Αποχέτευση στο λουτρό

Πριν από την κατασκευή οποιουδήποτε κτιρίου, είναι απαραίτητο να σχεδιάσετε προσεκτικά την παροχή υπηρεσιών μηχανικής σε αυτές. Ακόμη και πριν από την έναρξη της κατασκευής, είτε πρόκειται για λουτρό, είτε για εξοχική κατοικία είτε για αγροτικά κτίρια, θα πρέπει να υπάρχει σχέδιο για το νερό, το φυσικό αέριο και τα ηλεκτρικά υλικά.

Επιπλέον, ακόμη και πριν ή κατά την κατασκευή της θεμελίωσης, λαμβάνει υπόψη τη θέση διάταξη της εξόδου αποβλήτων και να κρατήσει καρτέλα μεγαλύτερη διάμετρο σωλήνα για το πέρασμα των σωλήνων αποχέτευσης ή να αφήσει μια απόσταση μεταξύ των γειτονικών μπλοκ για στοίβαγμα τους.


Τύποι λυμάτων λυμάτων

Για δεκαετίες στην ύπαιθρο κανείς δεν έχει ασχοληθεί με την κατασκευή λυμάτων στα λουτρά. Αυτό το πρόβλημα επιλύθηκε με την απλή αποστράγγιση του χρησιμοποιημένου νερού πάνω στο ανάγλυφο - στην πλησιέστερη τάφρο. Φυσικά, η φύση και η οικολογία υπέστησαν μια ορισμένη ζημιά από αυτό - το χώμα κατακλύστηκε σε μέρη και όταν χρησιμοποιούσε απορρυπαντικά ήταν κορεσμένο με χημικές ουσίες που επιδείνωναν τις δυνατότητες χρήσης αυτής της γης για γεωργικές φυτεύσεις.


Σήμερα, η παρουσία της τάφρου αποστράγγισης κάτω από το δάπεδο του λουτρού και ατμόλουτρο χρησιμοποιείται επίσης αρκετά συχνά, αλλά δεν πρέπει να λησμονείται ότι η χρήση των σύγχρονων απορρυπαντικών όταν το πλύσιμο ή πράγματα πλύσιμο μοντέρνων απορρυπαντικών μπορεί να προκαλέσει σημαντικές ζημιές στη στιβάδα του εδάφους του κατάντη κίνηση των αποχετεύσεις λουτρού.


Αποχέτευση σε υφιστάμενο αποχετευτικό δίκτυο

Ο ευκολότερος και πιο αξιόπιστος τρόπος είναι να συνδέσετε τη σάουνα στο υπάρχον δίκτυο αποχέτευσης.

 1. αξιόπιστη απομόνωση των λυμάτων από την επαφή με το περιβάλλον, η οποία αποκλείει τις ζημίες που προκαλούνται από τέτοιες αποχετεύσεις ·
 2. αποκλεισμός των διεργασιών διάβρωσης που μπορεί να οδηγήσουν σε απελευθερώσεις στην ανακούφιση - το νερό που συλλέγεται στον αγωγό δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να διαβρώσει το έδαφος, να δημιουργήσει έκπλυση που καταστρέφει το έδαφος και να οδηγήσει σε άλλες συνέπειες που σχετίζονται με τη διάβρωση του εδάφους.
 3. δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να υποχωρήσει οικόπεδα σε χαμηλές θέσεις όπου συσσωρεύονται αποχετεύσεις που συγκεντρώνονται στο ανάγλυφο.
 4. χημική μόλυνση του στρώματος του εδάφους με απορρυπαντικά αποκλείεται.
 5. Οι επιβλαβείς επιπτώσεις των λυμάτων στις δομές του ίδιου του λουτρού μειώνονται σημαντικά.


Αλλά αυτή η μέθοδος δεν είναι επίσης χωρίς κάποια μειονεκτήματα, τα οποία περιλαμβάνουν:

 1. την ανάγκη να συνδεθεί ένα σχέδιο με υπάρχοντα δίκτυα ·
 2. τη λήψη των τεχνικών προϋποθέσεων για τη διασύνδεση.
 3. πληρωμή για τη χρήση κεντρικών λυμάτων ·
 4. την ανάγκη για τον σωστό υπολογισμό των σημείων διέλευσης των αγωγών μέσω της δομής της βάσης, λαμβάνοντας υπόψη τις κλίσεις ·
 5. σημαντική αύξηση του κόστους κατασκευής.


Πριν σκέφτεστε για αυτό τον τρόπο, θα πρέπει να καταλάβετε - αν μπορείτε να πάρετε την άδεια να συνδεθείτε με τα υπάρχοντα δίκτυα από τον ιδιοκτήτη, να συμμετάσχετε στη λειτουργία των επικοινωνιών αποχέτευσης, καθώς και να μάθετε το κόστος του σχεδιασμού, το οποίο μπορεί επίσης να είναι αρκετά σημαντικό.


Για να προσδιορίσετε το κόστος του έργου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με οποιοδήποτε γραφείο έργου και να διευκρινίσετε τις απαραίτητες συνθήκες σύνδεσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον ιδιοκτήτη του δικτύου με γραπτό αίτημα.


Σεπτική εγκατάσταση

Η πιο συνηθισμένη μέθοδος διάθεσης οικιακών απορριμμάτων σήμερα σε προαστιακές περιοχές είναι η εγκατάσταση σωρευτικής σηπτικής δεξαμενής στην οποία ρέουν τα λύματα.


Φιλτράρισμα καλά

Μια άλλη πολύ συχνά χρησιμοποιούμενη μέθοδος οργάνωσης αποχέτευσης λουτρών σε μια τοποθεσία της χώρας είναι η εγκατάσταση ενός φρέατος διήθησης.


Τοπικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας για το μπάνιο

Εάν επιτρέπουν τα κεφάλαια και οι υδρογεωλογικές συνθήκες στο εργοτάξιο, μπορούν να εγκατασταθούν τοπικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας για να ληφθεί υπό καθαρό νερό από τα οικιακά λύματα και στη συνέχεια να απελευθερωθούν στην ανακούφιση, στα πεδία διήθησης ή σε κάθε τάφρο βροχής.


Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας μπορούν να εξοπλιστούν με επιπλέον μονάδες φιλτραρίσματος για υψηλότερο βαθμό καθαρισμού:


Αυτή η αφαίρεση επιτρέπει την άντληση των αποχετεύσεων για την απελευθέρωσή τους σε ένα πιο βολικό μέρος ανεξαρτησίας από την κατακόρυφη διάταξη του εργοταξίου.


Κατασκευαστικές εταιρίες από σηπτικές δεξαμενές και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λουτρού

Τα πιο δημοφιλή σήμερα στη χώρα μας, κατασκευαστές δομών συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων σε προαστιακές περιοχές είναι:


Συστάσεις για την επιλογή κλίσης

Για την κατασκευή των αποχετευτικών αγωγών τοποθετούνται σωλήνες με μια συγκεκριμένη κλίση, επιτρέποντας στις αποχετεύσεις να κινούνται κάτω από τη δράση της βαρύτητας - απλά ρέουν κάτω από έναν κεκλιμένο σωλήνα. Αλλά εάν η κλίση γίνει πολύ μεγάλη, θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη εμβάθυνση των ίδιων των λυμάτων και των δομών που είναι εγκατεστημένες σε αυτό, γεγονός που θα οδηγήσει σε αύξηση του κόστους κατασκευής.

Μπουρνούζι σηπτική δεξαμενή

Αν έχετε μπάνιο στο χώρο, μια σηπτική δεξαμενή θα εξασφαλίσει την επεξεργασία των λυμάτων. Αντικαθιστά πλήρως το κεντρικό σύστημα αποχέτευσης και είναι σε θέση να επεξεργάζεται μεγάλους όγκους υγρών.

Χρειάζομαι μια σηπτική μπανιέρα; Μια τέτοια ερώτηση ζητείται από πολλούς ιδιοκτήτες εξοχικών κατοικιών. Σίγουρα είναι απαραίτητο για την κατασκευή και επιτρέπει τη διάθεση των λυμάτων από το λουτρό. Η κατασκευή αυτή είναι ιδιαίτερα απαραίτητη παρουσία μιας τουαλέτας στο λουτρό, επειδή για τα λύματα πρέπει να υποβάλλονται σε προσεκτική επεξεργασία.

Ένα λουτρό χωρίς σηπτική δεξαμενή δεν μπορεί να λειτουργήσει πλήρως, και αν χρησιμοποιείτε ένα συμβατικό πηγάδι αποχέτευσης, τότε θα πρέπει να αντλούμε συχνά. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο χώρος διαθέτει ήδη ένα σταθμό επεξεργασίας λυμάτων, που λειτουργεί ως αποχετευτικό δίκτυο. Αλλά το κύριο πρόβλημα είναι η πιθανή απομάκρυνση του λουτρού από την πολυκατοικία και η ανάγκη να τραβηχτεί ο σωλήνας για να αποστραγγιστεί σε όλη την επικράτεια.

Η συσκευή μιας σηπτικής δεξαμενής για μπάνιο και μπάνιο

Οι κύριες λειτουργίες του συστήματος αποχέτευσης και της σηπτικής δεξαμενής:

 1. Αποχέτευση.
 2. Διεξάγετε επιπλέον καθαρισμό.
 3. Πλήρης ανακύκλωση.

Ποια επιλογή μπορείτε να επιλέξετε;

Εάν αποφασίσετε τι είδους μπανιο σηπτική δεξαμενή γίνεται καλύτερα, τότε θα πρέπει να καθορίσετε το είδος των λυμάτων και το βαθμό μόλυνσης. Συνήθως περιέχουν επιφανειοδραστικές ουσίες, σαπουνόνες, σωματίδια βρωμιάς και δέρματος.

Αν δεν υπάρχει τουαλέτα στο μπάνιο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον απλούστερο σχεδιασμό ενός φρεατίου. Η σηπτική δεξαμενή κατασκευάζεται με τη μορφή ενός συμβατικού αυτόνομου συστήματος αποχέτευσης, αλλά είναι χωρίς συμπίεση και χαλίκια και θρυμματισμένη πέτρα τοποθετούνται στο κάτω μέρος για διήθηση. Αφού μπείτε μέσα στις αποχετεύσεις, περάστε μέσα από αυτά τα στοιχεία και πηγαίνετε στο έδαφος. Παρέχεται το απαραίτητο επίπεδο καθαρισμού και πλήρης ασφάλεια.

Τα κύρια πλεονεκτήματα αυτής της λύσης είναι:

 1. Η ευκολία κατασκευής, μειώνει σημαντικά το χρόνο κατασκευής.
 2. Μπορείτε να εξοικονομήσετε χρήματα σε υλικά.
 3. Η χρήση ενός κάτω φίλτρου εξαλείφει την ανάγκη συχνού καθαρισμού.

