Πώς να καταχωρίσετε μη εξουσιοδοτημένους υπονόμους;

Στο χωριό dacha, οι γονείς έχουν συνδεθεί από καιρό στο κοινό δίκτυο αποχέτευσης. Κατά την πώληση ενός εξοχικού σπιτιού, είναι απαραίτητο να διευθετηθεί αυτό το ζήτημα. Πώς να νομιμοποιήσετε μια τέτοια σύνδεση; Πρέπει να περάσετε από όλα τα βήματα από τις προδιαγραφές για να ξεκινήσετε;

Δεν θα ήθελα να σας ενοχλήσω, αλλά η κατάσταση δεν φαίνεται καλή.

Χρησιμοποιείτε τα κεντρικά (κοινά) λύματα για χρόνια χωρίς να συνάψετε συμφωνία με τη Vodokanal για να λάβετε λύματα (δηλαδή δεν πληρώσατε για τίποτα).

Πρόκειται για τερατώδες πρόστιμο (λαμβάνοντας υπόψη την πληρωμή για όλα τα έτη), καθώς και την υποχρεωτική αποσυναρμολόγηση ενός μη νόμιμου συστήματος αποχέτευσης (χωρίς επιλογές).

Σας συμβουλεύω να σταθμίσετε τα πάντα ξανά, είναι πιθανό το κόστος ενός εξοχικού σπιτιού να μην είναι αρκετό για να πληρώσει για όλα τα έργα διάλυσης και τα πρόστιμα.

Υποχρεωτική αποσυναρμολόγηση επειδή οι εργασίες στο ένθετο στο κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο

"Με το μάτι" στο κεντρικό υπονόμους δεν συντρίβεται.

Εάν δεν είμαστε πεπεισμένοι τότε συνεχίζουμε, όλα από το μηδέν.

Ψάχνουμε για μια εταιρεία ή επικοινωνήστε με την Vodokanal.

Χρειάζονται ένα σχέδιο για τον ιστότοπό σας (βέβαια, στην αρχή γράφουμε μια αίτηση για μια πλευρική γραμμή).

Ορισμένες εξετάσεις (γεωλογικές, γεωδαιτικές).

Οι τεχνικές συνθήκες σύνδεσης, το έργο αναπτύσσονται.

Μετά από όλες αυτές τις δραστηριότητες, η εταιρεία με άδεια μπορεί να προχωρήσει στην εκτέλεση έργων.

Αλλά πιθανότατα θα πρέπει να λάβετε άδεια από όλους τους γείτονές σας σε περιοχές όπου το σύστημα αποχέτευσης σας θα περάσει.

Επίσης άδεια από το δίκτυο τροφοδοσίας, το Vodokanal και άλλες υπηρεσίες (π.χ. κατασκευαστές οδών), τα συμφέροντα των οποίων μπορεί να επηρεάσουν το σύστημα αποχέτευσης.

Αλλά αν αυτό γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες.

Οι κανόνες παραβιάζονται, και πολύ χάλια, σας συμβουλεύω να ξεκινήσετε με το Vodokanal και να προετοιμάσετε ένα μεγάλο ποσό για να πληρώσετε το πρόστιμο.

Είναι πολύ δύσκολο και ακριβό να νομιμοποιήσουμε επίσημα μη εξουσιοδοτημένη σύνδεση με τον γενικό αποχετευτικό αγωγό, αλλά υπάρχουν πάντα επιλογές. Νομίζω ότι στην περίπτωσή σας, μπορείτε να κάνετε χωρίς να καταργήσετε το σύστημα αποχέτευσης και χωρίς πρόστιμο για μη εξουσιοδοτημένη είσοδο και παράνομη αποχέτευση, βεβαίως εάν η σύνδεση με την ίδια την Κεντρική Επιτροπή έγινε χωρίς να παραβιαστούν οι SNiPs, αλλά να συγκεντρωθεί ολόκληρη η δέσμη των απαραίτητων εγγράφων θα πρέπει να αποτύχει. Τι μπορείτε να κάνετε - Σχεδόν όλα τα Vodokanals έχουν ιδρύσει συνεταιρισμούς που παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό για την εγκατάσταση εξωτερικών γραμμών ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και για την εισαγωγή τους σε κεντρικούς συλλέκτες και αγωγούς. Εδώ πρέπει να επικοινωνήσετε με τον επικεφαλής ενός τέτοιου συνεταιρισμού στο Vodokanal και να εξηγήσετε την κατάσταση. Νομίζω ότι με ένα τέτοιο πρόσωπο μπορείτε πάντα να βρείτε μια κοινή γλώσσα (ο ίδιος επανειλημμένα απευθύνεται και πάντα βοήθησε). Οι συνεταιρισμοί αυτοί δημιουργήθηκαν εκείνη τη στιγμή, για την επίλυση τέτοιων προβλημάτων (για αδιάβλητα καθήκοντα με επίσημο τρόπο). Εκεί θα σας βοηθήσουν να καταρτίσετε μια αίτηση για μια νέα γραμμή αποχέτευσης, να εισάγετε και να βοηθήσετε με το έργο και θα κάνουν τις απαραίτητες εργασίες για την επανατοποθέτηση των σωληνώσεων, αν χρειαστεί, και για τα φρεάτια επάνδρωσης κλπ. Φυσικά, όλες αυτές οι υπηρεσίες πληρώνονται, λειτουργούν γρήγορα και αποτελεσματικά - επειδή η εταιρεία βρίσκεται κάτω από την πτέρυγα της Vodokanal. Καλή τύχη σε σας!

Ποινή για παράνομη παγίδευση της αποχέτευσης

Από την άποψη των "Κανόνων χρήσης των συστημάτων κοινής ωφέλειας" που ενέκρινε η κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας στις 12 Φεβρουαρίου 1999, η αποστράγγιση είναι η διαδικασία λήψης υγρών αποβλήτων από συνδρομητή και η μεταφορά του στα εργοστάσια επεξεργασίας. Τα συστήματα αποχέτευσης έχουν τους ιδιοκτήτες τους μπροστά στις τοπικές επιχειρήσεις ύδρευσης. Επί του παρόντος, οι παράνομες συνδέσεις με τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης είναι ευρέως διαδεδομένες. Όμως, δεδομένης της ποινής για παράνομη διάτρηση στο σύστημα αποχέτευσης και άλλες κυρώσεις, αξίζει να σκεφτόμαστε πολλές φορές πριν επιχειρήσουμε να σώσουμε με αυτόν τον τρόπο.

Πώς να τιμωρήσετε για παράνομη σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο

Τα ζητήματα των μη εξουσιοδοτημένων δικτύων αποχέτευσης συνδέονται με την τέχνη. 7.20 του Διοικητικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η οποία ονομάζεται "Μη εξουσιοδοτημένη σύνδεση με κεντρικά συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης". Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, η τιμωρία για μη εξουσιοδοτημένη σύνδεση με την αποχέτευση εκφράζεται με την επιβολή προστίμου στους ένοχους πολίτες:

από 1 χιλιάδες ρούβλια. έως 1,5 χιλιάδες ρούβλια. - από άτομα

από 2 χιλιάδες ρούβλια. έως και 3.000 ρούβλια - από νομικά πρόσωπα.

Αλλά η κύρωση δεν είναι το κύριο στοιχείο των δαπανών "που αλιεύονται σε καυτό" παραβάτες. Το κύριο πράγμα που θα πρέπει να:

(όπως περιγράφεται στην παράγραφο 34 των «Κανόνων για την παροχή δημόσιων υπηρεσιών...», που εγκρίθηκε στις 23.05.2006, ψήφισμα της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας αριθ. 307)

να αποσυναρμολογήσετε το παράνομα διεξαγόμενο τμήμα με δικά σας έξοδα και να φέρετε τα πάντα στην αρχική του εμφάνιση.

Η κατασκευή του συστήματος αποχέτευσης είναι ήδη ένας από τους πιο δύσκολους και δαπανηρούς τομείς εργασίας κατά την οικοδόμηση ενός σπιτιού. Ως εκ τούτου, θα ήταν συνετό να μην αυξήσετε τα έξοδά σας και να μην προσθέσετε πονοκέφαλο στον εαυτό σας, αλλά αμέσως να συνδεθείτε νόμιμα με τα δίκτυα αποχέτευσης.

Αγοράσατε ένα σπίτι με παράνομη μπάρα

Η ποινή και οι κυρώσεις δεν σας απειλούν εάν αγοράσατε ένα σπίτι, βρήκατε μια παράνομη σύνδεση και αμέσως την δηλώσατε. Ένα άλλο πράγμα, εάν εσείς ο ίδιος έχετε κάνει τη σύνδεση ή χρησιμοποιήσετε τον αποχετευτικό αγωγό για μεγάλο χρονικό διάστημα δωρεάν. Τέτοιες συνδέσεις εντοπίζονται κατά τους ελέγχους. Η απόδειξη της αθωότητας σε αυτή την περίπτωση είναι πολύ δύσκολη. Σύμφωνα με το παραπάνω σύστημα, θα σας επιβληθεί πρόστιμο που μπορεί να προσβληθεί στο δικαστήριο. Με τη βοήθεια ενός έμπειρου δικηγόρου μπορείτε να μειώσετε το ποσό του προστίμου. Ωστόσο, το δικαστήριο σε αυτήν την κατάσταση παίρνει συνήθως την πλευρά του βοηθητικού προγράμματος ύδρευσης. Η πρακτική δείχνει ότι είναι πάντοτε φθηνότερη η διαπραγμάτευση με τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας παρά η επίλυση του θέματος μέσω των δικαστηρίων.

Πώς να νομιμοποιήσετε τη σύνδεση

Μπορείτε να αποσυναρμολογήσετε την είσοδο στο δίκτυο αποχέτευσης, να κάνετε "όπως ήταν" και στη συνέχεια να υποβάλετε τα έγγραφα για σύνδεση. Αλλά αυτό συνεπάγεται κίνδυνο ατυχημάτων, συγκρούσεις με γείτονες κλπ. Επιπλέον, εάν η σύνδεση πραγματοποιείται σύμφωνα με το SNiP, η αποσυναρμολόγηση ίσως να μην είναι απαραίτητη, θα είναι δυνατή η εξοικονόμηση σε αυτό.

Οι οργανώσεις που παρέχουν υπηρεσίες κοινής ωφέλειας είναι μερικές φορές πιστές σε όσους θέλουν να νομιμοποιήσουν την πλευρική γραμμή: υπάρχουν πολλοί παραβάτες και δεν είναι εύκολο να τα αναγνωρίσεις. Ίσως η "παράδοση" να είναι η καλύτερη και φθηνότερη λύση από την κατάσταση. Ένα πράγμα είναι σαφές: σε περίπτωση παράνομης εκμετάλλευσης, ίσως χρειαστεί να συμβουλευτείτε έναν δικηγόρο και να προστατεύσετε τα δικαιώματα του συνδρομητή. Μπορείτε πάντα να υπολογίζετε στη βοήθεια των δικηγόρων της εταιρείας μας για τη νομιμοποίηση των συνδέσεων και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων σας σε διαφορές και δικαστήρια.

Μη εξουσιοδοτημένη μη εξουσιοδοτημένη σύνδεση στο δίκτυο ύδρευσης, παροχή νερού: ευθύνη, ωραία

Πολλοί χρήστες που ζουν σε ιδιωτικές κατοικίες ή σχεδιάζουν να χτίσουν το δικό τους σπίτι, τίθεται το ερώτημα εάν είναι δυνατή η σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης με δική τους πρωτοβουλία. Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι αδιαμφισβήτητη - όχι, μια τέτοια ενέργεια θα ληφθεί για παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας, η οποία θα συνεπάγεται μια ορισμένη τιμωρία.

Ωστόσο, υπάρχει μια επιλογή στην οποία μπορεί να νομιμοποιηθεί η παράνομη σύνδεση με την παροχή νερού σε μια ιδιωτική κατοικία.

Ποιος πρέπει να συνδεθεί με το δίκτυο ύδρευσης

Δεδομένου ότι το κύριο σύστημα ύδρευσης είναι στη διάθεση των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, η σύνδεση πρέπει να πραγματοποιείται από τους ειδικούς αυτής της υπηρεσίας. Εάν για κάποιο λόγο ένας χρήστης θέλει να κάνει μια σύνδεση μόνος του, θα πρέπει να συντονίσει αυτό το ζήτημα με τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας (υπάλληλοι της Vodokanal ή παρόμοια οργάνωση στην περιοχή σας) και ακόμη και αν η απόφαση είναι θετική, η διαδικασία θα πρέπει να ελεγχθεί από τεχνικούς της υπηρεσίας.

Γενικά, η διαδικασία σύνδεσης μιας ιδιωτικής κατοικίας με το σύστημα ύδρευσης θα πραγματοποιηθεί σε τρία βασικά στάδια:

 1. Αρχικά, πρέπει να ετοιμάσετε ένα λάκκο.
 2. Κατασκευάζεται μια τάφρο στην οποία τοποθετείται ο σωλήνας νερού.
 3. Η σύνδεση γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις.

Το κύριο δίκτυο πρέπει να συνδεθεί με την παροχή νερού με ειδικά εξαρτήματα και βαλβίδες διακοπής. Και στην ιδανική περίπτωση, πρέπει να χρησιμοποιείτε εξοπλισμό από πανομοιότυπα υλικά. Μπορείτε να συνδεθείτε αρκετά γρήγορα και το κόστος της υπηρεσίας δεν θα είναι πολύ υψηλό.

Μη εξουσιοδοτημένη σύνδεση με δίκτυα ύδρευσης και συνέπειες

Σύμφωνα με τους Κανόνες για τη χρήση των δημοτικών συστημάτων ύδρευσης, που εγκρίθηκε με εντολή της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας στις 12 Φεβρουαρίου 1999, η παροχή νερού νοείται συνήθως ως η τεχνολογική διαδικασία που προβλέπει την πρόσληψη, την προετοιμασία και τη μεταφορά νερού στους τελικούς χρήστες (συνδρομητές). Κατά συνέπεια, θα πρέπει να πληρώνουν ένα συγκεκριμένο ποσό κάθε μήνα.

Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης, δηλαδή χωρίς τη συναίνεση των υπαλλήλων, η ενέργεια αυτή θα θεωρηθεί ως παραβίαση που θα συνεπαγόταν διοικητική κύρωση.

Όταν μια σύνδεση θεωρείται παραβίαση

Σύμφωνα με τους εγκεκριμένους κανόνες, η παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με τη μη εξουσιοδοτημένη σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης θα είναι η ασυνέπεια αυτής της ενέργειας με τους εξουσιοδοτημένους οργανισμούς (Vodokanal ή άλλος οργανισμός που παρέχει υπηρεσίες κοινής ωφέλειας).

Επιπλέον, η χρήση του συστήματος παροχής νερού χωρίς συσκευές μέτρησης θα αναγνωρίζεται επίσης ως παραβίαση. Σε μια τέτοια κατάσταση, θα είναι αδύνατο να παρακολουθηθεί το κόστος του χρησιμοποιούμενου νερού, και κατά συνέπεια θα εφαρμοστεί ένας ορισμένος τύπος για τον καθορισμό της ποινής. Σύμφωνα με αυτό, ο μηνιαίος μέσος όρος της κατανάλωσης νερού θα υπολογιστεί και το αποτέλεσμα θα πολλαπλασιαστεί με τον αριθμό των ημερών κατά τις οποίες το νερό χρησιμοποιήθηκε χωρίς άδεια.

Έτσι, η παράνομη εισβολή στο σύστημα αποχέτευσης θα συνεπάγεται τεράστιες δυσκολίες.

Παράνομη ευθύνη υδραυλικών εγκαταστάσεων, συνέπειες

Η μη εξουσιοδοτημένη σύνδεση στο υδραυλικό σύστημα θα έχει σοβαρές συνέπειες.

Εάν αποκαλυφθεί μια παράβαση, ένας πολίτης που δεν έχει αναφέρει τη σύνδεση θα χρεωθεί με πολύ σημαντικό πρόστιμο και το σύστημα παροχής νερού θα απενεργοποιηθεί.

Όπως δείχνει η πρακτική, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι χρήστες για χρόνια μπορεί να μην πληρώνουν για το νερό, και αν αποκαλυφθεί η παραβίαση, η ποινή τους μπορεί να υπερβαίνει κατά πολύ το κόστος του ιστότοπου.

Επιπλέον, εκτός από τον δράστη στην τιμωρία μπορεί να προσελκύσει και να δομήσει ασχολείται με την παροχή νερού, δεδομένου ότι δεν πληρώνεται για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, υποφέρει υλική ζημία. Τέλος, είναι πιθανό ότι, σε περίπτωση παραβίασης, η οποία οδήγησε σε μια μάλλον σοβαρές αρνητικές συνέπειες για τους άλλους ή να δημόσιες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας (όπως μια τεράστια αποτυχία του συστήματος ύδρευσης), έναντι του παραβάτη μπορεί να ανοίξει ποινική διαδικασία.

Ποινή για παράνομη διάτρηση στο σωλήνα νερού

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθετικής βάσης, η σύνδεση στο δίκτυο ύδρευσης πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά σε συμφωνία με τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Διαφορετικά, ο χρήστης δεν θα αποφύγει την ευθύνη και θα του επιβληθεί ένα αρκετά σημαντικό πρόστιμο.

Προς το παρόν, το ποσό του προστίμου για την παράνομη υποκλοπή (σύνδεση με το σύστημα ύδρευσης) μπορεί να είναι μέχρι 10 χιλιάδες ρούβλια. Προηγουμένως, υπήρχαν σταθερά πρόστιμα, το μέγεθος των οποίων δεν υπερβαίνει τα 1,5 χιλιάδες ρούβλια.

Εντούτοις, αποφασίστηκε στη συνέχεια να συνδέσει το ποσό των κυρώσεων με το νερό που χρησιμοποιήθηκε πραγματικά, αφού χίλια ρούβλια δεν αντιστάθμισαν το κόστος των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.

Πιο συγκεκριμένα, λαμβάνεται υπόψη η χωρητικότητα του κύριου σωλήνα, καθώς και η μέση κατανάλωση ανά νοικοκυριό για τις επόμενες περιόδους. Όπως αποδεικνύεται από την πρακτική, μετά από τέτοιους υπολογισμούς, το ποσό του προστίμου θα είναι σημαντικό και στις περισσότερες περιπτώσεις θα υπερβεί σημαντικά το ποσό που θα απαιτηθεί για τη σύνδεση με την παροχή νερού με τη συμφωνία.

Παράνομη εισαγωγή στο αποχετευτικό δίκτυο και πρόστιμο για αυτό

Εκτός από τις κυρώσεις που επιβάλλει η δημόσια υπηρεσία, ο δράστης πρέπει επίσης να είναι προσεκτικός στους οργανισμούς παροχής νερού.

Όπως σημαίνει ο νόμος, οποιαδήποτε ενέργεια που δεν συντονίζεται με τους υπεύθυνους υπαλλήλους προκαλεί υλική ζημία στον προμηθευτή.

Βάσει αυτού, η εταιρεία προμηθευτή μπορεί ανά πάσα στιγμή να κινήσει δικαστικές διαδικασίες για να προσαγάγει τον παραβάτη στη δικαιοσύνη. Σε μια τέτοια κατάσταση, ένας πολίτης ο οποίος έχει παραβιάσει την ισχύουσα νομοθεσία θα λογοδοτεί και θα του επιβληθεί μια άλλη ποινή ίση με το ποσό της υλικής ζημίας που προκλήθηκε στον προμηθευτή.

Εάν οι πράξεις του δράστη οδήγησαν σε πιο σοβαρές συνέπειες, για παράδειγμα, στην εμφάνιση έκτακτης ανάγκης, τότε η τιμωρία θα είναι πολύ πιο σοβαρή.

Μεταξύ αυτών των καταστάσεων, η έλλειψη ζεστού νερού λόγω ατυχήματος, προκαλώντας την κρύα βρύση.

Είναι πιθανό ότι στο υποδεικνυόμενο παράδειγμα, ο δράστης μπορεί όχι μόνο να πληρώσει ένα πρόστιμο για παράνομη σύνδεση, αλλά και να λάβει πραγματική ποινή φυλάκισης 1 έτους!

Είναι δυνατή η νομιμοποίηση της μη εξουσιοδοτημένης σύνδεσης με την παροχή νερού

Υπάρχει μια επιλογή όπου μπορείτε να αποφύγετε τις ποινές για παράνομη σύνδεση με την παροχή νερού χωρίς την επιβολή κυρώσεων για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας.

Ωστόσο, για να το χρησιμοποιήσετε, θα πρέπει να λάβετε τη συγκατάθεση των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας. Για να γίνει αυτό, θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε με τους αξιωματούχους και να προσπαθήσετε να διαπραγματευτείτε μαζί τους για την ειρηνική επίλυση του θέματος.

Ωστόσο, όπως αποδεικνύει η πρακτική, ένα τέτοιο αποτέλεσμα είναι επιτρεπτό μόνο αν ο χρήστης δεν γνώριζε την ύπαρξη προβλημάτων με τη σύνδεση ή παρά την παράνομη παρακμή συνέχισε να πληρώνει λογαριασμούς κοινής ωφελείας για την προμήθεια και τη διάθεση.

Η νομιμοποίηση της σύνδεσης θα πραγματοποιηθεί με βάση δήλωση του ιδιοκτήτη, στον τόπο του οποίου υπάρχει παράνομη σύνδεση με το κεντρικό σύστημα ύδρευσης.

Εάν δεν αποκαλυφθούν πραγματικά γεγονότα που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την ευθύνη του παραβάτη, τότε οι εργαζόμενοι των δημόσιων υπηρεσιών θα συναντηθούν και η κατάσταση θα επιλυθεί φιλικά.

Αποκαλυφθείσα σύνδεση - τι να κάνετε

Πολλοί χρήστες έχουν μια ερώτηση σχετικά με το τι πρέπει να κάνουν αν ένας πολίτης αγόρασε κατοικίες και αποδείχθηκε ότι η κεντρική παροχή νερού συνδέθηκε χωρίς νομικούς λόγους. Όπως δείχνει η πρακτική, σε μια τέτοια κατάσταση θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποδειχθεί η αθωότητα της παραβίασης, ειδικά σε καταστάσεις που έχουν περάσει πολύ καιρό από την απόκτηση.

Εάν ένας πολίτης έχει ανακαλύψει ότι χρησιμοποιεί νερό για παράνομους λόγους, είναι απαραίτητο να ειδοποιήσει τις αρμόδιες αρχές το συντομότερο δυνατόν για την κατάσταση.

Με βάση γραπτή έφεση, θα δημιουργηθεί ειδική επιτροπή, η οποία θα καταρτίσει πράξη παράνομης εισβολής στο σύστημα ύδρευσης και θα αποσυνδέσει τον χρήστη από την παροχή νερού.

Ωστόσο, εάν διαπιστωθεί ότι ο χρήστης δεν συμμετέχει στην παράβαση, καθώς θα είναι τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία, θα αποφύγουν την αποσύνδεση και την μετέπειτα υπολογισμό των προστίμων, αλλά μόνο υπό την προϋπόθεση ότι θα εκπληρώσει όλες τις ενέργειες που είναι απαραίτητες για να νομιμοποιήσει τη σύνδεση σε ένα τέτοιο σύστημα κεντρική παροχή νερού. Σε αυτή την περίπτωση, θα είναι σε θέση να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το νερό, πληρώνοντάς το σύμφωνα με τα καθιερωμένα τιμολόγια.

Μη εξουσιοδοτημένη σύνδεση με τη δικαστική πρακτική των δικτύων ύδρευσης

Εάν ο δράστης δεν συμφωνεί με το ύψος του προστίμου, το οποίο καθορίστηκε από αυτόν σύμφωνα με το γεγονός της παραβίασης, έχει το δικαίωμα να υποβάλει ανταγωγή στο δικαστήριο για να μειώσει το πρόστιμο ή να το ακυρώσει.

Ωστόσο, όπως δείχνει η δικαστική πρακτική, εάν διαπιστωθεί παράβαση και έχει επιβεβαιωθεί επαλήθευση, το δικαστήριο δεν θα προσφύγει στον δράστη.

Η καλύτερη επιλογή εδώ θα είναι η υπογραφή συμφωνιών με την Vodokanal ή άλλο οργανισμό υπεύθυνο για την παροχή νερού στην πόλη ή το χωριό σας.

Υπάρχουν επιλογές βάσει των οποίων μπορεί να νομιμοποιηθεί η μη εξουσιοδοτημένη σύνδεση στο σύστημα ύδρευσης, αλλά απαιτείται άδεια από τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας.

Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να πληρώσετε ένα πρόστιμο, αλλά το μέγεθός του θα είναι αρκετές φορές χαμηλότερο. Αρχικά. Και το πιο σημαντικό, στο μέλλον, ο χρήστης δεν θα έχει προβλήματα με τους προμηθευτές, αφού από τη στιγμή της νομιμοποίησης όλες οι ενέργειες των καταναλωτών θα είναι απολύτως νόμιμες.

Ποιες είναι οι κυρώσεις για την αυτο-εισαγωγή στην πόλη αποχέτευσης

 • 1 Ποιος πρέπει να συνδεθεί με το δίκτυο ύδρευσης
 • 2 Μη εξουσιοδοτημένη σύνδεση με δίκτυα ύδρευσης και συνέπειες
  • 2.1 Όταν μια σύνδεση θεωρείται παραβίαση
 • 3 Παράνομη ευθύνη υδραυλικών εγκαταστάσεων, συνέπειες
  • 3.1 Ποινή για παράνομη είσοδο στο υδραγωγείο
  • 3.2 Παράνομη εισαγωγή στο αποχετευτικό δίκτυο και ποινή για αυτό
 • 4 Είναι δυνατή η νομιμοποίηση της μη εξουσιοδοτημένης σύνδεσης με την παροχή νερού
 • 5 Αναγνωρισμένη σύνδεση - τι πρέπει να κάνετε
 • 6 Μη εξουσιοδοτημένη σύνδεση με δικαστική πρακτική των δικτύων ύδρευσης

Πολλοί χρήστες που ζουν σε ιδιωτικές κατοικίες ή σχεδιάζουν να χτίσουν το δικό τους σπίτι, τίθεται το ερώτημα εάν είναι δυνατή η σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης με δική τους πρωτοβουλία.

Παράνομη εισαγωγή στο αποχετευτικό δίκτυο

Επιπλέον, οι εν λόγω παραβάτες χρησιμοποιούν τους υδάτινους πόρους δωρεάν, δεδομένου ότι δεν τηρούνται τα αρχεία δαπανών. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η μη εξουσιοδοτημένη σύνδεση με την παροχή ύδατος τιμωρείται αυστηρά από το νόμο.
Περιεχόμενο

 • 1 Τι σημαίνει μη εξουσιοδοτημένη σύνδεση;
 • 2 Πιθανοί παραβάτες
 • 3 Κανόνες σύνδεσης με το σύστημα υγιεινής ή αποχέτευσης
 • 4 Ευθύνες των ατόμων
 • 5 Τι είναι παραβίαση του νόμου;
 • 6 Κυρώσεις
 • 7 Άλλες συνέπειες μη εγκεκριμένων συνδέσεων νερού.
 • 8 Τι να κάνετε εάν έχει γίνει ήδη μη εξουσιοδοτημένη λήψη;
 • 9 Χρήσιμο βίντεο

Τι σημαίνει μη εξουσιοδοτημένη σύνδεση; Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση δικτύων ύδρευσης σημαίνει ότι ο καταναλωτής έχει συνδεθεί με ένα σύστημα παροχής νερού χωρίς ειδική άδεια για αυτό το είδος εργασίας.

