Εξαρτήματα για δεξαμενή santek

Κανόνες επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ομοσπονδιακού Νόμου της 27ης Ιουλίου 2009 αριθ. 152-ΦΖ "Για τα Προσωπικά Δεδομένα", δίνω τη συγκατάθεσή μου προσωπικά, με δική μου βούληση και προς το συμφέρον μου για επεξεργασία (συλλογή, συστηματοποίηση, συσσώρευση, αποθήκευση,, τη χρήση, τη διανομή, τη μεταφορά (συμπεριλαμβανομένης της διασυνοριακής μεταφοράς), την αποπροσαρμογή, τον αποκλεισμό και την καταστροφή των προσωπικών μου δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης εργαλείων αυτοματοποίησης.

Κανόνες επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ομοσπονδιακού Νόμου της 27ης Ιουλίου 2009 αριθ. 152-ΦΖ "Για τα Προσωπικά Δεδομένα", δίνω τη συγκατάθεσή μου προσωπικά, με δική μου βούληση και προς το συμφέρον μου για επεξεργασία (συλλογή, συστηματοποίηση, συσσώρευση, αποθήκευση,, τη χρήση, τη διανομή, τη μεταφορά (συμπεριλαμβανομένης της διασυνοριακής μεταφοράς), την αποπροσαρμογή, τον αποκλεισμό και την καταστροφή των προσωπικών μου δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης εργαλείων αυτοματοποίησης.

Κανόνες επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ομοσπονδιακού Νόμου της 27ης Ιουλίου 2009 αριθ. 152-ΦΖ "Για τα Προσωπικά Δεδομένα", δίνω τη συγκατάθεσή μου προσωπικά, με δική μου βούληση και προς το συμφέρον μου για επεξεργασία (συλλογή, συστηματοποίηση, συσσώρευση, αποθήκευση,, τη χρήση, τη διανομή, τη μεταφορά (συμπεριλαμβανομένης της διασυνοριακής μεταφοράς), την αποπροσαρμογή, τον αποκλεισμό και την καταστροφή των προσωπικών μου δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης εργαλείων αυτοματοποίησης.

Κανόνες επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ομοσπονδιακού Νόμου της 27ης Ιουλίου 2009 αριθ. 152-ΦΖ "Για τα Προσωπικά Δεδομένα", δίνω τη συγκατάθεσή μου προσωπικά, με δική μου βούληση και προς το συμφέρον μου για επεξεργασία (συλλογή, συστηματοποίηση, συσσώρευση, αποθήκευση,, τη χρήση, τη διανομή, τη μεταφορά (συμπεριλαμβανομένης της διασυνοριακής μεταφοράς), την αποπροσαρμογή, τον αποκλεισμό και την καταστροφή των προσωπικών μου δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης εργαλείων αυτοματοποίησης.

Κανόνες επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ομοσπονδιακού Νόμου της 27ης Ιουλίου 2009 αριθ. 152-ΦΖ "Για τα Προσωπικά Δεδομένα", δίνω τη συγκατάθεσή μου προσωπικά, με δική μου βούληση και προς το συμφέρον μου για επεξεργασία (συλλογή, συστηματοποίηση, συσσώρευση, αποθήκευση,, τη χρήση, τη διανομή, τη μεταφορά (συμπεριλαμβανομένης της διασυνοριακής μεταφοράς), την αποπροσαρμογή, τον αποκλεισμό και την καταστροφή των προσωπικών μου δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης εργαλείων αυτοματοποίησης.

Κανόνες επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ομοσπονδιακού Νόμου της 27ης Ιουλίου 2009 αριθ. 152-ΦΖ "Για τα Προσωπικά Δεδομένα", δίνω τη συγκατάθεσή μου προσωπικά, με δική μου βούληση και προς το συμφέρον μου για επεξεργασία (συλλογή, συστηματοποίηση, συσσώρευση, αποθήκευση,, τη χρήση, τη διανομή, τη μεταφορά (συμπεριλαμβανομένης της διασυνοριακής μεταφοράς), την αποπροσαρμογή, τον αποκλεισμό και την καταστροφή των προσωπικών μου δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης εργαλείων αυτοματοποίησης.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ

ΤΙΜΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

Δεν βρήκατε το προϊόν στον ιστότοπο;
Ή ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ;
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ

Διαχειριστείτε τους διαχειριστές με ευχαρίστηση
να σας βοηθήσει να κάνετε τη σωστή επιλογή

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

© 2014
LLC TH Sanremo
Voronezh
st. Leningradskaya 82a


Υποκατάστημα:
st. Νοβοσιμπίρσκ, 13
st. 20 χρόνια της Οκτωβρίου 101

Κατάλογος Προϊόντων

Διαχειριστές καταστημάτων
με ευχαρίστηση
να σας βοηθήσει
σωστή επιλογή

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ

ΤΙΜΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

Δεν βρήκατε το προϊόν στον ιστότοπο;
Ή ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ;
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ

Διαχειριστείτε τους διαχειριστές με ευχαρίστηση
να σας βοηθήσει να κάνετε τη σωστή επιλογή

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

© 2014
LLC TH Sanremo
Voronezh
st. Leningradskaya 82a


Υποκατάστημα:
st. Νοβοσιμπίρσκ, 13
st. 20 χρόνια της Οκτωβρίου 101

Κατάλογος Προϊόντων

Διαχειριστές καταστημάτων
με ευχαρίστηση
να σας βοηθήσει
σωστή επιλογή

Πώς να εγκαταστήσετε και να ρυθμίσετε τα εξαρτήματα της βαλβίδας καθαρισμού τουαλέτας

Το κύριο καθήκον μετά την τοποθέτηση της τουαλέτας στη θέση της και τη σύνδεσή της με το σύστημα αποχέτευσης είναι η εγκατάσταση των εξαρτημάτων της δεξαμενής. Η αδιάλειπτη λειτουργία ολόκληρου του συστήματος θα εξαρτηθεί από την σωστή εγκατάσταση και ρύθμιση της ποιότητας αυτού του εξοπλισμού υγιεινής. Η βαλβίδα της δεξαμενής είναι μια συσκευή που επιτρέπει την πλήρωσή της με νερό μετά την εκκένωση κατά τη διάρκεια της αποστράγγισης, την αυτόματη ρύθμιση της ποσότητας του αποστραγγισμένου νερού και τον έλεγχο της υπερχείλισης. Πώς να εγκαταστήσετε τα εξαρτήματα δεξαμενής, διαβάστε το άρθρο μας.

Το δοχείο δεξαμενής δεν είναι περίπλοκο στη συσκευή και μπορεί να εγκατασταθεί με το χέρι.

