Η κλίση των σωλήνων εσωτερικών και εξωτερικών λυμάτων

Η απόρριψη λυμάτων στο αστικό δίκτυο αποχέτευσης ή σε αυτόνομη σηπτική δεξαμενή πραγματοποιείται με βαλβίδες. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να παρατηρήσετε την κλίση των σωλήνων αποχέτευσης κατά 1 μέτρο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του SNiP. Η κανονική λειτουργία του συστήματος αποχέτευσης επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, από τη διάμετρο και το υλικό έως τη θέση: εσωτερική καλωδίωση ή εξωτερική.

Γενικές πληροφορίες

Το κύριο καθήκον κατά την οργάνωση του συστήματος αποχέτευσης είναι η διαμόρφωση του αγωγού έτσι ώστε οι αποχετεύσεις, συμπεριλαμβανομένων υγρών και στερεών κλασμάτων, να περνούν χωρίς να παραμείνουν και να μην δημιουργούν συμφόρηση και κυκλοφοριακή συμφόρηση. Είναι απαραίτητο να παρατηρηθεί η κλίση των σωλήνων, κάτω από την οποία, υπό τη δράση της βαρύτητας, τα λύματα θα ρέουν αμέσως στον συλλέκτη και πέρα ​​από τη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων.

Οι απαιτήσεις για την οργάνωση των εσωτερικών και εξωτερικών απαιτείται λυμάτων βαθμούς και άλλες παραμέτρους που καθορίζονται αυστηρά στις SNIP SNIP 2.04.01-85 «Οικοδομικά κανονισμούς της εσωτερικής ύδρευσης και αποχέτευσης των κτιρίων» και SNIP 2.04.03-85 «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

Πίσω από τα καθιερωμένα πρότυπα δεν είναι ένας αυστηρός υπολογισμός, αλλά το αποτέλεσμα των δοκιμών και των παρατηρήσεων. Η φύση των αποχετεύσεων και η συνοχή τους δεν είναι σταθερή και το σύστημα αποχέτευσης πρέπει να λειτουργεί χωρίς αποτυχίες. Είναι απαραίτητο να εξαλείψετε ή να ελαχιστοποιήσετε την καθίζηση στερεών εγκλεισμάτων και ιλύος στα τοιχώματα του καναλιού, βεβαιωθείτε ότι το σύστημα αποχέτευσης λειτουργεί σιωπηλά, αποτρέποντας την επιστροφή και τις δυσάρεστες οσμές πίσω στο δωμάτιο.

Έχει διαπιστωθεί ότι στην ταχύτητα μετακίνησης των αποχετευτικών αγωγών των 0,7 m / s, το νερό ρέει ομοιόμορφα και τα στερεά εγκλείσματα ακολουθούν τη ροή του υγρού ευκολότερα, χωρίς να παραμένουν σε ένα μέρος. Αυτό προβλέπεται ότι η διάμετρος επιλέγεται έτσι ώστε με μια κανονική ποσότητα αποβλήτων για αυτή τη σύνδεση να γεμίζονται κατά περίπου 50-60%, αλλά όχι λιγότερο από το ένα τρίτο.

Ο βασικός εμπειρικός μαθηματικός τύπος με βάση τις παρατηρήσεις είναι:

όπου V είναι ο ρυθμός ροής του εκρέοντος ρεύματος, το Η είναι το ύψος του επιπέδου εκροής στον αγωγό, d είναι η διάμετρος του σωλήνα, Κ είναι ο συντελεστής κλίσεως, η τιμή του οποίου είναι η τιμή αναφοράς που εξαρτάται από το υλικό του σωλήνα.

K = 0,5 για πλαστικό και γυαλί.

K = 0,6 για άλλα υλικά (χάλυβας, χυτοσίδηρο, αμίαντο).

Ο συντελεστής εξαρτάται από την τραχύτητα της εσωτερικής επιφάνειας και την αντίσταση που δημιουργείται από τη ροή του ρευστού.

Εάν η κλίση είναι πολύ μεγάλη, το νερό θα αποστραγγιστεί γρήγορα και στερεά εγκλείσματα θα εγκατασταθούν στην επιφάνεια του σωλήνα, δημιουργώντας ένα μπλοκάρισμα. Με μια μεγάλη ροή νερού κλίση θα είναι τυρβώδης θορύβου περιδίνηση και υποπίεση υψηλή αέρα στο άνω τμήμα του σωλήνα, οδηγώντας σε θραύση βαλβίδες ελέγχου σιφόνι αποτυχία ή, τουλάχιστον, σφραγίδα νερού και την οπισθοχώρηση των αερίων υπονόμων εισέρχονται στο δωμάτιο. Στις στροφές θα σχηματίσουν μια ανάπτυξη.

Αν η κλίση είναι πολύ μικρή ή απουσιάζει, τότε τα βαριά κλάσματα θα έχουν χρόνο να εγκατασταθούν στην επιφάνεια και τελικά να προκαλέσουν εμπλοκή. Δεδομένου ότι το νερό δεν μπορεί να ξεπεράσει γρήγορα ολόκληρη τη διαδρομή προς το σημείο απόρριψης, όταν φτάσει η επόμενη παρτίδα, θα υπάρξει υπερχείλιση.

Αποδεικνύονται δύο προϋποθέσεις για τους σωλήνες για την εξασφάλιση της κανονικής λειτουργίας του αποχετευτικού δικτύου:

 • Η διάμετρος επιλέγεται με βάση τον μέσο όγκο των λυμάτων.
 • Η κλίση καθορίζεται έτσι ώστε να παρέχει βέλτιστο ρυθμό ροής 0,7 m / s.

Οι ανοχές διαφέρουν για εξωτερικά και εσωτερικά δίκτυα, καθώς οι προτεραιότητες είναι διαφορετικές. Στην πρώτη περίπτωση, μιλώντας με απλό τρόπο, το σύστημα αποχέτευσης δεν πρέπει να ακουστεί, και χωρίς την εμφάνιση δυσάρεστων οσμών. Για εξωτερική προτεραιότητα, η αδιάλειπτη λειτουργία δεν απαιτεί συνεχή παρακολούθηση και καθαρισμό.

Πλάτος ανάλογα με τη διάμετρο

Αυτό που είναι σημαντικό είναι ο ρυθμός ροής των εκροών και η πληρότητα του σωλήνα έτσι ώστε να ρέουν ελεύθερα στον συλλέκτη ή στη σηπτική δεξαμενή. Ωστόσο, και τα δύο αυτά σημεία εξαρτώνται από το μέγεθος του ίδιου του σωλήνα και τον όγκο των εκροών και η διάμετρος επιλέγεται με βάση τον μέσο ημερήσιο όγκο εκροής και πλήρωσης σωλήνων κατά 50-60% αλλά όχι μικρότερο από το ένα τρίτο με ταχύτητα 0,7 m / s.

Οποιοσδήποτε υπολογισμός μειώνεται στην επιλογή ενός από τα τυπικά μεγέθη: 50, 80, 100, 150, 200 mm. Στην πράξη, απομένει μόνο να διευκρινιστεί η κλίση για κάθε μέγεθος και τα όρια επιτρεπτών σφαλμάτων.

Η κλίση ορίζεται στο SNiP ως κλασματικός συντελεστής. Η τιμή καθορίζεται από το λόγο του μήκους προς την απαιτούμενη απόσταση μεταξύ του άνω και του κάτω σημείου στις άκρες. Ο συντελεστής είναι αριθμητικά ίσος με τη διαφορά ύψους μεταξύ των άκρων του σωλήνα μήκους ενός μέτρου, εκφραζόμενη σε μέτρα.

Η κλίση των λυμάτων σε μια ιδιωτική κατοικία - τι πρέπει να είναι

Η γωνία κλίσης των λυμάτων λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό του πού πρέπει να γίνει μια τρύπα στο τοίχωμα του κτιρίου ή στη βάση του. Αν έχει υπολογιστεί λανθασμένα, ενδέχεται να προκύψει δυσκολία κατά την εγκατάσταση, κάτι που συνεπάγεται πρόσθετο κόστος μετρητών.
Η εγκατάσταση του συστήματος αποχέτευσης σύμφωνα με το SNiP εκτελείται με βάση ειδικούς πίνακες, στους οποίους αναφέρονται οι μέσες τιμές που χρησιμοποιούνται στην εγκατάσταση του κεντρικού αποχετευτικού συστήματος από όλες τις συσκευές υγιεινής.

Προσδιορισμός κλίσης υπονόμων

 • μικτή;
 • ξεχωριστά.

Η απομάκρυνση των αποβλήτων υγρών και λυμάτων από ιδιωτικές κατοικίες πραγματοποιείται με τους εξής τρόπους:
 • υπό πίεση ·
 • με τη βαρύτητα.

Η έκδοση πίεσης σε μια ιδιοκτησία εξοχικού σπιτιού χρησιμοποιείται εξαιρετικά σπάνια, δεδομένου ότι είναι δαπανηρή, είναι δύσκολο να την εξοπλίσει και μια τέτοια συσκευή είναι αναξιόπιστη σε σχέση με την αποστράγγιση βαρύτητας. Όταν αποφασίζετε να εξοπλίσετε έναν αγωγό πίεσης, δεν χρειάζεται να υπολογίσετε ποια είναι η κλίση των λυμάτων σε μια ιδιωτική κατοικία, καθώς το νερό κινείται κατά μήκος της γραμμής υπό πίεση (για περισσότερες πληροφορίες, "Ποια πρέπει να είναι η κλίση ενός σωλήνα αποχέτευσης σύμφωνα με τους κανόνες").

Κατά τον υπολογισμό, πρέπει να θυμάστε ότι η κλίση του εσωτερικού συστήματος αποχέτευσης θα διαφέρει από αυτόν τον δείκτη για το εξωτερικό σύστημα και το σύστημα καταιγίδας. Το γεγονός είναι ότι σε κάθε ένα υπάρχει ένα ρευστό που έχει διαφορετική σύνθεση. Ταυτόχρονα, το εξωτερικό σύστημα αποχέτευσης πρέπει να θερμανθεί.
Στο SNiP 2.04.03-85 αναφέρεται ότι το μέγεθος της κλίσης των λυμάτων επηρεάζεται από την ταχύτητα μετακίνησης του αποβλήτου υγρού, το υλικό που χρησιμοποιείται για την κατασκευή των σωλήνων και το βαθμό πλήρωσης.

 • για το πέρασμα του αγωγού εντός του σπιτιού, θα πρέπει να είναι 0,5-1 cm για κάθε τρέχον μετρητή.
 • κατά την τοποθέτηση της εξωτερικής οδού - 1-2 εκατοστά.

Αλλά αυτές είναι κατά προσέγγιση τιμές, και πιο ακριβείς παράμετροι μπορούν να βρεθούν κατά τη διάρκεια των λεπτομερών υπολογισμών.

Δείκτες της γωνίας αποχέτευσης σε ιδιωτική κατοικία

Επιλογές για τον υπολογισμό της γωνίας κλίσης

 • μη υπολογισμένο;
 • υπολογίζεται.

Μια μη υπολογιστική μέθοδος καθιστά δυνατό τον προσδιορισμό της διαφοράς ύψους σε ένα συγκεκριμένο τμήμα του αγωγού, ανάλογα με τη διάμετρό του. Η μέση τιμή αυτής της παραμέτρου είναι περίπου 3% και μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας.

Η μέθοδος σχεδιασμού προορίζεται για συστήματα αποχέτευσης με συνεχή πίεση λυμάτων.

 • χρησιμοποιώντας τον τύπο Colbrooke-White.
 • με τον προσδιορισμό της συμμόρφωσης της ταχύτητας κίνησης του προϊόντος εκροής μέσω των σωλήνων με τον κανονιστικό συντελεστή.

Για τις ιδιωτικές κατοικίες χρησιμοποιήσετε τύπους δύσκολη, επειδή γνωρίζουν το βαθμό πλήρωσης του αγωγού και του ρυθμού ροής του υγρού μέσω αδύνατη χωρίς ειδικό εξοπλισμό, που χρησιμοποιείται στο έργο τους από επαγγελματίες στον υπολογισμό της γωνίας κλίσης. Συνεπώς, η κλίση των σωλήνων στα επιμέρους νοικοκυριά υπολογίζεται σύμφωνα με μια μέθοδο μη υπολογισμού.

Προσδιορισμός της κλίσης των λυμάτων χωρίς τύπους

Ρύθμιση αγωγών

Για την εργασία απαιτούνται:

Ποια πρέπει να είναι η κλίση ενός σωλήνα αποχέτευσης σε ένα μέτρο σε ιδιωτικό σπίτι;

Είναι προφανές ότι για μια κανονική διαβίωση σε ένα σύγχρονο σπίτι ή διαμέρισμα είναι αδύνατο να γίνει χωρίς ένα αξιόπιστο σύστημα αποχέτευσης. Είναι ένα σύστημα σωληνώσεων για την απόρριψη λυμάτων. Οι δυσλειτουργίες στις εργασίες των τελευταίων δεν οδηγούν στις καλύτερες επιπτώσεις, επομένως, κατά την οργάνωση του συστήματος αποχέτευσης σε ιδιωτική κατοικία, είναι απαραίτητο να τηρούνται οι απαιτήσεις των οικοδομικών κωδίκων και κανονισμών.

Σε ένα σύγχρονο σπίτι, τα λύματα πρέπει να είναι σωστά.

Τα λύματα κινούνται με βαρύτητα υπό την επίδραση των βαρυτικών δυνάμεων, οπότε είναι σημαντικό να υπολογίσετε τη σωστή κλίση αποχέτευσης 1 μέτρου. Εάν είναι πολύ μεγάλο ή πολύ μικρό, θα υπάρξουν παρατυπίες στο σύστημα, μέχρι την εμφάνιση δυσάρεστων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Τι είδους κλίση για τους σωλήνες συστήματος αποχέτευσης για την εγκατάσταση καθορίζεται από μια σειρά περιστάσεων.

Συνέπειες πολύ μικρής ή υπερβολικής κλίσης

Μια υπερβολικά μεγάλη κλίση του σωλήνα αποχέτευσης προκαλεί υπερβολικά υψηλό ρυθμό ροής των λυμάτων. Σε αυτή την περίπτωση, μεγάλα κομμάτια αποβλήτων θα πεταχτούν στους εσωτερικούς τοίχους του συστήματος αγωγών, θα κολλήσουν σε αυτά και δεν θα μπορέσουν να προχωρήσουν. Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η βέλτιστη κλίση των σωλήνων αποχέτευσης σε 1 μέτρο σε ιδιωτική κατοικία.

Η βέλτιστη γωνία κλίσης εξαρτάται από τη διάμετρο του σωλήνα

Κατά τον σχεδιασμό ενός συστήματος αποστράγγισης, ανάλογα με τη διάμετρο του σωλήνα, επιλέγεται η βέλτιστη γωνία κλίσης του. Προκειμένου το σύστημα να λειτουργεί σωστά, οι σωλήνες μικρότερης διαμέτρου πρέπει να διαθέτουν μεγαλύτερη κλίση. Μετρείται σε εκατοστά ανά γραμμικό μέτρο μήκους σωλήνων. Το SNiP καθορίζει τις ακόλουθες παραμέτρους για σωλήνες σύμφωνα με τη διάμετρο τους:

 • Πάχος 50 mm - 3 cm ανά μήκος 1 μέτρου.
 • 110 mm - 2 cm.
 • 160 mm - 0,8 cm.
 • 200 mm - 0,7 cm.
Απεικόνιση της απαιτούμενης κλίσης για σωλήνες διαφόρων διαμέτρων

Αυτές οι βέλτιστες τιμές υπολογίζονται για ακόμη και μεγάλα τμήματα του εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου αγωγών. Υπάρχουν ειδικά χαρακτηριστικά όταν συνδέετε συνδέσεις φλάντζας, σιφόνες και εξαρτήματα.

