Αποχέτευση στο λουτρό

Ένα άνετο λουτρό στην περιοχή σας είναι ένα όνειρο που μπορεί πάντα να γίνει πραγματικότητα από μόνο του. Μία από τις βασικές στιγμές της κατασκευής του είναι η λύση του προβλήματος της απομάκρυνσης των αποβλήτων.

Πώς να ρυθμίσετε ένα σύστημα αποχέτευσης για μπάνιο με τα δικά σας χέρια και ποια σημεία που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά το σχεδιασμό και την εγκατάσταση ενός συστήματος, ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά.

Τύπος συστήματος αποχέτευσης

Η συσκευή ενός σωστά σχεδιασμένου συστήματος διάθεσης υγρών αποβλήτων ωθείται όχι μόνο από τα αισθητικά πρότυπα αλλά και από τις τρέχουσες απαιτήσεις που αποσκοπούν στη διατήρηση της περιβαλλοντικής ασφάλειας.

Κατασκευαστικές λύσεις των αυτόνομων υπονόμων που ανεγέρθηκαν κατά την κατασκευή των λουτρών, μπορεί να είναι πολλές. Τρεις από αυτές είναι πιο αποτελεσματικές:

 1. Σύστημα ελεύθερης ροής - περιλαμβάνει την κίνηση των λυμάτων σε αυτό με βαρύτητα. Αυτή η επίδραση επιτυγχάνεται μέσω σωστά διατηρούμενης γωνίας του αγωγού.
 2. Σύστημα πίεσης - παρέχει την αναγκαστική μεταφορά αποβλήτων με τη χρήση εξοπλισμού άντλησης.
 3. Συνδέοντας με το υπάρχον αυτόνομο ή συγκεντρωτικό σύστημα αποστράγγισης.

Κατά την τοποθέτηση του συστήματος βαρύτητας, η γωνία της γραμμής καθορίζεται από τη διάμετρο των σωλήνων.

Το σύστημα βαρύτητας είναι μη πτητικό, αλλά είναι αρκετά προβληματικό να το σχεδιάσετε σωστά με δύσκολο έδαφος.

Το σύστημα πίεσης είναι πτητικό και κοστίζει πιο ακριβά από την μη πίεση. Αλλά επιλύει εύκολα προβλήματα που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στη βαρύτητα. Για να είναι δυνατή η μεταφορά υγρών αποβλήτων σε μεγάλες αποστάσεις, κατά την εγκατάσταση συστήματος πίεσης είναι σημαντικό να φροντίζετε για τη μόνωση τεχνικών στοιχείων κατά την ψυχρή περίοδο.

Η διάρκεια ζωής ενός συστήματος αποχέτευσης υπό πίεση δεν υπολογίζεται για περισσότερο από μια δεκαετία και το κόστος της συσκευής του είναι περισσότερο από το κόστος. Το κυριότερο είναι να χρησιμοποιήσετε εξοπλισμό άντλησης εξοπλισμένο με έναν μύλο, ο οποίος αλέθε τα στερεά σωματίδια που πέφτουν μέσα στην αποστράγγιση.

Η σύνδεση του αγωγού με ένα κεντρικό σύστημα αποχέτευσης είναι λιγότερο εντατική στην εργασία, αλλά ταυτόχρονα πιο ενοχλητική. Δεδομένου ότι μόνο λίγοι ιδιοκτήτες μπανιέρα μπορούν να το εφαρμόσουν στην πράξη, δεν θα μελετήσουμε λεπτομερώς τα χαρακτηριστικά του.

Ανεξάρτητα από το είδος του συστήματος αποχέτευσης που επιλέγεται για το λουτρό, είναι εξαιρετικά σημαντικό να παρατηρήσετε την ευθεία της εθνικής οδού. Εάν υπάρχουν σημεία καμπής για την τοποθέτηση του αγωγού, τότε θα χρειαστεί να κατασκευαστούν φρεάτια επιθεώρησης στους χώρους της ρύθμισής τους.

Προσδιορισμός των συνθηκών εδάφους και του τύπου του εδάφους

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει κατά την κατασκευή ενός αποχετευτικού συστήματος σε ένα λουτρό είναι να προσδιοριστεί η κατάσταση του εδάφους στο χώρο. Στο στάδιο αυτό είναι σημαντικό να προσδιοριστούν:

 1. Επίπεδο υπόγειων υδάτων
 2. Το σημείο της κατάψυξης του εδάφους το χειμώνα.

Το βάθος με το οποίο θα πρέπει να τοποθετούνται οι σωλήνες του εξωτερικού συστήματος αποχέτευσης και ο εξοπλισμός του σηπτικού θα εξαρτάται άμεσα από αυτό.

Πληροφορίες σχετικά με το βάθος της κατάψυξης του εδάφους μπορούν να ληφθούν από βιβλία αναφοράς ή μιλώντας με γείτονες που έχουν ήδη πραγματοποιήσει παρόμοια εργασία.

Μπορείτε να ανακαλύψετε το είδος του εδάφους κάνοντας απλούς χειρισμούς και ελέγχοντας τα στοιχεία με τα δεδομένα στον παρακάτω πίνακα. Για να το κάνετε αυτό, στον τόπο όπου σκοπεύετε να τοποθετήσετε τον αγωγό, θα πρέπει να σκάψετε μια τρύπα με βάθος 25-30 cm κάτω από το σημάδι της κατάψυξης. Δείγμα για τη μελέτη που ελήφθη από τον πυθμένα της εκσκαφής. Ένα δείγμα εδάφους αρχικά γαρνιέται μεταξύ των δακτύλων και στη συνέχεια τυλίγεται σε μια σφαίρα.

Όταν ασχολούνται με αργίλους και αργιλώδη εδάφη, τα οποία συγκαταλέγονται στα ισχυρά εκραγόμενα εδάφη, όταν τοποθετείται το εξωτερικό σύστημα αποχέτευσης, το κάτω μέρος των τάφρων θα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ένα "μαξιλάρι" άμμου. Λειτουργώντας ως αποσβεστήρας, η άμμος θα αποτρέψει την καταστροφή του αγωγού κατά τη διάρκεια των κινήσεων ελατηρίων του εδάφους.

Επιλέγοντας ένα μέρος για την κατασκευή μιας σηπτικής δεξαμενής

Για δυσάρεστες οσμές δεν ενοχλούν τους ιδιοκτήτες και τους επισκέπτες του site, είναι σημαντικό να υπολογίσει σωστά τη θέση της εγκατάστασης.

Η απόσταση του σημείου λήψης των αποβλήτων πρέπει να είναι:

 • στο υπόγειο του λουτρού - 4-7 μ.
 • έως το σημείο πρόσληψης νερού - από 10 μέτρα.
 • σε χώρους πρασίνου - από 2 μέτρα.
 • στο δρόμο - 5 μ.

Στο SNiP 2.04.03-85 τα σημεία διατυπώνουν επίσης την ελάχιστη επιτρεπόμενη απόσταση που πρέπει να διατηρείται από τη σηπτική δεξαμενή μέχρι τα σύνορα με το γειτονικό τμήμα. Θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 μέτρα.

Σχεδιασμός του συστήματος αποχέτευσης

Ο σχεδιασμός και η εγκατάσταση του αυτόνομου συστήματος αποχέτευσης περιλαμβάνει δύο υποχρεωτικά μέρη:

 • εσωτερική - περιλαμβάνει επικοινωνίες που τοποθετούνται σε εσωτερικούς χώρους.
 • υπαίθρια - συνδυάζει τις επικοινωνίες έξω από το κτίριο.

Το έργο της τοποθέτησης του συστήματος αποχέτευσης στην επιθυμία μπορεί να εκτελεστεί και οι δυνάμεις του.

Για να απλοποιήσετε τους υπολογισμούς στο σχέδιο, πρέπει να καθορίσετε:

 1. Θέσεις εγκατάστασης σημεία υδραυλικών εγκαταστάσεων.
 2. Οι διαστάσεις των χώρων και η απόσταση από τα σημεία εκφόρτωσης στα χωρίσματα.
 3. Ο τόπος απόσυρσης της κύριας οδού.
 4. Εγκατάσταση του σωλήνα ανεμιστήρα (εάν υπάρχει μια τουαλέτα).

Στο σχέδιο, τα υδραυλικά εξαρτήματα συνδέονται με τον κύριο σωλήνα στο συντομότερο και ταυτόχρονα βολικό μονοπάτι. Το κύριο καθήκον είναι να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των στροφών της εθνικής οδού.

Μετά από αυτό, το μήκος των επικοινωνιών συνοψίζεται, χωρίς να ξεχνάμε να προσθέτουμε ένα επίδομα για το πάχος του εξωτερικού τοίχου, και να προχωρήσουμε στην κατάρτιση του σχεδίου εξωτερικής καλωδίωσης.

Οι βασικοί κανόνες που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασμό υπαίθριων καλωδιώσεων:

 1. Στη διασταύρωση των εσωτερικών και εξωτερικών λυμάτων εγκατασταθεί η καταπακτή παρατήρησης.
 2. Στα σημεία καμπής της εθνικής οδού και στα σημεία στα οποία ξεχωρίζουν τα πλευρικά κλαδιά της αγωγού, χτίζουν φρεάτια.
 3. Το πρώτο πηγάδι επιθεώρησης δεν βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη από 3 μέτρα από το λουτρό και όχι περισσότερο από 12 μέτρα.

Σύμφωνα με τους προδιαγεγραμμένους κανονισμούς του SNiP, όταν τοποθετούνται τα εξωτερικά λύματα με σωλήνες D 100-150 mm κάθε 15-30 μέτρα από μια απευθείας γραμμή, είναι απαραίτητο να κατασκευαστούν φρέατα παρακολούθησης.

Όταν ασχολείται με μια σχετικά επίπεδη περιοχή, όταν τοποθετεί το υπαίθριο δίκτυο καθ 'όλο το μήκος του, για να εξασφαλιστεί η αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος, είναι απαραίτητο να αντέξει μόνο μια γωνία κλίσης 10-15 mm ανά μέτρο.