Διάταξη των εξαρτημάτων μιας δεξαμενής αποστράγγισης

Η βαλβίδα για τη δεξαμενή τουαλέτας αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία:

 • γωνία εξαερισμού?
 • σωλήνα υπερχείλισης εγκατεστημένο στην πλευρά της οπής αποστράγγισης.
 • καλύμματα βαλβίδων με ελαστικό
 • μηχανισμός πλήρωσης δεξαμενών ·
 • Κουμπί μηχανισμού αποστράγγισης.

Πριν ρυθμίσετε τα εξαρτήματα τουαλέτας, εξετάστε τα βασικά συστατικά του.

Μηχανισμός πλήρωσης δεξαμενών

Αυτή η συσκευή εξασφαλίζει ότι το μπολ τουαλέτας είναι γεμάτο με νερό σε ένα ορισμένο επίπεδο. Η δομή αυτού του μηχανισμού περιλαμβάνει:

 • float συσκευή?
 • κλείστε τη βαλβίδα.

Ένας πλωτήρας συνδεδεμένος σε μεταλλικό ή πλαστικό μοχλό χαμηλώνει ή αυξάνεται καθώς η στάθμη του νερού στη δεξαμενή αλλάζει. Όταν η δεξαμενή γεμίσει με νερό, ο πλωτήρας ανεβαίνει, φτάνοντας στο μέγιστο επίπεδο. Ο μοχλός που συνδέεται με αυτό κλείνει τη βαλβίδα διακοπής και το νερό δεν εισρέει στη δεξαμενή από το σύστημα ύδρευσης. Κατά την αποστράγγιση του νερού, ο πλωτήρας χαμηλώνει, ο μοχλός επιτρέπει τη ροή νερού από το σωλήνα στο μπολ τουαλέτας.

Μηχανισμός αποστράγγισης νερού (μηχανισμός αποστράγγισης)

Η συσκευή της βαλβίδας εξαγωγής μιας σύγχρονης δεξαμενής τουαλέτας

Ο μηχανισμός αποστράγγισης έχει σχεδιαστεί για την πρόσβαση νερού από τη δεξαμενή απευθείας στην τουαλέτα. Στοιχεία του μηχανισμού σκανδάλης:

 • σιφόνι αποστράγγισης;
 • μοχλό μείωσης (λαβή).

Το σιφόνι σφραγίζει την οπή αποστράγγισης, αποτρέποντας τη διαρροή νερού. Υπάρχουν διάφορες ποικιλίες σιφωνίων. Ο πιο απλός τύπος σιφόνι αποστράγγισης είναι το γνωστό "αχλάδι" - ένας ελαστικός κύλινδρος παρόμοιος σε σχήμα με ένα έμβολο. Μια συσκευή για την αποστράγγιση του νερού στην τουαλέτα (ανυψώνοντας το "αχλάδι") είναι συνήθως ένας μοχλός που βρίσκεται στο πλάι της δεξαμενής ή μια λαβή στο καπάκι που πρέπει να τραβηχτεί για να επιτρέψει στο νερό να στραγγίσει. Μια πιο σύγχρονη έκδοση της συσκευής αποστράγγισης - ένα κουμπί που βρίσκεται στον μπροστινό τοίχο της δεξαμενής. Ένας τέτοιος μηχανισμός εγκαθίσταται πιο συχνά στις δεξαμενές που είναι ενσωματωμένες στον τοίχο.

Εγκατάσταση και ρύθμιση βαλβίδων

Αφού εγκαταστήσετε την τουαλέτα στον κατανεμημένο χώρο και την επακόλουθη σύνδεση της τουαλέτας με το σύστημα αποχέτευσης, το επόμενο βήμα είναι να εγκαταστήσετε την τοποθέτηση της δεξαμενής: το βίντεο που προσφέρεται ως μικρή οδηγία θα σας βοηθήσει να εκτελέσετε αυτό το έργο σωστά.

Εγκατάσταση εξαρτημάτων για μπολ τουαλέτας

Εξετάστε την τεχνολογία της τοποθέτησης των εξαρτημάτων λεκάνη τουαλέτας:

Κανόνες για την εγκατάσταση εξαρτημάτων στη δεξαμενή αποστράγγισης

 1. Τοποθετήστε ένα ελαστικό παρέμβυσμα στο μηχανισμό αποστράγγισης.
 2. Τοποθετήστε το μηχανισμό στη δεξαμενή, στερεώστε το με πλαστικό περικόχλιο.
 3. Για να βάλετε τις βίδες στερέωσης πλαστικό ή σίδερο (ανάλογα με την πλήρη σειρά) ροδέλες και ελαστικά παρεμβύσματα. Τοποθετήστε τα μπουλόνια στις οπές. Από την άλλη πλευρά, βάλτε σε μια πλαστική ροδέλα και σφίξτε το παξιμάδι.
 4. Αφαιρέστε το δακτύλιο στεγανοποίησης από καουτσούκ πάνω στο πλαστικό περικόχλιο Στην περίπτωση ενός νέου δακτυλίου, δεν απαιτείται στεγανοποίηση. Εάν ο δακτύλιος έχει ήδη χρησιμοποιηθεί, είναι απαραίτητο να λιπαίνετε πλήρως όλες τις αρθρώσεις με στεγανωτικό.

Εγκατάσταση δεξαμενής με εξαρτήματα στην τουαλέτα

 1. Τοποθετήστε τη δεξαμενή στο μπολ τουαλέτας και στερεώστε την με παξιμάδια.
 2. Ασφαλίστε τον μηχανισμό πλήρωσης. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα από το σωλήνα νερού.
 3. Αντικαταστήστε το κάλυμμα της δεξαμενής. Σφίξτε το κουμπί αποστράγγισης.

Σε αυτό μπορούμε να υποθέσουμε ότι η εγκατάσταση των εξαρτημάτων της δεξαμενής έκπλυσης έχει ολοκληρωθεί.

Εγκατάσταση καλύμματος δεξαμενής και συναρμολόγησης κουμπιών

Ρύθμιση βαλβίδας

Η τοποθέτηση της τουαλέτας και της δεξαμενής δεν πρέπει να προκαλεί μεγάλη δυσκολία. Αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί πρόσθετη ρύθμιση των εξαρτημάτων τουαλέτας. Έτσι, για να ρυθμίσετε το ύψος της βαλβίδας αποστράγγισης:

 1. Αποσυνδέστε την πρόσφυση από το σωλήνα υπερχείλισης.
 2. Ξεβιδώστε τη διάταξη συγκράτησης γυαλιού.
 3. Μετακίνηση προς τα κάτω ή προς τα πάνω στο ράφι.