Χαρακτηριστικά καθορίζουν την κλίση στο μπάνιο, κουζίνα και τουαλέτα

Χαρακτηριστικά καθορίζουν την κλίση στο μπάνιο, η κουζίνα και η τουαλέτα καθορίζονται από το γεγονός ότι υπάρχουν κατάλληλα υδραυλικά είδη. Κάτω από τους σωλήνες νεροχύτη κουζίνας έχουν εγκατασταθεί με μέγιστη διάμετρο πενήντα χιλιοστών, η βέλτιστη γωνία τους είναι 3,5 εκ. Η τουαλέτα χρησιμοποιεί σωλήνες διαμέτρου εκατό χιλιοστών και η βέλτιστη κλίση είναι 2 εκ. Οι τιμές αυτής της παραμέτρου για οικιακές συσκευές υγιεινής συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα.

Κανόνες για τον προσδιορισμό της γωνίας κλίσης των εξωτερικών λυμάτων

Για την τοποθέτηση του υπαίθριου δικτύου χρησιμοποιώντας σωλήνες πολύ μεγαλύτερης διαμέτρου από ότι μέσα στο σπίτι. Ως αποτέλεσμα, οι γωνίες εγκατάστασης είναι διαφορετικές. Για παράδειγμα, για έναν σωλήνα διαμέτρου εκατόν πενήντα χιλιοστών η κλίση θα είναι 0,8 cm ανά μέτρο μήκους, εάν η διάμετρος είναι διακόσια χιλιοστά, η τιμή αυτής της παραμέτρου μειώνεται κατά ένα χιλιοστό και θα είναι 0,7 cm.

Η μέγιστη πτώση στάθμης για το σύστημα αγωγών εξωτερικού δικτύου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δεκαπέντε εκατοστά ανά μέτρο μήκους. Αυτός ο κανόνας δεν ισχύει για μικρά τμήματα του αγωγού μήκους μικρότερου του ενός και μισού μέτρου.

Υπολογισμός της απαιτούμενης κλίσης του σωλήνα αποχέτευσης από μόνος του

Για να υπολογίσετε μόνοι σας την κλίση του σωλήνα, πρέπει να γνωρίζετε το μήκος και τη διάμετρο του σωλήνα. Στο SNiP δημοσιεύονται ειδικοί πίνακες με τις τιμές αυτής της παραμέτρου. Στη γενική περίπτωση, είναι δυνατόν να καθοριστεί η γωνία κλίσης του σωλήνα χρησιμοποιώντας τους δικούς του πόρους:

 • ο υπολογισμός πρέπει να γίνει λαμβάνοντας υπόψη τη διάμετρο του κατακόρυφου αγωγού.
 • για σωλήνες διατομής μέχρι εκατόν δέκα χιλιοστών, απαιτείται κλίση είκοσι χιλιοστών.
 • διαμέτρου έως εκατόν εξήντα χιλιοστών απαιτεί κλίση οκτώ χιλιοστών του σωλήνα.
 • τοποθετούνται στενοί σωλήνες διαμέτρου πενήντα χιλιοστών με κλίση τριών εκατοστών.
Απόκλιση αποχέτευσης εύκολο στο επίπεδο ελέγχου

Ορισμένες δυσκολίες αντίληψης οφείλονται στη μονάδα μέτρησης αυτής της παραμέτρου, η οποία εκφράζεται σε εκατοστά του αριθμού. Ωστόσο, δεν υπάρχει τίποτα δύσκολο, για παράδειγμα, μια τιμή κλίσης 0,05 σημαίνει ότι η διαφορά ύψους μεταξύ της αρχής και του τέλους του σωλήνα μήκους μετρητή είναι πέντε εκατοστά.

Τιμή πληρότητας αποχέτευσης

Ένα από τα πιο σημαντικά λειτουργικά χαρακτηριστικά του συστήματος αποβλήτων είναι η πληρότητα του με τα κοπτικά ύδατα. Η τιμή αυτής της παραμέτρου προσδιορίζεται διαιρώντας το ύψος της στάθμης των λυμάτων με την τιμή του τμήματος του σωλήνα.

Υπολογισμός της διαμέτρου του σωλήνα αποχέτευσης

Κατά το σχεδιασμό ενός συστήματος αποχέτευσης για την απρόσκοπτη λειτουργία του, είναι απαραίτητο να επιλέγεται μια τέτοια σημαντική επιχειρησιακή παράμετρος όπως η διάμετρος του δικτύου αγωγών. Καθορίζεται από τον συνδυασμό των ακόλουθων προϋποθέσεων:

 • η διατομή των ακροφυσίων υγειονομικών εξαρτημάτων δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από τη διάμετρο του κύριου αγωγού αποχέτευσης.
 • η αύξηση της διαμέτρου οδηγεί σε επιτάχυνση της διαπερατότητας των λυμάτων,
 • το ποσοστό πλήρωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει το εξήντα τοις εκατό.
 • οι κτιριακοί κώδικες περιέχουν τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τον υπολογισμό της διαμέτρου του σωλήνα αποχέτευσης.
Η αποστράγγιση του μπάνιου στον δεύτερο όροφο προς την οροφή είναι κατασκευασμένη από σωλήνα 110 mm

Οι κτιριακοί κώδικες καθορίζουν τη διάμετρο των σωληνώσεων στα κύρια τμήματα του δικτύου εκατόν δέκα χιλιοστών. Η σύνδεση των οικιακών εγκαταστάσεων υδραυλικών εγκαταστάσεων πραγματοποιείται σε σωλήνες των οποίων η διάμετρος δεν υπερβαίνει τα πενήντα χιλιοστόμετρα. Η εξαίρεση είναι η τουαλέτα, το φορτίο λειτουργίας στο οποίο αυξάνεται. Η διάμετρος του συνολικού ανυψωτήρα είναι εκατό χιλιοστόμετρα. Η διατομή των σωλήνων αποχέτευσης των μεγάλων αστικών αυτοκινητοδρόμων μπορεί να φτάσει χίλια διακόσια χιλιοστά.

Τοποθέτηση εξωτερικών λυμάτων λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο κατάψυξης του εδάφους

Η εγκατάσταση του εξωτερικού συστήματος αποχέτευσης πρέπει να πραγματοποιείται με την υποχρεωτική εξέταση του βάθους της κατάψυξης του εδάφους στο χώρο εργασίας. Αυτό το επίπεδο ποικίλλει ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες και ποικίλλει σε διαφορετικές περιοχές. Το SNiP 23-01-99 περιέχει τις ακριβείς τιμές αυτής της παραμέτρου για διαφορετικές περιοχές.

Χάρτης των κανονιστικών βάθους της κατάψυξης

Για παράδειγμα, εάν το βάθος της κατάψυξης του εδάφους είναι ενάμισι μέτρο, το σύστημα αποχέτευσης δεν πρέπει να τοποθετείται πιο κοντά στο έδαφος. Σε αυτή την περίπτωση, το νερό των κοπράνων θα παγώσει και θα σπάσει το δίκτυο αγωγών, γεγονός που θα οδηγήσει στην πλήρη αποτυχία του. Για την προαστιακή περιοχή, το βάθος της κατάψυξης του εδάφους είναι 1,4 μέτρα, στις κεντρικές περιοχές της χώρας μας είναι περίπου το ίδιο.

Κανόνες για την οργάνωση του μαξιλαριού εγκατάστασης για την τοποθέτηση σωλήνων

Η σωστή εγκατάσταση του συστήματος αποχέτευσης προβλέπει την εγκατάσταση μαξιλαριού εγκατάστασης. Πρόκειται για ένα ανάχωμα με άμμο πάνω στο οποίο τοποθετείται απευθείας το δίκτυο αγωγών. Για να διατηρήσετε την επιθυμητή γωνία κλίσης του συστήματος και σχεδιασμένο μαξιλάρι στήριξης. Αυτή η παράμετρος μπορεί να αλλάξει χύνοντας άμμο σε ένα ή άλλο μέρος.

Το μαξιλάρι πρέπει να παρέχει ομοιόμορφη κλίση του συστήματος αποχέτευσης

Πριν από την τοποθέτηση του δικτύου αγωγών, όλα τα στοιχεία του σχεδιασμού του ελέγχονται για ακεραιότητα, η παρουσία ρωγμών και ορατών ελαττωμάτων είναι απαράδεκτη. Διαφορετικά, οι διαρροές και οι καταστάσεις έκτακτης ανάγκης είναι αναπόφευκτες. Οι αποδεδειγμένοι σωλήνες αποχέτευσης τοποθετούνται πάνω στο μαξιλαράκι στήριξης και ισοπεδώνονται με επίπεδο κτιρίου. Εάν είναι απαραίτητο, η ρύθμιση της γωνίας κλίσης στο σωστό μέρος ρίχνει την άμμο με τέτοιο τρόπο ώστε ο σωλήνας που βρίσκεται στο ανάχωμα να προσαρμόζεται σφιχτά σε αυτό και να είναι ακίνητος.

Γενικές συστάσεις για την εγκατάσταση σωλήνων αποστράγγισης

Οι γενικές συστάσεις θα βοηθήσουν στην αποφυγή των συνηθέστερων λαθών κατά την τοποθέτηση των σωλήνων αποστράγγισης του οικιακού και του εξωτερικού συστήματος αποχέτευσης. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι παράγοντες:

 • Τα δομικά στοιχεία του δικτύου αγωγών υπόκεινται σε συρρίκνωση με την πάροδο του χρόνου. Ως αποτέλεσμα, είναι απαραίτητο να ρυθμίζεται περιοδικά η γωνία των σωλήνων.
 • Κατά την αλλαγή της κατεύθυνσης τοποθέτησης, οι συνδέσεις φλάντζας πρέπει να γίνονται υπό γωνία τουλάχιστον εκατόν είκοσι βαθμών. Διαφορετικά, θα είναι απαραίτητο να εξοπλιστεί μια πρόσθετη θυρίδα επιθεώρησης για τον έλεγχο του δικτύου αγωγών και να καθαριστεί εάν είναι απαραίτητο.
 • Η διευθέτηση κρυφών λυμάτων απαιτεί ιδιαίτερα προσεκτική εξέταση όλων των στοιχείων της δομής της για ακεραιότητα και απουσία διαρροών. Σε αυτή την περίπτωση, τα παράθυρα προβολής πρέπει να βρίσκονται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους.
 • Οι σωλήνες τοποθετούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση προς τη ροή των λυμάτων. Η εγκατάσταση αρχίζει από τον αγωγό αποστράγγισης με περαιτέρω πρόοδο στα συνδεμένα υδραυλικά συστήματα.
Έτσι στην πράξη, η κλίση του σωλήνα αποχέτευσης για το νεροχύτη

Η επιθυμητή γωνία κλίσης των σωλήνων αποχέτευσης κατά την κατασκευή ενός οικιακού δικτύου δεν είναι δύσκολο να αντέξει. Προηγουμένως, σχεδιάστηκε μια σήμανση στον τοίχο, ορίζοντας τη γραμμή της προηγούμενης κλίσης. Το δίκτυο αγωγών βρίσκεται πάνω σε αυτό.

Οι εργασίες για τη διάταξη του υπαίθριου συστήματος είναι κάπως πιο δύσκολες. Σε αυτή την περίπτωση, για να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη κλίση, είναι απαραίτητο να σκάβουμε μια τάφρο, το βάθος του οποίου αυξάνεται σταδιακά. Ο έλεγχος γίνεται με τη βοήθεια ενός επιπέδου κατασκευής, η χορδή που τεντώνεται στη σωστή γωνία θα διευκολύνει σημαντικά την εφαρμογή βιομηχανικών χειρισμών.

Η αποδοτικότητα του συστήματος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη σωστά διατηρούμενη γωνία κλίσης του δικτύου αγωγών. Είναι απαραίτητο να τηρείτε τα συνιστώμενα πρότυπα. Κατά την έξοδο από τις καθορισμένες παραμέτρους θα προκύψουν συχνά καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και απόφραξη του δικτύου αγωγών.

Έχουμε επιλέξει ένα ειδικό βίντεο για εσάς, το οποίο περιέχει πολλές χρήσιμες πληροφορίες για το σύστημα αποχέτευσης.

Πώς να καθορίσετε την κλίση των λυμάτων σε μια ιδιωτική κατοικία

Το σύστημα αποχέτευσης σε μια ιδιωτική κατοικία χρειάζεται ένα ικανό σχέδιο, κατά το οποίο καθορίζεται η κλίση των σωλήνων που χρησιμοποιούνται γι 'αυτό, δεδομένου ότι εξαρτάται από την ποιότητα της απόρριψης νερού από το σπίτι. Ο υπολογισμός πρέπει να γίνει πολύ πριν εγκατασταθεί το σύστημα. Διαφορετικά, δεν θα είναι δυνατό να αποφευχθούν σφάλματα στον υπολογισμό ολόκληρης της συσκευής. Για παράδειγμα, η κλίση του συστήματος αποχέτευσης σε μια ιδιωτική κατοικία καθορίζει τον τόπο για τις τρύπες στον τοίχο και αν έχει υπολογιστεί λανθασμένα, ενδέχεται να προκύψουν κάποιες δυσκολίες κατά τη διάρκεια των εργασιών εγκατάστασης, γεγονός που συνεπάγεται περιττά περισσεύματα.

Τα αποχετευτικά δίκτυα με κλίση σύμφωνα με την τεχνολογία SNiP χρησιμοποιούνται με εξειδικευμένους πίνακες, παρουσιάζουν μέσες τιμές που χρησιμοποιούνται για εγκατάσταση με κεντρική αποστράγγιση όλων των ειδών υγιεινής.

Καθορισμός κλίσεων

Η αποχέτευση μπορεί να είναι δύο τύπων:

Η έξοδος υγρών μαζών αποβλήτων από ιδιωτικές κατοικίες μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους:

Το σύστημα πίεσης χρησιμοποιείται εξαιρετικά σπάνια, καθώς η συσκευή του είναι γεμάτη με κάποιες δυσκολίες. Είναι ακριβό, δύσκολο και όχι τόσο αξιόπιστο όσο στην περίπτωση της χρήσης αυτοκαθαριζόμενου συστήματος αποχέτευσης. Για να τοποθετηθεί ο αγωγός πίεσης, ο υπολογισμός δεν πραγματοποιείται, λόγω της μετακίνησης του νερού στο σύστημα υπό πίεση.

Κατά τον υπολογισμό της κλίσης πρέπει να θυμάστε ότι θα είναι διαφορετική για εσωτερικές, εξωτερικές και καταιγίδες υπονόμων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι σε κάθε ένα από τα συστήματα υπάρχει μια έξοδος υγρού με εντελώς διαφορετικές συνθέσεις και το εξωτερικό σύστημα αποχέτευσης χρειάζεται επιπλέον θερμότητα. Σύμφωνα με τα SNiPs 2.04.03-85, ο ρυθμός αποχέτευσης, η πλήρωση των σωλήνων και το υλικό που χρησιμοποιείται για την κατασκευή τους επηρεάζουν την κλίση. Όσον αφορά τους γενικούς κανόνες, είναι οι εξής: η κλίση του συστήματος αποχέτευσης που τρέχει μέσα στο σπίτι πρέπει να είναι 0,5-1 cm για ένα τρέχον μέτρο και η κλίση των σωλήνων που χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση του υπαίθριου συστήματος θα πρέπει να είναι 1-2 cm. γενικές τιμές, προκειμένου να ληφθούν ακριβέστερα δεδομένα, θα πρέπει να γίνει λεπτομερέστερος υπολογισμός.

Δείκτες

Τύποι ποιοι είναι οι κλίσεις των υπαίθριων λυμάτων.

Οι δείκτες της γωνίας κλίσης του σωλήνα που χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση του συστήματος σε ιδιωτική κατοικία σημαίνουν τον βαθμό μεταβολής στην εύρεση της επιφάνειας εργασίας του σε σχέση με τη γραμμή του ορίζοντα. Η γωνία κλίσης καθορίζεται από τη διαφορά ύψους του χαμηλότερου σημείου της επιφάνειας του αγωγού στο αρχικό και τελικό τμήμα του. Για λόγους σύγκρισης, στο τυπικό σύστημα μέτρησης, η γωνία περιστροφής δείχνεται σε μοίρες. Εάν παίρνετε τον σωλήνα για τη συσκευή αποχέτευσης σε ιδιωτική κατοικία, η διάμετρος της οποίας είναι 50 mm, η γωνία κλίσης στο απλό γραμμικό μέτρο θα είναι 0,03 m. Σε αγωγό μήκους τριών γραμμικών μέτρων η διαφορά ύψους είναι 0,9 m. (0,03 χ 3) ή 9 εκ.