Μη εξουσιοδοτημένη σύνδεση με τον αποχετευτικό αγωγό

Η μη εξουσιοδοτημένη σύνδεση με τα συστήματα ύδρευσης ή αποχέτευσης είναι μια σύνδεση που γίνεται χωρίς άδειες ή κατά παράβαση τεχνικών όρων. Άδειες - επιτρέποντας την σύνδεση με την παροχή νερού, που εκδίδονται από τις τοπικές αρχές σε συνεργασία με τις τοπικές κρατικές υπηρεσίες υγιεινής και τεχνικές προϋποθέσεις για τη σύνδεση που εκδίδεται από την οργάνωση της ύδρευσης και αποχέτευσης.

Μη εξουσιοδοτημένη σύνδεση με την παροχή νερού: ευθύνη και πρόστιμα της υπηρεσίας ύδρευσης

Μη εξουσιοδοτημένη σύνδεση με δίκτυα ύδρευσης: προβλήματα και συνέπειες

Σύνδεση ιδιωτικής κατοικίας με κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο

Το κύριο έγγραφο που καθορίζει τη σειρά της σύνδεσης με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας - Κανονισμός των δημόσιων υπηρεσιών, η οποία εγκρίθηκε με το ψήφισμα Κυβέρνηση με ημερομηνία 06.05.11, № 354. Οι πιθανοί παραβάτες πιο συχνά παράνομες tie-in θέρμανσης και νερού σύστημα τροφοδοσίας από τον ιδιοκτήτη μιας ιδιωτικής κατοικίας και εγκαταστάσεις, οι οποίες συνδέονται με την πολυκατοικία.

Επίσης, οι ιδιοκτήτες μικρών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, εμπορικών εγκαταστάσεων και εταιρειών παροχής υπηρεσιών παραβιάζουν το νόμο. Για να συνδεθείτε σωστά, πρέπει να γίνετε συνδρομητής σύμφωνα με τους κανόνες του νόμου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Εάν, κατά την αγορά ενός σπιτιού, ένας νέος ιδιοκτήτης ανακαλύψει ότι έχει πραγματοποιηθεί παράνομη διάτρηση σε σύστημα υδραυλικών εγκαταστάσεων ή αποχέτευσης, οφείλει να ειδοποιήσει την εταιρεία ύδρευσης ή την εταιρεία διαχείρισης. Διαφορετικά, θα είναι υπεύθυνος για παράνομες ενέργειες.

Τι να κάνετε για να αποφύγετε μια ποινή για παράνομη βρύση στην παροχή νερού;

Εντούτοις, αποφασίστηκε στη συνέχεια να συνδέσει το ποσό των κυρώσεων με το νερό που χρησιμοποιήθηκε πραγματικά, αφού χίλια ρούβλια δεν αντιστάθμισαν το κόστος των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Πιο συγκεκριμένα, λαμβάνεται υπόψη η χωρητικότητα του κύριου σωλήνα, καθώς και η μέση κατανάλωση ανά νοικοκυριό για τις επόμενες περιόδους.

Η νομιμοποίηση της σύνδεσης θα πραγματοποιηθεί με βάση δήλωση του ιδιοκτήτη, στον τόπο του οποίου υπάρχει παράνομη σύνδεση με το κεντρικό σύστημα ύδρευσης. Εάν δεν αποκαλυφθούν πραγματικά γεγονότα που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την ευθύνη του παραβάτη, τότε οι εργαζόμενοι των δημόσιων υπηρεσιών θα συναντηθούν και η κατάσταση θα επιλυθεί φιλικά.

Αποκαλυφθείσα σύνδεση - τι πρέπει να κάνουμε Πολλοί χρήστες έχουν μια ερώτηση, τι πρέπει να κάνουν εάν ένας πολίτης αγόρασε στέγαση και αποδείχθηκε ότι η κεντρική παροχή νερού συνδέθηκε χωρίς νομικούς λόγους. Όπως δείχνει η πρακτική, σε μια τέτοια κατάσταση θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποδειχθεί η αθωότητα της παραβίασης, ειδικά σε καταστάσεις που έχουν περάσει πολύ καιρό από την απόκτηση.

Ποιες είναι οι κυρώσεις για την αυτο-εισαγωγή στην πόλη αποχέτευσης

Εάν εξετάσουμε τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας που περιλαμβάνονται στη σύνθεσή του, τότε ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να χωριστεί σε διάφορους τύπους:

 • νοικοκυριό - παρέχει διάθεση νερού από κτίρια κατοικιών και δημόσιους οργανισμούς. Οικιακά κεντρικά λύματα
 • δομές καταιγίδας - αποστράγγισης που βοηθούν να απαλλαγούμε από την υπερβολική υγρασία από τους δρόμους, που σχηματίζεται από βροχοπτώσεις. Καταιγίδα αποχέτευσης
 • παραγωγή - αντιμετωπίζει την απομάκρυνση υγρών αποβλήτων βιομηχανικής προέλευσης. Σε ένα τέτοιο σύστημα αποχέτευσης, παρατηρείται η μεγαλύτερη τάση, διότι διεξάγονται διεργασίες απόρριψης. Βιομηχανικά, βιομηχανικά λύματα

Η σύνδεση μιας ιδιωτικής κατοικίας με ένα κεντρικό σύστημα αποχέτευσης είναι επωφελής επειδή μπορείτε να εξοικονομήσετε σημαντικά την αγορά και την εγκατάσταση ενός αυτόνομου συστήματος αποστράγγισης, καθώς και τη συντήρησή του.

Πώς να φτιάξετε μια πλαϊνή μπάρα στο αποχετευτικό δίκτυο;

Κατά την κατασκευή ενός εξοχικού σπιτιού ή ενός εξοχικού σπιτιού, προσδιορίστε εάν υπάρχει ή όχι κεντρικό σύστημα αποχέτευσης σε κοντινό οικόπεδο ή κοντά. Εάν υπάρχει κάποιος, μάθετε αν είναι δυνατό ή δεν μπορείτε να το συνδέσετε χρησιμοποιώντας μια σύνδεση με το σύστημα. Σε περίπτωση που το σπίτι βρίσκεται μέσα στα όρια της πόλης, τότε θα είναι δυνατή η σύνδεση με το κεντρικό σύστημα αποχέτευσης της πόλης.

Για να το κάνετε αυτό, επικοινωνήστε με το ZHKO. Θα παράσχουν έναν κατάλογο εγγράφων που θα πρέπει να υποβάλετε προκειμένου να αποφευχθεί η μη εξουσιοδοτημένη σύνδεση με το σύστημα αποχέτευσης και μπορείτε να συμφωνήσετε και να αναβαθμίσετε από κοινού το υποκατάστημα που πηγαίνει από το κεντρικό δίκτυο στο σπίτι. Αυτό το ZHKO θα αυξήσει τις αναφορές του και δεν θα αναζητήσετε έναν επιθεωρητή. Στην πραγματικότητα, η οικονομική σας επένδυση θα σας εξοικονομήσει από το να τρέχετε.

Πώς να συνδεθείτε με τον αποχετευτικό αγωγό

Στην περιοχή, διεξάγετε εργασίες σχετικά με την καλωδίωση των σωλήνων αποχέτευσης, η οποία μπορεί να γίνει σε δύο στάδια:

 • είναι απαραίτητο να τοποθετήσουμε καλά την αναθεώρηση και να σκάψουμε ένα χαντάκι από αυτό προς την κατεύθυνση της σύνδεσης.
 • Ο έλεγχος συνδέεται καλά με τον εσωτερικό αποχετευτικό αγωγό.

Στη συνέχεια, ρωτήστε τους γείτονές σας εάν επιθυμούν να συνδεθούν με το κεντρικό σύστημα (εάν ναι, τότε θα έχετε λιγότερα έξοδα) και συμφωνείτε με τον οργανισμό που εξυπηρετεί αυτό το τμήμα του συστήματος για τη σύνδεση.

Για ανεξάρτητη εργασία είναι απαραίτητο:

 • καλέστε τον επιθεωρητή, ο οποίος θα αναπτύξει ένα σχέδιο τοποθεσίας που θα δείχνει το σπίτι και τη μελλοντική γραμμή αποχέτευσης.
 • να γράψετε μια δήλωση σχετικά με την ανάπτυξη της μεμονωμένης διάθεσης λυμάτων στο ZHKO.
 • Καθώς παίρνετε τους τεχνικούς όρους και το σχέδιο, όλα τα έγγραφα πρέπει να μεταφερθούν στους σχεδιαστές που δημιουργούν το σχέδιο της σύνδεσης με το σύστημα. Αυτό το έργο πρέπει να εγκριθεί από τον αρχιτέκτονα (πρέπει επίσης να λάβετε την άδειά του για να εργαστείτε) και την υδάτινη χρησιμότητα, χρειάζεστε επίσης τις άδειες των γειτόνων σας.
 • αν το δίκτυο περνά κάτω από το οδόστρωμα, τότε η εργασία απαιτεί άδεια από την υπηρεσία συντήρησης οδικής κυκλοφορίας και την αστυνομία της κυκλοφορίας.
 • το βοηθητικό πρόγραμμα ύδρευσης πρέπει επίσης να αποδεχθεί το έργο και να συνάψει συμφωνία μαζί σας για τη λήψη αποβλήτων και μολυσμένου νερού.

Σημειώστε ότι η εμφάνιση ενός σωλήνα που τρέχει από το σπίτι πρέπει να έχει βάθος 120 cm και κλίση 5 mm (ανά μέτρο σωλήνα). Εάν η κλίση είναι μικρότερη, το σύστημα θα είναι συχνά φραγμένο και με μεγαλύτερη φθορές θα αυξάνεται η φθορά.

Εφαρμογή ομβρίων υδάτων

Αφού γίνει η σύνδεση με το κεντρικό σύστημα αποχέτευσης, θα μάθουμε πώς να οργανώσουμε την απόσυρση των φυσικών ιζημάτων από την περιοχή. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να εξοπλιστεί ένα σύστημα συλλογής με το οποίο θα ρέει όλο το νερό στο πηγάδι, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει, αφού αν το πηγάδι υπερχειλίσει, τα λύματα θα βγουν και η ευθύνη θα πέσει πάνω σου.

Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να γίνει μια σύνδεση με την κεντρική αποχέτευση καταιγίδα, και σωλήνες για την αποστράγγιση του νερού βροχής να κατευθυνθούν προς τον συλλέκτη. Για να μην σπάσει η βροχή από το σύστημα αποχέτευσης, βάλτε μια βαλβίδα ελέγχου στο σωλήνα.

Υπάρχει ένας άλλος τρόπος για την αποστράγγιση του βρόχινου νερού. Για να το κάνετε αυτό, εκτελέστε τις παρακάτω εργασίες:

 1. να σκάψει μια τρύπα στο οικόπεδο και να εγκαταστήσει μια μεγάλη δεξαμενή μέσα του (για τη συλλογή του νερού)?
 2. να του από την οροφή ανοίξει μια αποχέτευση με ένα φίλτρο (μάσκα με τρύπες)?
 3. Είναι δυνατή η εγκατάσταση ενός πηγαδιού στο οποίο το νερό θα φιλτραριστεί και θα μεταφερθεί στη δεξαμενή. Αυτό το νερό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τεχνικούς σκοπούς.
 4. κοντά στην δεξαμενή (στην έξοδο της) να κανονίσετε το πεδίο αποστράγγισης.

Αποχέτευση υπό πίεση

Σε αυτή την περίπτωση, εάν το σπίτι βρίσκεται κάτω από το κεντρικό σύστημα αποχέτευσης και στο έδαφος του οικοπέδου υπάρχουν διαφορές στην ανακούφιση ή το έδαφος στη γη είναι χαλαρό και είναι αδύνατο να εγκαταστήσετε έναν υπονόμο βαρύτητας, είναι απαραίτητο να εγκαταστήσετε ένα πιεστικό.

Από το σύστημα βαρύτητας, διακρίνεται από την παρουσία μιας αντλίας που λειτουργεί μαζί με μια συσκευή που τεμαχίζει τα απόβλητα. Τα νερά συλλέγονται σε σφραγισμένη συλλογή, όπου αλέθονται με αντλία και μεταφέρονται σε εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων ή σύστημα αποχέτευσης. Η αντλία μεταφέρει το μολυσμένο νερό μαζί με τα απόβλητα στο απαιτούμενο ύψος και απόσταση. Η ισχύς της αντλίας μπορεί να υπολογιστεί, γνωρίζοντας τέτοιες ποσότητες όπως το μήκος της γραμμής πίεσης και το ύψος της ανόδου του νερού.

Βασικά, αυτά τα συστήματα αποχέτευσης εγκαθίστανται με σωλήνες από PVC. Εάν πρέπει να συνδέσετε το σωλήνα από χυτοσίδηρο, τότε συνδέετε το PVC με την υποδοχή του χυτοσιδήρου με τη βοήθεια μανσέτας από καουτσούκ.

Είναι επίσης δυνατή η εισαγωγή πολλών κατοικιών στο σύστημα αποχέτευσης υπό πίεση, αλλά στη συνέχεια, όταν δημιουργείται το σχέδιο ενός τέτοιου συστήματος, είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη ότι από κάθε αντλία το απεσταγμένο νερό πρέπει να ρέει μέσα στο τμήμα της κοινής γραμμής έγχυσης. Προκειμένου το νερό στο σύστημα να ρέει με ταχύτητα 0,7 m / s (οι σωλήνες αυτοκαθαρίζονται), οι αντλίες πρέπει να λειτουργούν συγχρόνως. Εάν ένα κατακόρυφο τμήμα καταλήγει σε οριζόντιο αγωγό, τότε η σύνδεση γίνεται σε γωνία 45 °.

Οι αντλίες μπορούν να τοποθετηθούν τόσο έξω από το σπίτι όσο και στο εσωτερικό του. Κατά την επιλογή του, σημειώστε ότι είναι καλύτερα εάν το μήκος του τμήματος πίεσης είναι μικρότερο. Και αν η περιοχή έχει μια φυσική προκατάληψη, χρησιμοποιώντας το - μείωση του κόστους.