Επιλογές διαρρύθμισης υδατοστεγάνωσης

Η εξάπλωση της κακοσμίας όταν υπάρχει αποχέτευση δεν είναι ασυνήθιστη. Το να απαλλαγούμε από αυτό βοηθά στην εγκατάσταση μιας σφραγίδας νερού. Ο σχεδιασμός είναι ένα αυτοσχέδιο βύσμα νερού, το οποίο βρίσκεται πάντα στην κοιλότητα του σωλήνα, ακόμη και σε περιόδους όπου το λουτρό δεν χρησιμοποιείται προσωρινά. Ο κύριος σκοπός της συσκευής είναι να διαχωρίσει δύο γειτονικά αέρια μέσα, διακόπτοντας τις δυσάρεστες οσμές που προέρχονται από τη σηπτική δεξαμενή.

Ο απλός σχεδιασμός έχει ένα μειονέκτημα - με σπάνια λειτουργία του συστήματος, το υγρό εξατμίζεται με την πάροδο του χρόνου. Για τέτοιου είδους σπάνια χρησιμοποιούμενα συστήματα, είναι καλύτερο να εγκαταστήσετε μια στεγνή σφράγιση νερού.

Αυτός ο σχεδιασμός είναι βολικός επειδή όταν το υγρό εισέλθει στο σύστημα υπό την ενέργεια της παραγόμενης πίεσης, η βαλβίδα χαμηλώνει, ανοίγοντας το δρόμο για τη ροή και μετά τη διέλευσή της επιστρέφει στην αρχική της θέση.

Εάν δεν έχετε την ευκαιρία να αγοράσετε ένα τελικό προϊόν, μπορείτε να δημιουργήσετε μια παρόμοια δομή με δική σας.

Για την κατασκευή υδραυλικής στεγανοποίησης, η ευρεία άκρη του προσαρμογέα κόβεται σε γωνία 30 °. Ένας κύκλος D 110 mm κόβεται από πυκνό καουτσούκ και στερεώνεται στο σημείο κοπής. Ο τελικός σχεδιασμός τοποθετείται στην έξοδο του σωλήνα από τη δεξαμενή σηπτικής.

Επιλογή των απαραίτητων υλικών

Πριν δημιουργήσετε ένα αξιόπιστο σύστημα αποχέτευσης για το λουτρό, πρέπει να επιλέξετε τα στοιχεία ποιότητας του αγωγού.

Για την τοποθέτηση του εσωτερικού και του εξωτερικού δικτύου στη σύγχρονη αγορά υπάρχουν διάφοροι τύποι σωλήνων. Τα κυριότερα είναι:

 • Χυτοσίδηρος - ανθεκτικό, αλλά βαρύ και επομένως εξαιρετικά άβολο για εγκατάσταση. Η τιμή για τους είναι αρκετά υψηλή.
 • Τα προϊόντα αμιάντου-τσιμέντου είναι φθηνά, των οποίων οι παράμετροι απόδοσης είναι κατώτερες από τα ανάλογα πλαστικού και χυτοσιδήρου. Λόγω του ότι έχουν μια τραχιά εσωτερική επιφάνεια, η οποία έχει πολλές μικρές εσοχές, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στη διάταξη ενός συστήματος ελεύθερης ροής.
 • Πλαστική - γενική επιλογή, κατάλληλη για την τοποθέτηση οποιουδήποτε τύπου αποχετευτικού συστήματος. Είναι φθηνά σε τιμή, εύκολο στην εγκατάσταση και ανθεκτικό στη λειτουργία.

Κατά την τοποθέτηση ενός αυτόνομου συστήματος αποχέτευσης σε προαστιακές περιοχές, οι πλαστικοί σωλήνες είναι οι συνηθέστεροι.

Διατίθενται με ή χωρίς πρίζες. Για απλοποίηση της εγκατάστασης μεγάλων προϊόντων, παράγονται εξαρτήματα και άλλα εξαρτήματα.

Για την τοποθέτηση ενός οριζόντιου αγωγού στα τοιχώματα του κτιρίου, επιλέξτε σωλήνες γκρι χρώματος D110 cm, για κατακόρυφα μοσχεύματα κατά την εγκατάσταση δεκτών - σωλήνες D50 mm και D110 cm. Κατά την τοποθέτηση του εξωτερικού αγωγού - PVC σωλήνες με κίτρινο-κόκκινο χρώμα του ίδιου μεγέθους. Οι προσαρμογείς χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση στοιχείων διαφόρων διαμέτρων.

Εσωτερικό σύστημα

Είναι πιο σωστό να ολοκληρώσετε τη διάταξη των λυμάτων ακόμη και στο στάδιο της οικοδόμησης ενός λουτρού. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπου είναι απαραίτητο να εξοπλιστούν τα ήδη τελειωμένα κτίρια που εκμεταλλεύονται. Ο όγκος των εργασιών και η αλληλουχία τους σε κάθε περίπτωση θα είναι διαφορετικοί.

Εγκατάσταση του συστήματος κατά τη φάση κατασκευής

Μετά την ανέγερση της βάσης, καθορίζονται τα σημεία σύνδεσης για διαδρόμους, νεροχύτες και άλλα υδραυλικά στοιχεία.

Το βάθος του σωλήνα από την επιφάνεια της γης έως την κορυφή του τοποθετημένου σωλήνα πρέπει να είναι:

 • για τις νότιες περιοχές - 70 cm.
 • για τη μεσαία ζώνη - από 90 έως 120 cm.
 • για τις βόρειες περιοχές - από 150 έως 180 cm.

Εάν το ύψος του υπογείου φτάσει τα 30-40 cm, τότε το βάθος των χαραγμένων τάφρων θα πρέπει να είναι περίπου 80-100 cm σε σχέση με το ανώτερο σημείο της ανυψωμένης βάσης.

Η τοποθέτηση του αγωγού σύμφωνα με το σχέδιο αποχέτευσης πρέπει να ξεκινά με την εγκατάσταση του κύριου σωλήνα, χωρίς να ξεχνάμε την παρατήρηση της κλίσης. Από αυτό θα αναχωρούν μεγάλα κομβικά στοιχεία και πλευρικοί κλαδιά, κατασκευασμένα από στοιχεία της ίδιας ή μικρότερης διαμέτρου. Στην τελική μορφή, όλα τα δαμάσκηνα που προβλέπονται στην κατασκευή του ατμού θα πρέπει να συνδεθούν με έναν αγωγό.

Κάτω από το άκρο του σωλήνα εξόδου σκάβουν μια τρύπα για τη ρύθμιση της ροής του νερού. Για να ελέγξετε τη σωστή κλίση των σωλήνων, εκτελέστε δοκιμαστική αποστράγγιση. Για να γίνει αυτό, εναλλάξ σε όλες τις οπές αποστράγγισης ρίχνουμε μικρές μερίδες νερού. Στον κάδο που τοποθετείται στο άκρο του σωλήνα εξόδου, πρέπει να χύνεται ο ίδιος όγκος υγρού καθώς χύθηκε στις οπές.

Το ύψος των κάθετων στρωμάτων γίνεται με περιθώριο. Μετά την πλήρωση του δαπέδου και την εγκατάσταση του trapikov θα είναι εύκολο να κοπούν. Στο ίδιο στάδιο, τοποθετήστε τον ανυψωτήρα εξαερισμού.

Εάν η συσκευή αποχέτευσης στο λουτρό εκτελείται στην περιοχή, η οποία βρίσκεται σε μια περιοχή με κρύο κλίμα, θα πρέπει να φροντίσετε για τη μόνωση των σωλήνων.

Για τη μόνωση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε:

 • αφρώδεις ημικύλλοι ·
 • ινώδη υλικά.
 • ρολά πολυαιθυλενίου αφρού.

Για να μειωθεί ο όγκος των ήχων που δημιουργούνται από το λειτουργικό σύστημα, οι σωλήνες μπορούν επιπλέον να τυλιχτούν με υλικό απορρόφησης θορύβου.

Το δάπεδο στο λουτρό μπορεί να οργανωθεί με δύο τρόπους: δημιουργώντας ένα διαρρέον δάπεδο, το οποίο περιλαμβάνει τοποθέτηση σανίδων με διάκενο 5 mm ή δημιουργώντας μια κεκλιμένη επιφάνεια. Κατά την επιλογή της δεύτερης μεθόδου, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι κατά την τοποθέτηση της τελικής επίστρωσης η κλίση προς την κατεύθυνση της κάδου διατηρείται έτσι ώστε το χρησιμοποιούμενο νερό να μην συσσωρεύεται, αλλά αμέσως να ρέει μέσα στην αποστράγγιση.

Τοποθέτηση λυμάτων στο ήδη έτοιμο κτίριο

Το σύστημα αποστράγγισης βρώμικου νερού μπορεί να εγκατασταθεί σε χώρους που έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία. Για να γίνει αυτό, πρέπει επίσης να καταρτίσετε ένα διάγραμμα συνδεσμολογίας, το οποίο υποδηλώνει σημεία σύνδεσης. Σε χώρους τοποθέτησης ο αγωγός θα πρέπει να ανοίξει το δάπεδο.

Κατά την εγκατάσταση των σκάλων στο ατμόλουτρο και το πλύσιμο είναι σημαντικό να τηρούνται τρεις βασικές απαιτήσεις:

 1. Οι σκάλες αποχέτευσης στο ατμόλουτρο και στο λουτρό έχουν ένα φλος με το πάτωμα.
 2. Τα κενά του συστήματος υφίστανται κατεργασία με ανθεκτικές στην υγρασία εξομάλυνσης.
 3. Τα κεραμίδια επένδυαν μόνο μετά την εγκατάσταση της σκάλας.

Για τη σύνδεση ενός λεκάνης τουαλέτας και τη διάταξη εξαερισμού σε μια τουαλέτα δημιουργήστε το μπλουζάκι.

Για να μειωθεί ο κίνδυνος σχηματισμού εναποθέσεων στα τοιχώματα του αγωγού, ο οποίος οδηγεί σε απόφραξη της διαμέτρου διόδου και φράξιμο του φρεατίου αποστράγγισης, τοποθετήστε μια σχάρα φίλτρου στο ντους και στις καταπακτές αποστράγγισης στο λουτρό. Θα πιάσει τα φύλλα του λουτρού και τα μικρά συντρίμμια.