Για την εξάλειψη των σφαλμάτων που θα προκαλέσουν προβλήματα στη λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί η σωστή μέθοδος υπολογισμού.

Μέθοδοι υπολογισμού

Σχέδιο της συσκευής της δεξαμενής του σταθμού επεξεργασίας λυμάτων.


Υπάρχουν δύο τεχνικές που διευκολύνουν τον προσδιορισμό της γωνίας κλίσης του σωλήνα: υπολογίζονται και δεν υπολογίζονται. Το τελευταίο σας επιτρέπει να γνωρίζετε τη διαφορά ύψους σε ένα συγκεκριμένο τμήμα του σωλήνα, ανάλογα με τη διάμετρο που έχει. Η μέση αλλαγή αυτής της τιμής είναι 3% και μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας. Η μέθοδος σχεδιασμού προορίζεται για συστήματα με σταθερή πίεση ρευστού στο σύστημα αποχέτευσης. Στην περίπτωση αυτή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία από τις δύο μεθόδους υπολογισμού:

 • συμμόρφωση με την ταχύτητα του υγρού στον κανονικό συντελεστή του σωλήνα.
 • χρησιμοποιώντας τη φόρμουλα Colbrooke-White.

Αλλά για την ιδιωτική κατασκευή κατοικιών, η χρήση τέτοιων τύπων είναι μάλλον δύσκολη, δεδομένου ότι είναι σχεδόν αδύνατο να υπολογιστεί ο δείκτης της πληρότητας και της ροής του αγωγού μέσα σε αυτό χωρίς ειδικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται από τους επαγγελματίες για τον υπολογισμό της γωνίας κλίσης. Ο υπολογισμός της κλίσης των λυμάτων σε ιδιωτική κατοικία πραγματοποιείται με τη μέθοδο μη υπολογισμών.

Ορισμός χωρίς τύπους

Ο τύπος για τον υπολογισμό της κλίσης των λυμάτων σύμφωνα με το SNiP.

Για την εκτέλεση του εξωτερικού ή του εσωτερικού αποχετευτικού δικτύου, χωρίς να χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό σύνθετοι τύποι για τον υπολογισμό της κλίσης, εφαρμόζονται οι τιμές με το καθορισμένο όριο. Αυτή είναι η ελάχιστη και η μέγιστη κλίση.

Με ένα ελάχιστο σχήμα, τοποθετώντας τον εξωτερικό σωλήνα, η κλίση του συστήματος αποχέτευσης πρέπει να γίνει όχι λιγότερο από 0,015 μ. Ανά μετρητή. Σύμφωνα με αυτόν τον κανόνα, γίνεται εσωτερική καλωδίωση σωλήνων. Η εξαίρεση γίνεται από μικρά τμήματα του αγωγού - λιγότερο από 1 m. Στην περίπτωση αυτή αρκεί μια κλίση 0,01 ανά 1 m.

Είναι σημαντικό! Αν αυτή η παράμετρος μειωθεί, τα στερεά σωματίδια θα παραμείνουν στα εσωτερικά τοιχώματα του σωλήνα, πράγμα που τελικά θα προκαλέσει το φράξιμο του.

Το μέγιστο επίπεδο κλίσης εξαρτάται από το ρυθμό ροής του υγρού μέσα στον σωλήνα. Για προϊόντα από πλαστικό, η μέγιστη ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 1,43 m / s. Εάν αυξήσετε αυτήν την παράμετρο, θα ξεκινήσει ο διαχωρισμός του υγρού σε κλάσματα και ως αποτέλεσμα τα στερεά σωματίδια θα καθίσουν. Η μέγιστη κλίση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 3%.

Ρύθμιση σωλήνων

Η αρχή της λειτουργίας του αποχετευτικού αγωγού με αντλία αποστράγγισης.

Η σωστή εγκατάσταση οικιακών λυμάτων σε ιδιωτική κατοικία συνεπάγεται την τοποθέτηση σωλήνων κάτω από κλίση 20-25 mm ανά μέτρο. Αυτό θα εξασφαλίσει την ομαλή διέλευση των αποβλήτων μέσω του αγωγού, αποτρέποντας το σχηματισμό μπλοκαρίσματος και χωρίς να διαταράσσει τη λειτουργία αυτοκαθαρισμού των σωλήνων. Μεγαλύτερη προκατάληψη είναι δυνατή μόνο σε σύντομα τμήματα.

Για εργασία θα χρειαστείτε:

 • σωλήνες (πολυβινυλοχλωρίδιο ή πολυπροπυλένιο) με διάμετρο 50,100 mm ·
 • συγκολλητικό σίδερο.
 • κόλλα?
 • καουτσούκ σφραγίδες σε υποδοχές?
 • σφιγκτήρες.

Για την εγκατάσταση σωλήνων μέσα στο σπίτι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σωλήνες πολυπροπυλενίου ή χλωριούχου πολυβινυλίου. Η διάμετρος τους μπορεί να είναι διαφορετική. Επιλέγοντας μεταξύ αυτών των δύο υλικών, είναι δύσκολο να πούμε ποιο είναι καλύτερο. Συνεπώς, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τους σωλήνες που βρίσκονται κοντά σας. Αλλά πρέπει να θυμάστε ότι για να συνδέσετε σωλήνες πολυπροπυλενίου θα χρειαστείτε ένα συγκολλητικό σίδερο. Το πολυβινυλοχλωρίδιο συνδέεται μέσω κόλλας ή ελαστικών σφραγίδων στις υποδοχές.

Το εσωτερικό σύστημα αποχέτευσης, που είναι χτισμένο σε ιδιωτικό σπίτι, εκτελείται συνήθως με σωλήνες των οποίων η διάμετρος είναι 50 και 100 mm. Το τελευταίο προορίζεται για την κατασκευή ανελκυστήρων σε ιδιωτικές κατοικίες, που είναι χτισμένες σε δύο ή τρεις ορόφους, για τη σύνδεση του λεκάνης τουαλέτας μαζί τους και για την ένωση όλων των σωλήνων που περιλαμβάνονται στο σύστημα αποχέτευσης, ενώ το απομακρύνεται έξω από το κτίριο. Για τη σύνδεση άλλων πηγών λυμάτων χρησιμοποιούνται σωλήνες με διάμετρο τουλάχιστον 50 mm.

Οι διασυνδεδεμένοι σωλήνες συνδέονται στους τοίχους με σφιγκτήρες. Επίσης ασφαλίζουν τον ανυψωτήρα και τον σωλήνα, ο οποίος είναι τοποθετημένος στη θέση απομάκρυνσης από το κτίριο.

Εξωτερικά λύματα

Σχέδιο κλίσης λυμάτων για μη κατανεμημένες περιοχές.

Η εξωτερική συσκευή αποχέτευσης εκτελείται σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

 • η βάση είναι να πάρει το σημείο εξόδου από το σπίτι?
 • η εγκατάσταση σωλήνων διαμέτρου 110 mm πραγματοποιείται σε κλίση 0,02 m. Εάν το μήκος της γραμμής είναι 20 m, η γωνία κλίσης των σωλήνων θα είναι 0,4 m.
 • λαμβάνοντας υπόψη κατ 'ανάγκη το έδαφος. Το φρεάτιο αποχέτευσης συνιστάται να τοποθετείται σε ένα από τα χαμηλότερα τμήματα του χώρου.
 • το βάθος του δεύτερου σημείου του αγωγού στο φρεάτιο αποχέτευσης προστίθεται στο βάθος της οπής που χρησιμεύει ως έξοδος του σωλήνα από το κτίριο.

Είναι σημαντικό! Το βάθος των σωλήνων που χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση της εξωτερικής γραμμής πρέπει να είναι κάτω από το επίπεδο κατάψυξης του εδάφους. Η μέτρηση αυτού του δείκτη εκτελείται στο υψηλότερο σημείο της εθνικής οδού.

Η κλίση των σωλήνων που χρησιμοποιούνται στο υπαίθριο σύστημα αποχέτευσης θα πρέπει να διευκολύνει την ομαλή εκκένωση των λυμάτων από το σύστημα αποχέτευσης, να κατασκευαστεί σε ιδιωτικό σπίτι, εξασφαλίζοντας σταθερότητα της εργασίας και αυτοκαθαρισμό.

Διάγραμμα της συσκευής σηπτικής δεξαμενής με επεξεργασία χημικών λυμάτων.

Ο αγωγός αποχέτευσης απομακρύνεται από το θεμέλιο του σπιτιού, μετά από τον οποίο συνδέεται με τον εξωτερικό αγωγό, μέσω του οποίου τα λύματα εισέρχονται στη συνέχεια στο βόθρου ή στη σήπεδα. Για τη διαρρύθμιση ενός τέτοιου αγωγού χρησιμοποιούνται σωλήνες με μεγαλύτερη διάμετρο από ότι με ένα εσωτερικό σύστημα. Μπορούν να κατασκευαστούν από υλικά όπως χυτοσίδηρο, αμίαντο, πλαστικό. Οι πρώτες αναγνωρίζονται ως οι ισχυρότερες, αλλά ταυτόχρονα είναι οι πιο δύσκολες. Κατά την επιλογή σωλήνων, πρέπει να ληφθεί υπόψη η εσωτερική τους επιφάνεια, η οποία θα πρέπει να είναι απόλυτα ομαλή, αποφεύγοντας έτσι την εμφάνιση εμπλοκών.

Το σχέδιο της αυτόνομης αποχέτευσης της συσκευής σε ιδιωτική κατοικία.

Η μόνωση του εξωτερικού συστήματος αποχέτευσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια διαφόρων θερμομονωτικών υλικών που τυλίγουν τους σωλήνες. Μπορεί να είναι ορυκτό μαλλί, αφρός πολυουρεθάνης, φαινοϊζόλη και αφρός πολυαιθυλενίου. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο θέρμανσης που τοποθετείται στην κορυφή του σωλήνα ή μέσα σε αυτό. Το καλώδιο τοποθετείται σε ειδικό κανάλι καλωδίου που τον προστατεύει από εξωτερικές ζημιές.

Η θέρμανση των αγωγών του εξωτερικού συστήματος αποχέτευσης μπορεί να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας τη συνδυασμένη μέθοδο. Για το σκοπό αυτό, ο κύριος αγωγός είναι μονωμένος με υλικά με θερμομονωτικές ιδιότητες και ένα τμήμα του σωλήνα που εξέρχεται από το σπίτι είναι εξοπλισμένο με ένα καλώδιο θέρμανσης.

Οι εργασίες εγκατάστασης ολοκληρώνονται με τη σύνδεση όλων των στοιχείων του συστήματος και της δοκιμής λειτουργίας του. Εάν δεν εντοπίστηκαν διαρροές κατά τη διάρκεια αυτής της διαρροής, τότε το σύστημα εγκαταστάθηκε σωστά, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις συστάσεις και τους κανόνες.

Η κλίση των σωλήνων αποχέτευσης 50, 100, 110, 160, 200 mm

Η κατασκευή του συστήματος αποχέτευσης απαιτεί τη συμμόρφωση με ορισμένα πρότυπα. Συγκεκριμένα, η σωστή κλίση του σωλήνα αποχέτευσης είναι πολύ σημαντική, η οποία επιλέγεται σύμφωνα με τους κανόνες του SNiP 2.04.01-85 και 2.04.03-85 (μπορείτε να παρακολουθήσετε και να κατεβάσετε αυτά τα έγγραφα από εμένα απόλυτα δωρεάν εδώ), καθώς και το μήκος των αγωγών επικοινωνίας.

Πώς να επιλέξετε μια γωνία βαθμού - πολλές επιλογές

Υπάρχουν αρκετές θέσεις που οι τεχνίτες του σπιτιού καθοδηγούνται από:

 1. Κάντε τη γωνία όσο το δυνατόν πιο απότομη.
 2. Ελαχιστοποιήστε την κλίση ή ακόμα και παραλείψτε αυτό το σημείο κατά την εγκατάσταση αποχετεύσεων.
 3. Δημιουργήστε μια κλίση σύμφωνα με SNiPs, GOST ή εξειδικευμένους καταλόγους.

Με την πρώτη ματιά, μια υπερβολικά απότομη κλίση του σωλήνα αποχέτευσης θα βοηθήσει το νερό που χρειάζεται καθαρισμό να φτάσει στον προορισμό του πιο γρήγορα. Αλλά από την άλλη πλευρά, ταυτόχρονα ο σωλήνας εκτίθεται στις επιβλαβείς επιπτώσεις των λυμάτων. Λόγω του γεγονότος ότι το νερό διέρχεται πολύ γρήγορα από το δίκτυο αποχέτευσης, παραμένουν στον αγωγό στερεά σωματίδια λυμάτων, υπολείμματα τροφίμων και άλλα συντρίμμια, συχνά στραγγισμένα στην τουαλέτα. Επομένως, η μέγιστη κλίση του σωλήνα ρυθμίζεται αυστηρά. Κοιτάζοντας μπροστά για να πούμε ότι είναι ίση με 15 cm ανά 1 μέτρο τρέξιμο.

Ένα άλλο πρόβλημα θα είναι η επικάλυψη του σωλήνα. Με την πάροδο του χρόνου, τα λύματα φραγμένα και θα πρέπει να εργαστούν για την επισκευή του. Η διάρκεια ζωής ενός τέτοιου συστήματος είναι πολύ μικρότερη από το πρότυπο και είναι μικρότερη από ένα χρόνο.

Η ελάχιστη μεροληψία ή η έλλειψή τους είναι ένα μεγάλο λάθος κατά την εγκατάσταση ενός αγωγού αποχέτευσης. Ταυτόχρονα, ο σωλήνας δεν είναι μόνο σφυρηλατημένος, αλλά ουσιαστικά δεν καθαρίζεται φυσικά.

Γιατί χρειάζομαι γωνία σωλήνα;

Η χρήση της γωνίας του σωλήνα αποχέτευσης είναι απαραίτητη για να στερηθείτε από τα παρακάτω προβλήματα:

 1. Κατά τη σκλήρυνση του σωλήνα, σφυρήλατα αέρα είναι σπασμένα, τα οποία χρησιμεύουν ως προστασία από δυσάρεστες οσμές στο δωμάτιο?
 2. Η αποξήρανση του κύριου αγωγού απειλεί με πλήρη παραβίαση των κύριων λειτουργιών των βρύσες αποχέτευσης, πράγμα που αποτελεί στην πραγματικότητα τον τερματισμό του συστήματος.
 3. Η προστασία του υπογείου μιας κατοικίας από διαρροές και επιτεύγματα εξαρτάται από την ορθότητα της κλίσης.

Σχετικά βίντεο:

Οι αποβάθρες αποχέτευσης και οι τρόποι παρουσίασής τους:

Πώς να επιλέξετε τη σωστή κλίση αποχέτευσης:

Επίσης, εάν δεν υπάρχουν προβλήματα στη διάβρωση στην περίπτωση πλαστικής εγκατάστασης πλαστικού, μπορεί να εμφανιστούν κενά στο χυτοσίδηρο. Θα αρχίσει να περάσει το νερό και τα λύματα στο υπόγειο.

Προηγουμένως, σε πολυώροφα κτίρια, τα συστήματα αποχέτευσης δεν εγκαταστάθηκαν με κλίση, γι 'αυτό είναι τόσο συχνά το ενδεχόμενο πνιγμού σε ένα διαμέρισμα στον πρώτο όροφο ή σπάζοντας όλο το σύστημα αποχέτευσης.

