβεια. Αλλά δεν έχουν όλοι μια τέτοια συσκευή, έτσι έχουν βρεθεί τρόποι για να ελέγξετε με τη βοήθεια των διαθέσιμων εργαλείων. Για τη μέτρηση θα χρειαστεί:

 • σχοινί ή σχοινί ·
 • δύο μανταλάκια.
 • επίπεδο κτιρίου.

Οι ράβδοι σφυροκοπούνται μέσα στην εκσκαφή - μία στην αρχή και η δεύτερη στο τέλος. Μεταξύ αυτών, το καλώδιο είναι τεντωμένο και, με τη βοήθεια του επιπέδου κατασκευής, εκτείνεται κατά μήκος του ορίζοντα. Το βάθος της τάφρου στο καλώδιο μετράται έπειτα στο σημείο εκκίνησης και στο τελικό σημείο. Η διαφορά μεταξύ αυτών των τιμών που διαιρούνται με το μήκος του αγωγού πρέπει να είναι η επιθυμητή τιμή της κλίσης του σωλήνα αποχέτευσης κατά 1 γραμμικό μέτρο. Για να τοποθετήσετε την τιμή κάτω από την επιθυμητή ένδειξη, μπορείτε να εμβαθύνετε ή να ρίξετε άμμο προς τα κάτω. Η τοποθέτηση σωλήνων πραγματοποιείται πάντοτε σε ένα στρώμα συμπιεσμένης άμμου. Το ίδιο υλικό είναι η αρχική επίστρωση στην κορυφή της γραμμής και, στη συνέχεια, το έδαφος του χώματος.

Εάν η φυσική ανακούφιση του χώρου υπερβαίνει σημαντικά τον κανονικό αριθμό, μπορείτε να τοποθετήσετε τον αυτοκινητόδρομο με δύο τρόπους:

 • δημιουργήστε ένα σύστημα που περιλαμβάνει αρκετές κατακόρυφες μεταβάσεις και οριζόντια τμήματα, με την συνιστώμενη κλίση.
 • σκάβετε μια βαθιά τάφρο στην οποία ένα κάθετο τμήμα θα τοποθετηθεί στην αρχή του αγωγού · το υπόλοιπο θα τοποθετηθεί κατά μήκος της τυπικής κλίσης.

Η παρακολούθηση της σωστής κλίσης κατά την εγκατάσταση του αγωγού μέσα και έξω από την ιδιωτική κατοικία θα εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία του αυτόνομου συστήματος αποχέτευσης.

Πρότυπο κλίσης σωλήνων αποχέτευσης

Η κλίση του αποχετευτικού δικτύου στο SNIP 1 μέτρου

Η κατασκευή του συστήματος αποχέτευσης απαιτεί τη συμμόρφωση με ορισμένα πρότυπα. Συγκεκριμένα, είναι πολύ σημαντικό να διορθωθεί η κλίση του σωλήνα αποχέτευσης, η οποία πέφτει σύμφωνα με το SNiP και το μήκος των αγωγών επικοινωνίας.

ΠΩΣ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΕΤΕ ΜΙΑ ΓΩΝΙΑ

Υπάρχουν αρκετές θέσεις που οι τεχνίτες του σπιτιού καθοδηγούνται από:

1. Κάντε τη γωνία όσο το δυνατόν πιο απότομη.

2. Κάντε την κλίση ελάχιστη ή ακόμα και να παραλείψετε αυτό το στοιχείο κατά την εγκατάσταση αποχετεύσεων.

3. Δημιουργήστε μια κλίση σύμφωνα με τους κανόνες και GOST.

Με την πρώτη ματιά, η υπερβολική κλίση του σωλήνα αποχέτευσης θα βοηθήσει το νερό που χρειάζεται καθαρισμό να φτάσει πολύ πιο γρήγορα. Αλλά από την άλλη πλευρά, ταυτόχρονα ο σωλήνας εκτίθεται στις επιβλαβείς επιπτώσεις των λυμάτων. Λόγω του γεγονότος ότι το νερό διέρχεται πολύ γρήγορα από το δίκτυο αποχέτευσης, παραμένουν στον αγωγό στερεά σωματίδια λυμάτων, υπολείμματα τροφίμων και άλλα συντρίμμια, συχνά στραγγισμένα στην τουαλέτα. Ένα άλλο πρόβλημα θα είναι η επικάλυψη του σωλήνα. Με την πάροδο του χρόνου, τα λύματα φραγμένα και θα πρέπει να εργαστούν για την επισκευή του. Η διάρκεια ζωής ενός τέτοιου συστήματος είναι πολύ μικρότερη από το πρότυπο και είναι μικρότερη από ένα χρόνο.

Η ελάχιστη μεροληψία ή η έλλειψή τους είναι ένα μεγάλο λάθος κατά την εγκατάσταση ενός αγωγού αποχέτευσης. Ταυτόχρονα, ο σωλήνας δεν είναι μόνο σφυρηλατημένος, αλλά ουσιαστικά δεν καθαρίζεται φυσικά. Εξοικονόμηση της κατάστασης μπορεί να είναι μόνο η γωνία στην οποία βρίσκεται η σηπτική δεξαμενή σε σχέση με τα λύματα.

Είναι καλύτερο να εργάζεστε με ορισμένα πρότυπα, τα οποία υποδηλώνουν την αναλογία της γωνίας με τη διάμετρο και το μήκος του σωλήνα. Φυσικά, αυτό απαιτεί πολύ χρόνο και ιδιαίτερη φροντίδα, αλλά μετά από τέτοια σκληρή δουλειά, το αποχετευτικό σύστημα θα σας εξυπηρετήσει για πολλά χρόνια.

Γιατί χρειάζεστε μια προκατάληψη:

Κατά τη σκλήρυνση του σωλήνα, σφυρήλατα αέρα είναι σπασμένα, τα οποία χρησιμεύουν ως προστασία από δυσάρεστες οσμές στο δωμάτιο?

Η αποξήρανση του κύριου αγωγού απειλεί με πλήρη παραβίαση των κύριων λειτουργιών των βρύσες αποχέτευσης, πράγμα που αποτελεί στην πραγματικότητα τον τερματισμό του συστήματος.

Η προστασία του υπογείου μιας κατοικίας από διαρροές και επιτεύγματα εξαρτάται από την ορθότητα της κλίσης.

Επίσης, εάν δεν υπάρχουν προβλήματα στη διάβρωση στην περίπτωση πλαστικής εγκατάστασης πλαστικού, μπορεί να εμφανιστούν κενά στο χυτοσίδηρο. Θα αρχίσει να περάσει το νερό και τα λύματα στο υπόγειο. Προηγουμένως, σε πολυώροφα κτίρια, τα συστήματα αποχέτευσης δεν εγκαταστάθηκαν με κλίση, γι 'αυτό είναι τόσο συχνά το ενδεχόμενο πνιγμού σε ένα διαμέρισμα στον πρώτο όροφο ή σπάζοντας όλο το σύστημα αποχέτευσης.

ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Για να καθορίσετε την ελάχιστη κλίση του σωλήνα, που θα είναι βέλτιστη για εσάς, πρέπει να γνωρίζετε το μήκος ολόκληρου του συστήματος αποχέτευσης. Τα βιβλία αναφοράς χρησιμοποιούν δεδομένα αμέσως σε τελική μορφή, απεικονίζονται σε εκατοστά του ακέραιου αριθμού. Ορισμένοι υπάλληλοι δυσκολεύονται να πλοηγηθούν σε αυτές τις πληροφορίες χωρίς εξήγηση.

Για παράδειγμα, μια κλίση για σωλήνα διαμέτρου 50 mm και μήκους 1 μέτρου χρειάζεται 0,03 mm. Πώς αποφασίστηκε; 0,03 είναι ο λόγος του ύψους της κλίσης με το μήκος του σωλήνα. Ανάλογα με τη διάμετρο, μπορεί να είναι από 0,03 έως μερικά χιλιοστά. Εξετάστε πώς λειτουργεί ο κανόνας:

Υποθέστε ότι πρέπει να υπολογίσετε τη βέλτιστη κλίση για σωλήνα 110 mm, σύμφωνα με την GOST, είναι 0,02 mm. Για να υπολογίσετε τη συνολική γωνία, πρέπει να πολλαπλασιάσετε το μήκος του σωλήνα με την κλίση που καθορίζεται στο SNiP ή στο GOST. Αποδεικνύεται: 10 m (μήκος του συστήματος αποχέτευσης) * 0.02 = 0.2 m ή 20 cm Έτσι, η διαφορά μεταξύ της στάθμης εγκατάστασης του πρώτου σημείου σωλήνα και του τελευταίου είναι 20 cm.

Επίσης, σε σωλήνα αποχέτευσης από χυτοσίδηρο, πλαστικό ή αμιαντοτσιμέντο, πρέπει να υπολογίζεται το επίπεδο πληρότητας. Αυτή η έννοια ορίζει ποια θα πρέπει να είναι η ταχύτητα ροής σε ένα σωλήνα έτσι ώστε να μην φράζει. Φυσικά, η κλίση εξαρτάται επίσης από την πληρότητα. Υπολογίστε την πληρότητα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον τύπο:

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΨΟΥΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ / ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ

Το μέγιστο επίπεδο πληρότητας - 1, αλλά στην περίπτωση αυτή, ο σωλήνας αποχέτευσης είναι γεμάτος, και επομένως δεν υπάρχει κλίση, τότε πρέπει να επιλέξετε 50-60%. Αυτός είναι ένας συντελεστής, ο οποίος συχνά λαμβάνεται ως 0,5 - όπως ο ορισμός της μισής σωληνοειδούς κοιλότητας. Πολλά εξαρτήματα εξαρτώνται από το υλικό σωλήνων (ο χυτοσίδηρος και ο αμίαντος γεμίζουν ταχύτερα λόγω της μεγάλης τραχύτητας των εσωτερικών τοιχωμάτων) και της γωνίας του σε σχέση με το σηπτικό ντεπόζιτο.