Τοποθέτηση του εξωτερικού αποχετευτικού δικτύου

Το βασικό στοιχείο του υπαίθριου συστήματος διάθεσης υγρών αποβλήτων είναι μια σηπτική δεξαμενή. Μπορεί να είναι μια κατασκευή υπό τη μορφή πηγαδιού αποχέτευσης ή δομής επεξεργασίας δύο θαλάμων.

Κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων

Εάν το μπάνιο είναι σχεδιασμένο για οικογένεια 2-3 ατόμων, δεν παρέχει τουαλέτα και δεν το χρησιμοποιείτε τόσο συχνά, μπορείτε να περιορίσετε τον εαυτό σας στην οικοδόμηση μιας πρωτόγονης παραγωγής. Για το σκοπό αυτό, έχοντας διατηρήσει την απόσταση που καθορίζεται από τα πρότυπα υγιεινής, σκάβουν ένα φρεάτιο αποστράγγισης.

Αλλά μπορεί να εγκατασταθεί μόνο σε εδάφη που χαρακτηρίζονται από υψηλό επίπεδο διαπερατότητας υγρασίας. Αυτά περιλαμβάνουν αμμώδεις άμμους, αμμώδη εδάφη και πετρώδη εδάφη.

Η κατασκευή της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων πραγματοποιείται με την ακόλουθη σειρά:

 1. Στην περιοχή που έχει επισημανθεί, έχει σκάψει μια ανασκαφή, το βάθος της οποίας είναι 1-1,5 μέτρα υψηλότερη από την ένδειξη της κατάψυξης του εδάφους.
 2. Ο πυθμένας του λάκκου τοποθετεί ένα στρώμα πάχους 10 εκατοστών.
 3. Από πάνω κατευθύνουν το νιφάδα ή το θρυμματισμένο πέτρινο άμμο, σχηματίζοντας ένα στρώμα ύψους 40-50 εκ. Θα εκτελέσει τη λειτουργία αποστράγγισης.
 4. Για να αποφευχθεί η κατάρρευση των γειτονικών τοίχων της ανασκαφής, είναι επενδεδυμένα με τούβλα, τοποθετώντας σειρές με κλιμακωτό σχέδιο ή με έτοιμους δακτυλίους από σκυρόδεμα.

Εάν είναι επιθυμητό, ​​τα τοιχώματα της δεξαμενής αποστράγγισης μπορούν να τοποθετηθούν με καλύμματα ελαστικών. Για να το κάνετε αυτό, σκάβετε ένα λάκκο, η διάμετρος του οποίου σας επιτρέπει να προσαρμόσετε το ελαστικό 4-5 που έχει τοποθετηθεί μεταξύ τους.

Για να αποφύγετε τη μετακίνηση του ελαστικού μετά την τοποθέτηση της πρώτης βαθμίδας, συνιστάται η οδήγηση τεσσάρων πασσάλων κατά μήκος της περιφέρειας. Για να αυξηθεί η αντοχή της δομής, ο χώρος της συνοχής των ελαστικών μπορεί να αντιμετωπιστεί με πίσσα. Κατά την τοποθέτηση κάθε βαθμίδας για την εξάλειψη της επικάλυψης και τη βελτίωση της αποστράγγισης στις πλευρές του κάθε ελαστικού, κοιμούνται τα ερείπια και κομμάτια σπασμένων τούβλων.

Εάν το έδαφος του χώρου στον οποίο βρίσκεται το λουτρό, δεν αφήνει το νερό να ρέει καλά, θα πρέπει να σκεφτείτε την εγκατάσταση μιας έτοιμης δεξαμενής σηπτικού πολυμερούς ή την απόκτηση ενός σταθμού βαθιάς καθαρισμού.

Το κύριο πλεονέκτημα αυτών των συστημάτων είναι η περιβαλλοντική ασφάλεια. Τα συσσωρευμένα λύματα δεν θα είναι σε θέση να διαρρεύσουν μέσω των τοίχων αδιάβροχων υλικών και συνεπώς δεν θα βλάψουν το έδαφος και τα υπόγεια ύδατα.

Λόγω της ζωτικής δραστηριότητας των αερόβιων ή αναερόβιων βακτηριδίων, τα στερεά απόβλητα αποσυντίθενται σε απλά στοιχεία, μειώνοντας έτσι τον όγκο τους κατά δεκάδες φορές. Καθώς συσσωρεύεται, είναι απαραίτητο μόνο να απομακρύνετε περιοδικά τα περιεχόμενα της σηπτικής δεξαμενής, καταφεύγοντας στις υπηρεσίες των φορτηγών κενού.

Εγκατάσταση και αγωγός

Για να βάλουν έναν κορμό, σκάβουν μια τάφρο, δίνοντάς της σχήμα U. Το βάθος του πρέπει να είναι κάτω από το σημείο κατάψυξης του εδάφους. Ο πυθμένας της τάφρου είναι γεμάτος και ισοπεδωμένος, χωρίς να ξεχνάμε να αντισταθούμε στην προκατάληψη προς το σύστημα αποστράγγισης. Από την κορυφή του βυθισμένου πυθμένα, ένα μαξιλάρι θραυσμάτων πέτρας είναι επενδεδυμένο στην ίδια γωνία και τοποθετούνται σωλήνες.

Στα σημεία καμπής της εθνικής οδού υπάρχουν παρατηρητήρια - κοιλώματα με σκυρόδεμα και οχυρωματικούς τοίχους.

Για να ενισχυθεί το αποτέλεσμα, τα εσωτερικά τοιχώματα του φρεατίου είναι επενδεδυμένα με θερμομονωτικό υλικό και οι εξωτερικοί τοίχοι καλύπτονται με πριονίδι και χώμα.

Ο σωλήνας οδηγείται προς την οπή αποστράγγισης υπό γωνία, έχοντας προηγουμένως δημιουργήσει μια οπή στον τοίχο κάτω από αυτό. Εάν το φρεάτιο αποχέτευσης είναι κατασκευασμένο από καλύμματα ελαστικών, ο σωλήνας αποστράγγισης αφαιρείται μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου ελαστικού ή μέσω μιας οπής που έχει κατασκευαστεί στην επάνω βαθμίδα.

Το κάλυμμα για μια σηπτική δεξαμενή μπορεί να εκτελεστεί από ξύλινη σανίδα ή από κομμένο φύλλο μετάλλου. Για να εξασφαλιστεί η ροή οξυγόνου στο καπάκι, γίνεται μια οπή για την εγκατάσταση του σωλήνα.

Στο τελικό στάδιο, παραμένει μόνο η διεξαγωγή δοκιμαστικής εκκένωσης προκειμένου να ελεγχθεί η ορθότητα της κλίσης των σωλήνων αποχέτευσης και να συσσωρευτεί η περιοχή γύρω από τα τοιχώματα του ανώτερου τμήματος της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων.

Χρήσιμο βίντεο για το θέμα

Το υλικό που παρουσιάζεται στα βίντεο θα βοηθήσει να τεθούν τα θεωρητικά θεμέλια στην πράξη και να αποφευχθούν λάθη κατά την εγκατάσταση του αποχετευτικού συστήματος.

Πώς να τοποθετήσετε σωλήνες αποχέτευσης:

Η οργάνωση της αποχέτευσης στο μπάνιο:

Πώς να φτιάξετε ένα σηπτικό ελαστικό:

Στο μέλλον, για να εξασφαλιστεί η σταθερότητα του συστήματος αποχέτευσης για το λουτρό, είναι σημαντικό να καθαρίζετε τακτικά τους τοίχους της εγκατάστασης αποθήκευσης. Αυτό θα μειώσει τον κίνδυνο απόφραξης του εδάφους από τα σωματίδια που υπάρχουν στα λύματα.

Τα μυστικά της εγκατάστασης των μηχανικών επικοινωνιών στο λουτρό

Προσφέρουμε επιλογές αυτοεξυπηρέτησης για απλή παροχή νερού και ασφαλείς τρόπους εγκατάστασης ηλεκτρολόγων στο μπάνιο.

Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ένα εξοχικό σπίτι χωρίς μπάνιο ή σάουνα. Χαλαρώστε, χαλαρώστε από την καρδιά, ανακουφίστε την κόπωση ή χρησιμοποιήστε το μπάνιο ως προσωρινό σπίτι κατά τη διάρκεια της κατασκευής του κυρίως σπιτιού - υπάρχουν πολλές επιλογές για τη χρήση του. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι μεταξύ των χρηστών του FORUMHOUSE, από καιρό σε χρόνο, υπάρχει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για το θέμα "Κατασκευή λουτρών".

Η πύλη μας έχει ήδη περιγράψει λεπτομερώς πώς να κατασκευάσετε το σωστό λουτρό ανεξάρτητα, πού να το τοποθετήσετε στο χώρο, πώς να διακοσμήσετε το ατμόλουτρο. Συνεχίζουμε το αρχικό θέμα. Από το υλικό μας θα μάθετε:

 • Τι τεχνικές επικοινωνίες χρειάζονται.
 • Πώς να τοποθετήσετε ένα απλό και χαμηλού κόστους υδραυλικά.
 • Τι αποχρώσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την εγκατάσταση ηλεκτρολόγων.

Οι αποχρώσεις της εγκατάστασης και επιλογής των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στο μπάνιο

Χωρίς σωστά κατασκευασμένες επικοινωνίες - παροχή νερού (προαιρετικά - μεταφέρουμε νερό από το πηγάδι, δεν θεραπεύουμε), ηλεκτρισμό, εξαερισμό, αποχέτευση και αποστράγγιση, η κανονική χρήση του μπάνιου είναι αδύνατη. Παράλληλα, λόγω των ιδιαιτεροτήτων του τρόπου λειτουργίας του λουτρού ή της σάουνας, και αυτό είναι υψηλή υγρασία και θερμοκρασία, επιβάλλονται ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια χρήσης και την ανθεκτικότητα στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας.