Πώς να επιλέξετε μια κλίση

Για να καθορίσετε ποια θα πρέπει να είναι η ελάχιστη κλίση του σωλήνα, που θα είναι βέλτιστη για σας, πρέπει να γνωρίζετε το μήκος ολόκληρου του συστήματος αποχέτευσης. Τα βιβλία αναφοράς χρησιμοποιούν δεδομένα αμέσως σε τελική μορφή, απεικονίζονται σε εκατοστά του ακέραιου αριθμού. Ορισμένοι υπάλληλοι δυσκολεύονται να πλοηγηθούν σε αυτές τις πληροφορίες χωρίς εξήγηση. Για παράδειγμα, οι πληροφορίες σε βιβλία αναφοράς παρουσιάζονται με την ακόλουθη μορφή:

Πίνακας: απαραίτητες κλίσεις και διαμέτρους σωλήνων για εκφόρτωση Πίνακας: κλίσεις σωλήνων αποστράγγισης σε ένα διαμέρισμα

Ελάχιστη και μέγιστη κλίση αποχέτευσης ανά 1 μέτρο που εκτελείται από το SNiP

Παρακάτω υπάρχει μια εικόνα που δείχνει τις ελάχιστες κλίσεις, ανάλογα με τη διάμετρο σωλήνα τροφοδοσίας 1 μέτρου. Παραδείγματος χάριν, βλέπουμε ότι για έναν σωλήνα με διάμετρο 110 - μια γωνία κλίσης 20 mm, και για διάμετρο 160 mm - ήδη 8 mm και ούτω καθεξής. Θυμηθείτε τον κανόνα: όσο μεγαλύτερη είναι η διάμετρος του σωλήνα, τόσο μικρότερη είναι η γωνία της κλίσης.

Παραδείγματα ελάχιστων κλίσεων αποχέτευσης ανά μέτρο από το SNiP ανάλογα με τη διάμετρο του σωλήνα

Για παράδειγμα, απαιτείται μια κλίση για σωλήνα διαμέτρου μέχρι 50 mm και μήκους 1 μέτρου 0,03 m. Πώς προσδιορίστηκε; 0,03 είναι ο λόγος του ύψους της κλίσης με το μήκος του σωλήνα.

Πλάτος σωλήνα αποχέτευσης 110 mm για υπαίθρια αποχέτευση

Ας υποθέσουμε ότι πρέπει να υπολογίσετε τη βέλτιστη κλίση για έναν κοινό σωλήνα 110 mm, ο οποίος χρησιμοποιείται κυρίως σε υπαίθρια συστήματα αποχέτευσης. Σύμφωνα με την GOST, η κλίση για σωλήνα διαμέτρου 110 mm είναι 0,02 m ανά 1 γραμμικό μέτρο.

Για να υπολογίσετε τη συνολική γωνία, πρέπει να πολλαπλασιάσετε το μήκος του σωλήνα με την κλίση που καθορίζεται στο SNiP ή στο GOST. Αποδεικνύεται: 10 m (μήκος του συστήματος αποχέτευσης) * 0.02 = 0.2 m ή 20 cm Έτσι, η διαφορά μεταξύ της στάθμης εγκατάστασης του πρώτου σημείου σωλήνα και του τελευταίου είναι 20 cm.

Υπολογιστής που υπολογίζει την κλίση των λυμάτων για μια ιδιωτική κατοικία

Σας προτείνω να δοκιμάσετε σε απευθείας σύνδεση αριθμομηχανή για τον υπολογισμό της κλίσης των σωλήνων αποχέτευσης για ένα ιδιωτικό σπίτι. Όλοι οι υπολογισμοί είναι κατά προσέγγιση.

Κάτω από τη διάμετρο του σωλήνα αναφέρεται στη διάμετρο του σωλήνα, η οποία οδηγεί κατευθείαν στην οπή αποστράγγισης ή στο γενικό σύστημα αποχέτευσης (δεν πρέπει να συγχέεται με τον ανεμιστήρα).

P.S. Όλες οι ερωτήσεις και τα αιτήματα για αυτόν τον υπολογιστή μπορούν να οριστούν παρακάτω στα σχόλια αυτού του άρθρου.

Χρήση υπολογιζόμενου και βέλτιστου ποσοστού πληρότητας

Επίσης, οι σωλήνες αποχέτευσης από πλαστικό, αμιαντοτσιμέντο ή χυτοσίδηρο πρέπει απαραίτητα να υπολογίζουν το επίπεδο πληρότητας. Αυτή η έννοια ορίζει ποια θα πρέπει να είναι η ταχύτητα ροής σε ένα σωλήνα έτσι ώστε να μην φράζει. Φυσικά, η κλίση εξαρτάται επίσης από την πληρότητα. Υπολογίστε την υπολογιζόμενη πληρότητα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον τύπο:

 • H είναι η στάθμη του νερού στο σωλήνα.
 • Το D είναι η διάμετρος του.

Το ελάχιστο επιτρεπτό επίπεδο SNiP 2.04.01-85, σύμφωνα με το SNiP - Y = 0.3, και το μέγιστο Y = 1, αλλά στην περίπτωση αυτή ο σωλήνας αποχέτευσης είναι γεμάτος και συνεπώς δεν υπάρχει κλίση, τότε πρέπει να επιλέξετε 50-60%. Στην πράξη, ο εκτιμώμενος ρυθμός πλήρωσης είναι στην κλίμακα: 0.3 Υδραυλικός υπολογισμός για τη χωρητικότητα πλήρωσης και τη γωνία κλίσης

Ο στόχος σας είναι να υπολογίσετε τη μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα για ένα σύστημα αποχέτευσης. Σύμφωνα με το SNiP, η ταχύτητα του ρευστού πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,7 m / s, πράγμα που θα επιτρέψει στα απόβλητα να περάσουν γρήγορα μέσα από τους τοίχους χωρίς να κολλήσουν.

Πάρτε H = 60 mm, και η διάμετρος του σωλήνα D = 110 mm, το υλικό είναι πλαστικό.

Επομένως, ο σωστός υπολογισμός έχει ως εξής:

60/110 = 0.55 = Υ είναι το επίπεδο πληρότητας που υπολογίζεται.

Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τον τύπο:

K ≤ V√ y, όπου:

 • K - το βέλτιστο επίπεδο πληρότητας (0,5 για πλαστικούς και γυάλινους σωλήνες ή 0,6 για χυτοσίδηρο, αμιαντοτσιμέντο ή κεραμικό σωλήνα).
 • V είναι η ταχύτητα του υγρού (παίρνουμε τουλάχιστον 0,7 m / s).
 • √Y είναι η τετραγωνική ρίζα της εκτιμώμενης χωρητικότητας σωλήνων.

0,5 ≤ 0,7 √ 0,55 = 0,5 ≤ 0,52 - ο υπολογισμός είναι σωστός.

Ο τελευταίος τύπος είναι μια δοκιμή. Το πρώτο ψηφίο είναι ο συντελεστής βέλτιστης πληρότητας, ο δεύτερος μετά από το ίση σημάδι είναι η ταχύτητα κίνησης των αποβλήτων, το τρίτο είναι το τετράγωνο του επιπέδου πληρότητας. Ο τύπος μας έδειξε ότι επιλέξαμε την ταχύτητα σωστά, δηλαδή το χαμηλότερο δυνατό. Ταυτόχρονα, δεν μπορούμε να αυξήσουμε την ταχύτητα, καθώς η ανισότητα θα σπάσει.

Επίσης, η γωνία μπορεί να εκφραστεί σε μοίρες, αλλά τότε θα είναι πιο δύσκολο για εσάς να αλλάξετε τις γεωμετρικές τιμές κατά την εγκατάσταση ενός εξωτερικού ή εσωτερικού σωλήνα. Αυτή η μέτρηση παρέχει μεγαλύτερη ακρίβεια.

Στύλοι σωλήνων αποχέτευσης σχηματικά

Με τον ίδιο τρόπο είναι εύκολο να προσδιοριστεί η κλίση του εξωτερικού υπόγειου σωλήνα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι εξωτερικές επικοινωνίες έχουν μεγάλες διαμέτρους.

Ως εκ τούτου, θα χρησιμοποιηθεί μεγαλύτερη κλίση ανά μέτρο. Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει ένα ορισμένο επίπεδο υδραυλικής απόκλισης, το οποίο σας επιτρέπει να κάνετε την κλίση λίγο μικρότερη από τη βέλτιστη.

Συνοψίζοντας, λέμε ότι σύμφωνα με το SNiP 2.04.01-85, άρθρο 18.2 (ο κανόνας κατά την εγκατάσταση συστημάτων αποστράγγισης νερού), κατά την κατασκευή της γωνίας των σωλήνων αποχέτευσης ενός ιδιωτικού σπιτιού, πρέπει να ακολουθήσετε αυτούς τους κανόνες:

 1. Για ένα τρέχον μέτρο σωλήνα διαμέτρου μέχρι 50 mm, είναι απαραίτητο να διατεθούν 3 cm κλίσης, αλλά ταυτόχρονα θα χρειαστούν 2 cm για αγωγούς διαμέτρου 110 mm.
 2. Η μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή τόσο για τα εσωτερικά όσο και για τα εξωτερικά λύματα υπό πίεση είναι η συνολική κλίση του αγωγού από κάτω προς το τέλος των 15 cm.
 3. Οι κανόνες του SNiP απαιτούν την υποχρεωτική εξέταση του επιπέδου της κατάψυξης του εδάφους για την εγκατάσταση ενός εξωτερικού συστήματος αποχέτευσης.
 4. Για να προσδιοριστεί η ορθότητα των επιλεγμένων γωνιών, είναι απαραίτητο να συμβουλευτείτε τους εμπειρογνώμονες και επίσης να ελέγξετε τα επιλεγμένα δεδομένα χρησιμοποιώντας τους παραπάνω τύπους.
 5. Κατά την εγκατάσταση του αποχετευτικού δικτύου στο μπάνιο, μπορείτε να κάνετε τον συντελεστή πληρότητας, αντίστοιχα, και την κλίση του σωλήνα, το ελάχιστο. Το γεγονός είναι ότι από αυτό το δωμάτιο το νερό εξέρχεται κυρίως χωρίς σωματίδια λείανσης.
 6. Πριν από την εργασία, πρέπει να κάνετε ένα σχέδιο.

Συμβουλές εμπειρογνωμόνων:

Μην συγχέετε τη μέθοδο εγκατάστασης σωλήνων αποχέτευσης στο διαμέρισμα και στο σπίτι. Στην πρώτη περίπτωση χρησιμοποιείται συχνά κάθετη τοποθέτηση. Αυτό συμβαίνει όταν ένας κάθετος σωλήνας είναι εγκατεστημένος από ένα μπολ τουαλέτας ή ένα ντους, και ήδη πηγαίνει σε ένα σωλήνα κορμού, που γίνεται κάτω από μια ορισμένη προκατάληψη.

Αυτή η μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί εάν, για παράδειγμα, ένα ντους ή ένας νιπτήρας είναι στη σοφίτα ενός σπιτιού. Με τη σειρά του, η εγκατάσταση του εξωτερικού συστήματος αρχίζει αμέσως από τους δακτυλίους του λεκάνης τουαλέτας, της σηπτικής δεξαμενής ή του νεροχύτη.

Προκειμένου να αντέξει την επιθυμητή γωνία κατά την εγκατάσταση, συνιστάται να σκάβετε εκ των προτέρων μια τάφρο κάτω από μια κλίση και να τραβάτε τη χορδή πάνω από αυτήν. Το ίδιο μπορεί να γίνει στο πάτωμα.

Πώς να κάνετε ένα σύστημα αποχέτευσης σε ιδιωτικό σπίτι χωρίς τη βοήθεια ειδικού

Επεκτείνουμε το επιθετικό σχέδιο: μετράμε την απόκλιση, ρυθμίζουμε την ανύψωση

Το πρώτο βήμα είναι να πάρετε το επίπεδο και να βρείτε το χαμηλότερο σημείο του συνόλου του υπονόμου. Αλλά πρέπει να ψάξετε μέχρι να γίνει αποχέτευση. Δηλαδή, αν έχετε στο ισόγειο βρίσκεται ένα μπάνιο ή ακόμα χειρότερα - στο γκαράζ, στη συνέχεια στραγγίζεται τρύπα πρέπει να εμβαθύνει στο έδαφος όσο η προκατάληψη αποστράγγισης του νερού θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,4% (δηλαδή, 4 cm έως 1 τρέχον μέτρο λυμάτων). Εάν δεν υπάρχει προκατάληψη, ο σωλήνας θα γίνει αμέσως φραγμένος, στην πραγματικότητα, δεν θα λειτουργήσει καν σε αυτή την περίπτωση.

Στη συνέχεια βρίσκουμε το υψηλότερο σημείο για την εγκατάσταση του εξαερισμού. Η παραγωγή του θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 μέτρο πάνω από το επίπεδο στέγης του σπιτιού, κατά κανόνα, θα πρέπει να απομακρυνθεί από τον ανελκυστήρα του μπάνιου, ο οποίος βρίσκεται στην κορυφή. Αφού έχουμε επιλέξει το πάνω και το κάτω μέρος του συστήματός μας, μπορούμε να προχωρήσουμε απευθείας στην εγκατάσταση του.

Είναι καλύτερα να κάνουμε μόνο 1 για ολόκληρο το έργο του σπιτιού, αλλά εάν έχετε μια πολύ μεγάλη διάταξη, επιτρέπεται να κατασκευαστούν δύο σκάλες για ολόκληρο το σπίτι. Σύμφωνα με το SNiP, απαγορεύεται ο συνδυασμός ανεμιστήρων, αεραγωγών και ανεμιστήρων, θα πρέπει να λειτουργούν χωριστά. Ομοίως, απαγορεύεται η έξοδος σε έναν άξονα εξαερισμού. Το πάχος του πλαστικού σωλήνα πρέπει να είναι τουλάχιστον 110 mm. Αυτό γίνεται έτσι ώστε τα λύματα να μην σχηματίζουν βαμβάκι κενού κατά την αποστράγγιση. Κατά τη σύνδεση των συσκευών υγιεινής στον κατακόρυφο θα πρέπει να ακολουθήσετε μερικούς κανόνες.

 1. Η διασταύρωση πρέπει απαραίτητα να βρίσκεται κάτω από τη διασταύρωση του λεκάνης τουαλέτας. Εάν γίνει διαφορετικά, τότε όταν ξεπλύνετε, τα λύματα θα εμφανιστούν στα σιφόνια άλλων συσκευών που ήταν συνδεδεμένες στη γραμμή. Ως αποτέλεσμα - μια δυσάρεστη μυρωδιά στο δωμάτιο.
 2. Μην χαμηλώνετε τη διάμετρο όταν συνδέετε με τον ανυψωτήρα, έτσι ώστε να μην δημιουργείτε υπερβολική πίεση. Για παράδειγμα, αν η διάμετρος του σωλήνα PVC που συνδέεται με τη συσκευή είναι 60 mm, τότε η επένδυση στην ανυψωτική διάταξη δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 60 mm, μόνο μεγαλύτερη. Κατά κανόνα, είναι 90-110 mm.
 3. Ο αγωγός τουαλέτας δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τον κατακόρυφο. Δηλαδή, το πάχος του τελευταίου πρέπει να είναι τουλάχιστον 100 mm (όχι λιγότερο από 60 mm σε σειρά χωρίς λεκάνη τουαλέτας). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μια μεγάλη ποσότητα φλος (μέχρι 20 λίτρα) εισέρχεται αμέσως στο κανάλι, δημιουργώντας έτσι μια αξιοπρεπή πίεση. Όταν το νερό διασκορπιστεί σε ένα παχύ σωλήνα κατά τη μετάβαση σε μικρότερο όγκο, θα δημιουργηθεί ένα ισχυρό χτύπημα, για να μην αναφέρουμε πιθανές εμπλοκές.
 4. Η εγκατάσταση γωνιακά διαμορφωμένων στοιχείων δεν πρέπει να γίνεται υπό γωνία 90 μοιρών. Δηλαδή, θα πρέπει να έχετε όλα τα συστήματα αποχέτευσης σε 45-60 0, όχι περισσότερο, έτσι ώστε το σύστημα μπορεί να αυτο-καθαρίσει, δεν φράξει, δεν υπάρχουν επιπτώσεις νερού.
 5. Μην ξεχνάτε την απομόνωση του θορύβου. Εάν έχετε ένα σπίτι δύο ή τριών ορόφων, στο ισόγειο μπορεί να είναι πολύ άβολο όταν ξεπλύνετε το τρίτο - ένας ισχυρός θόρυβος νερού θα κόψει το αυτί. Ο ανυψωτήρας πρέπει να είναι κρυμμένος στους τοίχους, μονωμένος με ορυκτό μαλλί, σφυρηλατημένο με αφρό, μόνο τότε θα είναι δυνατόν να μιλήσουμε για τη μέγιστη άνεση ζωής.
 6. Το ανώτερο άκρο της επένδυσης (εάν είναι μεγαλύτερο από 2,5 μ.) Πρέπει απαραίτητα να έχει βαλβίδα αερισμού. Αυτό είναι ένα ειδικό αντικείμενο που επιτρέπει την ανάληψη αέρα όταν υπάρχει ένα κενό σε ένα σύστημα σωλήνων. Δεν απελευθερώνει αέρα, εισέρχεται μόνο, εξαλείφοντας έτσι εντελώς τον κίνδυνο σχηματισμού κενού εντός του συστήματος. Εάν δεν υπάρχουν τέτοιες βαλβίδες στο σύστημα, υπάρχει μια αρνητική πίεση όταν ξεπλύνετε, η οποία αδειάζει όλους τους σιφόνες των οργάνων και αντλεί αέρα μέσω αυτών.