Η ρύθμιση της στάθμης του νερού στο βαρέλι έχει ως εξής:

 1. Ρυθμίστε τη θέση του υαλοπίνακα ή σηκώστε τον κατά μήκος του οδηγού, αφήνοντας την απόσταση από την κορυφή του γυαλιού στην επάνω άκρη της δεξαμενής τουλάχιστον 45 mm.
 2. Τοποθετήστε το σωλήνα υπερχείλισης 20 mm πάνω από τη μέγιστη στάθμη νερού και 70 mm κάτω από το επάνω επίπεδο της βάσης.

Για να ρυθμίσετε ένα μικρό ξεπλύνετε, μετακινήστε το μικρό πλωτήρα πλύσης προς τα κάτω ή προς τα πάνω σε σχέση με το σωλήνα υπερχείλισης. Πώς να ρυθμίσετε ένα πλήρες flush; Μετακινήστε το πτερύγιο (προς τα πάνω ή προς τα κάτω) σε σχέση με το γυαλί.

Κανόνες ρύθμισης των εξαρτημάτων της βαλβίδας καθαρισμού τουαλέτας

Η ρύθμιση των εξαρτημάτων τουαλέτας σε πλήρη ή μικρή αποστράγγιση σημαίνει ότι η κίνηση του πλωτήρα ή του πτερυγίου προς τα κάτω αυξάνει τη ροή του στραγγισμένου νερού.

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τα εξαρτήματα για τη δεξαμενή τουαλέτας: χαρακτηριστικά, επιχειρήσεις, τιμές

Ανεξάρτητα από το μοντέλο και το εμπορικό σήμα της δεξαμενής του λεκάνης τουαλέτας, ο κύριος σκοπός της βαλβίδας διακοπής της δεξαμενής είναι αμετάβλητος:

 • ανοίξτε την παροχή νερού εάν είναι κενή.
 • κλείστε το νερό όταν γεμίσει.

Το σετ εξαρτημάτων για τη δεξαμενή αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία:

 • ένα μηχανισμό αποστράγγισης (αποτελείται από ένα σιφόνι με καπάκι και ένα αεροστεγές παρέμβυσμα μεταξύ του σωλήνα αποστράγγισης και της δεξαμενής).
 • μοχλό ρύθμισης πτερυγίων (συνδεδεμένο με τον αγωγό νερού μέσω σφαιρικής βαλβίδας).
 • float (ρυθμίζει τη στάθμη πλήρωσης της δεξαμενής). Συνδέεται με τον μηχανισμό απόρριψης με βελόνα.

Ο σχεδιασμός των μηχανισμών αποστράγγισης και πλήρωσης της δεξαμενής εξαρτάται από τον τύπο της εγκατάστασης.

Περιεχόμενο

Τύποι εγκατάστασης δεξαμενών ^

Υπάρχουν τρεις τύποι εγκατάστασης για ένα μπολ τουαλέτας:

Τύπος 1 - δεξαμενή, αναρτημένη ψηλά πάνω από την τουαλέτα. Αυτός ο τύπος είναι εξοικειωμένος με σχεδόν όλους τους πολίτες της χώρας μας. Όχι πολύ επιτηδευμένος στην εμφάνισή του, έχει ωστόσο αναμφισβήτητα πλεονεκτήματα:

 • την απλότητα του σχεδιασμού (που καθιστά εύκολη την επιδιόρθωση από μόνος του).
 • η μεγάλη ταχύτητα με την οποία η ροή του λαού βγαίνει από ένα ύψος στο μπολ του μπολ τουαλέτας.

Τύπος 2 - η δεξαμενή αποστράγγισης είναι εγκατεστημένη στο ράφι του λεκάνης τουαλέτας. Στα περισσότερα σύγχρονα διαμερίσματα και δημόσιους φορείς χρησιμοποιείται αυτός ο τύπος συσκευής.

Τύπος 3 - δεξαμενή ενσωματωμένη στον τοίχο. Μοιάζει περισσότερο με ένα πλαστικό δοχείο με παχύ τοίχωμα.

Όλοι οι χειρισμοί για την αντικατάσταση των βαλβίδων μιας τέτοιας δεξαμενής γίνονται μέσω του ανοίγματος του κουμπιού αποστράγγισης.

Για να εγκαταστήσετε επιτυχώς την τουαλέτα ή το μπιντέ, πρέπει να ξέρετε τι πρέπει να είναι η κλίση του σωλήνα αποχέτευσης, είναι απαραίτητο έτσι ώστε οι σωλήνες να μην φράξουν και να φθαρούν μπροστά από το χρόνο. Οι σημαντικότερες και σχετικές πληροφορίες.

Εάν η τουαλέτα "δεν ρέει", τότε η ροή νερού είναι ελάχιστη. Ωστόσο, εκτός από την πληρωμή για νερό, θα πρέπει να ελέγχετε τακτικά τους μετρητές νερού. Διαβάστε σχετικά με το κόστος, τις συνθήκες και τη συχνότητα αυτής της διαδικασίας εδώ, εδώ είναι πολλές χρήσιμες συμβουλές για το πώς μπορείτε να εξοικονομήσετε μετρητές!

Ο μηχανισμός της συσκευής αποστράγγισης ^

Δεν είναι καθόλου απαραίτητο να εξετάζουμε τη χρονική στιγμή της συσκευής των εξαρτημάτων αποστράγγισης για αναρτημένες κατασκευές: έχουν χάσει από καιρό τη συνάφεια τους.

Ως εκ τούτου, στο μέλλον θα μιλήσουμε μόνο για τις βαλβίδες των πιο κοινών τύπων - δεξαμενές, εγκατασταθεί απευθείας στην τουαλέτα.

Με τη μέθοδο ενεργοποίησης της συσκευής αποστράγγισης, οι μηχανισμοί χωρίζονται σε δύο ομάδες:

 1. εξάτμιση (shtokovye). Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή αυτής της ομάδας, είναι απαραίτητο με τη βοήθεια ενός κουμπιού να σηκώσετε την κορυφή του στελέχους, κλείνοντας την οπή αποστράγγισης.

Στα σύγχρονα μοντέλα δεξαμενών ένας τέτοιος μηχανισμός δεν βρίσκεται ουσιαστικά. Διατηρείται μόνο σε αρκετά παλιά μοντέλα.