Επιπλέον, ακόμη και στο στάδιο του σχεδιασμού, είναι απαραίτητο να αποφασιστεί αν το μπάνιο θα είναι ανεξάρτητη δομή, ή θα περιοριστούμε στην κατασκευή μιας απλής σάουλας μέσα στο σπίτι.

Η πρακτική δείχνει ότι συνήθως ένα λουτρό είναι χτισμένο με τη μορφή ενός ξεχωριστού συγκροτήματος πλύσης και λουτρού. Υπάρχουν επιλογές για σχετικά απλά λουτρά / σάουνες, καθώς και περίπλοκες και δαπανηρές κατασκευές (με χώρο SPA και πισίνα) που χρησιμοποιούνται για χαλάρωση και διασκέδαση.

Τώρα υπολογίζουμε τον απαιτούμενο όγκο κατανάλωσης νερού και καθορίζουμε επίσης τον απαιτούμενο αριθμό σημείων άντλησης νερού. Πρόκειται για ντους ή ντους, νιπτήρα με μίξερ, σημείο σύνδεσης για πλυντήριο ρούχων, κάθισμα τουαλέτας, δεξαμενή αποθήκευσης κ.λπ.

Εάν ένας ηλεκτρικός θερμαντήρας θεωρείται ως πηγή θερμότητας, αναμένουμε ότι το ηλεκτρικό δίκτυο θα αντέξει το πρόσθετο φορτίο. Μην ξεχνάτε τον θερμαντήρα νερού για την προετοιμασία του ζεστού νερού, και αυτό είναι επίσης ένα πρόσθετο φορτίο στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Σκεφτόμαστε εκ των προτέρων πώς να προμηθεύουμε ηλεκτρισμό (υπόγεια ή αέρα) και νερό στο λουτρό. Είναι η χρέωση του αρκετά καλά, πώς να απορρίψετε τα λύματα, το σηπτικό δεξαμενόπλοιο θα αντιμετωπίσει τη μαζική απόρριψη νερού, ή είναι απαραίτητο να σχεδιαστεί ο διαχωρισμός λυμάτων κλπ.

Μόνο με τη συλλογή όλων των απαραίτητων δεδομένων και την εκτίμηση του κατά προσέγγιση αριθμού ατόμων που θα χρησιμοποιήσουν το λουτρό, μπορείτε να προχωρήσετε στο σχεδιασμό των μηχανικών δικτύων και στην άμεση κατασκευή του λουτρού.

Μια τέτοια προσέγγιση - ο προσεκτικός σχεδιασμός, θα σας επιτρέψει να αποφύγετε τις δαπανηρές εργασίες ανακαίνισης στο μέλλον όταν το μπάνιο / σάουνα είναι ήδη χτισμένο. Παραδείγματος χάριν, αποδεικνύεται ότι η ηλεκτρική καλωδίωση και οι αυτοματοποιητές δεν βγάζουν συνδεδεμένο ηλεκτρικό εξοπλισμό, δεν υπάρχουν αρκετοί πόντοι για τη σύνδεση υδραυλικού εξοπλισμού και η ισχύς της αντλίας δεν αρκεί για να γεμίσει γρήγορα το λουτρό ή την πισίνα με νερό.

Πολλά χαρακτηριστικά, για κάθε ένα από αυτά μπορείτε να γράψετε ένα ξεχωριστό άρθρο. Για όσους επιθυμούν να βρουν απαντήσεις στις παραπάνω ερωτήσεις, σας συνιστούμε να διαβάσετε τα άρθρα: πώς να φτιάξετε μια σηπτική δεξαμενή μόνη της και να παρατηρήσετε όλα τα όρια από την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων σε άλλα αντικείμενα στην τοποθεσία, για να δημιουργήσετε μια «υγρή» ζώνη στο σπίτι και χαρακτηριστικά εγκατάστασης εξαερισμού σε υγρούς χώρους.

Πήγαινε. Πάρτε, για παράδειγμα, το συνηθισμένο "προϋπολογισμό" μπάνιο - μια ξύλινη δομή από ξύλο ή κορμών. Είναι απαραίτητο να τοποθετήσετε το σύστημα παροχής νερού και να εκτελέσετε ηλεκτρολόγο. Πρέπει να κατανοήσουμε: ποια είναι τα κύρια σημεία που πρέπει να δώσουμε προσοχή για να εξοπλίσουμε υψηλής ποιότητας επικοινωνίες μηχανικής.

Εγκατάσταση παροχής νερού στο λουτρό

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να σκεφτεί κανείς όταν σχεδιάζει ένα σύστημα ύδρευσης σε ένα λουτρό είναι ο τρόπος λειτουργίας του - όλο το χρόνο ή εποχιακή. Αν το μπάνιο δεν χρησιμοποιείται για το χειμώνα ή η εκτόξευσή του προβλέπεται μόνο τα σαββατοκύριακα, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι το νερό αποστραγγίζεται από σωληνώσεις και υδραυλικές εγκαταστάσεις (για παράδειγμα ένα μπολ τουαλέτας). Αν αυτό δεν γίνει, τότε σε αρνητικές θερμοκρασίες το νερό θα παγώσει και μπορεί να σπάσει τους σωλήνες.

Οι χρήστες μας επιλύουν αυτό το πρόβλημα με διάφορους τρόπους.

Σχεδιάζω να βάλω μια σόμπα στο μπάνιο με έναν εναλλάκτη θερμότητας νερού στον σωλήνα. Οι παγετοί φτάνουν στους -30 ° C. Δεν έχει ακόμη αποφασιστεί τι να κάνει με το νερό. Αφήστε, σπάστε. Συγχώνευση κάθε φορά;

Σύμφωνα με έμπειρους συμμετέχοντες, μπορεί να υπάρχουν δύο επιλογές: είτε να στραγγίσετε το νερό είτε να αποφύγετε το πάγωμα του λουτρού. Για παράδειγμα, με τη συμβουλή του Dokainfo, χρησιμοποιούμε ένα αυτορυθμιζόμενο καλώδιο θέρμανσης.

Αφού ολοκληρωθούν οι διαδικασίες λουτρού, το νερό αποστραγγίζεται από τη δεξαμενή θέρμανσης και το ντους. Για να διασφαλιστεί ότι το νερό συγχωνεύεται ελεύθερα στο φρεάτιο, τοποθετούμε μια βαλβίδα ελέγχου στην υποβρύχια αντλία.

Αλλά το καλώδιο θέρμανσης - αυτό είναι μια πρόσθετη δυσκολία κατά την εγκατάσταση. Διακοπές παροχής ηλεκτρικού ρεύματος είναι επίσης δυνατές. Αν ένας σταθμός αντλίας χρησιμοποιείται για τη δημιουργία πίεσης στο σύστημα παροχής νερού, τότε ο συσσωρευτής γίνεται εμπόδιο. Από αυτό, με σπάνιες επισκέψεις στο μπάνιο το χειμώνα, πρέπει επίσης να αποστραγγίσετε το νερό ή να αποσυναρμολογήσετε τελείως το σταθμό και να το αποθηκεύσετε σε ένα ζεστό δωμάτιο.

Υπάρχουν ενδιαφέροντες τρόποι παροχής νερού για μπάνιο, οι οποίοι χρησιμοποιούνται από τους χρήστες της πύλης μας κατά τη χειμερινή περίοδο.

Το καλοκαίρι χρησιμοποιώ έναν σταθμό αντλίας + έναν ηλεκτρικό θερμοσίφωνα για την παροχή λουτρού. Μόλις η θερμοκρασία πέσει στο μείον, αποστραγγίζω όλο το νερό από το σύστημα ύδρευσης και το χειμώνα χρησιμοποιώ εισαγόμενο νερό για να λειτουργήσω το λουτρό. Για 2-3 άτομα να πλύνετε, αρκετά 50-70 λίτρα. Για τις αντιπαραβαλλόμενες διαδικασίες, σκουπίστε με χιόνι.

Επίσης ενδιαφέρουσα είναι η εμπειρία του χρήστη με το ψευδώνυμο 8k84r. Η παροχή νερού στο λουτρό γίνεται έτσι - το νερό από το φρεάτιο αντλείται από μια υποβρύχια αντλία. Πάνω από το ατμόλουτρο, σε ένα θερμαινόμενο δωμάτιο, τοποθετείται ένας υδροσυλλέκτης, καθώς και ένας ηλεκτρικός λέβητας αποθήκευσης για θέρμανση νερού το καλοκαίρι. Συν ένα ανοιχτό σύστημα με δεξαμενή, με νερό από τον συσσωρευτή.

Κατά την αναχώρηση, όλες οι βρύσες ανοίγουν και το νερό στραγγίζεται στο αποχετευτικό δίκτυο. Απενεργοποιήστε την αντλία, εξαερώστε τη γραμμή της αντλίας. Όλα αυτά χρειάζονται περίπου 5 λεπτά. Όταν έρθει, πλημμυρίζουμε το λουτρό, κλείνουμε τις βρύσες και ενεργοποιούμε την παροχή ενέργειας στην αντλία.

Για λόγους σαφήνειας, προσφέρουμε ένα σχέδιο του συστήματος παροχής νερού από το Putnik2008.

Σημείωση: για τη θέρμανση του νερού, χρησιμοποιείται σωλήνας χαλκού, λυγισμένος σε σπείρα, ο οποίος τοποθετήθηκε στις πέτρες του ηλεκτρικού θερμαντήρα.

Ένα δοχείο των 30 λίτρων χρησιμοποιείται ως δεξαμενή αποθήκευσης.

Πρόσθεσα μια πρίζα τοίχου για τη σύνδεση ενός λέβητα στο δίκτυο ζεστού νερού. Οι σωλήνες από πολυπροπυλένιο που έχουν ελαφρώς προκατειλημμένη τάση, έτσι ώστε κατά τη διάρκεια σοβαρών παγετώνων από το σύστημα να μπορείτε να αποστραγγίζετε το νερό. Το όλο σύστημα ήταν συγκολλημένο μόνο του.