Τώρα που ξέρουμε τι να μην κάνουμε και πώς να τοποθετήσουμε τον ανερχόμενο, μπορούμε να φτάσουμε στη δουλειά. Σκεφτείτε πώς να κάνετε σωστά έναν αποχετευτικό αγωγό.

Οι σωληνώσεις πρέπει να συγκολληθούν μόνο με πρίζες επάνω, και το έργο να εκτελεστεί μόνο από κάτω προς τα πάνω, και όχι το αντίστροφο. Κατά την συγκόλληση, θέτουν αμέσως τον έλεγχο (τεχνικά τρύπες, τεχνικές οπές, εξαρτήματα), γίνονται, κατά κανόνα, σε χώρους με το πιο πιθανό φράξιμο (στροφές, συνδέσεις). Το σύστημα αποχέτευσης σε μια ιδιωτική κατοικία γίνεται μέσα σε λίγες μέρες, εάν έχετε ένα προκαταρκτικό σχέδιο δράσης ή ένα αναπτυγμένο έργο.

Συναρμολόγηση γραμμών διακλάδωσης

Η διάταξη των λυμάτων σε ένα ιδιωτικό σπίτι καταλαμβάνει ένα από τα πιο σημαντικά μέρη. Η γραμμή διακλάδωσης πρέπει να έχει μήκος τουλάχιστον 1 μέτρου και όχι περισσότερο από 10 μέτρα. Τα σύνθετα συστήματα είναι πάντα ένα μεγάλο μείον, αφού όταν οδηγείτε ένα τμήμα, θα πρέπει να αποσυναρμολογήσετε πολλές συνδέσεις για να προσδιορίσετε το πρόβλημα. Ο πρώτος κανόνας που πρέπει να θυμάται ένας οικοδόμος αρχής είναι ότι η διάμετρος εξόδου πρέπει να είναι ακριβώς η ίδια με εκείνη του σημείου σύνδεσης. Δηλαδή, 1 γραμμή διακλάδωσης πρέπει να αποτελείται από τον ίδιο σωλήνα, η επέκταση ή συστολή είναι απαράδεκτη.

Η κοπή πραγματοποιείται μόνο κατακόρυφα, χωρίς τσιμπήματα, επιφανειακές επιφάνειες, "κοπάδια" ή άλλες "βελτιώσεις" που συναρμολογούν οι πλοίαρχοι. Η χρήση του υλικού PVC επιτρέπεται, αλλά είναι ανεπιθύμητο, θα πρέπει να αγοράσετε σκληρυμένο πλαστικό - είναι πολύ πιο αξιόπιστο. Η κλίση του συστήματος αποχέτευσης σε ιδιωτική κατοικία στις γραμμές διακλάδωσης πρέπει να είναι ως εξής: 0,3% ή 0,003 ppm (3 εκατοστά ανά μέτρο) για σωλήνα F50 mm και 0,2% ή 0,002 ppm για διάμετρο 110 mm. Δεν μπορείτε να κάνετε λιγότερη προκατάληψη, καθώς το ίζημα θα συσσωρεύεται συνεχώς, είναι επίσης αδύνατο και για να αποφευχθεί το ισχυρό βαμβάκι.

Υπολογισμός κλίσης

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να θυμάστε είναι ότι όλες οι συσκευές υγιεινής θα πρέπει να τοποθετούνται με τη σειρά τους, ανάλογα με τη διάμετρο της απελευθέρωσής τους. Δηλαδή, τοποθετήσαμε πρώτα την τουαλέτα, τότε, για παράδειγμα, ένα μπάνιο, ένα νεροχύτη, και ούτω καθεξής. Η γωνία κλίσης του σωλήνα αποστράγγισης και του ανεμιστήρα πρέπει να είναι 90 0, δηλαδή κάθεται κάθετα.

Η κλίση των σωλήνων μέσα στο δωμάτιο δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 0,3%, θα είναι καλύτερα να 0,4%, 0,5%. Αξίζει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι δεν μπορείτε να αλλάξετε τη γωνία κλίσης μέσα σε μια γραμμή απόσυρσης. Οποιαδήποτε αλλαγή μπορεί να φράξει το κανάλι.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη σύνδεση του αγωγού με τη δεξαμενή σηπτικής. Εδώ, η γωνία του υπονόμου πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,42%, δηλαδή 4,2 εκατοστά ανά 1 μέτρο. Εάν κάνετε λιγότερα, τότε ένα κανάλι με διάμετρο 130-150 εκατοστών μπορεί να μπλοκαριστεί, ειδικά κατά τη διάρκεια της κρύας εποχής. Οι πτώσεις κλίσης, ακόμη και 0,1% μέσα στην ίδια γραμμή, μπορούν επίσης να προκαλέσουν προβλήματα.

Βασικοί κανόνες που θα βοηθήσουν στην ποιότητα των λυμάτων

Εάν θέλετε να κάνετε το σωστό έργο αποχέτευσης ενός ιδιωτικού σπιτιού και ποτέ δεν επιστρέψετε σε αυτό το πρόβλημα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, τότε θα πρέπει να θυμηθείτε μερικούς κανόνες οικοδόμων. Εξετάστε περισσότερο.

 1. Η γραμμή του ανυψωτήρα τουαλέτας δεν πρέπει να περιλαμβάνει άλλες συσκευές τρίτων, μπορεί να είναι μόνο ευθεία, χωρίς κλίσεις, χωρίς στροφές. Αν εγκαταστήσετε μια άλλη συσκευή, όταν ξεπλύνετε το νερό από το σιφόνι θα ξεφύγει, και αντ 'αυτού θα μυρίσει από το αποχετευτικό δίκτυο. Όλες οι άλλες γραμμές μπορεί να περιλαμβάνουν οποιοδήποτε αριθμό συσκευών.
 2. Το eyeliner στην τουαλέτα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1 μέτρο. Για άλλες γραμμές - 4 μέτρα στα F50 mm, αν η απόσταση είναι μεγαλύτερη - αυξήστε τη διάμετρο σε F70 mm.
 3. Η μέγιστη κλίση της εξωτερικής αποχέτευσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 10%, εσωτερική - όχι περισσότερο από 15%. Οι οριζόντιοι δίαυλοι της δεξαμενής ανυψωτικής δεξαμενής τοποθετούνται χωρίς να αλλάζει το ύψος μέσα στην ίδια γραμμή, επιτρέπεται η μετάβαση (4%) στο θεμέλιο και παράγεται μια καταπακτή επιθεώρησης.
 4. Το βάθος του καναλιού στο έδαφος πρέπει να είναι 50 εκατοστά βαθύτερα από τη γραμμή κατάψυξης. Δηλαδή, 60 εκατοστά για τις νότιες περιοχές, 90-120 εκατοστά για τις βόρειες περιοχές. Εάν κάνετε μικρότερα - πάγωμα. Ο σωλήνας τοποθετείται ορυκτοβάμβακας 5 cm, τότε μόνο το έδαφος.
 5. Οι καταπακτές επιθεώρησης εγκαθίστανται κάθε 10 μέτρα, ώστε να μπορείτε να κάνετε τον καθαρισμό σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Η γωνία περιστροφής δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 65 0, αν έχετε την ευκαιρία να κάνετε 35-45 0, θα είναι ακόμα καλύτερη. Ένα τέτοιο σχέδιο θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό με χαμηλή συμφόρηση, καθώς το ίζημα σπάνια ξεπλένεται και μετά από λίγα χρόνια θα συσσωρευτεί σε επαρκή ποσότητα για να φράξει το κανάλι.
 6. Αποστραγγίστε το σωλήνα μόνο μέσω ενός σιφωνίου, διαφορετικά οι μυρωδιές θα εισέλθουν ακόμα στο δωμάτιο. Το νερό στο σιφόνι είναι το καλύτερο φίλτρο κατά των αερίων και των δυσάρεστων οσμών, και όσο περισσότερο τοποθετούνται στο δωμάτιο, τόσο καλύτερα θα λειτουργούν. Το μόνο μειονέκτημα είναι ότι το νερό μπορεί να στεγνώσει με την πάροδο του χρόνου εάν δεν χρησιμοποιούνται είδη υγιεινής. Κατά κανόνα, αυτό συμβαίνει σε 2-3 εβδομάδες. Στη συνέχεια, η μυρωδιά από τον αποχετευτικό αγωγό μπορεί επίσης να φτάσει στις εγκαταστάσεις.

Υπολογίσαμε τον κατακόρυφο, τον αριθμό των βαλβίδων εξαερισμού και των καταπακτών επιθεώρησης που πρέπει να έχουν τα λύματα, την κλίση των εξωτερικών και εσωτερικών σωληνώσεων. Στη συνέχεια παραμένει μόνο να μεταφέρετε όλα αυτά σε χαρτί, να προσαρμόσετε τη θέση των μπάνιων και των συσκευών που είναι μέσα τους σύμφωνα με την διατομή του αποχετευτικού δικτύου και μπορείτε να προχωρήσετε στην κατασκευή!

Η κλίση του σωλήνα αποχέτευσης σε ιδιωτικό σπίτι

Η κλίση των λυμάτων σε μια ιδιωτική κατοικία - τι πρέπει να είναι

Κατά τη δημιουργία ενός συστήματος διάθεσης λυμάτων σε ιδιωτική κατοικία, είναι απαραίτητο να καταρτιστεί ένα έργο, κατά τη διάρκεια της οποίας, μεταξύ άλλων παραμέτρων, καθορίζεται ποια κλίση πρέπει να έχει η αποχέτευση. Η ποιότητα του συμπεράσματος του πληρούμενου νερού από την κατασκευή εξαρτάται από αυτόν τον δείκτη. Ο υπολογισμός γίνεται πριν από την εγκατάσταση του αποχετευτικού συστήματος.

Η γωνία κλίσης των λυμάτων λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό του πού πρέπει να γίνει μια τρύπα στο τοίχωμα του κτιρίου ή στη βάση του. Αν έχει υπολογιστεί λανθασμένα, ενδέχεται να προκύψει δυσκολία κατά την εγκατάσταση, κάτι που συνεπάγεται πρόσθετο κόστος μετρητών.
Η εγκατάσταση του συστήματος αποχέτευσης σύμφωνα με το SNiP εκτελείται με βάση ειδικούς πίνακες, στους οποίους αναφέρονται οι μέσες τιμές που χρησιμοποιούνται στην εγκατάσταση του κεντρικού αποχετευτικού συστήματος από όλες τις συσκευές υγιεινής.

Προσδιορισμός κλίσης υπονόμων

Το σύστημα αποχέτευσης συμβαίνει:

Η απομάκρυνση των αποβλήτων υγρών και λυμάτων από ιδιωτικές κατοικίες πραγματοποιείται με τους εξής τρόπους:

Η έκδοση πίεσης σε μια ιδιοκτησία εξοχικού σπιτιού χρησιμοποιείται εξαιρετικά σπάνια, δεδομένου ότι είναι δαπανηρή, είναι δύσκολο να την εξοπλίσει και μια τέτοια συσκευή είναι αναξιόπιστη σε σχέση με την αποστράγγιση βαρύτητας. Όταν αποφασίζουμε να εξοπλίσουμε έναν αγωγό πίεσης, δεν χρειάζεται να υπολογίσουμε ποια είναι η κλίση των λυμάτων σε μια ιδιωτική κατοικία, καθώς το νερό κινείται κατά μήκος της γραμμής υπό πίεση (περισσότερα: "Ποια θα είναι η κλίση του σωλήνα αποχέτευσης σύμφωνα με τους κανόνες").

Κατά τον υπολογισμό, πρέπει να θυμάστε ότι η κλίση του εσωτερικού συστήματος αποχέτευσης θα διαφέρει από αυτόν τον δείκτη για το εξωτερικό σύστημα και το σύστημα καταιγίδας. Το γεγονός είναι ότι σε κάθε ένα υπάρχει ένα ρευστό που έχει διαφορετική σύνθεση. Ταυτόχρονα, το εξωτερικό σύστημα αποχέτευσης πρέπει να θερμανθεί.
Στο SNiP 2.04.03-85 αναφέρεται ότι το μέγεθος της κλίσης των λυμάτων επηρεάζεται από την ταχύτητα μετακίνησης του αποβλήτου υγρού, το υλικό που χρησιμοποιείται για την κατασκευή των σωλήνων και το βαθμό πλήρωσης.

Γενικοί κανόνες για τη δημιουργία κλίσης υπονόμων:

 • για το πέρασμα του αγωγού εντός του σπιτιού, θα πρέπει να είναι 0,5-1 cm για κάθε τρέχον μετρητή.
 • κατά την τοποθέτηση της εξωτερικής οδού - 1-2 εκατοστά.

Αλλά αυτές είναι κατά προσέγγιση τιμές, και πιο ακριβείς παράμετροι μπορούν να βρεθούν κατά τη διάρκεια των λεπτομερών υπολογισμών.

Δείκτες της γωνίας αποχέτευσης σε ιδιωτική κατοικία

Ένας τέτοιος δείκτης όπως η γωνία κλίσης του σωλήνα κατά την τοποθέτηση του συστήματος αποστράγγισης σε μια ιδιωτική κατοικία σημαίνει το βαθμό αλλαγής της θέσης του σε σχέση με την οριζόντια γραμμή. Το μέγεθος της γωνίας κλίσης υπολογίζεται ως η διαφορά ύψους μεταξύ του χαμηλότερου σημείου της επιφάνειας του αγωγού στην αρχή και στο τέλος. Στο πρότυπο σύστημα μέτρησης για σύγκριση, η γωνία δηλώνεται σε μοίρες.

Όταν χρησιμοποιείτε σωλήνες με διάμετρο 50 χιλιοστά, την κλίση με βάση το τρέχον μέτρο θα είναι 0,03 μ. Για παράδειγμα, εάν το μήκος τεσσάρων μέτρων της διαφοράς αγωγού σε ύψος θα είναι ίσο με (0,03h4) ή 12 εκατοστά.
Προκειμένου να αποφευχθούν σφάλματα κατά τη δημιουργία ενός συστήματος αποχέτευσης - η κλίση ανά μέτρο προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας τη σωστή μέθοδο υπολογισμού.

Επιλογές για τον υπολογισμό της γωνίας κλίσης

Στην πράξη, χρησιμοποιούν δύο τεχνικές που σας επιτρέπουν να υπολογίσετε τη γωνία κλίσης του σωλήνα χωρίς μεγάλη προσπάθεια:

Μια μη υπολογιστική μέθοδος καθιστά δυνατό τον προσδιορισμό της διαφοράς ύψους σε ένα συγκεκριμένο τμήμα του αγωγού, ανάλογα με τη διάμετρό του. Η μέση τιμή αυτής της παραμέτρου είναι περίπου 3% και μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας.

Η μέθοδος σχεδιασμού προορίζεται για συστήματα αποχέτευσης με συνεχή πίεση λυμάτων.