Το κύριο μειονέκτημα τέτοιων απλών δομών είναι το χαμηλό επίπεδο καθαρισμού. Ως εκ τούτου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για λύματα με χαμηλό επίπεδο μόλυνσης. Εάν μια τουαλέτα είναι εγκατεστημένη στο λουτρό, τότε θα χρειαστεί να κατασκευάσετε μια σύνθετη έκδοση δύο πηγαδιών.

Εγκατάσταση δεξαμενής μπανιέρα για το σπίτι

Είναι σημαντικό! Είναι καλύτερο να χρησιμοποιείτε σχέδια από δύο δοχεία. Είναι πιο ευέλικτα και παρέχουν καλύτερο βαθμό επεξεργασίας λυμάτων.

Επιλογή τοποθεσίας

Όταν σχεδιάζετε μια σηπτική δεξαμενή για μπάνιο, πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή ενός κατάλληλου χώρου για την τοποθέτησή της. Σας συνιστούμε να ακολουθήσετε μερικούς απλούς κανόνες:

 1. Είναι απαραίτητο να έχουμε τη δομή σε μικρή απόσταση από το κτίριο για να διευκολύνουμε τη σύνδεση του αποχετευτικού συστήματος.
 2. Εάν η περιοχή είναι ένα πηγάδι για την πρόσληψη νερού, τότε η απόσταση από αυτήν πρέπει να είναι αρκετά δεκάδες μέτρα.
 3. Προσέξτε να εγκαταστήσετε αυτό το σχέδιο σε περιοχές με υψηλά επίπεδα υπογείων υδάτων.
 4. Ο χώρος πρέπει να επιλεγεί κατά τρόπον ώστε το φορτηγό κενού να μπορεί να οδηγηθεί μέχρι το σηπτικό του δοχείου για καθαρισμό.

Είναι σημαντικό! Εξετάστε τη θέση του σωλήνα αποχέτευσης από το λουτρό. Μεταξύ αυτού και του συστήματος καθαρισμού δεν επιτρέπεται η παρουσία γωνιών 120 μοίρες ή περισσότερο. Διαφορετικά, θα υπάρξουν σοβαρά προβλήματα στη σύνδεση και τοποθέτηση σωλήνων για την απομάκρυνση των λυμάτων.

Εξετάστε προσεκτικά τη θέση αυτού του στοιχείου στην τοποθεσία και επιλέξτε το κατάλληλο μέρος για εγκατάσταση.

Σκυρόδεμα μπανιέρα σηπτικό για το σπίτι

Επιλογή υλικών

Κατά την επιλογή ενός υλικού και του σχεδιασμού, θα πρέπει να εξετάσετε τη θέση των υπόγειων υδάτων, τα χαρακτηριστικά του εδάφους και τις οικονομικές σας δυνατότητες. Υπάρχουν πολλές επιλογές για την εκτέλεση σηπτικών δεξαμενών:

 1. Δοχεία από PVC.
 2. Από μεταλλικές δεξαμενές.
 3. Από ελαστικά αυτοκινήτων.
 4. Τα σκυροδέματα τους.

Το σηπτικό μπάνιο είναι καλύτερα κατασκευασμένο από δακτυλίους από σκυρόδεμα. Αυτές οι δομές είναι πιο αξιόπιστες κατά τη λειτουργία, μπορούν να εγκατασταθούν ανεξάρτητα, με τη βοήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού.

Είναι σημαντικό! Αν κάνετε μια σηπτική δεξαμενή μόνος σας, αντί να αγοράσετε έτοιμα συστήματα, είναι προτιμότερο να μην σώσετε υλικά. Οι κατασκευές σκυροδέματος είναι ακριβότερες, αλλά είναι εξαιρετικά ανθεκτικές.

Προετοιμασία κοιλοτήτων

Σκεφτείτε πώς να κάνετε μια σηπτική δεξαμενή για ένα λουτρό δακτυλίων από σκυρόδεμα. Αφού καθορίσετε ένα κατάλληλο μέρος για εγκατάσταση, μπορείτε να προχωρήσετε στην άμεση εργασία. Σας συνιστούμε να αγοράσετε υλικά εκ των προτέρων, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων από σκυρόδεμα του δακτυλίου και να μετρήσετε τις διαστάσεις τους. Οι παραμέτρους που λαμβάνονται πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του βάθους, του μήκους και του πλάτους του λάκκου.

Υπάρχουν διάφορες επιλογές για την προετοιμασία του λάκκου για εγκατάσταση:

 1. Μη αυτόματη μέθοδος, χρησιμοποιώντας συνηθισμένα φτυάρια. Μια τέτοια απόφαση θα εξοικονομήσει χρήματα, αλλά θα πρέπει να περάσει πολύ χρόνο και προσπάθεια. Ως εκ τούτου, πρέπει να προσελκύσετε πολλούς ανθρώπους να εργαστούν.
 2. Η ανάπτυξη με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού είναι μια καλύτερη επιλογή. Θα χρειαστεί πολύ λιγότερο χρόνο, θα επιταχυνθεί σημαντικά η διαδικασία εγκατάστασης.

Ξεχωριστά από το λουτρό, εκσκαφέρεται μια τάφρο για την τοποθέτηση υπονόμων. Θα τοποθετηθεί σωλήνας για αποστράγγιση. Οι τάφροι πρέπει να έχουν αρκετό βάθος για να κρύψουν το υπονόμιο κάτω από ένα στρώμα γης.

Στεγανοί δακτύλιοι για μπανιέρα

Εγκατάσταση

Για να κατασκευάσετε μια δεξαμενή μπανιέρα με τα χέρια σας, θα χρειαστεί να καλέσετε ειδικό εξοπλισμό για την εγκατάσταση των δαχτυλιδιών. Θα είναι σε θέση να τοποθετήσει συγκεκριμένα αγαθά σε ένα προετοιμασμένο λάκκο και θα σώσει σημαντικά τη δύναμή σας σε αυτή τη διαδικασία.

Το πρώτο πηγάδι στο οποίο συνδέεται ο αποχετευτικός αγωγός πρέπει να είναι πλήρως σφραγισμένο. Υπάρχουν δύο επιλογές για την εγκατάσταση:

 1. Εγκατάσταση σε πλάκα από σκυρόδεμα. Η πλάκα τοποθετείται στη βάση, η περιοχή μεταξύ του και του δακτυλίου από σκυρόδεμα πρέπει να σφραγίζεται προσεκτικά.
 2. Ο δεύτερος τρόπος είναι να εγκαταστήσετε τους δακτυλίους, να χύσετε το διάλυμα σκυροδέματος στο εσωτερικό του και να περιμένετε να στερεοποιηθεί, θα εξασφαλίσει τη στεγανότητα της δομής. Το ύψος του μαξιλάρι του σκυροδέματος στο κάτω μέρος - 10 εκατοστά.

Ο χώρος μεταξύ των δακτυλίων πρέπει να είναι καλά σφραγισμένος με γράσο. Θα είναι σε θέση να εξαλείψει την πιθανότητα διαρροής και ρύπανσης του εδάφους με απορροή.

Μετά την κατασκευή του πρώτου φρέατος, μπορείτε να προχωρήσετε στην υλοποίηση του δεύτερου. Θα είναι εξοπλισμένο με πυθμένα φιλτραρίσματος, έτσι δεν απαιτείται η διάταξη της βάσης σκυροδέματος. Αρκεί η στάθμη του εδάφους και είναι δυνατή η άμεση εγκατάσταση. Η περιοχή μεταξύ των δακτυλίων είναι επίσης λερωμένη με σφραγιστικό.

Είναι σημαντικό! Είναι καλύτερο να χρησιμοποιείτε υψηλής ποιότητας σφραγιστικές ενώσεις από αξιόπιστους κατασκευαστές. Μια εξαιρετική επιλογή θα ήταν η υγροσκοπική μαστίχα και το υγρό γυαλί.

Η άμμος, τα βότσαλα, η θρυμματισμένη πέτρα χύνεται στο κάτω μέρος του δεύτερου φρέατος, θα χρησιμοποιηθούν ως φυσικό φίλτρο για τα λύματα και θα παράσχουν λεπτομερή καθαρισμό. Το πάχος του μαξιλαριού πρέπει να είναι από 10 έως 20 συναισθήματα.

Στερεώστε σωστά τις σηπτικές δεξαμενές για μπάνιο με τα χέρια σας

Επόμενο είναι το σύστημα σύνδεσης. Εκτελείται ως εξής:

 1. Οι σωλήνες αποχέτευσης μεταφέρονται από το λουτρό, μπορούν να κατασκευαστούν από μέταλλο ή πολυπροπυλένιο.
 2. Στο πρώτο φρεάτιο (καθιζήτης) γίνεται μια τρύπα στο πάνω μέρος, ένας σωλήνας τοποθετείται μέσα σε αυτό για να αποβάλει τα λύματα.
 3. Στο φρεάτιο και το δεύτερο φρεάτιο, γίνεται μία τρύπα, συνδέονται μεταξύ τους μέσω ενός σωλήνα.

Είναι σημαντικό! Η σύνδεση σωλήνων με φρεάτια πρέπει να γίνεται με σφραγιστικά, θα εξαλείψει τη δυνατότητα διαρροών και θα εξασφαλίσει την πλήρη λειτουργία του συστήματος.

Τελικό στάδιο

Στο τελευταίο στάδιο είναι απαραίτητο να τοποθετούνται καλύμματα για την προστασία των δοχείων από εξωτερικές επιδράσεις. Είναι κατασκευασμένα από σκυρόδεμα, τα αντικείμενα αυτά μπορούν να αγοραστούν από προμηθευτές.

Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, οι άκρες των επάνω δακτυλίων πρέπει να λιπαίνονται με σφραγιστικά. Θα εξαλείψουν την εξάτμιση του περιεχομένου των πηγαδιών, την είσοδο της βροχής και του νερού τήξης μέσα. Ο σχεδιασμός θα πρέπει να περιλαμβάνει μια καταπακτή, την πρόσβαση στη δεξαμενή μέσω αυτού και τον περαιτέρω καθαρισμό της.

Η καταπακτή είναι κλειστή με ένα καπάκι. Είναι προτιμότερο να χρησιμοποιηθούν τυποποιημένα προϊόντα από χυτοσίδηρο, έχουν επαρκώς υψηλή αντοχή και ανθεκτικότητα. Τα καλύμματα μπορούν να κατασκευαστούν από σκυρόδεμα, σκυρόδεμα και ξύλο.