Επίσης, για ένα απλό σχέδιο παροχής νερού στο λουτρό, μπορείτε να τοποθετήσετε μια χωρητικότητα 200 λίτρων στην "σοφίτα", η οποία θα εξασφαλίσει επαρκή πίεση νερού κατά το άνοιγμα της βρύσης ή να πλύνετε τον εαυτό σας στο ντους. Αφού ολοκληρώσουμε τις διαδικασίες του λουτρού, αφήνουμε τη βρύση ανοιχτή για 15 λεπτά μέχρι το νερό να ρέει αυθόρμητα πίσω στο φρεάτιο, αλλά ένα τέτοιο σύστημα Spartan είναι κατάλληλο, φυσικά, όχι για όλους.

Η συμφόρηση του συστήματος χωρίς βαρύτητα, με ακανόνιστη χρήση του λουτρού το χειμώνα, μπορεί να είναι το βάθος της διείσδυσης στον παγετό, που εξαρτάται από την περιοχή. Προκειμένου να αποφευχθεί η κατάψυξη του αγωγού, τοποθετείται κάτω από το βάθος ψύξης, χρησιμοποιείται καλώδιο θέρμανσης ή είναι μονωμένο.

Πώς να φτιάξετε μια απλή και αποτελεσματική παροχή νερού για το χειμώνα, η οποία δεν παγώνει σε θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν και για την οποία δεν απαιτείται καλώδιο θέρμανσης, περιγράφεται στο άρθρο σχετικά με το καλοκαιρινό σπίτι.

Χαρακτηριστικά της εγκατάστασης ηλεκτρικής καλωδίωσης στο μπάνιο

Ένα πλήρες σύστημα παροχής νερού στο λουτρό είναι αδύνατο χωρίς αξιόπιστη τροφοδοσία της αντλίας, η οποία παρέχει την απαραίτητη πίεση νερού στο σύστημα ύδρευσης. Επιπλέον: ο φωτισμός, οι ηλεκτρικές συσκευές που χρησιμοποιούνται στο μπάνιο, οι θερμαντήρες νερού κ.λπ., πρέπει επίσης να συνδεθούν στο δίκτυο.

Επιπλέον, σε αντίθεση με ένα συνηθισμένο σπίτι, ένα λουτρό / σάουνα είναι ένας χώρος με υψηλή υγρασία και θερμοκρασίες, πράγμα που σημαίνει ότι οι ειδικές απαιτήσεις τοποθετούνται στο ηλεκτρικό δίκτυο για να εξασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία του.

Το μπάνιο είναι ένα υγρό δωμάτιο, επομένως η καλωδίωση στο λουτρό πραγματοποιείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κώδικα ηλεκτρικής εγκατάστασης για σάουνες, μπάνια και ντους.

Από εδώ: στο ατμόλουτρο και στο δωμάτιο πλύσης δεν πρέπει να υπάρχουν ηλεκτρικές συσκευές όπως πλυντήριο ρούχων, πρίζες, κιβώτια διακλάδωσης και διακόπτες. Αυτός ο εξοπλισμός τοποθετείται στο χώρο για ξεκούραση και κάθε λαμπτήρας (στην περίπτωση που δεν έχει υποστεί βροχή) στο ατμόλουτρο και το πλυντήριο διαθέτει ξεχωριστό καλώδιο. Εάν χρησιμοποιείται ηλεκτρική θερμάστρα για τη θέρμανση, στη συνέχεια, για να την συνδέσετε, χρησιμοποιούμε ένα μόνο καλώδιο που προέρχεται από το τηλεφωνικό κέντρο στην αποθήκη ή σε μια αίθουσα αναμονής.

Αποχέτευση στο λουτρό με τα χέρια τους

Το μπάνιο είναι ένας τόπος υψηλής υγρασίας. Για το λόγο αυτό, κατά την οικοδόμηση ενός λουτρού, θα πρέπει να φροντίσετε την αποστράγγιση. Σχετικά με το πώς μπορείτε να κάνετε έναν αποχετευτικό λουτρό με τα χέρια σας, προσπαθήστε να το πείτε στο άρθρο μας.

Αποχέτευση στο λουτρό

Οδηγίες βήμα προς βήμα περιεχομένου:

Πού να ξεκινήσετε

Η εγκατάσταση λυμάτων λουτρών γίνεται στο στάδιο κατασκευής και το δίκτυο αποχέτευσης πρέπει να περιλαμβάνεται στο γενικό σχέδιο κατασκευής. Τα λύματα στο λουτρό, όπως και στο σπίτι, αποτελούνται από δύο τύπους δικτύων και δομών: εξωτερικές και εσωτερικές. Η μέθοδος τοποθέτησης καθενός από αυτούς από ορισμένους παράγοντες.

Αποχέτευση στο λουτρό

 1. Η δομή του δικτύου αποχέτευσης επηρεάζεται κυρίως από τη δομή του ίδιου του λουτρού, που νοείται ως ο αριθμός των δωματίων. Τα λουτρά μπορεί να είναι διαφορετικά. Στην απλούστερη έκδοση, το ατμόλουτρο και ο χώρος πλύσης συνδυάζονται. Όμως, όλο και πιο συχνά στα λουτρά ρυθμίζουν ξεχωριστά ένα ντους, ακόμη και εξοπλίζουν μια τουαλέτα. Όσο περισσότερα δωμάτια διαθέτουν μπάνιο, τόσο πιο δύσκολο είναι το εσωτερικό αποχετευτικό σύστημα.
 2. Ο τύπος και οι αποχρώσεις της εγκατάστασης υπαίθριου συστήματος αποχέτευσης λουτρών εξαρτώνται από τις ιδιότητες του εδάφους όπως η χωρητικότητα μετάδοσης της υγρασίας και το επίπεδο κατάψυξης του εδάφους.
 3. Τοποθετήστε αποστράγγιση των λουτρών καθορίζεται επίσης από τον φόρτο εργασίας του. Επομένως, για τη συλλογή και την εκτροπή νερού από μικρούς χώρους ατμού, αρκεί ένα φρεάτιο αποχέτευσης ή άλλη παρόμοια κατασκευή.
 4. Κατά την επιλογή μιας μεθόδου συλλογής νερού από το δωμάτιο πρέπει να καθοδηγείται από τον τύπο του λουτρού. Για παράδειγμα, στο ρωσικό λουτρό συνιστάται η χρήση της υδρορροής αποστράγγισης. Η αποστράγγιση των λυμάτων καθορίζεται επίσης από τον τύπο των πατωμάτων στο ατμόλουτρο και σε άλλους χώρους.

Διαβάστε για όλα τα παρακάτω χαρακτηριστικά.

Οικιακά λουτρά

Πώς να κάνετε έναν αποχετευτικό αγωγό

Ακόμα κι αν υπάρχει ένα μπάνιο με ατμόλουτρο και ένα ντους είναι εξοπλισμένο για πλύσιμο, πρέπει επίσης να φροντίσετε να αποστραγγίσετε το νερό από το ατμόλουτρο. Είναι ακόμη περισσότερο απαραίτητο να εξοπλιστεί το σύστημα αποχέτευσης σε ένα υγρά ατμόλουτρο και όπου ατμού και να πλένεται στο ίδιο διαμέρισμα.

Δώστε προσοχή! Για τα συστήματα αποχέτευσης λυμάτων, στα οποία η συλλογή των λυμάτων προέρχεται από αρκετούς χώρους, συμπεριλαμβανομένης της τουαλέτας, είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση ενός αγωγού αποχέτευσης με εξαερισμό.

Η συλλογή του νερού στο λουτρό μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Πρώτα απ 'όλα εξαρτάται από το πώς σκοπεύετε να τοποθετήσετε τα πατώματα. Τα λύματα τοποθετούνται στη διάταξη των δαπέδων. Κοινή σε όλα τα συστήματα αποστράγγισης του νερού από το λουτρό είναι η τήρηση μιας κλίσης τόσο για τα ίδια τα δάπεδα όσο και για τους σωλήνες αποχέτευσης.

Αποχετεύσεις που πριν από τη διάταξη των πατωμάτων

Αν μιλάμε για ξύλινα δάπεδα, τότε οι σανίδες μπορούν να τοποθετηθούν κοντά ο ένας στον άλλο, και μπορείτε να αφήσετε κενά μεταξύ τους. Στην πρώτη υλοποίηση, τα δάπεδα τοποθετούνται, παρατηρώντας την κλίση από το ένα τοίχωμα στο άλλο. Στο χαμηλότερο σημείο μεταξύ των ορόφων και του τοίχου, αφήνεται μια σχισμή μέσα στην οποία τοποθετείται ο αγωγός, παρατηρώντας την κλίση κατά την τοποθέτησή του. Στο χαμηλότερο σημείο της υδρορροής συνδέεται με το σωλήνα αποχέτευσης, που αποχετεύεται από το κτίριο.

Διαρροή δαπέδων, αποστράγγιση νερού

Δώστε προσοχή! Εάν στο μπάνιο το ατμόλουτρο και το πλυντήριο είναι διαφορετικά δωμάτια, τότε ο αλεξίπτωτο μπορεί να τοποθετηθεί κάτω από το διαχωριστικό μεταξύ τους.

Κατά την τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων μεταξύ των σανίδων αφήνεται κενό 5 mm. Κάτω από το ξύλινο πάτωμα, η βάση είναι κατασκευασμένη από σκυρόδεμα με τήρηση κλίσης προς το κέντρο, όπου τοποθετείται ένας αγωγός που συνδέεται με ένα σωλήνα αποχέτευσης.

Αντί για μια βάση από σκυρόδεμα για τη συλλογή του νερού τοποθετείται σε θερμικά μονωμένο δάπεδο κάτω από ένα ξύλινο δίσκο δαπέδου, για παράδειγμα, από γαλβανισμένο χάλυβα.