Εκτελείται με βάση μία από τις δύο μεθόδους υπολογισμού:

 • χρησιμοποιώντας τον τύπο Colbrooke-White.
 • με τον προσδιορισμό της συμμόρφωσης της ταχύτητας κίνησης του προϊόντος εκροής μέσω των σωλήνων με τον κανονιστικό συντελεστή.

Για τις ιδιωτικές κατοικίες χρησιμοποιήσετε τύπους δύσκολη, επειδή γνωρίζουν το βαθμό πλήρωσης του αγωγού και του ρυθμού ροής του υγρού μέσω αδύνατη χωρίς ειδικό εξοπλισμό, που χρησιμοποιείται στο έργο τους από επαγγελματίες στον υπολογισμό της γωνίας κλίσης. Συνεπώς, η κλίση των σωλήνων στα επιμέρους νοικοκυριά υπολογίζεται σύμφωνα με μια μέθοδο μη υπολογισμού.

Προσδιορισμός της κλίσης των λυμάτων χωρίς τύπους

Κατά την εγκατάσταση ενός εξωτερικού ή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης χωρίς τη χρήση σύνθετων τύπων, χρησιμοποιήστε τιμές με καθορισμένο όριο. Αυτή είναι η μέγιστη και ελάχιστη κλίση για υπονόμους.

Κατά την τοποθέτηση της εξωτερικής οδού, η κλίση γίνεται τουλάχιστον 0,015 μ. Ανά μετρητή λειτουργίας. Βάσει αυτής της ένδειξης, πραγματοποιείται εσωτερική καλωδίωση, εκτός από μικρά τμήματα, ίσα σε μήκος μικρότερα από ένα μέτρο. Στην περίπτωση αυτή αρκεί μια τιμή 0,01 ανά μέτρο. Εάν δεν συμμορφώνεστε με αυτήν την παράμετρο, στερεά κλάσματα θα εγκατασταθούν στην εσωτερική επιφάνεια των σωλήνων και θα τα προκαλέσουν να φράξουν.
Η μέγιστη κλίση του εξωτερικού συστήματος αποχέτευσης εξαρτάται από την ταχύτητα κίνησης των αποβλήτων μέσα στο σωλήνα. Για τα πλαστικά προϊόντα, η παράμετρος αυτή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1,43 m / s. Στην περίπτωση αύξησης του ρυθμού, τα λύματα υποδιαιρούνται σε κλάσματα, ως αποτέλεσμα των οποίων αρχίζουν να καθιζάνουν τα στερεά σωματίδια. Το μέγιστο ποσοστό κλίσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 3%.

Ρύθμιση αγωγών

Κάτω από τη σωστή εγκατάσταση του εσωτερικού δικτύου αποχετεύσεων συνεπάγεται την τοποθέτηση σωλήνων κάτω από μια ορισμένη κλίση. Το εύρος κυμαίνεται από 20 έως 25 χιλιοστά ανά γραμμικό μέτρο, γεγονός που εξασφαλίζει τη διέλευση των αποβλήτων χωρίς εμπόδια μέσω του αγωγού, αποτρέποντας έτσι την εμφάνιση εμπλοκών στους σωλήνες χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητά τους να καθαρίζονται αυτομάτως. Η μέγιστη επιτρεπόμενη κλίση του αποχετευτικού δικτύου μπορεί να γίνει μόνο σε μικρά τμήματα του αυτοκινητοδρόμου.

Για την εργασία απαιτούνται:

 • πολυβινυλοχλωριδίου ή πολυπροπυλενίου με διάμετρο 50-100 χιλιοστόμετρα.
 • σφιγκτήρες σωλήνων.
 • συγκολλητικό σίδερο.
 • καουτσούκ σφραγίδες σε υποδοχές?
 • κόλλα.

Δεν είναι εύκολο να κάνετε μια επιλογή μεταξύ σωλήνων PVC ή PP, επομένως, προτιμούν τα προϊόντα που βρίσκονται κοντά. Για την τοποθέτηση προϊόντων από πολυπροπυλένιο απαιτείται συγκόλληση. Οι σωλήνες PVC συνδέονται με κόλλα ή λάστιχα.

Η διάμετρος των προϊόντων που χρησιμοποιούνται σε ιδιωτική κατοικία για την εγκατάσταση οικιακών λυμάτων πρέπει να είναι 50 ή 100 χιλιοστόμετρα. Οι σωλήνες με τη δεύτερη παράμετρο προορίζονται για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε διώροφα ή τριών ορόφων νοικοκυριών για να συνδεθούν με υδραυλικά συστήματα και να συνδυάσουν όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο αποχετευτικό σύστημα όταν βγαίνει έξω από το κτίριο. Για τη σύνδεση άλλων σημείων απόρριψης σωλήνων χρήσης λυμάτων με διάμετρο τουλάχιστον 50 χιλιοστών.
Οι σφιγκτήρες χρησιμοποιούνται για τη στερέωση των σωλήνων μεταξύ τους και στους τοίχους. Με τη βοήθειά τους, σταθεροποιούν τον κατακόρυφο και τον σωλήνα που είναι εγκατεστημένος στον τόπο όπου αφαιρούνται οι αποχετεύσεις από το κτίριο.

Εξωτερική συσκευή αποχέτευσης

Κατά τη διάταξη ενός εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης φτάνουν ως εξής:

 • το σημείο εξόδου του κτιρίου λαμβάνεται ως σημείο αναφοράς.
 • η ελάχιστη κλίση του εξωτερικού συστήματος αποχέτευσης κατά τη χρήση σωλήνων των 110 mm είναι 0,02 μέτρα (διαβάστε: "Η εξωτερική εγκατάσταση αποχέτευσης - επιλογές τοποθέτησης της εγκατάστασης"). Όταν το μήκος της εθνικής οδού είναι περίπου 20 μέτρα, η γωνία κλίσης είναι ίση με 0,4 μέτρα.
 • στο σχεδιασμό του υπαίθριου δικτύου θα λάβει ασφαλώς υπόψη το έδαφος?
 • τρύπα αποστράγγισης εγκατασταθεί στο χώρο στο χαμηλότερο σημείο του?
 • στο βάθος της οπής που χρησιμοποιείται για να τραβήξει τον αγωγό από το κτίριο, συν την τιμή της κλίσης του αγωγού. Το αποτέλεσμα που επιτυγχάνεται είναι το βάθος του δεύτερου σημείου του αγωγού που βρίσκεται στο φρεάτιο αποστράγγισης.

Το βάθος του αγωγού κατά τη διάρκεια της κατασκευής του εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης πρέπει να είναι κάτω από το επίπεδο της κατάψυξης του εδάφους. Αυτή η ένδειξη μετράται στο υψηλότερο σημείο της γραμμής. Η γνώση του τρόπου κατασκευής κλίσης λυμάτων κατά την εγκατάσταση ενός εξωτερικού δικτύου βοηθά στην εξασφάλιση της ομαλής μετακίνησης των λυμάτων από το σύστημα αποχέτευσης που είναι εγκατεστημένο στο σπίτι και έτσι εξασφαλίζει τον αυτοκαθαρισμό του αγωγού και τη σταθερή λειτουργία του.

Ο σωλήνας που εξέρχεται από το θεμέλιο του σπιτιού (βλ. Φωτογραφία) συνδέεται με τον εξωτερικό αγωγό, μέσω του οποίου οι αποχετεύσεις κινούνται με βαρύτητα σε μια δεξαμενή σημύδας ή δεξαμενή αποστράγγισης. Ταυτόχρονα, για τη συσκευή της εξωτερικής οδού χρησιμοποιούνται προϊόντα μεγαλύτερης διαμέτρου από ό, τι κατά την τοποθέτηση του εσωτερικού συστήματος. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν χυτοσίδηρος, αμιαντοτσιμέντο ή πλαστικοί σωλήνες.
Τα προϊόντα σιδήρου θεωρούνται τα πιο ανθεκτικά, αλλά έχουν πολύ βάρος. Όταν επιλέγετε σωλήνες, πρέπει να δίνετε προσοχή στην εσωτερική τους επιφάνεια, καθώς είναι επιθυμητό να είναι όσο το δυνατόν πιο ομαλή και έτσι να αποφεύγεται η συμφόρηση.

Οι εξωτερικές αποχετεύσεις τοποθετούνται σε μια τάφρο με βάθος περίπου 1,5 μέτρων, έτσι ώστε οι σωλήνες να μην μπορούν να παγώσουν και ως εκ τούτου δεν διαταράσσεται η λειτουργία ολόκληρου του συστήματος. Αν δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση της γραμμής αποχέτευσης στο απαιτούμενο βάθος, οι σωλήνες θα πρέπει να ζεσταίνονται επιπλέον. Για να αποφευχθεί η μηχανική βλάβη τους, τοποθετούνται σε ένα προετοιμασμένο μαξιλάρι αποτελούμενο από ένα μίγμα πηλού και άμμου. Έριξε όλο τον ελεύθερο χώρο μεταξύ του αγωγού και των τοίχων της τάφρου.

Για τη μόνωση του εξωτερικού τμήματος του δικτύου αποχέτευσης, χρησιμοποιούνται διάφορα υλικά (ορυκτοβάμβακας, πενοϊζόλη, αφρός πολυουρεθάνης, αφρός πολυαιθυλενίου) - οι σωλήνες τυλίγονται γύρω τους. Επιπλέον, μπορεί να τοποθετηθεί ένα καλώδιο θέρμανσης στην κορυφή του αγωγού ή μέσα σε αυτό. Τοποθετείται σε ειδικό κανάλι καλωδίου που προστατεύει από εξωτερικές ζημιές.
Επίσης, η εργασία αυτή πραγματοποιείται με μια συνδυασμένη μέθοδο: το κύριο μέρος του αγωγού είναι μονωμένο με θερμομονωτικά υλικά και ο σωλήνας που εξέρχεται από το σπίτι είναι εξοπλισμένος με ένα καλώδιο θέρμανσης.

Στο τέλος της εγκατάστασης, όλα τα στοιχεία του συστήματος συνδέονται και εκτελείται δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος. Η απουσία διαρροών σημαίνει ότι η εργασία για τη διευθέτηση των λυμάτων πραγματοποιήθηκε ποιοτικά.

Ποια πρέπει να είναι η κλίση του σωλήνα αποχέτευσης σε ιδιωτική κατοικία

Η συνέχεια και η ποιότητα του αποχετευτικού συστήματος στο σπίτι εξαρτάται άμεσα από τη συμμόρφωση με τους κανόνες της εγκατάστασής του και ιδιαίτερα όσον αφορά την κλίση των σωλήνων αποχέτευσης. Στην κατασκευή του αγωγού χρησιμοποιώντας ένα ειδικό σύστημα μέτρων. Η γωνία του σωλήνα αποχέτευσης μετράται σε cm ανά 1 m του σωλήνα. Αυτό γίνεται για να εξασφαλιστεί ότι οι αποχετεύσεις έχουν τη δυνατότητα να κινούνται μέσα από τους σωλήνες. Ταυτόχρονα, η μέγιστη κλίση του σωλήνα αποχέτευσης σε ιδιωτική κατοικία δεν εγγυάται καθόλου την αποτελεσματικότητα του αποχετευτικού συστήματος.

Είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη η ταχύτητα μετακίνησης των λυμάτων μέσω των σωληνώσεων, όχι μόνο με καθαρό νερό, αλλά και με διάφορα είδη εγκλεισμάτων (ιζήματα, σκουπίδια κλπ.).

Αυτές οι ουσίες δεν θα πρέπει να παραμένουν στους σωλήνες, καθώς σε μια τέτοια κατάσταση τα φράγματα των σωλήνων είναι αναπόφευκτα. Είναι η κλίση του σωλήνα και είναι υπεύθυνη για την ταχύτητα μετακίνησης των λυμάτων. Με την κανονική ταχύτητα της κίνησης των λυμάτων έχει την ικανότητα να μεταφέρει όλα τα στερεά έξω. Αυτό εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό αυτοκαθαρισμό των υπονόμων. Αν η ταχύτητα του ρευστού στο σωλήνα είναι μικρή, τότε όλες οι ακαθαρσίες εναποτίθενται στα τοιχώματα των σωλήνων.

εγκατάσταση σωλήνων αποχέτευσης

Σε αυτή την περίπτωση, είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί το βέλτιστο επίπεδο στο οποίο μπορεί να γίνει η κλίση του σωλήνα αποχέτευσης σε μια ιδιωτική κατοικία και όχι μόνο να γίνει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι σε πολύ μεγάλη ταχύτητα είναι αδύνατο να ξεπλυθούν οι στερεές ακαθαρσίες. Υπάρχει η πιθανότητα πλήρους αλληλοεπικάλυψης του υγρού κατακόρυφου υπονόμου. Αυτό μπορεί να αντιμετωπίσει τη μυρωδιά των λυμάτων στο διαμέρισμα, καθώς και τις βλάβες των πύλη νερού. Η προκατάληψη του σωλήνα στα βιβλία αναφοράς υποδεικνύεται με τη μορφή ενός κλάσματος που αντικατοπτρίζει την αναλογία του μεγέθους της μείωσης του επιπέδου του αγωγού και του μήκους του σωλήνα. Το ελάχιστο επιτρεπόμενο επίπεδο κλίσης του σωλήνα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το ποιο σωλήνα έχει διάμετρο. Αν μιλάμε για τα πρότυπα που προβλέπονται σε σχέση με τα εσωτερικά δίκτυα, παρουσιάζονται με τη μορφή: σωλήνες με διατομή ίση με 50 mm μπορούν να έχουν κλίση 3 cm. και οι σωλήνες, στο εύρος των 85-100 mm, μπορούν να συρρικνωθούν κατά 2 cm. Κάθε συσκευή έχει τα δικά της πρότυπα και κανονισμούς.

Έτσι, για ένα νιπτήρα που έχει ένα τμήμα σωλήνα 40-50 mm, το ελάχιστο πρέπει να διατηρείται σε μια κλίση των 2,5 cm, και 3,5 cm συνιστάται.Όσον αφορά το λεκάνη τουαλέτας, το ελάχιστο επίπεδο της κλίσης είναι 1,2 cm, και συνιστάται - 2 εκ. Η εγκατάσταση όλων των υπαίθριων δικτύων απαιτεί επίσης γνώση των προτύπων. Στην περίπτωση αυτή, οι εξωτερικοί αγωγοί θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερη διάμετρο από το εσωτερικό του σπιτιού. Η διάμετρος των εξωτερικών σωλήνων μπορεί να είναι 150-200 mm. Στην πρώτη περίπτωση, η κλίση μπορεί να είναι 0,7-0,8 εκ. Και στη δεύτερη - 0,5-0,7 εκ. Μια από τις πιο σημαντικές πτυχές κατά την εγκατάσταση σωλήνων είναι ο προσδιορισμός των παραμέτρων της κλίσης του σωλήνα. Η αποτελεσματικότητα του συστήματος αποχέτευσης θα μειωθεί εάν δεν τηρηθούν αυτές οι προδιαγραφές.

Πάγκος αποχέτευσης σε ιδιωτικό σπίτι

Πρέπει να σημειωθεί ότι όλοι οι εσωτερικοί αυτοκινητόδρομοι θα πρέπει να στερεωθούν άκαμπτοι στους τοίχους, και αν μιλάμε για εξωτερικούς σωλήνες, πρέπει να γεμίσουν με χώμα. Οι αποχετεύσεις οικιακής χρήσης μπορούν να μεταφερθούν με βαρύτητα εάν εξασφαλιστεί η σωστή κλίση του αποχετευτικού δικτύου. Αυτή η κατάσταση είναι ιδιαίτερα επωφελής, καθώς θα επιτρέψει τη δημιουργία ενός μη πτητικού συστήματος αποχέτευσης. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να κάνετε χωρίς αντλίες και να απενεργοποιήσετε την ηλεκτρική ενέργεια δεν θα επηρεάσει τη λειτουργία των λυμάτων. Η κλίση για τα λύματα σε μια ιδιωτική κατοικία είναι διαφορετική για διαφορετικούς σωλήνες και τμήματα: σωλήνες 110 mm - 2 °. Εάν δεν υπάρχει σταθερό ρεύμα νερού, τότε οι υπολογισμοί του ρυθμού κίνησης του νερού και της πληρότητάς του καθίστανται πολύ πιο περίπλοκοι. Η αποχέτευση χαρακτηρίζεται από την παρουσία εγκλεισμάτων διαφόρων κλασμάτων και ως εκ τούτου είναι δύσκολο να εφαρμοστούν οι υπολογισμοί των συμβατικών αγωγών σε μια τέτοια κατάσταση.