Μετά την τοποθέτηση των καλυμμάτων, ο λάκκος γεμίζει με το υπόλοιπο χώμα. Θα πρέπει να συμπιέζεται καλά για να εξαλειφθεί η πιθανότητα περαιτέρω καταστροφής. Μπορείτε να ρίξετε την περιοχή γύρω από το κάλυμμα από χυτοσίδηρο με χώμα ή να την αφήσετε στην επιφάνεια.

Η σηπτική δεξαμενή κάτω από το λουτρό των προϊόντων σκυροδέματος διακρίνεται από την αξιοπιστία και την αντοχή του, το σύστημα μπορεί να λειτουργήσει για πολλά χρόνια. Το κύριο μειονέκτημα του είναι το υψηλό κόστος των υλικών. Αλλά στην περίπτωση αυτή, το κόστος είναι πλήρως δικαιολογημένο και μπορείτε να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα σε συχνές επισκευές και καθαρισμούς.

Την υπεύθυνη προσέγγιση της εφαρμογής της σηπτικής δεξαμενής, μελετήστε προσεκτικά το σχεδιασμό και τη θέση, κάντε πρώτα ένα μικρό διάγραμμα και το σχέδιο εργασίας. Εάν εκτελέσετε σωστά όλα τα μεμονωμένα βήματα, τότε δεν θα έχετε προβλήματα με την περαιτέρω λειτουργία της δομής. Θα παρέχει πλήρη επεξεργασία και διάθεση λυμάτων. Είναι σημαντικό να πραγματοποιηθεί έγκαιρη περαιτέρω συντήρηση και να παρακολουθείται η κατάσταση του συστήματος.

Αποχέτευση στο λουτρό: αποχέτευση, σηπτική δεξαμενή, αποστράγγιση

4 Οκτωβρίου 2016. Διάβασε 6953 φορές

Το σωστό σύστημα αποχέτευσης - μια υπόσχεση άνετης και άνετης λειτουργίας του λουτρού. Μετά από όλα, κάποιος μπορεί πραγματικά να απολαύσει τον καθαρισμό της ψυχής και του σώματος μόνο εάν η διαδικασία πλύσης δεν επισκιάζεται από εξωτερικά ερεθίσματα - δυσάρεστες οσμές, νερό και ακαθαρσίες στο πάτωμα στο δωμάτιο. Πώς να εξοπλίσετε κατάλληλα ένα λυμάτων για μπάνιο, διαβάστε το υλικό μας. Σε αυτό το άρθρο θα μιλήσουμε λεπτομερώς για τη γενική δομή του αποχετευτικού συστήματος στο λουτρό, για την οργάνωση της αποστράγγισης των υδάτων, την αποστράγγιση, την εγκατάσταση μιας σηπτικής δεξαμενής και άλλες επιλογές.

Αποχέτευση για μπάνιο

Είναι σημαντικό να σκεφτείτε τη συσκευή του αποχετευτικού συστήματος του λουτρού στο στάδιο της τοποθέτησης του θεμελίου, τότε ο τύπος αποχέτευσης θα επιλεγεί σωστά και όλες οι εργασίες θα εκτελούνται όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα και όσο το δυνατόν. Πριν από τη διευθέτηση του συστήματος αποχέτευσης για λουτρό, είναι απαραίτητο να μελετήσετε προσεκτικά μερικά σημεία για να επιλέξετε σωστά τον τύπο του αποχετευτικού συστήματος:

Μετά τις σπουδές του όλα τα χαρακτηριστικά του χώρου και να κάνει τους απαραίτητους υπολογισμούς, είναι δυνατόν να σκεφτεί για τον τύπο του αποχετευτικού συστήματος είναι κατάλληλο για το μπάνιο σας - μια απλή κατασκευή του συστήματος λάκκο αποχέτευσης αποστράγγισης, αποχέτευσης (διαρροή) ή σηπτική δεξαμενή είναι μεγάλα και σύνθετα.

Είναι σημαντικό. Ανεξάρτητα από το είδος του συστήματος αποχέτευσης που επιλέγετε, ένα καλά σχεδιασμένο σχέδιο για τη χρήση του χρησιμοποιημένου νερού βοηθά στην επίλυση των περισσότερων προβλημάτων. Φροντίστε ώστε όλες οι αποχετεύσεις από το ατμόλουτρο και το ντους να εγκατασταθούν πριν από την τοποθέτηση του δαπέδου.

Πώς να κάνετε μια αποστράγγιση μπάνιου

Εάν σχεδιάζετε να κατασκευάσετε ένα εποχικό μπάνιο χωρίς τουαλέτα, τότε η καλύτερη επιλογή είναι το απλούστερο σύστημα αποστράγγισης (αποστράγγισης), το οποίο προβλέπει την τοποθέτηση σωλήνων αποχέτευσης με κλίση στη δεξαμενή αποθήκευσης. Για να γίνει αυτό, σε κάποια απόσταση από το κτίριο του λουτρού (βέλτιστα - 2-3 m) για να τοποθετήσετε το δοχείο αποθήκευσης και να φέρει σε αυτό το σωλήνα αποστράγγισης. Ως δεξαμενή αποθήκευσης, κάθε αξιόπιστη δεξαμενή μπορεί να εξυπηρετήσει - ένα δοχείο, ένα λουτρό, ένα βαρέλι από πλαστικό ή μέταλλο, το κύριο πράγμα είναι ότι έχει κατάλληλο όγκο. Αφού εγκατασταθεί σε μια δεξαμενή, το νερό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το πότισμα των παρτέρι και των κρεβατιών ή για την οικιακή εργασία.

Σημαντικό: είναι δυνατόν να υπολογίσετε τον όγκο της δεξαμενής αποθήκευσης, εάν θεωρήσουμε ότι χρειάζονται περίπου 30 λίτρα νερού για να πλύνετε δύο άτομα. Έτσι, αν το μπάνιο είναι σχεδιασμένο για 4-6 επισκέπτες, πρέπει να επιλέξετε μια δεξαμενή τουλάχιστον 100 λίτρων.

Τρύπα αποστράγγισης

Μια άλλη επιλογή είναι μια κανονική κοιλότητα αποχέτευσης, ωστόσο, είναι δυνατόν να οργανωθεί τέτοια λύματα σε εκείνες τις περιοχές όπου τα υπόγεια ύδατα στην περιοχή είναι αρκετά βαθιά. Διαφορετικά, ο αγωγός αποχέτευσης θα γεμίσει με υπόγεια ύδατα και θα υπάρχει μικρός χώρος για το νερό του μπάνιου.

Πώς να φτιάξετε μια τρύπα αποστράγγισης

Υπολογίστε τον όγκο του νερού που θα δαπανηθεί ανά πλύση και σε απόσταση τριών έως τεσσάρων μέτρων από το κτίριο σκάβετε ένα λάκκο, οι διαστάσεις του οποίου θα αντιστοιχούν στον κατά προσέγγιση όγκο των λυμάτων. Μια τρύπα αποστράγγισης για ένα μικρό λουτρό γίνεται συνήθως με ύψος, πλάτος και βάθος 1 μέτρου.

Εάν το έδαφος είναι αμμώδες, τότε οι πλευρές του λάκκου πρέπει να ενισχυθούν, διαφορετικά το έδαφος θα εγκατασταθεί, θα καταρρεύσει και θα διαταράξει τη δομή. Οι τοίχοι είναι ενισχυμένοι με σανίδες ή σχιστόλιθο, με επένδυση από τούβλα ή δαχτυλίδια από σκυρόδεμα, και σε μερικές περιπτώσεις χρησιμοποιούνται ελαστικά. Μπορείτε ακόμη να ρίξετε τσιμέντο, προκατασκευασμένο ξυλότυπο. Η βλάστηση και ο ψαμμίτης δεν μπορούν να ενισχυθούν - το νερό θα διαρρέει ήσυχα στο έδαφος μέσω των τοίχων και του πυθμένα του λάκκου.

Αποχετευτικό σύστημα αποχέτευσης

Συνήθως το μπάνιο στον κήπο είναι χτισμένο σε περιορισμένο αριθμό ατόμων, που δεν υπερβαίνει τα 6-8 άτομα. Ως εκ τούτου, το απλούστερο σύστημα αποστράγγισης θα είναι η πιο κατάλληλη επιλογή για το δικό σας μπάνιο.

Για να ξεκινήσετε από την τοποθεσία επιλέξτε ένα βολικό μέρος κοντά στο μπάνιο για ένα αποχετευτικό πηγάδι. Το βάθος του φρέατος υπολογίζεται ανάλογα με την κατάψυξη του εδάφους το χειμώνα. Αν το έδαφος καταψυχθεί στα 70 cm, τότε το φρεάτιο θα πρέπει να έχει βάθος τουλάχιστον 1,5 m.

Το φρεάτιο αποχέτευσης είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με την αρχή μιας συσκευής οπών αποστράγγισης - σκάβουν μια τρύπα του απαιτούμενου μεγέθους και τοποθετούν σωλήνες αποστράγγισης σε αυτό. Η κύρια διαφορά είναι η πλήρωση του φρέατος με αποστράγγιση, η οποία χρησιμοποιείται ως χαλίκι, διογκωμένη άργιλος, θρυμματισμένη πέτρα ή σπασμένο τούβλο. Έτσι, η σειρά εργασίας για την αποστράγγιση της συσκευής καλά:

 • Στον πυθμένα του λάκκου τοποθετείται στρώμα 10 εκατοστών από πηλό.
 • Στο ίδιο στρώμα πάχους 10 εκατοστών για να επικαλύψει την τάφρο, η οποία θα χρησιμοποιηθεί ως αποστράγγιση, και θα δώσει το σχήμα της υδρορροής. Αν, όταν σκάβετε μια τάφρο, για να παρέχετε μια μικρή κλίση προς την κατεύθυνση του αποχετευτικού αγωγού, το νερό θα ρέει κάτω από το αλεξίπτωτο, χωρίς να παραμείνει ή να συσσωρευτεί σε ένα μέρος.
 • 0,5 m από την αποστράγγιση τοποθετείται σε προσεκτικά επεξεργασμένο πηλό (επεκταμένος πηλός, θρυμματισμένη πέτρα ή χαλίκι αναμεμειγμένο με άμμο), στη συνέχεια ψεκάζεται προσεκτικά με ένα στρώμα γης και προσεκτικά γεμίζεται.
 • Συνιστάται να θερμάνετε το σωλήνα αποστράγγισης που έχει τοποθετηθεί από το λουτρό στο λάκκο, έτσι ώστε να μην καταψύχεται από το νερό το χειμώνα.

Αν ένα μίγμα χαλικιού και άμμου χρησιμοποιήθηκε ως αποστράγγιση, τότε πρέπει να θυμόμαστε ότι είναι γρήγορα μολυσμένο και περιοδικά θα πρέπει να καθαριστεί.