Σε μερικά λουτρά, για παράδειγμα, στο χαμάμ, κάντε τα αυτοεπιπεδούμενα δάπεδα, τα οποία βάζουν το κεραμίδι. Σε αυτή την περίπτωση, κατά την τοποθέτηση του δαπέδου παρατηρείται επίσης η κλίση και στο χαμηλότερο σημείο είναι εγκατεστημένη μια ειδική συσκευή εισαγωγής - μια σκάλα που συνδέεται με τον αγωγό αποχέτευσης. Αυτή η επιλογή είναι επίσης κατάλληλη για ντους με δάπεδο με πλακάκια.

Αδιάβροχα δάπεδα και τρύπα αποστράγγισης

Όποια από τις παραπάνω επιλογές επιλέγετε, η γενική διάταξη της εγκατάστασης αποχέτευσης έχει ως εξής.

Βήμα 1. Μέχρι τη στιγμή της τοποθέτησης των σωλήνων αποχέτευσης στο δάπεδο. Για αυτούς, κάνουν τάφρους με τήρηση κλίσης 2 cm ανά μέτρο. Το βάθος των τάφρων μπορεί να είναι 0,5 - 0,6 μ.

Εγκατάσταση λυμάτων στο λουτρό

Βήμα 2. Στο κάτω μέρος των χαρακωμάτων χύνεται ένα μαξιλάρι άμμου πάχους 15 cm, συμπιέζεται με την τήρηση της κλίσης.

Βήμα 3. Τοποθετήστε τους σωλήνες αποχέτευσης. Τώρα χρησιμοποιούνται συχνά προϊόντα και πολυπροπυλένιο. Η συνιστώμενη διάμετρος σωλήνων είναι 100 mm.

Αποστραγγίστε πλαστικούς σωλήνες στα τοιχώματα των λουτρών του θαλάμου πλύσης

Βήμα 4. Εάν είναι απαραίτητο, τοποθετήστε έναν αύλακα αποχέτευσης, ο οποίος στερεώνεται στον τοίχο με σφιγκτήρες. Φροντίστε να εξοπλίσετε τον αεραγωγό ανύψωσης σε οποιαδήποτε από τις δύο επιλογές:

 • κάθετος αγωγός εκτείνεται πάνω από την οροφή.
 • κόψτε το σωλήνα ανύψωσης λίγο πάνω από το επίπεδο του εξοπλισμού υγιεινής και τοποθετήστε μια βαλβίδα ελέγχου στο σωλήνα.

Λογισμικό εξαερισμού (αερισμού) βαλβίδας

Απόρριψη αποβλήτων και αερισμός

Βήμα 5. Καλύψτε τα δάπεδα με μία από τις μεθόδους που αναφέρονται παραπάνω.

Βήμα 6. Συνδεθείτε στο σύστημα αποχέτευσης της υδρορροής με σχάρες ή σκάλες.

Δώστε προσοχή! Στα σημεία σύνδεσης με τον αγωγό αποχέτευσης οποιασδήποτε πρόσληψης νερού, είναι απαραίτητο να εγκαταστήσετε μια παγίδα νερού (σιφόνι), η οποία θα εμποδίσει τη διείσδυση οσμών λυμάτων στο δωμάτιο. Οι κλίμακες είναι συνήθως εξοπλισμένες με ενσωματωμένες υδραυλικές σφραγίδες.

Καθώς η υδρορροή χρησιμοποιούσε πλαστικά προϊόντα, χυτοσίδηρο, αμιαντοτσιμέντο. Προηγουμένως, χρησιμοποιήθηκαν χάλυβας και ξύλο, αλλά καταστρέφονται γρήγορα. Η ελάχιστη διάμετρος της υδρορροής είναι 5 cm.

Βήμα 7. Εάν χρειάζεται, συνδέστε μια τουαλέτα και άλλο εξοπλισμό υγιεινής στο σύστημα αποχέτευσης.

Σε αυτή την εγκατάσταση λυμάτων στο λουτρό έχει τελειώσει. Αλλά όπως κάθε σύστημα αποχέτευσης, η απόρριψη των αποχετευτικών λυμάτων περιλαμβάνει επίσης εξωτερικά στοιχεία, των οποίων οι παραλλαγές θα περιγραφούν παρακάτω.

Εξωτερικά λουτρά λυμάτων

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι οργάνωσης του εξωτερικού τμήματος του συστήματος αποχέτευσης λουτρών. Η απόρριψη των λυμάτων εξαρτάται από τον όγκο τους, το κλίμα και το είδος του εδάφους, καθώς και τη δυνατότητα απόρριψης στο κεντρικό ή τοπικό σύστημα αποχέτευσης.

Αποστραγγίστε καλά για μπάνιο

Για καλά περατά εδάφη με βαθιά επίπεδα υπογείων υδάτων, τα φρεάτια αποχέτευσης χρησιμοποιούνται συχνά για την απόρριψη των αποχετευτικών λυμάτων. Το κάνετε μόνοι σας είναι πολύ απλό.

Βήμα 1. Κατ 'αρχάς, ένας λάκκος σκάβεται σε απόσταση περίπου δύο μέτρων από το λουτρό, το κάτω μέρος του οποίου είναι 1 τετρ. Αυτό είναι ένα λάκκο για ένα πηγάδι. Το βάθος του πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 m και εξαρτάται από το βάθος της κατάψυξης του εδάφους.

Βήμα 2. Σε αυτόν από το λουτρό σκάβουν μια τάφρο για τον εξωτερικό σωλήνα αποχέτευσης. Το βάθος της τάφρου πρέπει να είναι τέτοιο ώστε ο αγωγός να τρέχει κάτω από το σημείο πήξης του εδάφους. Η τάφρο γίνεται με τήρηση της κλίσης.

Βήμα 3. Στο κάτω μέρος του κοιλώματος, γεμίστε το στρώμα φιλτραρίσματος από τα ερείπια, την εκτονωμένη άργιλο ή το άμμο-χαλίκι. Το ύψος του φορτίου φιλτραρίσματος πρέπει να είναι ελαφρώς πάνω από το επίπεδο μηδενικών θερμοκρασιών του εδάφους.

Δώστε προσοχή! Ένα μείγμα από άμμο και χαλίκι είναι επιρρεπές σε ξεφλούδισμα, επομένως θα πρέπει να αλλάξει πιο συχνά.

Βήμα 4. Ο πυθμένας της τάφρου χύνεται με διάλυμα λίπους του πηλού από το οποίο σχηματίζεται ο αγωγός. Βεβαιωθείτε ότι συμμορφώνεστε με κλίση 2 cm ανά γραμμικό μέτρο.

Βήμα 5. Στη χαράδρα τοποθετείται σωλήνας από το λουτρό στο στρώμα φίλτρου του φρεατίου αποστράγγισης.

Βήμα 6. Εάν είναι απαραίτητο, ο σωλήνας είναι μονωμένος επιπλέον, για παράδειγμα, με ορυκτοβάμβακα.

Βήμα 7. Κάνετε μια βύθιση με το έδαφος του πηγαδιού και τις τάφρους με το σωλήνα, συμπιέζεται.

Συλλογή νερού στο λάκκο

Εάν το λουτρό είναι χτισμένο στην περιοχή, το έδαφος του οποίου δεν διαβιβάζεται καλά στην υγρασία, τότε για την απλή παραλλαγή της διάθεσης αποβλήτων, γίνεται ένα λάκκο κάτω από το πάτωμα του λουτρού.

Priyamok κάτω από το πάτωμα του λουτρού

Βήμα 1. Κάτω από τον μελλοντικό όροφο σκάβουν μια μικρή τρύπα, η οποία μπορεί να είναι σε σχήμα κύβου με ελάχιστο μήκος ακμής μισού μέτρου.

Βήμα 2. Οι τοίχοι και ο πυθμένας του λάκκου γεμίζουν με σκυρόδεμα. Είναι απαραίτητο για στεγανοποίηση. Ως προστασία κατά της διαρροής υγρασίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε αδιάβροχο υλικό.

Βήμα 3. Στον λάκκο σε ύψος 0,1 μ. Από τον κάτω σωλήνα, ο οποίος θα εκτείνεται πέρα ​​από το λουτρό και την περιοχή υπό κλίση. Μόλις φθάσει το καζανάκι σε ένα ορισμένο επίπεδο, το υγρό θα αφαιρεθεί μέσω αυτού του αγωγού.

Συσκευές για την αποστράγγιση του νερού σε αργιλώδη εδάφη

Βήμα 4. Ως υδραυλική κλειδαριά στο λάκκο, ρυθμίστε την πλάκα κάτω από την κλίση. Τοποθετείται σε τρεις θέσεις στον σωλήνα, με εξαίρεση τον πυθμένα. Από το κάτω άκρο της πλάκας μέχρι το κάτω μέρος πρέπει να είναι 50mm.

Βήμα 5. Τοποθετήστε το πάτωμα κάτω από την πλαγιά στο κέντρο του δωματίου. Στο κατώτατο σημείο του κατωφλιού, πηγαίνετε στο λάκκο με κλίση.

Βήμα 6. Στο λάκκο εισάγετε τον αγωγό.

Το νερό στο λάκκο μπορεί να συλλεχθεί με άλλο τρόπο. Αυτή η επιλογή είναι κατάλληλη για δάπεδα με σχισμές. Σε αυτή την περίπτωση, κάτω από το κύριο ξύλινο πάτωμα κάνουν ένα τραχύ τσιμεντένιο πάτωμα με μια πλαγιά που πηγαίνει στο κέντρο. Στο κεντρικό σημείο βρίσκεται ένα τσιμεντόμι. Το νερό διαπερνά τις σχισμές και μέσα στο λάκκο, από εκεί απομακρύνεται έξω από το λουτρό.

Η αποχέτευση και το λάκκο είναι κατάλληλα μόνο για απλά λουτρά, στα οποία δεν υπάρχει τουαλέτα και επομένως τα απόβλητα των κοπράνων.

Σύνδεση με σηπτικές δεξαμενές και κεντρικά λύματα

Η σωστή εγκατάσταση μιας δεξαμενής σηπτικής

Διάγραμμα πλήρους συστήματος αποστράγγισης

Εάν το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης περάσει από το χώρο, τότε όχι μόνο τα λύματα του σπιτιού, αλλά και τα λουτρά μπορούν να συνδεθούν με αυτό. Για να γίνει αυτό, πρέπει να παραγγείλετε ένα έργο διάθεσης νερού στην εταιρεία του έργου και να το παραδώσετε στους ιδιοκτήτες κεντρικών δικτύων.