Εισαγωγή στον υφιστάμενο αποχετευτικό αγωγό

Υπάρχουν δύο τρόποι:

 1. χρησιμοποιήστε συρόμενες συνδέσεις και σωλήνα. Κόβουμε τον σωλήνα έτσι ώστε ένα από τα μήκη του κατά μήκους να είναι ίσο με το διαμορφωμένο τμήμα συν 2 διαμέτρους του σωλήνα. Στο τέλος κάνουμε ράμπες. Τοποθετούμε το διαμορφωμένο τμήμα. Μεταξύ αυτού και του τμήματος του σωλήνα εισάγουμε το σωλήνα του απαιτούμενου μήκους και σπρώχνουμε τους συνδέσμους, κλείνοντας τα κενά.
 2. Χρησιμοποιούμε συρόμενη σύζευξη και σωλήνα αντιστάθμισης. Κόβουμε τον αγωγό ίσο με το μήκος του χυτευμένου τμήματος συν το βάθος της υποδοχής, τοποθετούμε ένα σωλήνα πάνω του (κατά τη στάση). Στο άλλο άκρο του σωλήνα τοποθετούμε το εξάρτημα με έναν σύνδεσμο. Σπρώξτε το λείο άκρο του ακροφυσίου στην υποδοχή του διαμορφωμένου τμήματος.

Πρέπει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τη ρωσική νομοθεσία, η παράνομη σύνδεση με το σύστημα αποχέτευσης απειλεί όχι μόνο πρόστιμο για αυθόρμητη σύνδεση με το σύστημα αλλά και διόρθωση 1 έως 3 ετών (δικαστική απόφαση) και το πρόστιμο μπορεί να φθάσει τα 80.000 ρούβλια.

Σημειώστε επίσης ότι κατά τη σύνδεση με τον αποχετευτικό αγωγό είναι απαραίτητο να τηρείτε τους κανονισμούς ασφαλείας, καθώς και η σύνδεση με το σύστημα αποχέτευσης πρέπει να γίνει νόμιμα.

Συμπέρασμα

Για να συνδεθείτε με το κεντρικό σύστημα αποχέτευσης της πόλης, είναι απαραίτητο να προετοιμάσετε την απαραίτητη τεκμηρίωση και το κόστος της εργασίας να διευκρινιστεί καλύτερα με τους ειδικούς, καθώς εξαρτάται από την περιοχή.

Αφού λάβετε τις κυρώσεις από την υπηρεσία ύδρευσης, μπορείτε να φτάσετε στη δουλειά. Θεωρήστε ότι μια παράνομη σύνδεση θα οδηγήσει σε υπερφόρτωση αποχέτευσης και θα προκύψει έκτακτη ανάγκη και, όταν επιλυθεί, οι δημόσιοι υπάλληλοι που είναι υπεύθυνοι για την ύδρευση θα παρατηρήσουν τη σύνδεση και αυτό θα συνεπάγεται μια αλυσίδα κόπο.

Παράνομη σύνδεση: ποια είναι η ευθύνη για αυτό;

Συχνά τίθεται το ερώτημα αν επιτρέπεται να συνδέεται ανεξάρτητα με το σύστημα ύδρευσης και, εάν όχι, ποια μέτρα τιμωρίας θα λαμβάνονται από κρατικές οργανώσεις για την παραβίαση αυτή. Είναι απαραίτητο να πούμε αμέσως ότι ένα τέτοιο γεγονός είναι παράνομο. Όλος ο αυτοκινητόδρομος υπάγεται στη δικαιοδοσία της δημόσιας υπηρεσίας, επομένως το ζήτημα αυτό επιλύεται μόνο μέσω αυτού. Διαφορετικά, μια παράνομη σύνδεση με το υδραυλικό σύστημα απειλεί τον ιδιοκτήτη σπιτιού με πρόστιμο. Μπορούμε να περιμένουμε άλλες κυρώσεις.

Η τοποθέτηση στο δίκτυο ύδρευσης χωρίς την άδεια των σχετικών υπηρεσιών αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα

Τι θεωρείται μη εξουσιοδοτημένη σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης

Αυτή η έννοια σημαίνει ότι ο συνδρομητής εκτελεί τη σύνδεση χωρίς να λάβει προηγουμένως άδειες ή κατά παράβαση οποιωνδήποτε τεχνικών απαιτήσεων και όρων που προβλέπονται για την εγκατάσταση εξοπλισμού για τη μεταφορά νερού. Οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας διενεργούν τακτικά επιδρομές για να ελέγξουν την κατανάλωση νερού, επομένως το γεγονός της παράνομης απόρριψης, φυσικά, θα καταγραφεί στη σχετική πράξη.

Θεωρείται παράνομο να συνδεθεί με το σύστημα ύδρευσης χωρίς τη συμμετοχή εκπροσώπων της εποπτικής αρχής (όπως η Vodokanal) και των τεχνικών. Η πράξη υποδεικνύει τον τόπο, την ημερομηνία, τον ακριβή χρόνο της επιθεώρησης, τις διαπιστωθείσες παραβιάσεις, τις πληροφορίες για τον συνδρομητή και την εταιρεία προμηθευτή. Το έγγραφο αυτό χρησιμεύει ως βάση για τη διοικητική ευθύνη του συνδρομητή. Το ποσό της ποινής για παράνομη διάτρηση στην παροχή νερού εξαρτάται από την κατηγορία του δράστη. Οι αριθμοί είναι οι εξής:

 • τα νομικά πρόσωπα καταβάλλουν πρόστιμο τουλάχιστον 20, το πολύ 30 χιλιάδες ρούβλια?
 • οι υπάλληλοι θα πρέπει να πληρώσουν από 2 έως 3 χιλιάδες ρούβλια?
 • οι απλοί πολίτες υπόκεινται σε πρόστιμο μεταξύ ενός και μισού ρουβλίου.

Επιπλέον, ο δράστης μπορεί να γίνει εγκληματίας. Αυτό θα συμβεί εάν οι παραβιάσεις που διαπράττονται από αυτόν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ρήτρας "Β" του τρίτου μέρους του άρθρου υπό τον αριθμό 158 του Ποινικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Και αυτό θα συνεπάγεται φυλάκιση.

Εκτός από το πρόστιμο, ο συνδρομητής θα πρέπει να καταβάλει το ποσό που υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο τύπο:

όπου: S - ο όγκος του προστίμου · P είναι η μέγιστη ημερήσια δυναμικότητα παράνομων ενσωματωμένων σωλήνων (κυβικά μέτρα). D είναι ο αριθμός των ημερών τους τελευταίους έξι μήνες. V είναι το κόστος ενός κυβικού μέτρου νερού.

Η μη εξουσιοδοτημένη σύνδεση χωρίς την τήρηση της τεχνολογίας σύνδεσης μπορεί να προκαλέσει διαταραχές στο δίκτυο, μέχρι την καταστροφή του

Όπως δείχνει η πρακτική, το ποσό συνήθως υπερβαίνει το μέγεθος της συνδρομής για την κατανάλωση νερού για πολλά χρόνια. Ως εκ τούτου, είναι πολύ φθηνότερο να χρησιμοποιείτε υδραυλικά νόμιμα. Επιπλέον, δεν πρέπει να λησμονούμε επίσης τις οικογενειακές συνέπειες της παράνομης απόσπασης υδραυλικού εξοπλισμού. Μπορεί να είναι:

 • μια πτώση της πίεσης του νερού σε ένα κτίριο διαμερισμάτων.
 • επιδείνωση της ποιότητας του νερού. Αυτό το φαινόμενο προκαλείται από την έλλειψη της ικανότητας αυτοαπολύμανσης των σωληνώσεων και την πλήρη ανάλυση του εισερχόμενου υγρού.
 • Η χαμηλή ποιότητα των εργασιών που θα εκτελεστούν αναπόφευκτα θα προκαλέσει την καταστροφή του συστήματος ύδρευσης.
 • την εμφάνιση διαφορών με τους γείτονες.

Καλό να το ξέρετε! Εκτός από την ανάγκη να πληρώσετε πρόστιμα, να είστε προετοιμασμένοι για το γεγονός ότι το σπίτι σας θα χάσει νερό για αόριστο χρονικό διάστημα. Μετά από όλα, η πλαϊνή μπάρα μπορεί απλά να αποσυναρμολογηθεί.

Έγγραφα για νομική υποκλοπή

Καθώς οι πελάτες των έργων για τη σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης μπορούν να ενεργήσουν:

 • ιδρύματα των οποίων η σφαίρα δραστηριότητας είναι η λύση των ζητημάτων που αφορούν τη διαχείριση και διάθεση του οικιστικού αποθέματος. Η δικαιοδοσία τους θα πρέπει νομικά να αποτελεί αντικείμενο τεχνικής και τεχνικής υποδομής.
 • επιχειρήσεις που είναι εξουσιοδοτημένες να παρέχουν υπηρεσίες ύδρευσης στον πληθυσμό που ζει σε δημοτικό, δημόσιο ή νομαρχιακό ταμείο ·
 • ενώσεις ιδιοκτητών ακινήτων σε πολυώροφα κτίρια και διάφορες συνεργασίες που έχουν το δικαίωμα να διαχειρίζονται το απόθεμα κατοικιών.

Για να συνδεθείτε νόμιμα με την παροχή νερού, πρέπει να έχετε μια δέσμη εγγράφων που απαιτείται από το Vodokanal.

Προκειμένου να συνδεθεί νόμιμα ο δημόσιος εξοπλισμός ύδρευσης - επαναπροσδιορισμένος, ανακατασκευασμένος, επεκταμένος ή νέος - ο συνδρομητής πρέπει να έχει τα ακόλουθα έγγραφα:

1. Εκδίδονται από την Α.Σ.Α. της περιοχής τους TU για σύνδεση με τα συστήματα ύδρευσης. Για να τα αποκτήσει, ο πελάτης πρέπει να υποβάλει αίτηση σε αυτήν την εταιρεία και να επισυνάψει σε αυτό, με τη σειρά του, ένα τέτοιο πακέτο εγγράφων:

 • αίτηση για την ανάπτυξη τεχνικών προδιαγραφών (τρία αντίγραφα και το πρωτότυπο) ·
 • επτά αντίγραφα του σχεδίου κατάστασης ·
 • δύο αντίγραφα και το πρωτότυπο της σχεδιασμένης ισορροπίας της κατανάλωσης νερού και αποστράγγισης?
 • έγγραφα που επιβεβαιώνουν την εξουσία του επικεφαλής του οργανισμού. Πρόκειται για τη σειρά διορισμού και τη σειρά ανάληψης των καθηκόντων.
 • συστατικά έγγραφα της εταιρείας-πελάτη. Θα αρκούν μόνο δύο αντίγραφα.
 • πολεοδομικό σχέδιο του χώρου.

2. Επιβεβαίωση από τις τοπικές αρχές ότι ο συνδρομητής έχει έγκυρη γνώμη από το περιφερειακό σύστημα ύδρευσης και αποχέτευσης ότι υπάρχουν τεχνικές δυνατότητες σύνδεσης με τα συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης.

Αν ο πελάτης είναι ιδιώτης, εκτός από τα παραπάνω έγγραφα, πρέπει να προσκομίσει ένα καθυστερημένο διαβατήριο ενός πολίτη της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Όροι χρήσης του αντικειμένου

Σύμφωνα με τους κανόνες που εγκρίθηκαν τον Αύγουστο του 1995, ένα άτομο υποχρεούται:

 • Επιτρέψτε στους υπαλλήλους του οργανισμού εξυπηρέτησης να διενεργούν επιθεωρήσεις και επιθεωρήσεις των μετρητών κατανάλωσης νερού, καθώς και την κατάσταση του υδραυλικού εξοπλισμού εν γένει.
 • όταν χρησιμοποιείτε ύδρευση και αποχέτευση, τηρείτε τις προφυλάξεις ασφαλείας.
 • δεν παραβιάζουν τη σειρά λειτουργίας των υδραυλικών εγκαταστάσεων.

Οι υπάλληλοι της Vodokanal ελέγχουν τακτικά τα υπάρχοντα δίκτυα ύδρευσης και εντοπίζουν γρήγορα παράνομες συνδέσεις.

Απαγορεύεται σε ένα ιδιώτη:

 • να αναπροσαρμόσετε ανεξάρτητα τις βοηθητικές εφαρμογές χωρίς την άδεια του φορέα παροχής υπηρεσιών. Πάνω από αυτό λέγεται ότι η παράνομη είσοδος στην παροχή ύδατος θα προκαλούσε διοικητική ευθύνη.
 • σύνδεση με το σύστημα ύδρευσης ηλεκτρικών και άλλων συσκευών που υπερβαίνουν την επιτρεπόμενη (υπολογιζόμενη) τεχνική ικανότητα του οικιακού εξοπλισμού ύδρευσης.
 • να τροποποιήσει τις υπάρχουσες συσκευές με τη βοήθεια των οποίων λαμβάνεται υπόψη ο όγκος των παρεχόμενων υπηρεσιών ·
 • παράγουν αποχετεύσεις από θερμικές συσκευές.

Πλαϊνή γραμμή νομιμοποίησης

Για να αποφύγετε ένα πρόστιμο για μια πλαϊνή γραμμή στους υδραυλικούς, υπάρχουν δύο τρόποι:

 • Μην κάνετε παράνομη σύνδεση. Εάν έχει ήδη γίνει η μη εξουσιοδοτημένη σύνδεση - να την εξαλείψετε.
 • νομιμοποιήστε την πλευρική γραμμή.

Καλό να το ξέρετε! Η νομιμοποίηση είναι μια διαδικασία επισημοποίησης της σύνδεσης που πραγματοποιείται χωρίς την άδεια των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.