 • κουμπί (κουμπί). Οι μηχανισμοί αυτής της ομάδας διαιρούνται με τη σειρά τους σε δύο υποομάδες:
  • με μονή λειτουργία αποστράγγισης: ο μηχανισμός αυτού του τύπου είναι εξοπλισμένος με ένα κουμπί (πλήκτρο), όταν πιεστεί, όλο το περιεχόμενο της δεξαμενής ξεπλένεται κάτω από την τουαλέτα.
  • με διπλή λειτουργία αποστράγγισης: το πλήκτρο-πλήκτρο σε αυτό το σχέδιο αποτελείται από δύο μέρη. Με τη βοήθεια του ενός ημίσεος, μπορείτε να επαναφέρετε μόνο τη μισή ένταση της δεξαμενής, με τη βοήθεια του δεύτερου - την πλήρη ένταση.

  Υπάρχει ακόμα ένα είδος δεξαμενών: συσκευές εξοπλισμένες με λειτουργία διακοπής.

  Τύποι βαλβίδων επιπλεύσεως ^

  Υπάρχουν διάφοροι τύποι βαλβίδων πλωτήρα.

  1. Βαλβίδα Croydon. Αποτελείται από ένα σώμα, έναν άξονα μοχλού πλωτήρα, ένα έμβολο και ένα κάθισμα. Ένας μοχλός πλεύσης οδηγεί το έμβολο.

  Η κίνηση του εμβόλου στις βαλβίδες croydon είναι κατακόρυφη. Εγκαταστήστε ένα τέτοιο σχέδιο στις δεξαμενές του παλαιού δείγματος.

 • Βαλβίδα εμβόλου Σ 'αυτό το σχέδιο, ο άξονας του μοχλού του πλωτήρα είναι ασφαλισμένος σε χωριστή διαίρεση σε δύο.

  Κατά τη μετακίνηση, ο μοχλός κάνει το έμβολο να κινείται σε οριζόντια κατεύθυνση. Το έμβολο, το οποίο αγγίζει περιοδικά με τη σέλα, ρυθμίζει τη ροή του νερού στη δεξαμενή.

  Στο άκρο του εμβόλου, συναρμολογείται ένα παρέμβυσμα, το οποίο εμποδίζει τη ροή του νερού τη στιγμή της πίεσης του εμβόλου στη σέλα. Δεξαμενές με εμβολοφόρες βαλβίδες βρίσκονται σε πολλά ρωσικά διαμερίσματα.

 • Βαλβίδα διαφράγματος. Σε αυτόν τον τύπο κατασκευής, αντί για έμβολο, τοποθετείται μεμβράνη (ελαστικό ή σιλικόνη).

  Το πλαστικό έμβολο, που κινείται κάτω από τη δράση του μοχλού, κινεί τη μεμβράνη. Αναστέλλει την είσοδο του νερού. Η βαλβίδα διαφράγματος είναι το τελευταίο επίτευγμα στην παραγωγή δεξαμενών αποστράγγισης.

 • Εκτός από τα υδραυλικά, το νερό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επιπλέον θέρμανση χώρου. Πρόσφατα, τα δάπεδα ζεστού νερού κερδίζουν δημοτικότητα, δημιουργώντας ένα βέλτιστο μικροκλίμα στο διαμέρισμα. Πώς μπορεί να οργανωθεί, να διαβάσετε στο άρθρο Η συσκευή ενός θερμαινόμενου νερού, αυτό δεν είναι τόσο δαπανηρή ευχαρίστηση, αλλά τα οφέλη από το γεγονός ότι τα πόδια είναι συνεχώς στη ζέστη είναι αναμφισβήτητα!

  Το καλοκαίρι σβήνουν το νερό δεν είναι τρομερό, αν έχετε ένα θερμοσίφωνα. Μια από τις πιο δημοφιλείς εταιρείες στη Ρωσία είναι ο Termeks, διαβάστε για τους θερμοσίφωνες με χωρητικότητα 80 λίτρων ή περισσότερο εδώ, ας είναι άνετα στο σπίτι σας.

  Μέθοδος πλήρωσης δεξαμενής ^

  Η δεξαμενή μπορεί να πληρωθεί με δύο τρόπους:

  • μέσω της πλευράς ύδρευσης?
  • μέσω του πυθμένα της παροχής νερού.

  Η δεξαμενή με πλευρική τροφοδοσία γεμίζει με νερό με θόρυβο, ενώ στο κάτω μέρος της τροφοδοσίας το νερό γεμίζει τη δεξαμενή σχεδόν σιωπηλά.

  Αλλά πολλοί κατασκευαστές έχουν αρχίσει να συμπληρώνουν τα εξαρτήματα δεξαμενής με ένα πλευρικό σωλήνα εισόδου. Είναι κατασκευασμένο από μαλακό πλαστικό και εμφανίζει ρεύμα νερού στην κάτω ζώνη της δεξαμενής.

  Χάρη σε αυτήν την προσθήκη, οι πλευρικές δεξαμενές αποστράγγισης σταμάτησαν να κάνουν θόρυβο.

  Σε ποιες περιπτώσεις τίθεται το ερώτημα σχετικά με την αντικατάσταση του οπλισμού ^

  Οι δεξαμενές αποστράγγισης που εισέρχονται στο δίκτυο διανομής είναι, κατά κανόνα, εξοπλισμένες με το απαραίτητο σύνολο βαλβίδων.

  Και η πλειονότητα των χρηστών δεν ενδιαφέρονται ακριβώς για τους μηχανισμούς που εξασφαλίζουν την κανονική λειτουργία της συσκευής.

  Αλλά ο χρόνος περνάει και η δεξαμενή σταματά να ανταποκρίνεται στην αποστολή της. Αυτή τη στιγμή ο χρήστης πρέπει να εξοικειωθεί με τη συσκευή του, να λύσει το πρόβλημα της αγοράς ανταλλακτικών.

  Η ποιότητα της βαλβίδας της δεξαμενής διαδραματίζει τεράστιο ρόλο στην κανονική λειτουργία της.

  Είναι ελαττωματικοί μηχανισμοί που προκαλούν διάφορα προβλήματα. Για παράδειγμα, το νερό αρχίζει να διαρρέει στο κύπελλο του λεκάνης τουαλέτας, λόγω του οποίου η λευκή επιφάνεια του μπολ του λεκάνης τουαλέτας καλύπτεται με κόκκινες ραβδώσεις.

  Με περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους τύπους, το κόστος, τα μεγέθη λεκάνης τουαλέτας και μπιντέ, ποιο είναι το τυπικό μέγεθος του λεκάνης τουαλέτας με δεξαμενή, τις μεθόδους εγκατάστασης και τις συμβουλές για την επιλογή της ανάγνωσης μόνο στην ιστοσελίδα μας.