Ο στόχος σας είναι να υπολογίσετε τη μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα για ένα σύστημα αποχέτευσης. Οι επαγγελματίες λένε ότι 0,7 m / s επιτρέπουν τα απόβλητα να περνούν γρήγορα από τους τοίχους, χωρίς να κολλάνε. Ο ερευνητής, ο σωστός υπολογισμός έχει ως εξής:

0,5 / 110 = 0,04 είναι το επίπεδο πληρότητας

0,5 ≤ 0,7 / 0,042 = 0,5 ≤ 43,75 - ο υπολογισμός είναι σωστός.

Ο τελευταίος τύπος είναι μια δοκιμή. Το πρώτο ψηφίο είναι ο συντελεστής πληρότητας, ο δεύτερος μετά την ισότιμη ένδειξη είναι η ταχύτητα κίνησης των αποβλήτων, ο τρίτος είναι το τετράγωνο του επιπέδου πληρότητας.

Επίσης, η γωνία μπορεί να εκφραστεί σε μοίρες, αλλά τότε θα είναι πιο δύσκολο για εσάς να αλλάξετε τις γεωμετρικές τιμές κατά την εγκατάσταση ενός εξωτερικού ή εσωτερικού σωλήνα. Αυτή η μέτρηση παρέχει μεγαλύτερη ακρίβεια.

Με τον ίδιο τρόπο είναι εύκολο να προσδιοριστεί η κλίση του εξωτερικού υπόγειου σωλήνα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι εξωτερικές επικοινωνίες έχουν μεγάλες διαμέτρους. Ο ερευνητής ανά μέτρο θα χρησιμοποιήσει μεγαλύτερη μεροληψία. Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει ένα ορισμένο επίπεδο υδραυλικής απόκλισης, το οποίο σας επιτρέπει να κάνετε την κλίση λίγο μικρότερη από τη βέλτιστη. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό το επιτρεπόμενο μέγεθος του σωλήνα πίεσης είναι 0,02-0,01 mm λιγότερο.

Σύμφωνα με το πρότυπο SNiP 2.04.01-85, 18.2 (ο κανόνας κατά την εγκατάσταση συστημάτων αποστράγγισης νερού), κατά την κατασκευή της γωνίας των σωλήνων αποχέτευσης ενός ιδιωτικού σπιτιού, πρέπει να ακολουθείτε αυτούς τους κανόνες:

 • Για ένα τρέχον μέτρο σωλήνα διαμέτρου μέχρι 50 mm, είναι απαραίτητο να διατεθούν 3 cm κλίσης, αλλά ταυτόχρονα θα χρειαστούν 2 cm για αγωγούς διαμέτρου 110 mm.
 • Η μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή τόσο για τα εσωτερικά όσο και για τα εξωτερικά λύματα υπό πίεση είναι η συνολική κλίση του αγωγού από κάτω προς το τέλος των 15 μοιρών.
 • Οι κανόνες του SNiP απαιτούν την υποχρεωτική εξέταση του επιπέδου της κατάψυξης του εδάφους για την εγκατάσταση ενός εξωτερικού συστήματος αποχέτευσης.
 • Για να προσδιοριστεί η ορθότητα των επιλεγμένων γωνιών, είναι απαραίτητο να συμβουλευτείτε τους εμπειρογνώμονες και επίσης να ελέγξετε τα επιλεγμένα δεδομένα χρησιμοποιώντας τους παραπάνω τύπους.
 • Κατά την εγκατάσταση του αποχετευτικού δικτύου στο μπάνιο, μπορείτε να κάνετε τον συντελεστή πληρότητας, αντίστοιχα, και την κλίση του σωλήνα, όχι τόσο ισχυρή. Το γεγονός είναι ότι από αυτό το δωμάτιο το νερό εξέρχεται κυρίως χωρίς σωματίδια λείανσης.
 • Πριν από την εργασία, πρέπει να κάνετε ένα σχέδιο.

  Μην συγχέετε τη μέθοδο εγκατάστασης σωλήνων αποχέτευσης στο διαμέρισμα και στο σπίτι. Στην πρώτη περίπτωση χρησιμοποιείται συχνά κάθετη τοποθέτηση. Αυτό συμβαίνει όταν ένας κάθετος σωλήνας είναι εγκατεστημένος από ένα μπολ τουαλέτας ή ένα ντους, και ήδη πηγαίνει σε ένα σωλήνα κορμού, που γίνεται κάτω από μια ορισμένη προκατάληψη. Αυτή η μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί εάν, για παράδειγμα, ένα ντους ή ένας νιπτήρας είναι στη σοφίτα ενός σπιτιού. Με τη σειρά του, η εγκατάσταση του εξωτερικού συστήματος αρχίζει αμέσως από τους δακτυλίους του λεκάνης τουαλέτας, της σηπτικής δεξαμενής ή του νεροχύτη.

  Προκειμένου να αντέξει την επιθυμητή γωνία κατά την εγκατάσταση, συνιστάται να σκάβετε εκ των προτέρων μια τάφρο κάτω από μια κλίση και να τραβάτε τη χορδή πάνω από αυτήν. Το ίδιο μπορεί να γίνει στο πάτωμα.

  Ποια πρέπει να είναι η κλίση του σωλήνα αποχέτευσης για τα πρότυπα κατασκευής

  Οι προκαταρκτικοί υπολογισμοί στη συσκευή του αποχετευτικού δικτύου προστατεύουν από πιθανά τεχνολογικά προβλήματα, για παράδειγμα, από την απόφραξη. Η σωστά επιλεγμένη διάμετρος σωλήνων και η κατάλληλη εγκατάσταση παρέχουν μακρά και άνετη χρήση του συστήματος αποβλήτων.

  Ένας από τους σημαντικούς δείκτες στο σχεδιασμό και την κατασκευή των επικοινωνιών είναι η γωνία του σωλήνα αποχέτευσης, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την ελεύθερη κυκλοφορία των λυμάτων.

  Ποια είναι η γωνία κλίσης των σωλήνων αποχέτευσης

  Μία από τις αρχές εγκατάστασης σωλήνων, η οποία χρησιμοποιείται στην πράξη από έμπειρους κατασκευαστές, είναι η δυνατότητα τοποθέτησης μιας γραμμής με τέτοιο τρόπο ώστε τα λύματα να κινούνται με βαρύτητα. Αυτή η αρχή χρησιμοποιείται παντού - και στη διαρρύθμιση των διαμερισμάτων σε πολυώροφα κτίρια, και στην κατασκευή ιδιωτικών κατοικιών 1- ή 2 ορόφων.

  Οι οριζόντιοι αγκώνες, για τους οποίους υπολογίζουν τη γωνία κλίσης, εγκαθίστανται μετά την τοποθέτηση και σταθεροποίηση των ανυψωτών - τα κατακόρυφα τμήματα του συστήματος αποχέτευσης. Οι αναβατήρες έχουν μεγαλύτερη διάμετρο από τους άλλους σωλήνες. Τα οριζόντια κλαδιά είναι προσαρτημένα στους ανελκυστήρες με τη βοήθεια εξαρτημάτων (tees) και αποστέλλονται προς την κατεύθυνση των συσκευών υγιεινής (τουαλέτες, νεροχύτες, μπανιέρα, ντους) κατά μήκος της μικρότερης διαδρομής.

  Και τώρα ας αναλύσουμε τον ορισμό της γωνίας κλίσης ενός οριζόντιου σωλήνα αποχέτευσης, εξωτερικού ή εσωτερικού.

  Φανταστείτε ότι μια ευθεία γραμμή τρέχει κατά μήκος της εγκατεστημένης οδού, παράλληλα με το δάπεδο (ή την επιφάνεια της γης - για τους εξωτερικούς σωλήνες). Εάν η αρχή της γραμμής συνδέεται με το κάτω άκρο του αγωγού, τότε παίρνουμε γωνία - με σωστή εγκατάσταση. Αυτή είναι η γωνία κλίσης. Μετρώνται σε μοίρες ή, ευκολότερα για την αντίληψη, σε εκατοστά ανά γραμμικό μέτρο (cm / γραμμικό μέτρο).

  Στην πορεία της κατασκευής, για ευκολία και ευκολία υπολογισμού, απλώς τεντώνουν το οριζόντια ευθυγραμμισμένο καλώδιο. Η αρχή του είναι σταθερή στο χαμηλότερο σημείο της εθνικής οδού και το τέλος έρχεται κάτω από την κορυφή. Οι γωνιακές μετρήσεις είναι σχετικές με αυτό.