Συνιστάται για ανάγνωση: Σωλήνας για υπονόμους λυμάτων

εξασφαλίζοντας τη σωστή γωνία του σωλήνα

Ένα χαρακτηριστικό όπως αυτο-καθαρισμός σωλήνων προστίθεται. Αυτή η σημαντική ιδιότητα υποδηλώνει τη δυνατότητα εκκένωσης στερεών ουσιών με τη δική μας δύναμη. Η κλίση του σωλήνα αποχέτευσης σε μια ιδιωτική κατοικία πρέπει να επιλεγεί για κάθε επιμέρους χώρο. Είναι σημαντικό να εξεταστούν οι φυσικοί νόμοι που ισχύουν στα όστρακα, η βαρύτητα και η ελευθέρα πτώση. Η μόλυνση μπορεί να κατατεθεί σε σωλήνες μόνο σε εκείνα τα μέρη όπου συμβαίνουν αλλαγές ροής. Και έτσι όλη η ρύπανση περνά συνήθως από όλα τα μέρη του σωλήνα. Η κλίση των λυμάτων στα σπίτια δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το ελάχιστο επιτρεπτό επίπεδο.

Για ευκολία στη χρήση, υπάρχουν πρότυπα για την κλίση του αποχετευτικού δικτύου κοντά στις υδραυλικές εγκαταστάσεις. Αυτό είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη κατά τις εργασίες εγκατάστασης. Έτσι, εάν εγκαταστήσετε ένα μπιντέ, τότε χρειάζεστε 1/20, και για ένα χώρο με ντους, μπάνιο, νεροχύτη, χρειάζεστε 1/48. Ξεχωριστά, χρειάζεται 1/36 για πλύσιμο, 1/12 για νεροχύτη και 1/20 για λεκάνη τουαλέτας. Όσο για το ντους, τότε χρειάζεστε 1/48, και για το μπάνιο θα χρειαστείτε 1/30. Συνιστάται επίσης να λαμβάνονται υπόψη οι συστάσεις που σχετίζονται με την απόσταση από τα σιφόνια στην περιοχή με κεντρική αποχέτευση: η τουαλέτα πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση 0,6 μ., Το ντους, σε απόσταση 1,5 μ., Το λουτρό σε απόσταση 1 μ., Όπως για τη συνδυασμένη αποστράγγιση. σε απόσταση 2 μ. και πλύση σε απόσταση 1,5 μ. Αν μιλάμε για ένα μπιντέ, τότε θα πρέπει να υπάρχει 1 μ. Και ο νεροχύτης μπορεί να βρίσκεται σε απόσταση 0,8 μ.

Όσον αφορά το υπαίθριο σύστημα, η κλίση του συστήματος αποχέτευσης έχει ως εξής: 15 μοίρες είναι η μέγιστη ένδειξη και 5 μοίρες είναι το ελάχιστο. Το πιο βέλτιστο είναι 7 μοίρες. Η γωνία κλίσης του σωλήνα αποχέτευσης οφείλεται επίσης στο γεγονός ότι στα υπόγεια και στα ομβικά νερά δεν υπάρχουν οργανικές ουσίες, περιττώματα και μεγάλος τύπος ρύπανσης. Δίνουμε συστάσεις σχετικά με τους σωλήνες των οποίων η διάμετρος είναι 110 mm. Αν αυξήσετε τη διάμετρο, τότε το επίπεδο κλίσης θα μειωθεί.

Υπολογισμός αποχέτευσης σε ιδιωτική κατοικία

Πρώτον, είναι σημαντικό να υπολογίσετε τη γωνία κλίσης των σωλήνων αποχέτευσης κατά την τοποθέτησή τους. Η μείωση του τελικού τμήματος του αυτοκινητοδρόμου και η αύξηση του αρχικού του τμήματος εξασφαλίζει την αποτελεσματική ροή των λυμάτων. Ο υπολογισμός των αποβλήτων σε μια ιδιωτική κατοικία με την απαραίτητη και βέλτιστη κλίση των σωλήνων αποχέτευσης είναι σημαντική για την οργάνωση αποτελεσματικού καθαρισμού, αξιοπιστίας και ποιότητας των λυμάτων. Η κλίση του αποχετευτικού δικτύου εξαρτάται από την ταχύτητα με την οποία μετακινούνται τα λύματα. Μια υπερβολικά μεγάλη κλίση θα έχει ως αποτέλεσμα μια δραματική και θορυβώδη εκροή νερού. Αυτό θα επηρεάσει αρνητικά τον αυτοκαθαρισμό των σωλήνων. Η ταχεία και απότομη ροή του νερού θα εξασφαλίσει επίσης την πρόωρη τριβή των τοίχων αποχέτευσης στο εσωτερικό των σωλήνων. Με μια μικρή κλίση σχημάτιζαν συχνές μπλοκαρίσματα σωλήνων. η οποία θα οδηγήσει σε πλημμύρες και μπλοκάρισμα του αγωγού. Θεωρείται βέλτιστο εάν το νερό κινείται με ταχύτητα στην περιοχή από 0,7 m / s έως 1 m / s. Κατά τον υπολογισμό του συστήματος αποχέτευσης, είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη η διάμετρος των σωλήνων, των υλικών και ο βαθμός πλήρωσης των σωληνώσεων. Οι σωστοί υπολογισμοί στο σχεδιασμό των λυμάτων στο σπίτι θα είναι το κλειδί για την αξιοπιστία της λειτουργίας και της αντοχής του.

Συνιστάται για ανάγνωση: Αναβάθμιση αποχέτευσης: μετάβαση από χυτοσίδηρο σε πλαστικό

ευθυγράμμιση και ρύθμιση της γωνίας κλίσης του σωλήνα αποχέτευσης χρησιμοποιώντας το επίπεδο κατασκευής

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να παραμελεί το αναλυτικό μέρος της εργασίας για το σχηματισμό ενός αποχετευτικού συστήματος στο σπίτι.

Η κλίση των λυμάτων ρυθμίζεται από ορισμένα έγγραφα που καθορίζουν πρότυπα. Εάν γνωρίζετε και ακολουθείτε τους υπάρχοντες κανόνες, ο σχεδιασμός μιας ιδιωτικής κατοικίας δεν απαιτεί μεγάλους υπολογισμούς στο στάδιο των κατασκευαστικών εργασιών. Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν οι συστάσεις του SNiP, που περιγράφονται σε δύο βασικά τμήματα: σχετικά με τους υπολογισμούς των αποβλήτων εντός των κτιρίων και την τοποθέτηση της εργασίας εκτός. Ας υποθέσουμε ότι η κοιλότητα αποχέτευσης δεν απέχει περισσότερο από 12 μέτρα από το σπίτι, με διάμετρο σωλήνα περίπου 40-50 mm, με κλίση 0,03. Αν μιλάμε για την τομή 85-100 mm, η κλίση μπορεί να έχει συντελεστή 0,02. Η κλίση των λυμάτων στο έδαφος οποιουδήποτε σπιτιού δεν μετράται ποτέ σε μοίρες. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι σε μια κατάσταση με μεγάλη απόσταση από το φρεάτιο αποχέτευσης από το σπίτι θα υπάρξει πάρα πολύ σφάλμα προκατάληψη. Όσον αφορά τις μεθόδους υπολογισμού, για ανεξάρτητους υπολογισμούς συνιστάται να εφαρμοστεί ο τύπος που δίνεται στο υπάρχον SNiP. Περιλαμβάνει τη συνεκτίμηση του ρυθμού ροής των αποχετεύσεων, του βαθμού πλήρωσης των σωληνώσεων, της διαμέτρου τους, καθώς και του συντελεστή κλίσης των αποχετευτικών συστημάτων. Είναι επίσης σημαντικό να θυμόμαστε για τις ιδιαιτερότητες του προσδιορισμού των συντελεστών για διάφορους σωλήνες από πλαστικό, χυτοσίδηρο. Είναι απαραίτητο να ακολουθήσετε τις συστάσεις σχετικά με το βαθμό πλήρωσης των σωλήνων.

Βυθίστε σωλήνα αποχέτευσης σε ιδιωτικό σπίτι

Στο σπίτι σας είναι πολύ απλό να εξοπλιστεί το σύστημα αποχέτευσης σε σύγκριση με άλλες επικοινωνίες. Πρέπει να θυμάται ορισμένες λεπτές λεπτομέρειες, κανόνες και αυστηρά τις παρατηρεί. Σε αυτή την περίπτωση, είναι εγγυημένη η αξιοπιστία ολόκληρου του συστήματος. Ο σημαντικότερος είναι ο έγκαιρος προσδιορισμός και η παροχή της επιθυμητής κλίσης του συστήματος αποχέτευσης. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει υπερβολικά να υπερεκτιμάτε ή να υποτιμάτε την κλίση του σωλήνα. Αν δεν υπάρχει αρκετή προκατάληψη στους σωλήνες, οι αποχετεύσεις θα παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στους σωλήνες και επιβλαβή στοιχεία θα εγκατασταθούν στους τοίχους του αγωγού, γεγονός που θα οδηγήσει σε συχνές εμπλοκές. Στην κατασκευή, για σύνθετα συστήματα χρησιμοποιούνται διάφοροι τύποι υπολογισμού.

εξασφαλίζοντας την σωστή κλίση των εσωτερικών σωληνώσεων αποχέτευσης

Όσον αφορά τις κατοικημένες περιοχές, επιτρέπεται η χρήση της μη ταξινομημένης μεθόδου. Ο σκοπός του σχηματισμού λυμάτων στα σπίτια είναι να εξασφαλιστεί η άνεση των κατοίκων. Η διασφάλιση της σωστής συσκευής μέσα και έξω από το σπίτι δεν είναι ένα ιδιαίτερα δύσκολο έργο σήμερα, αλλά αρκετά σημαντικό. Η επαρκής συνειδητοποίηση προς αυτήν την κατεύθυνση είναι το κλειδί για την επιτυχή αυτο-οργάνωση της εργασίας προς αυτήν την κατεύθυνση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι σημαντικό να έχουμε θεωρητική κατάρτιση σε αυτό το θέμα για να προχωρήσουμε στο πρακτικό μέρος.

Σε ιδιωτικές κατοικίες χρησιμοποιείται κυρίως η αποστράγγιση βαρύτητας. Πρόκειται για μια τυποποιημένη λύση. Η σωστή αναγνώριση και ρύθμιση της κλίσης του συστήματος αποστράγγισης των σωληνώσεων αποχέτευσης αποτελεί εγγύηση της μεγαλύτερης διάρκειας ζωής τους και της αυτοκαθαριζόμενης απόδοσης. Δεν πρέπει να είναι πολύ μεγάλο. Ένας σωλήνας μπορεί να σταματήσει να λειτουργεί και να φράξει εάν περιέχει μια υπερβολική ποσότητα στερεών στοιχείων που δεν μπορούν να ξεπλυθούν για διάφορους λόγους. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στον σχηματισμό ιλύος στον σωλήνα και απαιτεί λεπτομερή καθαρισμό. Η αποτελεσματική απόρριψη λυμάτων δεν θα είναι δυνατή αν ο αγωγός αποχέτευσης είναι πολύ φραγμένος. Οι δυσάρεστες οσμές θα πέσουν στο σπίτι. Σε αυτή την περίπτωση, η διακοπή του βύσματος του σιφόνι είναι αναπόφευκτη. Η ταχύτητα μετακίνησης του νερού στις αποχετεύσεις είναι η κύρια παράμετρος που λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της γωνίας κλίσης των σωλήνων αποχέτευσης. Η ελάχιστη ταχύτητα της κίνησης του νερού είναι 0,7 m / s.

Προσέξτε όλες τις συστάσεις των κανονισμών. Επίσης ρυθμίζουν τα επίπεδα πλήρωσης των σωλήνων. Πρέπει να είναι τουλάχιστον 30%. Καθορίζεται από το ρυθμό ροής, το υλικό, τη διάμετρο των σωλήνων.

Η εκτέλεση των εργασιών γης είναι σημαντική για την εγκατάσταση του υπονόμου υπό σωστή γωνία. Προβλήματα με τη λειτουργία αυτού του συστήματος μπορεί να συμβούν ακόμη και με μικρές παρατυπίες. Είναι σημαντικό να ελέγξετε το ύψος της κλίσης της τάφρου πριν από την τοποθέτηση και τη θέση σε λειτουργία των σωληνώσεων.

Συνιστάται για ανάγνωση: Πώς να ηχομόνωση σωλήνες αποχέτευσης στο διαμέρισμα;

Η διάταξη του εσωτερικού συστήματος αποχέτευσης

Κατά τη διανομή εσωτερικών λυμάτων θα πρέπει να αντιμετωπίζετε σωλήνες διαφόρων διαμέτρων. Η γωνία κλίσης στο σπίτι επίσης δεν θα είναι η ίδια και θα καθοριστεί με μία τιμή. Πρέπει να εφαρμόσετε μια ποικιλία κατασκευαστικών ζημιών: λέιζερ (βοηθήστε να προσδιορίσετε τη σωστή κατεύθυνση), μαγνητική (εγκατεστημένη στον αγωγό). Υπάρχουν τρεις ζώνες ίσες με 1 cm κλίσης σε κάθε πλευρά. Κατά την τοποθέτηση των εξωτερικών σωληνώσεων, είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη η πληρότητα των σωλήνων και όχι μόνο οι υπολογισμένες τιμές κλίσης.

εγκατάσταση σωλήνων αποχέτευσης κατά τη φάση κατασκευής

Για την εσωτερική εργασία, η ένδειξη της πλήρωσης σωλήνων είναι επίσης σημαντική για το σύστημα αποχέτευσης να λειτουργεί χωρίς διακοπή. Η κλίση του συστήματος αποχέτευσης καθορίζεται ξεχωριστά για κάθε κατοικία, αλλά λαμβάνοντας υπόψη τα πρότυπα. Για μια ιδιωτική κατοικία είναι επίσης σημαντικό να συμμορφωθείτε με τους κανονισμούς και να πραγματοποιήσετε τους κατάλληλους υπολογισμούς. Μπορούν επίσης να γίνουν και μη τυποποιημένες καταστάσεις. Υπάρχουν επίσης απότομες πτώσεις στην κλίση με απότομη αύξηση. Ταυτόχρονα, τα απόβλητα θα συγκεντρωθούν στο εσωτερικό του συστήματος αποχέτευσης και θα συγκεντρωθούν εκεί.

Η σωστή λύση είναι η χρήση διαφορετικών εργαλείων κατά την τοποθέτηση σωλήνων. Δεν είναι ρεαλιστικό να καθορίσουμε την επιθυμητή γωνία κλίσης και επομένως δεν μπορεί να γίνει καμία μέτρηση εδώ. Στο στάδιο του σχηματισμού αποχέτευσης, τέτοιες συσκευές χρησιμοποιούνται ως: επίπεδο, στάθμη νερού, κανονικό επίπεδο κ.λπ. Εάν οι σωλήνες είναι μακρύς, μπορείτε να το κάνετε αυτό. Αρχικά, συνδέστε το σωλήνα με ένα επίπεδο και ορίστε την επιθυμητή κλίση. Αυτό το έργο γίνεται καλύτερα σε ένα ζευγάρι με κάποιον. Ο πρώτος πλοίαρχος θα προσαρμόσει την κλίση, και η δεύτερη - για να καθορίσει τις ενδείξεις του επιπέδου, για να οδηγήσει την εργασία. Εάν εξακολουθείτε να εφαρμόζετε την στάθμη νερού. είναι καλύτερο να εφαρμόσετε το ένα με στρογγυλό αυλάκι στο κάτω μέρος. Ταυτόχρονα θα είναι επαρκώς στερεωμένα στους σωλήνες και θα αλλάξετε εύκολα τη θέση.