  Οι σωλήνες αποχέτευσης απαιτούν περιοδικό καθαρισμό. Σχετικά με τις μεθόδους καθαρισμού, το κόστος, τις ειδικές συσκευές για αυτήν τη διαδικασία και πολλά άλλα, διαβάστε αυτό το άρθρο, αφήστε το σύστημα αποχέτευσης σας να λειτουργήσει όπως πρέπει.

  Ή ο μηχανισμός πλύσης παύει να ελέγχει την ποσότητα του νερού αποστράγγισης. Τέτοια προβλήματα μπορεί να προκύψουν για διάφορους λόγους, αλλά τα πιο συνηθισμένα είναι τα ακόλουθα:

  • Η χαμηλή ποιότητα των πλαστικών στοιχείων των μηχανισμών οδηγεί στην καμπυλότητα τους. Πολύ μεγάλη απότομη πτώση της θερμοκρασίας του νερού μπορεί να έχει το ίδιο αποτέλεσμα, ακόμη και αν τοποθετηθούν εξαρτήματα υψηλής ποιότητας στη δεξαμενή.
  • Πολλοί εισαγόμενοι μηχανισμοί (χρησιμοποιούν βαλβίδες φλοτέρ διαφράγματος) δεν αντέχουν στην ποιότητα του νερού μας: σκληρά, με μεγάλη ποσότητα ακαθαρσιών (για παράδειγμα, χλώριο). Προκειμένου να προστατευθεί ο εισαγόμενος εξοπλισμός, είναι μερικές φορές απαραίτητη η εγκατάσταση χονδροειδών και λεπτών φίλτρων στην είσοδο ενός σωλήνα ύδρευσης σε ένα διαμέρισμα.
  • όταν χρησιμοποιούνται υλικά κακής ποιότητας για την κατασκευή δεξαμενών οπλισμού, υποβάλλονται σε πρόωρη γήρανση και τριβή.

  Έτσι, σε ποιες περιπτώσεις υπάρχει ανάγκη αντικατάστασης της βαλβίδας:

  • συνεχή ροή νερού στη δεξαμενή. Ένα τέτοιο "ατύχημα" μπορεί να συμβεί λόγω ενός λοξού μοχλού πλωτήρα.

  Αλλά αν μετά την προσαρμογή του δεν έχει αλλάξει τίποτα, αυτό σημαίνει ότι ο πλωτήρας έχει βλάβη: επιτρέπει στο εσωτερικό του νερό, γίνεται βαρύτερο και καταβυθίζεται στον πυθμένα. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να αγοράσετε ένα νέο πλωτήρα.

  Είναι αρκετά φθηνό - μόνο περίπου 4 ρούβλια. Αλλά στην πράξη, σε περίπτωση δυσλειτουργίας του πλωτήρα, αλλάζει ολόκληρη η βαλβίδα πλωτήρα. Αυτός ο κόμβος κοστίζει κατά μέσο όρο 200-300 ρούβλια.

 • Συνεχής ροή νερού στην τουαλέτα. Υπάρχει ένας λόγος γι 'αυτό - η μεμβράνη του σιφονιού της δεξαμενής έχει υποστεί ζημιά. Σε αυτή την περίπτωση, υπάρχει μόνο μία λύση: αντικατάσταση μεμβράνης.
 • Το κόστος αυτού του στοιχείου εξαρτάται από τη μέθοδο κατασκευής του:

  • οι μεμβράνες με σφραγίδα κοστίζουν 6 ρούβλια.
  • χυτευμένο με βουλκανισμό - 30 ρούβλια.

  Πολλοί χρήστες συχνά αναρωτιούνται: αξίζει να αντικαταστήσει τα μεμονωμένα στοιχεία των εξαρτημάτων της δεξαμενής;

  Επιπλέον, είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί, για παράδειγμα, μια μεμβράνη ή ένα πλωτήρα για μια εισαγόμενη δεξαμενή. Και η αντικατάσταση ενός μέρους με ένα "μη τυποποιημένο" μέρος συχνά δεν οδηγεί στο αναμενόμενο αποτέλεσμα.

  Αν αποφασίσετε να αντικαταστήσετε το κιτ βαλβίδας στη δεξαμενή. Τιμή έκδοσης ^

  Το κόστος ενός οπλισμού που έχει ρυθμιστεί για μια πολωνική δεξαμενή Cersanit με χαμηλότερη παροχή νερού είναι 650 ρούβλια. Το κιτ περιλαμβάνει:

  • βαλβίδα εξαγωγής ·
  • βαλβίδα πλήρωσης;
  • δακτύλιο στεγανοποίησης ·
  • πλαστικό εξάρτημα BAS 24;
  • το κουμπί και το μεταλλικό μανίκι.

  Το οπλισμό για δεξαμενή Vidima κοστίζει 1250 ρούβλια. Αλλά για τα προϊόντα αυτής της μάρκας, μπορείτε να παραγγείλετε μια μεμβράνη χωριστά. Θα κοστίσει 300 ρούβλια.

  Η συσκευή αποστράγγισης για τη δεξαμενή Hybner με τη λειτουργία στάσης κοστίζει 1800 ρούβλια.

  Η δεξαμενή βαλβίδων αποστράγγισης Η ισπανική παραγωγή Jika κοστίζει 2800 ρούβλια. Το προϊόν διατίθεται σε δύο εκδόσεις:

  • το ύψος του κουμπιού είναι μικρό.
  • αυξήθηκε το ύψος του κουμπιού

  Η βαλβίδα αποστράγγισης Jika μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη δεξαμενή συλλογής ROCA και JIKA:

  Ο οπλισμός της εγχώριας παραγωγής είναι πολύ φθηνότερος. Έτσι, για παράδειγμα, τα εξαρτήματα "στοίβαξης" (που παράγονται στο Pskov) θα κοστίζουν από 250 έως 340 ρούβλια.

  Ενδιαφέρουσες επιλογές προσφέρονται από την εταιρεία Ryazan "Κέντρο Εξοπλισμού Θέρμανσης και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων". Κατασκευάζουν βαλβίδες RBM με τρεις τύπους βαλβίδων:

  • άμεση δράση ·
  • μεμβράνη.
  • αντίθλιψη.

  Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δεξαμενές με παροχή νερού τόσο από την πλευρά όσο και από το κάτω μέρος. Έχουν μοντέλα με μηχανισμούς εκκίνησης και με κουμπιά.

  • με το μηχανισμό ράβδων κοστίζει από 99 ρούβλια?
  • με μια βαλβίδα μεμβράνης με οπίσθια πίεση (κουμπί) κοστίζει από 205 ρούβλια.