  Ο υπολογισμός της κλίσης σχετίζεται άμεσα με τις παραμέτρους του σωλήνα, όπως το μήκος και η διάμετρος. Σύμφωνα με τα πρότυπα που ορίζονται στο SNiP, η διάμετρος των οριζόντιων κλάδων της εσωτερικής καλωδίωσης πρέπει να πληροί τα ακόλουθα πρότυπα:

  • από πλυντήρια πιάτων ή πλυντηρίων ρούχων - D 40-50 mm.
  • από νεροχύτες, νεροχύτες, μπανιέρες, ουρητήρια (δηλαδή συσκευές με υγρά αποχετεύσεις) - D 50 mm.
  • από λεκάνες τουαλέτας - D 110 mm.

  Για εξωτερικά λύματα, παρέχεται μια διάμετρος 110-160 mm.

  Είναι σημαντικό να επιλέξετε τη σωστή διάμετρο και κλίση των επικοινωνιών, διαφορετικά το σύστημα συχνά αποτυγχάνει. Εξετάστε τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις.

  Πώς εξαρτάται η λειτουργικότητα του συστήματος από την κλίση

  Κατά τη διαδικασία εγκατάστασης του συστήματος αποχέτευσης, οι σωλήνες τοποθετούνται είτε απευθείας (παράλληλα με το πάτωμα) είτε υπό συγκεκριμένη γωνία. Η πρώτη επιλογή είναι σαφώς εσφαλμένη, δεδομένου ότι εμποδίζει την κίνηση των αποθεμάτων και, τελικά, καθιστά το σύνολο του συστήματος ακατάλληλο.

  Η δεύτερη λύση είναι σωστή, αλλά μπορεί να εκτελεστεί με διάφορους τρόπους:

  • παρέχουν την πιο οξεία γωνία.
  • κάνουν την κλίση ελάχιστη.
  • λαμβάνουν ως βάση τα στοιχεία που συνιστούν τα κανονιστικά έγγραφα.

  Τι συμβαίνει σε κάθε μία από αυτές τις περιπτώσεις; Φαίνεται ότι μια πολύ απότομη γωνία, επομένως, μια απότομη κάθοδος αποχετεύσεων δεν είναι επικίνδυνη. Η γνώμη αυτή είναι εσφαλμένη, δεδομένου ότι η ταχεία ροή ενός υγρού δεν παρέχει πλήρη απόρριψη στερεών αποβλήτων. Ως αποτέλεσμα, συσσωρεύονται και σχηματίζουν εμπλοκές. Το δεύτερο πρόβλημα σχετίζεται με την κατανομή των παγίδων νερού, το αποτέλεσμα είναι μια συγκεκριμένη μυρωδιά λυμάτων σε όλο το σπίτι (διαμέρισμα).

  Η ελάχιστη κλίση δεν είναι πολύ διαφορετική από την ιδανική οριζόντια εγκατάσταση. Η αργή κίνηση του υγρού οδηγεί σε ξεφλούδισμα, σχηματισμό παχιάς στρώσης βρωμιάς στα τοιχώματα των σωλήνων και στη συνέχεια τακτικό μπλοκάρισμα. Παρεμπιπτόντως, το SNiP συνιστά να κολλάει στην ταχύτητα των αποχετεύσεων στην περιοχή των 0,7-1,0 m / s.

  Υπάρχει μόνο ένα συμπέρασμα: είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η κλίση που καθορίζεται στην κανονιστική τεκμηρίωση, όπου επίσης γράφεται πώς η παράμετρος ενδιαφέροντος εξαρτάται από τη διάμετρο ή το μήκος του σωλήνα. Γυρίζουμε κατευθείαν στους κανόνες και τους υπολογισμούς.

  Ποιοι κανονισμοί πρέπει να συμμορφωθούν

  Ας εξετάσουμε λεπτομερέστερα τα πρότυπα κατασκευής, τα οποία περιγράφονται λεπτομερώς στο SNiP. Σχετικά με τα χαρακτηριστικά των εσωτερικών λυμάτων μπορούν να διαβαστούν στο SNiP 2.04.01-85, εξωτερικό - SNiP 2.04.03-84. Είναι επίσης χρήσιμο να ανατρέξετε στο ρυθμιστικό έγγραφο GOST 25150-82.

  Χαρακτηριστικά του υπονόμου του σπιτιού

  Υπάρχουν δύο επιλογές για την εγκατάσταση εσωτερικών σωλήνων - κρυφών και ανοικτών. Το πρώτο είναι η κάλυψη της καλωδίωσης πίσω από τα τοιχώματα, κάτω από το δάπεδο και στα πατώματα, η δεύτερη είναι να βρεθεί στις ανοιχτές περιοχές.

  Ο τύπος της εγκατάστασης καθορίζει, ειδικότερα, το επιτρεπόμενο μήκος του αγωγού:

  • οι καλυμμένες γραμμές δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 10 m.
  • οι ανοιχτοί σωλήνες ενδέχεται να έχουν μεγαλύτερο μήκος, αλλά να υπόκεινται σε εγκατάσταση σε μια συγκεκριμένη κλίση και με ελεύθερη πρόσβαση για λόγους συντήρησης.

  Η διάμετρος των σωλήνων πρέπει κατ 'ανάγκη να συμπίπτει με τη διάμετρο των απελευθερώσεων από τις συσκευές υγιεινής. Για τη σύνδεση των αυτοκινητοδρόμων με τους ανυψωτήρες χρησιμοποιούνται μορφοποιημένα στοιχεία - διασταυρώσεις και δόντια άμεσου τύπου (για σύνδεση σε 90 μοίρες) και λοξούς τύπους (για στερέωση σε γωνίες 45 και 60 μοίρες).

  Οι αιτήσεις γίνονται επίσης με στροφές: πρέπει να είναι ομαλές, από 90 μοίρες ή περισσότερο, δηλαδή δεν είναι αιχμηρές. Για ασφαλέστερη αλλαγή κατεύθυνσης, οι σωλήνες δημιουργούν ένα σχέδιο δύο στροφών στους 135 βαθμούς. Κατά τη σύνδεση των εξαρτημάτων, οι πρίζες πρέπει να στραφούν κατά της ροής των λυμάτων (με μόνη εξαίρεση - την τοποθέτηση ζευκτών διπλής υποδοχής).

  Στο SNiP καθορίστηκε επιτρεπτή κλίση σωλήνων αποχέτευσης. Τα στοιχεία παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

  Αποδεικνύεται ότι αν το μήκος της γραμμής αποχέτευσης είναι 5 μέτρα, η διαφορά ύψους πάνω από το δάπεδο μεταξύ της αρχής και του άκρου του σωλήνα θα είναι 12,5 (17,5) cm = 2,5 (3,5) x 5. Ας επιστρέψουμε στην "βοήθεια" κορδόνι κατασκευής - μπορεί να έρθει σε πρακτικό. Αν το τεντώσετε καθ 'όλο το μήκος του σωλήνα (αλλά παράλληλα με το πάτωμα), συμβαίνει ακριβώς ότι η απόσταση από το καλώδιο στο κάτω άκρο της γραμμής είναι 0 mm, και στο επάνω άκρο - 12, 5 (17,5) cm.

  Όπως προκύπτει από τον πίνακα, με την αύξηση της διαμέτρου του σωλήνα, η τιμή κλίσης μειώνεται, δηλαδή για το D 110 mm, η βέλτιστη γωνία κλίσης είναι 2 cm / τρέχον μέτρο.

  Ο πίνακας παρουσιάζει τις ελάχιστες τιμές των προτύπων. Υπάρχει επίσης μια μέγιστη κλίση - είναι 0,15 m / rm. Η τιμή ισχύει για σωλήνες διαφόρων τύπων και μεγεθών, εκτός από τους βραχύτερους κλάδους, των οποίων το μήκος είναι μικρότερο από 1,5 μέτρα. Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η γωνία κλίσης για τους εσωτερικούς αγωγούς καλωδίωσης πρέπει να είναι μεταξύ των δεδομένων από τον πίνακα και του μετρητή 15 cm / τρεχούμενο.

  Δείγμα εσωτερικού έργου καλωδίωσης

  Το έργο θα πρέπει να ξεκινά με την εκπόνηση διαγραμμάτων, σχεδίων και σκαριφημάτων με ταυτόχρονους υπολογισμούς που σχετίζονται με όλες τις βρύσες. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα ακόλουθα σημεία:

  • τη θέση των σωλήνων, των εξαρτημάτων, των συνδέσεων,
  • τη διάμετρο σωλήνων και εξαρτημάτων ·
  • το μήκος κάθε τμήματος του ανυψωτήρα.
  • το ύψος του δαπέδου (ή επικαλύψεις σημάτων, κόγχες κ.λπ.).

  Εκτός από τις ακριβείς τιμές μέτρησης, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ανοχές: για κάθε κλάδο της κύριας γραμμής ± 20 cm, για το μήκος του ανυψωτήρα και για την έξοδο ± 1,5 cm.

  Για το σχέδιο αυτό, η ύδρευση χτίζει σημαντικές μετρήσεις της απόστασης μεταξύ μεμονωμένων σημείων, δηλαδή των κεντρικών αξόνων:

  • αδιάβροχο και πλύσιμο αυτοκινήτων ·
  • μπανιέρες και νιπτήρες.
  • λεκάνη τουαλέτας και νιπτήρα.

  Είναι επίσης απαραίτητο να ληφθεί υπόψη το πάχος του τοίχου που χωρίζει τα υδραυλικά μπλοκ των δύο παρακείμενων διαμερισμάτων.