Για το σκοπό αυτό, είναι απαραίτητο να επικοινωνήσετε με το τμήμα συνδρομητών της υπηρεσίας ύδρευσης, έχοντας μαζί σας τα ακόλουθα έγγραφα:

 • διαβατήριο ·
 • ένα πιστοποιητικό που βεβαιώνει την κυριότητα του διαμερίσματος ή πιστοποιητικό εγγραφής για το σπίτι?
 • όλη την διαθέσιμη τεχνική τεκμηρίωση για το νερό.

Εάν η σύνδεση με το σύστημα ύδρευσης έγινε χωρίς να παραβιαστούν τα SNiPs, ενδέχεται να μην είναι απαραίτητο να αποσυναρμολογηθεί. Ωστόσο, πρέπει ακόμα να συγκεντρώσετε ένα πακέτο απαραίτητων εγγράφων (άδειες, εγκρίσεις και όλες τις αναφορές). Μπορείτε να κάνετε τα εξής: επικοινωνήστε με έναν από τους συνεταιρισμούς που λειτουργεί στην εδαφική υπηρεσία ύδρευσης. Οι επιχειρήσεις αυτές παρέχουν στον πληθυσμό αμειβόμενες υπηρεσίες για την εγκατάσταση εξωτερικών δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης με τους κεντρικούς αγωγούς και τους συλλέκτες. Οδηγήστε έναν τέτοιο συνεταιρισμό και εξηγήστε την κατάσταση. Και για να βρείτε μια κοινή γλώσσα με έναν επιχειρηματία δεν θα είναι δύσκολη. Για την επίσημη λύση των δύσκολων προβλημάτων, τέτοιες οργανώσεις, στην πραγματικότητα, δημιουργήθηκαν. Εκεί θα υποβοηθήσετε την εκπόνηση μιας αίτησης για σύνδεση με μια υποθετικά νέα γραμμή και θα σας βοηθήσει με το έργο. Αλλά, φυσικά, δεν είναι δωρεάν. Ωστόσο, δεδομένου του μεγέθους των πιθανών προστίμων, θα αποτελούσε μια οικονομικά αποδοτική λύση.

Παράνομη εισαγωγή στο αποχετευτικό δίκτυο

Ή συνδεθείτε μέσω μιας από αυτές τις υπηρεσίες.

 • Αρχική σελίδα
 • Χειροκίνητες πλύσεις αυτοκινήτων
 • Νομικά ζητήματα
 • Συντρίβω στον αποχετευτικό αγωγό λόγω ανομίας, συμβουλεύω)

Δημοσιεύτηκε από τον Zosim, 12 Σεπτεμβρίου 2015

41 δημοσιεύσεις σε αυτό το νήμα

Δημιουργήστε έναν λογαριασμό ή συνδεθείτε για να αφήσετε ένα σχόλιο.

Τα σχόλια μπορούν να αφήσουν μόνο εγγεγραμμένους χρήστες.

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό

Εγγραφείτε έναν νέο λογαριασμό στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Vodokanal ποινή για την απαγόρευση παράνομων στο αποχετευτικό δίκτυο

Σχετικά άρθρα

Έγγραφα που απαιτούνται για την εκ νέου απόκτηση διαβατηρίου

Εγγραφή του δωματίου στην κληρονομιά της κληρονομιάς

Πού να ζητήσετε επιστροφή της ασφάλισης

 • Οι συνδρομητές που έχουν συνδεθεί παράνομα με τα συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης λαμβάνουν πρόστιμο έως και ενάμισι χιλιάδες.
 • Το αποτέλεσμα της μη συμβατικής κατανάλωσης κρύου νερού από μια νομική οντότητα θα είναι μια πράξη και ποινές έως και 30 χιλιάδες ρούβλια.

Οι οικονομικές απώλειες που συνεπάγεται η ενέργεια της εξεύρεσης μη εξουσιοδοτημένης σύνδεσης με την παροχή νερού υπερβαίνουν κατά πολύ το κόστος που θα συνδέεται με τη νομική σύνδεση. Οι δικηγόροι συμβουλεύουν να μην παραβιάζουν τη νομοθεσία για την κατανάλωση νερού, διότι, εκτός από τα πρόστιμα, θα είναι απαραίτητο να επιβιώσουν το κλείσιμο του συστήματος ύδρευσης, το κόστος της νομικής σύνδεσης. Άλλες συνέπειες της μη εξουσιοδοτημένης σύνδεσης με την παροχή νερού Εάν μια νομική οντότητα ή ένας ιδιώτης χρειάζεται να συνδέσει τις εγκαταστάσεις με τα κεντρικά συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης, θα πρέπει να λάβετε τεχνικές προδιαγραφές για την εργασία, επιβεβαίωση από την WSS, άδεια από το βοηθητικό πρόγραμμα ύδρευσης.

Μη εξουσιοδοτημένη σύνδεση με δίκτυα ύδρευσης: προβλήματα και συνέπειες

Έχει επιβληθεί δραματικά η επιβολή κυρώσεων για μη εξουσιοδοτημένη σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης φέτος; - Ναι, και ήταν έκπληξη ακόμη και για τους εμπειρογνώμονες κοινής ωφέλειας.

Σύμφωνα με την παράγραφο 52 των νέων κανόνων, μια μη εξουσιοδοτημένη (μη εξουσιοδοτημένη) σύνδεση με το σύστημα διάθεσης ύδατος εφαρμόζει ένα τιμολόγιο που εξασφαλίζει την πλήρη ανάκτηση οικονομικά εύλογων εξόδων.

Παράνομη σύνδεση: ποια είναι η ευθύνη για αυτό;

Μη εξουσιοδοτημένη σύνδεση με δίκτυα ύδρευσης και συνέπειες Χρειάζεστε βοήθεια; Συμβουλευτείτε τον δικηγόρο μας δωρεάν! Οι νόμοι στη χώρα μας αλλάζουν πολύ συχνά! Αποκτήστε τις πιο πρόσφατες πληροφορίες στο τηλέφωνό σας! Απλά καλέστε από οποιαδήποτε περιοχή της Ρωσίας: Ή επικοινωνήστε με τον ηλεκτρονικό μας σύμβουλο! Σύμφωνα με τους Κανόνες για τη χρήση των δημοτικών συστημάτων ύδρευσης, που εγκρίθηκε με εντολή της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας στις 12 Φεβρουαρίου 1999, η παροχή νερού νοείται συνήθως ως η τεχνολογική διαδικασία που προβλέπει την πρόσληψη, την προετοιμασία και τη μεταφορά νερού στους τελικούς χρήστες (συνδρομητές).
Κατά συνέπεια, θα πρέπει να πληρώνουν ένα συγκεκριμένο ποσό κάθε μήνα.
Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης, δηλαδή χωρίς τη συναίνεση των υπαλλήλων, η ενέργεια αυτή θα θεωρηθεί ως παραβίαση που θα συνεπαγόταν διοικητική κύρωση.

Παράνομη εισαγωγή στο αποχετευτικό δίκτυο

Τηλεφωνική συνεννόηση 8 800 505-91-11 Η κλήση είναι ελεύθερη, παρακαλώ πείτε μου εάν έχει ήδη συμβεί παράνομη σύνδεση με το δοχείο νερού και το νερό χρήσης απαιτεί πρόστιμο 15 χιλ.
μπορώ να το αρνηθώ και να πληρώσω μόνο... διαβάστε απαντήσεις (1)

Τυχαίνει να τραυματίζει τη σφραγίδα στο νερό της βρύσης. Αυτό που απειλεί το πρόστιμο Διαβάστε τις απαντήσεις (1) Η Vodokanal έβαλε πρόστιμο 16.000 με ποινές στον πάγκο, για δύο χρόνια με την ημερομηνία λήξης.

Προβλέπονται τρία άτομα. Η πληρωμή έγινε έγκαιρα,... διαβάσετε απαντήσεις (1) Για μη εξουσιοδοτημένο χτύπημα νερού, επιβλήθηκε πρόστιμο, κατέβαλα, τώρα το ωφέλιμο νερό το αναγκάζει να βάλει μετρητή.

Μπορώ να το αρνηθώ; Ένα κουτί πνιγμού... διαβάστε τις απαντήσεις (1) Η Vodokanal εκθέτει πρόστιμο για τη χρήση νερού για το μήνα 44.600,00, σαν να χύθηκε 86 κύβοι την ημέρα. Προς το παρόν, κανείς δεν ζει στο σπίτι... διαβάστε τις απαντήσεις (1) Τώρα Krasnodar Vodokanal πρόστιμα για 1000 r για καθυστερημένους μετρητές.

Τι να κάνετε για να αποφύγετε μια ποινή για παράνομη βρύση στην παροχή νερού;

Ένα βοηθητικό πρόγραμμα ύδρευσης έχει συμβόλαιο με το υδρομετεωροφορέα, κάθε μήνα λαμβάνουμε πληροφορίες: πόσα ήταν ηλιόλουστα, χωρίς βροχές, ημέρες. Και η χρέωση για το νερό άρδευσης λαμβάνεται μόνο για αυτές τις συγκεκριμένες ημέρες! Αλλά αυτό δεν είναι όλα.
Ο αριθμός των στρεμμάτων, ο τύπος του εδάφους, η παρουσία δένδρων και θάμνων, η ύπαρξη θερμοκηπίων στο χώρο, η διατήρηση των ζώων και η συνεκτίμηση τους.
Ένας πολίτης έχει, σχετικά μιλώντας, ένα οικόπεδο 4 στρεμμάτων, και ο κήπος καταλαμβάνει μόνο δύο. Αυτή η στιγμή λαμβάνεται επίσης υπόψη από τους επιβλέποντες μας. Προσθέστε σε αυτό το ποσοστό για το πότισμα οπωροφόρων δένδρων και θάμνων - 15 λίτρα την ημέρα για κάθε μονάδα.

Ως εκ τούτου, τα στοιχεία αυτά δεν είναι σταθερά, αλλά εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες και τις βροχοπτώσεις, και φυσικά, από το σύστημα ύδρευσης.

Αλλά σε κάθε περίπτωση, το τιμολόγιο για κάθε κύβο (το μηνιαίο ποσό υπολογίζεται ήδη σε κυβικά μέτρα) θα είναι 0,7839 ρούβλια. - Λένε ότι το νερό στη βρύση είναι φυσιολογικό και πληροί όλα τα υγειονομικά πρότυπα.

Μη εξουσιοδοτημένη σύνδεση με την παροχή νερού: ευθύνη και πρόστιμα της υπηρεσίας ύδρευσης

Οι οικονομίες που βασίζονται στην παραβίαση των νόμων περί χρησιμότητας δεν θα είναι κερδοφόρες.

Τι πρέπει να κάνετε εάν έχει γίνει ήδη μη εξουσιοδοτημένη λήψη; Εάν έχει ήδη γίνει η σύνδεση με το δίκτυο χωρίς άδεια, μπορείτε να προσπαθήσετε να αποφύγετε την τιμωρία.

Ένας από τους τρόπους είναι να απευθυνθείτε σε υπαλλήλους δημοσίων υπηρεσιών. Μια θετική και ειρηνική επίλυση του προβλήματος είναι δυνατή εάν ο καταναλωτής δεν γνωρίζει την ύπαρξη δεσμού (για παράδειγμα, όταν αγοράζει ένα καινούριο σπίτι) και καταβάλλει πάντα λογαριασμούς κοινής ωφελείας εγκαίρως, συμπεριλαμβανομένων των τελών για τα ύδατα και τα λύματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να νομιμοποιήσει τη σύνδεση, ο ιδιοκτήτης του ιστότοπου στον οποίο κρατήθηκε, πρέπει να γράψει μια δήλωση.

Εάν ο χρήστης δεν γνώριζε την παρουσία της πλευρικής γραμμής, είναι πιθανό να αποφύγει πρόστιμο.

Πρόστιμα νερού

 • 1 Ποιος πρέπει να συνδεθεί με το δίκτυο ύδρευσης
 • 2 Μη εξουσιοδοτημένη σύνδεση με δίκτυα ύδρευσης και συνέπειες
  • 2.1 Όταν μια σύνδεση θεωρείται παραβίαση
 • 3 Παράνομη ευθύνη υδραυλικών εγκαταστάσεων, συνέπειες
  • 3.1 Ποινή για παράνομη είσοδο στο υδραγωγείο
  • 3.2 Παράνομη εισαγωγή στο αποχετευτικό δίκτυο και ποινή για αυτό
 • 4 Είναι δυνατή η νομιμοποίηση της μη εξουσιοδοτημένης σύνδεσης με την παροχή νερού
 • 5 Αναγνωρισμένη σύνδεση - τι πρέπει να κάνετε
 • 6 Μη εξουσιοδοτημένη σύνδεση με δικαστική πρακτική των δικτύων ύδρευσης

Πολλοί χρήστες που ζουν σε ιδιωτικές κατοικίες ή σχεδιάζουν να χτίσουν το δικό τους σπίτι, τίθεται το ερώτημα εάν είναι δυνατή η σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης με δική τους πρωτοβουλία.

Τιμωρία για παράνομη σύνδεση με το νερό

Το άρθρο του νόμου ορίζει την μη εξουσιοδοτημένη σύνδεση και τιμωρία γι 'αυτό. Αλλά ακόμα και χωρίς τιμωρία, μπορείτε να αντιμετωπίσετε προβλήματα με την άγνωστη χρήση της παροχής νερού - αυτό είναι κακή ποιότητα νερού, χαμηλή πίεση στους σωλήνες, λόγω των οποίων δεν θα λειτουργούν οι θερμοσίφωνες και οι οικιακές συσκευές. ΠΡΟΣΟΧΗ! Εκτός από το πρόστιμο, ο δράστης αναμένει άλλα έξοδα.

Θα πρέπει να πληρώσει νερό για είκοσι τέσσερις ώρες κατανάλωσης μέσα σε έξι μήνες.