  Επισκευάστε τη δεξαμενή τουαλέτας: πώς να το διορθώσετε μόνοι σας

  Ο σχεδιασμός και η λειτουργία της δεξαμενής είναι αρκετά απλή, οπότε η επισκευή της συσκευής είναι σπάνια δύσκολη.

  Με κάποια θραύση της δεξαμενής αποστράγγισης, το νερό δεν ρέει στο πάτωμα, δεν υπάρχει κίνδυνος πλημμύρας των γειτόνων από κάτω. Αυτά τα σφάλματα φαίνονται ασήμαντα, αλλά είναι ακριβώς όσο ο λογαριασμός δεν πληρώνει για τις υπηρεσίες ύδρευσης.

  Εάν υπάρχει εγκατεστημένος μετρητής, τότε οποιαδήποτε βλάβη στη λειτουργία της δεξαμενής μπορεί να είναι ένα πρόβλημα! Ως εκ τούτου, η πιο έξυπνη απόφαση είναι να την εξαλείψει αμέσως, χωρίς να περιμένει το πρόβλημα.

  Συσκευή και εργασία δεξαμενής αποστράγγισης

  Μικρές δυσκολίες είναι μερικές φορές μόνο με προηγμένα σύγχρονα μοντέλα, σε τέτοιες περιπτώσεις αξίζει να επικοινωνήσετε με τους ειδικούς. Βασικά, σχεδόν οποιαδήποτε επισκευή της δεξαμενής τουαλέτας μπορεί να γίνει με το χέρι.

  Με πολλούς τρόπους, οι αποχετεύσεις διαφόρων σχεδίων είναι παρόμοιες. Η κύρια διαφορά είναι στη μέθοδο εγκατάστασης:

  • Αναρτημένες δεξαμενές. Οι δομές αυτού του τύπου συνδέονται με το μπολ τουαλέτας σε μικρό ύψος και συνδέονται με ένα σωλήνα.
  • Δεξαμενή τουαλέτας συμπαγής. Η συμπαγής συμπαγής δεξαμενή προσαρτάται απευθείας στο λεκάνη τουαλέτας χωρίς σωλήνες σύνδεσης.
  • Ενσωματωμένη δεξαμενή. Οι κατασκευές αυτού του τύπου εγκαθίστανται στον τοίχο, χρησιμοποιούνται με αιωρούμενες λεκάνες τουαλέτας.

  Το νερό τροφοδοτείται στη δεξαμενή αποστράγγισης είτε από κάτω είτε από την πλευρά. Συσκευή πλευρικής τροφοδοσίας βρίσκεται συχνότερα στις τουαλέτες της εγχώριας παραγωγής. Το πλεονέκτημά της είναι μια σχετικά χαμηλή τιμή, η οποία επηρεάζει το κόστος της τουαλέτας στο σύνολό της.

  Χαμηλότερη παροχή νερού βρίσκεται συχνά στις σύγχρονες εγχώριες και εισαγόμενες κατασκευές. Συνήθως αυτά είναι ελαφρώς ακριβότερα μοντέλα.

  Διάφοροι τύποι μηχανισμών μπορούν να προβλεφθούν για αποστράγγιση: κουμπιά, ράβδοι, μοχλούς, αλυσίδες. Η πιο κοινή επιλογή είναι το κουμπί.

  Μπορεί να βρίσκεται στο πάνω μέρος της δομής, και σε μοντέλα με μια κρυφή δεξαμενή - στον τοίχο. Για να αποστραγγίσετε το νερό, απλά πατήστε το.

  Τα μοντέλα με μηχανισμό ώθησης μπορούν να αποσυναρμολογηθούν μόνο μετά την αποσυναρμολόγηση του κουμπιού. Πώς να αφαιρέσετε το κάλυμμα από τη δεξαμενή αυτού του σχεδίου, που παρουσιάζεται λεπτομερώς στο βίντεο:

  Κουμπιά στα οποία το νερό έχει αποστραγγιστεί εντελώς μετά από ένα σύντομο πάτημα ενός κουμπιού ονομάζεται αυτόματη.

  Εκείνα στα οποία το νερό αποχετεύεται μόνο όταν πιέζεται το κουμπί είναι μηχανικά. Οι πρώτοι είναι πιο βολικοί στη χρήση και οι δεύτεροι επιτρέπουν την εξοικονόμηση νερού όταν ξεπλύνετε το μπολ τουαλέτας.

  Υπάρχουν μηχανισμοί αποστράγγισης πλήκτρων μονού και διπλού τρόπου λειτουργίας. Σε μοντέλα με δύο κουμπιά, είναι δυνατή η αποστράγγιση μόνο του μισού όγκου της δεξαμενής.

  Ωστόσο, υπάρχουν σχέδια με ένα κουμπί, το οποίο με τον ίδιο τρόπο μπορεί να αποστραγγίσει είτε έναν πλήρη όγκο νερού, είτε το μισό. Εάν ο μηχανισμός του κουμπιού είναι εφοδιασμένος με μια ειδική βίδα, αναγκάζοντας το νερό να περιστραφεί κατά τη διάρκεια της κατάβασης, ο λεκάνη τουαλέτας πλένεται πιο αποτελεσματικά.

  Ρύθμιση της ποσότητας νερού που τραβήξατε

  Εάν είναι επιθυμητό, ​​μπορείτε εύκολα να ρυθμίσετε την ποσότητα του νερού που χύνεται στη δεξαμενή. Αυτό είναι απαραίτητο εάν η τουαλέτα πλυθεί άσχημα ή υπάρχει πολύ νερό και υπάρχει ανάγκη να μειωθεί ο όγκος της.

  Για να αλλάξετε τον όγκο πλήρωσης πρέπει να αφαιρέσετε το κάλυμμα της δεξαμενής και να εκτελέσετε απλές ενέργειες. Αλλά προτού προχωρήσετε στη ρύθμιση, πρέπει πρώτα να καταλάβετε τη δεξαμενή συσκευής.

  Το παρακάτω βίντεο θα σας βοηθήσει:

  Επιλογή # 1 - για συστήματα με πλευρική τροφοδοσία

  Τέτοιοι μηχανισμοί είναι εξοπλισμένοι με ένα μοχλό από παχύ μεταλλικό σύρμα. Συνδέει τη βαλβίδα και τον πλωτήρα. Για να ανεβάσετε ή να κατεβάσετε τον πλωτήρα, είναι απαραίτητο να κάμψετε ελαφρά το μοχλό σύρματος.