Μπουρνούζι σηπτική δεξαμενή

Για μια μεγάλη μπανιέρα με τουαλέτα και χώρο ανάπαυσης, μια απλή τρύπα αποστράγγισης δεν θα είναι αρκετή, οπότε ένας καλός ιδιοκτήτης πρέπει να έχει ένα αξιόπιστο σύστημα αποχέτευσης - μια εξελιγμένη και καλή σηπτική δεξαμενή για μπάνιο. Εάν το επιτρέπουν οι πόροι, μπορεί να αγοραστεί ένα σηπτικό απόθεμα - στην αγορά υπάρχουν σύγχρονες εγκαταστάσεις οποιουδήποτε μεγέθους και επίπεδα πολυπλοκότητας. Αλλά ακόμη και η πιο σύνθετη εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων μπορεί να κατασκευαστεί με τα χέρια τους, επομένως, συνήθως, οι ιδιοκτήτες τοποθεσιών προτιμούν να ασχολούνται με την κατασκευή των σηπτικών δεξαμενών από μόνοι τους.

Eurocubes για μια σηπτική δεξαμενή

Για τη συσκευή των αυτο-κατασκευασμένων σηπτικών δεξαμενών χρησιμοποιούνται συχνά Eurocubes - πλαστικά δοχεία με όγκο χίλια λίτρα.

Το Eurocube είναι μια δεξαμενή με ένα άκαμπτο μεταλλικό κιβώτιο, σχεδιασμένο για τη μεταφορά και αποθήκευση χύδην και υγρού φορτίου. Οι Eurocubes είναι κατασκευασμένοι από πολυουρεθάνη, πλαστικό, ξύλο, χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα και αλουμίνιο. Στο άνω μέρος της δεξαμενής παρέχεται ένας λαιμός με πλαστικό κάλυμμα και δακτύλιο στεγανοποίησης και στο κάτω μέρος υπάρχει μια βαλβίδα αποστράγγισης με βαλβίδα και σφράγιση.

Για να μπορέσει το EuroClub να εκπληρώσει τα καθήκοντά του με υψηλή ποιότητα, είναι απαραίτητο να προετοιμαστεί:

 1. Στο λαιμό, που βρίσκεται στην κορυφή του κύβου, ορίστε το τσάι.
 2. Στο τέλος της δεξαμενής, σε απόσταση 25 cm από το πάνω άκρο της δεξαμενής, δημιουργήστε μια οπή για τον αγωγό τροφοδοσίας εισόδου.
 3. Στο άνω οριζόντιο τμήμα της οπής κόβεται για τον σωλήνα εξαερισμού, ο οποίος στη συνέχεια συνδέεται με το τσάι.
 4. Εάν υπάρχουν δύο δεξαμενές, πρέπει να συνδεθούν. Για να το κάνετε αυτό, δημιουργήστε μια οπή για τη σύνδεση των σωλήνων. Στο πρώτο δοχείο, η οπή κόβεται 20 cm κάτω από τον αγωγό τροφοδοσίας. Η δεύτερη δεξαμενή βρίσκεται κάτω από την πρώτη.
 5. Μετά την προετοιμασία του σκάφους, συνδέονται μεταξύ τους με σωλήνες και στερεώνονται με ενίσχυση.
 6. Στη δεύτερη δεξαμενή, γίνεται μια τρύπα για τον σωλήνα εξόδου 30 cm κάτω από την επάνω όψη.

Σημαντικό: εάν ο λαιμός είναι πολύ στενός και δεν μπορεί να εισαχθεί το τσιπ, μπορεί να γίνει μια τομή γύρω του. Αφού τοποθετήσετε το τσιμπιδάκι με ασφάλεια.

Όλες οι ενώσεις της δομής θα πρέπει να λιπαίνονται προσεκτικά με ένα στεγανωτικό, στη συνέχεια να προχωρήσετε στην προετοιμασία του λάκκου.

Πρώτα απ 'όλα, πρέπει να υπολογίσετε σωστά το μέγεθος του λάκκου. Ίδρυμα pit θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε μεταξύ των τοιχωμάτων του και τα τοιχώματα του δοχείου ήταν περίπου 15 cm από ελεύθερο χώρο, και ταιριάζει στο κάτω μέρος πλάκα του σκυροδέματος 15 εκατοστά σε ύψος. Evrokuby θα σταθεί σταθερά και με αξιοπιστία εάν τα τοιχώματα και τον πυθμένα του λάκκου με το σκυρόδεμα.

Εγκατάσταση δεξαμενής

Μετά το στέγνωμα του σκυροδέματος, τοποθετήστε τις δεξαμενές και τις γεμίστε με νερό. Το κενό μεταξύ των δεξαμενών είναι σκυροδεμένο έτσι ώστε κατά την κίνηση του εδάφους να μην υπάρχει καταστροφή της δομής. Είναι απαραίτητο να θερμανθεί το πάνω μέρος της δεξαμενής με την τοποθέτηση αφρωδών φύλλων στην κορυφή. Στη συνέχεια, γεμίστε τις δεξαμενές με τη γη, αφήνοντας μόνο τους σωλήνες αερισμού στην επιφάνεια.

Η διάταξη μιας σηπτικής δεξαμενής έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της. Μεταξύ των κυριότερων πλεονεκτημάτων είναι η ικανότητα συλλογής μεγάλης ποσότητας νερού στο σωρευτικό δοχείο, η απουσία δυσάρεστων οσμών και καθαριότητας στην περιοχή. Τα μειονεκτήματα μιας σηπτικής δεξαμενής περιλαμβάνουν:

- την ανάγκη να εξοπλιστεί η εγκατάσταση στο χαμηλότερο τμήμα του εξοχικού σπιτιού, προκειμένου να εξασφαλιστεί η φυσική ροή του νερού στις δεξαμενές ·

- την οργάνωση της ελεύθερης διέλευσης του οχήματος aspenizatorsky στην περιοχή και απευθείας στο φρεάτιο,

- την ανάγκη τακτικής παραγγελίας των υπηρεσιών των ηλεκτρικών σκουπών, η οποία δημιουργεί πρόσθετη δαπάνη στον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Πώς να συνδέσετε το λουτρό με την κεντρική γραμμή αποχέτευσης

Ανακουφίστε τις προσπάθειες για τη διευθέτηση των λυμάτων μπορεί να υπάρξει αυτόνομη ή συγκεντρωτική αποχέτευση. Συνδέοντας τους σωλήνες αποστράγγισης απευθείας στο τελικό σύστημα, ο ιδιοκτήτης ξεφορτώνεται το πρόβλημα της τοποθέτησης του συστήματος αποβλήτων.

Αν ο χώρος βρίσκεται δίπλα στην κύρια γραμμή αποχέτευσης, είναι αρκετά πιθανό να συνδεθείτε με αυτό. Για να γίνει αυτό, πρέπει να γράψετε μια αίτηση στο αρμόδιο τμήμα, να εκδώσετε μια δέσμη αδειών και να προβείτε σε ορισμένες ενέργειες:

 1. Δημιουργία σύμβασης εγκατάστασης και χερσαίων έργων με μια οργάνωση έργου που ασκεί τις δραστηριότητές της σε πλήρη συμμόρφωση με το νόμο και διαθέτει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά.
 2. Εάν οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν κοντά σε κτίρια κατοικιών, λάβετε τη γραπτή συγκατάθεση των γειτόνων για τη διεξαγωγή εκδήλωσης.
 3. Τοποθετήστε ένα ειδικό φρεάτιο επιθεώρησης, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να ελέγχει το σύστημα αποχέτευσης και να ελέγχει τους σωλήνες αποχέτευσης.

Μόνο μετά την εφαρμογή όλων των δραστηριοτήτων μπορεί να αποκτηθεί η άδεια να ενταχθούν στο σύστημα αποχέτευσης λουτρών στον κεντρικό αυτοκινητόδρομο.

Κατά κανόνα, οι ιδιοκτήτες μικρών λουτρών προσπαθούν να εξοπλίσουν το σύστημα αποχέτευσης μόνοι τους, δεδομένου ότι μια μικρή ποσότητα λυμάτων από το λουτρό καθιστά ανέφικτο να αφιερώσετε όλο το χρόνο και την προσπάθεια στα ιδρύματα που επισκέπτονται και να συντάξετε συμβάσεις. Η κατασκευή ενός υψηλής ποιότητας συστήματος αποχέτευσης με τα δικά τους χέρια θα είναι πολύ φθηνότερη και δεν απαιτεί πολύ χρόνο.

Απορρίμματα για λουτρό με τα χέρια τους: ένα σχέδιο και βήμα προς βήμα οδηγίες στη συσκευή

Ένα άνετο λουτρό στην περιοχή σας είναι ένα όνειρο που μπορεί πάντα να γίνει πραγματικότητα από μόνο του. Μία από τις βασικές στιγμές της κατασκευής του είναι η λύση του προβλήματος της απομάκρυνσης των αποβλήτων.

Πώς να ρυθμίσετε ένα σύστημα αποχέτευσης για μπάνιο με τα δικά σας χέρια και ποια σημεία που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά το σχεδιασμό και την εγκατάσταση ενός συστήματος, ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά.

Τύπος συστήματος αποχέτευσης

Η συσκευή ενός σωστά σχεδιασμένου συστήματος διάθεσης υγρών αποβλήτων ωθείται όχι μόνο από τα αισθητικά πρότυπα αλλά και από τις τρέχουσες απαιτήσεις που αποσκοπούν στη διατήρηση της περιβαλλοντικής ασφάλειας.

Κατασκευαστικές λύσεις των αυτόνομων υπονόμων που ανεγέρθηκαν κατά την κατασκευή των λουτρών, μπορεί να είναι πολλές. Τρεις από αυτές είναι πιο αποτελεσματικές:

 1. Σύστημα ελεύθερης ροής - περιλαμβάνει την κίνηση των λυμάτων σε αυτό με βαρύτητα. Αυτή η επίδραση επιτυγχάνεται μέσω σωστά διατηρούμενης γωνίας του αγωγού.
 2. Σύστημα πίεσης - παρέχει την αναγκαστική μεταφορά αποβλήτων με τη χρήση εξοπλισμού άντλησης.
 3. Συνδέοντας με το υπάρχον αυτόνομο ή συγκεντρωτικό σύστημα αποστράγγισης.

Κατά την τοποθέτηση του συστήματος βαρύτητας, η γωνία της γραμμής καθορίζεται από τη διάμετρο των σωλήνων.

Το σύστημα βαρύτητας είναι μη πτητικό, αλλά είναι αρκετά προβληματικό να το σχεδιάσετε σωστά με δύσκολο έδαφος.