  Εγκατάσταση εξωτερικών σωλήνων

  Σε αντίθεση με τους εσωτερικούς σωλήνες αποχέτευσης, οι οποίοι μπορούν να είναι ανοιχτοί και μεταμφιεσμένοι στα δάπεδα, οι εξωτερικοί αυτοκινητόδρομοι είναι κρυφές επικοινωνίες. Οι αγωγοί έχουν συχνά έξοδο στο υπόγειο ενός σπιτιού και οδηγούν σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας ή αποθήκευσης λυμάτων. Σε όλο το μήκος τους, θα πρέπει να έχουν διάμετρο τουλάχιστον 110 mm και σαφή κλίση 0,02 m ανά γραμμικό μέτρο.

  Εκτός από την υποχρεωτική μεροληψία στους εξωτερικούς αυτοκινητόδρομους, υπάρχουν και άλλες απαιτήσεις. Για παράδειγμα, θα πρέπει επίσης να είναι εξοπλισμένα με οπές παρακολούθησης (επιθεώρησης) καθ 'όλη τη διάρκεια. Εάν η εθνική οδός είναι ευθεία, τότε ένα πηγάδι είναι διατεταγμένο κάθε 10 μέτρα, αν έχει κάμψεις, τότε είναι και στις θέσεις των στροφών. Τεχνικά πηγάδια απαιτούνται επίσης όταν αρκετοί αυτοκινητόδρομοι διασταυρώνονται ή έχουν βαθμιαία μετάβαση.

  Για τα εξωτερικά λύματα χρησιμοποιούνται σωλήνες με διατομή από 1,1 m έως 2,0 m. Όπως έχουμε ήδη ανακαλύψει παραπάνω, η γωνία κλίσης εξαρτάται από την εσωτερική διάμετρο του αγωγού, συνεπώς λαμβάνουμε υπόψη αυτό κατά την τοποθέτηση των τάφρων και των επικοινωνιών. Μην ξεχνάτε ότι οι μικρότερες τιμές χρησιμοποιούνται για σωλήνες μεγάλης διαμέτρου:

  • σε D 150 mm - από 0,007 m έως 0,01 m.
  • σε D 200 mm - από 0005 m έως 0,008 m.

  Αυτές είναι οι ελάχιστες τιμές. Όταν εγκαθιστάτε ένα κοντό κομμάτι σωλήνα με μεγάλη διατομή, μια δυστυχισμένη κλίση μπορεί να είναι ανεπαίσθητη, αλλά για μεγάλους αγωγούς οι διαφορές μπορεί να είναι έντονες. Για παράδειγμα, κατά την τοποθέτηση σωλήνα διαμέτρου 15 cm, αποφασίστηκε να κατασκευαστεί κλίση 1 cm / γραμμικό μέτρο. Αποδεικνύεται ότι για κάθε 10 m η διαφορά είναι 10 cm και μετά από 100 m είναι 1 m. Αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και να συνδυάζεται με τις παραμέτρους της στάθμης των υπογείων υδάτων, καθώς και με τους δείκτες του επιπέδου κατάψυξης του εδάφους.

  Πώς να ελέγξετε την κλίση

  Για ένα παράδειγμα τοποθέτησης μιας εξωτερικής οδού, ας πάρουμε την τοποθέτηση ενός ενιαίου ευθύγραμμου σωλήνα που οδηγεί από το κτίριο στη δεξαμενή σηπτικής.

  Σκοπός του σωλήνα είναι η μετακίνηση λυμάτων που προέρχονται από υδραυλικά εξαρτήματα στην κοινή δεξαμενή. Αυτά περιλαμβάνουν τα λιπαρά απόβλητα από τον νεροχύτη της κουζίνας και τα περιττώματα από το μπολ τουαλέτας και το βρώμικο νερό από το ντους. Είναι λογικό ο σωλήνας να έχει διατομή τουλάχιστον 110 mm. Είναι σημαντικό για εμάς να διατηρείται η απαιτούμενη κλίση σε ολόκληρο τον αγωγό, στην περίπτωση αυτή - 0,02 m / μετρητή τρέχουσας λειτουργίας.

  Υπάρχει μια μεγάλη ευκαιρία να μετρήσετε τη γωνία κλίσης σε διαφορετικά στάδια της εργασίας χρησιμοποιώντας ένα επίπεδο λέιζερ. Η συλλογή φωτογραφιών θα σας βοηθήσει να παρουσιάσετε οπτικά ελεγχόμενες περιοχές εργασίας.

  Τυπική κλίση σωλήνα αποχέτευσης

  Ποια κλίση του σωλήνα αποχέτευσης πρέπει να είναι και πώς να το κάνει

  Για την οργάνωση της φυσικής αποστράγγισης είναι πολύ σημαντικό να υπολογιστεί σωστά η κλίση του αποχετευτικού αγωγού. Αυτό θα επιτρέψει σε ένα τέτοιο σύστημα να λειτουργήσει όσο το δυνατόν περισσότερο χωρίς να αποτύχει, ιδίως στο σπίτι. Παρακάτω θα εξετάσουμε ποια θα είναι η κλίση των σωλήνων αποχέτευσης ώστε να μην σχηματίζονται στάσεις, απαιτώντας συνεχή καθαρισμό και περιπλέκοντας τη διαδικασία λειτουργίας του συστήματος.

  Η οργάνωση της πλαγιάς σε ιδιωτικό σπίτι

  Πριν αρχίσετε να αντικαθιστάτε τους σωλήνες αποχέτευσης, πρέπει να μάθετε όλους τους κανόνες και τις συστάσεις για τέτοιου είδους έργα. Όλοι οι χειρισμοί σχεδιασμού και κατασκευής θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τους κανόνες του SNiP. Περιέχουν επίσης πληροφορίες σχετικά με την ελάχιστη κλίση των σωλήνων αποχέτευσης, οι οποίες τοποθετούνται τόσο σε εσωτερικά όσο και σε εξωτερικά συστήματα αποστράγγισης.

  Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν συνιστάται η μέγιστη δυνατή κλίση των σωληνώσεων σε ιδιωτικές κατοικίες.

  Αν η γωνία του σωλήνα αποχέτευσης είναι πολύ υψηλή, θα οδηγήσει σε μια πιο γρήγορη εκροή ρευστού, η οποία θα οδηγήσει στην καθίζηση στερεών σωματιδίων στα τοιχώματα του σωλήνα. Έτσι, θα υπάρξει στασιμότητα, σπασίματα και δυσάρεστες οσμές. Μερικές φορές σε διαμερίσματα είναι δύσκολο να δημιουργηθούν οι απαραίτητες πλαγιές σωλήνων για αποχέτευση. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου καμία κλίση δεν είναι αρκετή - πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια κάθετη φλάντζα.

  Υπό την παρουσία οποιουδήποτε έργου, είναι καλύτερο να μην υπερβεί τα όρια των αναπτυγμένων κανόνων. Επιπλέον, για να καθορίσετε με τις απαραίτητες κλίσεις σωλήνων σε μια ιδιωτική κατοικία, δεν θα έβλαπτε να συμβουλευτείτε έναν ειδικό.

  Προσδιορίστε την κλίση κατά την εγκατάσταση εσωτερικών λυμάτων

  Μέσα στο σπίτι, είναι επιθυμητό να τοποθετούνται πλαστικοί σωλήνες διαμέτρου 50 και 110 mm. Η πρώτη επιλογή είναι κατάλληλη για τη σύνδεση όλων των συσκευών υγιεινής, εκτός από την τουαλέτα.

  Είναι απαραίτητο να φέρετε μια σειρά από συμβουλές από επαγγελματίες για την εγκατάσταση οικιακών υπονόμων:

  • Εάν οι σωλήνες λειτουργούν οριζόντια, τότε δεν επιτρέπεται η περιστροφή σε ορθή γωνία. Οι στροφές πρέπει να είναι ίσες με 45 μοίρες.
  • Στην περίπτωση της κάθετης τοποθέτησης επιτρέπονται ορθές γωνίες.
  • Όταν οι σωλήνες στρέφονται, συνιστάται η τοποθέτηση ελεγχόμενων αρμών προκειμένου να είναι δυνατή η επισκευή και ο έλεγχος του συστήματος αποχέτευσης.
  • Εάν το μήκος του σωλήνα είναι μικρό, τότε η κλίση μπορεί να γίνει πιο αποδεκτά πρότυπα.

  Οι πηγές των υδραυλικών εγκαταστάσεων περιλαμβάνουν υδραυλικά συστήματα εγκατεστημένα στο σπίτι ή στο διαμέρισμα - μπορεί να είναι τουαλέτες, νεροχύτες, μπανιέρες. Για την έγκαιρη εκροή νερού είναι απαραίτητο να επιλέξετε τη σωστή κανονική κλίση του σωλήνα αποχέτευσης.

  Σύμφωνα με το SNiP, η κλίση των σωλήνων αποχέτευσης μετριέται σε εκατοστά, ενώ η ελάχιστη τιμή δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 2 cm ανά μέτρο σωλήνα. Επίσης εντός του χώρου δεν μπορούν να αλλάξουν τους τύπους καλωδίωσης, όπως θα διαταραχθεί η υδροδυναμική του αγωγού, και αυτό μπορεί να προκαλέσει σφύρα νερού και καταστροφή των σωλήνων.