  Μετά από αυτό θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η σωστή ποσότητα νερού συλλέγεται στη δεξαμενή. Εάν όχι, λυγίστε το καλώδιο λίγο περισσότερο. Ανυψώνοντας το μοχλό, μπορείτε να αυξήσετε τον όγκο του νερού, χαμηλώνοντας - για να μειώσετε.

  Αυτή η επιλογή είναι κατάλληλη μόνο για τις δεξαμενές στο σύστημα πλωτήρα που χρησιμοποιεί μέταλλο.

  Πολλά μοντέρνα μοντέλα χρησιμοποιούν πλαστικά αντί για μεταλλικά μέρη. Τέτοιοι μοχλοί δεν μπορούν να κάμπτονται, αλλά είναι δυνατό να μετακινηθεί ο ίδιος ο πλωτήρας κατά μήκος των αξόνων τους χρησιμοποιώντας τη βίδα στερέωσης που παρέχεται από το σχέδιο.

  Ο πλωτήρας μπορεί να στερεωθεί με ένα νήμα ή ένα μάνδαλο. Εάν χρησιμοποιείται μια μανδάλωση στην κατασκευή, συμπιέζεται. Για να αυξήσετε την ποσότητα νερού στο δοχείο, ο πλωτήρας μετακινείται πιο κοντά στο σώμα της βαλβίδας.

  Ως αποτέλεσμα, το μήκος του μοχλού μειώνεται. Εάν είναι απαραίτητο να μειωθεί η στάθμη του νερού, ο πλωτήρας μετακινείται περισσότερο από το σώμα.

  Επιλογή # 2 - σε δεξαμενές με χαμηλότερη παροχή

  Εάν το σχέδιο με την χαμηλότερη παροχή νερού, μπορεί να ρυθμιστεί ακόμα πιο εύκολη από ένα σύστημα με πλευρική τροφοδοσία. Ο μηχανισμός διαθέτει έναν ειδικό περιοριστή στάθμης νερού που συνδέει το μοχλό των βαλβίδων και τον πλωτήρα. Μπορεί να επιμηκυνθεί ή να μειωθεί.

  Ο πλωτήρας στο πώμα στερεώνεται με ένα σπείρωμα. Για να ρυθμίσετε τη στάθμη του νερού στη δεξαμενή, πρέπει να αλλάξετε το ύψος του με ένα πλαστικό περικόχλιο.

  Πώς να διαγνώσετε προβλήματα;

  Αν η δεξαμενή αποστράγγισης είναι ελαττωματική, γίνεται γρήγορα εμφανής: το νερό είτε ρέει μέσα στο μπολ τουαλέτας είτε αρχίζει να στάζει στο πάτωμα. Μερικές φορές συμβαίνει ότι η χωρητικότητα δεν είναι γεμάτη.

  Ανεξάρτητα από το πόσο υπερσύγχρονο και πολύπλοκο είναι ο σχεδιασμός της δεξαμενής, οι καταστροφές εκδηλώνονται εξίσου σε όλα τα μοντέλα.

  Οι εξωτερικές διαρροές δεν είναι πάντα άμεσα ορατές. Συμβαίνει ότι το νερό στάζει για εβδομάδες, αλλά το ποσό του είναι τόσο μικρό που οι υγρές περιοχές δεν τραβούν το μάτι. Στη συνέχεια, η διαρροή μπορεί να ταυτιστεί με την εμφάνιση κόκκινων κηλίδων και λεκέδων σκουριάς.

  Αν είναι, αξίζει να αποσυναρμολογήσετε τη δεξαμενή και να διαπιστώσετε την αιτία της βλάβης.

  Κανονικά, η δεξαμενή γεμίζεται σε ένα προκαθορισμένο επίπεδο, και ο σάκος από καουτσούκ πιέζεται έναντι του ανοίγματος εκκενώσεως, το αξιόπιστα κλείνει και συγκρατείται σε αυτή τη θέση από την πίεση του νερού. Όταν πιέζετε το μηχανισμό σκανδάλης, αυτό το αχλάδι ανεβαίνει και ανοίγει την οπή αποστράγγισης.

  Ο λαμπτήρας από καουτσούκ πρέπει να είναι συνεχώς γεμάτος με αέρα. Για να αποτραπεί η εισροή νερού, υπάρχει ένας ειδικός σωλήνας καθοδήγησης στην κατασκευή. Εξασφαλίζει τη σωστή θέση του αχλαδιού στη "σέλα".

  Εάν διαταραχθεί η ακεραιότητα του αχλαδιού ή του ίδιου του σωλήνα, ο μηχανισμός αποτυγχάνει.

  Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε, έχοντας αποσυναρμολογήσει τη δεξαμενή, είναι να επιθεωρήσετε το αχλάδι. Εάν έχει χάσει την ελαστικότητά του, ραγισμένο, τότε ακριβώς μέσα σε αυτό βρίσκεται η αιτία της διαρροής. Το φθαρμένο καουτσούκ δεν μπορεί να εμποδίσει καλά την οπή αποστράγγισης, το νερό ρέει σε ρωγμές και κενά.

  Τα προϊόντα από καουτσούκ αυτού του τύπου δεν μπορούν να επισκευαστούν, οπότε απλά πρέπει να αντικαταστήσετε το αχλάδι.

  Αν όλα είναι εντάξει με αυτό, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι τα σωματίδια βρωμιάς και σκουριάς, που μπορούν να παρεμποδίσουν την κανονική λειτουργία του αχλαδιού, δεν εμπίπτουν στο καουτσούκ.

  Εάν το αχλάδι είναι σε τάξη, τότε θα πρέπει να συνεχίσετε να επιθεωρείτε τη δεξαμενή τουαλέτας σε αναζήτηση της αιτίας της διαρροής.

  Η δεξαμενή δεν γεμίζεται αν:

  • ελαττωματικός εύκαμπτος σωλήνας παροχής ·
  • Φθαρμένη βαλβίδα εισόδου του μηχανισμού πλωτήρα.

  Το νερό μπορεί να ρέει αν:

  • Φθαρμένο μαξιλάρι μεταξύ της δεξαμενής και της τουαλέτας.
  • υπήρχε διαρροή στη θέση εγκατάστασης των βιδών σύνδεσης.

  Οι εσωτερικές διαρροές εμφανίζονται όταν:

  • ο σωλήνας υπερχείλισης δεν έχει ρυθμιστεί.
  • βαλβίδα είναι ελαττωματική.
  • εκτός τάσης επιπλέουν.