Το σύστημα πίεσης είναι πτητικό και κοστίζει πιο ακριβά από την μη πίεση. Αλλά επιλύει εύκολα προβλήματα που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στη βαρύτητα. Για να είναι δυνατή η μεταφορά υγρών αποβλήτων σε μεγάλες αποστάσεις, κατά την εγκατάσταση συστήματος πίεσης είναι σημαντικό να φροντίζετε για τη μόνωση τεχνικών στοιχείων κατά την ψυχρή περίοδο.

Η διάρκεια ζωής ενός συστήματος αποχέτευσης υπό πίεση δεν υπολογίζεται για περισσότερο από μια δεκαετία και το κόστος της συσκευής του είναι περισσότερο από το κόστος. Το κυριότερο είναι να χρησιμοποιήσετε εξοπλισμό άντλησης εξοπλισμένο με έναν μύλο, ο οποίος αλέθε τα στερεά σωματίδια που πέφτουν μέσα στην αποστράγγιση.

Η σύνδεση του αγωγού με ένα κεντρικό σύστημα αποχέτευσης είναι λιγότερο εντατική στην εργασία, αλλά ταυτόχρονα πιο ενοχλητική. Δεδομένου ότι μόνο λίγοι ιδιοκτήτες μπανιέρα μπορούν να το εφαρμόσουν στην πράξη, δεν θα μελετήσουμε λεπτομερώς τα χαρακτηριστικά του.

Ανεξάρτητα από το είδος του συστήματος αποχέτευσης που επιλέγεται για το λουτρό, είναι εξαιρετικά σημαντικό να παρατηρήσετε την ευθεία της εθνικής οδού. Εάν υπάρχουν σημεία καμπής για την τοποθέτηση του αγωγού, τότε θα χρειαστεί να κατασκευαστούν φρεάτια επιθεώρησης στους χώρους της ρύθμισής τους.

Προσδιορισμός των συνθηκών εδάφους και του τύπου του εδάφους

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει κατά την κατασκευή ενός αποχετευτικού συστήματος σε ένα λουτρό είναι να προσδιοριστεί η κατάσταση του εδάφους στο χώρο. Στο στάδιο αυτό είναι σημαντικό να προσδιοριστούν:

 1. Επίπεδο υπόγειων υδάτων
 2. Το σημείο της κατάψυξης του εδάφους το χειμώνα.

Το βάθος με το οποίο θα πρέπει να τοποθετούνται οι σωλήνες του εξωτερικού συστήματος αποχέτευσης και ο εξοπλισμός του σηπτικού θα εξαρτάται άμεσα από αυτό.

Πληροφορίες σχετικά με το βάθος της κατάψυξης του εδάφους μπορούν να ληφθούν από βιβλία αναφοράς ή μιλώντας με γείτονες που έχουν ήδη πραγματοποιήσει παρόμοια εργασία.

Μπορείτε να ανακαλύψετε το είδος του εδάφους κάνοντας απλούς χειρισμούς και ελέγχοντας τα στοιχεία με τα δεδομένα στον παρακάτω πίνακα. Για να το κάνετε αυτό, στον τόπο όπου σκοπεύετε να τοποθετήσετε τον αγωγό, θα πρέπει να σκάψετε μια τρύπα με βάθος 25-30 cm κάτω από το σημάδι της κατάψυξης. Δείγμα για τη μελέτη που ελήφθη από τον πυθμένα της εκσκαφής. Ένα δείγμα εδάφους αρχικά γαρνιέται μεταξύ των δακτύλων και στη συνέχεια τυλίγεται σε μια σφαίρα.

Όταν ασχολούνται με αργίλους και αργιλώδη εδάφη, τα οποία συγκαταλέγονται στα ισχυρά εκραγόμενα εδάφη, όταν τοποθετείται το εξωτερικό σύστημα αποχέτευσης, το κάτω μέρος των τάφρων θα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ένα "μαξιλάρι" άμμου. Λειτουργώντας ως αποσβεστήρας, η άμμος θα αποτρέψει την καταστροφή του αγωγού κατά τη διάρκεια των κινήσεων ελατηρίων του εδάφους.

Επιλέγοντας ένα μέρος για την κατασκευή μιας σηπτικής δεξαμενής

Για δυσάρεστες οσμές δεν ενοχλούν τους ιδιοκτήτες και τους επισκέπτες του site, είναι σημαντικό να υπολογίσει σωστά τη θέση της εγκατάστασης.

Η απόσταση του σημείου λήψης των αποβλήτων πρέπει να είναι:

 • στο υπόγειο του λουτρού - 4-7 μ.
 • έως το σημείο πρόσληψης νερού - από 10 μέτρα.
 • σε χώρους πρασίνου - από 2 μέτρα.
 • στο δρόμο - 5 μ.

Στο SNiP 2.04.03-85 τα σημεία διατυπώνουν επίσης την ελάχιστη επιτρεπόμενη απόσταση που πρέπει να διατηρείται από τη σηπτική δεξαμενή μέχρι τα σύνορα με το γειτονικό τμήμα. Θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 μέτρα.

Σχεδιασμός του συστήματος αποχέτευσης

Ο σχεδιασμός και η εγκατάσταση του αυτόνομου συστήματος αποχέτευσης περιλαμβάνει δύο υποχρεωτικά μέρη:

 • εσωτερική - περιλαμβάνει επικοινωνίες που τοποθετούνται σε εσωτερικούς χώρους.
 • υπαίθρια - συνδυάζει τις επικοινωνίες έξω από το κτίριο.

Το έργο της τοποθέτησης του συστήματος αποχέτευσης στην επιθυμία μπορεί να εκτελεστεί και οι δυνάμεις του.

Για να απλοποιήσετε τους υπολογισμούς στο σχέδιο, πρέπει να καθορίσετε:

 1. Θέσεις εγκατάστασης σημεία υδραυλικών εγκαταστάσεων.
 2. Οι διαστάσεις των χώρων και η απόσταση από τα σημεία εκφόρτωσης στα χωρίσματα.
 3. Ο τόπος απόσυρσης της κύριας οδού.
 4. Εγκατάσταση του σωλήνα ανεμιστήρα (εάν υπάρχει μια τουαλέτα).

Στο σχέδιο, τα υδραυλικά εξαρτήματα συνδέονται με τον κύριο σωλήνα στο συντομότερο και ταυτόχρονα βολικό μονοπάτι. Το κύριο καθήκον είναι να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των στροφών της εθνικής οδού.

Μετά από αυτό, το μήκος των επικοινωνιών συνοψίζεται, χωρίς να ξεχνάμε να προσθέτουμε ένα επίδομα για το πάχος του εξωτερικού τοίχου, και να προχωρήσουμε στην κατάρτιση του σχεδίου εξωτερικής καλωδίωσης.

Οι βασικοί κανόνες που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασμό υπαίθριων καλωδιώσεων:

 1. Στη διασταύρωση των εσωτερικών και εξωτερικών λυμάτων εγκατασταθεί η καταπακτή παρατήρησης.
 2. Στα σημεία καμπής της εθνικής οδού και στα σημεία στα οποία ξεχωρίζουν τα πλευρικά κλαδιά της αγωγού, χτίζουν φρεάτια.
 3. Το πρώτο πηγάδι επιθεώρησης δεν βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη από 3 μέτρα από το λουτρό και όχι περισσότερο από 12 μέτρα.

Σύμφωνα με τους προδιαγεγραμμένους κανονισμούς του SNiP, όταν τοποθετούνται τα εξωτερικά λύματα με σωλήνες D 100-150 mm κάθε 15-30 μέτρα από μια απευθείας γραμμή, είναι απαραίτητο να κατασκευαστούν φρέατα παρακολούθησης.

Όταν ασχολείται με μια σχετικά επίπεδη περιοχή, όταν τοποθετεί το υπαίθριο δίκτυο καθ 'όλο το μήκος του, για να εξασφαλιστεί η αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος, είναι απαραίτητο να αντέξει μόνο μια γωνία κλίσης 10-15 mm ανά μέτρο.

Επιλογές διαρρύθμισης υδατοστεγάνωσης

Η εξάπλωση της κακοσμίας όταν υπάρχει αποχέτευση δεν είναι ασυνήθιστη. Το να απαλλαγούμε από αυτό βοηθά στην εγκατάσταση μιας σφραγίδας νερού. Ο σχεδιασμός είναι ένα αυτοσχέδιο βύσμα νερού, το οποίο βρίσκεται πάντα στην κοιλότητα του σωλήνα, ακόμη και σε περιόδους όπου το λουτρό δεν χρησιμοποιείται προσωρινά. Ο κύριος σκοπός της συσκευής είναι να διαχωρίσει δύο γειτονικά αέρια μέσα, διακόπτοντας τις δυσάρεστες οσμές που προέρχονται από τη σηπτική δεξαμενή.

Ο απλός σχεδιασμός έχει ένα μειονέκτημα - με σπάνια λειτουργία του συστήματος, το υγρό εξατμίζεται με την πάροδο του χρόνου. Για τέτοιου είδους σπάνια χρησιμοποιούμενα συστήματα, είναι καλύτερο να εγκαταστήσετε μια στεγνή σφράγιση νερού.

Αυτός ο σχεδιασμός είναι βολικός επειδή όταν το υγρό εισέλθει στο σύστημα υπό την ενέργεια της παραγόμενης πίεσης, η βαλβίδα χαμηλώνει, ανοίγοντας το δρόμο για τη ροή και μετά τη διέλευσή της επιστρέφει στην αρχική της θέση.

Εάν δεν έχετε την ευκαιρία να αγοράσετε ένα τελικό προϊόν, μπορείτε να δημιουργήσετε μια παρόμοια δομή με δική σας.

Για την κατασκευή υδραυλικής στεγανοποίησης, η ευρεία άκρη του προσαρμογέα κόβεται σε γωνία 30 °. Ένας κύκλος D 110 mm κόβεται από πυκνό καουτσούκ και στερεώνεται στο σημείο κοπής. Ο τελικός σχεδιασμός τοποθετείται στην έξοδο του σωλήνα από τη δεξαμενή σηπτικής.

Επιλογή των απαραίτητων υλικών

Πριν δημιουργήσετε ένα αξιόπιστο σύστημα αποχέτευσης για το λουτρό, πρέπει να επιλέξετε τα στοιχεία ποιότητας του αγωγού.