  Με άλλα λόγια, κάθε επόμενο μέτρο του σωλήνα πρέπει να βρίσκεται 2 cm κάτω από το προηγούμενο. Πρέπει να σημειωθεί ότι η κλίση δεν μπορεί να μετρηθεί σε μοίρες, επειδή σε αυτή την περίπτωση, υπάρχουν διάφορα σημαντικά λάθη. Ως αποτέλεσμα, θα υπάρξουν σφάλματα για κάθε τύπο αποχετευτικού συστήματος.

  Προκειμένου να καταστεί ευκολότερη η διαδικασία υπολογισμού για ένα ιδιωτικό σπίτι, εφαρμόζεται ένας πιο ενοποιημένος τύπος.

  Υπολογισμός πληρότητας σωλήνων

  Για να προσδιορίσετε ποια πρέπει να είναι η κλίση του σωλήνα αποχέτευσης, όπως για το χυτοσίδηρο, το πλαστικό και το αμιαντοτσιμέντο, υπολογίστε το βαθμό πληρότητας. Αυτό εμποδίζει ή ελαχιστοποιεί πιθανές μελλοντικές παρεμπόδισεις. Χάρη στα ληφθέντα δεδομένα θα είναι δυνατό να υπολογιστεί η κλίση των σωλήνων.

  Ο υπολογισμός πραγματοποιείται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

  όπου H είναι πληρότητα, B είναι το ύψος του επιπέδου απορροής, D είναι το τμήμα των σωλήνων.

  Θεωρήστε ότι η οριακή τιμή της πληρότητας είναι 1, θα πει ότι ο σωλήνας είναι εντελώς γεμάτος και δεν υπάρχει προκατάληψη.

  Σε ποσοστιαίες μονάδες, είναι καλύτερο εάν η κατοχή είναι στην περιοχή των 50-60. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη το υλικό κατασκευής των σωλήνων και η γωνία κλίσης σε σχέση με τη δεξαμενή σηπτικής. Οι σωλήνες από αμίαντο και χυτοσίδηρο πληρώνονται πολύ σύντομα λόγω της υψηλής τραχύτητας της επιφάνειας των εσωτερικών τοίχων τους.

  Επιπλέον, αυτή η τιμή θα επιτρέψει στα λύματα να κινούνται με ταχύτητα 0,7 m / s, έτσι ώστε να είναι δυνατή η διατήρηση στερεών ακαθαρσιών σε συνεχή κίνηση, εμποδίζοντας τους να κολλήσουν στα τοιχώματα του σωλήνα.

  Κατά τη διάρκεια εσφαλμένων υπολογισμών, τίθεται το καθήκον υπολογισμού της μέγιστης δυνατής ταχύτητας κίνησης των αποχετεύσεων μέσω σωλήνων αποχέτευσης. Με τον ίδιο τρόπο, πραγματοποιείται ο υπολογισμός της ελάχιστης κλίσης του εξωτερικού τύπου αποχέτευσης. Δεδομένου ότι τα εξωτερικά συστήματα αποχέτευσης χρησιμοποιούν σωλήνες με μεγάλες διατομές, η κλίση πρέπει να είναι κατάλληλη.

  Πώς να καθορίσετε την κλίση

  Για να μάθετε πώς να κάνετε σωστά μια κλίση αποχέτευσης, πρέπει να ξέρετε τα πάντα για το μήκος του αποχετευτικού συστήματος.

  Αξίζει να εξεταστεί ένα παράδειγμα καθορισμού του υπολογισμού της κλίσης των σωλήνων, που εγκαθίστανται σε ιδιωτική κατοικία ή διαμέρισμα. Υποθέστε ότι στην περίπτωσή μας το σύστημα θα αποτελείται από σωλήνες διατομής 10 cm και το μήκος τους θα είναι 15 m. Στη συνέχεια η κλίση καθορίζεται πολλαπλασιάζοντας το μήκος των σωλήνων με την κλίση που επιλέγεται από GOST ή SNiPa.

  Τα συγκεκριμένα στοιχεία θα έχουν ως εξής: 15 m (μήκος σωλήνων) × 0,02 (κλίση, σύμφωνα με τα πρότυπα) = 0,3 m, δηλαδή 30 cm.

  Σύμφωνα με την τελική εικόνα, μπορεί να κριθεί ότι η διαφορά ύψους μεταξύ του αρχικού ύψους και του τελειώματος είναι 30 εκατοστά.

  Πρότυπα κλίσεις σωλήνων για τα συστήματα αποχέτευσης

  Η διαδικασία για τον έλεγχο της κλίσης του σωλήνα αποχέτευσης, έχουμε ήδη αναθεωρήσει εν μέρει. Αξίζει επίσης να προστεθεί ότι αυτή η τιμή εξαρτάται από τη διάμετρο των σωλήνων. Στον κατάλληλο πίνακα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με το τι πρέπει να είναι η κλίση όταν εγκαταστήσατε αυτήν ή εκείνη την υγιεινή συσκευή.

  Το SNiP, εκτός από τον προσδιορισμό της κλίσης του σωλήνα, εξηγεί πώς πρέπει να εγκατασταθεί ολόκληρο το σύστημα αποχέτευσης.

  Κατανομή της ακόλουθης λίστας κανόνων:

  1. Η επιθυμητή κλίση καθορίζεται βάσει της διατομής του εγκατεστημένου ανυψωτήρα.
  2. Αν η διατομή του ανυψωτήρα δεν υπερβαίνει τα 11 cm, η γωνία επιλέγεται στα 2 cm ανά μέτρο.
  3. Η ελάχιστη κλίση σωλήνων με διατομή μέχρι 5 cm είναι 3 cm ανά μέτρο σωλήνα.
  4. Εάν το τμήμα του σωλήνα υπερβεί τα 16 cm, τότε η κλίση θα είναι ίση με 0,8 cm.

  Αξίζει να σημειωθεί ότι με μια κλίση για τους σωλήνες αποχέτευσης πρέπει να αποφασίσετε κατά τον σχεδιασμό οποιασδήποτε δομής.

  Πρότυπα κλίσης σε διάταξη εξωτερικού τύπου αποχέτευσης

  Το σύστημα εξωτερικών λυμάτων έχει σχεδιαστεί για την απομάκρυνση των λυμάτων από το σπίτι στη δεξαμενή σηπτικής. Κατά κανόνα χρησιμοποιούνται χυτοσίδηρος, αμιαντοτσιμέντο ή κυματοειδείς σωλήνες PE για ένα τέτοιο σύστημα.

  Δεδομένου ότι οι σωλήνες για εξωτερικά συστήματα έχουν συχνά μεγάλες διατομές, καθορίζονται ξεχωριστοί κανόνες για τους οικοδομικούς κώδικες:

  1. Με διατομή σωλήνα έως 15 cm, οι ελάχιστες τιμές κλίσης θα είναι ίσες με 0,8 cm ανά μέτρο αγωγού.
  2. Οι μέγιστες τιμές αποστράγγισης είναι 15 cm με 1 m.
  3. Για αυτοκινητόδρομους με διατομή 20 cm, η κλίση θα είναι 0,7 cm για κάθε μετρητή ροής του σωλήνα.

  Το πιο αποδεκτό για το σπίτι θα είναι το σύστημα βαρύτητας, η κλίση του οποίου σχηματίζεται σε ανασκαμμένες τάφρους κατά μήκος ολόκληρης της διαδρομής του αγωγού. Αξίζει να ληφθεί υπόψη ότι οι σωλήνες του εξωτερικού συστήματος αποστράγγισης πρέπει να βρίσκονται κάτω από το επίπεδο κατάψυξης του εδάφους. Επιπλέον, αξίζει να θυμάστε για την εγκατάσταση οποιουδήποτε τύπου μόνωσης.

  Με μέγιστη κλίση 0,15 (δηλ. Μια σταγόνα των 15 cm), το σύστημα θα είναι πολύ αναποτελεσματικό, θα εμφανιστούν σκόνες και φράξιμο λόγω της γρήγορης κίνησης του νερού.

  Σε κάθε περίπτωση, η κλίση του σωλήνα αποχέτευσης και άλλων σωλήνων αποχέτευσης στο σύστημα αποστράγγισης θα καθορίζεται από τις επιτρεπόμενες οριακές τιμές. Η βέλτιστη τιμή, κατά κανόνα, είναι αυτή που είναι μεταξύ της ελάχιστης και της μέγιστης τιμής. Οι μέγιστες δυνατές τιμές για τα εξωτερικά λύματα επιτρέπονται μόνο στην περίπτωση εξαγωγής αμιγώς νερού, εάν δεν υπάρχει κίνδυνος απόφραξης των σωληνώσεων.

  Έτσι, για να καθοριστεί ποια πρέπει να είναι η κλίση των σωλήνων αποχέτευσης, είναι απαραίτητο στο στάδιο του σχεδιασμού. Εάν ένα τέτοιο σύστημα είναι σωστά οργανωμένο, τότε θα εξυπηρετεί όσο το δυνατόν περισσότερο χωρίς αποτυχίες και με μέγιστη αποτελεσματικότητα.

  Κανόνες υπολογισμού των κλίσεων των λυμάτων ανά μέτρο, βασικοί τύποι

  Η αρχή λειτουργίας οποιουδήποτε συστήματος αποχέτευσης τύπου βαρύτητας είναι η κίνηση ρευστού και ιζήματος. Επομένως, η εγκατάσταση του συστήματος αποχέτευσης εκτελείται υπό συγκεκριμένη γωνία. Το SNiP ορίζει σαφώς ποια θα πρέπει να είναι η ελάχιστη κλίση του συστήματος αποχέτευσης σε ένα μέτρο από το πέρασμα του αποχετευτικού δικτύου σε διάφορους χώρους χρήσης. Η απόκλιση από αυτά τα πρότυπα απαγορεύεται αυστηρά, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος.