Για την απόρριψη ενός μεγάλου αριθμού αποχετευτικών αγωγών με περιττωματικά συστατικά, μπορείτε να προχωρήσετε ως εξής:

 • να δημιουργήσει μια δεξαμενή αποθήκευσης, για την εκκένωση η οποία, αν είναι απαραίτητο, να προκαλέσει assenizatorsky μηχανή?
 • συνδέστε τα λύματα λουτρών με το σηπτικό ντεπόζιτο που καθαρίζει την αποχέτευση του σπιτιού.

Είναι επίσης δυνατή η εγκατάσταση ξεχωριστής σηπτικής δεξαμενής, αλλά αυτό απαιτεί πρόσθετο οικονομικό κόστος που δεν δικαιολογείται για ένα λουτρό που δεν χρησιμοποιείται καθημερινά.

Ως συμπέρασμα

Η αποχέτευση ακόμα και στα απλά λουτρά είναι ένα απαραίτητο στοιχείο που όχι μόνο θα σώσει την περιοχή σας από τη ρύπανση από τις αποχετεύσεις, αλλά και το κτίριο από τη δράση της υγρασίας. Όσο πιο αναγκαία είναι η διάταξη του συστήματος για την αξιοποίηση των λυμάτων για μεγάλα λουτρά, όπου υπάρχει ξεχωριστό ντους, καθώς και τουαλέτα. Σε αυτή την περίπτωση, τα τοπικά συστήματα επεξεργασίας λυμάτων είναι τα πλέον κατάλληλα για τη συλλογή και διάθεση των λυμάτων.

Τα λύματα στο λουτρό είναι εξαιρετικά σημαντικά.

Οι κύριοι κανόνες για την αποχέτευση των συσκευών στο λουτρό, όπως και στο σπίτι, είναι να συμμορφώνονται με την κλίση και την εγκατάσταση υδραυλικών κλειδαριών, καθώς και τον εξαερισμό του ανυψωτήρα, εάν η τοποθέτησή του είναι απαραίτητη. Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις κοινές, αλλά και ιδιωτικές αποχρώσεις για κάθε τύπο συστημάτων για την απόρριψη αποχετευτικών λυμάτων, μπορείτε να εξοπλίσετε τα υπονόματα λουτρού με τα δικά σας χέρια.

Εγκατάσταση λυμάτων για μπάνιο με τα χέρια τους

Ένα σύγχρονο ρωσικό λουτρό δεν είναι μόνο μια διαδικασία υγιεινής και βελτίωσης της υγείας, αλλά και μια ξεκούραση σε μια χαρούμενη και φιλική επιχείρηση, ειδικά αν το οργανώσετε με τέτοιο τρόπο ώστε τίποτα να μην παρεμβαίνει με το χρόνο του χρόνου ευχάριστα και κερδοφόρα.

Μία από τις πιο σημαντικές στιγμές κατασκευής του λουτρού σας είναι ένα σωστά κατασκευασμένο σύστημα αποχέτευσης για μπάνιο με τα χέρια σας. Δεδομένου ότι κατά τη διάρκεια των διαδικασιών λουτρού απαιτείται αξιόπιστη χρήση του χρησιμοποιημένου νερού, εξασφαλίζοντας τη διατήρηση της βέλτιστης υγρασίας στους χώρους, το σύστημα αποστράγγισης πρέπει να είναι επαρκώς αποτελεσματικό. Τοποθετημένο στην τουαλέτα του μπάνιου, φυσικά, δεν θα είναι επίσης περιττό.

Τύποι λυμάτων λυμάτων

Μια χτισμένη σάουνα με τα χέρια της, το σύστημα αποχέτευσης στο οποίο δεν έχει επαρκή απόδοση και ποιότητα, δεν μπορεί να λειτουργήσει άριστα. Προκειμένου να προσδιοριστούν οι διάφορες επιλογές για την κατασκευή υπερχειλιστή, πρέπει να σημειωθεί ότι το σύστημα αποχέτευσης στο λουτρό μπορεί να είναι πολλών τύπων.

Ειδικότερα, μπορεί να είναι λύματα:

 • Τύπος πίεσης.
 • ελεύθερη ροή.
 • στοιχείο κεντρικού συστήματος.

Οι παράγοντες που καθορίζουν την επιλογή ενός συγκεκριμένου συστήματος είναι:

 • κατασκευή λουτρών.
 • ένταση χρήσης του λουτρού.
 • τη φύση του εδάφους στο χώρο όπου θα κατασκευαστεί το λουτρό ·
 • αποδεκτό επίπεδο κόστους ·
 • διαθέσιμη κεντρική αποχέτευση.

Ο ευκολότερος τρόπος για τη διευθέτηση των λυμάτων στο λουτρό με τα χέρια του, το σχήμα που αναφέρεται σε μια ομάδα ενεργών ή παθητικών συσκευών αποστράγγισης που συνδέονται με ένα ενιαίο σύστημα.

Αν υπάρχει ένας κοντινός συλλέκτης αποστράγγισης, η συσκευή αποχέτευσης στο λουτρό μειώνεται ώστε να φέρει τον αγωγό αποστράγγισης σε αυτό και να εκκενώσει απόβλητα νερού μέσα από αυτό με βαρύτητα ή με χρήση αντλίας.

Το σύστημα αποχέτευσης υπό πίεση είναι συνήθως εξοπλισμένο σε λουτρά ή σάουνες που έχουν ανεγερθεί κάτω από την κορυφή του εδάφους, για παράδειγμα, στο υπόγειο ή στο υπόγειο. Για αυτό, εγκαθίσταται ένα σύστημα σωλήνων μέσω του οποίου το νερό μετά τη χρήση εκκενώνεται μέσα στο φρεάτιο, και στη συνέχεια στο δοχείο καθαρισμού.

Η ικανότητα εκκαθάρισης κάτω από το αποχετευτικό δίκτυο για λουτρό τα χέρια μπορούν να κατασκευαστούν από πλαστικό ή ανοξείδωτο χάλυβα. Για την οργάνωση της κυκλοφορίας του νερού στο σύστημα αυτού του δείγματος χρησιμοποιείται αντλιοστάσιο (συμπαγής). Επιπλέον, ο τύπος αποχέτευσης μπορεί να συνδεθεί με το εσωτερικό σύστημα με την επακόλουθη ολοκλήρωση του χώρου υπόγειο ή ημιυπόγειο (υπόγειο).

Τα λύματα πίεσης για λουτρό έχουν επαρκή ανθεκτικότητα, τοποθετούνται γρήγορα και απλά εύκολα και χωρίς επιπλέον κόστος. Τα μειονεκτήματα αυτού του σχήματος περιλαμβάνουν την ανάγκη για μια αντλία ειδικού σχεδιασμού, καθώς και πρόσθετη τροφοδοσία ρεύματος και κατανάλωση ενέργειας.

Οι σωληνώσεις για τα λύματα ελεύθερης ροής εγκαθίστανται κάτω από μια κλίση προς την κατεύθυνση της δεξαμενής φρεατίου. Λόγω αυτού, το χρησιμοποιημένο νερό ρέει μέσα στο φρεάτιο με ροή βαρύτητας χωρίς πρόσθετες προσπάθειες και με τη χρήση της τεχνολογίας.

Τα λύματα ελεύθερης ροής για μπάνιο έχουν θετικές ιδιότητες όπως:

 • απλή εγκατάσταση?
 • χαμηλό κόστος υλικών και έργων.
 • υψηλής απόδοσης σύμφωνα με όλες τις οδηγίες και τεχνολογίες.
 • εύκολη φροντίδα κατά τη χρήση.

Για να μην δημιουργηθούν προβλήματα η χρήση αποβλήτων τύπου μη πίεσης, είναι απαραίτητο να μελετήσουμε πρώτα προσεκτικά την ποιότητα του εδάφους και τη φύση της ανακούφισης στην επιλεγμένη περιοχή.

Εάν υπάρχει κεντρικό σύστημα αποχέτευσης στο χωριό όπου πρόκειται να κατασκευαστεί το λουτρό, είναι καλύτερο να συνδέσετε την αποχέτευση σε αυτό, ειδικά εάν η απόσταση από τη σάουνα στο κεντρικό σύστημα αποχέτευσης είναι αρκετά μικρή ώστε να παρέχει την απαραίτητη κλίση των σωλήνων τροφοδοσίας.

Επιπλέον, με την παρουσία ενός κεντρικού αποχετευτικού δικτύου με εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων, το σύστημα αποχέτευσης μπορεί να εγκατασταθεί σε ένα λουτρό με τουαλέτα με τα χέρια του. Σε κάθε περίπτωση, η σύνδεση πρέπει πάντα να συντονίζεται με τη διοίκηση του χωριού.

Σε σύνδεση με συλλέκτη είναι δυνατή η χρήση τόσο της κεφαλής πίεσης, όσο και της εκροής ελεύθερης ροής του αποχετευτικού δικτύου. Η κύρια διαφορά σε αυτή την περίπτωση είναι ότι το νερό μετά τη χρήση θα ρέει πρώτα σε όλη τη δεξαμενή του συστήματος. Αυτό αυξάνει την αποδοτικότητα της σύνδεσης και την απλοποιεί σημαντικά. Μετά από όλα, δεν είναι απαραίτητο να εγκαταστήσετε μεμονωμένες σηπτικές δεξαμενές και σηπτικές δεξαμενές και η λύση στο ερώτημα πώς να κάνετε υπονόμους σε ένα μπάνιο με τα δικά σας χέρια είναι πολύ πιο εύκολη.

Αρκεί να εξοπλίσετε αρκετά ευρύτατα μικρά λουτρά με το απλούστερο σύστημα αποχέτευσης. Η βασική αρχή της ρύθμισής της είναι να δημιουργηθεί ένα πηγάδι αποστράγγισης. Το νερό μετά τη χρήση του θα περάσει κατευθείαν στο έδαφος.