Για την τοποθέτηση του εσωτερικού και του εξωτερικού δικτύου στη σύγχρονη αγορά υπάρχουν διάφοροι τύποι σωλήνων. Τα κυριότερα είναι:

 • Χυτοσίδηρος - ανθεκτικό, αλλά βαρύ και επομένως εξαιρετικά άβολο για εγκατάσταση. Η τιμή για τους είναι αρκετά υψηλή.
 • Τα προϊόντα αμιάντου-τσιμέντου είναι φθηνά, των οποίων οι παράμετροι απόδοσης είναι κατώτερες από τα ανάλογα πλαστικού και χυτοσιδήρου. Λόγω του ότι έχουν μια τραχιά εσωτερική επιφάνεια, η οποία έχει πολλές μικρές εσοχές, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στη διάταξη ενός συστήματος ελεύθερης ροής.
 • Πλαστική - γενική επιλογή, κατάλληλη για την τοποθέτηση οποιουδήποτε τύπου αποχετευτικού συστήματος. Είναι φθηνά σε τιμή, εύκολο στην εγκατάσταση και ανθεκτικό στη λειτουργία.

Κατά την τοποθέτηση ενός αυτόνομου συστήματος αποχέτευσης σε προαστιακές περιοχές, οι πλαστικοί σωλήνες είναι οι συνηθέστεροι.

Διατίθενται με ή χωρίς πρίζες. Για απλοποίηση της εγκατάστασης μεγάλων προϊόντων, παράγονται εξαρτήματα και άλλα εξαρτήματα.

Για την τοποθέτηση ενός οριζόντιου αγωγού στα τοιχώματα του κτιρίου, επιλέξτε σωλήνες γκρι χρώματος D110 cm, για κατακόρυφα μοσχεύματα κατά την εγκατάσταση δεκτών - σωλήνες D50 mm και D110 cm. Κατά την τοποθέτηση του εξωτερικού αγωγού - PVC σωλήνες με κίτρινο-κόκκινο χρώμα του ίδιου μεγέθους. Οι προσαρμογείς χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση στοιχείων διαφόρων διαμέτρων.

Εσωτερικό σύστημα

Είναι πιο σωστό να ολοκληρώσετε τη διάταξη των λυμάτων ακόμη και στο στάδιο της οικοδόμησης ενός λουτρού. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπου είναι απαραίτητο να εξοπλιστούν τα ήδη τελειωμένα κτίρια που εκμεταλλεύονται. Ο όγκος των εργασιών και η αλληλουχία τους σε κάθε περίπτωση θα είναι διαφορετικοί.

Εγκατάσταση του συστήματος κατά τη φάση κατασκευής

Μετά την ανέγερση της βάσης, καθορίζονται τα σημεία σύνδεσης για διαδρόμους, νεροχύτες και άλλα υδραυλικά στοιχεία.

Το βάθος του σωλήνα από την επιφάνεια της γης έως την κορυφή του τοποθετημένου σωλήνα πρέπει να είναι:

 • για τις νότιες περιοχές - 70 cm.
 • για τη μεσαία ζώνη - από 90 έως 120 cm.
 • για τις βόρειες περιοχές - από 150 έως 180 cm.

Εάν το ύψος του υπογείου φτάσει τα 30-40 cm, τότε το βάθος των χαραγμένων τάφρων θα πρέπει να είναι περίπου 80-100 cm σε σχέση με το ανώτερο σημείο της ανυψωμένης βάσης.

Η τοποθέτηση του αγωγού σύμφωνα με το σχέδιο αποχέτευσης πρέπει να ξεκινά με την εγκατάσταση του κύριου σωλήνα, χωρίς να ξεχνάμε την παρατήρηση της κλίσης. Από αυτό θα αναχωρούν μεγάλα κομβικά στοιχεία και πλευρικοί κλαδιά, κατασκευασμένα από στοιχεία της ίδιας ή μικρότερης διαμέτρου. Στην τελική μορφή, όλα τα δαμάσκηνα που προβλέπονται στην κατασκευή του ατμού θα πρέπει να συνδεθούν με έναν αγωγό.

Κάτω από το άκρο του σωλήνα εξόδου σκάβουν μια τρύπα για τη ρύθμιση της ροής του νερού. Για να ελέγξετε τη σωστή κλίση των σωλήνων, εκτελέστε δοκιμαστική αποστράγγιση. Για να γίνει αυτό, εναλλάξ σε όλες τις οπές αποστράγγισης ρίχνουμε μικρές μερίδες νερού. Στον κάδο που τοποθετείται στο άκρο του σωλήνα εξόδου, πρέπει να χύνεται ο ίδιος όγκος υγρού καθώς χύθηκε στις οπές.

Το ύψος των κάθετων στρωμάτων γίνεται με περιθώριο. Μετά την πλήρωση του δαπέδου και την εγκατάσταση του trapikov θα είναι εύκολο να κοπούν. Στο ίδιο στάδιο, τοποθετήστε τον ανυψωτήρα εξαερισμού.

Εάν η συσκευή αποχέτευσης στο λουτρό εκτελείται στην περιοχή, η οποία βρίσκεται σε μια περιοχή με κρύο κλίμα, θα πρέπει να φροντίσετε για τη μόνωση των σωλήνων.

Για τη μόνωση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε:

 • αφρώδεις ημικύλλοι ·
 • ινώδη υλικά.
 • ρολά πολυαιθυλενίου αφρού.

Για να μειωθεί ο όγκος των ήχων που δημιουργούνται από το λειτουργικό σύστημα, οι σωλήνες μπορούν επιπλέον να τυλιχτούν με υλικό απορρόφησης θορύβου.

Το δάπεδο στο λουτρό μπορεί να οργανωθεί με δύο τρόπους: δημιουργώντας ένα διαρρέον δάπεδο, το οποίο περιλαμβάνει τοποθέτηση σανίδων με διάκενο 5 mm ή δημιουργώντας μια κεκλιμένη επιφάνεια. Κατά την επιλογή της δεύτερης μεθόδου, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι κατά την τοποθέτηση της τελικής επίστρωσης η κλίση προς την κατεύθυνση της κάδου διατηρείται έτσι ώστε το χρησιμοποιούμενο νερό να μην συσσωρεύεται, αλλά αμέσως να ρέει μέσα στην αποστράγγιση.

Τοποθέτηση λυμάτων στο ήδη έτοιμο κτίριο

Το σύστημα αποστράγγισης βρώμικου νερού μπορεί να εγκατασταθεί σε χώρους που έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία. Για να γίνει αυτό, πρέπει επίσης να καταρτίσετε ένα διάγραμμα συνδεσμολογίας, το οποίο υποδηλώνει σημεία σύνδεσης. Σε χώρους τοποθέτησης ο αγωγός θα πρέπει να ανοίξει το δάπεδο.

Κατά την εγκατάσταση των σκάλων στο ατμόλουτρο και το πλύσιμο είναι σημαντικό να τηρούνται τρεις βασικές απαιτήσεις:

 1. Οι σκάλες αποχέτευσης στο ατμόλουτρο και στο λουτρό έχουν ένα φλος με το πάτωμα.
 2. Τα κενά του συστήματος υφίστανται κατεργασία με ανθεκτικές στην υγρασία εξομάλυνσης.
 3. Τα κεραμίδια επένδυαν μόνο μετά την εγκατάσταση της σκάλας.

Για τη σύνδεση ενός λεκάνης τουαλέτας και τη διάταξη εξαερισμού σε μια τουαλέτα δημιουργήστε το μπλουζάκι.

Για να μειωθεί ο κίνδυνος σχηματισμού εναποθέσεων στα τοιχώματα του αγωγού, ο οποίος οδηγεί σε απόφραξη της διαμέτρου διόδου και φράξιμο του φρεατίου αποστράγγισης, τοποθετήστε μια σχάρα φίλτρου στο ντους και στις καταπακτές αποστράγγισης στο λουτρό. Θα πιάσει τα φύλλα του λουτρού και τα μικρά συντρίμμια.

Τοποθέτηση του εξωτερικού αποχετευτικού δικτύου

Το βασικό στοιχείο του υπαίθριου συστήματος διάθεσης υγρών αποβλήτων είναι μια σηπτική δεξαμενή. Μπορεί να είναι μια κατασκευή υπό τη μορφή πηγαδιού αποχέτευσης ή δομής επεξεργασίας δύο θαλάμων.

Κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων

Εάν το μπάνιο είναι σχεδιασμένο για οικογένεια 2-3 ατόμων, δεν παρέχει τουαλέτα και δεν το χρησιμοποιείτε τόσο συχνά, μπορείτε να περιορίσετε τον εαυτό σας στην οικοδόμηση μιας πρωτόγονης παραγωγής. Για το σκοπό αυτό, έχοντας διατηρήσει την απόσταση που καθορίζεται από τα πρότυπα υγιεινής, σκάβουν ένα φρεάτιο αποστράγγισης.

Αλλά μπορεί να εγκατασταθεί μόνο σε εδάφη που χαρακτηρίζονται από υψηλό επίπεδο διαπερατότητας υγρασίας. Αυτά περιλαμβάνουν αμμώδεις άμμους, αμμώδη εδάφη και πετρώδη εδάφη.

Η κατασκευή της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων πραγματοποιείται με την ακόλουθη σειρά:

 1. Στην περιοχή που έχει επισημανθεί, έχει σκάψει μια ανασκαφή, το βάθος της οποίας είναι 1-1,5 μέτρα υψηλότερη από την ένδειξη της κατάψυξης του εδάφους.
 2. Ο πυθμένας του λάκκου τοποθετεί ένα στρώμα πάχους 10 εκατοστών.
 3. Από πάνω κατευθύνουν το νιφάδα ή το θρυμματισμένο πέτρινο άμμο, σχηματίζοντας ένα στρώμα ύψους 40-50 εκ. Θα εκτελέσει τη λειτουργία αποστράγγισης.
 4. Για να αποφευχθεί η κατάρρευση των γειτονικών τοίχων της ανασκαφής, είναι επενδεδυμένα με τούβλα, τοποθετώντας σειρές με κλιμακωτό σχέδιο ή με έτοιμους δακτυλίους από σκυρόδεμα.

Εάν είναι επιθυμητό, ​​τα τοιχώματα της δεξαμενής αποστράγγισης μπορούν να τοποθετηθούν με καλύμματα ελαστικών. Για να το κάνετε αυτό, σκάβετε ένα λάκκο, η διάμετρος του οποίου σας επιτρέπει να προσαρμόσετε το ελαστικό 4-5 που έχει τοποθετηθεί μεταξύ τους.

Για να αποφύγετε τη μετακίνηση του ελαστικού μετά την τοποθέτηση της πρώτης βαθμίδας, συνιστάται η οδήγηση τεσσάρων πασσάλων κατά μήκος της περιφέρειας. Για να αυξηθεί η αντοχή της δομής, ο χώρος της συνοχής των ελαστικών μπορεί να αντιμετωπιστεί με πίσσα. Κατά την τοποθέτηση κάθε βαθμίδας για την εξάλειψη της επικάλυψης και τη βελτίωση της αποστράγγισης στις πλευρές του κάθε ελαστικού, κοιμούνται τα ερείπια και κομμάτια σπασμένων τούβλων.