  Τι είναι α

  Το σύστημα αποχέτευσης περιέχει ειδικές σωληνώσεις για τη ροή υγρών από τις εγκαταστάσεις. Προκειμένου η εκροή ρευστού να γίνει σωστά, το σύστημα αποχέτευσης έχει οριστεί υπό ορισμένη γωνία. Υπολογίζοντας την κλίση του αποχετευτικού δικτύου 1 μέτρου, πρέπει να χρησιμοποιήσετε έναν ειδικό τύπο: V√H / d≥K.

  Για να αποκρυπτογραφήσει ο τύπος είναι αρκετά απλός:

  H - καθορίζει το βαθμό πλήρωσης του αγωγού.

  V - υποδεικνύει το ρυθμό εκκένωσης του υγρού σε m / s.

  K - υποδηλώνει το συντελεστή της κλίσης.

  D είναι η διάμετρος των σωλήνων.

  Για να μάθετε ποια κλίση του αποχετευτικού συστήματος, χωρίς τη χρήση τύπων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ήδη διαθέσιμα δεδομένα, τα οποία υπολογίζονται λαμβάνοντας υπόψη τη διάμετρο. Μόνο ένας υπολογισμός θα σας ενημερώσει για τις γωνιές που είναι καλύτερα να προβλέψετε.

  Απαραίτητες κλίσεις και διαμέτρους σωλήνων για αποστράγγιση Τι γωνία κλίσης πρέπει να είναι

  Τύποι λυμάτων σε 1 μέτρο

  Υπάρχουν αρκετοί τύποι πλαγιών, λαμβάνοντας υπόψη τον τύπο των λυμάτων.

  Για εσωτερική

  Για αποχέτευση εσωτερικής τοποθέτησης χρησιμοποιούνται σωλήνες διαμέτρου 40, 50, 80 και 100 mm. Το βέλτιστο επίπεδο κλίσης για τέτοιους σωλήνες είναι: 0,035, 0,03, 0,2 και 0,015, αντίστοιχα. Η διάμετρος του υλικού, η οποία ισούται με 100 mm, εφαρμόζεται στις κοινές ζώνες σύνδεσης, όπου όλες οι αγωγοί του συστήματος συγκλίνουν.

  Όταν χρησιμοποιείτε προσαρμογείς μεγαλύτερου μεγέθους σε μικρότερο, η εγκατάσταση πραγματοποιείται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να σχηματίζεται μια ομαλή επιφάνεια στο κατώτερο τμήμα του καναλιού, η οποία θα διασφαλίζει συνεχή ροή κίνησης ρευστού. Οι κλίσεις, σε όλες τις πλευρές της μεταβατικής συσκευής, τοποθετούνται με βάση τον υπολογισμένο συντελεστή.

  Η απαραίτητη προκατάληψη ρυθμίζεται από συνδετήρες που δέχονται την έμφαση της κατασκευής ή από την κλίση του κιβωτίου στο οποίο θα εγκατασταθούν τα συστήματα αποχέτευσης.

  Το τμήμα του συστήματος με μήκος μέχρι 1,5 μέτρα από το μίξερ ή άλλες οικιακές συσκευές μπορεί να εγκατασταθεί με οποιαδήποτε σειρά, αλλά ανάλογα με την κλίση από τη συσκευή στο σύστημα αποχέτευσης. Η στροφή σε ένα τέτοιο σύστημα είναι πάντοτε εξοπλισμένο με ένα tee ή γόνατο, η κλίση των δομών αυτών είναι 67 μοίρες. Κατά την κλίση, είναι πάντα απαραίτητο να λαμβάνεται υπόψη η κατεύθυνση που πρέπει να αντιστοιχεί στη διαδρομή κίνησης. Για να συνδέσετε τον ανυψωτήρα, χρησιμοποιήστε πάντα ένα μπλουζάκι, ρυθμίζοντας το με γωνία κλίσης 67-87 μοίρες. Εάν το διαμέρισμά σας εξακολουθεί να χρησιμοποιεί ένα ορθογώνιο σίδερο, τότε συνιστάται να το αντικαταστήσετε κατά την εγκατάσταση του εσωτερικού συστήματος αποχέτευσης.

  Για υπαίθρια

  Για το εξωτερικό σύστημα χρησιμοποιείται ένα υλικό με διάμετρο 100, 150 και 200 ​​mm και η αντίστοιχη κλίση είναι 0,012, 0,01 και 0,07. Οι σωληνώσεις αυτού του συστήματος πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο και με την ίδια κλίση καθ 'όλο το μήκος από την έξοδο από το σπίτι στην ίδια την αποφόρτιση.

  Ο συνδυασμός σωλήνων με διαφορετικές διαμέτρους ή κλίσεις στις πλαγιές απαγορεύεται αυστηρά. Εάν είναι απαραίτητο να απομακρυνθείτε από τους καθιερωμένους κανόνες, τότε στο σημείο μετάβασης θα είναι εξοπλισμένο ένα πηγάδι παρακολούθησης.

  Προκειμένου να εκτελεστεί σωστά η απαιτούμενη κλίση, συνιστάται, κατά τη διαδικασία εκσκαφής μιας τάφρου, να λαμβάνεται υπόψη μια εκ των προτέρων αυξανόμενη εσοχή. Επιπλέον, το βάθος της τάφρου προετοιμάζεται πάντοτε σε βάθος 20-25 cm, προκειμένου να σχηματιστεί ένα αμμώδες στήριγμα κάτω από το σύστημα. Μετά από αυτό, η άμμος γεμίζεται εν μέρει και τα στοιχεία στήριξης τοποθετούνται για όλα τα μεμονωμένα στοιχεία. Και μόνο τότε η υπόλοιπη άμμος χύνεται.

  Τύποι υπαίθριων λυμάτων με κλίση 0,15 - το μέγιστο επιτρεπτό σε όλες τις συνθήκες

  Ανάλογα με τη διάμετρο του σωλήνα

  Η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας αποβλήτων εξαρτάται από την ταχύτητα του ρευστού και την πληρότητα των σωλήνων. Αλλά αυτοί οι δύο δείκτες είναι στενά συνδεδεμένοι με το σημαντικό κριτήριο, τη διάμετρο του σωλήνα. Αξίζει να ληφθεί υπόψη ότι η διάμετρος επιλέγεται με βάση τον υπολογισμό του μέσου ημερήσιου όγκου των λυμάτων και τον βαθμό πλήρωσης σωλήνων κατά 50-60%.

  Οι μέγιστες και ελάχιστες κλίσεις του σωλήνα αποχέτευσης καθορίζονται στο SNiP ως κλασματικός αριθμός. Αυτός ο συντελεστής ρυθμίζεται από την αναλογία μήκους προς το επιθυμητό κενό μεταξύ των άνω και κάτω ορίων κατά μήκος της άκρης.

  Για διαφορετικές διαμέτρους υπάρχουν οι πλαγιές τους:

  • για διάμετρο σωλήνα 40 mm, ο πρώτος συντελεστής ελάχιστης κλίσης θα είναι 0,03 και η μέγιστη τιμή είναι 0,04.
  • για διάμετρο 50 mm, ο ελάχιστος λόγος κλίσης θα είναι 0,025 και η μέγιστη τιμή είναι 0,035.

  Για να μάθετε την κλίση του συστήματος σε ένα επίπεδο επίπεδο, είναι απαραίτητο να εκτελέσετε έναν πολλαπλασιασμό μήκους με συντελεστή κλίσης. Αν το αποτέλεσμα πολλαπλασιαστεί επί 100, τότε ο αριθμός που θα προκύψει θα είναι σε εκατοστά.

  Τιμή κλίσης ανάλογα με τη διάμετρο του σωλήνα

  Υπολογισμός γωνίας κλίσης

  Υπολογίστε ανεξάρτητα τη γωνία κλίσης είναι αρκετά δύσκολη, γι 'αυτό θα χρειαστείτε πολλά δεδομένα, τα οποία μόνο οι ειδικοί μπορούν να καταλάβουν. Αλλά από την άποψη των μαθηματικών, είναι δυνατόν να εκτιμηθεί η κατάσταση.

  Πρέπει να γνωρίζετε την πληρότητα του αγωγού. Αυτός ο δείκτης μπορεί να βρεθεί χρησιμοποιώντας ένα μάλλον απλό τύπο: Y = H / D, όπου το H δηλώνει το επίπεδο του υγρού αποβλήτων και το D - τη διάμετρο του.

  Ακόμη και με ελάχιστες γνώσεις των μαθηματικών, μπορεί να γίνει κατανοητό ότι όσο πιο κοντά η τιμή Υ σε ένα, τόσο μεγαλύτερη είναι η κατανάλωση των αποβλήτων. Εάν η ληφθείσα τιμή πέσει κάτω από τα κριτήρια του 0.5-0.7, τότε η τιμή πλήρωσης αντιστοιχεί στη βέλτιστη τιμή της και συμβολίζεται με το σύμβολο Κ. Εάν παρατηρηθεί η ακόλουθη ανισότητα, το αποχετευτικό σύστημα θα είναι πιο αποτελεσματικό.