Η μέση απόδοση του σωλήνα λαμβάνεται υπόψη. Η αναποτελεσματική εκτέλεση μιας σύνδεσης στο δίκτυο μπορεί να οδηγήσει στην καταστροφή του συστήματος, σε βλάβη της ιδιοκτησίας λόγω μιας ανακάλυψης στο σημείο σύνδεσης. Εάν ένας γείτονας χρειάζεται χρήματα για τα χαλασμένα πράγματα - αυτό είναι ένα άλλο στοιχείο δαπανών. Το δικαστήριο θα είναι στο πλευρό του σε κάθε περίπτωση, δεδομένου ότι η σύνδεση δεν επιτρέπεται ή δεν συμμορφώνεται με τους τεχνικούς όρους.
Εάν οι εργαζόμενοι της υπηρεσίας ύδρευσης βρουν παραβιάσεις, μπορούν να συντάξουν μια πράξη, να καταθέσουν αγωγή εναντίον του καταναλωτή και να επιβάλουν πρόστιμο. Οι διαφορές με επιχειρήσεις ύδρευσης σε περίπτωση παραβίασης του νόμου συνεπάγονται μόνο πρόσθετες δαπάνες. Τι συνεπάγεται παραβίαση του νόμου; Η μη εξουσιοδοτημένη σύνδεση θα ανιχνευθεί αργά ή γρήγορα.

Η διαδικασία της τιμωρίας είναι μια δύσκολη διαδικασία, αλλά πάντα τελειώνει αρνητικά για τον δράστη.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Απαγορεύεται η ανεξάρτητη αλλαγή της διαμόρφωσης των μηχανολογικών δικτύων, η παράνομη παγίδευση ακόμη και μέσα στο σπίτι ή το διαμέρισμα, αλλαγή των δεικτών των συσκευών μέτρησης νερού στο σύστημα.

 • Εάν ένας καταναλωτής αποφασίσει να συνδεθεί οικειοθελώς με ένα βοηθητικό πρόγραμμα ύδρευσης ή, μετά την ένταξή του, δεν συμμορφώθηκε με όλες τις τεχνικές συνθήκες για το νερό, οι εργαζόμενοι της υπηρεσίας ύδρευσης προετοιμάζουν μια πράξη.

Αυτό είναι το πρώτο στάδιο της διαδικασίας.

Παρεμπιπτόντως, πέρυσι εντοπίσαμε 150 περιπτώσεις παράνομης σύνδεσης στη Βρέστη, 118 από τις οποίες συνδέονται με το σύστημα αποχέτευσης.

- Τι είναι η μη υπολογιζόμενη κατανάλωση νερού; - Ο όρος αυτός καθορίζεται από τους κανόνες για πρώτη φορά. Η μη υπολογιζόμενη κατανάλωση περιλαμβάνει: κάθε παρεμβολή στη λειτουργία μετρητικών συσκευών (βλάβη, βλάβη της σφραγίδας). μη τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών για τη μετρολογική βαθμονόμηση του προϊόντος · καταναλωτικών ενεργειών που οδήγησαν στη στρέβλωση των δεδομένων σχετικά με την πραγματική κατανάλωση δημόσιων υπηρεσιών.

Παράνομη εισαγωγή στο αποχετευτικό δίκτυο

Ενσωμάτωση στο δίκτυο αποχέτευσης πόλεων: πώς να οργανώσετε και να συνδέσετε νόμιμα;

Διευθέτηση των συστημάτων αποχέτευσης, ίσως ένα από τα πιο ακριβά (στον τομέα της χρηματοδότησης, του χρόνου και των νεύρων) τομείς εργασίας. Αλλά να γίνει χωρίς λύματα είναι αδύνατο. Ειδικά εάν σκοπεύετε να ζήσετε μόνιμα στο σπίτι. Μερικές φορές το εξοχικό σπίτι είναι πιο κερδοφόρο για να συνδεθεί με το κεντρικό σύστημα αποχέτευσης. Σε εκείνες τις περιπτώσεις, όταν το σπίτι είναι στην πόλη. Πώς είναι το ένθετο στο αποχετευτικό δίκτυο; Ποιος μπορεί να επικοινωνήσει και ποια έγγραφα πρέπει να εκδοθούν;

Εισαγωγή στο κεντρικό σύστημα αποχέτευσης: μια οικονομική και νομική προσέγγιση

Η εισβολή κάθε συστήματος κοινής ωφέλειας (θέρμανση, παροχή φυσικού αερίου και νερού, διάθεση λυμάτων) πρέπει να πραγματοποιείται με την άδεια του ιδιοκτήτη τους. Η παράνομη είσοδος στο σύστημα αποχέτευσης είναι απλώς μια σπατάλη οικονομικών και προσωρινών καναλιών. Θα χρειαστεί να πληρώσουμε πρόστιμο και να διαλύσουμε την πλοκή του συστήματος χωρίς άδεια. Ως εκ τούτου, είναι καλύτερο να κάνουμε τα πάντα νόμιμα.

1. Μάθετε ποιος οργανισμός ασχολείται με την απόρριψη και την επεξεργασία των λυμάτων στην περιοχή που βρίσκεται δίπλα στο σπίτι.

2. Συγκεντρώστε τα απαραίτητα έγγραφα και εκτελέστε τις προπαρασκευαστικές εργασίες.

3. Νομικά σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο της πόλης.

Τώρα θα ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά σε κάθε στάδιο και θα καθορίσουμε επιλογές για εξοικονόμηση χρημάτων.

Περπατώντας σε περιπτώσεις, η συλλογή των εγγράφων, η υπογραφή τους, η έγκριση μπορεί να ανατεθεί σε μια εξειδικευμένη επιχείρηση. Αλλά γι 'αυτό πρέπει να πληρώσετε ένα καθαρό χρηματικό ποσό. Εάν κάνετε τα πάντα από τον εαυτό σας, θα εξοικονομήσετε.

Μπορείτε επίσης να βρείτε τις σωστές λέξεις και ένα σκεύασμα σιδήρου για την επαφή με το νερό βοηθητικό πρόγραμμα με μια πρόταση για τη βελτίωση της γραμμής αποχέτευσης δίπλα στο σπίτι σας. Ο στόχος είναι να πείσει τις αστικές υπηρεσίες για τα οφέλη αυτού του γεγονότος.

Εσείς, ως ιδιοκτήτης του σπιτιού, δεν χρειάζεται να καλέσετε έναν επιθεωρητή, να συντονίσετε το σχέδιο σύνδεσης, να το καταχωρήσετε στις απαραίτητες αρχές. Θα χρειαστεί μόνο η οικονομική σας βοήθεια.

Η Vodokanal θα είναι σε θέση να εκσυγχρονίσει έναν από τους κλάδους του κεντρικού συστήματος αποχέτευσης, να βελτιώσει την αναφορά του. Αυτό το γεγονός είναι επωφελές και για τα δύο μέρη.

Ένας άλλος τρόπος για να σωθεί είναι μια συλλογική σύνδεση με τον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό. Συζητήστε με τους γείτονές σας. Ίσως κάποιος θέλει επίσης να συνδεθεί με το αποχετευτικό δίκτυο της πόλης. Ταυτόχρονα, το κάνετε πιο κερδοφόρο.

Προπαρασκευαστικές εργασίες

Πώς να προετοιμαστεί για το ένθετο στο αποχετευτικό σύστημα της πόλης;

1. Εγκαταστήστε μια αναθεώρηση καλά στον ιστότοπο.

Απαιτείται για την τακτική επιθεώρηση, τον καθαρισμό και τη συντήρηση των κλάδων λυμάτων. Χωρίς καλή αναθεώρηση, δεν θα επιτρέπεται να συνδεθούν με το κεντρικό σύστημα. Δεδομένου ότι τα προβλήματα στον κλάδο σας μπορούν να οδηγήσουν στην αποτυχία ολόκληρου του υπονόμου.

2. Συνδέστε το εσωτερικό σύστημα απόρριψης αποβλήτων στο φρεάτιο επιθεώρησης.

Οι σωλήνες αποχέτευσης που τρέχουν από το σπίτι πρέπει να βρίσκονται σε βάθος τουλάχιστον εκατόν είκοσι εκατοστόμετρα. Πάχος αποχέτευσης ανά γραμμικό μέτρο αγωγού - πέντε χιλιοστά (περίπου). Η κλίση του σωλήνα λιγότερο θα αυξήσει τον κίνδυνο μπλοκαρίσματος. Αν κάνετε κλίση μεγαλύτερη από επτά χιλιοστά, αυξάνετε τους σωλήνες φθοράς.

Τοποθετήστε μέσα στο αποχετευτικό δίκτυο της πόλης

Όταν ολοκληρωθούν όλες οι προπαρασκευαστικές εργασίες, είναι απαραίτητο να ενημερώσετε την εταιρεία που εξυπηρετεί το αποχετευτικό δίκτυο για την επιθυμία σας να συνδεθείτε με το σύστημα αποχέτευσης.

Η διαδικασία σύνδεσης αποτελείται από διάφορα στάδια:

1. Καλέστε έναν επιθεωρητή.

Ο ειδικός εξετάζει τον ιστότοπο. Θα εκπονήσει ένα σχέδιο κατάστασης, όπου θα αναφέρεται το σχέδιο του σπιτιού και το σχέδιο της μελλοντικής γραμμής αποχέτευσης.

2. Εφαρμόστε.

Υποβάλλεται αίτηση στην εταιρεία που εξυπηρετεί το σύστημα αποχέτευσης με αίτημα να αναπτυχθούν μεμονωμένοι τεχνικοί όροι για την απόρριψη λυμάτων.

3. Σχεδιασμός και έγκριση της εισόδου έργου στον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό.

Το σχέδιο και οι προδιαγραφές έτοιμων καταστάσεων δίνουν στους σχεδιαστές. Με βάση αυτά, προετοιμάζεται ένα έργο για την είσοδο στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης. Αυτό το έγγραφο πρέπει να εγκριθεί στο βοηθητικό πρόγραμμα ύδρευσης και στον αρχιτέκτονα. Ο τελευταίος πρέπει επίσης να δώσει άδεια να εργαστεί για τη σύνδεση ενός οργανισμού.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να είναι απαραίτητο να επιτρέπεται στους γείτονες να πραγματοποιούν εργασίες επισκευής κοντά στους χώρους τους. Αν μια νέα γραμμή αποχέτευσης διασχίσει το πεζοδρόμιο, θα χρειαστεί άδεια από την υπηρεσία συντήρησης οδικών και την επιθεώρηση του αυτοκινήτου.

Όταν ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες, το βοηθητικό πρόγραμμα ύδρευσης πρέπει να ενημερωθεί για την έναρξη της γραμμής. Η εταιρεία που εξυπηρετεί το δίκτυο αποχέτευσης δέχεται το ολοκληρωμένο έργο και συνάπτει σύμβαση για την παραλαβή των λυμάτων.

Εισάγετε στην αποχέτευση της κεφαλής πίεσης

Αν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης βρίσκεται πάνω από τον χώρο όπου βρίσκεται το σπίτι, είναι απαραίτητο να εξοπλιστεί το σύστημα αποχέτευσης υπό πίεση.

Στη θέση προσδιορίστε τη θέση του φρεατίου λήψης (2). Τοποθετήστε το σύμφωνα με την αρχή της απλούστερης σηπτικής δεξαμενής. Τα λύματα από το σπίτι (1) πέφτουν στο φρεάτιο της λεκάνης (2α). Καθαρίζεται από χονδροειδή εναιωρήματα που ρέει μέσω της σχάρας (9) στη δεξαμενή για άντληση (2b). Υπάρχει εδώ μια αντλία (10), η οποία θα μεταφέρει τα λύματα στο γενικό σύστημα αποχέτευσης (8). Η ισχύς της αντλίας εξαρτάται από τις ακόλουθες συνθήκες:

 • μήκος της γραμμής πίεσης (6). είναι ένας αγωγός που απομακρύνει τα απόβλητα από το χώρο.
 • το μέγεθος της ανόδου των αποβλήτων (πόσο χαμηλό είναι το τμήμα σε σχέση με τον κεντρικό αυτοκινητόδρομο) ·
 • αριθμός αποχετεύσεων.

Ο σωλήνας πίεσης οδηγεί στο φρεάτιο (3). Από εδώ τα λύματα θα ρέουν στο δίκτυο της πόλης με βαρύτητα (7).

Η κατασκευή υπονόμων υπό πίεση είναι δυνατή για πολλά γειτονικά σπίτια ταυτόχρονα. Το φρεάτιο λήψης γίνεται γενικό. Κατά συνέπεια, το μέγεθος και η ισχύς της αντλίας θα είναι μεγαλύτερα. Αν σχεδιάζονται τέτοιες εργασίες, είναι καλύτερο να συνδέσετε το σπίτι σας αμέσως. Μεταγενέστερη μη εξουσιοδοτημένη τοποθέτηση στο σύστημα αποχέτευσης μπορεί να οδηγήσει σε υπερχείλιση του φρέατος αναρρόφησης, καταστροφή της αντλίας, προβλήματα με τους γείτονες και βαριά πρόστιμα.

Τρόποι εισαγωγής σε σωλήνα αποχέτευσης

Πώς μπορώ να συνδέσω ένα υποκατάστημα με έναν υπάρχοντα σωλήνα αποχέτευσης;

1. Μέσω του τσαγιού.

Πριέψτε και κόψτε ένα κομμάτι του υπάρχοντος σωλήνα. Σε αυτό το μέρος θα τεθεί το μπλουζάκι. Ως εκ τούτου, το μέγεθος του τεμαχισμένου κομματιού πρέπει να ταιριάζει με το μέγεθος του τσαγιού.

Το τσιπ τοποθετείται στα τμήματα του σωλήνα με τη βοήθεια ενός συνδέσμου. Οι αρθρώσεις παρασκευάζονται.

Εάν πρέπει να συνδεθείτε με το σύστημα των πλαστικών σωλήνων, τότε ένας σωλήνας αντικαθίσταται με δύο κομμάτια. Και μεταξύ τους και να εισαγάγετε το σωλήνα για να συνδέσετε έναν επιπλέον κλάδο. Η προετοιμασία του τμήματος του σωλήνα με το σωλήνα φαίνεται στο διάγραμμα:

2. Μέσω του προσαρμογέα.