Εάν το έδαφος του χώρου στον οποίο βρίσκεται το λουτρό, δεν αφήνει το νερό να ρέει καλά, θα πρέπει να σκεφτείτε την εγκατάσταση μιας έτοιμης δεξαμενής σηπτικού πολυμερούς ή την απόκτηση ενός σταθμού βαθιάς καθαρισμού.

Το κύριο πλεονέκτημα αυτών των συστημάτων είναι η περιβαλλοντική ασφάλεια. Τα συσσωρευμένα λύματα δεν θα είναι σε θέση να διαρρεύσουν μέσω των τοίχων αδιάβροχων υλικών και συνεπώς δεν θα βλάψουν το έδαφος και τα υπόγεια ύδατα.

Λόγω της ζωτικής δραστηριότητας των αερόβιων ή αναερόβιων βακτηριδίων, τα στερεά απόβλητα αποσυντίθενται σε απλά στοιχεία, μειώνοντας έτσι τον όγκο τους κατά δεκάδες φορές. Καθώς συσσωρεύεται, είναι απαραίτητο μόνο να απομακρύνετε περιοδικά τα περιεχόμενα της σηπτικής δεξαμενής, καταφεύγοντας στις υπηρεσίες των φορτηγών κενού.

Εγκατάσταση και αγωγός

Για να βάλουν έναν κορμό, σκάβουν μια τάφρο, δίνοντάς της σχήμα U. Το βάθος του πρέπει να είναι κάτω από το σημείο κατάψυξης του εδάφους. Ο πυθμένας της τάφρου είναι γεμάτος και ισοπεδωμένος, χωρίς να ξεχνάμε να αντισταθούμε στην προκατάληψη προς το σύστημα αποστράγγισης. Από την κορυφή του βυθισμένου πυθμένα, ένα μαξιλάρι θραυσμάτων πέτρας είναι επενδεδυμένο στην ίδια γωνία και τοποθετούνται σωλήνες.

Στα σημεία καμπής της εθνικής οδού υπάρχουν παρατηρητήρια - κοιλώματα με σκυρόδεμα και οχυρωματικούς τοίχους.

Για να ενισχυθεί το αποτέλεσμα, τα εσωτερικά τοιχώματα του φρεατίου είναι επενδεδυμένα με θερμομονωτικό υλικό και οι εξωτερικοί τοίχοι καλύπτονται με πριονίδι και χώμα.

Ο σωλήνας οδηγείται προς την οπή αποστράγγισης υπό γωνία, έχοντας προηγουμένως δημιουργήσει μια οπή στον τοίχο κάτω από αυτό. Εάν το φρεάτιο αποχέτευσης είναι κατασκευασμένο από καλύμματα ελαστικών, ο σωλήνας αποστράγγισης αφαιρείται μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου ελαστικού ή μέσω μιας οπής που έχει κατασκευαστεί στην επάνω βαθμίδα.

Το κάλυμμα για μια σηπτική δεξαμενή μπορεί να εκτελεστεί από ξύλινη σανίδα ή από κομμένο φύλλο μετάλλου. Για να εξασφαλιστεί η ροή οξυγόνου στο καπάκι, γίνεται μια οπή για την εγκατάσταση του σωλήνα.

Στο τελικό στάδιο, παραμένει μόνο η διεξαγωγή δοκιμαστικής εκκένωσης προκειμένου να ελεγχθεί η ορθότητα της κλίσης των σωλήνων αποχέτευσης και να συσσωρευτεί η περιοχή γύρω από τα τοιχώματα του ανώτερου τμήματος της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων.

Χρήσιμο βίντεο για το θέμα

Το υλικό που παρουσιάζεται στα βίντεο θα βοηθήσει να τεθούν τα θεωρητικά θεμέλια στην πράξη και να αποφευχθούν λάθη κατά την εγκατάσταση του αποχετευτικού συστήματος.

Πώς να τοποθετήσετε σωλήνες αποχέτευσης:

Η οργάνωση της αποχέτευσης στο μπάνιο:

Πώς να φτιάξετε ένα σηπτικό ελαστικό:

Στο μέλλον, για να εξασφαλιστεί η σταθερότητα του συστήματος αποχέτευσης για το λουτρό, είναι σημαντικό να καθαρίζετε τακτικά τους τοίχους της εγκατάστασης αποθήκευσης. Αυτό θα μειώσει τον κίνδυνο απόφραξης του εδάφους από τα σωματίδια που υπάρχουν στα λύματα.

Πώς να επιλέξετε και να εγκαταστήσετε τις δικές τους αυτόνομες υπονόμους για λουτρά

Για άνετη χρήση ενός σύγχρονου λουτρού, δεν αρκεί να διπλώσετε ένα θερμαντήρα σόμπα και να καλύψετε ένα ατμόλουτρο με ένα δέντρο. Για να κάνετε ντους άνετα, για ντους με παγωμένο νερό από έναν κάδο ή για να κολυμπήσετε στην πισίνα, θα πρέπει να σκεφτείτε πόσο νερό αποστραγγίζετε στο στάδιο του σχεδιασμού του κτιρίου. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες δυσκολίες εδώ - ένα αυτόνομο σύστημα αποχέτευσης λουτρών δεν διαφέρει πολύ από το σύστημα αποχέτευσης λυμάτων από ιδιωτική κατοικία και είναι αρκετά δυνατό να το εξοπλίσετε με τα χέρια σας.

Περιεχόμενο

Οργανωτικά χαρακτηριστικά ↑

Για να επιλέξετε ένα κατάλληλο σύστημα αποχέτευσης, πρέπει να λάβετε υπόψη όχι μόνο τους προφανείς παράγοντες (το μέγεθος του κτιρίου, τη συχνότητα χρήσης του λουτρού, τον όγκο των λυμάτων), αλλά και μερικές αποχρώσεις που είναι ειδικές για κάθε τοποθεσία.

Εάν υπάρχει χαλαρό έδαφος στην περιοχή, ένα πηγαδάκι αποχέτευσης ή σηπτική δεξαμενή θα αντιμετωπίσει καλά τις αποχετεύσεις από το λουτρό. Τα άμμο, τα χαλίκια, τα βότσαλα και τα θραυσμένα πετρώματα απορροφούν γρήγορα το νερό. Αλλά αν οι υπόγειες πηγές βρίσκονται ψηλά και η γη είναι αργιλώδης, αμμώδης ή αργιλώδης, είναι απαραίτητο να εξοπλιστεί κανείς με ένα σωρό για την ομοιόμορφη κατανομή του ρέοντος νερού. Το πετρώδες έδαφος μπορεί επίσης να περιπλέξει την κατασκευή: για την εκσκαφή βαθιές κοιλότητες για τη δεξαμενή μπορεί να απαιτηθεί η συμμετοχή ειδικού εξοπλισμού.

Για να μην καταστραφεί το κρύο του χειμώνα το σύστημα αποχέτευσης, το έργο αποχέτευσης πρέπει να λαμβάνει υπόψη το βάθος της κατάψυξης του εδάφους που είναι χαρακτηριστικό της περιοχής.

Το βάθος της κατάψυξης του εδάφους σε διάφορες περιοχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας

 1. Η παρουσία αποχετευτικών συστημάτων στο χώρο

Η ευκολότερη επιλογή για την τοποθέτηση του αποχετευτικού συστήματος για μπάνιο είναι η τροφοδοσία σωλήνων και η σύνδεση με υπάρχον δημόσιο ή αυτόνομο σύστημα αποχέτευσης. Εάν μια τέτοια λύση είναι αδύνατη για οποιονδήποτε λόγο, θα είναι απαραίτητο να εξοπλιστεί το απόθεμα από το μηδέν.

Δώστε προσοχή! Λεπτομερείς απαιτήσεις και συστάσεις για την κατασκευή λυμάτων στο λουτρό μπορούν να βρεθούν στο SNiP 2.04.03-85 "Αποχέτευση. Εξωτερικά δίκτυα και εγκαταστάσεις "και SNiP 2.04.01-85" Εσωτερική ύδρευση και αποχέτευση κτιρίων ".

Είδη αποχετευτικών συστημάτων λουτρού ↑

Εξετάστε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα διαφόρων τύπων αυτόνομων λυμάτων, κατάλληλα για τη διευθέτηση λουτρών.

Βαρύτητα αποστράγγισης ↑

Στο σύστημα ελεύθερης ροής, το νερό ρέει με βαρύτητα μέσα στο σωλήνα και από εκεί ρέει σε μια σηπτική δεξαμενή, φιλτράροντας το πηγάδι και ήδη καθαρισμένο αποστραγγίζεται στο έδαφος. Αυτός ο τύπος συστήματος αποχέτευσης σχετίζεται με μικρούς όγκους λυμάτων και υπό συνθήκες κατάλληλου εδάφους, όπως για την ανεξάρτητη κίνηση νερού, οι σωλήνες θα πρέπει να τοποθετούνται με κλίση 1-2 cm για κάθε μετρητή λειτουργίας.

 • Κόστος συντήρησης (περιοδική άντληση αποβλήτων, αντικατάσταση φίλτρων αποστράγγισης).
 • Το σύστημα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μεγάλη έκλυση νερού και να πλημμυρίσει το λουτρό.
 • Οι σωληνίσκοι μπορεί να φράξουν με ένα κομμάτι σαπουνιού που έχει εισέλθει τυχαία στο σύστημα, τα φύλλα σκούπες και άλλα απόβλητα "λουτρών".
 • Μπορεί να υπάρχουν δυσάρεστες οσμές στο κτίριο του μπάνιου ή στο χώρο.

Αλλά το σύστημα χωρίς πίεση έχει απτά πλεονεκτήματα: σας επιτρέπει να εξοικονομήσετε ενέργεια και ακριβό εξοπλισμό, επιπλέον, η τοποθέτησή του γίνεται εύκολα με τα χέρια σας.

http://okanalizatsii.ru/wp-content/uploads/2015/10/drainage-well.jpg
Σχέδιο του υπονόμου βαρύτητας με αποχέτευση

Δώστε προσοχή! Αν υπάρχει στο μπάνιο η τουαλέτα, θα χρειαστεί να εξοπλίσετε μια δεξαμενή σήψης ή μια αεροστεγή δεξαμενή αποθήκευσης για να απολυμάνετε τις αποχετεύσεις. Για ένα απλό νιπτήρα ή ένα ντους, μπορείτε να κάνετε με ένα φίλτρο καλά.