  Η ανισότητα K ≤ V√y, στην οποία το V υποδηλώνει τον ρυθμό ροής του υγρού μέσω των σωλήνων, √ y είναι η τετραγωνική ρίζα του δείκτη πληρότητας του σωλήνα και το K είναι ο βέλτιστος δείκτης της τιμής πλήρωσης.

  Εξάρτηση της διαφοράς ύψους της αρχής και του άκρου του σωλήνα στην κλίση του

  Μετρήσεις κλίσης

  Όσο για τη θεωρία, όλα είναι ξεκάθαρα, αλλά πώς μπορούμε να μετρήσουμε το σύστημα αποχέτευσης στην πράξη στο σπίτι; Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να προετοιμάσετε μια τέλεια επίπεδη οριζόντια επιφάνεια. Σε σχέση με αυτή την επιφάνεια και θα μετρηθεί.

  Ως κατά προσέγγιση επιφάνεια δεν πρέπει να επιλέξετε τα δάπεδα στο δωμάτιο, πληρούν σπάνια τις παραπάνω απαιτήσεις. Φυσικά, η καλύτερη επιλογή για αυτή τη δουλειά θα ήταν το επίπεδο λέιζερ. Αλλά, ένα τέτοιο εργαλείο, δεν μπορούν όλοι να αγοράσουν για μια μόνο χρήση, έτσι πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις παραδοσιακές μεθόδους καθορισμού του επιπέδου.

  Το επίπεδο του κτιρίου είναι ιδανικά ικανό να αντεπεξέλθει στο καθήκον του προσδιορισμού της κλίσης του αποχετευτικού συστήματος κατά 1 μέτρο. Αλλά εκτός από αυτόν, θα χρειαστούν και άλλα εργαλεία:

  • σωλήνα ·
  • Επίπεδο φυσαλίδων - εάν η βάση του επιπέδου γίνεται σε ημικυκλική μορφή, τότε θα είναι πολύ πιο βολικό για ένα άτομο να το χρησιμοποιήσει στη ροή εργασίας.
  • εξαρτήματα και εξαρτήματα για συνδετήρες.
  • ένα μολύβι?
  • αγκυροβόλιο.

  Κατά τον προσδιορισμό της κλίσης του αποχετευτικού δικτύου δεν μπορεί να κάνει χωρίς επίπεδο

  Σημειώστε ότι το επίπεδο φυσαλίδων, εκτός από τα δύο βασικά σημάδια, πρέπει να έχει δύο επιπλέον σε κάθε πλευρά. Όλες οι ετικέτες εμφανίζουν διαφορά με τη γραμμή του ορίζοντα 1 cm προς μία ή την άλλη κατεύθυνση.

  Η αρχή της μέτρησης πρέπει να εκτελείται από το χαμηλότερο σημείο. Ο σωλήνας συνδυάζεται με το κύριο σύστημα και συνδέεται με τη μία πλευρά στην επιφάνεια του τοίχου. Περαιτέρω, δημιουργείται ένα επίπεδο κατασκευής στον σωλήνα, στο οποίο προσδιορίζεται η επιτρεπόμενη περίσσεια.

  Η φυσαλίδα αέρα θα πρέπει να έρχεται σε επαφή με την επιθυμητή διαίρεση, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο απόκλισης του συστήματος που χρειάζεστε. Στη συνέχεια, κάντε το σφιγκτήρα του δεύτερου άκρου του σωλήνα. Αυτό γίνεται μέχρι ο σωλήνας να φτάσει στον εγκατεστημένο νεροχύτη ή το μπολ τουαλέτας. Με την τήρηση όλων των κανόνων και κανόνων, το εξοπλισμένο αποχετευτικό δίκτυο θα έχει την απαραίτητη κλίση.

  Εάν δεν μπορείτε να βρείτε ένα επίπεδο με τρία σημάδια, τότε χρησιμοποιήστε το κανονικό επίπεδο, απλά αναβαθμίστε το λίγο. Για να γίνει αυτό, εκτελέστε τη βαθμονόμηση, η οποία εκτελεί μια ευθεία γραμμή που έχει τοποθετηθεί στην επιφάνεια του τοίχου, με την απαιτούμενη παρατήρηση. Με το επίπεδό σας συνδεδεμένο με τη γραμμή, κάντε ένα σημάδι στην κλίμακα όπου η φούσκα έρχεται σε επαφή με την κλίμακα.

  Μέτρηση της εσωτερικής κλίσης των λυμάτων

  Γιατί είναι απαραίτητο

  Πρώτα απ 'όλα, η γωνία κλίσης είναι απαραίτητη προκειμένου να αποφευχθούν οι εμπλοκές στο σύστημα αποχέτευσης. Αυτό θα επιτρέψει στους ιδιοκτήτες ιδιωτικών κατοικιών να ζήσουν ανέμελα για πολλά χρόνια. Αλλά, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι μια πολύ μεγάλη γωνία κλίσης μπορεί να επηρεάσει τις ιδιότητες του αποχετευτικού συστήματος.

  Υπάρχουν διάφορες παραβιάσεις λειτουργικών ιδιοτήτων:

  • η διάσπαση του συστήματος, η οποία θα προκύψει λόγω της υπερβολικά γρήγορης ροής του ρευστού, την κακή έκπλυση των στερεών κλασμάτων. Τελικά, ένα στρώμα ιλύος σχηματίζεται στην επιφάνεια του σωλήνα, το οποίο πρέπει να καθαριστεί.
  • αν η στάθμη κλίσης του συστήματος αποχέτευσης για μεταλλικά προϊόντα έχει επιλεγεί λανθασμένα, το ανώτερο τμήμα θα διαβρωθεί, γεγονός που θα μειώσει τη διάρκεια ζωής του αποχετευτικού δικτύου.
  • με υπερβολικά μεγάλη κλίση ενός μακριού σωλήνα, υπάρχει πιθανότητα σπασίματος του σιφόνι. Αυτό συνεπάγεται την εμφάνιση μιας δυσάρεστης μυρωδιάς μέσα στο δωμάτιο.

  Επιπλέον, μια υπερβολική κλίση μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του επιπέδου θορύβου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έκπλυσης.

  Το βίντεο δείχνει πώς να προσδιορίσετε σωστά την κλίση του αποχετευτικού δικτύου σε απόσταση 1 μέτρου.

  Πάγκος σωληνώσεων για λύματα σε 1 μέτρο: SNiP, συστάσεις και μέθοδοι υπολογισμού

  Για την κλίση των εξωτερικών και εσωτερικών αποχετευτικών αγωγών σε ιδιωτικό σπίτι, καθώς και για την τοποθέτηση ενός αποχετευτικού συστήματος στο διαμέρισμα, έχουν ήδη υπολογιστεί ακριβή πρότυπα και έχουν υποβληθεί οι αντίστοιχες συστάσεις των SNiPs. Ωστόσο, πολύ συχνά για τη σωστή εκροή είναι απαραίτητο να υπολογιστεί το βέλτιστο επίπεδο κλίσης, με βάση τις μεμονωμένες παραμέτρους, τον τύπο χώρου, το υλικό και τη διάμετρο των σωλήνων.

  Ας εξετάσουμε τα SNiPs, συστάσεις και τύπους για τον υπολογισμό της κλίσης που πρέπει να έχει ένας σωλήνας για τα λύματα σε μήκος 1 μέτρου σε διαφορετικές περιπτώσεις - σε ένα διαμέρισμα, ένα ιδιωτικό σπίτι, ένα εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο και ανάλογα με το υλικό που χρησιμοποιείται για την κατασκευή σωλήνων αποχέτευσης.

  Σημασία της κλίσης

  Για την κανονική λειτουργία του συστήματος αποχέτευσης, είναι απαραίτητο να κάνετε ακριβείς υπολογισμούς. Ποιες είναι οι συνέπειες των λαθών;

  • Η υπερβολική μεροληψία θα οδηγήσει σε μια επιταχυνόμενη εκροή, η οποία θα συνοδεύεται από έντονο θόρυβο. Αυτό καθαρίζει γρήγορα την εσωτερική επιφάνεια και επιβραδύνει τον αυτοκαθαρισμό.
  • Το ανεπαρκές επίπεδο απειλεί να φράξει το σύστημα, ειδικά εάν δεν παρέχει αντλία οικιακής κοπριάς. Η θέση του μπλοκαρίσματος του αγωγού είναι δύσκολο να διαγνωστεί και χρειάζεται πολύ χρόνο για να επισκευαστεί.

  Το καλύτερο από όλα, όταν η κίνηση των αποχετεύσεων συμβαίνει με ταχύτητα 0,7 -1 m / s. Στο Η διαδικασία υπολογισμού πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη διάμετρο, το υλικό και την πληρότητα (υδροπίεση) των σωλήνων.

  Κατά το σχεδιασμό ενός συστήματος αποχέτευσης, είναι συνηθισμένο να καθοδηγείται όχι από τους τύπους, αλλά από τις τιμές που δίδονται στα SNiPs. Η τοποθέτηση στο εσωτερικό του κτιρίου διέπεται από τις απαιτήσεις της ενότητας 2.04.01-85 και η εξωτερική εγκατάσταση διέπεται από το τμήμα 2.04.04-85.

  Απαιτούνται διαφορετικές μέθοδοι υπολογισμού για τα πολυώροφα κτίρια και τα μεγάλα συγκροτήματα κατοικιών.