Είναι εξαιρετικά βολικό να εφαρμοστεί αυτό το επίπεδο σε μεταλλικούς σωλήνες. καθώς οι μαγνήτες είναι ενσωματωμένοι σε αυτό το επίπεδο νερού. Κατά την εγκατάσταση των σωλήνων είναι δυνατή η χρήση διαφόρων εργαλείων για την εκτίμηση μιας γωνίας κλίσης, συμπεριλαμβανομένου ενός συνηθισμένου χάρακα, το κύριο πράγμα είναι να εκτελέσετε προσεκτικά όλους τους υπολογισμούς και τις μετρήσεις.

Πάγκος αποχέτευσης: υπολογισμός και πρότυπα. Πάτσα αποχέτευσης 1 μέτρου σε ιδιωτική κατοικία

Είναι πολύ πιο εύκολο να τοποθετηθούν σωλήνες αποχέτευσης από πλαστικό παρά να κατασκευαστούν υδραυλικά από το ίδιο πλαστικό. Οι παλιοί σωλήνες από χυτοσίδηρο έχουν σκουριαστεί από καιρό και έχουν αρχίσει να φράσσονται και αυτό προκαλεί σκέψεις για την αντικατάστασή τους; Πρώτα απ 'όλα, πρέπει να λάβετε υπόψη αρκετές παραμέτρους:

 • Πάγκος αποχέτευσης 1 μέτρου.
 • Αριθμός αρθρώσεων (όσο μικρότερες είναι οι αρθρώσεις, τόσο το καλύτερο).
 • Ο αριθμός των στροφών (τόσο μικρότερος το καλύτερο).
 • Το βάθος του αποχετευτικού δικτύου.

Συστάσεις για την τοποθέτηση σωλήνων αποχέτευσης

Για να λειτουργεί σωστά το σύστημα αποχέτευσης, πρέπει να ακολουθήσετε αυτούς τους κανόνες:

1) Υπολογίστε την απόσταση και περιγράψτε το μελλοντικό prokop κάτω από το σωλήνα. Όσο λιγότερες είναι οι αρθρώσεις και οι στροφές, τόσο λιγότερες πιθανότητες διαρροής.

2) Οι αναβατήρες των ανυψωτικών πρέπει αναγκαστικά να κατευθύνονται προς τη ροή των εκροών. Αυτό γίνεται για να αποφευχθούν διαρροές.

3) Μην συντομεύετε ή κόβετε διαμορφωμένα μέρη.

4) Μη χρησιμοποιείτε σωλήνες ή εξαρτήματα που έχουν υποστεί ρωγμές ή έχουν υποστεί ζημιά.

5) Ελέγξτε προσεκτικά τους δακτυλίους στεγανοποίησης για ελαττώματα.

6) Παρέχετε κλίση 1 μέτρου του σωλήνα αποχέτευσης.

Κανόνες εγκατάστασης

Η κανονική λειτουργία του συστήματος αποχέτευσης είναι αδύνατη χωρίς την κατάλληλη στερέωση όλων των στοιχείων του. Δυστυχώς, οι πλαστικοί σωλήνες είναι επιδεκτικοί στο φαινόμενο της παραμόρφωσης, εκτός από τα ελαφρώς στερεωμένα μέρη κάτω από το βάρος του εδάφους θα χαλαρώσουν και θα αλλάξουν τη γωνία της στοίβας. Η κλίση του αποχετευτικού αγωγού 1 μέτρου σε μοίρες υπολογίζεται χρησιμοποιώντας μια κατά προσέγγιση απόκλιση κατά την φύτευση σωλήνων. Κατασκευάζουν επίσης ειδικές βάσεις πάνω από τους σωλήνες με ένα βήμα 70 εκατοστών. Η μέγιστη κλίση των σωλήνων είναι 15%, δεδομένου ότι δεν συνιστάται μεγαλύτερος βαθμός λόγω συχνών φραγμών.

Μετρήστε την κλίση του συστήματος αποχέτευσης σε απόσταση 1 μέτρου από την κατασκευή και τελειώστε με μια οπή αποστράγγισης. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει ολόκληρο το μήκος για την παρουσία των ίδιων ενδείξεων κλίσης.

Οι εμπειρογνώμονες συστήνουν την κλίση του σωλήνα αποχέτευσης 100 ανά 1 μέτρο σε μια ιδιωτική κατοικία όπως αυτή - 5-7 εκατοστά από την αρχική ένδειξη (αρχή του σωλήνα) έως την τελική (το τέλος του υπονόμου).

Υπολογισμοί διαμέτρου σωλήνα

Η διάμετρος του σωλήνα αποχέτευσης εξαρτάται από τον αριθμό των εγκαταστάσεων υδραυλικών εγκαταστάσεων που συνδέονται με το σύστημα, καθώς και από μια τιμή όπως η κλίση του αποχετευτικού δικτύου 1 μέτρου. Οι επαγγελματίες δίνουν τους τύπους σύμφωνα με τους οποίους υπολογίζεται μια συγκεκριμένη διάμετρος. Εξαρτάται από παράγοντες όπως:

 • Ο αριθμός των στροφών.
 • Το ποσοστό της μεροληψίας.
 • Αριθμός αρθρώσεων.
 • Ο αριθμός των υδραυλικών εγκαταστάσεων.

Οι τύποι χρησιμοποιούνται συνήθως όταν τοποθετείται το σύστημα αποχέτευσης σε μεγάλες επιχειρήσεις, και σε ιδιωτικές κατοικίες ή διαμερίσματα σε αυτό δεν είναι απαραίτητο.

Ο αγωγός και οι σωλήνες που συνδέονται με τον αποχετευτικό αγωγό πρέπει να έχουν διάμετρο 100 mm. Αλλά εάν, για παράδειγμα, ένας σωλήνας έχει διάμετρο 150 χιλιοστών, τότε ο ανυψωτήρας πρέπει να αντιστοιχεί σε αυτή την τιμή. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι για τη σύνδεση της τουαλέτας με το σύστημα αποχέτευσης πρέπει να χρησιμοποιείτε σωλήνες διαμέτρου 100 χιλιοστών.

Η κλίση του συστήματος αποχέτευσης (1 μέτρο) στο διαμέρισμα πρέπει να είναι 4-5 εκατοστά από την αρχή μέχρι το τέλος, αυτό θα παρέχει ένα ρυθμό ροής 0.7 m / s, η διάμετρος του σωλήνα θα πρέπει να είναι 80 mm.

Ανεμιστήρας αερισμού στο σύστημα αποχέτευσης

Ο εξαερισμός είναι ένας σωλήνας που τοποθετείται στην οροφή και συνδέεται με το σύστημα αποχέτευσης. Χρησιμεύει για τη σταθεροποίηση της πίεσης του αέρα στο σύστημα. Με αιφνίδιες πτώσεις πίεσης, ο εξαερισμένος αερισμός είναι η καλύτερη λύση.

Οι σταγόνες πίεσης αναρροφούν το υγρό από τα σιφόνια και άλλα μέρη με πολτό νερού, παρέχοντας έτσι πρόσβαση στην ατμόσφαιρα δυσάρεστη οσμή.

Σε πολυώροφα κτίρια, ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης δεν έχει κλίση και είναι τοποθετημένος αυστηρά κατακόρυφα, καθώς δέχεται μεγάλη ποσότητα λυμάτων.

Κατά τον υπολογισμό παραγόντων όπως η κλίση ενός σωλήνα αποχέτευσης 100 ανά 1 μέτρο και ο όγκος των λυμάτων, βασίζεται συνήθως στη διάμετρο του σωλήνα. Μετά τον υπολογισμό αυτών των τιμών, ορίζεται τι πρέπει να εγκαταστήσετε: σύστημα ανεμιστήρα (για μεγάλους όγκους) ή βαλβίδα ελέγχου (για μικρούς όγκους).

Η βαλβίδα ελέγχου λειτουργεί μόνο σε μία κατεύθυνση, δηλαδή, κατά τη διέλευση του αέρα μόνο προς μία κατεύθυνση. Ιδανική για χαμηλή πίεση στους σωλήνες - κατά την αποστράγγιση, η βαλβίδα ανοίγει και ο αέρας έλκεται μέσα στον αγωγό.

Καθαρισμός συστημάτων αποχέτευσης

Τα καθαριστικά είναι εξαρτήματα εγκατεστημένα στη θέση περιστροφής του σωλήνα. Το ίδιο στάθηκε στα σοβιετικά συστήματα χυτοσιδήρου για καθαρισμό από μπλοκαρίσματα. Αυτό το σύστημα εισήχθη στην εγκατάσταση των πλαστικών σωλήνων - εύκολο, βολικό και πρακτικό. Αλλά με την πάροδο του χρόνου, το εγκατέλειψαν, επειδή πολλοί πίστευαν ότι μια τέτοια συσκευή φαινόταν αναισθητική ενάντια στο γενικό υπόβαθρο.

Συμβουλή! Η κλίση του αποχετευτικού συστήματος σε 1 μέτρο - εξωτερική και εσωτερική - υπολογίζεται εξίσου. Οι σωληνώσεις τοποθέτησης σωλήνων πρέπει να είναι επίπεδες έτσι ώστε όταν κοιμούνται με το έδαφος να μην υπάρχουν κυματισμοί ή ρωγμές.

Επίσης κατά την εγκατάσταση του αποχετευτικού δικτύου δημιουργούνται καταπακτές προβολής (έλεγχοι). Η απόσταση μεταξύ τους είναι 13-16 μέτρα. Σε πολυώροφα κτίρια τοποθετήθηκαν τέσσερις ορόφους.

Εγκατάσταση πλαστικού στο σύστημα αποχέτευσης από χυτοσίδηρο

Πολλοί δεν έχουν καμία επιθυμία να αλλάξουν εντελώς το σύνολο του συστήματος αποχέτευσης, έτσι ώστε να αλλάξουν μόνο τα προβληματικά μέρη. Και σε αυτό το στάδιο αντιμετωπίζουν την ένωση των πλαστικών σωλήνων με παλιούς χυτοσίδηρο.

Εάν είστε κάτοικος πολυώροφου κτιρίου, μην ξεχάσετε να πείσετε όλους τους γείτονές σας να μην χρησιμοποιούν τα λύματα για μερικές ώρες, για να αποφύγετε δυσάρεστες στιγμές κατά την εγκατάσταση. Για τη σύνδεση αυτών των σωλήνων πρέπει να χρησιμοποιήσετε εξαρτήματα που έχουν κατασκευαστεί ειδικά για το σκοπό αυτό.

Είναι σημαντικό! Όταν συνδέετε το κεντρικό χυτοσίδηρο και το πλαστικό, το οποίο θα συνδεθεί από το διαμέρισμα, η γωνία δεν πρέπει να είναι ίση με 90 μοίρες.

Επιλογές για σύνδεση:

1) Η σύνδεση γίνεται με δύο βρύσες κάτω από 45 μοίρες.

2) Χρησιμοποιούνται τρεις στροφές 30 μοιρών.

3) Χρησιμοποιούνται τέσσερις βρύσες των 22 μοιρών.

Σε κάθε περίπτωση, η κλίση του αποχετευτικού αγωγού του 1 μέτρου πρέπει να υπολογίζεται ξεχωριστά. Εάν το σύστημα είναι εγκατεστημένο σε ιδιωτική κατοικία, δεν απαιτείται τέτοια καλωδίωση, θα επιλεγεί μόνο η μεγαλύτερη διάμετρος του σωλήνα αποχέτευσης.

Σφάλματα κατά την εγκατάσταση συστημάτων αποχέτευσης

Πολλοί κάνουν λάθη κατά την εγκατάσταση, και το σύστημα είναι συχνά φραγμένο ή δεν λειτουργεί καθόλου. Τα πιο συνηθισμένα λάθη:

1) Η εσωτερική όψη του σωλήνα χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση ενός εξωτερικού συστήματος αποχέτευσης

2) Εσφαλμένη κλίση αποχέτευσης 1 μέτρου.

3) Η ύπαρξη ρωγμών στους σωλήνες μετά από πριόνισμα.

Ορισμένες συστάσεις από εμπειρογνώμονες

1) Η τοποθέτηση πλαστικών σωλήνων γίνεται στο έδαφος, το οποίο δεν επηρεάζεται από πρόσθετα φορτία (κινούμενα για αυτοκίνητα).

2) Η εγκατάσταση σωλήνων δεν συνιστάται να γίνεται σε χώρους διαφορών ύψους (σε τέτοια σημεία εγκαθίστανται πηγάδια).

3) Οι ταινίες στεγανοποίησης από καουτσούκ επιλέγονται προσεκτικά, δεδομένου ότι είναι κατασκευασμένες ξεχωριστά από τους σωλήνες αποχέτευσης και μπορεί να μην ταιριάζουν ή να καθίστανται χαλαρά.

4) Για τη σύνδεση των σωλήνων πρέπει να χρησιμοποιείτε ένα λιπαντικό (σαμπουάν, απορρυπαντικό, σαπούνι). Αυτό θα διευκολύνει σημαντικά τη δουλειά.

5) Για την κανονική λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος συνιστάται η απόσταση εισόδου: για σωλήνα 50 mm - 0,36 cm και για 100 mm - 0,47 cm.

6) Για να συνδέσετε υδραυλικά εξαρτήματα χρησιμοποιώντας έναν εύκαμπτο σωλήνα, πρέπει να χρησιμοποιήσετε ειδικές μανσέτες στεγανοποίησης. Η διάμετρος της εισόδου πρέπει να ταιριάζει με τη διάμετρο του σωλήνα.

Αυτές είναι όλες οι συμβουλές και οι συμβουλές σχετικά με το σύστημα αποχέτευσης. Υπολογίστε τη διάμετρο ή το ποσοστό κλίσης δεν θα σας κάνει πολύ δυσκολίες.

Πώς να φανεί νεότερος: οι καλύτερες περικοπές για τα άτομα άνω των 30, 40, 50, 60 Τα κορίτσια σε 20 χρόνια δεν ανησυχούν για το σχήμα και το μήκος των μαλλιών. Φαίνεται ότι η νεολαία δημιουργείται για πειράματα στην εμφάνιση και τολμηρές μπούκλες. Ωστόσο, το τελευταίο

14 τρόποι γάτες σας δείχνουν την αγάπη τους Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι γάτες μας αγαπούν όσο τους αγαπάμε. Εάν δεν ανήκετε στην κατηγορία των ανθρώπων που ανήκουν ευνοϊκά σε αυτό.

7 μέρη του σώματος που δεν πρέπει να αγγίξετε Σκεφτείτε το σώμα σας ως ναό: μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε, αλλά υπάρχουν κάποιες ιερές θέσεις που δεν μπορούν να αγγιχτούν. Οι μελέτες δείχνουν.

Γιατί τα κουνούπια δαγκώνουν μερικούς ανθρώπους και άλλοι όχι Οι επιστήμονες έχουν βρει πολλούς λόγους για τους οποίους τα κουνούπια δεν μπορούν να αντισταθούν στον πειρασμό να δαγκώσουν μερικούς και να φοβηθούν να πετάξουν σε άλλους ανθρώπους.

10 μυστηριώδεις φωτογραφίες που είναι συγκλονιστικές Πολύ πριν από την έλευση του Διαδικτύου και των κυρίων του "Photoshop" η μεγάλη πλειοψηφία των φωτογραφιών που ελήφθησαν ήταν γνήσιες. Κάποιες φορές οι φωτογραφίες δεν πήγαν ποτέ αληθινά.

Ογκολόγοι απαγορεύουν κατηγορηματικά την κατανάλωση αυτών των 8 προϊόντων. Οι ιατροί θεωρούν τον καρκίνο ως ένα σύμπλεγμα ασθενειών που συνδέονται με διάφορους παράγοντες. Πρώτα απ 'όλα, οι άνθρωποι έχουν αυξήσει τις πιθανότητες για τον ήλιο.