Συστήματα πίεσης ↑

Αυτή η μέθοδος απόρριψης λυμάτων χρησιμοποιείται στην κατασκευή λουτρών για συνεχή χρήση από μεγάλο αριθμό ατόμων.Το σύστημα ιστού απλά δεν μπορεί να αντεπεξέλθει σε μια απελευθέρωση βόλεϊ μιας εντυπωσιακής ποσότητας νερού, η οποία είναι γεμάτη από πλημμύρες. Και το σύστημα αποχέτευσης υπό πίεση ολοκληρώνεται με εγκατάσταση αντλίας, η οποία θα επιταχύνει την αποστράγγιση των λυμάτων στο κεντρικό σύστημα αποχέτευσης, το δίκτυο αποχέτευσης, το σηπτικό ντεπόζιτο ή το σταθμό βιοκαθαρισμού.

Υποβρύχια λειτουργία αντλίας αποστράγγισης

 • Μεταβλητότητα - σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, το σύστημα θα λειτουργεί με βαρύτητα (εάν τηρείται η απαιτούμενη κλίση).
 • Υψηλή τιμή Θα πρέπει να πληρώσουμε όχι μόνο για την μονάδα άντλησης, αλλά και για τη χρήση ενεργειακών πόρων.
 • Μια μεγάλη εκροή νερού απαιτεί τη διαμόρφωση ενός ογκομετρικού αποχετευτικού αγωγού ή πεδίων διήθησης, επομένως η καλύτερη επιλογή για ένα σύστημα πίεσης είναι ένα συνδυασμένο αυτόνομο σύστημα αποχέτευσης για το σπίτι και το λουτρό.

Δώστε προσοχή! Το σύστημα άντλησης, σε σύγκριση με το αυτορυθμιζόμενο, είναι λιγότερο επιρρεπές σε φράξιμο - λόγω της πίεσης του νερού, τα συντρίμμια δεν έχουν χρόνο να συσσωρευτούν στους σωλήνες.

Εγκατάσταση εσωτερικών λυμάτων ↑

Το έργο του λουτρού θα πρέπει να εξασφαλίζει την απομάκρυνση των λυμάτων από όλα τα δωμάτια όπου θα χρησιμοποιούν νερό - ατμόλουτρο, ντους, μπάνιο (μερικές φορές γκαρνταρόμπα, εάν υπάρχει ένα νιπτήρα). Ως εκ τούτου, το δάπεδο τοποθετείται με κλίση τουλάχιστον 2 cm / m στην κατεύθυνση των λυμάτων. Μεταξύ του τοίχου και της επίστρωσης αφήνουν ένα κενό στο οποίο εγκαθιστούν υδρορροές ή σωλήνες με αποχετεύσεις. Μια εναλλακτική λύση στις τυπικές αποχετεύσεις είναι η διάταξη των σκάλων.

Εγκατάσταση σκάλων στο ντους

Συστάσεις για τη διευθέτηση οικιακών λυμάτων:

 1. Ο αγωγός δεν θα πρέπει να περάσει κοντά στο τζάκι, τη σόμπα και τις συσκευές θέρμανσης.
 2. Σε μέρη στροφών και συνδέσεων πολλών σωλήνων, είναι επιθυμητό να κατασκευαστεί μια καλή αναθεώρηση - αυτό θα επιτρέψει την περιοδική καθαρισμό του συστήματος από συσσωρευμένα συντρίμμια.
 3. Κατά την επιλογή υλικών για σωλήνες και απορρίψεις, είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη η υψηλή θερμοκρασία του νερού στα δωμάτια ατμού. Η καλύτερη επιλογή - ανθεκτικό στη θερμότητα πλαστικό. Πρότυπη διάμετρος για σωλήνες αποχέτευσης - 100 mm.
 4. Για να αποφύγετε τη διείσδυση της μυρωδιάς του στάσιμου νερού μέσα στο λουτρό, τοποθετήστε μια σφράγιση νερού σε κάθε σημείο αποστράγγισης.
 5. Τα προστατευτικά δίχτυα που είναι ενσωματωμένα σε δαμάσκηνα θα βοηθήσουν στην αποτροπή της απόφραξης των λυμάτων.

Δώστε προσοχή! Για σύνθετα συστήματα, αποχετεύσεις αποχέτευσης από αρκετούς χώρους, συμπεριλαμβανομένου ενός μπάνιου, απαιτείται ανύψωση με εξαερισμό. Για να το κάνετε αυτό, τοποθετήστε έναν κατακόρυφο σωλήνα με μια βαλβίδα ελέγχου και το φέρετε πάνω από τη στέγη.

Εξωτερικά λύματα λουτρού ↑

Η επιλογή της μεθόδου διάθεσης αποβλήτων, όπως ήδη αναφέρθηκε, εξαρτάται από τον όγκο των αποβλήτων, τη διαπερατότητα του εδάφους και τη δυνατότητα σύνδεσης με το σύστημα αποχέτευσης του σπιτιού. Για να αξιολογήσουμε το μέτωπο της επερχόμενης εργασίας, εξετάζουμε λεπτομερέστερα την εγκατάσταση των πιο κοινών τύπων αποχετεύσεων για μπάνιο.

Διαρρύθμιση της αποχέτευσης καλά

Αν στο χώρο τα υπόγεια ύδατα βρίσκονται αρκετά βαθιά και το έδαφος διακρίνεται από καλή διαπερατότητα, μπορείτε να εξοπλίσετε ένα ανεξάρτητο σύστημα αποχέτευσης για μπάνιο με τα δικά σας χέρια χρησιμοποιώντας ένα πηγαδάκι αποστράγγισης.

 1. Εάν το σύστημα αποχέτευσης έχει σχεδιαστεί πριν από την κατασκευή του ίδιου του κτιρίου, το φρεάτιο μπορεί να εγκατασταθεί απευθείας κάτω από το λουτρό για εξοικονόμηση χώρου στο χώρο. Διαφορετικά, ο λάκκος σκάβεται σε απόσταση 2-5 μέτρων από το σπίτι. Η επιφάνεια του πάτου είναι 1-2 m2, το βάθος δεν είναι μικρότερο από 1 m (οι διαστάσεις εξαρτώνται από τον εκτιμώμενο όγκο των λυμάτων και το βάθος ψύξης της γης σε μια συγκεκριμένη περιοχή).
 2. Στο λάκκο υπάρχει μια τάφρος για τον αγωγό με υποχρεωτική κλίση τουλάχιστον 2 cm / γραμμικό μέτρο. Επιπλέον, η τάφρο πρέπει να έχει τέτοιο βάθος ώστε ο σωλήνας να βρίσκεται κάτω από το επίπεδο της κατάψυξης του εδάφους.

Σωληνώσεις αγωγών

 1. Ένα μαξιλάρι αποστράγγισης από άμμο-χαλίκι, χαλάσματα ή διογκωμένο άργιλο χύνεται στο λάκκο. Οι τοίχοι του λάκκου μπορούν να ενισχυθούν με δακτυλίους από σκυρόδεμα, τούβλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα.

Διαρρύθμιση της αποχέτευσης καλά

 1. Ο πυθμένας της τάφρου καλύπτεται από πηλό ή ψεκάζεται με άμμο, μετά τον οποίο τοποθετείται ο σωλήνας.
 2. Ο αγωγός είναι συνδεδεμένος με το εσωτερικό σύστημα αποχέτευσης του λουτρού, μετά το οποίο η τάφρος γεμίζει με μίγμα άμμου και χώματος.
 3. Το φρεάτιο αποχέτευσης είναι κλειστό με ένα καπάκι μέσω του οποίου το σύστημα θα επισκευαστεί.

Συμβουλή! Σε περιοχές όπου εμφανίζονται σοβαρές παγετοί το χειμώνα, συνιστάται η περαιτέρω θέρμανση του αγωγού (για παράδειγμα, για να τυλίξετε ένα ορυκτό μαλλί). Αυτό θα βοηθήσει στην αποφυγή σπάσιμο των σωλήνων.

Δίσκος συλλογής νερού ↑

Εάν η εδαφική περιοχή είναι ελάχιστα διαπερατή στο νερό ή τα υπόγεια ύδατα βρίσκονται κοντά το ένα στο άλλο, ένα λάκκο θα βοηθήσει στην πρόληψη της πλημμύρας του λουτρού - μια σωρευτική δεξαμενή που διανέμει νερό από τα λύματα. Μπορεί να γίνει απευθείας κάτω από το πάτωμα του κτιρίου.

Διάγραμμα της διάταξης του λάκκου για το λουτρό

 1. Στο κέντρο του μελλοντικού λουτρού σκάβουν μια τρύπα ύψους 0,5-0,7 μέτρων (η απόσταση από την αποχέτευση πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,5 μέτρα).
 2. Ο πυθμένας και οι τοίχοι του λάκκου είναι ενισχυμένοι με σκυρόδεμα, πηλό ή άλλο υλικό στεγανοποίησης.
 3. Ένας κεκλιμένος σωλήνας τροφοδοτείται στο λάκκο, μέσω του οποίου οι αποχετεύσεις θα ρέουν με βαρύτητα σε ένα φρεάτιο αποστράγγισης ή σε σηπτική δεξαμενή.
 4. Τοποθετήστε τη σφραγίδα νερού - μια πλάκα που είναι προσαρτημένη στο σωλήνα υπό γωνία έτσι ώστε να υπάρχει ένα κενό 5 cm από αυτό στο κάτω μέρος της κοιλότητας.
 5. Τα δάπεδα στο λουτρό που με κλίση στο κέντρο του δαπέδου. Στο χαμηλότερο σημείο, γίνεται μια αποχέτευση, από την οποία ο υδρορροή / σωλήνας οδηγείται στο λάκκο.

Δώστε προσοχή! Η αποστράγγιση μέσω ενός λάκκου και ενός αποχετευτικού φρέατος είναι κατάλληλη μόνο για σάουνες που δεν έχουν τουαλέτα. Απαιτείται μια σηπτική δεξαμενή για τον καθαρισμό των αποβλήτων κοπριάς.

Αυτόνομο σύστημα αποχέτευσης με σηπτική δεξαμενή και πεδία φίλτρων

Η σωστή εξόρυξη ενός αυτόνομου λυμάτων για μπάνιο θα βοηθήσει στη μελέτη των τεχνολογικών έργων οπτικά βίντεο, τα οποία είναι αρκετά στο δίκτυο. Αλλά εάν δεν είστε βέβαιοι στις ικανότητές σας ή απλά δεν διαθέτετε τον απαραίτητο εξοπλισμό και ελεύθερο χρόνο - αναθέστε την επιλογή και εγκατάσταση του αποχετευτικού συστήματος σε επαγγελματίες.