Κανόνες τοποθέτησης του φρέατος αποστράγγισης

Για ένα πηγάδι αποστράγγισης, είναι απαραίτητο ένα βάθος διπλάσιο από το επίπεδο μέγιστης κατάψυξης του εδάφους κατά τη διάρκεια της ψυχρής περιόδου. Ειδικότερα, σε περίπτωση εποχιακής κατάψυξης του εδάφους σε 1 m, θα χρειαστεί ένα πηγάδι αποστράγγισης 2 m βάθος ή περισσότερο.

Το μέγιστο βάθος της κατάψυξης του εδάφους στην περιοχή μπορεί να προσδιοριστεί πειραματικά χρησιμοποιώντας μια οπή δοκιμής ή χρησιμοποιώντας τον κατά προσέγγιση τύπο: Ln = K * (- Tσr), όπου Lp είναι το βάθος ψύξης, Κ είναι ο συντελεστής ρύπανσης του εδάφους και (-Τσρ) είναι η μέση ολική αρνητική εποχιακή θερμοκρασία ανά περιοχή. Οι συντελεστές παγώματος διαφόρων εδαφών, καθώς και τα επίπεδα των μέσων αρνητικών θερμοκρασιών, μπορούν να ληφθούν από τα βιβλία αναφοράς κατασκευής.

Για τη διευθέτηση των λυμάτων με βάση την αποχέτευση μπορεί να απαιτηθεί:

 • θραύσματα ·
 • φτυάρι?
 • επίπεδο κτιρίου ·
 • βυθίζεται?
 • κάδοι για το έδαφος.
 • σχοινί ·
 • block σύστημα.

Η κατασκευή του φρέατος ξεκινάει με τη σήμανση και την οριοθέτηση της θέσης, μετά την οποία περιγράφεται η περίμετρος του φρέατος αποστράγγισης και πραγματοποιείται η εκσκαφή. Η κατατομή των τοίχων του φρεατίου ελέγχεται με τη χρήση μιας γραμμής ή στάθμης.

Σε περίπτωση που το χώμα στη θέση της οπής αποστράγγισης είναι χαλαρό, μαλακό και ασταθές, τα τοιχώματα του φρεατίου πρέπει να ενισχυθούν με πλινθοδομή ή πλάκες από σκυρόδεμα.

Η διάμετρος (ή το πλάτος) του φρεατίου υπολογίζεται με βάση τις εκτιμήσεις της εφάπαξ ή ημερήσιας κατανάλωσης νερού, καθώς και των απορροφητικών ιδιοτήτων του εδάφους. Με σχετικά μικρές ποσότητες ροής νερού μέχρι 0,5 - 1 m³ ανά ημέρα, η διάμετρος του φρέατος μπορεί να είναι περίπου 0,8-1m. Σε μεγάλες ποσότητες όγκων ροής, η διάμετρος του φρέατος αποστράγγισης πρέπει να αυξηθεί.

Αποχέτευση στο λουτρό με τα χέρια του - ένας οδηγός βήμα προς βήμα για την κατασκευή ενός φρέατος αποστράγγισης:

 1. Περικοπή οπών με το απαιτούμενο βάθος και διάμετρο.
 2. Καλή ευθυγράμμιση των τοίχων και του πυθμένα του έτοιμου λάκκου.
 3. Καλύπτει το κάτω μέρος ενός πήλινου μαξιλαριού, το πάχος του οποίου πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 cm.
 4. Σύνδεση πηγαδιού και λουτρού με ειδική τάφρο.
 5. Δημιουργώντας μια υδρορροή μέσα στην τάφρο με την ισοπέδωση της συμπύκνωσης του φυτικού εδάφους.
 6. Ξαπλώστε και ισοπέδωσε πάνω από ένα πηλό μαξιλάρι στο κάτω μέρος του λάκκου των χύδην υλικών (μπάζα, χαλίκι, άμμος) για να δημιουργήσετε αποστράγγιση.
 7. Διανομή και ακριβής ισοπέδωση πάνω από ολόκληρο το σύστημα του στρώματος εδάφους, το οποίο πρέπει να γεμίζεται προσεκτικά.
 8. Τοποθέτηση και μόνωση της διαρροής λυμάτων, η οποία θα αποτρέψει την κατάψυξη της κατά την ψυχρή περίοδο.
 9. Παραγωγή αφαιρούμενου καλύμματος πηγαδιού, για επισκευή και συντήρηση.

Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι ο αγωγός που πηγαίνει στο φρεάτιο κατασκευάζεται με κλίση τουλάχιστον 3 ° στην κατεύθυνση της εκροής του νερού. Διαφορετικά θα σταματήσει και θα είναι αδύνατο να χρησιμοποιηθεί το σύστημα.

Ακριβής συνέχεια των οδηγιών είναι μια υπόσχεση της μακροπρόθεσμης χρήσης των λυμάτων για μπάνιο με αποχέτευση. Ειδικά εάν η αποστράγγιση στον πυθμένα του φρεατίου θα κοσκινίζεται περιοδικά ή θα αντικατασταθεί για να απομακρυνθούν οι ακαθαρσίες και τα μικρά υπολείμματα.

Σωλήνες αποχέτευσης λουτρών

Οι κατάλληλα επιλεγμένοι σωλήνες τοποθετημένοι στη σωλήνωση, μια υπόσχεση της κανονικής λειτουργίας του συστήματος αποχέτευσης για μπάνιο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ως εκ τούτου, οι σωλήνες που χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση λυμάτων για ένα λουτρό πρέπει να πούμε ιδιαίτερα.

Μεταξύ των υλικών από τα οποία μπορούν να κατασκευαστούν οι σωλήνες είναι:

 • χάλυβα;
 • χυτοσίδηρο.
 • αμίαντος ·
 • πλαστικό, ειδικότερα, χλωριούχο πολυβινύλιο.

Οι σωλήνες αυτών των υλικών έχουν τα δικά τους χαρακτηριστικά, τα οποία πρέπει να συζητηθούν με περισσότερες λεπτομέρειες. Ο χυτοσίδηρος έχει σημαντικό ποσοστό και υψηλό κόστος. Η διάρκεια ζωής των σωλήνων από χυτοσίδηρο είναι κατά μέσο όρο μισό αιώνα. Αν και μπορεί να είναι αισθητά λιγότερο κάτω από την επίδραση διαφόρων παραγόντων ή λίγο περισσότερο με προσεκτική χρήση.

Οι σωλήνες από χάλυβα χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα πολύ λιγότερο συχνά. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι υπό την επίδραση της υγρασίας, χάλυβα αναπόφευκτα σκουριά, παρά όλες τις προστατευτικές επιστρώσεις.

Οι αγωγοί αμιάντου έχουν σχεδόν απεριόριστη διάρκεια ζωής. Η εγκατάστασή τους πραγματοποιείται με ελάχιστη προσπάθεια. Ως εκ τούτου, ήταν πολύ δημοφιλής με τους ιδιωτικούς προγραμματιστές για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αν και τώρα αντί των σωλήνων αμιάντου χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο σωλήνες από PVC.

Το πλαστικό για τη διευθέτηση των λυμάτων θεωρείται η καταλληλότερη επιλογή. Οι σωλήνες από αυτό είναι ανθεκτικοί, ισχυροί, εύκολοι στην εγκατάσταση. Επιπλέον, ο πλαστικός αγωγός για το λουτρό θα κοστίσει λιγότερο από χάλυβα ή χυτοσίδηρο.

Το κύριο πράγμα που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι για τη ρύθμιση των λυμάτων είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν σωλήνες χλωριωμένου χλωριούχου πολυβινυλίου. Είναι ανθεκτικά σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Είναι εύκολο να παραδοθούν στον τόπο κατασκευής του λουτρού. Αυτοί οι σωλήνες τοποθετούνται γρήγορα και αβίαστα.

Εγκατάσταση συστήματος αποχέτευσης

Τα λύματα λουτρού στη χώρα με τα χέρια τους τοποθετούνται ανάλογα με το συγκεκριμένο σύστημα αποστράγγισης νερού μετά τη χρήση. Για να λειτουργήσει ολόκληρο το σύστημα μακρά και άψογα, είναι απαραίτητο να εξοικειωθείτε εκ των προτέρων με τη μέθοδο συναρμολόγησης, να λάβετε υπόψη τις συνθήκες μελλοντικής χρήσης του λουτρού και να εκτελέσετε σωστά προκαταρκτικούς υπολογισμούς.

Λυμάτων για μπάνιο, πώς να τοποθετήσετε και να βάζετε υπονόμους με τα χέρια σας; Πρώτα απ 'όλα, είναι απαραίτητο να τοποθετήσετε σωλήνες αποχέτευσης από όλους τους χώρους του μπάνιου. Η γωνία του σωλήνα απαιτείται από 3 έως 5 °. Κατά τη διαδικασία εγκατάστασης σε άμεση γειτνίαση με τις οπές αποστράγγισης, απαιτείται η τοποθέτηση υδραυλικών βαλβίδων στους σωλήνες αποστράγγισης - στροφές U. Αυτό θα βοηθήσει στην αποφυγή της ροής των καυσαερίων στην αίθουσα.

Μετά την εγκατάσταση των σωλήνων, πρέπει να τοποθετήσετε το δάπεδο με την ίδια γωνία κλίσης προς την οπή αποστράγγισης, εξοπλισμένη με ένα πρωτεύον φίλτρο. Ακολούθως, κατασκευάζεται ένας αεριζόμενος αγωγός και γρίλιες.

Στη συνέχεια, κοντά στο λουτρό, το φρεάτιο αποχέτευσης είναι εξοπλισμένο σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται παραπάνω, γίνεται εγκατάσταση μιας δεξαμενής καθίζησης και αποθήκευσης ή υπάρχει σύνδεση με τον κεντρικό συλλέκτη. Αφού όλα τα συστήματα και οι συνδετικές τάφροι καλύπτονται με ένα στρώμα πηλού, το ανώτερο στρώμα του εδάφους πρέπει να ισοπεδωθεί και να συμπιεστεί προσεκτικά.