  Όλα τα στοιχεία δίνονται με τη μορφή συντελεστών και μετρώνται σε εκατοστά ανά μέτρο λειτουργίας. Ο χαρακτηρισμός σε μοίρες δεν χρησιμοποιείται λόγω μεγάλων σφαλμάτων κατά τη διαδικασία εγκατάστασης σε σηπτική δεξαμενή ή αποχέτευση, τα οποία βρίσκονται σε απόσταση 10-12 m από το σπίτι. Έτσι, για τη διάμετρο 40-50 mm και την απόσταση του σηπτικού δεξαμενή στα 12 m, χρησιμοποιείται ένας συντελεστής 0,03 (3 cm / m), και για ένα τμήμα 85-100 mm - 0,02.

  Η ελάχιστη επιτρεπόμενη κλίση για τις εξωτερικές και εσωτερικές γραμμές αποχέτευσης σύμφωνα με το SNiP είναι 0,015, με κλίση σωλήνων αποχέτευσης με γωνία μικρότερη από τα ελάχιστα στερεά σωματίδια που παραμένουν στον αγωγό. Σε μικρές περιοχές - όχι περισσότερο από 1 m, επιτρέπεται συντελεστής 0,01.

  Η μέγιστη κλίση των εξωτερικών και εσωτερικών συστημάτων αποχέτευσης δεν υπερβαίνει το 3% σύμφωνα με τα πρότυπα και γενικά εξαρτάται από τον ρυθμό ροής, ενώ σε πλαστικούς σωλήνες αποχέτευσης πρέπει να διατηρείται ταχύτητα μέχρι 1,4 m / s, διαφορετικά η αποχέτευση θα διαιρεθεί σε κλάσματα και τα στερεά σωματίδια θα παραμείνουν στο σύστημα.

  Διάμετρος σωλήνα σε χιλιοστά

  Συνιστώμενη αναλογία κλίσης

  Για νεροχύτες, νεροχύτες, νεροχύτες και μπάνια επιλέγονται σωλήνες διαμέτρου 40-50 mm με κλίση από 2,5 cm έως 3,5 cm ανά μέτρο. Για να αποστραγγίσετε το νερό αποχέτευσης από την τουαλέτα, η διάμετρος της γραμμής είναι 100 mm. Η ελάχιστη τιμή ανά γραμμικό μέτρο είναι 0,012 και ο κανόνας είναι 0,02. Κατά την εγκατάσταση της εφαρμοζόμενης στάθμης φυσαλίδων ή λέιζερ.

  Έτσι, πώς να υπολογίσετε τη σωστή κλίση κατά την τοποθέτηση σωλήνων αποχέτευσης στο δίκτυο αποχέτευσης; Ο τύπος για τον υπολογισμό των κανονιστικών συντελεστών:

  Ξεχωριστά, μπορεί να εφαρμοστεί ο σύνθετος τύπος Kollbrook-White. Μοιάζει με αυτό:

  Η αποχέτευση σε πολυώροφα κτίρια βρίσκεται κατακόρυφα. Οι αποχετεύσεις κινούνται κατά μήκος της διαμέτρου των τοίχων, και στο κέντρο του ρεύματος - πεπιεσμένου αέρα. Με αυτή τη ροή, η απόφραξη σχεδόν δεν εμφανίζεται.

  Υπολογισμός για ιδιωτική κατοικία

  Με μικρό όγκο υπολογισμού των αποβλήτων δεν απαιτείται. Το κυριότερο είναι ότι η κλίση δεν πρέπει να είναι μικρότερη από το ελάχιστο επιτρεπτό σύμφωνα με τους κανόνες του SNiP.

  Είναι σημαντικό η κλίση και η διατομή του συστήματος αποχέτευσης να συμβάλλουν στην πληρότητα του αγωγού τουλάχιστον του ενός τρίτου της διαμέτρου.

  Για να αυξηθεί η συντηρησιμότητα και η διάρκεια ζωής, συνιστάται η χρήση σωλήνων από το ίδιο υλικό.

  Συνήθως προτιμώνται οι πρίζες που είναι προσαρμοσμένες στη ροή στον αυτοκινητόδρομο. Αν είναι απαραίτητο, αλλάξτε την κατεύθυνση της ροής, είναι επιθυμητό να αποφύγετε αιχμηρές στροφές.

  Έτσι, αντί για ένα εξάρτημα σε 90 o συνιστάται να χρησιμοποιήσετε 2 έως 45 o.

  Στην περίπτωση των εξαναγκασμένων εξωτερικών λυμάτων, όλα τα υδραυλικά συστήματα είναι κάτω από το επίπεδο της σηπτικής δεξαμενής. Ο υπολογισμός των γωνιών καθ 'όλο το μήκος του αγωγού καθίσταται άσχετος. Είναι απαραίτητο μόνο τα λύματα να ρέουν σε έναν μόνο συλλέκτη με βαρύτητα και από εκεί να αντλούνται με μια οικιακή αντλία. Τι σωλήνες χρησιμοποιούνται για υπαίθριο σύστημα αποχέτευσης μάθετε από αυτό το άρθρο.

  Η δεύτερη επιλογή είναι η εγκατάσταση αντλίας κοπράνων στο σύστημα μετά από κάθε συσκευή υγιεινής. Πώς να διοχετεύσετε σωστά τα λύματα σε ένα ιδιωτικό σπίτι, θα το πούμε σε αυτό το άρθρο.

  Βέλτιστες τιμές για το εξωτερικό σύστημα

  Κατά την τοποθέτηση του εξωτερικού συστήματος αποχέτευσης, λαμβάνεται ως βάση το σημείο εξόδου του αγωγού από τον τοίχο ή το θεμέλιο. Ο κανόνας παρατηρείται: όσο μικρότερη είναι η διατομή, τόσο μεγαλύτερη είναι η κλίση. Για μια κανονική εκροή με διάμετρο 110, το 0.02 είναι αρκετό, και για τους σωλήνες των 60-80 mm 0.03 και περισσότερο χρειάζονται.

  Υπάρχουν τρεις βασικοί παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη:

  1. Αρωγής. Τα πηγάδια αποχέτευσης βρίσκονται συνήθως στο χαμηλότερο σημείο της περιοχής, έτσι προστίθεται και η φυσική κλίση του τάφρου.
  2. Το βάθος του αγωγού κοντά στο σηπτικό δεξαμενή δεν πρέπει να είναι χαμηλότερο από την είσοδο στο φρεάτιο αποχέτευσης.

  Η κλίση πρέπει να είναι λογική, έτσι ώστε να μην χρειαστεί να σκάβετε στην πισίνα για αποχετεύσεις πολύ βαθιά - αυτό είναι τόσο δαπανηρό και επικίνδυνο, εάν τα υπόγεια ύδατα εισέρχονται στο σηπτικό ντεπόζιτο.

 • Η τάφρος πρέπει να είναι βαθύτερη από το επίπεδο της κατάψυξης του εδάφους.
 • Εσωτερικοί κανόνες εγκατάστασης σωλήνων

  Κατά την τοποθέτηση εσωτερικών σωλήνων. όπου όλα τα σημεία μειώνονται σε ένα μόνο ανύψωση, ο όγκος εκκένωσης υπολογίζεται συνολικά για όλες τις συσκευές. που συνδέονται με την εθνική οδό. Βεβαιωθείτε ότι έχετε υπολογίσει την ανομοιομορφία του δαπέδου, έτσι ώστε η κλίση και η διαφορά ύψους μεταξύ των υδραυλικών εγκαταστάσεων και του νεροχύτη να είναι σύμφωνες με τους κανόνες του SNiP.

  Συμπληρωματικές συστάσεις

  Στη διαδικασία του σχεδιασμού και της τοποθέτησης πρέπει να δώσουν προσοχή σε μερικά σημεία:

  1. Φυσική συρρίκνωση. Το έδαφος μπορεί να συμπιεστεί υπό την επίδραση εξωτερικών παραγόντων, ως αποτέλεσμα των οποίων αλλάζει η κλίση.
  2. Σε ορισμένες περιοχές, συνιστάται η τοποθέτηση καταπακτών επιθεώρησης σε βήματα 30-40 cm σε περίπτωση απόφραξης λόγω κακής εκροής. Για τον ίδιο σκοπό, οι ειδικοί συνδέουν σωλήνες υπό γωνία τουλάχιστον 120 °.
  3. Εκτελούνται υπολογισμοί, ξεκινώντας από το σημείο εξόδου του συστήματος αποχέτευσης, αλλά η εγκατάσταση πραγματοποιείται πάντα αντίστροφα - μακριά από το φρεάτιο αποστράγγισης.
  4. Το σχέδιο έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε το μήκος της γραμμής να είναι ελάχιστο. Όσο πιο σύντομη είναι η γραμμή, τόσο λιγότερο πιθανό είναι να φράξει ή να σπάσει.

  Η σωστή θέση των λυμάτων για την αποφυγή εμπλοκών και για τη διασφάλιση της μεγάλης διάρκειας ζωής όλων των επικοινωνιών.

  Η καλύτερη επιλογή υπολογισμού είναι ο προσανατολισμός προς τους κανόνες του SNiP και η συνεκτίμηση των επιμέρους χαρακτηριστικών του κτιρίου και της θέσης των λουτρών. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης πριν την ενστάλαξη της τάφρου, ελέγχονται όλα τα στοιχεία της γραμμής για στεγανότητα και αξιοπιστία της εκροής.