Σύγχρονη μεταβατική συσκευή. Για να συνδεθείτε με τον αποχετευτικό αγωγό μέσω του προσαρμογέα, κάντε τα εξής:

 • διακοπή νερού στο σύστημα.
 • βάλτε μια κορώνα κατάλληλης διαμέτρου πάνω στο τρυπάνι και το κάνετε μια τρύπα στον σωλήνα.
 • εάν ο προσαρμογέας με βίδες, στη συνέχεια σφίγγεται πάνω στο σωλήνα και σφίξτε τα μπουλόνια?
 • αν η συσκευή είναι χωρίς βίδες, τότε η επιφάνεια έχει απολιπανθεί, συνδέστε το ένθετο και σφίξτε το παξιμάδι.

Η τοποθέτηση στο σωλήνα αποχέτευσης πρέπει να εκτελείται από ειδικούς. Δεδομένου ότι η ποιότητα του συστήματος εξαρτάται από την ποιότητά του, δεν υπάρχει διαρροή κατά τη λειτουργία.

Μοιραστείτε με φίλους:

Πώς να φτιάξετε μια πλαϊνή μπάρα στο αποχετευτικό δίκτυο;

Κατά την κατασκευή ενός εξοχικού σπιτιού ή ενός εξοχικού σπιτιού, προσδιορίστε εάν υπάρχει ή όχι κεντρικό σύστημα αποχέτευσης σε κοντινό οικόπεδο ή κοντά. Εάν υπάρχει κάποιος, μάθετε αν είναι δυνατό ή δεν μπορείτε να το συνδέσετε χρησιμοποιώντας μια σύνδεση με το σύστημα. Σε περίπτωση που το σπίτι βρίσκεται μέσα στα όρια της πόλης, τότε θα είναι δυνατή η σύνδεση με το κεντρικό σύστημα αποχέτευσης της πόλης.

Για να το κάνετε αυτό, επικοινωνήστε με το ZHKO. Θα παράσχουν έναν κατάλογο εγγράφων που θα πρέπει να υποβάλετε προκειμένου να αποφευχθεί η μη εξουσιοδοτημένη σύνδεση με το σύστημα αποχέτευσης και μπορείτε να συμφωνήσετε και να αναβαθμίσετε από κοινού το υποκατάστημα που πηγαίνει από το κεντρικό δίκτυο στο σπίτι. Αυτό το ZHKO θα αυξήσει τις αναφορές του και δεν θα αναζητήσετε έναν επιθεωρητή. Στην πραγματικότητα, η οικονομική σας επένδυση θα σας εξοικονομήσει από το να τρέχετε.

Πώς να συνδεθείτε με τον αποχετευτικό αγωγό

Στην περιοχή, διεξάγετε εργασίες σχετικά με την καλωδίωση των σωλήνων αποχέτευσης, η οποία μπορεί να γίνει σε δύο στάδια:

 • είναι απαραίτητο να τοποθετήσουμε καλά την αναθεώρηση και να σκάψουμε ένα χαντάκι από αυτό προς την κατεύθυνση της σύνδεσης.
 • Ο έλεγχος συνδέεται καλά με τον εσωτερικό αποχετευτικό αγωγό.

Στη συνέχεια, ρωτήστε τους γείτονές σας εάν επιθυμούν να συνδεθούν με το κεντρικό σύστημα (εάν ναι, τότε θα έχετε λιγότερα έξοδα) και συμφωνείτε με τον οργανισμό που εξυπηρετεί αυτό το τμήμα του συστήματος για τη σύνδεση.

Για ανεξάρτητη εργασία είναι απαραίτητο:

 • καλέστε τον επιθεωρητή, ο οποίος θα αναπτύξει ένα σχέδιο τοποθεσίας που θα δείχνει το σπίτι και τη μελλοντική γραμμή αποχέτευσης.
 • να γράψετε μια δήλωση σχετικά με την ανάπτυξη της μεμονωμένης διάθεσης λυμάτων στο ZHKO.
 • Καθώς παίρνετε τους τεχνικούς όρους και το σχέδιο, όλα τα έγγραφα πρέπει να μεταφερθούν στους σχεδιαστές που δημιουργούν το σχέδιο της σύνδεσης με το σύστημα. Αυτό το έργο πρέπει να εγκριθεί από τον αρχιτέκτονα (πρέπει επίσης να λάβετε την άδειά του για να εργαστείτε) και την υδάτινη χρησιμότητα, χρειάζεστε επίσης τις άδειες των γειτόνων σας.
 • αν το δίκτυο περνά κάτω από το οδόστρωμα, τότε η εργασία απαιτεί άδεια από την υπηρεσία συντήρησης οδικής κυκλοφορίας και την αστυνομία της κυκλοφορίας.
 • το βοηθητικό πρόγραμμα ύδρευσης πρέπει επίσης να αποδεχθεί το έργο και να συνάψει συμφωνία μαζί σας για τη λήψη αποβλήτων και μολυσμένου νερού.

Σημειώστε ότι η εμφάνιση ενός σωλήνα που τρέχει από το σπίτι πρέπει να έχει βάθος 120 cm και κλίση 5 mm (ανά μέτρο σωλήνα). Εάν η κλίση είναι μικρότερη, το σύστημα θα είναι συχνά φραγμένο και με μεγαλύτερη φθορές θα αυξάνεται η φθορά.

Εφαρμογή ομβρίων υδάτων

Αφού γίνει η σύνδεση με το κεντρικό σύστημα αποχέτευσης, θα μάθουμε πώς να οργανώσουμε την απόσυρση των φυσικών ιζημάτων από την περιοχή. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να εξοπλιστεί ένα σύστημα συλλογής με το οποίο θα ρέει όλο το νερό στο πηγάδι, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει, αφού αν το πηγάδι υπερχειλίσει, τα λύματα θα βγουν και η ευθύνη θα πέσει πάνω σου.

Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να γίνει μια σύνδεση με την κεντρική αποχέτευση καταιγίδα, και σωλήνες για την αποστράγγιση του νερού βροχής να κατευθυνθούν προς τον συλλέκτη. Για να μην σπάσει η βροχή από το σύστημα αποχέτευσης, βάλτε μια βαλβίδα ελέγχου στο σωλήνα.

Υπάρχει ένας άλλος τρόπος για την αποστράγγιση του βρόχινου νερού. Για να το κάνετε αυτό, εκτελέστε τις παρακάτω εργασίες:

 1. να σκάψει μια τρύπα στο οικόπεδο και να εγκαταστήσει μια μεγάλη δεξαμενή μέσα του (για τη συλλογή του νερού)?
 2. να του από την οροφή ανοίξει μια αποχέτευση με ένα φίλτρο (μάσκα με τρύπες)?
 3. Είναι δυνατή η εγκατάσταση ενός πηγαδιού στο οποίο το νερό θα φιλτραριστεί και θα μεταφερθεί στη δεξαμενή. Αυτό το νερό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τεχνικούς σκοπούς.
 4. κοντά στην δεξαμενή (στην έξοδο της) να κανονίσετε το πεδίο αποστράγγισης.

Αποχέτευση υπό πίεση

Σε αυτή την περίπτωση, εάν το σπίτι βρίσκεται κάτω από το κεντρικό σύστημα αποχέτευσης και στο έδαφος του οικοπέδου υπάρχουν διαφορές στην ανακούφιση ή το έδαφος στη γη είναι χαλαρό και είναι αδύνατο να εγκαταστήσετε έναν υπονόμο βαρύτητας, είναι απαραίτητο να εγκαταστήσετε ένα πιεστικό.

Από το σύστημα βαρύτητας, διακρίνεται από την παρουσία μιας αντλίας που λειτουργεί μαζί με μια συσκευή που τεμαχίζει τα απόβλητα. Τα νερά συλλέγονται σε σφραγισμένη συλλογή, όπου αλέθονται με αντλία και μεταφέρονται σε εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων ή σύστημα αποχέτευσης. Η αντλία μεταφέρει το μολυσμένο νερό μαζί με τα απόβλητα στο απαιτούμενο ύψος και απόσταση. Η ισχύς της αντλίας μπορεί να υπολογιστεί, γνωρίζοντας τέτοιες ποσότητες όπως το μήκος της γραμμής πίεσης και το ύψος της ανόδου του νερού.

Βασικά, αυτά τα συστήματα αποχέτευσης εγκαθίστανται με σωλήνες από PVC. Εάν πρέπει να συνδέσετε το σωλήνα από χυτοσίδηρο, τότε συνδέετε το PVC με την υποδοχή του χυτοσιδήρου με τη βοήθεια μανσέτας από καουτσούκ.

Είναι επίσης δυνατή η εισαγωγή πολλών κατοικιών στο σύστημα αποχέτευσης υπό πίεση, αλλά στη συνέχεια, όταν δημιουργείται το σχέδιο ενός τέτοιου συστήματος, είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη ότι από κάθε αντλία το απεσταγμένο νερό πρέπει να ρέει μέσα στο τμήμα της κοινής γραμμής έγχυσης. Προκειμένου το νερό στο σύστημα να ρέει με ταχύτητα 0,7 m / s (οι σωλήνες αυτοκαθαρίζονται), οι αντλίες πρέπει να λειτουργούν συγχρόνως. Εάν ένα κατακόρυφο τμήμα καταλήγει σε οριζόντιο αγωγό, τότε η σύνδεση γίνεται σε γωνία 45 °.

Οι αντλίες μπορούν να τοποθετηθούν τόσο έξω από το σπίτι όσο και στο εσωτερικό του. Κατά την επιλογή του, σημειώστε ότι είναι καλύτερα εάν το μήκος του τμήματος πίεσης είναι μικρότερο. Και αν η περιοχή έχει μια φυσική προκατάληψη, χρησιμοποιώντας το - μείωση του κόστους.

Εισαγωγή στον υφιστάμενο αποχετευτικό αγωγό

Υπάρχουν δύο τρόποι:

 1. χρησιμοποιήστε συρόμενες συνδέσεις και σωλήνα. Κόβουμε τον σωλήνα έτσι ώστε ένα από τα μήκη του κατά μήκους να είναι ίσο με το διαμορφωμένο τμήμα συν 2 διαμέτρους του σωλήνα. Στο τέλος κάνουμε ράμπες. Τοποθετούμε το διαμορφωμένο τμήμα. Μεταξύ αυτού και του τμήματος του σωλήνα εισάγουμε το σωλήνα του απαιτούμενου μήκους και σπρώχνουμε τους συνδέσμους, κλείνοντας τα κενά.
 2. Χρησιμοποιούμε συρόμενη σύζευξη και σωλήνα αντιστάθμισης. Κόβουμε τον αγωγό ίσο με το μήκος του χυτευμένου τμήματος συν το βάθος της υποδοχής, τοποθετούμε ένα σωλήνα πάνω του (κατά τη στάση). Στο άλλο άκρο του σωλήνα τοποθετούμε το εξάρτημα με έναν σύνδεσμο. Σπρώξτε το λείο άκρο του ακροφυσίου στην υποδοχή του διαμορφωμένου τμήματος.

Πρέπει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τη ρωσική νομοθεσία, η παράνομη σύνδεση με το σύστημα αποχέτευσης απειλεί όχι μόνο πρόστιμο για αυθόρμητη σύνδεση με το σύστημα αλλά και διόρθωση 1 έως 3 ετών (δικαστική απόφαση) και το πρόστιμο μπορεί να φθάσει τα 80.000 ρούβλια.

Σημειώστε επίσης ότι κατά τη σύνδεση με τον αποχετευτικό αγωγό είναι απαραίτητο να τηρείτε τους κανονισμούς ασφαλείας, καθώς και η σύνδεση με το σύστημα αποχέτευσης πρέπει να γίνει νόμιμα.

Συμπέρασμα

Για να συνδεθείτε με το κεντρικό σύστημα αποχέτευσης της πόλης, είναι απαραίτητο να προετοιμάσετε την απαραίτητη τεκμηρίωση και το κόστος της εργασίας να διευκρινιστεί καλύτερα με τους ειδικούς, καθώς εξαρτάται από την περιοχή.

Αφού λάβετε τις κυρώσεις από την υπηρεσία ύδρευσης, μπορείτε να φτάσετε στη δουλειά. Θεωρήστε ότι μια παράνομη σύνδεση θα οδηγήσει σε υπερφόρτωση αποχέτευσης και θα προκύψει έκτακτη ανάγκη και, όταν επιλυθεί, οι δημόσιοι υπάλληλοι που είναι υπεύθυνοι για την ύδρευση θα παρατηρήσουν τη σύνδεση και αυτό θα συνεπάγεται μια αλυσίδα κόπο.

 • Μέθοδοι σύνδεσης του πλυντηρίου με το δίκτυο αποχέτευσης
 • Εγκαταστήστε το αποχετευτικό δίκτυο καταιγίδας στη χώρα
 • Σχετικά με το σύστημα αποχέτευσης καταιγίδων
 • Χαρακτηριστικά λυμάτων σε ιδιωτικό σπίτι
 • Τρόποι εγκατάστασης του αποχετευτικού δικτύου στην ιδιωτική κατοικία

Σύνδεση με τον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό

Κάθε ιδιοκτήτης του μελλοντικού ιδιωτικού σπιτιού ονειρεύεται άνετες συνθήκες διαβίωσης. Η άνεση είναι αδύνατη χωρίς υψηλής ποιότητας σύστημα αποχέτευσης. Αν έχετε αποφασίσει να το κατασκευάσετε μόνοι σας, τότε πριν σκάψετε ένα λάκκο, πρέπει να διευκρινίσετε εάν υπάρχει κεντρικό σύστημα αποχέτευσης κοντά στο σπίτι. Με την επιφύλαξη της θέσης των αστικών λυμάτων κοντά στην ιδιωτική κατοικία, υπάρχει ανάγκη σύνδεσης με το σύστημα.