  Θα πρέπει να ελέγξετε προσεκτικά όλα αυτά τα εξαρτήματα, να επισκευάσετε, να ρυθμίσετε ή να αντικαταστήσετε τα κατεστραμμένα μέρη. Πώς να αποσυναρμολογήσετε τη δεξαμενή και να βρείτε αυτά τα στοιχεία εμφανίζεται στο βίντεο:

  Πρόβλημα # 1: Το νερό δεν εισρέει στη δεξαμενή

  Πώς μπορώ να επισκευάσω τη δεξαμενή τουαλέτας αν σταματήσει να ρέει νερό; Είναι εύκολο. Πρώτα ελέγξτε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής. Αποσυνδέεται από τη δεξαμενή και το ένα άκρο κατεβαίνει σε οποιοδήποτε δοχείο.

  Εάν δεν ρέει νερό, μπορείτε απλά να αγοράσετε και να εγκαταστήσετε ένα νέο σωλήνα.

  Το πιο συχνά το πρόβλημα έγκειται στο φράξιμο του στενού τμήματος της βαλβίδας. Για επισκευή, αρκεί να αδειάσετε τη δεξαμενή, να απενεργοποιήσετε το νερό και να ξεβιδώσετε το συγκρότημα που αποτελείται από τη βαλβίδα, το μοχλό και το πλωτήρα.

  Όταν αφαιρεθούν τα εξαρτήματα, ανοίγει μια οπή μέσω της οποίας γεμίζει το δοχείο. Είναι πολύ συχνά φραγμένο. Μπορείτε να το καθαρίσετε με κανονική βελόνα ή σύρμα.

  Για να εκτελέσετε πλήρη καθαρισμό, είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε τη βαλβίδα από το ακροφύσιο εισόδου και να απομακρύνετε την υπόλοιπη ακαθαρσία με νερό.

  Πρόβλημα # 2: εξωτερικές διαρροές

  Αν υπάρχει εξωτερική διαρροή, μπορείτε να κάνετε την επισκευή της τουαλέτας με τα δικά σας χέρια και να μην καλέσετε τον πλοίαρχο. Συνήθως, προκύπτουν προβλήματα λόγω της στεγανής εφαρμογής του παρεμβύσματος μεταξύ του λεκάνης της τουαλέτας και της δεξαμενής ή εάν οι σφραγίδες έχουν φθαρεί κάτω από τις βίδες.

  Στην πρώτη περίπτωση, αρκεί να αφαιρέσετε τη δεξαμενή, να ελέγξετε τη φλάντζα και, εάν έγινε υπερβολικά άκαμπτη ή ραγισμένη, αντικαταστήστε τη.

  Συμβαίνει ότι ο λόγος για μια τέτοια διαρροή είναι ασήμαντος - η φλάντζα είναι εγκατεστημένη λανθασμένα. Τότε αρκεί απλώς να το τοποθετήσετε στη θέση του και είναι καλύτερα να το αλλάξετε.

  Αν υπάρχει διαρροή στη θέση των βιδών σύνδεσης, τότε πρέπει να ξεβιδώσετε και να αλλάξετε τις ελαστικές σφραγίδες. Για να γίνει αυτό, δεν είναι καν απαραίτητο να αφαιρέσετε την ίδια τη δεξαμενή.

  Επιλέγοντας νέες σφραγίδες, είναι προτιμότερο να δίνετε προτίμηση σε σχήμα κώνου και όχι επίπεδο. Είναι πολύ πιο κοντά στις επιφάνειες.

  Η σύσφιξη των βιδών μετά την αντικατάσταση των στεγανών είναι σημαντική για την επίτευξη ομοιόμορφης κατανομής δυνάμεων προκειμένου να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις, διαφορετικά ενδέχεται να εμφανιστεί νέα διαρροή. Για να το κάνετε αυτό, σφίξτε τις βίδες λίγο και με τη σειρά τους.

  Πρόβλημα # 3: Εξάλειψη εσωτερικών διαρροών

  Πώς να επισκευάσετε τη δεξαμενή εάν ρέει νερό στο μπολ τουαλέτας; Για να ξεκινήσετε, ελέγξτε τη σωστή ρύθμιση του σωλήνα υπερχείλισης. Χρειάζεται λίγο ανελκυστήρα και να δούμε αν το νερό ξεχειλίζει μέσα στο σωλήνα.

  Αν ναι, τότε πρέπει να επισκευάσετε το πλωτήρα της βαλβίδας. Αν όχι - πρέπει να ρυθμίσετε το μοχλό.

  Προβλήματα με τη βαλβίδα ενδέχεται να προκύψουν εξαιτίας θραυσμάτων. Απλά πρέπει να αφαιρεθεί από την τσίχλα.

  Εάν τα ελαστικά έχουν φθαρεί, μπορείτε απλά να τα αναστρέψετε με την άλλη πλευρά, αλλά καλύτερα να τα αλλάξετε αμέσως. Εάν η βαλβίδα έχει σπάσει, θα πρέπει να την αλλάξετε σε μια νέα.

  Προσφέρουμε ένα εκπαιδευτικό βίντεο για την αντικατάσταση των εξαρτημάτων δεξαμενής αποστράγγισης:

  Πρόβλημα # 4: θόρυβος δεξαμενής κατά την πλήρωση

  Ο θόρυβος όταν γεμίζετε τη δεξαμενή με νερό δεν μπορεί να ονομαστεί βλάβη, επειδή όλοι οι μηχανισμοί λειτουργούν. Ωστόσο, δυνατοί ήχοι μπορεί να είναι πολύ ενοχλητικοί, να παρεμβαίνουν στην κατάλληλη ανάπαυση.

  Τις περισσότερες φορές, η δεξαμενή φορτώνεται δυνατά αμέσως μετά την αποστράγγιση του νερού και μετά ο θόρυβος μειώνεται.

  Η επίλυση του προβλήματος είναι πολύ απλή. Για να γίνει αυτό, τοποθετείται ένα μικρό κομμάτι από ελαστικό ή πλαστικό σωλήνα στο σωλήνα του μηχανισμού ασφάλισης.

  Το μήκος πρέπει να είναι τέτοιο ώστε ο σωλήνας να φθάνει στον πυθμένα της δεξαμενής. Μετά από αυτό, η δεξαμενή θα κάνει πολύ λιγότερο θόρυβο.

  Η επισκευή της δεξαμενής τουαλέτας είναι μια απλή διαδικασία. Για να διορθώσετε όλα τα σφάλματα με τα χέρια σας, αρκεί να έχετε χρόνο, επιθυμία και τα πιο απλά εργαλεία.

  Ωστόσο, μερικές φορές υπάρχουν δυσκολίες με τη διάγνωση της βλάβης ή την επισκευή. Σε αυτή την περίπτωση, είναι καλύτερο να μην πειραματιστείτε και να καλέσετε έναν υδραυλικό.