Εάν κοιτάξετε μια αντιεπαγγελματική ματιά στη διαδικασία συναρμολόγησης του συστήματος αποχέτευσης σε ιδιωτικό σπίτι ή διαμέρισμα, τότε δεν μπορείτε να δείτε μια θεμελιώδη διαφορά. Όταν εξετάζουμε τις λεπτομέρειες, υπάρχουν σημαντικές διαφορές. Τα πλεονεκτήματα του καθαρισμού λυμάτων σε ένα ιδιωτικό σπίτι είναι προφανή. Στο μπάνιο του διαμερίσματος δεν μπορείτε να κανονίσετε τον υδραυλικό εξοπλισμό όπως θέλετε και το αποχετευτικό σας σύστημα εξαρτάται συνεχώς από την αξιοπρέπεια των γειτόνων.

σύνδεση με το κεντρικό λυμάτων μιας ιδιωτικής κατοικίας

Η σύνδεση των λυμάτων μιας ιδιωτικής κατοικίας με τα λύματα της πόλης μπορεί να γίνει ανεξάρτητα, αλλά για αυτό πρέπει να λάβετε τα κατάλληλα πιστοποιητικά και εγκρίσεις. Αυτό είναι προβληματικό, αλλά θα εξοικονομήσει ένα σημαντικό ποσό του προϋπολογισμού σας που μπορεί να δαπανηθεί για άλλες ανάγκες ενός ιδιωτικού σπιτιού. Μην συνδέετε το αποχετευτικό δίκτυο παράνομα, γιατί αφού θα πρέπει να πληρώσετε ένα μεγάλο πρόστιμο και να περάσετε ένα σημαντικό ποσό για να αποσυναρμολογήσετε.

 • Κατασκευή στο χώρο του λάκκου ελέγχου, με τον οποίο μπορείτε να ελέγχετε το σύστημα, καθώς και να πραγματοποιείτε εργασίες συντήρησης και επισκευής.
 • Πετάξτε μια τάφρο σωλήνα και συνδέστε την με το κεντρικό πηγάδι.
 • Η σύνδεση του εσωτερικού συστήματος και των σωληνώσεων.

Τα πλεονεκτήματα της σύνδεσης με το κεντρικό λυμάτων μιας ιδιωτικής κατοικίας

 • Σημαντικές εξοικονομήσεις για την αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση του αυτόνομου τύπου λυμάτων.
 • Η μακροχρόνια χρήση των λυμάτων παρέχει τακτική πληρωμή.
 • Δεν χρειάζεται να ελέγχετε την ποιότητα και την ποσότητα του νερού.

προετοιμασία τάφρων και τοποθέτηση σωλήνων για σύνδεση με τον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό

Πρώτα βήματα

Πρώτα πρέπει να αποφασίσετε για τον τύπο της σύνδεσης. Ξεχωριστή χρήση κατά τη σύνδεση δύο τύπων λυμάτων - ομβρίων και οικιακών. Με μικτή σύνδεση, πραγματοποιείται ένας μεγάλος σωλήνας, ο οποίος συνδέεται με ένα κοινό σύστημα. Η τοποθέτηση στο σύστημα αποχέτευσης των πόλεων είναι αδύνατη χωρίς να επισκεφθείτε το βοηθητικό νερό της πόλης, όπου πρέπει να λάβετε άδεια για να συνδεθείτε με το σύστημα αποχέτευσης της πόλης. Αν το επιτρέψουν οι τεχνικές δυνατότητες, θα σας δοθεί χωρίς δυσκολία το απαραίτητο έγγραφο. Στη συνέχεια, πρέπει να καλέσετε έναν ειδικό για να καταρτίσετε ένα σχέδιο και να εφαρμόσετε ένα παρέμβυσμα σε αυτό, πρέπει επίσης να υπογράψετε μια συμφωνία για τη σύνταξη του έργου, η οποία εγκρίνεται από τον εκπρόσωπο του βοηθητικού προγράμματος ύδρευσης, καθώς και από τον αρχιτέκτονα. Οι γείτονες πρέπει να υπογράψουν την άδεια να εργαστούν κοντά στα σπίτια και τους χώρους τους. Εν κατακλείδι, η Vodokanal υπογράφει συμφωνία για τη συλλογή λυμάτων.

Συνιστάται για ανάγνωση: Εγκατάσταση λυμάτων στη χώρα με τα χέρια τους

Εάν η αγωγός διέρχεται από την περιοχή, τότε υπάρχει ανάγκη να εγκαταστήσετε ένα σύστημα αποχέτευσης υπό πίεση:

 • Σύμφωνα με την αρχή της σηπτικής δεξαμενής εξοπλίζει το κάρτερ με ένα καζανάκι για τα λύματα.
 • Μια γραμμή νερού υπό πίεση τροφοδοτείται στο φρεάτιο, από το οποίο τα λύματα θα ρέουν με βαρύτητα στο δίκτυο της πόλης.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι σύνδεσης ενός κλάδου σε έναν σωλήνα αποχέτευσης:

 1. Τοποθετήστε το τσάι στο κομμένο κομμάτι σωλήνα. Το βάζουν με τη βοήθεια ενός συμπλέκτη, κάνουν τις αρθρώσεις.
 2. Σύνδεση μέσω προσαρμογέα-προσαρμογέα. Αλλά σε αυτή την περίπτωση είναι απαραίτητο να κλείσετε το νερό στο σύστημα, να κάνετε μια τρύπα στο τρυπάνι, να σφίξετε τον προσαρμογέα, σφίξτε τα μπουλόνια. Εάν δεν υπάρχουν μπουλόνια, τότε τα παξιμάδια σφίγγονται πάνω στην απολιπανθείσα επιφάνεια.

Αναθέστε αυτή τη διαδικασία σε ειδικούς, καθώς η απουσία διαρροών και η σωστή λειτουργία του συστήματος εξαρτώνται από την ποιότητα της σύνδεσης.

Όταν σκάβετε μια τάφρο, πρέπει να επιλέξετε το σωστό πλάτος έτσι ώστε να υπάρχει χώρος για την τοποθέτηση των τμημάτων. Μην ξεχάσετε να κολλήσετε σωστά το κάτω μέρος και να αρχίσετε να προετοιμάζετε ένα μαξιλάρι από ένα μείγμα άμμου και χαλικιού. Πρέπει να σφραγιστεί στην αρχή και δύο μέτρα από το πηγάδι. Για τον εξωτερικό αγωγό σε ιδιωτική κατοικία που χρησιμοποιεί σωλήνες από χυτοσίδηρο ή πολυμερές.

προετοιμασία σωλήνων αποχέτευσης

Η ακολουθία της τοποθέτησης σωλήνα νερού:

 1. Οι σωλήνες έχουν ένα κουδούνι κάτω.
 2. Πραγματοποιήστε ένα λεπτομερή καθαρισμό των αρθρώσεων.
 3. Τα μέρη των άκρων πρέπει να λιπαίνονται καλά με σαπούνι.
 4. Μετρήστε το μήκος και τοποθετήστε το σωλήνα μέχρι την υποδοχή.

Σύμφωνα με αυτό το σχήμα, ολόκληρος ο αγωγός τοποθετείται. Πριν από την επίστρωση, ελέγξτε τη γωνία κλίσης των σωλήνων. Κατ 'αρχάς, ο σωλήνας καλύπτεται με άμμο κατά 5-10 cm, τότε είναι απαραίτητο να ρίχνουμε νερό πάνω από την άμμο για να βυθιστεί, και στη συνέχεια το έδαφος είναι γεμάτο.

Αφού λύσετε το ζήτημα των κεντρικών λυμάτων, εξετάστε πώς μπορείτε να αποσύρετε το βρόχινο νερό από την περιοχή. Αυτή είναι μια απλή διαδικασία, αλλά σημειώστε ότι κατά τη διάρκεια μιας έντονης βροχής, το φρεάτιο αναρρόφησης θα υπερχειλίσει και τα λύματα θα χυθούν. Προκειμένου να αποφευχθεί το πρόβλημα, είναι απαραίτητο να γίνει μια πλευρική μπάρα ξεχωριστά, επειδή ο κεντρικός αγωγός είναι ικανός περισσότερο από ένα ιδιωτικό σύστημα αποχέτευσης. Σε περίπτωση δυσάρεστων εκπλήξεων από το βοηθητικό πρόγραμμα ύδρευσης ή άλλες αποχρώσεις στις οποίες είναι αδύνατο να συνδεθείτε με το δίκτυο της πόλης, τοποθετήστε ένα χωριστό δοχείο στην περιοχή για να συλλέξετε το βρόχινο νερό. Η δεξαμενή ψύχεται με χώμα. Λόγω της χαμηλής θερμοκρασίας, φυλές φυκιών και βακτηρίων. Εάν βάζετε μια αποστράγγιση σε αυτό και βάζετε ένα φίλτρο, τότε δεν θα υπάρχουν σκουπίδια στη δεξαμενή. Το νερό από τη δεξαμενή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το πότισμα ενός λαχανικού κήπου ή άλλων οικονομικών (όχι για πόσιμο) σκοπούς.

Συνιστάται για ανάγνωση: Κανόνες για την εγκατάσταση πλαστικών λυμάτων

σύνδεση σωλήνων με τον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό

Δοκιμαστικά στάδια αγωγών:

 1. Υπάρχει ανάγκη να καθοριστεί η ορθότητα της εγκατάστασης του συστήματος και η ακρίβεια της σύνδεσης, επομένως οι εξωτερικές γραμμές πρέπει να τοποθετηθούν χωρίς ελαστικούς δακτυλίους.
 2. Η σκηνή πραγματοποιείται μετά την εγκατάσταση του συστήματος, όταν οι σωληνώσεις και οι σηπτικές δεξαμενές δεν έχουν γεμίσει ακόμα. Το σύστημα υπόκειται σε μέγιστο φορτίο σε όλους τους χώρους. Σε αυτό το στάδιο, μπορείτε να εντοπίσετε οπτικά υπάρχοντα προβλήματα, να δείτε ελαττώματα και ζημιές.

Με την αυτο-εγκατάσταση σωλήνων αποχέτευσης, θα πρέπει να αποφύγετε τα ακόλουθα σφάλματα:

 • Ελέγξτε την κλίση του σωλήνα όταν σχεδιάζετε και συναρμολογείτε.
 • Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης σε υποδοχή, αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη σφράγ Για να αποφύγετε τη ζημιά, χρησιμοποιήστε ζελέ για λίπανση.
 • Αν δεν έχετε εμπειρία στη συγκόλληση, τότε χρησιμοποιήστε μια πρίζα, καθώς είναι ευκολότερη η συναρμολόγηση.
 • Η ακατάλληλη τοποθέτηση των σωλήνων οδηγεί στην χαλάρωση τους και την καταστροφή των ελαστικών σφραγίδων.

Προβλήματα σύνδεσης

Υπάρχει η πιθανότητα από έναν κλάδο ενός συστήματος αποχέτευσης σε ένα σπίτι να μπορούν να περάσουν διάφορες τεχνικές επικοινωνίες, συστήματα θέρμανσης, ηλεκτρική ενέργεια, αέριο. Η σύνδεση δεν είναι δυνατή:

 • εάν υπάρχουν πολλές επικοινωνίες μεταξύ του σπιτιού και του αποχετευτικού δικτύου της πόλης.
 • σε ερήμωση του συστήματος.
 • όταν περνάει υπόγεια ένα ιδιωτικό σύστημα με υψηλό κόστος σύνδεσης.

κανόνες σύνδεσης αποχέτευσης

Σε τέτοιες καταστάσεις, είναι δυνατόν να δημιουργηθεί ένα αυτόνομο σύστημα επεξεργασίας λυμάτων. Είναι απαραίτητο να αντλούμε νερό δύο φορές το χρόνο από σηπτικές δεξαμενές · η χρησιμοποιούμενη ιλύς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λίπασμα. Η άνευ προηγουμένου ζήτηση για σύγχρονα αυτόνομα λύματα οφείλεται σε διάφορους λόγους:

 • Λόγω της στιβαρότητάς του, το πλαστικό δεν παραμορφώνεται και δεν υφίσταται διαβρωτικές αλλαγές.
 • Η εγκατάσταση είναι συμπαγής και εύκολη στη συναρμολόγηση, ελαφριά, καταλαμβάνει μικρό χώρο στο χώρο.
 • Δεν απαιτείται ειδική συντήρηση, δεν υπάρχει ανάγκη για υπηρεσίες φορτηγών κενού, η χρησιμοποιημένη ιλύς δεν έχει δυσάρεστη οσμή.
 • Μεγάλη διάρκεια ζωής - 50 χρόνια.

Το μοναδικό μειονέκτημα των αυτόνομων σταθμών αποχέτευσης είναι η εξάρτησή τους από την ηλεκτρική ενέργεια, δηλαδή η εγκατάσταση δεν συνιστάται για χρήση στην περιοχή όπου σημειώνονται διακοπές ηλεκτρικής ενέργειας. Πριν βάζετε μια σηπτική δεξαμενή, πρέπει να αποφασίσετε πόσα μέλη της οικογένειας θα ζήσουν στο σπίτι και να υπολογίσετε πόσα λίτρα νερού θα αγοράσετε ένα σύστημα αποχέτευσης.

Ανεξάρτητα από την επιλογή που κάνατε, προτιμήσατε το σύστημα αποχέτευσης της πόλης ή αποφασίσατε αυτόνομο, θυμηθείτε ότι είναι καλύτερο να εμπιστευτείτε την εγκατάσταση και τη σύνδεση με επαγγελματίες. Έτσι, θα απαλλαγείτε από την περιττή ευθύνη και θα αποφύγετε το μεγάλο οικονομικό κόστος των δαπανηρών επισκευών. Οι ίδιοι οι ειδικοί καθορίζουν τον τόπο εγκατάστασης μιας σηπτικής δεξαμενής ή την τοποθέτηση τάφρου στο αποχετευτικό δίκτυο της πόλης. Επιπλέον, μπορούν να βοηθήσουν στη λήψη των απαραίτητων εγγράφων. Θα λάβετε μια ποιοτική υπηρεσία και για πολύ καιρό θα μπορέσετε να απολαύσετε τα οφέλη του πολιτισμού.